Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736935 25/03/2020 09:54:18 hoktro CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
733875 17/03/2020 21:57:08 anhnguyenroux CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
731065 10/03/2020 22:18:00 daohuulong2020 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
731014 10/03/2020 21:12:20 khai2004 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
730643 09/03/2020 19:30:04 pkconan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
727794 02/03/2020 08:40:02 tienloc_tvn CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
724843 23/02/2020 22:02:07 Akira CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
723870 21/02/2020 22:35:20 prgrmanh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
723850 21/02/2020 22:04:22 KhavidBap CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
723849 21/02/2020 21:59:47 pkconan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
722273 18/02/2020 20:30:08 duylele1173 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
722272 18/02/2020 20:29:27 duylele1173 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
719906 14/02/2020 09:30:49 novaphoenix CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
715320 06/02/2020 10:08:42 minhtrieutvn CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
711960 30/01/2020 13:01:46 tahoangquan2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
710863 29/01/2020 16:32:56 Quang249 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
710821 29/01/2020 15:35:40 anhkhoa09032004 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
710716 29/01/2020 11:59:45 sendmylove123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
710710 29/01/2020 11:43:03 haupas CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
710543 28/01/2020 20:16:03 hello5423 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
710357 27/01/2020 21:43:24 tktmaya CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
709747 25/01/2020 10:19:53 duong3203 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
708230 21/01/2020 20:37:17 HackerMan CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
704679 14/01/2020 14:55:24 ldn694 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
703096 11/01/2020 21:45:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702001 10/01/2020 08:54:35 vuong123 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
700659 08/01/2020 09:11:13 0343249261 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
700207 07/01/2020 14:47:36 Vero_senpai CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
700180 07/01/2020 14:30:52 ntphong CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
694214 28/12/2019 09:46:57 anhproqn99 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
692434 23/12/2019 23:43:01 Paikugon CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692432 23/12/2019 23:37:30 kyohzs02 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
689422 16/12/2019 21:02:12 bin1st090104 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
688927 15/12/2019 19:50:08 capminhhoang CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
686571 10/12/2019 10:56:32 phungduyminh1802 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
684879 05/12/2019 08:41:17 winterrr CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
684790 04/12/2019 21:50:18 haiprot1 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
679631 24/11/2019 16:01:35 dfwapekko CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
672519 12/11/2019 10:58:46 lethienquan28052006 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
669727 06/11/2019 21:35:35 Dothanhtai2006 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
668075 04/11/2019 00:09:22 MaMoi CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
665053 29/10/2019 21:12:53 casaumayman CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
664526 28/10/2019 20:32:18 Fidisk CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
661620 23/10/2019 20:41:49 ngthh51 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
660262 21/10/2019 13:58:41 nguyenvana CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
658959 17/10/2019 19:28:57 queanh0220 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
655673 11/10/2019 10:29:29 pmt CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655228 10/10/2019 13:12:43 congcanhlnq CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
655119 10/10/2019 11:10:11 ntoan199 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
654290 09/10/2019 11:17:47 NguyenVanTan CHOCO - Chocolate Java 8 Accepted 203 ms 16680 KB
653428 08/10/2019 13:35:16 kimanh415 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
652802 07/10/2019 09:35:29 thuyvy207 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
647866 29/09/2019 08:48:44 vochinhhieu11082004 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
645792 25/09/2019 08:23:51 thienkun CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
641705 18/09/2019 16:13:32 thanthanh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
641684 18/09/2019 15:55:31 vochinhhieu11082004 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641665 18/09/2019 15:44:49 neutonhai CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
640519 17/09/2019 14:11:17 nguyetanh10102005 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
640023 16/09/2019 18:25:16 gbking2003 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
639746 16/09/2019 08:36:28 dangnguyen CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
638433 13/09/2019 23:09:16 khanhkjhave CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
637193 12/09/2019 15:44:40 HoangVu123 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
635383 09/09/2019 19:31:43 lethienquan28052006 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
630778 31/08/2019 15:44:55 nguyenhuusangAS CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
630769 31/08/2019 15:34:44 maitruc CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
630765 31/08/2019 15:31:42 TIUSA CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
630734 31/08/2019 14:50:02 nhsnguyenthicamtu CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
630731 31/08/2019 14:46:03 lethimytien CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
630726 31/08/2019 14:37:02 trang000 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
629612 28/08/2019 19:50:21 lehoang CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
629611 28/08/2019 19:47:53 ct390 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
629608 28/08/2019 19:38:37 lnatuan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
629584 28/08/2019 18:48:20 conmeocon CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
629181 27/08/2019 20:05:50 duythien123 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
629030 27/08/2019 14:11:12 nhatanh10102005 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
628428 26/08/2019 02:54:25 thaolinh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2248 KB
628183 25/08/2019 14:58:40 taminhquanno21 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
624357 20/08/2019 18:43:48 Vinhh CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
622676 16/08/2019 13:16:16 hongphongthp CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
610872 25/07/2019 13:38:03 binhtranit CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
609848 23/07/2019 20:47:34 Seria CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
609794 23/07/2019 19:22:53 ducanh CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
607708 18/07/2019 21:42:48 TIN10_VUTRINHHOANG CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
605552 11/07/2019 20:19:21 neos CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
605548 11/07/2019 20:05:11 baobao07 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
604700 09/07/2019 14:58:06 Midodra CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603024 04/07/2019 15:50:51 quangduyluu123 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
602660 03/07/2019 16:54:09 Linhvirgo CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
601686 01/07/2019 15:08:10 Mosz CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
597293 23/06/2019 03:37:50 ngocminh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
595034 18/06/2019 17:13:11 trananhprince CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
593482 15/06/2019 00:26:07 trungnguyenlak2003 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
591815 10/06/2019 16:19:48 tuananh778999 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
587961 29/05/2019 15:54:16 Gib5102 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
587789 28/05/2019 21:49:32 zeatea CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
586698 26/05/2019 10:14:32 duyendangnam CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
586476 25/05/2019 13:50:09 trieutanhung93 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
583893 17/05/2019 15:21:22 Newps CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
581899 10/05/2019 22:26:50 HuyHoàng_K36_CHV CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
580434 04/05/2019 22:00:39 leviettttnh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
570856 09/04/2019 08:43:49 vivimini110 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
558596 11/03/2019 20:33:08 MINHKHANG CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
557022 08/03/2019 21:34:14 ffrederick CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
556749 08/03/2019 10:07:27 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
556725 08/03/2019 09:41:51 namlawng123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
555673 06/03/2019 16:01:32 ducminhtrinh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
555151 05/03/2019 15:21:09 nguyenvu CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
545572 12/02/2019 15:58:41 diemqui110105 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
545032 11/02/2019 15:52:27 thiennhb CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
543048 03/02/2019 14:33:49 NoFace CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
537050 16/01/2019 10:24:45 ntoanh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
534575 10/01/2019 22:31:42 tritanngo99 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
534560 10/01/2019 22:12:38 blackcat2710 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
531978 06/01/2019 21:07:35 hellosunny CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
531197 05/01/2019 20:09:33 thanhtuthcsyenlac CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
531188 05/01/2019 20:00:26 Kieuthienquyyl CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
521535 29/11/2018 22:08:23 hangthanhyl CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521523 29/11/2018 21:57:21 phongpcbyl CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
521510 29/11/2018 21:48:02 vanduc8a3 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521502 29/11/2018 21:41:21 minhvuthcsyl CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521075 28/11/2018 21:08:12 tnnt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
519210 25/11/2018 00:41:52 nhanhuuhieu CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
514001 17/11/2018 00:25:10 chinhhi CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 2092 KB
511901 15/11/2018 09:42:13 anhvippro123z CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510991 13/11/2018 20:42:49 anhvippro123z CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
508200 09/11/2018 12:46:22 hitu07 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507526 08/11/2018 15:58:35 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
507523 08/11/2018 15:56:00 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
506821 07/11/2018 16:30:17 congyb1032002 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506116 06/11/2018 16:28:09 abcdefghi CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
506103 06/11/2018 16:21:13 nguyenvantien0903 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
504260 03/11/2018 21:21:45 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
502312 01/11/2018 13:29:14 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
502311 01/11/2018 13:28:58 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
502307 01/11/2018 13:16:57 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
502306 01/11/2018 13:16:39 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
502305 01/11/2018 13:16:19 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
502304 01/11/2018 13:15:26 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
501489 31/10/2018 10:42:03 tqh0806 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
501433 31/10/2018 09:57:25 hitu03 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
500961 30/10/2018 16:06:41 vanan9205 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
500693 30/10/2018 12:48:17 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
500689 30/10/2018 12:42:06 lehoang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
500476 29/10/2018 21:35:58 nguyenledinh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
500475 29/10/2018 21:35:45 nguyenledinh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
499002 27/10/2018 07:38:23 vermouth2005 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
491395 17/10/2018 07:47:49 hieuhehehieu123 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
491169 16/10/2018 21:21:30 anzuko CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
489529 14/10/2018 23:16:06 hitu02 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
489342 14/10/2018 20:42:52 hitu01 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
486937 11/10/2018 23:32:30 iiiiiii125478 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
484051 09/10/2018 16:52:09 12hooks CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2468 KB
481703 06/10/2018 09:01:57 Kousei CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2416 KB
479200 03/10/2018 08:23:10 lcnguyendang123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
478728 02/10/2018 15:56:55 thuho CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
477822 01/10/2018 15:11:51 huynhthanhtan CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
475931 28/09/2018 16:50:14 bluesky97 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
472191 23/09/2018 09:19:06 Minatokaze CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
469593 19/09/2018 10:31:51 an CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
468123 16/09/2018 20:09:46 xikhud CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
467409 15/09/2018 20:23:14 nguyenthanhhien CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
467372 15/09/2018 19:01:40 SHIHO CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2472 KB
466262 13/09/2018 20:56:56 chuotvip CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
463619 09/09/2018 23:49:28 cyb3 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
463007 09/09/2018 08:52:23 duong2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2596 KB
461610 06/09/2018 22:35:29 nguyenxuanlinh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
461215 06/09/2018 13:51:18 hoangthuc701 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
457058 29/08/2018 15:15:12 shinosuke149 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456446 28/08/2018 10:18:00 HHHHHHHH CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456169 27/08/2018 19:38:10 LongÇhampion CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
454272 22/08/2018 16:09:40 detuvc CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454270 22/08/2018 16:04:26 duong2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
454267 22/08/2018 16:03:24 duong2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454263 22/08/2018 16:02:12 duong2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454245 22/08/2018 15:39:58 duong2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454075 22/08/2018 10:37:23 Duc_Trung CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454039 22/08/2018 10:11:03 dankcute CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
453122 19/08/2018 20:28:51 10ngocanh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
450387 14/08/2018 09:45:02 phuongnhi_tran_1206 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
449248 11/08/2018 16:12:01 ducansuper CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
446834 03/08/2018 10:08:11 ARSENAL1886 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
438806 06/07/2018 11:36:29 Adam_Kyle CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
433951 16/06/2018 23:54:35 iostream CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
431747 09/06/2018 09:40:32 phamductaictk98 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
430455 04/06/2018 18:33:40 tuancanhktpm CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
427993 29/05/2018 09:29:19 truonghxpt1 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
427971 29/05/2018 09:13:41 trungtt123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
425658 18/05/2018 09:30:15 YeuEmTuCaiNhinDauTien CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
418172 14/04/2018 16:08:32 __________ CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416458 12/04/2018 16:04:32 01248262526 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
416448 12/04/2018 16:00:56 ngominhthu CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
416446 12/04/2018 16:00:35 truonghoanghan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 1576 KB
415457 10/04/2018 09:54:29 dangkhoa_pascal CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
413864 06/04/2018 07:23:28 kaitou1412 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
413850 06/04/2018 05:06:52 vinhntndu CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1548 KB
413206 04/04/2018 14:32:13 Sarawilliam2004 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
411454 30/03/2018 22:00:54 thuy12052004 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2580 KB
410798 29/03/2018 13:38:55 55555 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
410751 29/03/2018 10:29:21 karasu CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
409799 27/03/2018 08:15:09 truongcao CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
408130 23/03/2018 07:16:47 nguyenngochan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
408068 22/03/2018 21:11:27 letuongminh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407752 22/03/2018 10:13:53 letanminhtoan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2448 KB
406603 19/03/2018 21:33:38 blebleble CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
406578 19/03/2018 20:25:16 thao1234 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2364 KB
395540 10/02/2018 09:28:03 khaitobeo12 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
395537 10/02/2018 09:19:21 truongcoi2001 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
393391 01/02/2018 15:27:38 duongbp1990 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
392288 29/01/2018 14:54:50 asdfghjkl CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
391683 27/01/2018 10:41:50 minhquan10 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
390278 24/01/2018 14:02:47 dkmho123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
387281 18/01/2018 20:29:43 tranminhtan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
386290 16/01/2018 08:34:33 changlangtu97 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 2184 KB
383885 10/01/2018 10:17:50 saothuaduoc CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2404 KB
379582 31/12/2017 16:40:32 huy9a1 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
376947 22/12/2017 15:28:50 quocnguyen CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
375346 15/12/2017 15:15:18 hoi_lam_gi CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
375190 15/12/2017 09:52:38 hanhhuyenit1619 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375187 15/12/2017 09:51:17 hanhhuyenit1619 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
374579 13/12/2017 16:30:27 tuanhbt133 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
374569 13/12/2017 16:06:52 votrunghieu9a2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
369243 30/11/2017 10:06:23 chaugiang_97 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
366196 25/11/2017 23:24:02 Phuongthaond CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
362210 18/11/2017 10:24:19 Truongthienloc CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
361475 16/11/2017 21:18:09 dominhhoang7a4á CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1876 KB
361431 16/11/2017 20:46:13 benopera5 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
357772 11/11/2017 16:47:09 freepascal CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
351974 03/11/2017 20:12:26 tinhhk15 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351972 03/11/2017 20:11:28 long123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351964 03/11/2017 20:05:33 vikhangcqt171 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351962 03/11/2017 20:04:48 vikhangcqt171 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
351863 03/11/2017 15:37:32 vikhangcqt171 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
350944 02/11/2017 14:48:06 minh3chap CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
349853 01/11/2017 07:03:35 hoan2k1 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346736 27/10/2017 19:02:00 SmithWinter CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
345139 25/10/2017 22:04:07 crush CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344159 24/10/2017 20:00:20 NAKICTI CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340833 20/10/2017 09:07:25 congminh410 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
340004 19/10/2017 09:32:34 laitiende CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339580 18/10/2017 20:04:43 tuan CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
337734 16/10/2017 09:50:47 ares CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
333458 10/10/2017 19:36:31 masterv CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
329256 05/10/2017 07:27:48 tronghk14 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
324721 28/09/2017 17:20:58 frostpixel CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323535 26/09/2017 22:35:02 hahpuc CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
322362 24/09/2017 21:25:44 coderkcdhv CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
318427 17/09/2017 12:52:23 GấuBéoIT CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
318014 16/09/2017 16:20:13 0000000000 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
317458 15/09/2017 14:47:10 dinhvanhuy98 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317455 15/09/2017 14:44:18 hoi_lam_gi CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
317349 15/09/2017 10:30:07 ProLQM CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
317112 14/09/2017 20:02:27 fcpnh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
315189 10/09/2017 23:16:33 manhhungking CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
312501 03/09/2017 15:16:55 NTKimTiền CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
308497 24/08/2017 10:11:08 linhlrx CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2452 KB
307627 21/08/2017 16:33:25 ABC_XYZ CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
307596 21/08/2017 15:21:58 reset CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
307586 21/08/2017 14:54:22 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
307584 21/08/2017 14:53:34 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
307583 21/08/2017 14:53:14 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
307575 21/08/2017 14:43:31 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
307574 21/08/2017 14:42:47 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307573 21/08/2017 14:41:53 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
307572 21/08/2017 14:37:35 anh76qn CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
307565 21/08/2017 14:14:28 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
307562 21/08/2017 14:13:16 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
307560 21/08/2017 14:11:35 hoanglongbpt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306770 19/08/2017 08:49:21 ProLQM CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
306254 18/08/2017 08:48:14 lengoctho CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
306252 18/08/2017 08:46:37 BINHTHUONG CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
305939 17/08/2017 13:12:49 bleu_rose CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
305937 17/08/2017 13:05:25 Nhokkz CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
305883 17/08/2017 10:12:16 lecanh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
303843 12/08/2017 16:13:35 minhthu20201 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
302454 09/08/2017 10:12:23 nakrothpro CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
300268 31/07/2017 22:36:31 Hackerr CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
298224 23/07/2017 20:40:51 toilati123vn CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298222 23/07/2017 20:18:49 NguyenMinhTam CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
296549 18/07/2017 19:59:58 okeomachnha CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
295099 13/07/2017 20:16:47 z7vahein7z CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
293339 07/07/2017 17:29:59 tsunaswada CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
290430 24/06/2017 07:34:20 Ledacthuong2210 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
289836 22/06/2017 10:21:10 buiminhkhang CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
289827 22/06/2017 09:41:58 thienbaotb CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
286533 09/06/2017 21:18:51 094175234 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
286501 09/06/2017 17:52:05 ad3720011 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
286402 09/06/2017 09:47:19 nguyenhoangnam CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
286401 09/06/2017 09:45:28 huynhdinhhiep CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
285593 05/06/2017 14:54:55 azulgrana1 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
285153 03/06/2017 09:45:58 baohuynh1215 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
285038 02/06/2017 19:22:12 trongthu CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284681 01/06/2017 16:36:14 toquangsonktp22b CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284647 01/06/2017 15:09:19 NhatKhanh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
284628 01/06/2017 14:31:57 Tran_Thanh_Oai97 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284263 30/05/2017 19:11:51 hungvu CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
271783 18/04/2017 15:09:50 lehlanha CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
262768 24/03/2017 14:55:42 nkduc CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
260216 18/03/2017 09:56:15 doituyentin CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
259953 18/03/2017 08:39:35 dlt0301 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
258566 15/03/2017 19:29:17 ducanh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
258565 15/03/2017 19:28:40 fatter111 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
257386 12/03/2017 17:59:22 hatuank97lhp CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
254607 04/03/2017 16:43:02 vphuong214 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
253796 02/03/2017 10:30:39 hackerdsds123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
249214 19/02/2017 16:29:57 eoit007 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
249113 19/02/2017 11:29:55 21cm CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
249087 19/02/2017 10:12:49 minhtien678 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
247928 16/02/2017 15:52:32 trungbmt CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
245274 08/02/2017 14:07:11 s2karens2 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
242943 24/01/2017 21:39:40 King CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
238277 05/01/2017 01:59:38 ititorit CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
237778 03/01/2017 18:46:35 thanhan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
228598 04/12/2016 00:33:02 botmay CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
223867 25/11/2016 00:21:20 ndkhanh95 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
223629 24/11/2016 20:05:43 LHP CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
222526 22/11/2016 22:06:07 trainer1234 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
221107 20/11/2016 23:05:35 nguyenthang CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
221078 20/11/2016 22:26:44 anhpro96 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
218902 17/11/2016 09:49:25 ducmanh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2080 KB
218336 16/11/2016 12:03:23 pipipham CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
213805 09/11/2016 20:08:26 huyvit1999 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
208209 31/10/2016 16:25:55 Hhcckqnl CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
207615 30/10/2016 11:07:37 NoName96 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
205552 27/10/2016 11:19:55 phanhienbx01 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
205148 26/10/2016 20:21:42 voxuanny32 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 2152 KB
196611 15/10/2016 08:27:54 nguyensieuv CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
194173 11/10/2016 21:00:57 CUTI CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
189607 07/10/2016 20:40:48 hungdhv97 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
187581 04/10/2016 14:18:40 dahaodl CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
184885 29/09/2016 20:48:37 vophuanpig CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
184857 29/09/2016 20:30:32 HoangHungKT23 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
184205 28/09/2016 20:32:20 nkt95bg CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
184148 28/09/2016 19:35:22 qqq CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
184133 28/09/2016 19:11:17 Nhoem CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
183902 28/09/2016 10:47:06 giacacluong323 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
183483 27/09/2016 16:14:40 bopdepzaj CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
181537 23/09/2016 23:18:44 hieua2tincvp CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
181487 23/09/2016 21:58:25 datdi CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
181103 22/09/2016 21:57:46 tkhenry CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
181083 22/09/2016 21:50:40 yuu CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
181082 22/09/2016 21:50:39 yuu CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 752 KB
181073 22/09/2016 21:46:09 tranquockhanh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
175974 14/09/2016 02:22:13 phungvitrung CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 892 KB
175651 13/09/2016 20:48:57 minhtienst135 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
167567 30/08/2016 19:52:08 namnguyen123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
165950 25/08/2016 23:12:18 qtuan140101 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
163957 20/08/2016 22:18:46 4everkaka CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158251 04/08/2016 16:27:42 0985971934j CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
157401 31/07/2016 21:01:13 192168120 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
155080 26/07/2016 15:59:50 BoB CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
152007 15/07/2016 11:03:38 congkemcoi CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
152005 15/07/2016 10:58:00 thienlong CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
149338 02/07/2016 08:48:13 try CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
148507 29/06/2016 12:15:23 leducthinh0409 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
143203 12/06/2016 15:49:12 okokoko CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
142028 06/06/2016 21:54:55 nguyenxuanhaa3 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
141488 04/06/2016 12:03:00 khangtran CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 888 KB
141335 03/06/2016 20:51:26 trivonhan CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
141156 03/06/2016 10:10:36 stevenlethai CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
140939 02/06/2016 13:17:33 hunterhieu CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
140777 01/06/2016 21:04:53 NgaoMta4596 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
140613 31/05/2016 22:40:27 huuthinh123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
139144 29/05/2016 06:04:10 ngmq CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
139143 29/05/2016 05:55:28 ngmq CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136050 15/05/2016 11:28:35 ngonamduonghl CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
132181 16/04/2016 19:51:42 caothesan CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
131027 15/04/2016 08:01:48 thanhan_1715 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
119739 16/02/2016 11:31:30 lvdo92 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
119541 15/02/2016 08:18:40 AdminNTU CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
118666 10/02/2016 18:41:29 TQT CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
116445 02/02/2016 16:18:11 dqhungdl CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
114739 26/01/2016 16:28:53 123vietnam_pro CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
114716 26/01/2016 15:20:52 nguyentamdat CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
114715 26/01/2016 15:20:30 nguyentamdat CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
114563 25/01/2016 23:10:34 huynhduy_hmd CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
113198 19/01/2016 20:59:18 aquawind0130 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
112860 18/01/2016 15:42:43 kokoro CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109583 31/12/2015 11:04:03 dacthai2807 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
106849 18/12/2015 23:33:15 TrungCSP CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
106520 16/12/2015 20:32:16 luuchv CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
106243 15/12/2015 21:24:03 damsanchv CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
105677 12/12/2015 09:41:34 hanhlv270597 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
104981 09/12/2015 23:06:25 psucoder CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
95821 20/11/2015 22:13:17 CSP_9 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
94809 18/11/2015 20:28:35 ntanh CHOCO - Chocolate Java 8 Accepted 234 ms 12816 KB
94733 18/11/2015 16:27:25 nguyenthehop CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
94520 17/11/2015 22:29:39 bachnxepu CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
94508 17/11/2015 22:19:21 Cherry CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
94491 17/11/2015 21:55:26 hoanqq123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
94468 17/11/2015 21:25:16 anonymous263 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
94463 17/11/2015 21:21:22 chaythu CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
94441 17/11/2015 21:04:32 MTAnewbie CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
94272 17/11/2015 16:05:10 anvodacu0112 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
93385 15/11/2015 22:42:54 minhem1231 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
91963 13/11/2015 10:52:11 hungngoquoc CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
86112 31/10/2015 08:01:27 chalker CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
86059 30/10/2015 23:24:54 sesshomalong CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
86053 30/10/2015 23:03:54 quanghsprovp CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
84802 28/10/2015 17:14:49 minhphuoc2108 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
78723 14/10/2015 21:43:17 thitcho96 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
78700 14/10/2015 21:15:27 thanhday132 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
78627 14/10/2015 16:44:53 wInD_MtA CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
78314 13/10/2015 15:03:16 toan411998 CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
78065 12/10/2015 18:12:11 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
78060 12/10/2015 18:07:08 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 780 KB
78055 12/10/2015 18:04:25 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
78050 12/10/2015 18:01:48 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
78043 12/10/2015 17:57:44 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
78031 12/10/2015 17:51:46 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
78016 12/10/2015 17:38:30 ktlt2014 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
72652 04/10/2015 17:44:41 toilaai CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
71926 03/10/2015 08:36:29 bacthosan CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
66781 23/09/2015 20:14:59 typpoppop CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64092 16/09/2015 21:59:28 phanthanhnam CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
63822 15/09/2015 16:43:23 huynhnhat CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
63805 15/09/2015 16:08:28 phuleethanh CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62967 13/09/2015 07:29:45 loveTforever CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62642 11/09/2015 22:16:46 MTAZero CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
62533 11/09/2015 15:28:25 thanhngoac272599 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
62483 11/09/2015 10:32:34 chien CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
62480 11/09/2015 10:29:10 chien CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62318 10/09/2015 20:46:17 vdn1999bxvp CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
58873 28/08/2015 10:28:21 clover_4 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
53784 17/08/2015 14:34:28 Guizebb CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
53685 16/08/2015 15:23:38 romqn1999 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
53684 16/08/2015 15:23:01 romqn1999 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
53683 16/08/2015 15:21:57 romqn1999 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
53679 16/08/2015 15:20:12 romqn1999 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
53654 16/08/2015 13:14:41 UiM CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
50227 05/08/2015 20:05:51 npltv CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
47374 16/07/2015 23:09:54 duckhai2102 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47354 16/07/2015 22:38:27 hinodi_1998 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
44586 05/07/2015 20:19:35 mrtan_lovelife CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
43756 28/06/2015 14:52:54 hmh100298 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 696 KB
41982 21/06/2015 01:32:57 the_c CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
36205 22/05/2015 00:01:19 farmerboy CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
35921 17/05/2015 22:48:15 Thiên_Lý CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
33288 09/05/2015 13:11:25 middlest CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
32994 06/05/2015 21:35:54 mikelhpdatke CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
32336 30/04/2015 18:37:40 Algo CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
31991 28/04/2015 16:11:28 nghethuat102 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
26882 09/04/2015 12:15:53 trungvt130584 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 940 KB
26839 08/04/2015 15:12:00 xuanthuy95 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
24887 25/03/2015 22:27:28 yogathanh99 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 568 KB
23974 22/03/2015 00:07:02 glass99ss CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 592 KB
23967 21/03/2015 23:08:38 Nguyenthaihoc CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
23966 21/03/2015 23:08:18 truongtop14 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
23965 21/03/2015 23:03:58 truongtop14 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
23889 21/03/2015 10:02:43 Hungnguyenvan CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
21416 15/03/2015 14:56:43 kieuquocdat123 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
12992 14/02/2015 21:01:20 xxxyyyzzz CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
11482 05/02/2015 00:25:03 conglinh CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
11289 28/01/2015 21:44:06 bengoc CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10115 15/01/2015 23:55:48 stepde15 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8472 10/01/2015 13:38:53 phuchoahodo CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
8304 09/01/2015 12:17:19 nxphuc CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8262 08/01/2015 13:24:49 maithu55 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
8192 08/01/2015 00:10:10 stepde14 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
8167 07/01/2015 20:04:49 junking CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
8164 07/01/2015 18:57:34 dinhvanduy7895 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
8158 07/01/2015 12:07:45 thanhbinh0995 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
7276 17/12/2014 23:21:03 haituanth2 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
7174 16/12/2014 13:38:48 vusaka CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 1704 KB
7150 15/12/2014 19:53:40 voquocthang CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7043 14/12/2014 01:08:53 mrd25995 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
7039 14/12/2014 00:41:50 mrd25995 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
Back to Top