Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731503 12/03/2020 13:02:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
731169 11/03/2020 11:20:09 baobao07 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
723772 21/02/2020 20:11:30 Fidisk SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
708698 22/01/2020 13:39:17 nganngants SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
708229 21/01/2020 20:37:06 HackerMan SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
679028 23/11/2019 14:12:17 cyb3 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
676695 20/11/2019 20:58:33 chuotvip SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
673524 14/11/2019 08:41:38 winterrr SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
656831 13/10/2019 09:42:17 Chirox SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655343 10/10/2019 15:35:20 namlawng123 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655290 10/10/2019 14:45:35 kimanh415 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
655278 10/10/2019 14:24:54 thuyvy207 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
641901 18/09/2019 20:29:53 ct390 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
626049 24/08/2019 13:07:27 leviettttnh SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
625726 23/08/2019 19:07:35 NQT1998 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
625340 22/08/2019 20:52:54 FL_ADC SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625227 22/08/2019 15:35:49 trungthanh1398 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624963 22/08/2019 09:53:49 thuy_quynh SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
616765 05/08/2019 14:00:35 trandat SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
583504 16/05/2019 14:53:04 nguyenvantien0903 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
581441 09/05/2019 11:39:15 thedemonstuan SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
570939 09/04/2019 09:56:29 buiminhhangvc2005 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
565340 27/03/2019 07:43:24 phuonghoa SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
564019 23/03/2019 16:19:26 nguyenhau SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
564015 23/03/2019 16:13:51 vuonghuyen2006 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
564008 23/03/2019 16:05:16 ffrederick SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 328 ms 25140 KB
525492 08/12/2018 20:29:35 Kieuthienquyyl SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
524250 05/12/2018 22:46:57 phongpcbyl SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
524206 05/12/2018 21:51:08 minhhaiyl132 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 0 ms 1156 KB
524194 05/12/2018 21:40:42 khanh8a3yl SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
511902 15/11/2018 09:42:35 anhvippro123z SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
511479 14/11/2018 17:55:44 vanan9205 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
510993 13/11/2018 20:43:10 anhvippro123z SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
509812 12/11/2018 11:03:52 lehoang SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
509707 11/11/2018 23:01:14 xikhud SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 0 ms 1800 KB
494263 19/10/2018 19:36:08 LongÇhampion SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
482285 06/10/2018 22:46:39 iiiiiii125478 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459746 03/09/2018 21:15:05 SPJ SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
456445 28/08/2018 10:17:43 HHHHHHHH SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
439354 08/07/2018 21:02:56 cavang SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
433654 15/06/2018 16:59:55 huy9a1 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
425075 15/05/2018 17:40:41 dungdq2002 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 515 ms 30104 KB
418074 14/04/2018 09:50:39 vinhntndu SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
415815 11/04/2018 08:30:35 dangkhoa_pascal SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
405126 14/03/2018 21:58:06 kyonest12 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
404667 13/03/2018 23:36:49 abcxyz3009 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
393395 01/02/2018 15:38:55 duongbp1990 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
365648 24/11/2017 21:54:58 tinhhk15 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
359970 14/11/2017 16:18:00 freepascal SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
359337 13/11/2017 22:03:31 vikhangcqt171 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
356467 09/11/2017 20:58:59 masterv SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
349854 01/11/2017 07:03:55 hoan2k1 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
337918 16/10/2017 19:55:07 vietdeptrai SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
337888 16/10/2017 19:32:00 toida12chu SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
287525 13/06/2017 12:10:06 perfect SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
279718 16/05/2017 14:01:43 ngonamduonghl SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
272403 20/04/2017 23:41:52 my_crush_hates_me SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
262877 24/03/2017 20:11:45 khoadeptrai SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
260530 18/03/2017 22:24:13 chitam117119 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
255962 08/03/2017 18:44:14 Soledad SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
243964 01/02/2017 07:32:04 tsunaswada SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
243957 01/02/2017 00:09:39 tranleduy1233 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
243102 25/01/2017 16:29:05 King SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
241432 15/01/2017 11:50:49 abinh2000 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
241420 15/01/2017 10:45:48 4everkaka SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
211323 05/11/2016 10:57:18 vophuanpig SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
211322 05/11/2016 10:55:28 vophuanpig SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
211321 05/11/2016 10:55:08 vophuanpig SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
185517 30/09/2016 20:50:39 hoangducsmagic SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
185062 30/09/2016 07:53:02 nhoxchipro999 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
185057 30/09/2016 01:35:20 phungvitrung SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
177734 16/09/2016 22:53:59 dahaodl SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
177476 16/09/2016 11:37:13 nhatanhst SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 31 ms 796 KB
177098 15/09/2016 16:29:30 dqhungdl SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
170493 05/09/2016 21:02:52 damsanchv SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
164911 23/08/2016 19:03:03 nghethuat102 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
154698 24/07/2016 23:51:26 ititorit SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
154674 24/07/2016 22:57:04 phamminhtuan SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
154663 24/07/2016 22:19:23 dqhn123 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
149220 01/07/2016 19:32:55 try SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
149005 30/06/2016 22:20:16 leducthinh0409 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
134315 01/05/2016 22:23:42 dacthai2807 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
133451 25/04/2016 15:45:27 anhmanhvodoi20xx SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
133434 25/04/2016 15:31:41 khangtran SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
133412 25/04/2016 14:40:16 nguyenxuanhaa3 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
111634 11/01/2016 21:26:52 chitam117119 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
106340 16/12/2015 09:05:19 miltonbw SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
101503 06/12/2015 10:52:59 anhvu_cbl SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
101480 06/12/2015 10:27:22 namnguyen123 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 744 KB
100862 03/12/2015 22:11:32 luuchv SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
100860 03/12/2015 22:10:38 luuchv SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
100838 03/12/2015 21:16:43 hoanqq123 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
94784 18/11/2015 19:45:04 Cherry SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
94346 17/11/2015 17:49:23 middlest SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
94003 16/11/2015 22:47:31 nguyenthehop SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
84525 28/10/2015 10:43:43 MTAZero SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
81059 20/10/2015 21:35:07 romqn1999 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
79153 15/10/2015 22:01:48 thanhday132 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
78826 15/10/2015 04:17:26 dhkhtn SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
63821 15/09/2015 16:38:16 phuleethanh SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
41343 16/06/2015 11:07:01 thotranduc2010 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 532 KB
41065 14/06/2015 15:18:45 farmerboy SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
41035 14/06/2015 11:15:34 yogathanh99 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
40841 12/06/2015 20:08:03 mrtan_lovelife SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 584 KB
37784 28/05/2015 10:11:34 Comrade SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
24853 25/03/2015 21:09:09 kieuquocdat123 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 708 KB
21428 15/03/2015 16:46:22 vdn1999bxvp SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 512 KB
17172 10/03/2015 22:50:15 only_love97 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
9873 14/01/2015 17:20:00 stepde15 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
8305 09/01/2015 12:22:06 nxphuc SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 684 KB
7495 25/12/2014 22:23:13 admin SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
7473 24/12/2014 16:19:38 stepde14 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 680 KB
7471 24/12/2014 16:18:40 stepde14 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
7470 24/12/2014 16:12:47 stepde14 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 632 KB
Back to Top