Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736209 22/03/2020 21:30:15 leviettttnh BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
731504 12/03/2020 13:02:59 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
731034 10/03/2020 21:49:55 duongquochung11052003 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
730742 09/03/2020 22:47:57 codetrau2003 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
726980 28/02/2020 16:15:15 hoangtrung1801 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
708228 21/01/2020 20:36:57 HackerMan BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
704667 14/01/2020 14:47:50 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
694740 29/12/2019 20:56:29 trieutanhung93 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
691966 22/12/2019 18:27:16 cyb3 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
667741 03/11/2019 12:00:39 yunan090803 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
664499 28/10/2019 20:17:27 vuhoangphuc2000 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
659507 19/10/2019 00:17:15 DuongNguyenMinh BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657116 13/10/2019 22:33:38 qhung312 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
655777 11/10/2019 14:23:15 tin10_HoangPhuongThao BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655067 10/10/2019 10:45:38 namlawng123 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
652341 06/10/2019 12:07:04 ffrederick BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
650292 03/10/2019 14:37:36 dinhtuandatdeptrai BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
650270 03/10/2019 14:22:22 duyhautnvn2003 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
649447 02/10/2019 11:18:54 baobao07 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 2368 KB
639819 16/09/2019 11:02:25 dohieu1133 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
631935 03/09/2019 16:44:42 gacodelam123 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
584204 19/05/2019 00:06:42 san1201 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
580166 04/05/2019 13:29:08 nguyenxuanhaa3 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
573048 14/04/2019 12:18:33 nvnamson BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
572758 13/04/2019 21:27:29 phuongnhi_tran_1206 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
525209 08/12/2018 09:06:28 toan2902 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
511903 15/11/2018 09:42:58 anhvippro123z BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
510995 13/11/2018 20:43:30 anhvippro123z BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
508214 09/11/2018 13:59:25 xikhud BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
508213 09/11/2018 13:56:32 xikhud BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
488479 13/10/2018 12:40:59 LongÇhampion BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
488476 13/10/2018 12:39:58 LongÇhampion BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
477430 30/09/2018 21:25:42 vikhangcqt171 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
473116 24/09/2018 21:31:43 Meliodas BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
459605 03/09/2018 17:15:27 lcnguyendang123 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456580 28/08/2018 16:33:26 huy9a1 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456444 28/08/2018 10:17:32 HHHHHHHH BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
441704 17/07/2018 16:02:33 dangkhoa_pascal BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
431116 07/06/2018 10:27:51 phuchoahodo BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
419299 18/04/2018 22:16:46 vinhntndu BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
394429 05/02/2018 22:15:29 ngocdu123 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
393576 02/02/2018 10:09:30 duongbp1990 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
388650 22/01/2018 19:21:06 nguyenxuancam2001 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
385120 12/01/2018 20:58:59 z7vahein7z BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376333 19/12/2017 13:45:04 vinhquana BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 2408 KB
364224 22/11/2017 16:18:34 hieu BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
359972 14/11/2017 16:18:29 freepascal BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
349851 01/11/2017 07:03:21 hoan2k1 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341246 20/10/2017 19:28:51 nkt95bg BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340304 19/10/2017 15:02:06 qqq BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
328794 04/10/2017 00:10:36 monarch BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
305995 17/08/2017 15:35:10 vophuanpig BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305984 17/08/2017 15:21:21 vophuanpig BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305977 17/08/2017 15:09:51 vophuanpig BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304379 13/08/2017 22:13:52 phuong_uit BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
297117 20/07/2017 02:33:42 okeomachnha BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
287281 12/06/2017 18:53:14 npnkhoi BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
260203 18/03/2017 09:54:12 doituyentin BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
248944 18/02/2017 21:38:07 nguyenphu63333 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
246979 13/02/2017 18:12:01 omega1100100 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
221641 21/11/2016 19:28:33 bachnxepu BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218882 17/11/2016 08:49:41 wInD_MtA BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
218250 16/11/2016 09:12:53 nguyenson99 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
216332 12/11/2016 16:05:59 Candy BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
201494 22/10/2016 14:24:21 dahaodl BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
189995 08/10/2016 14:36:41 dqhn123 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
187017 03/10/2016 15:22:47 nguyentamdat BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
184069 28/09/2016 16:08:34 khangtran BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
179014 19/09/2016 18:56:20 hutphuoc BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164719 23/08/2016 13:40:40 nghethuat102 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
157836 02/08/2016 12:25:13 hentaino102 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
149689 04/07/2016 02:33:46 Algo BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
149153 01/07/2016 16:57:43 thongnguyen050999 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
128022 30/03/2016 17:27:12 Assassin BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
120601 19/02/2016 20:31:04 thanhday132 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120590 19/02/2016 16:32:55 dacthai2807 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
119682 15/02/2016 21:28:53 Littlecutebird BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119122 13/02/2016 19:42:21 AdminNTU BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
118628 10/02/2016 14:21:03 TQT BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
116418 02/02/2016 14:30:57 dqhungdl BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
106818 18/12/2015 21:41:26 psucoder BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
101050 04/12/2015 16:05:27 huynhduy_hmd BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
65382 20/09/2015 10:59:29 MTAZero BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
64653 18/09/2015 11:03:19 phuleethanh BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
62093 09/09/2015 22:22:21 sanghk11 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
48897 25/07/2015 16:23:07 dhkhtn BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
43064 23/06/2015 22:00:03 mikelhpdatke BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
39750 10/06/2015 14:52:57 farmerboy BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
35890 17/05/2015 10:59:39 middlest BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
24277 23/03/2015 08:15:45 kieuquocdat123 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 752 KB
24075 22/03/2015 16:53:28 ngan BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
10338 17/01/2015 14:56:56 phuchoahodo BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
8501 10/01/2015 15:11:46 nxphuc BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 716 KB
7799 04/01/2015 12:14:36 TriKien BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 1740 KB
7674 31/12/2014 23:23:12 stepde14 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
7673 31/12/2014 23:21:33 stepde14 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
7667 31/12/2014 15:27:16 chivo912 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7666 31/12/2014 15:27:03 thanhhuy55cth BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
7665 31/12/2014 15:25:56 danh20051995nt BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
7663 31/12/2014 15:25:19 AnhLoc BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 748 KB
7661 31/12/2014 15:20:38 WhisJay BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7575 29/12/2014 15:07:41 xuanhongnguyen BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
7395 22/12/2014 21:12:51 MeigyokuThmn BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
7326 21/12/2014 15:10:28 nguyenngocliem BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
7325 21/12/2014 14:48:55 itntc BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
7305 20/12/2014 18:26:31 haituanth2 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
Back to Top