Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737826 28/03/2020 13:26:15 haupas PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 0 ms 1816 KB
737713 27/03/2020 21:25:53 anhkhoa09032004 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
733387 16/03/2020 08:18:19 duong3203 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
729758 06/03/2020 16:14:30 Kduy9180 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
727717 01/03/2020 22:16:09 ntnvlog PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 187 ms 52512 KB
725679 25/02/2020 20:45:08 Akira PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
725137 24/02/2020 16:06:18 huynhchiton981 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 171 ms 59084 KB
723794 21/02/2020 20:49:16 long020506 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 171 ms 51016 KB
720964 16/02/2020 11:20:38 ashura2k5501 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
720962 16/02/2020 11:14:21 baopham19062003kgkgkg PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
720131 14/02/2020 16:33:01 khanhtron03 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
720064 14/02/2020 14:37:18 minhtrieutvn PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
718395 11/02/2020 10:59:14 tandapchai PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 0 ms 2500 KB
716885 08/02/2020 14:50:21 quythu2005 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
715160 05/02/2020 21:48:54 omgursocute PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
715136 05/02/2020 21:32:48 helloeveryone PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
712616 31/01/2020 16:55:12 dangtiendung1201 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
710304 27/01/2020 19:13:32 Fidisk PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
710040 26/01/2020 18:04:35 Love PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
708286 21/01/2020 20:52:37 HackerMan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
703449 12/01/2020 13:28:00 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
700561 07/01/2020 23:07:09 Trung13102000 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
695055 30/12/2019 19:17:23 con_cua_ne PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
691760 21/12/2019 22:57:58 duc04122004 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 5568 KB
691476 21/12/2019 11:12:20 shin3030aa PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
690346 18/12/2019 13:34:08 sendmylove123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
689091 16/12/2019 10:28:43 haiprot1 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
687138 11/12/2019 15:34:46 cbl_conghuynh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
681748 28/11/2019 16:16:15 SuaDuong PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
679178 23/11/2019 19:10:06 minhquandinhcao PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
674263 15/11/2019 16:18:37 khanhtran2201 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
673592 14/11/2019 11:14:34 duongnghiepvl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
673589 14/11/2019 11:07:14 kyohzs02 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
673588 14/11/2019 11:06:34 MonkeyPlayLOL PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
673587 14/11/2019 11:06:15 Paikugon PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
673356 13/11/2019 20:33:23 lethienquan28052006 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
673328 13/11/2019 19:45:15 lethanhphat2005 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
673292 13/11/2019 19:32:55 dpduy123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
672534 12/11/2019 11:48:46 auvaops1 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
663357 26/10/2019 19:50:12 vhskillpro PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
662604 25/10/2019 14:48:59 ntoan199 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
662455 25/10/2019 00:38:05 hhhaha PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
658850 17/10/2019 17:04:38 hieupham PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
656712 12/10/2019 22:13:58 nguyentrantien2002 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
654200 09/10/2019 09:17:11 phupham04 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
652272 06/10/2019 09:59:14 dfwapekko PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
651678 05/10/2019 09:48:09 cuongdoduy123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
650358 03/10/2019 15:17:25 loilon504 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 5612 KB
650234 03/10/2019 13:29:30 queanh0220 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
644580 22/09/2019 20:51:37 tuananh778999 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
642802 19/09/2019 22:08:32 18T1021208 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
640375 17/09/2019 10:09:29 gbking2003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
638395 13/09/2019 22:22:22 lnatuan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
638353 13/09/2019 21:44:33 pmt PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 5616 KB
631100 01/09/2019 10:03:13 hieuad88 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
631097 01/09/2019 09:56:11 lun3003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
631096 01/09/2019 09:52:39 phantanhung PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
631087 01/09/2019 09:39:31 lun3003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
631081 01/09/2019 09:28:26 phantanhung PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
625936 24/08/2019 08:51:45 gicungduochet PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
625935 24/08/2019 08:47:52 mandoanky0903 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
625934 24/08/2019 08:43:07 nguyenkhoip PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
625932 24/08/2019 08:34:28 nhattuan722 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
625931 24/08/2019 08:32:51 TrumpPham PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
625930 24/08/2019 08:29:51 khanhnhi PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
624996 22/08/2019 10:02:41 thuy_quynh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
624489 21/08/2019 00:08:19 uchiha PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
617089 05/08/2019 23:05:15 lequocbinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
615854 03/08/2019 00:01:28 trandat PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
615219 01/08/2019 23:18:38 leductoan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
608031 19/07/2019 22:37:05 Newps PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
607178 17/07/2019 20:33:53 cbl_hoanglinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
606176 14/07/2019 08:07:49 anhlavipnd199 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
606005 13/07/2019 10:38:55 mashiroshiina PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
604795 09/07/2019 16:52:34 hưngtm PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
604793 09/07/2019 16:50:24 hưngtm PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
603686 06/07/2019 10:42:20 winterrr PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
603322 05/07/2019 09:46:04 believer PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
602033 02/07/2019 09:56:46 baobao07 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
600544 28/06/2019 08:39:11 anhnguyenroux PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2536 KB
600543 28/06/2019 08:38:04 anhnguyenroux PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
597891 24/06/2019 14:12:43 ct390 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
588176 30/05/2019 14:51:14 Gib5102 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
583630 16/05/2019 20:53:06 leviettttnh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
583127 15/05/2019 14:58:22 namlawng123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
582967 15/05/2019 09:12:58 ffrederick PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
581399 08/05/2019 22:42:18 rimuru PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
579881 03/05/2019 16:38:09 trung_hieu_k36_chv PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
579474 02/05/2019 18:40:10 thedemonstuan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
579021 30/04/2019 22:11:00 thedemonstuan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
576103 22/04/2019 22:04:18 ptkhai1203 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
565287 26/03/2019 23:21:58 daothanhloc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
561030 16/03/2019 09:40:44 knock2810 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
558842 12/03/2019 08:43:15 ducminhtrinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
558841 12/03/2019 08:43:09 ducminhtrinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
557418 09/03/2019 21:47:20 buidinhpham2004 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
554466 03/03/2019 22:33:13 duc1234hd PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
549162 20/02/2019 23:26:24 vanan9205 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
549160 20/02/2019 23:24:58 vanan9205 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
548022 18/02/2019 15:43:43 cyb3 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
543546 05/02/2019 16:50:28 viethunganhthu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
543007 03/02/2019 13:25:21 phuongnhi_tran_1206 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 31 ms 33776 KB
540179 25/01/2019 10:20:29 phpx612 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 5516 KB
539915 24/01/2019 15:15:14 lehoang PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
537933 18/01/2019 16:42:04 MINHKHANG PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
535947 13/01/2019 21:31:00 tanchan769 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 24212 KB
526096 10/12/2018 11:56:07 DeBruyne PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
524778 07/12/2018 09:10:57 biabeogo147 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
524680 06/12/2018 21:32:58 minhhaiyl132 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
519830 26/11/2018 10:21:56 tducCHVK36 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
519651 25/11/2018 21:55:51 NghiaCPP PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
519598 25/11/2018 21:11:44 trungkenbi PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
516794 21/11/2018 16:11:29 mino PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
514941 18/11/2018 15:21:08 anhnguyen123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
514913 18/11/2018 14:01:50 Teddy PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
513176 15/11/2018 23:50:02 blebleble PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
511904 15/11/2018 09:43:21 anhvippro123z PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
510996 13/11/2018 20:43:51 anhvippro123z PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
506719 07/11/2018 12:53:27 iostream PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 3388 KB
503592 02/11/2018 20:05:53 chuotvip PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2352 KB
497710 25/10/2018 15:11:34 trungnghia05123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
495838 22/10/2018 22:50:39 ngobao PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
495168 21/10/2018 20:54:45 vudangkhoi2003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
495166 21/10/2018 20:52:52 vudangkhoi2003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
490957 16/10/2018 16:44:12 ducanh1512 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
490910 16/10/2018 16:02:46 ldnghia_bl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
490822 16/10/2018 15:06:33 htdung_bl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
488990 14/10/2018 07:46:11 pvmgiang_bl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
483572 09/10/2018 00:18:30 ngonamduonghl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
482047 06/10/2018 19:48:44 nguyenvantien0903 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
478891 02/10/2018 19:24:52 vokhanhan25 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
476029 28/09/2018 19:22:04 hanhien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
475608 28/09/2018 07:23:01 hanhien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
473880 25/09/2018 22:11:40 thelightvn PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2468 KB
473879 25/09/2018 22:11:32 thelightvn PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
473809 25/09/2018 21:14:54 mrlihd PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2468 KB
472374 23/09/2018 15:47:26 trungnghia05123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 5608 KB
467543 15/09/2018 21:47:28 Meliodas PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 5596 KB
466483 14/09/2018 10:58:46 chinhhi PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
464822 11/09/2018 19:44:54 xikhud PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
464220 10/09/2018 22:52:58 LongÇhampion PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
463209 09/09/2018 14:33:51 trananhprince PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 5572 KB
457364 30/08/2018 07:46:36 HHHHHHHH PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
452872 19/08/2018 00:14:10 san1201 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
449866 13/08/2018 00:31:58 tronghieuACM PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 78 ms 34560 KB
447997 08/08/2018 03:22:05 Asteross PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
447155 04/08/2018 15:00:29 hoangthuc701 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2404 KB
445541 30/07/2018 17:53:03 chicken1996 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
442284 19/07/2018 15:05:40 huuthien198zz PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
440814 13/07/2018 15:55:46 buihoat2003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 921 ms 5932 KB
440768 13/07/2018 11:17:08 snowynguyen PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
440766 13/07/2018 11:13:42 anhduy1811 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2736 KB
440758 13/07/2018 11:05:40 paradisebay PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 906 ms 5928 KB
440755 13/07/2018 11:04:00 paradisebay PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 937 ms 5916 KB
437124 27/06/2018 23:43:58 chaukhanh2003 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
437041 27/06/2018 15:15:41 Pejunmapdit PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
436258 24/06/2018 10:06:33 NguyenNhatMinh1803 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
436048 23/06/2018 13:58:49 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
436046 23/06/2018 13:58:12 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2544 KB
436014 23/06/2018 12:26:27 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
436010 23/06/2018 11:26:03 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
435910 22/06/2018 14:38:41 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
434482 19/06/2018 17:16:44 huy9a1 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
431091 07/06/2018 09:11:22 phuchoahodo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
427854 28/05/2018 22:34:40 thamtudeptrai007 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 5564 KB
422308 30/04/2018 09:02:38 ngocthien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
422013 29/04/2018 09:46:23 nhattuan722 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
420203 21/04/2018 21:28:58 dangkhoa_pascal PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
415730 10/04/2018 22:29:05 cavang PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
415563 10/04/2018 17:40:53 vinhntndu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2352 KB
412343 02/04/2018 18:16:38 nmquan_15 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
410767 29/03/2018 11:26:47 neostheknight PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 0 ms 2732 KB
407922 22/03/2018 16:01:32 tinhochbt PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
407001 20/03/2018 22:17:00 kyonest12 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 5500 KB
403212 12/03/2018 21:13:18 ngocminh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
400927 04/03/2018 23:54:01 darkplayer0211 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
397079 18/02/2018 19:55:06 nguyenquanglinh2001 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
396755 16/02/2018 16:06:09 tn902329 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
393095 31/01/2018 18:40:45 php122002 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
392985 31/01/2018 14:44:24 keepGoing PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
392337 29/01/2018 15:33:55 duongbp1990 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
390133 23/01/2018 23:05:39 trungtt123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
387112 18/01/2018 14:10:18 mta PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
387037 18/01/2018 08:06:28 ngocdu123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
386256 15/01/2018 22:42:02 lockhaicttv PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
385476 13/01/2018 22:08:24 khab1706592 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
384822 12/01/2018 09:04:20 lcnguyendang123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
384759 11/01/2018 22:00:22 hut_phamquochuy PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
381805 05/01/2018 11:09:28 thienduong PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
375231 15/12/2017 10:52:10 hanhhuyenit1619 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
374211 12/12/2017 11:07:07 christzy PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
372335 05/12/2017 22:32:36 BuiThanhNam PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
369949 01/12/2017 14:31:37 0000000000 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
363234 20/11/2017 20:54:38 thanhpromu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363071 20/11/2017 13:18:09 tranthanhhai PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
362312 18/11/2017 14:37:58 chetzoitao11 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
362303 18/11/2017 14:31:28 chetzoitao11 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
360367 15/11/2017 11:32:28 tenda1234 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
360174 14/11/2017 22:24:02 vikhangcqt171 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
359651 14/11/2017 14:27:23 freepascal PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
358444 12/11/2017 20:13:35 k4mjk4mjz3 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
349904 01/11/2017 07:29:30 hoan2k1 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
349747 31/10/2017 22:44:28 chamchamcham PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
338967 17/10/2017 20:18:40 phamvankhanh1516 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
337683 16/10/2017 08:04:26 Raito PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
336226 14/10/2017 16:05:11 masterv PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
335678 13/10/2017 20:01:36 trantrungkien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335547 13/10/2017 14:58:29 stupidcat1102 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
335530 13/10/2017 14:37:51 Sydneyfung PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
334126 11/10/2017 20:29:40 hahpuc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2452 KB
334052 11/10/2017 16:32:14 php122002 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
333923 11/10/2017 14:52:52 php122002 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
333922 11/10/2017 14:52:27 php122002 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
332301 09/10/2017 08:26:03 boykhang PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
332297 09/10/2017 08:15:26 boykhang PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
332213 08/10/2017 23:39:50 nhpntz0t PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
328236 03/10/2017 09:19:53 awatjkim PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
327373 02/10/2017 10:39:25 nkduc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
326060 30/09/2017 14:34:12 dasea PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
323573 26/09/2017 23:50:41 linhlrx PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
319559 19/09/2017 19:06:32 myfriend1102vn PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
319517 19/09/2017 17:36:24 tuan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
318313 17/09/2017 09:35:06 khoinguyentdmu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
318099 16/09/2017 18:57:04 GấuBéoIT PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
316417 13/09/2017 15:04:44 ngophuthinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
311956 02/09/2017 14:47:22 anh76qn PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
311500 01/09/2017 07:18:44 ProLQM PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
311197 31/08/2017 09:50:24 nakrothpro PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
304324 13/08/2017 20:32:26 minhtienst135 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
300994 04/08/2017 13:58:23 minhthu20201 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
299851 29/07/2017 03:51:52 tiepnguyenptit PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
291078 26/06/2017 21:26:39 dinhvanhuy98 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
285257 03/06/2017 20:30:44 mik271 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
284576 01/06/2017 09:57:25 hatuank97lhp PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
284229 30/05/2017 16:52:47 khoinguyentdmu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
283729 28/05/2017 08:36:42 kisoraz9 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
281546 19/05/2017 12:30:27 ChristopherSamba PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Java 8 Accepted 171 ms 17236 KB
281025 17/05/2017 16:25:56 Violet PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
276411 08/05/2017 14:47:22 yutaka2k PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
272953 23/04/2017 00:51:26 vphuong214 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
269306 09/04/2017 15:46:36 Midodra PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
269305 09/04/2017 15:44:55 Midodra PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
269304 09/04/2017 15:43:33 Midodra PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
269302 09/04/2017 15:40:45 Midodra PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
269230 09/04/2017 10:05:57 Midodra PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 5332 KB
266073 02/04/2017 14:59:27 Duongnguyen PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
260665 19/03/2017 11:14:23 stromvbvc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
255651 07/03/2017 20:27:43 ColB PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
254787 05/03/2017 01:10:19 segio_ramos PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
253764 02/03/2017 00:31:40 tamnguyen PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
253390 28/02/2017 21:50:17 lonelystar PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
250494 20/02/2017 21:28:44 try PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
248127 17/02/2017 00:16:05 oggy223999 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
248034 16/02/2017 21:39:38 Soledad PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
244895 06/02/2017 15:39:02 HuyNguyen1212 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
244509 04/02/2017 14:45:13 HuyNguyen1212 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
243347 27/01/2017 12:45:42 khanhvan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
243345 27/01/2017 12:43:55 supercoper PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
243344 27/01/2017 12:43:46 supercoper PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
243338 27/01/2017 11:59:35 phanluongquan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
231620 12/12/2016 17:12:36 4everkaka PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 3240 KB
228445 03/12/2016 15:57:12 nhquanqt PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
228430 03/12/2016 15:38:40 nhquanqt PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
224216 25/11/2016 14:06:26 hungdhv97 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
215043 11/11/2016 22:36:26 taycuong PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
213334 08/11/2016 21:15:10 minhquangsqtt PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
212814 07/11/2016 21:24:16 noatall2404 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
209627 02/11/2016 16:25:28 tranleduy1233 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
203920 24/10/2016 21:07:32 nkt95bg PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
203163 23/10/2016 21:50:41 cyan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
203151 23/10/2016 21:33:15 cyan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
201626 22/10/2016 20:08:18 boychienga1234 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
194616 12/10/2016 15:19:51 tienthanh214 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1748 KB
190511 09/10/2016 19:16:35 dqhn123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
185166 30/09/2016 10:29:06 giacacluong323 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
184910 29/09/2016 21:18:25 ARSENAL1886 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
184890 29/09/2016 20:55:36 trainer1234 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
184261 28/09/2016 21:53:56 yuu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
183997 28/09/2016 15:11:47 Hhcckqnl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
178482 18/09/2016 15:35:07 namnguyen123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178473 18/09/2016 14:58:26 caothesan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
178472 18/09/2016 14:56:58 caothesan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
177432 16/09/2016 09:06:15 wInD_MtA PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177420 16/09/2016 08:37:47 wInD_MtA PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176856 15/09/2016 09:41:56 doraemon PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
176841 15/09/2016 09:19:56 minhtienst135 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
176265 14/09/2016 15:12:28 TQT PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
176263 14/09/2016 15:08:53 leducthinh0409 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1224 KB
175821 13/09/2016 22:30:59 ariesgemini PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
175197 13/09/2016 14:45:10 dahaodl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
174982 13/09/2016 09:16:46 hoangducsmagic PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
172999 10/09/2016 12:51:33 bachnxepu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
171587 08/09/2016 11:13:10 phungvitrung PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
170414 05/09/2016 19:13:25 anhnguyen PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
166264 26/08/2016 22:36:55 qtuan140101 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
164044 21/08/2016 08:26:50 lamnguyen PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
152930 18/07/2016 16:23:31 phan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
152929 18/07/2016 16:13:30 phan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
146942 21/06/2016 05:22:27 ititorit PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
146939 21/06/2016 05:00:41 ititorit PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
143135 12/06/2016 10:10:46 nguyenxuanhaa3 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134453 03/05/2016 18:06:42 thanhday132 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132386 18/04/2016 00:44:20 khangtran PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
127948 30/03/2016 08:12:05 longhuy322000 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
121836 25/02/2016 15:03:13 datbeohbbh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 62 ms 1148 KB
116407 02/02/2016 14:11:40 dqhungdl PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115201 29/01/2016 13:15:07 dacthai2807 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
112202 14/01/2016 22:31:55 psucoder PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
110351 04/01/2016 21:56:59 hanhlv270597 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Python 3 Accepted 62 ms 5672 KB
107293 21/12/2015 20:05:18 phuongle0205 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105778 13/12/2015 08:47:24 minhthuan274 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
84699 28/10/2015 14:36:14 hanhlv270597 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
83112 25/10/2015 20:26:19 HoVanAnhK58A2 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
78843 15/10/2015 08:36:29 toan411998 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
74644 05/10/2015 15:21:18 Khoidaik PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
71230 02/10/2015 00:44:50 hungngoquoc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
64351 17/09/2015 15:49:21 tsminh_3 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
63322 14/09/2015 11:49:02 phuleethanh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
62629 11/09/2015 21:40:25 MTAZero PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
62587 11/09/2015 19:52:54 huynhnhat PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
59170 29/08/2015 20:04:28 kalylenny PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
52971 14/08/2015 14:20:15 UiM PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
50479 07/08/2015 21:50:46 JCORE PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
49925 03/08/2015 12:31:01 hoangthongvo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
49924 03/08/2015 12:28:33 hoangthongvo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
49716 01/08/2015 19:28:04 npltv PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
48870 25/07/2015 09:34:22 thienanh1999 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
44625 06/07/2015 10:32:45 nghethuat102 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
44564 05/07/2015 15:59:30 only_love97 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
44261 02/07/2015 23:52:15 phanthanhnam PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
44160 01/07/2015 18:55:04 middlest PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 0 ms 1416 KB
44154 01/07/2015 17:52:12 AresGod PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
44149 01/07/2015 17:30:52 mrtan_lovelife PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
43758 28/06/2015 15:05:34 hmh100298 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
41285 15/06/2015 22:09:18 Algo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
40763 11/06/2015 20:20:26 yogathanh99 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
39679 09/06/2015 13:59:26 glass99ss PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
37845 29/05/2015 08:10:40 nguyenmanhthien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
36481 24/05/2015 19:43:04 farmerboy PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
35748 16/05/2015 00:26:54 homealone1 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1752 KB
33145 07/05/2015 21:38:29 mikelhpdatke PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
30966 21/04/2015 22:57:02 blackfox_1995 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
30965 21/04/2015 22:56:53 blackfox_1995 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
27246 13/04/2015 20:39:38 trungvt130584 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1700 KB
24699 25/03/2015 11:16:04 bao PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1684 KB
24077 22/03/2015 16:58:26 ngan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
21586 16/03/2015 19:57:28 vdn1999bxvp PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
21425 15/03/2015 16:20:10 kieuquocdat123 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 1752 KB
12996 14/02/2015 21:29:43 hinodi_1998 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 604 KB
11291 28/01/2015 21:55:54 conglinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
10149 16/01/2015 02:27:57 stepde15 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
8601 11/01/2015 17:43:08 phuchoahodo PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 688 KB
8548 10/01/2015 23:56:19 nxphuc PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 776 KB
7774 03/01/2015 20:41:09 thanhbinh0995 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7700 01/01/2015 12:35:06 conglinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
7699 01/01/2015 12:24:50 conglinh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7183 16/12/2014 18:38:01 dinhvanduy7895 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 632 KB
7180 16/12/2014 18:00:39 MeigyokuThmn PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 588 KB
3722 04/11/2014 23:25:57 haituanth2 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
3490 02/11/2014 13:09:41 stepde14 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
3489 02/11/2014 13:05:28 thanhCode PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 632 KB
3037 26/10/2014 14:47:57 WakizashiR PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 612 KB
3017 26/10/2014 12:40:27 nptn90 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2976 26/10/2014 00:13:59 transleyzhan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 716 KB
2971 26/10/2014 00:04:45 dthphuong PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 596 KB
2937 25/10/2014 22:47:04 phamhuuthien PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
Back to Top