Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738631 31/03/2020 09:20:30 khanhtron03 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 5768 KB
738532 30/03/2020 20:28:51 Hikarii MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 4492 KB
738529 30/03/2020 20:22:30 Hikarii MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 9168 KB
737426 26/03/2020 22:14:50 baoduytran MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 10300 KB
737407 26/03/2020 21:49:47 0972210195 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 10308 KB
736852 24/03/2020 22:36:35 bin1st090104 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 234 ms 11984 KB
736823 24/03/2020 21:51:37 khanhtron03 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 4680 KB
736015 22/03/2020 11:01:08 cyber_coder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3232 KB
736005 22/03/2020 10:15:53 anhnguyenroux MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 3892 KB
736004 22/03/2020 10:14:51 anhnguyenroux MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 4424 KB
735756 21/03/2020 12:44:48 pdthang2000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 5296 KB
733892 17/03/2020 22:30:14 nhatthang2704 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 5276 KB
733499 16/03/2020 19:27:30 ngoctuannguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 5244 KB
733498 16/03/2020 19:06:21 Nducnha MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 656 ms 4348 KB
730591 09/03/2020 16:28:06 TIN10_VUTRINHHOANG MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3276 KB
730536 09/03/2020 12:48:36 A519LeVanDuc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 5368 KB
730330 08/03/2020 15:15:54 manhender MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 578 ms 3880 KB
725282 24/02/2020 21:27:02 khuongvutramanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 3868 KB
725280 24/02/2020 21:24:13 khuongvutramanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 4380 KB
725213 24/02/2020 18:32:56 Love MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 3248 KB
724986 24/02/2020 10:38:36 winterrr MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4324 KB
724255 22/02/2020 20:44:34 thanhminh1112 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 5312 KB
724149 22/02/2020 16:33:24 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 531 ms 5516 KB
724148 22/02/2020 16:32:39 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 5516 KB
724146 22/02/2020 16:32:11 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 5516 KB
724145 22/02/2020 16:31:33 dangthithuyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 515 ms 5516 KB
723689 21/02/2020 16:58:13 winterrr MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 11496 KB
721820 17/02/2020 21:13:33 hoktro MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 11896 KB
721484 17/02/2020 13:07:46 minhquandinhcao MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3300 KB
719353 12/02/2020 23:59:29 anhproqn99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 5380 KB
718878 11/02/2020 23:12:24 Quang249 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 5832 KB
718622 11/02/2020 16:31:07 tahoangquan2 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4176 KB
718562 11/02/2020 15:00:56 lemillion MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 10348 KB
717056 08/02/2020 20:23:47 Tu2112003 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 4020 KB
716241 07/02/2020 13:41:08 emLaNewBie MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 5444 KB
716239 07/02/2020 13:38:51 emLaNewBie MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 4800 KB
714493 04/02/2020 21:04:00 nganngants MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 5444 KB
713692 02/02/2020 22:58:10 nguyenhieuckt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 4652 KB
708225 21/01/2020 20:36:37 HackerMan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 11432 KB
708115 21/01/2020 15:43:12 DB MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 5508 KB
707449 20/01/2020 08:46:23 duong3203 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 11452 KB
707368 19/01/2020 23:21:31 Quang249 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 5552 KB
707268 19/01/2020 20:29:11 haupas MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 4132 KB
707258 19/01/2020 20:08:41 anhkhoa09032004 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 515 ms 5552 KB
706158 17/01/2020 12:52:40 ldn694 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 5292 KB
705175 15/01/2020 15:50:15 shin3030aa MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 6000 KB
702085 10/01/2020 10:31:23 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 21320 KB
700750 08/01/2020 12:22:29 vhskillpro MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 3316 KB
700474 07/01/2020 21:07:41 ntoanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 187 ms 3916 KB
700473 07/01/2020 21:06:50 ntoanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 781 ms 3896 KB
696958 03/01/2020 11:25:30 ntoanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 765 ms 3984 KB
693660 26/12/2019 20:51:09 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 12696 KB
693624 26/12/2019 19:40:18 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 3292 KB
693622 26/12/2019 19:39:47 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3292 KB
693621 26/12/2019 19:38:35 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 687 ms 3272 KB
693620 26/12/2019 19:26:02 atsichts MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 5792 KB
693604 26/12/2019 18:15:05 nhattuan722 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3948 KB
693320 26/12/2019 00:24:34 nhanhuuhieu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3424 KB
692209 23/12/2019 16:51:45 qvan_le MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 4980 KB
690489 18/12/2019 18:08:41 stupidman MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 11576 KB
690446 18/12/2019 16:14:45 nguyenvana MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 11576 KB
690444 18/12/2019 16:12:58 nguyenvana MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 11964 KB
690074 17/12/2019 21:44:13 khanhkjhave MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 4188 KB
689254 16/12/2019 17:12:58 bin1st090104 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 3312 KB
684892 05/12/2019 09:04:14 pmk1517 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 640 ms 3976 KB
684410 03/12/2019 19:49:59 Member MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10096 KB
683381 01/12/2019 12:59:23 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 12704 KB
682374 29/11/2019 16:22:11 drink_pepsi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 3996 KB
681229 27/11/2019 21:37:48 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 4020 KB
680239 25/11/2019 23:07:12 haiprot1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 4028 KB
679688 24/11/2019 17:01:35 quandapro MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 625 ms 4148 KB
679442 24/11/2019 09:16:35 HoaBenKiaSong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 3492 KB
679440 24/11/2019 09:13:47 HoaBenKiaSong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 3720 KB
679439 24/11/2019 09:12:59 HoaBenKiaSong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3708 KB
677122 21/11/2019 20:40:01 ngovandat318 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3264 KB
676794 21/11/2019 00:02:54 Enoughtodie99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 515 ms 4084 KB
672543 12/11/2019 12:50:52 hoangndu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 12700 KB
671837 10/11/2019 21:06:25 Fidisk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 6400 KB
671254 09/11/2019 13:54:58 trungbmt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 781 ms 11964 KB
671159 09/11/2019 09:54:46 loilon504 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 10716 KB
670366 07/11/2019 22:18:02 hanhien MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 28684 KB
670254 07/11/2019 20:57:11 MINHKHANG MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 703 ms 3960 KB
669895 07/11/2019 08:46:50 minhlam2102002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 3340 KB
669716 06/11/2019 21:26:25 tuancqt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 3284 KB
669701 06/11/2019 21:13:37 duycqt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3288 KB
669700 06/11/2019 21:11:35 duycqt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3288 KB
669698 06/11/2019 21:06:30 vmt120203 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3964 KB
669069 05/11/2019 20:55:45 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 2908 KB
669067 05/11/2019 20:54:54 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 453 ms 2908 KB
669063 05/11/2019 20:52:55 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 2908 KB
669062 05/11/2019 20:52:27 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 453 ms 2908 KB
669060 05/11/2019 20:48:56 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 3596 KB
669059 05/11/2019 20:47:18 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 968 ms 3576 KB
669051 05/11/2019 20:43:22 Anh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 937 ms 3584 KB
667821 03/11/2019 15:31:39 ogit403 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 3704 KB
667460 02/11/2019 20:47:16 DuongNguyenMinh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 671 ms 3364 KB
666995 02/11/2019 01:04:29 MaMoi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 687 ms 4004 KB
664683 29/10/2019 07:22:48 khanhdong0210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 12716 KB
664456 28/10/2019 19:49:45 nmhh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 609 ms 12704 KB
664355 28/10/2019 15:33:29 thangloi2209 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 81472 KB
664349 28/10/2019 15:28:52 nmhh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 12716 KB
664348 28/10/2019 15:28:14 phuong2004 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 12716 KB
664347 28/10/2019 15:27:57 linh251193 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 578 ms 12712 KB
664345 28/10/2019 15:27:54 infinityIQ MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 22484 KB
664342 28/10/2019 15:27:28 DươngAnhVũ MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 12716 KB
664341 28/10/2019 15:27:19 tuanhung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 12716 KB
664321 28/10/2019 14:14:00 khuongduy2710 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 328 ms 3340 KB
663022 26/10/2019 00:43:44 hitu1905 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 3332 KB
662793 25/10/2019 19:14:26 hitu1903 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3328 KB
662791 25/10/2019 19:03:42 hitu1901 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 3320 KB
662321 24/10/2019 20:13:31 loilon504 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 12716 KB
662026 24/10/2019 10:28:03 vinhhung053 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 10752 KB
662025 24/10/2019 10:26:47 vinhhung053 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 578 ms 10752 KB
659770 19/10/2019 20:30:50 napro MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 10796 KB
659341 18/10/2019 17:30:50 napro MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 12076 KB
659181 18/10/2019 07:05:06 trung_hieu_k36_chv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 18996 KB
657022 13/10/2019 17:30:21 pmt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 671 ms 5424 KB
657016 13/10/2019 17:26:06 pmt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 687 ms 5424 KB
656618 12/10/2019 20:06:47 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 359 ms 8968 KB
655964 11/10/2019 15:56:47 minh98 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 5912 KB
653886 08/10/2019 17:29:04 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 625 ms 3308 KB
652960 07/10/2019 18:19:57 thienchidh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 5444 KB
651749 05/10/2019 11:25:48 ntoan199 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 671 ms 3968 KB
651218 04/10/2019 18:04:46 htthinh1999 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3748 KB
651072 04/10/2019 15:06:32 kevilstark MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 13104 KB
650783 04/10/2019 00:12:42 longzzz2013 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 3992 KB
650077 03/10/2019 09:57:48 mrlihd MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 5396 KB
649840 02/10/2019 22:27:17 mrlihd MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 20528 KB
649675 02/10/2019 18:01:14 hieu1751220089 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 7500 KB
649659 02/10/2019 17:35:00 vanminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 18184 KB
649636 02/10/2019 16:37:04 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 7492 KB
649151 01/10/2019 20:56:52 binhtranit MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 640 ms 3492 KB
648791 01/10/2019 11:13:45 huyhuy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 3908 KB
646954 27/09/2019 16:21:47 nguyentrantien2002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 2920 KB
646883 27/09/2019 14:46:15 gianghia056 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 2688 KB
646756 27/09/2019 01:20:51 hoasayyy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 3944 KB
642786 19/09/2019 21:46:38 kyohzs02 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3264 KB
642640 19/09/2019 19:25:27 MonkeyPlayLOL MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3272 KB
642018 18/09/2019 22:46:00 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 3940 KB
639882 16/09/2019 15:33:14 nguyendactam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 11920 KB
639879 16/09/2019 15:28:33 nguyendactam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 11924 KB
638780 14/09/2019 14:21:31 taminhquanno21 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 5844 KB
638698 14/09/2019 10:32:08 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 5424 KB
638455 14/09/2019 01:10:39 huynam2611 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 2968 KB
638299 13/09/2019 19:57:44 ntkkdl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 2268 KB
638188 13/09/2019 18:03:26 AnhHao2004 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3308 KB
638099 13/09/2019 16:15:38 MonkeyPlayLOL MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 5352 KB
638097 13/09/2019 16:15:09 MonkeyPlayLOL MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 5352 KB
638090 13/09/2019 16:13:01 MonkeyPlayLOL MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 5368 KB
638085 13/09/2019 16:11:40 MonkeyPlayLOL MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 5368 KB
638075 13/09/2019 16:03:15 MonkeyPlayLOL MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 5368 KB
637992 13/09/2019 15:22:45 qvan_le MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 5364 KB
637853 13/09/2019 11:40:53 totanhiep MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 5368 KB
637457 12/09/2019 22:34:50 maihuuton987 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 42372 KB
633586 07/09/2019 15:55:17 queanh0220 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 3972 KB
632535 04/09/2019 23:20:44 hanhien MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 3856 KB
632341 04/09/2019 16:48:17 phongan105 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 5316 KB
632340 04/09/2019 16:45:44 phongan105 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 5316 KB
630705 31/08/2019 11:57:45 nhatanh10102005 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 5732 KB
629826 29/08/2019 10:37:07 thaolinh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 5816 KB
629771 29/08/2019 02:15:59 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 6440 KB
629770 29/08/2019 02:15:32 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 6420 KB
629769 29/08/2019 02:14:56 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 6420 KB
629767 29/08/2019 02:10:28 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 6424 KB
629766 29/08/2019 02:10:11 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 6424 KB
629765 29/08/2019 02:08:54 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 6444 KB
628042 24/08/2019 22:40:37 kakaka MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 718 ms 26136 KB
625074 22/08/2019 10:26:00 thuy_quynh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 4620 KB
623490 18/08/2019 12:13:01 MinBaoTT MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 5588 KB
620888 14/08/2019 15:58:32 nguyetanh10102005 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 4404 KB
620396 13/08/2019 14:57:53 vietdung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 4668 KB
620278 13/08/2019 09:08:45 thnam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 3204 KB
620019 12/08/2019 16:36:31 toancva0105 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3204 KB
620012 12/08/2019 16:32:32 toancva0105 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3204 KB
619993 12/08/2019 16:17:54 chienkhamdtv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 718 ms 3204 KB
619961 12/08/2019 15:21:09 anhducpn67 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 3852 KB
618980 09/08/2019 15:51:55 baobao07 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 3588 KB
617246 06/08/2019 10:02:15 lequocbinh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 3228 KB
616873 05/08/2019 16:37:13 uchiha MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 3196 KB
616865 05/08/2019 16:22:59 uchiha MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 4624 KB
616862 05/08/2019 16:19:26 uchiha MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 4624 KB
616192 03/08/2019 21:43:23 mrzin703 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 12996 KB
615343 02/08/2019 08:55:23 leductoan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 3928 KB
615333 02/08/2019 08:36:11 dothihoangduyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3948 KB
615275 02/08/2019 02:17:17 dangnguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 843 ms 3948 KB
615269 02/08/2019 01:48:11 dangnguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 812 ms 3948 KB
613455 30/07/2019 01:10:50 hoaf13 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 718 ms 3868 KB
613013 29/07/2019 10:12:47 Midodra MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 3572 KB
612905 29/07/2019 01:15:56 dchy2000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 18956 KB
612904 29/07/2019 00:35:33 dchy2000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 5380 KB
612499 28/07/2019 08:17:34 huykkk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 3932 KB
612228 27/07/2019 15:46:31 namlawng123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 3480 KB
612105 27/07/2019 11:37:44 roro1230 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 3228 KB
611920 26/07/2019 22:45:05 trandat MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 4652 KB
611919 26/07/2019 22:44:39 trandat MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 796 ms 4652 KB
611884 26/07/2019 21:51:34 dothihoangduyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 3904 KB
611878 26/07/2019 21:45:44 dothihoangduyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 750 ms 3904 KB
611688 26/07/2019 14:54:25 ct390 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 4652 KB
611366 26/07/2019 06:25:14 munrio123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 4084 KB
611024 25/07/2019 16:41:14 TIN10_VUTRINHHOANG MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3284 KB
610785 25/07/2019 10:52:51 ct390 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 4140 KB
610130 24/07/2019 09:59:30 VOTRUNGHOANGHUNG MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3248 KB
607895 19/07/2019 14:30:57 tridung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 10320 KB
607074 17/07/2019 15:56:03 Midodra MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3308 KB
607073 17/07/2019 15:50:46 Midodra MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3292 KB
607054 17/07/2019 14:11:00 thiennhanui MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 3948 KB
606694 16/07/2019 15:25:29 trieutanhung93 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 3368 KB
606223 14/07/2019 15:30:39 longvnhue MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 671 ms 5408 KB
606073 13/07/2019 16:40:07 trung_hieu_k36_chv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 19024 KB
605718 12/07/2019 10:11:14 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 2852 KB
605717 12/07/2019 10:10:53 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 781 ms 2844 KB
605716 12/07/2019 10:10:40 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 2844 KB
605715 12/07/2019 10:10:17 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 2844 KB
605714 12/07/2019 10:09:59 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 2844 KB
605713 12/07/2019 10:09:44 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 2844 KB
605712 12/07/2019 10:08:13 nguyentrongnghia MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 2844 KB
605677 12/07/2019 08:40:59 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 3236 KB
605338 11/07/2019 02:49:56 dchy2000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 3288 KB
604890 09/07/2019 21:56:26 hungCtN MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 156 ms 4356 KB
604133 08/07/2019 08:16:06 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 3284 KB
603716 06/07/2019 13:25:24 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 484 ms 3340 KB
603715 06/07/2019 13:19:31 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 468 ms 3332 KB
603709 06/07/2019 12:33:52 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 10128 KB
603356 05/07/2019 11:21:53 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 10048 KB
603353 05/07/2019 11:11:16 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 10048 KB
603348 05/07/2019 10:33:41 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 343 ms 9656 KB
603345 05/07/2019 10:28:33 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 11592 KB
601109 29/06/2019 18:01:49 Newps MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4492 KB
600344 27/06/2019 17:05:00 094175234 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 718 ms 3756 KB
600329 27/06/2019 16:29:08 tototete MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 2984 KB
598074 24/06/2019 20:39:34 vannguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3980 KB
598064 24/06/2019 20:23:15 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3316 KB
597840 24/06/2019 11:32:54 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 515 ms 3964 KB
597830 24/06/2019 11:15:05 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 4004 KB
597824 24/06/2019 11:08:11 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 4004 KB
597823 24/06/2019 11:05:30 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 4004 KB
597820 24/06/2019 11:02:22 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 4004 KB
597797 24/06/2019 10:11:31 quangduyluu123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 4004 KB
597746 24/06/2019 04:02:49 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 5428 KB
597745 24/06/2019 03:59:10 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 5408 KB
597744 24/06/2019 03:58:26 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 5428 KB
594443 17/06/2019 16:57:26 hoatmt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 4144 KB
590793 07/06/2019 13:48:19 khab1706592 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 640 ms 9608 KB
590765 07/06/2019 11:30:38 khab1706592 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 4516 KB
589832 04/06/2019 13:03:36 trungnguyenlak2003 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3988 KB
589134 02/06/2019 08:12:18 masteroffood MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 3960 KB
588125 30/05/2019 11:14:11 094175234 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 625 ms 3252 KB
582829 14/05/2019 21:37:21 buihoat2003 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 5316 KB
582657 14/05/2019 14:36:02 trung_hieu_k36_chv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 656 ms 5296 KB
582433 13/05/2019 17:17:48 vinhhuong0802 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 3856 KB
582369 13/05/2019 11:08:43 dat10tin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 5352 KB
581571 09/05/2019 21:18:17 phatdoan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 3968 KB
581444 09/05/2019 12:18:22 thedemonstuan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 3540 KB
579376 02/05/2019 14:32:08 duycqt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3320 KB
579069 01/05/2019 09:39:02 lamcqt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 3248 KB
577495 27/04/2019 15:09:30 gbking2003 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 4360 KB
575865 21/04/2019 23:05:21 meocondp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 3852 KB
575374 19/04/2019 16:59:18 gianghia056 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3972 KB
575161 18/04/2019 22:06:32 dfwapekko MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 4520 KB
574988 18/04/2019 16:23:11 NTTAN MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 4992 KB
574548 17/04/2019 18:21:18 ngockhain MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 6468 KB
573904 16/04/2019 17:54:05 NTTAN MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 4016 KB
573903 16/04/2019 17:51:40 NTTAN MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 4020 KB
573896 16/04/2019 17:17:28 NTTAN MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 3324 KB
573318 15/04/2019 00:12:07 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 3212 KB
572161 12/04/2019 00:28:39 vohieu751 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 453 ms 3356 KB
572038 11/04/2019 21:03:49 ngocminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3892 KB
569419 05/04/2019 07:58:28 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3288 KB
568682 03/04/2019 09:41:26 ksgalaxyy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 312 ms 4452 KB
563665 22/03/2019 17:01:42 ffrederick MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 453 ms 2612 KB
562850 21/03/2019 02:32:11 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 250 ms 7308 KB
562577 20/03/2019 13:58:42 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 5316 KB
562555 20/03/2019 12:45:38 trantien151198 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 250 ms 12648 KB
561034 16/03/2019 09:50:12 ducminhtrinh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 3568 KB
561013 16/03/2019 08:54:37 HHoang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 3572 KB
560860 15/03/2019 21:23:09 ngocminhta MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 3496 KB
560851 15/03/2019 21:18:15 nguyenvu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 3736 KB
560799 15/03/2019 20:22:51 phungduyminh1802 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 4132 KB
560257 14/03/2019 14:30:17 quyhugo158 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 3484 KB
556044 07/03/2019 08:00:35 minhtrieutvn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 3468 KB
556043 07/03/2019 07:59:39 h_giaotvn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 4344 KB
554627 04/03/2019 13:53:41 lehoang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 3488 KB
549064 20/02/2019 21:14:30 Vinhh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 6924 KB
547758 17/02/2019 19:36:18 buidinhpham2004 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 2972 KB
545745 12/02/2019 23:35:24 bk201 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 2664 KB
545077 11/02/2019 16:33:34 viet2805 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 6400 KB
542693 02/02/2019 16:29:54 vanan9205 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 4276 KB
542427 01/02/2019 16:21:51 phuongnhi_tran_1206 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 6992 KB
542180 31/01/2019 13:48:36 thienchidh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 5416 KB
540952 27/01/2019 09:55:50 vanan9205 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 3480 KB
540006 24/01/2019 19:39:03 pdtn2003 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 10976 KB
539490 22/01/2019 20:58:40 uchiha MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 250 ms 4724 KB
537324 16/01/2019 22:20:48 SavarinJames MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 30740 KB
535612 12/01/2019 22:00:37 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 11920 KB
535611 12/01/2019 22:00:22 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 11920 KB
535608 12/01/2019 21:58:29 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 11920 KB
535607 12/01/2019 21:56:56 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 1864 KB
535590 12/01/2019 21:27:27 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 12308 KB
534367 10/01/2019 19:56:52 tien05062004 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 3532 KB
525202 08/12/2018 09:04:18 toan2902 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 4548 KB
520822 28/11/2018 05:54:32 Vector MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 3520 KB
519585 25/11/2018 20:58:18 ntlinh0505 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 234 ms 11780 KB
519569 25/11/2018 20:46:43 ntlinh0505 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 234 ms 10748 KB
517280 22/11/2018 05:38:44 Vector MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 500 ms 3536 KB
516610 21/11/2018 07:34:00 khoinguyentdmu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 4520 KB
513717 16/11/2018 18:01:10 chinhhi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 250 ms 5148 KB
513686 16/11/2018 17:22:59 chinhhi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 250 ms 5340 KB
511907 15/11/2018 09:44:02 anhvippro123z MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 10084 KB
511132 13/11/2018 21:54:21 VGK_Cr7 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 4164 KB
511000 13/11/2018 20:44:32 anhvippro123z MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 10084 KB
509196 11/11/2018 11:01:56 hanhien MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3944 KB
509151 11/11/2018 09:00:43 kakaka MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 3548 KB
509149 11/11/2018 08:59:48 kakaka MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 453 ms 3528 KB
508590 09/11/2018 23:13:06 leviettttnh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 4164 KB
506727 07/11/2018 13:43:35 hitu03 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 2568 KB
504446 04/11/2018 10:36:19 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 656 ms 3624 KB
504442 04/11/2018 10:23:24 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 515 ms 3624 KB
499932 28/10/2018 20:26:28 xikhud MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 515 ms 3288 KB
499915 28/10/2018 19:55:56 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 296 ms 3588 KB
499914 28/10/2018 19:55:35 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 265 ms 3588 KB
499913 28/10/2018 19:53:59 Teddy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 312 ms 3584 KB
498400 26/10/2018 11:16:59 congyb1032002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 3336 KB
494813 20/10/2018 22:19:36 thelightvn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 4736 KB
489511 14/10/2018 23:03:52 malloc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3968 KB
488351 13/10/2018 10:07:17 nguyenvantien0903 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 4028 KB
488349 13/10/2018 10:05:11 nguyenvantien0903 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 4028 KB
487746 12/10/2018 17:31:09 nlebachnlb MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 4456 KB
486465 11/10/2018 17:24:14 trananhprince MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 3340 KB
483631 09/10/2018 08:25:22 hongtrn156 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4376 KB
481178 05/10/2018 15:53:24 ngocle2001 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3820 KB
481129 05/10/2018 15:12:20 malloc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3876 KB
481115 05/10/2018 15:00:59 duongtruonga2ltt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 3824 KB
479164 03/10/2018 00:12:15 tsminh_3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 609 ms 9248 KB
478760 02/10/2018 16:14:20 iiiiiii125478 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 3812 KB
476309 29/09/2018 08:42:52 hoangducsmagic MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 4360 KB
473671 25/09/2018 17:28:50 LongÇhampion MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 4420 KB
473093 24/09/2018 20:55:18 Meliodas MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3656 KB
473070 24/09/2018 20:24:48 huy9a1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 3840 KB
472586 23/09/2018 21:55:58 vinhnt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 10064 KB
471604 22/09/2018 07:25:56 cotyey MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 328 ms 3940 KB
471134 21/09/2018 07:27:24 lcnguyendang123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 4496 KB
469313 18/09/2018 19:26:47 black_stone MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 4496 KB
467094 15/09/2018 08:32:30 lekyatc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 5320 KB
466739 14/09/2018 17:15:18 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3908 KB
466733 14/09/2018 17:06:49 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 11476 KB
465072 12/09/2018 01:55:07 hs2huyenngoc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 3312 KB
462648 08/09/2018 15:40:43 huuk98lhp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 5332 KB
461067 06/09/2018 08:31:14 rangnokapk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 5380 KB
458459 01/09/2018 11:03:24 huynhthanhtan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3764 KB
458455 01/09/2018 11:02:24 huynhthanhtan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 4012 KB
458014 31/08/2018 09:02:24 Minatokaze MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3944 KB
457932 31/08/2018 07:34:49 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 4444 KB
457637 30/08/2018 15:47:16 Gib5102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3948 KB
457636 30/08/2018 15:45:30 Gib5102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 3948 KB
456440 28/08/2018 10:16:05 HHHHHHHH MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3928 KB
454655 23/08/2018 13:37:44 dankcute MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 11576 KB
453675 21/08/2018 14:50:15 lcnguyendang123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 2680 KB
453585 21/08/2018 09:38:00 htthtt11t1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4200 KB
453407 20/08/2018 20:30:07 kien672002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 12708 KB
453370 20/08/2018 19:41:38 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 4024 KB
453366 20/08/2018 19:36:51 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 4024 KB
453361 20/08/2018 19:29:51 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 11592 KB
453045 19/08/2018 15:35:37 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 4504 KB
451984 17/08/2018 07:29:12 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 4472 KB
451867 16/08/2018 21:50:18 manhh15 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 6464 KB
451053 15/08/2018 15:38:02 trananhprince MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 3344 KB
450724 14/08/2018 19:57:02 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 4460 KB
450704 14/08/2018 19:42:28 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 4456 KB
448037 08/08/2018 09:14:14 vikhangcqt171 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 11080 KB
447990 08/08/2018 00:33:22 chamchamcham MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 3284 KB
446887 03/08/2018 15:25:37 lcnguyendang123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 4432 KB
446337 01/08/2018 22:02:44 cyb3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 4100 KB
446336 01/08/2018 22:01:38 cyb3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 4100 KB
444004 25/07/2018 15:12:39 kien672002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 4004 KB
442831 21/07/2018 14:04:10 BuiTriDung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 10968 KB
442338 19/07/2018 16:49:30 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 4448 KB
442333 19/07/2018 16:40:38 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 4448 KB
441559 16/07/2018 23:10:16 KHOI2611 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 5992 KB
441321 16/07/2018 09:22:57 ngocminh4 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 4428 KB
441228 15/07/2018 15:27:08 Hackerr MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 10052 KB
441225 15/07/2018 15:25:48 Hackerr MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 10052 KB
441147 14/07/2018 21:46:16 quocbao MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 3920 KB
440943 13/07/2018 23:23:26 quocbao MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 11492 KB
440338 12/07/2018 10:16:02 minhys MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 8160 KB
439572 09/07/2018 19:01:41 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 4460 KB
439569 09/07/2018 18:27:41 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 4460 KB
439567 09/07/2018 18:15:51 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 4460 KB
439564 09/07/2018 17:56:53 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 4460 KB
439560 09/07/2018 17:49:17 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 3916 KB
436747 26/06/2018 07:55:03 MonsterTTRR_6a3_2006 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 500 ms 4744 KB
436274 24/06/2018 10:36:22 hung_brvt_t1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 2980 KB
434567 19/06/2018 22:58:28 hung_brvt_t1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 625 ms 3224 KB
434171 18/06/2018 00:31:56 theanhbr02 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3872 KB
431595 08/06/2018 20:11:43 dungdq2002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 687 ms 6028 KB
431471 08/06/2018 11:11:29 blebleble MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 3588 KB
431217 07/06/2018 15:16:11 phuchoahodo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 10492 KB
430241 03/06/2018 20:12:00 fake1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 11192 KB
430233 03/06/2018 19:34:04 MainJax MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 234 ms 5812 KB
430225 03/06/2018 19:03:07 MainJax MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 187 ms 5416 KB
427481 26/05/2018 23:54:33 tuancanhktpm MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 5612 KB
427472 26/05/2018 22:24:39 dungdq2002 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 14596 KB
427394 26/05/2018 14:39:35 thaibabao MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 5720 KB
422284 29/04/2018 21:58:23 base_coder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 4480 KB
422273 29/04/2018 21:28:21 base_coder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 13780 KB
422256 29/04/2018 21:10:20 base_coder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 13780 KB
422251 29/04/2018 21:04:58 base_coder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 187 ms 11832 KB
421825 28/04/2018 13:54:24 lugan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 14652 KB
421742 27/04/2018 22:07:10 manhh15 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 9220 KB
421597 26/04/2018 22:23:00 emteo123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 359 ms 11872 KB
421577 26/04/2018 21:18:13 emteo123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 296 ms 11864 KB
420694 23/04/2018 20:01:00 vikhangcqt171 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 5624 KB
416997 13/04/2018 12:58:34 55555555 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 4016 KB
416920 13/04/2018 09:47:41 duyhxtt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 4020 KB
415301 09/04/2018 21:56:44 dangkhoa_pascal MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 4048 KB
414439 07/04/2018 17:30:42 phanhienbx01 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 5292 KB
414166 06/04/2018 20:55:15 __________ MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 531 ms 6216 KB
414081 06/04/2018 16:28:54 tranleduy1233 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 5416 KB
413763 05/04/2018 21:27:00 vinhntndu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 10104 KB
411246 30/03/2018 09:46:54 hoangthuc701 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 6884 KB
407898 22/03/2018 15:34:38 Hackerr MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 9980 KB
401008 05/03/2018 14:47:26 darkplayer0211 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 328 ms 3264 KB
397758 21/02/2018 22:26:09 pumpum4141 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 5316 KB
396403 14/02/2018 13:40:34 emhocdem070 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 328 ms 9912 KB
394009 03/02/2018 19:38:20 cuom1999 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 359 ms 6196 KB
393809 02/02/2018 21:01:45 vudet11 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 6836 KB
393599 02/02/2018 11:35:08 duongbp1990 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 10732 KB
386910 17/01/2018 21:36:55 luxabu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 703 ms 3920 KB
386549 16/01/2018 21:12:20 luxabu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 671 ms 4880 KB
385133 12/01/2018 21:45:53 z7vahein7z MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 4700 KB
382875 07/01/2018 18:12:20 kovliar MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 107076 KB
382871 07/01/2018 18:04:29 kovliar MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 54816 KB
381950 05/01/2018 15:14:53 trungtt123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 187 ms 3988 KB
381942 05/01/2018 15:02:12 trungtt123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3968 KB
381225 03/01/2018 09:19:10 tuanhbt133 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4412 KB
381145 03/01/2018 07:52:46 Phandat16 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 4412 KB
379913 01/01/2018 10:47:07 thminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4080 KB
379397 30/12/2017 21:58:28 linhbeo1210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 2452 KB
377399 24/12/2017 15:50:03 skydriver001 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 10708 KB
377125 23/12/2017 10:45:07 ngocle2001 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3884 KB
376367 19/12/2017 19:51:49 01699771693 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 11068 KB
375700 16/12/2017 19:18:26 01699771693 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 4720 KB
372538 06/12/2017 16:40:00 khangtran MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 11100 KB
372409 06/12/2017 02:30:06 hut_luan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 3928 KB
370395 02/12/2017 10:52:25 namtao97 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 3868 KB
369755 01/12/2017 09:23:01 hieu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4372 KB
364014 22/11/2017 09:09:34 8man MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4408 KB
362434 18/11/2017 16:43:34 phbhan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 4708 KB
360910 16/11/2017 00:38:55 Lolilover MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 4212 KB
360883 15/11/2017 23:32:55 Lolilover MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 4060 KB
360584 15/11/2017 16:23:11 hocattuongltv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 312 ms 10704 KB
358996 13/11/2017 15:56:57 vophuanpig MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 10716 KB
358994 13/11/2017 15:54:58 vophuanpig MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 10700 KB
357742 11/11/2017 16:35:04 freepascal MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 4192 KB
357236 10/11/2017 20:33:21 trungcbg MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 4260 KB
357042 10/11/2017 15:42:25 hocattuongltv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 312 ms 10388 KB
351696 03/11/2017 09:34:31 hoainam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 4484 KB
349849 01/11/2017 07:03:06 hoan2k1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 5012 KB
346517 27/10/2017 14:36:34 vophuanpig MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 5020 KB
346378 27/10/2017 09:38:18 casaumayman1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3976 KB
343485 23/10/2017 22:06:49 nkt95bg MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3276 KB
341767 21/10/2017 12:32:28 dangkhoa_pascal MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 4172 KB
339072 17/10/2017 21:28:23 Reborn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 5780 KB
339071 17/10/2017 21:27:31 yhuynh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 10464 KB
338998 17/10/2017 20:43:08 phuchoahodo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 5776 KB
338925 17/10/2017 19:50:44 Hieu_sqtt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3292 KB
337751 16/10/2017 10:36:13 21cm MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 3472 KB
336536 14/10/2017 21:41:12 tranthanhhai MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 6480 KB
335327 13/10/2017 05:42:16 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 14612 KB
334932 12/10/2017 18:19:20 lamvission45 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 4168 KB
334923 12/10/2017 17:51:24 baotuanvn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 3924 KB
333896 11/10/2017 14:15:08 Deepsea MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 12268 KB
333664 10/10/2017 22:37:08 manhhungking MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3920 KB
332930 09/10/2017 22:36:10 bachhuyhung20102001 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3508 KB
332315 09/10/2017 08:40:48 dungzudd231001 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 3936 KB
331793 08/10/2017 15:57:23 hakieuanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 4320 KB
331786 08/10/2017 15:43:21 saothuaduoc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4156 KB
329261 05/10/2017 07:45:39 quanghsprovp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 1932 KB
329259 05/10/2017 07:43:39 quanghsprovp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 343 ms 10056 KB
328282 03/10/2017 10:31:34 phmduytin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 11104 KB
327947 02/10/2017 22:15:47 phmduytin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 625 ms 3932 KB
327946 02/10/2017 22:14:41 phmduytin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 3932 KB
327470 02/10/2017 15:30:05 nguyentrungthanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 4052 KB
327464 02/10/2017 15:26:33 parkouryb MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3888 KB
327077 01/10/2017 21:06:22 frostpixel MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 3800 KB
326284 30/09/2017 21:01:27 nghiattk27 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3820 KB
326121 30/09/2017 15:56:37 Deepsea MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 12740 KB
321816 24/09/2017 07:56:29 sonnguyen0612 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4188 KB
321206 22/09/2017 22:50:12 coderkcdhv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 1996 KB
321203 22/09/2017 22:43:04 congthangk36d MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 1996 KB
320759 22/09/2017 07:06:08 vhoang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 640 ms 3972 KB
320311 21/09/2017 00:34:20 hieunv1996 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3988 KB
319768 19/09/2017 22:57:46 tu3297 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3972 KB
319709 19/09/2017 22:00:08 tronghk14 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4512 KB
316909 14/09/2017 09:58:59 tranminh183 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 3956 KB
316130 12/09/2017 20:20:18 dasea MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 10012 KB
315481 11/09/2017 15:34:16 qqq MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 3460 KB
313074 05/09/2017 14:08:44 thanhquang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4704 KB
313037 05/09/2017 03:14:26 congson123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 4720 KB
313036 05/09/2017 03:13:41 congson123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 4708 KB
311571 01/09/2017 13:11:56 0000000000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 3532 KB
310640 29/08/2017 18:43:47 8man MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 10772 KB
310310 28/08/2017 21:45:52 8man MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 5160 KB
309892 27/08/2017 21:54:55 phanhienbx01 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 5372 KB
308593 24/08/2017 18:58:55 thai141212 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 4112 KB
307232 20/08/2017 07:49:08 ABC_XYZ MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 3532 KB
305232 15/08/2017 21:29:38 phmduytin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 41544 KB
305230 15/08/2017 21:27:45 phmduytin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 328 ms 41544 KB
305228 15/08/2017 21:25:25 phmduytin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 41492 KB
303150 11/08/2017 08:27:50 darijeice MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 11580 KB
302086 08/08/2017 10:58:01 manhcuongcvp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 4896 KB
299775 28/07/2017 21:12:35 hth20082000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 9548 KB
299578 28/07/2017 09:32:24 clone_hanvuhoanglong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 4624 KB
299552 28/07/2017 01:56:23 clone_hanvuhoanglong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 359 ms 4628 KB
299434 27/07/2017 20:54:59 kovliar MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 3976 KB
299313 27/07/2017 13:58:01 okeomachnha MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 3740 KB
298545 25/07/2017 00:28:42 kovliar MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 11120 KB
298542 24/07/2017 23:51:18 giangstellar365 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 10732 KB
298183 23/07/2017 17:30:56 Nhokkz MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 3548 KB
298181 23/07/2017 17:26:06 NguyenMinhTam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 5636 KB
297821 22/07/2017 11:33:15 fuliver123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 3936 KB
296326 17/07/2017 23:07:56 thienlong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 3900 KB
294145 10/07/2017 22:09:23 dangquangthang0001 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3908 KB
293969 10/07/2017 11:49:11 hanhhuyenit1619 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 6424 KB
293040 06/07/2017 13:07:18 nhpntz0t MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 328 ms 3288 KB
293039 06/07/2017 13:05:29 nhpntz0t MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 531 ms 3276 KB
292884 05/07/2017 14:55:49 EFFORTS MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 3916 KB
292758 04/07/2017 21:22:34 masterv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3880 KB
292511 03/07/2017 15:59:01 atom3296 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 359 ms 3932 KB
292510 03/07/2017 15:57:59 atom3296 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3912 KB
292490 03/07/2017 14:51:42 atom3296 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 11840 KB
292458 03/07/2017 09:57:21 thanhquy51vn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 3872 KB
292457 03/07/2017 09:56:13 thanhquy51vn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3908 KB
292456 03/07/2017 09:55:37 thanhquy51vn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3916 KB
291029 26/06/2017 19:23:54 thienbaotb MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 3528 KB
291008 26/06/2017 17:54:39 khoinguyentdmu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3720 KB
291006 26/06/2017 17:52:21 khoinguyentdmu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3720 KB
291005 26/06/2017 17:51:02 khoinguyentdmu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 3720 KB
289795 22/06/2017 00:48:31 ititorit MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 281 ms 3872 KB
288019 14/06/2017 23:24:50 qtuan140101 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3300 KB
287873 14/06/2017 15:33:24 vuquelam29 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 4896 KB
286589 10/06/2017 08:37:29 phamminhtuan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3536 KB
286390 09/06/2017 09:13:49 phuonganh1012 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 3892 KB
286389 09/06/2017 09:12:33 huuhieu2k MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 6372 KB
286378 09/06/2017 08:52:25 nhquanqt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 3944 KB
286323 08/06/2017 23:26:58 nvtu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 3936 KB
286311 08/06/2017 23:13:49 nvtu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 359 ms 9532 KB
286135 08/06/2017 15:54:05 baotuanvn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 3944 KB
283996 29/05/2017 15:58:40 MINHKHANG MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3908 KB
283734 28/05/2017 10:32:26 nmhien2605 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 4500 KB
281973 21/05/2017 20:27:11 linhlrx MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 4128 KB
281881 21/05/2017 11:37:18 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 4072 KB
281592 19/05/2017 19:34:59 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3788 KB
281591 19/05/2017 19:34:31 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3788 KB
281589 19/05/2017 19:32:07 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 4404 KB
281587 19/05/2017 19:30:59 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 4404 KB
281285 18/05/2017 11:53:27 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 312 ms 4072 KB
281167 17/05/2017 23:21:50 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 4060 KB
281166 17/05/2017 23:20:23 omega1100100 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 4040 KB
279468 15/05/2017 16:00:00 nkt95bg MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3852 KB
276693 08/05/2017 22:17:19 cavang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 1944 KB
276692 08/05/2017 22:14:09 cavang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 1984 KB
271720 18/04/2017 10:33:15 duyvtvp1919 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 10764 KB
271719 18/04/2017 10:32:38 nkduc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 16236 KB
271717 18/04/2017 10:31:25 Interval_Tree MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 10088 KB
271715 18/04/2017 10:22:15 h_ntu01 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 10108 KB
270690 14/04/2017 19:32:34 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 12676 KB
270127 12/04/2017 07:31:18 duyvtvp1919 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3980 KB
269340 09/04/2017 18:21:17 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 3936 KB
269184 09/04/2017 05:35:43 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 14628 KB
269080 08/04/2017 22:04:36 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 11164 KB
269046 08/04/2017 21:22:48 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 3936 KB
269040 08/04/2017 21:12:27 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 14628 KB
268452 07/04/2017 12:09:36 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 406 ms 3868 KB
268442 07/04/2017 11:26:53 iostream MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 3868 KB
268234 06/04/2017 21:12:58 8man MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 4364 KB
267220 04/04/2017 23:07:00 vphuong214 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 4344 KB
265927 02/04/2017 09:28:02 heocon953 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 3948 KB
262212 23/03/2017 07:51:36 awatjkim MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 3804 KB
261462 21/03/2017 10:57:16 nkduc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 359 ms 3252 KB
260196 18/03/2017 09:52:54 doituyentin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3980 KB
259777 18/03/2017 07:08:21 hs2huyenngoc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3980 KB
258329 15/03/2017 07:52:33 Interval_Tree MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3308 KB
257937 14/03/2017 08:15:46 Macao MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 578 ms 3308 KB
257036 11/03/2017 22:06:15 hahpuc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4188 KB
255918 08/03/2017 16:30:06 khoadeptrai MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 4952 KB
255307 06/03/2017 19:43:48 tranquockhanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 4700 KB
253459 01/03/2017 01:52:40 ititorit MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 312 ms 3900 KB
250348 20/02/2017 15:28:18 nhannguyen95 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 3696 KB
248938 18/02/2017 21:33:07 nguyenphu63333 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4388 KB
247683 15/02/2017 23:05:55 itsjustwinds MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
245430 08/02/2017 22:08:42 hahpuc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 3232 KB
245367 08/02/2017 20:46:14 cavang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4368 KB
245232 08/02/2017 00:25:31 stromvbvc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 5852 KB
245225 07/02/2017 23:39:56 Hữu_Đăng MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 4368 KB
245190 07/02/2017 21:58:54 duongcscx MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 4144 KB
244479 04/02/2017 09:07:43 damsanchv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4524 KB
244431 03/02/2017 21:05:24 qtuan140101 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 5780 KB
244423 03/02/2017 20:56:04 qtuan140101 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 5780 KB
244414 03/02/2017 20:44:35 qtuan140101 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4996 KB
243789 30/01/2017 20:55:52 tranlehiep2203 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 359 ms 3268 KB
243788 30/01/2017 20:54:48 tranlehiep2203 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3248 KB
241329 14/01/2017 22:29:49 sorry_dahaodl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 10692 KB
240304 12/01/2017 18:13:39 gowthern MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 3892 KB
240303 12/01/2017 18:10:06 gowthern MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3872 KB
240296 12/01/2017 17:33:47 caothesan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 14524 KB
238131 04/01/2017 20:18:13 ikotam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3912 KB
237962 04/01/2017 13:33:38 mansblacks MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 3680 KB
236272 28/12/2016 16:19:23 casaumayman MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 4476 KB
233277 18/12/2016 19:34:15 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 10704 KB
231606 12/12/2016 16:01:20 ndhp2000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4396 KB
231591 12/12/2016 14:09:48 leduykhongngu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 4396 KB
231540 12/12/2016 08:52:19 cavang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 4932 KB
230985 10/12/2016 10:20:21 baohuy251210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 11936 KB
228862 04/12/2016 18:58:13 bvhop341999 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 11912 KB
228508 03/12/2016 20:03:33 toida12chu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4368 KB
226788 29/11/2016 20:16:43 Hieu_sqtt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 3964 KB
226784 29/11/2016 20:15:46 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 2924 KB
226780 29/11/2016 20:14:12 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 2284 KB
226779 29/11/2016 20:13:23 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 2932 KB
226258 28/11/2016 15:43:54 hutPhamPhuong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 4104 KB
225913 27/11/2016 20:37:46 Hieu_sqtt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 3948 KB
225380 26/11/2016 22:24:09 TCUCGiang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 328 ms 3968 KB
225377 26/11/2016 22:23:31 TCUCGiang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 3968 KB
225360 26/11/2016 22:06:59 nguyenhoatien1996 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3948 KB
225274 26/11/2016 20:22:41 phamvankhanh1516 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 3272 KB
224632 25/11/2016 21:44:04 tmanh17 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 3944 KB
221959 22/11/2016 08:04:59 hutPhamPhuong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 3468 KB
220922 20/11/2016 14:09:26 khakha2706 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 3976 KB
217814 15/11/2016 16:17:49 4everkaka MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 5384 KB
214108 10/11/2016 09:35:54 phoaiphuthinh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 19028 KB
210022 03/11/2016 00:20:29 hut_luan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 3832 KB
210020 03/11/2016 00:18:48 hut_luan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 3832 KB
209352 02/11/2016 08:15:15 linh_ttam MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 3772 KB
208696 01/11/2016 15:05:24 drink_pepsi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 359 ms 3932 KB
208353 31/10/2016 21:05:09 tranleduy1233 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 3888 KB
207845 30/10/2016 20:40:28 truongarony MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 4404 KB
207559 30/10/2016 00:47:08 cufury MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 3912 KB
207556 30/10/2016 00:30:16 cufury MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 41268 KB
206927 29/10/2016 00:41:59 thanhpromu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 4676 KB
199076 19/10/2016 01:28:10 Amateur MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 3292 KB
198442 18/10/2016 10:01:28 actionboyvn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 18188 KB
198402 18/10/2016 09:16:43 duahaucc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4424 KB
198396 18/10/2016 09:09:02 CUTI MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 11208 KB
197761 17/10/2016 15:23:23 dacthai2807 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
197703 17/10/2016 13:49:43 NgaoMta4596 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 4000 KB
196581 15/10/2016 00:43:05 nhatanhst MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
196580 15/10/2016 00:42:13 nhatanhst MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 265 ms 10012 KB
196579 15/10/2016 00:41:48 nhatanhst MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
196577 15/10/2016 00:36:19 nhatanhst MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 10028 KB
195917 14/10/2016 10:30:56 hoangducsmagic MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 5208 KB
195588 13/10/2016 22:21:18 trainer1234 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 3232 KB
195098 13/10/2016 07:32:06 ariesgemini MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 328 ms 5588 KB
194063 11/10/2016 17:07:47 wInD_MtA MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 234 ms 4012 KB
194061 11/10/2016 17:06:18 wInD_MtA MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4004 KB
194058 11/10/2016 17:00:29 datdi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 3232 KB
194057 11/10/2016 16:59:31 datdi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 3232 KB
193187 11/10/2016 16:34:52 datdi MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3228 KB
193142 11/10/2016 15:12:48 Bội MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 3232 KB
193137 11/10/2016 15:10:03 nhatanhst MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3232 KB
191799 10/10/2016 21:49:15 lotac MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 875 ms 2984 KB
191782 10/10/2016 21:28:33 start008 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4436 KB
191606 10/10/2016 15:10:31 phamduy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4432 KB
191603 10/10/2016 15:07:55 nguyensieuv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 4436 KB
191595 10/10/2016 15:04:16 doraemon MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4436 KB
191588 10/10/2016 15:00:31 phungvitrung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 5224 KB
191587 10/10/2016 14:58:49 hoangducsmagic MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 390 ms 5212 KB
190510 09/10/2016 19:13:13 minhtienst135 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 562 ms 4428 KB
190251 08/10/2016 23:08:54 phungvitrung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 5252 KB
190250 08/10/2016 23:06:55 phungvitrung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 5252 KB
190042 08/10/2016 16:02:47 hoangducsmagic MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 390 ms 5060 KB
188778 05/10/2016 23:48:08 hungdhv97 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 10372 KB
186606 02/10/2016 18:29:51 thedblaster MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 921 ms 8428 KB
186531 02/10/2016 15:59:48 hoanqq123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 4940 KB
186520 02/10/2016 15:52:30 hoanqq123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 890 ms 18600 KB
185608 30/09/2016 22:11:46 ARSENAL1886 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 2984 KB
185587 30/09/2016 21:43:18 ARSENAL1886 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 8600 KB
184168 28/09/2016 19:57:51 lbnvando MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 5172 KB
182507 26/09/2016 09:21:16 tranquockhanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 859 ms 4568 KB
182110 25/09/2016 10:40:17 dqhn123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3168 KB
182097 25/09/2016 10:17:35 hieua2tincvp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 10340 KB
182093 25/09/2016 10:02:24 sesshomalong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 9948 KB
182091 25/09/2016 09:55:19 sesshomalong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 10336 KB
182088 25/09/2016 09:51:20 longcvpa2 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 3160 KB
181765 24/09/2016 16:07:33 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 8620 KB
181763 24/09/2016 16:06:42 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 8580 KB
181760 24/09/2016 16:05:50 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 8764 KB
181759 24/09/2016 16:05:36 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 8792 KB
181753 24/09/2016 16:01:36 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 8784 KB
181742 24/09/2016 15:54:49 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 8788 KB
181654 24/09/2016 14:24:27 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3704 KB
181003 22/09/2016 20:57:14 hoanganh310116 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 781 ms 4172 KB
176891 15/09/2016 10:30:42 HUT_Manh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 796 ms 3300 KB
176885 15/09/2016 10:27:35 HUTNguyenDat MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 3304 KB
176509 14/09/2016 20:11:21 giangstellar365 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 9960 KB
176003 14/09/2016 07:42:41 wInD_MtA MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 906 ms 3948 KB
175925 13/09/2016 23:53:28 nguyenson99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 890 ms 3928 KB
175630 13/09/2016 20:35:14 nhatanhst MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 4324 KB
173281 10/09/2016 21:04:31 chutuanthong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 703 ms 15840 KB
170578 05/09/2016 22:36:11 dangcuong_123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 984 ms 2808 KB
168164 02/09/2016 09:15:57 damsanchv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3792 KB
167273 29/08/2016 22:20:14 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 781 ms 15796 KB
166764 28/08/2016 21:17:59 naruto123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 812 ms 3148 KB
166510 28/08/2016 01:07:35 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 750 ms 8380 KB
166509 28/08/2016 00:36:08 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 687 ms 8380 KB
166441 27/08/2016 20:49:23 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 656 ms 8772 KB
166440 27/08/2016 20:38:22 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 718 ms 8776 KB
166438 27/08/2016 20:37:12 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 750 ms 8776 KB
166140 26/08/2016 16:22:44 letuannghia194 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 828 ms 5308 KB
166117 26/08/2016 15:48:48 lehoangvu15 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 13820 KB
165942 25/08/2016 22:24:23 qtuan140101 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 546 ms 4944 KB
165535 25/08/2016 08:38:02 giacacluong323 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 4184 KB
164666 23/08/2016 10:24:49 nhoxchipro999 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 3792 KB
164573 22/08/2016 22:50:55 gatrongcode MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 828 ms 2608 KB
164545 22/08/2016 22:08:25 thaiuit MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 3036 KB
163994 20/08/2016 23:22:31 dahaodl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 937 ms 41268 KB
162487 15/08/2016 20:19:03 ntanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3752 KB
162324 15/08/2016 10:37:26 anhmanhvodoi20xx MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 937 ms 3232 KB
160343 09/08/2016 23:40:23 Hhcckqnl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 2836 KB
159242 07/08/2016 09:50:27 CUTI MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 4416 KB
157918 02/08/2016 21:48:13 anhvu_cbl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 843 ms 3768 KB
157708 01/08/2016 17:54:59 magicmonster17 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 843 ms 17844 KB
157682 01/08/2016 16:34:52 letuannghia194 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 859 ms 21336 KB
154057 22/07/2016 01:50:57 hoangthongvo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3204 KB
154056 22/07/2016 01:48:13 hoangthongvo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3732 KB
153747 21/07/2016 00:04:39 chitam117119 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 4532 KB
151805 14/07/2016 10:06:23 huukiethk2804 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 45400 KB
151800 14/07/2016 09:17:28 gestapo871 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 406 ms 13888 KB
151798 14/07/2016 09:14:27 thucnguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 29848 KB
151797 14/07/2016 09:02:35 TuanKietLTV MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 406 ms 29848 KB
151796 14/07/2016 09:00:38 tranminhkhoa MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 406 ms 45404 KB
151795 14/07/2016 08:59:48 anhkhoa MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 14284 KB
151792 14/07/2016 08:58:01 lqtung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 14284 KB
151790 14/07/2016 08:57:00 anhminh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 13888 KB
151789 14/07/2016 08:53:10 quocbao MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 11592 KB
151788 14/07/2016 08:51:56 thanh123456 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 37100 KB
151708 13/07/2016 20:37:57 ak3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 4640 KB
151451 12/07/2016 12:02:39 ngonamduonghl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 968 ms 3236 KB
151449 12/07/2016 11:47:10 HNKhang MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 781 ms 3208 KB
151361 11/07/2016 15:57:18 doanphuduc94 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 2968 KB
151358 11/07/2016 15:55:23 doanphuduc94 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 750 ms 2964 KB
150420 06/07/2016 23:36:07 Comrade MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 7248 KB
149816 04/07/2016 14:35:29 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4416 KB
148279 28/06/2016 15:44:11 leducthinh0409 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 875 ms 11512 KB
147234 22/06/2016 11:05:49 ngocanh99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4352 KB
147228 22/06/2016 10:28:09 phuchoahodo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 5644 KB
143401 13/06/2016 16:05:13 datbeohbbh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 1000 ms 4620 KB
143392 13/06/2016 15:33:17 romqn1999 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 546 ms 4012 KB
143381 13/06/2016 14:33:49 TQT MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 703 ms 10784 KB
142313 08/06/2016 00:16:37 SunnyAUG MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 3756 KB
142283 07/06/2016 22:00:10 stevenlethai MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 609 ms 4180 KB
141269 03/06/2016 19:20:25 dacthai2807 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 656 ms 3868 KB
140532 31/05/2016 16:36:29 loveTforever MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 9212 KB
136082 15/05/2016 15:30:55 nguyenquoc2211 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3212 KB
135469 11/05/2016 17:35:21 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4412 KB
132287 17/04/2016 16:42:30 thanhday132 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 8844 KB
132229 17/04/2016 00:00:30 khangtran MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 515 ms 4416 KB
130105 08/04/2016 22:39:56 caothesan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 890 ms 2824 KB
128266 31/03/2016 19:36:12 hoang_95125 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 453 ms 11248 KB
128265 31/03/2016 19:35:09 hoang_95125 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 390 ms 11248 KB
125288 16/03/2016 16:12:47 caothesan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4392 KB
124754 14/03/2016 21:15:40 nguyenxuanhaa3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 4168 KB
124753 14/03/2016 21:13:47 nguyenxuanhaa3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 4168 KB
124365 11/03/2016 22:43:11 longhuy322000 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 9648 KB
123666 08/03/2016 15:14:21 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 4392 KB
122047 27/02/2016 14:33:03 nguyentamdat MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 4400 KB
121292 23/02/2016 19:39:00 lvdo92 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 5324 KB
119768 16/02/2016 14:20:06 nhphuongltv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10028 KB
118520 09/02/2016 16:14:47 thanhday132 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 3240 KB
117847 05/02/2016 18:53:25 TQT MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 796 ms 2860 KB
117845 05/02/2016 18:50:29 dqhungdl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 750 ms 3780 KB
113684 21/01/2016 15:50:14 trungvt130584 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 765 ms 3252 KB
113475 20/01/2016 22:20:51 namnguyen123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 812 ms 3252 KB
113295 20/01/2016 12:31:28 sesshomalong MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 437 ms 5468 KB
113052 19/01/2016 11:02:51 phuleethanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 25664 KB
108097 26/12/2015 21:08:34 phuongle0205 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 6856 KB
105836 13/12/2015 16:09:14 fantacy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 468 ms 3248 KB
105808 13/12/2015 10:29:32 huynhduy_hmd MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 671 ms 3252 KB
100772 03/12/2015 17:45:19 psucoder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 3188 KB
99789 29/11/2015 16:00:35 stepde15 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 13916 KB
99653 29/11/2015 09:14:43 ThienCoder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 828 ms 2608 KB
98576 24/11/2015 20:33:45 DeTuCuaDaiCaNguyenTheHopCVP MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 578 ms 9600 KB
98538 24/11/2015 18:43:33 mr234 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 4360 KB
96085 21/11/2015 15:20:45 lamnguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 812 ms 3372 KB
96083 21/11/2015 15:19:22 lamnguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 828 ms 3372 KB
96077 21/11/2015 15:13:05 lamnguyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 984 ms 3376 KB
96002 21/11/2015 12:52:51 hungngoquoc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 2828 KB
95971 21/11/2015 10:53:18 HoVanAnhK58A2 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 2824 KB
95537 20/11/2015 09:08:51 dhkhtn MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 531 ms 2820 KB
94229 17/11/2015 15:19:21 Nguyenthaihoc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 406 ms 4140 KB
93772 16/11/2015 18:04:03 bluesky MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 468 ms 4132 KB
93397 15/11/2015 22:54:29 truongtop14 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 4108 KB
93272 15/11/2015 21:12:47 vdn1999bxvp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 593 ms 9576 KB
91962 13/11/2015 10:50:10 bachnxepu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 218 ms 4248 KB
87402 03/11/2015 19:17:54 hmh100298 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 375 ms 15068 KB
85766 30/10/2015 11:35:22 quanghsprovp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 421 ms 3748 KB
85505 29/10/2015 21:45:32 hoangvuduyanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 3200 KB
84651 28/10/2015 13:17:38 psucoder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Java 8 Accepted 718 ms 36016 KB
82316 23/10/2015 20:29:24 angelo MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 406 ms 4400 KB
81434 21/10/2015 21:42:00 linhduonghy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 781 ms 15920 KB
80045 18/10/2015 20:16:45 quang_proltt MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 9956 KB
79887 18/10/2015 10:47:11 UiM MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 3208 KB
79248 16/10/2015 01:26:23 hanhlv270597 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 171 ms 3020 KB
78958 15/10/2015 15:50:43 toan411998 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 359 ms 10384 KB
78530 14/10/2015 07:43:09 manhha251 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 406 ms 4368 KB
78103 12/10/2015 20:29:29 duckhai2102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 859 ms 4644 KB
77789 11/10/2015 19:36:20 npltv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 42500 KB
77740 11/10/2015 14:57:50 thienanh1999 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 4300 KB
77621 11/10/2015 02:29:03 Cherry MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 578 ms 3156 KB
71453 02/10/2015 13:34:33 truongarony MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 3784 KB
63182 13/09/2015 22:07:37 MTAZero MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 5312 KB
60089 03/09/2015 14:35:06 bacthosan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 3256 KB
60057 03/09/2015 10:35:04 sonanui MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 640 ms 3264 KB
59041 28/08/2015 22:16:17 huynhnhat MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 5068 KB
59029 28/08/2015 21:31:27 JCORE MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 639 ms 2936 KB
58990 28/08/2015 19:56:14 miltonbw MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 4864 KB
53754 16/08/2015 22:32:27 thelife3210 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 4224 KB
53736 16/08/2015 20:29:28 anonymous98 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 5204 KB
53603 15/08/2015 22:24:35 sanghk11 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 530 ms 3220 KB
52943 14/08/2015 12:36:57 truongngocgiang99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 280 ms 6552 KB
50646 09/08/2015 22:35:35 phuleethanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 4328 KB
50645 09/08/2015 22:27:21 phuleethanh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 4492 KB
50515 08/08/2015 08:31:46 vinhnguyenlk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 296 ms 7412 KB
50513 08/08/2015 08:22:42 quytinlk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 7812 KB
49327 29/07/2015 14:34:06 Loda MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 592 ms 4716 KB
48889 25/07/2015 16:00:27 sonhn99 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 2888 KB
48787 24/07/2015 21:39:38 nhutrg1998 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 624 ms 3312 KB
48566 22/07/2015 22:47:51 mrtan_lovelife MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4516 KB
48338 21/07/2015 16:40:32 hinodi_1998 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 608 ms 3284 KB
46225 15/07/2015 21:33:15 duckhai2102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 733 ms 4680 KB
46055 14/07/2015 15:53:27 vdn1999bxvp MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 561 ms 4244 KB
44785 07/07/2015 22:12:51 lehuuquyen MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 499 ms 12036 KB
44209 02/07/2015 10:22:36 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4492 KB
44146 01/07/2015 16:58:07 AresGod MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 514 ms 2800 KB
44145 01/07/2015 16:56:09 AresGod MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 530 ms 3336 KB
44129 01/07/2015 15:58:12 AresGod MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 483 ms 10372 KB
43066 23/06/2015 22:02:58 mikelhpdatke MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4464 KB
41517 17/06/2015 12:51:32 lehoangvu15 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 249 ms 4488 KB
41513 17/06/2015 09:48:54 tsminh_3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 249 ms 4308 KB
41512 17/06/2015 09:48:54 tsminh_3 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4312 KB
39776 10/06/2015 21:34:15 farmerboy MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 10940 KB
38376 31/05/2015 20:31:53 ttdpro98 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4292 KB
37777 28/05/2015 09:03:57 nguyenmanhthien MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 327 ms 3292 KB
37717 27/05/2015 21:44:50 homealone1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 733 ms 4724 KB
36285 22/05/2015 19:37:06 middlest MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 265 ms 4280 KB
32590 03/05/2015 15:55:17 homealone1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 733 ms 4656 KB
29489 17/04/2015 11:58:35 homealone1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 686 ms 3276 KB
24807 25/03/2015 19:34:38 ngan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 577 ms 3116 KB
23911 21/03/2015 19:09:30 lightkuriboh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 202 ms 9672 KB
21903 21/03/2015 00:59:05 conglinh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 530 ms 13796 KB
21206 13/03/2015 22:35:39 Stupid_Dog MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 546 ms 10328 KB
21158 13/03/2015 00:57:00 kieuquocdat123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 561 ms 2696 KB
15898 09/03/2015 00:18:43 cincout MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 530 ms 3064 KB
15827 08/03/2015 16:40:43 only_love97 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 592 ms 3172 KB
15793 08/03/2015 13:21:21 yurilover172 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 514 ms 8652 KB
12988 14/02/2015 20:44:00 hinodi_1998 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 280 ms 4388 KB
8314 09/01/2015 14:01:24 nxphuc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 592 ms 5444 KB
7540 26/12/2014 19:53:53 stepde14 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 4636 KB
Back to Top