Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741504 07/04/2020 21:39:11 codetokyo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
741444 07/04/2020 19:39:40 sangsang238 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
741408 07/04/2020 16:31:47 ironmank37d KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
740899 06/04/2020 14:28:37 buivinhquang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
740786 05/04/2020 21:35:03 hoang2kne KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
739971 03/04/2020 18:02:46 hung2k3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
739676 03/04/2020 08:51:35 phamanchi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739639 03/04/2020 00:18:03 python_train KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
739540 02/04/2020 20:53:20 thopro1973 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
738334 30/03/2020 09:26:35 byvf KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737974 28/03/2020 20:58:50 xii KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
737640 27/03/2020 17:26:11 chidaihk17 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 0 ms 1856 KB
737468 27/03/2020 08:31:52 nghiepradeon KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736713 24/03/2020 16:46:50 thienhi09092019 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
736394 23/03/2020 14:34:02 Pigpy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
735948 21/03/2020 22:39:43 DangKhoa KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
735423 20/03/2020 10:14:39 sunarrior KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
735182 19/03/2020 16:36:16 longbao3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
734994 19/03/2020 00:12:36 blacksheep07112001 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
733711 17/03/2020 15:47:20 khongcoten002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
733709 17/03/2020 15:44:08 khacduycpp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
732948 14/03/2020 09:33:49 knam4202 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
731969 13/03/2020 20:46:39 KhanhVy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731724 12/03/2020 19:59:26 khongcoten002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
731414 11/03/2020 23:20:54 chi1234 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
731155 11/03/2020 10:26:51 tienloc_dz KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
730490 09/03/2020 09:16:53 hokage1201 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
730437 08/03/2020 22:36:11 zest135 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
730304 08/03/2020 11:50:21 hieuishere KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
729908 07/03/2020 08:24:35 omlgg KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
729731 06/03/2020 15:12:19 minh12131415 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1916 KB
729710 06/03/2020 14:46:43 pkconan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
729706 06/03/2020 14:42:12 Shinobu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1596 KB
729370 05/03/2020 21:34:37 vhskillpro2 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 78 ms 1492 KB
728862 04/03/2020 20:50:48 ducpro KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
728567 04/03/2020 08:19:26 AngusX KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
728518 04/03/2020 02:47:29 quachtridat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
728511 03/03/2020 23:57:09 baotruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1648 KB
728509 03/03/2020 23:48:41 adcacsa KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
728508 03/03/2020 23:48:01 baotruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
728506 03/03/2020 23:45:15 baotruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
728504 03/03/2020 23:40:35 baotruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
728500 03/03/2020 23:37:07 baotruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
728498 03/03/2020 23:34:30 baotruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
728161 03/03/2020 09:48:38 naeco KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728024 02/03/2020 20:28:58 longlunglinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727678 01/03/2020 21:23:27 tam KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
727549 01/03/2020 14:28:02 huynhchiton981 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
727452 01/03/2020 08:18:41 huycc123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
726809 28/02/2020 08:30:12 hienluongkl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726773 28/02/2020 00:14:36 hunghuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
726311 27/02/2020 07:47:56 traitorakali KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
726265 26/02/2020 22:53:21 namlxcntt KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 203 ms 18080 KB
726120 26/02/2020 17:12:32 huyenmy7724 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
725487 25/02/2020 10:40:57 nguyenan0808 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
725467 25/02/2020 10:13:07 kassivender KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
725160 24/02/2020 16:42:57 cuong17 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
725033 24/02/2020 13:23:31 manhender KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
724921 24/02/2020 00:37:40 lamgiahung112 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
724731 23/02/2020 19:00:22 pkconan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
723895 21/02/2020 23:16:23 baoduytran KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723153 20/02/2020 12:23:55 congbinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
723092 20/02/2020 10:41:56 laian8a1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
723003 20/02/2020 08:57:52 nguyenminhhiengoku KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 744 KB
722979 20/02/2020 07:19:05 dat_phuc_2524 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
722897 19/02/2020 21:55:20 Kduy9180 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
722815 19/02/2020 19:48:58 baolinh0211 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
722792 19/02/2020 19:02:04 TườngVy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
722712 19/02/2020 15:44:55 NguyenTuanPhat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722687 19/02/2020 15:26:15 Sang7a4gpc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722386 18/02/2020 22:04:35 Phingubò KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722360 18/02/2020 21:40:19 hatrungbp2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722333 18/02/2020 21:22:52 vantienh17 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
721852 17/02/2020 21:46:58 haohk17 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1532 KB
721799 17/02/2020 21:03:36 tuananh1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
721649 17/02/2020 17:50:40 bichsonnhat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
721293 17/02/2020 00:05:34 huynhphannhatvy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
721157 16/02/2020 19:37:26 vodenta9th2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
720986 16/02/2020 12:33:59 hoa1705 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
720718 15/02/2020 20:21:53 linhngao121212 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
720408 15/02/2020 11:03:20 phamchibinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
720135 14/02/2020 16:46:06 dangthithuyen KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
720078 14/02/2020 15:07:25 Account KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
720016 14/02/2020 12:04:42 uyen187 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
719809 13/02/2020 23:20:10 ngophuthinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
719625 13/02/2020 16:26:34 Love KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
718502 11/02/2020 13:47:23 duongsondev KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
718294 11/02/2020 08:38:14 perfectshot KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
717877 10/02/2020 15:16:18 quanit2k4 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
717584 09/02/2020 21:27:24 888888888 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
716745 08/02/2020 10:38:15 ntnvlog KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
716634 08/02/2020 08:26:17 long020506 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
716301 07/02/2020 14:59:34 Hokage_Itachi KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 6612 KB
715957 06/02/2020 23:00:12 nguyenthehop KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
715563 06/02/2020 15:28:39 hlsclan KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 203 ms 18028 KB
714328 04/02/2020 16:09:17 quynhdao271 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
714261 04/02/2020 13:23:54 LimeSheep KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
714255 04/02/2020 12:22:35 BurlySamurai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
713070 01/02/2020 17:37:19 khoaa2k23 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
712478 31/01/2020 12:08:38 khongcoten002 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
712458 31/01/2020 11:34:51 kimngan_tvn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
712456 31/01/2020 11:34:00 tienloc_tvn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
712455 31/01/2020 11:33:38 kimcuong_tvn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
712454 31/01/2020 11:29:34 anhtu0902 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 4700 KB
712289 30/01/2020 22:05:48 minhlam7a2gpc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
710990 29/01/2020 22:19:08 anbuicv KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
710771 29/01/2020 13:16:57 hoangle134134 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1572 KB
710375 27/01/2020 22:50:16 shiraishi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710236 27/01/2020 16:03:42 JoySluxirt KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
710177 27/01/2020 12:21:28 0376637474 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
710129 27/01/2020 10:27:16 qtuan140101 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
710118 27/01/2020 09:50:54 qtuan140101 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
710115 27/01/2020 09:38:06 Dan_De_Nui KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
709731 25/01/2020 08:39:58 qtuan140101 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
709516 24/01/2020 12:13:52 nsndpgno KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
709328 23/01/2020 22:01:06 bku_lapis KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
709221 23/01/2020 19:55:44 duongthao2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
707073 19/01/2020 11:19:12 drloc2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
706838 18/01/2020 17:32:22 HackerMan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
706523 18/01/2020 08:25:42 myxnguyen894 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
706521 18/01/2020 08:24:11 myxnguyen894 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
704957 15/01/2020 07:32:03 nhuquynh2605 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
704073 13/01/2020 12:26:53 tuan1642001 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
703863 12/01/2020 22:23:23 viothang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
703830 12/01/2020 21:32:45 vanphuc2409 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702567 10/01/2020 22:33:37 viocuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702144 10/01/2020 11:24:48 cowduyhai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
701994 10/01/2020 08:42:39 khanhld KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701896 10/01/2020 01:16:13 watanabe2804 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701222 09/01/2020 08:38:50 miumiu623 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
700855 08/01/2020 16:14:22 Quang249 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
700849 08/01/2020 15:59:44 haupas KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
700318 07/01/2020 17:22:38 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
699581 06/01/2020 23:10:23 ntphong KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
699376 06/01/2020 20:32:33 khanhnhat123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
699132 06/01/2020 14:54:01 Tuantienti KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
699070 06/01/2020 11:40:14 toan2902 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
698758 05/01/2020 21:22:07 nvt2003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
698712 05/01/2020 20:22:25 duydec1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
697240 03/01/2020 17:06:54 hunter2000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
697113 03/01/2020 15:05:20 hunter2000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1740 KB
697051 03/01/2020 14:31:53 Aftery KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
696981 03/01/2020 12:49:56 anhkhoa09032004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
696781 03/01/2020 01:31:46 0842020263 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
696720 02/01/2020 23:10:33 NguyenHung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
696613 02/01/2020 21:28:21 tranminhprvt01 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
696518 02/01/2020 19:26:46 tahoangquan2 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
696422 02/01/2020 15:55:24 eophaiteo11 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
696303 02/01/2020 14:14:18 Vero_senpai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
695818 01/01/2020 14:27:43 tranbac1128 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
695816 01/01/2020 14:24:15 eltxic KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
695797 01/01/2020 13:24:44 nguyenduythanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
695659 31/12/2019 21:32:34 hokhanhduy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
695553 31/12/2019 18:48:37 nnbxxx KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
695248 31/12/2019 00:11:08 hitu1711 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
695083 30/12/2019 20:40:43 Scheherazade KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
694989 30/12/2019 15:24:26 damminhquan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
694668 29/12/2019 16:55:40 buitaloc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
694644 29/12/2019 15:39:59 metide KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
694616 29/12/2019 14:00:58 luxabu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1704 KB
694564 29/12/2019 07:45:46 ngominhduc006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
694559 28/12/2019 23:46:09 Trung13102000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
694546 28/12/2019 23:24:51 VGK_Cr7 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
694421 28/12/2019 19:15:29 duc04122004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
694370 28/12/2019 15:45:43 fh2512 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
694271 28/12/2019 11:29:17 dvmduc_k36_chv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
694250 28/12/2019 10:52:06 0343249261 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
693796 27/12/2019 00:58:40 atsichts KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
693405 26/12/2019 09:27:50 stkirito74 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
692765 24/12/2019 16:04:03 personal2233 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
692487 24/12/2019 08:13:14 asd19900zo KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
692292 23/12/2019 20:35:09 duyluan3110 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
692044 22/12/2019 22:44:14 minhquandinhcao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
691998 22/12/2019 20:35:10 ishokusogiria KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
691865 22/12/2019 13:16:34 shin3030aa KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
691863 22/12/2019 13:03:52 Asteross KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
691672 21/12/2019 18:07:51 nxphuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
691497 21/12/2019 12:39:23 CodeWar37 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
690500 18/12/2019 19:13:38 kiettram KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690043 17/12/2019 21:15:06 nghia3092001 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
689819 17/12/2019 16:02:58 sendmylove123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
689777 17/12/2019 15:36:36 slinethang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
689729 17/12/2019 14:54:13 10mũ9 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
689702 17/12/2019 14:34:29 haidang172005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
689500 16/12/2019 22:18:52 Lucifer KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
689352 16/12/2019 19:35:21 chuonghc2512 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
688836 15/12/2019 15:15:37 dinhxahoi KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
688827 15/12/2019 15:00:06 0843405552 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
688820 15/12/2019 14:40:12 mashiro9933 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688815 15/12/2019 14:11:51 phanngocquyet KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
688721 15/12/2019 09:48:31 hopnguyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
688633 14/12/2019 22:44:15 Merevoli KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1564 KB
688152 14/12/2019 08:22:53 naruto270504 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
688064 13/12/2019 20:30:58 ChangChangHK16 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
687835 13/12/2019 08:48:42 nguyennhatloc197 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
687789 12/12/2019 22:42:28 abcc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
687337 11/12/2019 23:46:59 tranhien137200 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686584 10/12/2019 12:07:54 hoangmanh123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686526 10/12/2019 08:32:41 Nhi23072002 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
686421 09/12/2019 18:48:36 tuanqtdl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686361 09/12/2019 16:33:28 canlit KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
686155 08/12/2019 18:28:10 quocviet2001 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685851 07/12/2019 14:56:45 chenlinong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685828 07/12/2019 14:08:34 trangttk2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
685827 07/12/2019 13:56:50 np4s KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685241 05/12/2019 20:07:32 Firstsight2709 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
684829 04/12/2019 22:48:31 khanhtron03 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
684633 04/12/2019 16:34:00 giaphucK17cqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1588 KB
684541 04/12/2019 10:08:50 klinh3003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
684363 03/12/2019 15:54:10 huonggiang2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
684340 03/12/2019 15:22:25 lephuongthanh963 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683872 02/12/2019 18:25:58 tranminhquandz1999 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
682935 30/11/2019 15:05:19 hello5423 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 5664 KB
682721 30/11/2019 09:10:11 hello5423 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681802 28/11/2019 19:11:40 prgrmanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
678432 22/11/2019 17:19:20 kimji KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
677289 22/11/2019 07:32:54 duy2006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
675921 19/11/2019 00:16:10 canhtoannct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675804 18/11/2019 21:45:33 nguyenthanhngan2412005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
675487 18/11/2019 10:32:20 phongnguyenxuan229 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675461 18/11/2019 09:52:33 phatbs3011 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
675148 17/11/2019 19:40:47 suxzat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
674553 16/11/2019 12:38:52 HaiPip KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
674480 15/11/2019 22:35:11 0977859215 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674465 15/11/2019 22:17:42 letrunghieu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
673461 13/11/2019 22:49:30 doanbahung KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
673000 13/11/2019 11:33:44 Lis2il KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
672834 12/11/2019 21:46:15 anhlapro260398 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 6624 KB
672772 12/11/2019 20:48:48 anhlapro260398 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 109 ms 6224 KB
672719 12/11/2019 19:54:37 phantom906 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
672082 11/11/2019 16:39:01 NQT1998 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
671617 10/11/2019 12:35:40 levanthao10tin KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
671158 09/11/2019 09:43:37 normal5428 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
671131 09/11/2019 07:55:55 daothaihoang18 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
671128 09/11/2019 07:51:57 huukhanhk39a KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
670270 07/11/2019 21:12:04 sinhhungccl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2200 KB
669828 06/11/2019 23:33:42 pingponggame KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1612 KB
669784 06/11/2019 22:43:49 admin2009 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
669171 05/11/2019 22:48:00 hieupham KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
667655 03/11/2019 09:42:39 hoang2k5 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
667416 02/11/2019 19:34:28 trung09072004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
667397 02/11/2019 19:19:10 BananaOnTheTree KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
667314 02/11/2019 17:34:38 Zelda2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666684 01/11/2019 17:26:15 thanhthien79 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
666490 01/11/2019 13:39:36 tuanio KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
666086 31/10/2019 17:51:21 dangtiendung1201 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
665894 31/10/2019 11:35:44 RH07 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
665798 31/10/2019 08:12:49 khanhdong0210 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665631 30/10/2019 21:16:33 Sixxx1235 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 218 ms 17432 KB
665558 30/10/2019 20:25:48 trankhanhduong2212 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
665550 30/10/2019 20:20:21 hitu1910 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665505 30/10/2019 19:57:39 chicong44 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664817 29/10/2019 14:23:58 hugo12345 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
664748 29/10/2019 11:26:05 khongminhtuan2006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
664538 28/10/2019 20:35:55 caocuong1210 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
664534 28/10/2019 20:34:30 hodinhhoang312 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1224 KB
664442 28/10/2019 19:31:22 huytool KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664362 28/10/2019 15:47:51 tuanhung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664260 28/10/2019 10:46:41 nmhh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 0 ms 1788 KB
664239 28/10/2019 09:28:10 lavista KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
664232 28/10/2019 09:17:02 hitu1916 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664170 27/10/2019 23:01:01 nguyentrongnghia KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
663979 27/10/2019 16:26:08 phuong2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663689 27/10/2019 09:37:59 thangloi2209 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663515 26/10/2019 22:45:13 akimbox521 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
663343 26/10/2019 19:35:09 HuyNguyenQuoc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
663318 26/10/2019 18:32:18 vhskillpro KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663182 26/10/2019 14:17:51 klinh3003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
662849 25/10/2019 20:50:03 hitu1906 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662739 25/10/2019 18:09:56 fvrffrvgf KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662534 25/10/2019 10:11:22 HoaBenKiaSong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
662247 24/10/2019 18:45:52 agru KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662139 24/10/2019 14:58:11 ltd9a4gpc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
662066 24/10/2019 12:07:53 hitu1902 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661894 24/10/2019 08:10:57 DươngAnhVũ KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
661849 24/10/2019 07:41:54 MinhBietBay KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661751 23/10/2019 23:43:35 hitu1905 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
661736 23/10/2019 22:58:00 hitu1919 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
661288 23/10/2019 05:37:18 1924801040097 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
661130 22/10/2019 18:51:59 hitu1911 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660982 22/10/2019 14:59:27 duc18032006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
660811 22/10/2019 11:04:30 hitu1914 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
660796 22/10/2019 10:51:20 19521242 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
660477 21/10/2019 18:56:09 minhman727 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
659296 18/10/2019 14:47:57 PluginDZN KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 1172 KB
659280 18/10/2019 14:23:03 phannhatminnh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
659270 18/10/2019 13:55:31 baolamnbl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
659267 18/10/2019 13:52:36 phi220502 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
659248 18/10/2019 10:22:58 12345678910 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
659216 18/10/2019 08:54:25 456789 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
659190 18/10/2019 08:15:02 tranggc1024 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
659099 17/10/2019 22:06:12 novaphoenix KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
658640 17/10/2019 10:48:07 Douilu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
658349 16/10/2019 15:52:37 quantanker KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658119 15/10/2019 21:58:15 VoAnhPhu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658070 15/10/2019 21:09:28 whoisthatguy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
657838 15/10/2019 15:35:36 nguyen2k3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
657636 14/10/2019 23:35:08 MaMoi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657560 14/10/2019 21:29:14 19521515 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
657323 14/10/2019 15:36:26 thecomeback KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
657238 14/10/2019 13:13:13 thiennhan2701 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
657184 14/10/2019 10:05:53 ngoctuannguyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
656547 12/10/2019 15:19:17 duth KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
656348 12/10/2019 08:39:40 lamhn2006123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
656253 11/10/2019 22:30:44 PHDKhoa KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
656177 11/10/2019 21:46:32 cblnamphuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
656074 11/10/2019 19:51:18 NAQ95 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
653922 08/10/2019 19:43:26 nguyentrantien2002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
653433 08/10/2019 13:42:00 narzarech KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653429 08/10/2019 13:37:27 kimanh415 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
652825 07/10/2019 10:18:45 Turkey KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
652822 07/10/2019 10:16:52 ngocduygpc8a1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
652800 07/10/2019 09:27:26 thuyvy207 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
652748 07/10/2019 00:24:29 nguyenthanhtinh365 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
652254 06/10/2019 09:37:41 camlaitin KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
651007 04/10/2019 13:59:21 trannguyenquynhnhu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651005 04/10/2019 13:58:36 nb2phuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651003 04/10/2019 13:54:45 vtduong03092112 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
650169 03/10/2019 10:46:18 duongvanson KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
649618 02/10/2019 16:19:50 baduc10tin KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649538 02/10/2019 15:07:18 kevilstark KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649160 01/10/2019 21:09:14 minhdung02 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
649100 01/10/2019 19:47:47 lethienquan28052006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
649048 01/10/2019 18:18:19 ghostboy937 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
648861 01/10/2019 14:44:43 1924801040047 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1312 KB
648504 30/09/2019 18:24:10 1924801030043 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
648203 29/09/2019 22:28:09 anhthcsyl2006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
647941 29/09/2019 10:19:35 tuanmapun KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
647939 29/09/2019 10:18:52 tuanmapun KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
647886 29/09/2019 09:13:00 CBLtk KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
647864 29/09/2019 08:48:00 chuongpham7750 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
647762 28/09/2019 21:16:17 gicungduochet KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
647709 28/09/2019 20:08:30 congcanhlnq KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
647585 28/09/2019 15:29:07 ltd9a4gpc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
647550 28/09/2019 14:50:47 yolo19yolo KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
647230 27/09/2019 22:26:31 nguyenphandung1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
647158 27/09/2019 21:26:48 caikimdat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646956 27/09/2019 16:22:24 chutichday2 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
646566 26/09/2019 18:39:52 Thuckhue2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
646561 26/09/2019 18:34:00 trinhtrung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
645668 24/09/2019 21:51:03 present KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645187 23/09/2019 23:38:27 hien2k4 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
644871 23/09/2019 14:47:58 ntoan199 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
644843 23/09/2019 14:11:46 milo123199 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
644202 21/09/2019 23:55:03 sydeptrai11 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
644152 21/09/2019 22:30:01 giangbabygo123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1284 KB
644144 21/09/2019 22:01:30 givmeyrlve KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
643286 20/09/2019 17:57:13 badaoteemo1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642847 20/09/2019 00:27:04 blueshark07 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642831 19/09/2019 23:40:07 vipno12tiger KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 187 ms 16644 KB
642808 19/09/2019 22:15:00 ptcvp121 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
642384 19/09/2019 12:39:08 Godloveme KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
641869 18/09/2019 19:59:31 nhuquỳnh907 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
641817 18/09/2019 18:29:15 Trí123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
641809 18/09/2019 18:19:08 nguyendonghung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
641251 18/09/2019 08:53:05 BBisthebest KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
641129 17/09/2019 22:48:31 Accel1202 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 234 ms 17616 KB
641050 17/09/2019 21:45:12 tuanppkk KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
641017 17/09/2019 21:10:33 MinBaoTT KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
640638 17/09/2019 14:55:06 p2t3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
640018 16/09/2019 18:21:31 donghoang2k1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
639758 16/09/2019 09:00:16 minhtriet2903 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
639613 15/09/2019 21:15:39 thienkun KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
639516 15/09/2019 16:59:37 hd19022003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
639514 15/09/2019 16:58:09 hoangtrang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
639215 14/09/2019 22:04:57 hoangthai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
639010 14/09/2019 16:51:01 quoclan99 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
638958 14/09/2019 16:09:14 huydcmm KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
638321 13/09/2019 21:05:37 minhquan052003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
638292 13/09/2019 19:48:58 nguyenvinhkhang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
637811 13/09/2019 11:12:55 ngocduong09062003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
637425 12/09/2019 22:12:28 hoanhatle KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
637254 12/09/2019 17:07:11 HoangVu123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
637253 12/09/2019 17:07:04 pthc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
636673 11/09/2019 23:20:13 1924801040007 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
636541 11/09/2019 20:54:49 kimjisoo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
636430 11/09/2019 18:33:13 Fixedbot KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
636387 11/09/2019 17:36:33 dpduy123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
636386 11/09/2019 17:34:58 dpduy123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635939 10/09/2019 16:51:43 thanhthien123123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
635498 09/09/2019 23:46:22 adsjashflaksdjkas KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
635440 09/09/2019 21:26:42 canhtoannct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
635366 09/09/2019 18:41:30 khailq229 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
635277 09/09/2019 14:55:44 hoangviethang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
635053 08/09/2019 21:14:09 tranduy14884 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
633985 08/09/2019 17:11:42 camnguyenmeow KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
633958 08/09/2019 16:00:47 Be_happy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
633833 08/09/2019 11:40:11 kimmm KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
633644 07/09/2019 19:42:32 Lan123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633628 07/09/2019 18:39:40 loilon504 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633627 07/09/2019 18:39:07 loilon504 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
633592 07/09/2019 16:10:46 cuthaodd KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633584 07/09/2019 15:53:32 RedDevilss2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
633564 07/09/2019 15:20:25 duth KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
633533 07/09/2019 13:45:37 musubi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
633377 07/09/2019 07:28:04 phuoctktkhg KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
633230 06/09/2019 22:02:15 pepesayhi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
632025 03/09/2019 20:47:47 Evil KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
632024 03/09/2019 20:46:38 ChuyenVanNQD KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
631929 03/09/2019 16:38:11 pmt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
631570 02/09/2019 17:45:22 19522456 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
631347 01/09/2019 21:55:47 duongtc1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
631322 01/09/2019 21:05:15 tomohisacchi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
631312 01/09/2019 20:55:09 nguyenvanson KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
630927 31/08/2019 21:37:35 phuquang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
630309 30/08/2019 17:45:21 ngocdang0602 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
630190 30/08/2019 11:02:25 shoanga2k52 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
630185 30/08/2019 10:57:53 pogodi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
629268 27/08/2019 22:22:42 krydnq1355 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
628906 27/08/2019 09:26:20 yeuemkhong KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
628588 26/08/2019 16:47:37 phamlquangminh KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 5608 KB
628412 26/08/2019 00:07:17 sonpham056 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
628173 25/08/2019 14:28:50 tngh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
625970 24/08/2019 09:56:16 namu10x KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
625851 23/08/2019 21:59:34 ALongNT2812006 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
625138 22/08/2019 12:30:37 thuy_quynh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624902 22/08/2019 08:30:09 trungluc2001 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
624833 21/08/2019 22:37:52 unglinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
624737 21/08/2019 18:33:54 WhiteTiger KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
624482 20/08/2019 23:42:28 blackcat2712 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
624393 20/08/2019 20:49:24 hiepthuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
624118 20/08/2019 08:41:11 BaoAnh981 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 218 ms 16392 KB
624111 20/08/2019 07:57:30 tiendung2306 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624003 19/08/2019 22:04:14 ristxnd KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 2372 KB
623949 19/08/2019 19:58:13 tuanltt1252004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
623752 19/08/2019 11:59:47 lecongbao KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
623542 18/08/2019 16:26:05 hoang123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
623385 18/08/2019 07:31:54 khongco KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
623334 17/08/2019 23:06:48 nguyenthehop KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 234 ms 15920 KB
623144 17/08/2019 16:41:57 anime KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
622932 16/08/2019 22:21:05 nvnamson KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
620868 14/08/2019 15:01:54 limpale1234 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 46 ms 2368 KB
620285 13/08/2019 09:46:00 toancva0105 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
619938 12/08/2019 13:52:57 queanh0220 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619751 11/08/2019 17:27:21 a520HaLVH KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
619491 10/08/2019 17:54:12 drtue2501 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
618817 09/08/2019 07:50:26 akamegakill KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
618764 08/08/2019 22:39:11 mrle0bda3t KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
617706 06/08/2019 23:47:42 hoangyen27 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
617385 06/08/2019 14:48:25 maitruc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
617225 06/08/2019 09:49:49 truongkimmai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
617130 06/08/2019 07:54:46 mynga KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
617129 06/08/2019 07:47:16 nhsnguyenthicamtu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
616094 03/08/2019 17:31:45 hoaiminhlt777 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
615477 02/08/2019 14:15:55 vuong123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
615287 02/08/2019 04:03:06 baotrancpp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1228 KB
615125 01/08/2019 21:05:32 quochuong2006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
615057 01/08/2019 18:40:50 thienbaotb KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
614956 01/08/2019 14:54:16 believer KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
614919 01/08/2019 14:02:34 trungkienthcsyenlac KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
614751 01/08/2019 09:32:43 abc789 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
614643 01/08/2019 08:31:07 trucmai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
614320 31/07/2019 17:35:15 khanhtran2201 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614214 31/07/2019 15:01:19 vovanmuoi2000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614192 31/07/2019 14:42:33 quangminh14 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
614116 31/07/2019 11:26:09 phanthimai123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
613987 30/07/2019 23:31:51 trang000 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
613817 30/07/2019 19:22:30 huuhoangle KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
613678 30/07/2019 14:34:04 abc789 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
613255 29/07/2019 18:24:04 Nam20cm KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 234 ms 16096 KB
613248 29/07/2019 18:10:53 samnguyen867 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
613080 29/07/2019 12:13:07 Akali KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
612797 28/07/2019 20:43:20 tuansan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612561 28/07/2019 10:07:00 DOTOAN KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
612459 27/07/2019 23:19:08 lnatuan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
611418 26/07/2019 08:33:14 huanhoang2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
611298 25/07/2019 22:39:01 nmh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
611273 25/07/2019 22:06:31 nguyenchikhanh159 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
611258 25/07/2019 21:43:18 Tatsuya KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610977 25/07/2019 15:57:24 lethanhlong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
610740 25/07/2019 09:47:54 luukimhoang2022 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
610463 24/07/2019 20:57:58 Fidisk KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
610402 24/07/2019 19:03:15 ntqh2k2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
610251 24/07/2019 13:16:24 trandat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
610242 24/07/2019 12:49:20 lethimytien KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
610227 24/07/2019 11:46:39 funcolor KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
610100 24/07/2019 09:44:35 huuhoangle KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
609829 23/07/2019 20:12:16 thuctapsinh KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 4708 KB
609791 23/07/2019 18:20:45 ducanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
609730 23/07/2019 15:59:38 bpoytem KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1640 KB
609315 22/07/2019 23:10:26 truongthinh14 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
608809 22/07/2019 08:19:08 ngobich KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
608648 21/07/2019 19:52:01 phuongthao02012006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
608637 21/07/2019 19:25:56 sheepB1209 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
608389 21/07/2019 08:34:11 thnhan2005 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
608234 20/07/2019 17:59:29 NTTAN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1724 KB
608221 20/07/2019 17:46:21 0941177356 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
608219 20/07/2019 17:45:16 0941177356 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
607513 18/07/2019 14:54:12 trantrung KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
605133 10/07/2019 15:47:46 MinhBomNha KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
604992 10/07/2019 10:41:54 canhtoannct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
604738 09/07/2019 15:57:19 leson KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
604695 09/07/2019 14:35:01 225688093 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
604633 09/07/2019 11:40:14 winterrr KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
603782 06/07/2019 16:47:12 skeydy020 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
603396 05/07/2019 13:44:28 Assyrian KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
603395 05/07/2019 13:44:04 Assyrian KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
603026 04/07/2019 15:55:29 ta KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
602686 03/07/2019 17:13:16 luatpkvl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
602681 03/07/2019 17:11:18 khuyentran KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
602252 02/07/2019 21:27:49 neos KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
601617 01/07/2019 11:00:45 vmtpld KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
601586 01/07/2019 10:12:00 quanghuy123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
601585 01/07/2019 10:11:58 quanghuy123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
600963 29/06/2019 11:16:18 dangthithanhphuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
598707 26/06/2019 10:03:29 emLaNewBie KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598430 25/06/2019 16:58:07 quanghuy123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
598281 25/06/2019 10:51:10 mrzin703 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
597903 24/06/2019 14:40:10 tuanphantomyb010 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
597553 23/06/2019 18:09:39 ngocanhmtak50 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
597227 22/06/2019 22:28:39 vansamtran KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
597175 22/06/2019 21:22:21 nguyenkhoip KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 1188 KB
596398 21/06/2019 14:38:23 lethienquan28052006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
596081 20/06/2019 19:30:40 zeatea KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
595473 19/06/2019 16:02:31 kienque123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
595449 19/06/2019 15:20:09 18T1021208 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
595047 18/06/2019 18:12:09 Ryo9x KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
595007 18/06/2019 16:20:41 marfus KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 1288 KB
594912 18/06/2019 10:55:52 thanhdat2605 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594222 16/06/2019 23:02:15 groupB KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
594215 16/06/2019 22:40:54 nguyentruongthuphuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
594013 16/06/2019 15:55:50 xuanchinh97 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
593691 15/06/2019 15:54:16 minhthi28 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
593558 15/06/2019 10:17:52 baobao07 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593170 14/06/2019 15:52:34 banhgiaman KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1548 KB
593143 14/06/2019 15:19:07 anh8atlvp KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
593126 14/06/2019 15:03:53 cyrocs258 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1700 KB
593028 14/06/2019 10:34:29 totanhiep KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
593022 14/06/2019 10:23:50 Anonymousisthebestoftheworld KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
592839 13/06/2019 22:04:30 Lis2il KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
592751 13/06/2019 19:42:53 hoktro KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
592690 13/06/2019 16:34:54 legoyb KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
592655 13/06/2019 15:01:08 ngoctit KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
592156 11/06/2019 21:41:44 anhnguyenroux KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
592139 11/06/2019 20:23:33 quocpro_2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591555 09/06/2019 23:10:14 Monster KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591311 09/06/2019 09:40:03 kugaogll1998 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591002 08/06/2019 08:22:26 ngocanhtt2019 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
590556 06/06/2019 15:53:05 dothiyenlinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
589990 04/06/2019 21:06:29 duongmaiquy2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
589932 04/06/2019 18:30:20 thachtt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
589931 04/06/2019 18:30:06 thachtt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
589184 02/06/2019 10:05:37 TIN10_VUTRINHHOANG KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
589183 02/06/2019 10:05:21 TIN10_VUTRINHHOANG KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
588732 31/05/2019 21:26:23 nguyenhoainam KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
588644 31/05/2019 16:25:58 hoatmt KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
588593 31/05/2019 13:24:11 dchy2000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1512 KB
587775 28/05/2019 21:19:53 PECreator KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
587737 28/05/2019 20:37:55 NTUCoderPlusAccount KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
587672 28/05/2019 16:20:03 bachkabipro KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
587542 28/05/2019 12:35:50 khiem123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
587367 28/05/2019 07:42:57 tink30nguyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
586682 26/05/2019 09:54:26 trung_hieu_k36_chv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
586458 25/05/2019 12:17:14 tink30_ldh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
585298 22/05/2019 08:49:11 Tin10_nguyễnhuyhoàng KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
585294 22/05/2019 08:43:36 tink30_meoxinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
585278 22/05/2019 08:30:45 tink30quancute KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585273 22/05/2019 08:26:20 khuongvutramanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
585268 22/05/2019 08:22:56 bachkabipro KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
585264 22/05/2019 08:20:52 tink30dinhtuandat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
585263 22/05/2019 08:19:48 Tuanminh_Tin10 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
585256 22/05/2019 08:13:28 tin10_tranthivankhanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585254 22/05/2019 08:12:00 tink30_phamchi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
585253 22/05/2019 08:11:35 tin10_buinhatlinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585251 22/05/2019 08:08:48 tink30_nguyenngocmai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
585247 22/05/2019 08:06:27 hungCtN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
585243 22/05/2019 08:03:54 duyhautnvn2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
585242 22/05/2019 08:02:44 luutrongtan232 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
585240 22/05/2019 07:56:13 tin10_HoangPhuongThao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
585233 22/05/2019 07:51:55 tink30pqd KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
585229 22/05/2019 07:50:07 duongquochung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
585223 22/05/2019 07:46:47 tink30_phamkhanhlinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
585222 22/05/2019 07:45:15 na01092003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
585216 22/05/2019 07:42:23 satianryokubn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
585063 21/05/2019 18:00:05 KayTran KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
585062 21/05/2019 17:57:40 KayTran KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
584914 21/05/2019 10:28:43 shadow050206 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
583952 17/05/2019 21:26:59 huyvu KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 203 ms 16296 KB
583735 17/05/2019 08:37:25 leduyminh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583437 16/05/2019 08:48:55 letungduong31121999 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
583173 15/05/2019 17:04:12 suneater KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
582718 14/05/2019 16:09:51 elkunpham KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
582159 12/05/2019 10:59:21 lethanhphat2005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
582021 11/05/2019 16:49:13 Thanh_Cao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
581757 10/05/2019 10:21:57 lamdtrvl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
581726 10/05/2019 09:21:48 Thanh_Cao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
581323 08/05/2019 18:37:22 nhan2269 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
581285 08/05/2019 15:11:08 nguyendenn1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
581222 08/05/2019 08:58:29 phangiabao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580429 04/05/2019 21:55:08 nguyenmih KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
580361 04/05/2019 20:19:59 tiennl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579820 03/05/2019 11:48:07 hh1305 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
579237 01/05/2019 21:59:51 rimuru KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
579206 01/05/2019 20:02:40 zyenz123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
579197 01/05/2019 17:57:52 abc125 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
579176 01/05/2019 16:25:57 Anhhatca72 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
577894 29/04/2019 10:53:12 ndkhoa146 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
577636 27/04/2019 23:54:56 VanTy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577194 26/04/2019 18:37:45 TranHung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576824 25/04/2019 20:54:21 nhan05102000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
576791 25/04/2019 18:59:54 TranLeNhuQuynh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
576627 24/04/2019 22:41:59 tmnduy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
576593 24/04/2019 21:34:48 anhchien123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
576522 24/04/2019 16:40:55 Search26 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
576490 24/04/2019 14:23:17 ngbn112358 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
576414 23/04/2019 22:38:37 trieungocminh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
576086 22/04/2019 21:37:11 havu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
575694 20/04/2019 22:45:36 idoguirblx KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
575557 20/04/2019 12:30:43 hoaf13 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
575556 20/04/2019 12:28:16 hoaf13 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
575529 20/04/2019 10:13:36 dung1329 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
575404 19/04/2019 20:06:07 transude KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
574736 18/04/2019 00:40:45 thanhcong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
574729 18/04/2019 00:16:17 thống KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
574010 16/04/2019 20:29:56 tuananh778999 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
573905 16/04/2019 17:57:24 quangucich2000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
573648 15/04/2019 22:11:39 quyenhair2109 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 156 ms 17828 KB
573558 15/04/2019 20:19:18 trieutanhung93 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
573177 14/04/2019 20:15:37 tototete KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
571688 10/04/2019 19:52:51 hoangnguyencpp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
571597 10/04/2019 16:33:54 Nhóc_Lùn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
571579 10/04/2019 15:57:11 12052000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
571576 10/04/2019 15:53:48 Nhóc_Lùn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
571322 09/04/2019 19:13:52 Newps KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
570531 08/04/2019 15:54:16 nguyenduchieu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
570391 08/04/2019 08:12:13 KhongBietLam KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
569853 06/04/2019 13:31:34 hanhien KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 46 ms 1568 KB
569650 05/04/2019 20:27:32 Cat_coder KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
569429 05/04/2019 08:08:49 nttvan1611 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
569415 05/04/2019 07:56:11 buiminhhangvc2005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
569252 04/04/2019 16:55:18 trung5kvshthlnqk38b KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
569027 03/04/2019 23:00:21 buu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
568827 03/04/2019 15:57:44 thanhtraidep123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
568814 03/04/2019 15:37:28 dongtrang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
567745 31/03/2019 19:07:38 Nducnha KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
567736 31/03/2019 18:23:31 tuandzk111cva KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
567290 30/03/2019 15:51:03 phanhaidang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
566973 29/03/2019 18:00:34 ngohieu7890 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
566154 28/03/2019 07:43:32 HARI000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
565912 27/03/2019 20:34:56 huytda2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
565601 27/03/2019 15:17:25 chienkhamdtv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
565157 26/03/2019 20:10:31 thiennhanui KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
565114 26/03/2019 18:18:08 xuankha123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
564967 26/03/2019 10:30:03 midnight KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564861 25/03/2019 23:12:40 longdoviet KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564598 25/03/2019 10:22:28 phongan105 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
564472 24/03/2019 22:05:32 hodacluc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564380 24/03/2019 19:56:26 truongthienlocTH KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564355 24/03/2019 18:20:25 trycod3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
564255 24/03/2019 12:58:25 hosithao KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
564052 23/03/2019 18:11:18 hongphongthp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
563224 21/03/2019 23:55:59 SIU2018CAKHOSOLO KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1204 KB
562800 20/03/2019 22:46:04 quanquan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
562787 20/03/2019 22:22:04 tyty KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
562706 20/03/2019 20:01:15 minhbeta KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
562593 20/03/2019 14:52:36 daothanhloc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
562592 20/03/2019 14:50:53 anphongpct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
562414 19/03/2019 23:52:42 thienchidh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
562389 19/03/2019 22:17:28 nhtm KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
561575 17/03/2019 21:09:06 dangptpt_ KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
560790 15/03/2019 20:11:44 vuonghuyen2006 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
560620 15/03/2019 08:46:43 tuan3655 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
559498 13/03/2019 08:21:42 khanhthcsbinhbo9a KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
559302 12/03/2019 21:02:13 Trannhatnam KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
558919 12/03/2019 09:30:38 kingwin_277 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
558888 12/03/2019 09:08:27 minas_0213 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
558860 12/03/2019 08:54:04 Chi_songngu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
558855 12/03/2019 08:52:13 tu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
558826 12/03/2019 08:35:09 emanhkha KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
558823 12/03/2019 08:33:39 kjgfgkiod KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
558809 12/03/2019 08:25:23 HentaiĐạiNhân KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
558805 12/03/2019 08:21:59 asdfghjklass KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
558794 12/03/2019 08:16:43 quynhd_1308 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
558793 12/03/2019 08:15:22 Hai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
558733 12/03/2019 07:33:22 nguyenthanhnga KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
558662 11/03/2019 22:02:22 Quoctong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
558466 11/03/2019 16:53:19 Alice0801 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
558420 11/03/2019 15:37:24 Hai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
558418 11/03/2019 15:35:17 chongoairung KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
557557 10/03/2019 10:06:13 phuonghoa KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
557415 09/03/2019 21:46:14 tuankhoa2908 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
556949 08/03/2019 18:36:09 hoangnguyen29 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
556499 07/03/2019 19:40:46 myduyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
556459 07/03/2019 19:05:23 baokha KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
556283 07/03/2019 15:07:11 nhuricute KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
555971 06/03/2019 23:46:12 nguyenhau KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
554615 04/03/2019 12:33:24 Hàoa1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
554517 04/03/2019 07:28:30 h_giaotvn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
553779 02/03/2019 08:57:30 nguyenhuy2k2 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
553693 02/03/2019 07:50:17 kutroll254 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553673 02/03/2019 07:17:23 Reset_For_VOI KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
553648 01/03/2019 23:15:05 lam1708vn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
553194 01/03/2019 09:01:13 namlawng123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
553177 01/03/2019 08:46:24 pinyahoo567 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
552782 28/02/2019 15:48:37 doanhtuan137 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
551757 26/02/2019 15:33:46 Hàoa1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
551720 26/02/2019 14:57:33 Linhdethuong KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
551714 26/02/2019 14:51:14 Thuỷa1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
551705 26/02/2019 14:44:23 hoangdeptrainhatquadat KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
551704 26/02/2019 14:43:49 anphongpct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
551687 26/02/2019 14:30:05 Sơna1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
551646 26/02/2019 12:47:55 masteroffood KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
551559 26/02/2019 07:52:43 nguyenvu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
551136 25/02/2019 11:13:30 adeline KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
551045 25/02/2019 09:22:29 HMĐ_191 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
551034 25/02/2019 08:55:37 ngtrkien18 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
550582 23/02/2019 22:18:49 vulai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
550581 23/02/2019 22:18:32 vulai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
550580 23/02/2019 22:18:10 vulai KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
550578 23/02/2019 22:17:07 quqhi2908 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
550502 23/02/2019 20:01:01 Sángolympic KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
550211 23/02/2019 08:22:03 0369191689 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
549927 22/02/2019 15:13:45 ducminhtrinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
549302 21/02/2019 12:58:07 dragon KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
549140 20/02/2019 22:34:16 huuduc8igc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
548910 20/02/2019 15:50:02 Best KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
548715 19/02/2019 23:38:34 rsattlpalpha KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
548712 19/02/2019 23:32:47 vinhhuong0802 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
547766 17/02/2019 20:18:50 Hedgehog2411 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
547612 17/02/2019 08:53:01 anhlavipnd199 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
547435 16/02/2019 16:52:32 nhatmot123123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
547071 15/02/2019 21:27:41 phungduyminh1802 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
546813 15/02/2019 15:00:05 huuthuan13816 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
546400 14/02/2019 15:56:41 chinhnd719 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
546141 13/02/2019 21:16:39 hongduyen29 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
545432 12/02/2019 14:17:21 hoangducsmagic2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
545296 12/02/2019 05:48:31 tranthuyan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
545266 11/02/2019 23:13:36 david0403 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
544567 10/02/2019 09:31:42 thedemonstuan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
544357 09/02/2019 11:21:01 egabede1350 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
544310 09/02/2019 00:04:28 fkphua KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
543861 07/02/2019 13:00:21 khanha2k46pbc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
543666 06/02/2019 11:26:30 gacodelam123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
543078 03/02/2019 18:14:16 hoangdieu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
542648 02/02/2019 11:31:47 heo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
542382 01/02/2019 13:56:15 NoFace KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
542282 01/02/2019 00:25:46 bingo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
541550 29/01/2019 09:47:20 thanhtrung98 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 46 ms 1696 KB
541469 28/01/2019 21:51:27 ducthangivicii KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
541127 27/01/2019 20:04:16 mystar0806 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
540892 26/01/2019 22:49:02 17000547 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 171 ms 17832 KB
540882 26/01/2019 22:13:26 TTree KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
540780 26/01/2019 15:36:01 quyhugo158 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
540761 26/01/2019 15:07:28 hanluc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
540758 26/01/2019 15:02:56 diemqui110105 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
540732 26/01/2019 14:46:06 lehoang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
540525 25/01/2019 21:59:45 huynhchiton981 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
540512 25/01/2019 21:45:06 huycc123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
540511 25/01/2019 21:43:28 vinhhung KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
539985 24/01/2019 18:32:31 hoavinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
539786 23/01/2019 22:19:54 Lam22062002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
539728 23/01/2019 20:44:48 cptkhai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
539401 22/01/2019 16:49:48 tcoder KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
539395 22/01/2019 16:37:01 dinhtranchien KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
539181 22/01/2019 08:58:05 Itachi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
538731 21/01/2019 09:44:38 onehit KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
538626 20/01/2019 22:34:49 nguyenngocthong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
538554 20/01/2019 16:53:55 ntoanh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
538530 20/01/2019 15:44:43 hocsuotdoi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
538489 20/01/2019 14:24:33 lugeiu2911 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
538440 20/01/2019 10:54:26 lehoangthang69 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
538438 20/01/2019 10:48:02 lehoangthang69 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
538349 19/01/2019 22:21:42 vanquyvct KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
538163 19/01/2019 08:46:26 toikhongbietlambai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
536984 15/01/2019 22:57:57 gbking2003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
536563 15/01/2019 11:45:41 asdsderfedf KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
536562 15/01/2019 11:44:19 asdsderfedf KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
535849 13/01/2019 18:49:56 leminhhieust KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
534984 11/01/2019 16:50:36 minhnghiacpp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
534848 11/01/2019 12:54:09 jdkun123258TDMU KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
534063 10/01/2019 12:34:27 mrhung1999vnvn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
533915 10/01/2019 04:03:38 phamcham KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
533581 09/01/2019 16:50:38 ct390 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
533446 09/01/2019 09:18:19 tanchan769 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
533333 08/01/2019 22:09:50 dothihoangduyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
533283 08/01/2019 20:33:01 datviphvt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
532159 06/01/2019 23:48:18 ghostblade KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
531726 06/01/2019 15:47:22 sonpham056 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531616 06/01/2019 11:51:18 blackcat2710 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531536 06/01/2019 10:53:03 Member KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531436 06/01/2019 09:15:27 lehoang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531399 06/01/2019 08:19:51 anhvuddpro123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531066 05/01/2019 15:28:28 MH307 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
531051 05/01/2019 15:08:54 huytin8 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
530839 05/01/2019 07:48:04 nguyenthithuylinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
530827 05/01/2019 07:39:27 nguyenthieuthanh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
530715 04/01/2019 22:26:13 dothihoangduyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530498 04/01/2019 19:55:43 nguyentandung2005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
529980 04/01/2019 04:40:48 bao2342 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
529545 03/01/2019 10:34:45 tiendatgpc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
529523 03/01/2019 09:33:59 000DANG KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
529522 03/01/2019 09:33:44 truongltt8c KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
528130 01/01/2019 01:38:14 chilly123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
526855 11/12/2018 16:45:06 toan2902 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
526831 11/12/2018 16:15:54 anhnguyen123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526827 11/12/2018 15:56:54 vandat_2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
526771 11/12/2018 15:15:23 dangvtpt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
526731 11/12/2018 14:43:16 duongphuongnam KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526701 11/12/2018 14:26:31 nhingicon123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
526626 11/12/2018 10:25:22 dothanhhai8a4 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
526536 10/12/2018 23:40:19 leviettttnh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
526530 10/12/2018 23:30:03 codelaitudau KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
526498 10/12/2018 22:52:31 huydcmm KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
526258 10/12/2018 18:34:18 H2911 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 46 ms 1720 KB
526175 10/12/2018 16:04:51 myhorizon KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
526164 10/12/2018 15:54:53 Thinh_Feline KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
525779 09/12/2018 15:34:36 minhtrieutvn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
525778 09/12/2018 15:34:21 huynhgiaot KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
525714 09/12/2018 14:22:14 ffrederick KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
525506 08/12/2018 20:40:42 đuongt09062003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525319 08/12/2018 14:31:21 HeoSolji KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525283 08/12/2018 12:51:08 vivimini110 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524907 07/12/2018 16:31:17 kimtoi_123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524825 07/12/2018 10:43:07 bjobjobjo113 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
524731 06/12/2018 23:18:51 vanhsusu03 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524679 06/12/2018 21:28:54 VanHieu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523907 05/12/2018 09:40:57 lamcqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523358 03/12/2018 23:15:07 thangitcbg KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
523337 03/12/2018 22:22:37 vttdvp KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
523304 03/12/2018 21:35:15 lehoang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
523125 03/12/2018 20:02:00 mr_coder KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522792 02/12/2018 21:43:55 huyak16cqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
522379 01/12/2018 23:16:32 runytan10 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
521981 30/11/2018 23:00:08 hduoc2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
521887 30/11/2018 21:17:01 NguyenHoangqQuya2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 64 KB
521788 30/11/2018 20:10:56 Kieuthienquyyl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521783 30/11/2018 20:06:39 lethuyyl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521601 30/11/2018 00:40:00 nhtloc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521000 28/11/2018 20:03:20 namconyl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
520881 28/11/2018 13:11:43 tnnt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520744 27/11/2018 22:33:09 myheart_jin KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
520698 27/11/2018 21:58:40 vanduc8a3 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
520615 27/11/2018 20:34:09 phongpcbyl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
519764 26/11/2018 01:43:44 hunguet KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519575 25/11/2018 20:51:45 minhvuthcsyl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
519455 25/11/2018 16:31:23 tinhocyl123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
519300 25/11/2018 10:33:36 bluesky_ KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519288 25/11/2018 10:09:47 phuphuphu123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
519081 24/11/2018 21:31:02 nhhpbc7a1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
519053 24/11/2018 20:58:45 quyhugo158 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
518866 24/11/2018 16:50:39 nakrothpro KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
518860 24/11/2018 16:40:46 nakrothpro KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
518844 24/11/2018 16:11:51 quanyp112 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
518659 24/11/2018 09:05:51 tanchan679 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518083 23/11/2018 09:58:56 duycuong295 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
517903 22/11/2018 21:40:51 nguyenhuyoccho KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
517697 22/11/2018 17:21:59 11111111111111 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
517438 22/11/2018 14:12:17 duyvu123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517137 21/11/2018 22:35:46 ngocduygpc8a1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
516027 20/11/2018 00:13:42 NTTAN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
516016 19/11/2018 23:48:58 6vienhdt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
515225 18/11/2018 21:47:56 quangduyluu123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
514850 18/11/2018 12:18:56 dtskeosua KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
514762 18/11/2018 10:22:00 seadiva KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
514761 18/11/2018 10:20:08 daoxuanhang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
514751 18/11/2018 10:14:32 khangnghiem142 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
514750 18/11/2018 10:14:28 TranNgan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
514732 18/11/2018 09:58:22 dmquan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
514683 18/11/2018 09:19:31 nhannguyen2k4 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
514667 18/11/2018 09:00:49 congnguyen KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 748 KB
514461 17/11/2018 21:25:19 hung17122004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
511909 15/11/2018 09:44:42 anhvippro123z KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511674 14/11/2018 22:16:28 NghiaCPP KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
511541 14/11/2018 20:13:59 khanhprohkht KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
511385 14/11/2018 13:09:13 isayiloveu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
511036 13/11/2018 20:52:39 ndkhoa146 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511003 13/11/2018 20:45:12 anhvippro123z KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510551 13/11/2018 15:22:01 hayqua KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
510516 13/11/2018 14:41:57 htdung_bl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510504 13/11/2018 14:29:02 truonghoanghan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
510413 13/11/2018 11:08:49 ngominhthu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
510339 13/11/2018 09:16:23 buithanhhoang2504 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
510324 13/11/2018 08:53:37 nguyenledinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
509885 12/11/2018 16:37:15 biobio KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
508916 10/11/2018 19:05:54 hoanglong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
508664 10/11/2018 07:15:31 hungtrongdoang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
508531 09/11/2018 21:48:40 taminhquanno20 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
508191 09/11/2018 11:59:23 daomanhcuong173 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507870 08/11/2018 21:55:50 hungcqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
507772 08/11/2018 21:17:06 tuancqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
507759 08/11/2018 21:12:13 Cá37 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
507751 08/11/2018 21:07:10 tuancqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506854 07/11/2018 17:47:42 TrongDuy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
506497 07/11/2018 00:27:12 itk7_trunghieu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
505720 06/11/2018 00:59:14 lichhoanglich KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
505547 05/11/2018 22:10:42 khoinguyentdmu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
505363 05/11/2018 20:21:06 duycqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
504822 04/11/2018 22:14:45 phatdoan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
504813 04/11/2018 22:05:00 nguyenthanhdung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
504808 04/11/2018 22:02:58 dfwapekko KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
504719 04/11/2018 20:33:31 lamcqt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504709 04/11/2018 20:19:20 yn2493 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504701 04/11/2018 20:09:39 vmt120203 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
504546 04/11/2018 16:06:03 Hoangnhunggpc1981 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
503810 03/11/2018 00:02:15 Vinhh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
502911 01/11/2018 22:45:24 binlunxt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
502896 01/11/2018 22:26:44 akigaming KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
502255 01/11/2018 11:47:38 nhoklonely091 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
502097 01/11/2018 05:13:05 nhuphuc2204 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
502065 01/11/2018 00:21:47 nhoklonely091 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
501998 31/10/2018 23:10:16 tadat216 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501542 31/10/2018 11:27:24 diemqui110105 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
501401 31/10/2018 08:25:06 lehoanggiang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
501398 31/10/2018 08:17:34 hachanh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
500755 30/10/2018 14:28:24 VPFFV KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
500556 29/10/2018 23:16:13 hoangnghiaviet KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
500535 29/10/2018 22:39:46 duy0805 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
500524 29/10/2018 22:25:34 lmpars KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
500459 29/10/2018 21:15:44 Sau KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
500359 29/10/2018 18:54:19 linhtruong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
499656 28/10/2018 08:46:58 zxcvbgt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
499188 27/10/2018 13:05:06 Neptune KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499019 27/10/2018 08:35:22 khoinguyentdmu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
498457 26/10/2018 11:37:19 hut_Phieu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
497859 25/10/2018 16:50:14 datphm03 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
497626 25/10/2018 13:48:09 thienhue123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
496975 24/10/2018 18:59:44 hakishikure KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496818 24/10/2018 14:32:11 thanhthuy4u KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 6564 KB
496725 24/10/2018 11:01:32 tqh0806 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
496213 23/10/2018 16:39:31 thienngoc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
496055 23/10/2018 14:31:13 vanminh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496045 23/10/2018 14:22:29 hieu1751220089 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
495661 22/10/2018 19:02:48 vohieu751 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
495579 22/10/2018 15:12:22 tutinit KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
495565 22/10/2018 14:35:26 pinknam KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
494744 20/10/2018 20:45:08 lehoang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
494732 20/10/2018 19:57:35 000DANG KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
494302 19/10/2018 20:18:58 truongltt8c KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
494209 19/10/2018 18:48:12 59130929 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
493902 19/10/2018 13:23:21 sunepi719 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
492710 18/10/2018 20:59:54 NguyenNhatMinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
492406 18/10/2018 15:31:12 OotakuO KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492355 18/10/2018 14:59:44 khochimtoai123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492041 17/10/2018 23:09:31 phuongyet0703 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
491882 17/10/2018 21:02:16 quangtienlkhigh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
491750 17/10/2018 19:44:05 haihaihaihai0123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491290 16/10/2018 22:47:32 anzuko KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
490909 16/10/2018 16:02:21 vhpcoder17203 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490775 16/10/2018 14:35:19 phuongyet0703 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490642 16/10/2018 09:47:29 Baongoc_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490634 16/10/2018 09:46:13 Quan_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490580 16/10/2018 09:35:05 Tien一8a3一tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490578 16/10/2018 09:34:57 nguyenvanlinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490520 16/10/2018 09:25:47 hoangthang11051 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
490493 16/10/2018 09:12:12 tuyenoccho KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
490459 16/10/2018 08:27:53 Fonekedokato KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
490386 16/10/2018 05:53:15 tranhoainam_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490158 15/10/2018 21:36:34 8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490156 15/10/2018 21:35:50 bk201 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
490078 15/10/2018 20:48:08 tranhoainam22 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
490026 15/10/2018 20:20:19 Thaianh_8a3_TĐN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
489797 15/10/2018 12:03:08 nguyen_8a3_tdn2018 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489606 15/10/2018 01:04:49 minh98 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
489473 14/10/2018 22:28:18 bbccpad KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489409 14/10/2018 21:49:34 hanluc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
489034 14/10/2018 09:17:18 letrunghieu_9a3 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
488853 13/10/2018 22:20:11 dinhtrongchien KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
488663 13/10/2018 17:22:22 ceberos4800 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
488528 13/10/2018 14:25:57 hut2018_phuocntmh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
488503 13/10/2018 13:37:25 0987480154 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488459 13/10/2018 12:02:28 toididaocode KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 218 ms 18788 KB
488417 13/10/2018 11:04:37 binbmt1234 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
488255 13/10/2018 08:33:37 tuanltt1252004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
488249 13/10/2018 08:26:49 ducchampion KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 31 ms 1576 KB
488244 13/10/2018 08:14:48 tien05062004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
488038 12/10/2018 21:33:47 trunghieu99tt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
488022 12/10/2018 21:25:43 i_love_KT KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
487968 12/10/2018 21:00:41 cutrung2802 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
487952 12/10/2018 20:57:52 nguyen8a3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487662 12/10/2018 16:12:03 Quang_Hoang_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
487658 12/10/2018 16:11:11 quyen_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487655 12/10/2018 16:10:31 linh_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487597 12/10/2018 15:49:57 tranhoainam22 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487510 12/10/2018 15:13:39 nguyendz_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487465 12/10/2018 14:55:10 thinh_8a4_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487441 12/10/2018 14:46:36 zxcvbnmasdfghjkl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487431 12/10/2018 14:42:40 kiemtra8a3tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486575 11/10/2018 20:07:25 khanhmta KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
486543 11/10/2018 19:38:07 soloking KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
486388 11/10/2018 16:10:28 trinhcongtai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486318 11/10/2018 15:31:22 haiprot1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486146 11/10/2018 14:13:22 XuanPhuc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
484829 10/10/2018 21:12:01 thochit KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
484513 10/10/2018 10:39:09 quyhugo158 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
484509 10/10/2018 10:27:38 quyhugo158 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
484393 09/10/2018 23:49:00 levanthao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
484350 09/10/2018 22:33:19 KHANHDU KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
484311 09/10/2018 21:44:15 Qanh29 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
484293 09/10/2018 21:27:58 Qanh29 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
484224 09/10/2018 20:44:20 quyhugo158 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
484214 09/10/2018 20:36:02 quyhugo158 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
483881 09/10/2018 14:50:12 gavangken KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483553 08/10/2018 23:25:19 Tien_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483443 08/10/2018 21:47:54 phuctien8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483418 08/10/2018 21:29:50 sang123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483273 08/10/2018 18:48:03 tenspace KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483062 08/10/2018 10:34:22 KillMonger KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
482853 07/10/2018 21:07:19 biabeogo147 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
482843 07/10/2018 20:59:43 biabeogo147 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
482747 07/10/2018 19:35:53 phamduccuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482306 06/10/2018 23:06:41 vudangkhoi2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
481669 06/10/2018 00:11:00 hoangndu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
481664 05/10/2018 23:46:59 michealle KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
481578 05/10/2018 22:09:08 hoalinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481189 05/10/2018 15:58:37 dung_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481103 05/10/2018 14:56:50 tranhoainam22 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481090 05/10/2018 14:50:07 kiên_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481077 05/10/2018 14:45:18 Ngọc_8a3_TĐN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481073 05/10/2018 14:43:37 phuong_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481032 05/10/2018 14:22:00 linh_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
481024 05/10/2018 14:18:47 thaianh2492005 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481018 05/10/2018 14:15:44 Trang_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480565 04/10/2018 21:58:27 huutuan_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
480562 04/10/2018 21:58:06 hongphong_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480464 04/10/2018 21:05:49 ngoc_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480394 04/10/2018 20:28:45 quyen_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480179 04/10/2018 16:28:25 abcdefghi KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
480141 04/10/2018 16:06:37 vanan9205 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
480072 04/10/2018 15:29:53 xoaphm KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 171 ms 17592 KB
479678 03/10/2018 21:28:04 Quiuit KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
479515 03/10/2018 18:50:23 ninja_sunflower KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479090 02/10/2018 22:09:32 khanhkjhave KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
479069 02/10/2018 21:42:52 TUNG_8A3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478941 02/10/2018 20:20:47 nguyenthanhhien KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
478839 02/10/2018 16:58:24 nguyenkhanh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
478823 02/10/2018 16:47:57 phanngocquang0905 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
478822 02/10/2018 16:44:39 anhquyen256123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
478819 02/10/2018 16:39:55 assign9Binput KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
478798 02/10/2018 16:27:38 kokokoko KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
478750 02/10/2018 16:08:32 huy171104 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
478538 02/10/2018 11:45:53 shenmax626400 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1196 KB
478536 02/10/2018 11:44:59 shenmax626400 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
478343 02/10/2018 07:27:32 Kousei KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
478286 01/10/2018 23:46:40 zzkubinzz01 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
478278 01/10/2018 23:42:46 bangtanboys KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478265 01/10/2018 23:35:05 KLinh_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478250 01/10/2018 23:24:17 nhanhuuhieu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477948 01/10/2018 18:23:02 votthichaua KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
477943 01/10/2018 17:49:37 Hưng KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
477780 01/10/2018 13:59:05 hitumaster KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477699 01/10/2018 09:31:11 lcqhuyt1821 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
477698 01/10/2018 09:31:08 lcqhuyt1821 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477440 30/09/2018 21:28:13 Chien_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477088 30/09/2018 10:37:00 cogang123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
477029 30/09/2018 08:47:20 phuocbuiduc KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 187 ms 17836 KB
476651 29/09/2018 17:37:49 DNHCuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476510 29/09/2018 15:25:45 transuna KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
476472 29/09/2018 14:43:20 Nguyenphanthanhbinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
476315 29/09/2018 09:01:51 vermouth2005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
476231 28/09/2018 23:02:10 trungnguyenlak2003 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
476020 28/09/2018 19:04:31 hoangnguyen29 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
475951 28/09/2018 17:54:30 boniva161 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
475915 28/09/2018 16:31:29 letruongsanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
475871 28/09/2018 15:37:02 chaugiang_97 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
475864 28/09/2018 15:27:50 Mai_8A3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
475854 28/09/2018 15:18:10 HIEU_8A3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475841 28/09/2018 15:06:53 Dicky_8A3n8_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475838 28/09/2018 15:04:25 tranhoainam22 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
475443 27/09/2018 22:18:31 Hoa_8A3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475357 27/09/2018 21:29:25 vietduct32 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475345 27/09/2018 21:26:02 huutuan_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475223 27/09/2018 20:32:34 Thu_8a3_TDN KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475123 27/09/2018 19:38:57 kiên_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
474785 27/09/2018 09:34:45 MinhDevC KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474617 26/09/2018 21:53:46 machiomai8a3 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474116 26/09/2018 10:11:58 ttrungg KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
474107 26/09/2018 10:06:38 nghiaphamln KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
473983 26/09/2018 06:47:19 kenkjn309 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473514 25/09/2018 12:46:03 hung_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473463 25/09/2018 10:27:44 kiennam_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473301 25/09/2018 09:18:14 hoainam2222005 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473210 25/09/2018 00:18:00 Cá37 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473037 24/09/2018 19:47:52 khoa_8a3_tdn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472990 24/09/2018 18:47:28 nguyenhuy2k2 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1668 KB
472666 24/09/2018 00:11:48 a2k47phan_18 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
472511 23/09/2018 20:28:09 hoangteo0103 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
472461 23/09/2018 19:05:39 ct390 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
472402 23/09/2018 16:16:40 kami KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
471755 22/09/2018 14:56:40 phuongae1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471217 21/09/2018 11:39:06 Ngoc_Nguyen_7398 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471205 21/09/2018 10:32:48 minhduc331ns KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
470776 20/09/2018 18:52:57 lehoang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
470712 20/09/2018 17:42:38 l3aymax KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470584 20/09/2018 16:11:08 vtduong03092112 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470138 20/09/2018 13:54:07 Summer8103 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469726 19/09/2018 15:15:24 bestzed KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
469669 19/09/2018 14:36:23 zxcvbnm KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469428 18/09/2018 21:32:28 nlebachnlb KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
469073 18/09/2018 16:09:11 amv1102 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
468969 18/09/2018 15:09:46 nghialuffy KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 46 ms 1544 KB
467564 15/09/2018 21:57:16 nguyenthanhhien KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
466941 14/09/2018 22:08:08 VINH_17_50 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466510 14/09/2018 12:50:45 xacutara KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
466374 13/09/2018 22:38:04 12hooks KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
466254 13/09/2018 20:50:52 ILS18_22 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
465692 13/09/2018 08:36:05 DeBruyne KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
465566 12/09/2018 21:31:23 hieunguyenthi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
465269 12/09/2018 13:40:48 cotyey KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 171 ms 17772 KB
464895 11/09/2018 20:44:05 QuaZuAE KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1536 KB
464646 11/09/2018 16:02:21 red KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
464521 11/09/2018 13:49:46 20164598 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 187 ms 17928 KB
464245 10/09/2018 23:17:04 ndtanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
464124 10/09/2018 21:24:31 ngobao KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
463452 09/09/2018 20:18:11 dungprovn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
463359 09/09/2018 17:40:29 ThaoNguyen KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
463335 09/09/2018 16:53:14 Summer8103 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2292 KB
463113 09/09/2018 10:54:37 duong2 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
463012 09/09/2018 09:03:12 khoa03082002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
462276 08/09/2018 03:34:30 conmeocon KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
462254 08/09/2018 00:24:50 LoHong2k3_IT_K36 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
462167 07/09/2018 22:11:49 dungprovn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
461819 07/09/2018 13:29:50 C_Hiếu_k36CHV KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461377 06/09/2018 17:01:33 BKDev99 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
461364 06/09/2018 16:49:02 TPCuong KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
460600 05/09/2018 12:57:47 leminhcuong298 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
460424 04/09/2018 21:26:23 FireArcanist KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
460068 04/09/2018 12:24:23 campha10x KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460014 04/09/2018 10:04:48 nhonlonton KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
459672 03/09/2018 20:06:34 phuong2003vtvip KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458206 31/08/2018 16:15:16 khanhsaker97 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
458118 31/08/2018 14:37:15 zolydyck00 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
457891 30/08/2018 22:49:13 black_stone KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457208 29/08/2018 21:22:42 hellosunny KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457124 29/08/2018 19:07:46 caotanduc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456976 29/08/2018 12:11:45 xiabui KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
456438 28/08/2018 10:15:38 HHHHHHHH KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
455941 26/08/2018 21:10:19 xikhud KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455655 25/08/2018 19:45:16 Khoi2004 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
455624 25/08/2018 18:10:30 vuhoangtran KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455125 24/08/2018 13:50:08 nguyen041202 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
455122 24/08/2018 13:45:58 trungkenbi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
454664 23/08/2018 14:10:16 dankcute KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
454592 23/08/2018 10:42:10 phamanmaithao10 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454501 23/08/2018 08:32:45 xuyencutevl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454214 22/08/2018 15:07:49 MTAK53 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454085 22/08/2018 10:45:37 hitu01 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
453999 22/08/2018 08:27:05 pks0v1p KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
453995 22/08/2018 08:22:15 duy999999 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
453347 20/08/2018 18:58:24 hailong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
453345 20/08/2018 18:50:06 hailong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
452753 18/08/2018 21:02:19 nhanspy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
452432 18/08/2018 00:34:12 leducnhuan281297 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452106 17/08/2018 11:57:21 linhcoca888 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
451948 17/08/2018 00:47:17 nguyentantai KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451917 16/08/2018 23:05:06 hitu02 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451871 16/08/2018 21:52:20 Meliodas KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451740 16/08/2018 18:54:40 hitu03 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451726 16/08/2018 18:42:46 hitu04 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
451699 16/08/2018 17:57:28 hitu08 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451294 15/08/2018 23:27:18 hitu07 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
451129 15/08/2018 19:18:04 huuthien198zz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451122 15/08/2018 19:04:10 huuthien198zz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451115 15/08/2018 18:26:47 tungcoi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451014 15/08/2018 12:02:08 hitu05 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
450537 14/08/2018 15:04:12 bao2342 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
450128 13/08/2018 15:42:46 hoangthuc701 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
450124 13/08/2018 15:27:17 shigenevafc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449812 12/08/2018 22:02:09 uchiha KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
449441 12/08/2018 02:17:16 jsomebodywtbl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
449440 12/08/2018 02:16:33 jsomebodywtbl KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
448903 10/08/2018 11:25:22 YoriHarumi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448833 10/08/2018 09:51:51 mtx4869 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448802 10/08/2018 09:23:24 ducnhannguyen2410 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
448629 09/08/2018 20:22:48 nguyenxuanlinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448613 09/08/2018 19:54:44 maihuuton987 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448588 09/08/2018 16:59:54 nhân KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
448046 08/08/2018 09:48:26 letuananh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
447835 07/08/2018 18:07:59 lshuutoan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
447694 07/08/2018 09:29:50 nthuyvan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
447389 05/08/2018 22:06:06 cuchuoi_2005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
446800 03/08/2018 09:10:24 GiaLương KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446775 03/08/2018 08:16:50 Quanghung KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
446354 01/08/2018 22:30:39 viet2805 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
445938 31/07/2018 21:36:03 trungnghia05123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
445525 30/07/2018 17:08:19 nguyenmaivinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
445419 30/07/2018 11:32:35 LongÇhampion KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
445394 30/07/2018 09:55:58 kienldt7924ldt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
445302 30/07/2018 08:23:28 longvt24 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
444512 26/07/2018 16:13:43 thaolinh KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
444499 26/07/2018 16:02:52 wolf_boss KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
444373 26/07/2018 09:30:42 dat_tran1200 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
444177 25/07/2018 18:36:55 huynhvanphu102 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
443908 25/07/2018 10:42:51 dong2005 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
443673 24/07/2018 17:34:19 tronghieuACM KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
443588 24/07/2018 14:17:32 bluecat9x KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443564 24/07/2018 09:02:34 hieuhehehieu123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
443407 23/07/2018 19:34:20 10ngocanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
443240 23/07/2018 08:32:35 huyhuy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
443236 23/07/2018 08:01:39 ngocdoan2661 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
443154 22/07/2018 17:20:19 BVs_cớp KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
443152 22/07/2018 17:12:27 Linh_kuty KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
443025 21/07/2018 21:39:42 paradisebay KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
442771 21/07/2018 09:29:16 nguyetanh10102005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
442271 19/07/2018 13:55:55 phuongnhi_tran_1206 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
442249 19/07/2018 10:06:43 nhatanh10102005 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2124 KB
441802 17/07/2018 21:02:13 hongnt001 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 203 ms 17824 KB
441635 17/07/2018 10:01:53 BaoyeuTram KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
441634 17/07/2018 09:58:09 Trietle7606 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
441625 17/07/2018 09:26:41 nagisa100304 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
439614 09/07/2018 21:24:01 khuyentrannd KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
439329 08/07/2018 17:36:44 dpm11234 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439328 08/07/2018 17:34:52 ducanhgx KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 156 ms 17856 KB
438768 06/07/2018 10:07:47 enteeth KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
438474 04/07/2018 23:06:46 ngothanhdat KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
437654 30/06/2018 15:24:09 KHOI2611 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
437406 29/06/2018 09:20:20 huyLHP KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437265 28/06/2018 15:13:06 tashagospel123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437234 28/06/2018 12:24:00 hanhien KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437197 28/06/2018 10:19:55 ngodacluong1999 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
436288 24/06/2018 11:34:44 yorukarasu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
436084 23/06/2018 16:26:13 noobgiahuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
436078 23/06/2018 15:24:42 hoangvu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
435908 22/06/2018 13:58:59 bangthui2369 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435903 22/06/2018 11:47:22 hoanggtannitc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
435897 22/06/2018 11:00:10 thuanbui KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
434934 21/06/2018 20:12:23 huynhthanhtan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
434902 21/06/2018 18:58:46 tuanvukttt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
434614 20/06/2018 09:06:00 datkcdhv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1736 KB
434527 19/06/2018 21:03:35 conan987123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
434417 19/06/2018 11:49:42 phampham KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 234 ms 17404 KB
434414 19/06/2018 11:11:45 nguyenanhlam123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
434381 19/06/2018 09:24:43 taminhquanno21 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
433822 16/06/2018 12:38:49 chienbinhlyoko KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
433782 16/06/2018 10:08:09 nhattuan722 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
432443 13/06/2018 00:47:58 snowynguyen KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
431589 08/06/2018 19:21:30 ledat112233 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
431579 08/06/2018 18:33:40 nhannguyen76965 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
431277 07/06/2018 18:59:12 267 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
430838 06/06/2018 09:58:19 hung30052002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430489 04/06/2018 20:51:55 Zura KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430274 03/06/2018 22:02:30 vantho1298 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430151 03/06/2018 14:30:01 Blue06 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430075 03/06/2018 08:39:35 anhvu910 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430060 03/06/2018 00:02:53 vantien077 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
430043 02/06/2018 22:09:06 legendstrangeitc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429980 02/06/2018 14:39:54 tranhieucd16kp2 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429908 02/06/2018 10:32:02 crayed KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429885 02/06/2018 09:41:06 Thethvl123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
429810 01/06/2018 19:52:04 anhvu910 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 156 ms 17900 KB
429738 01/06/2018 14:01:24 nguyentrinhdat7599 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
429600 31/05/2018 18:09:17 chithanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
429496 31/05/2018 13:08:11 hut_phamquochuy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
429245 30/05/2018 14:43:39 tham18091999 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 156 ms 17932 KB
428273 29/05/2018 21:38:03 laccac555 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
428172 29/05/2018 11:39:11 dota1998 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
428160 29/05/2018 11:14:46 nnphucthinh01 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
426690 23/05/2018 13:58:01 Minh1502 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
426503 22/05/2018 18:04:00 m134m4a1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426264 21/05/2018 21:21:09 ndkhoa146 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
426021 20/05/2018 20:06:03 nhathuypt25 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
425464 17/05/2018 13:23:33 nhantruongmy111 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
424582 13/05/2018 18:34:13 fake1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
424001 11/05/2018 08:20:44 thienphucanh2004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
423026 03/05/2018 22:55:48 thienthanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
422428 30/04/2018 16:42:54 khoahuu8062 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
422274 29/04/2018 21:28:41 vinhnt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
422216 29/04/2018 20:07:26 NTUThananhthien KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2156 KB
422130 29/04/2018 15:43:45 tin12q KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
421929 28/04/2018 21:01:14 thaitung_0410 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
421785 28/04/2018 10:03:02 nhatdanbgvt KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
421650 27/04/2018 07:40:07 unknown01 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
421429 26/04/2018 14:33:49 Venn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
421238 25/04/2018 19:00:28 tinhochbt KUMAB - Khuyến mãi bia Python 2 Accepted 31 ms 5320 KB
420696 23/04/2018 20:16:37 LinhPTIT1999 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
420476 22/04/2018 18:03:52 huukhoa2608 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
420061 21/04/2018 15:35:17 truonghxpt1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
420040 21/04/2018 15:08:24 linhle232001 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
419430 19/04/2018 16:09:08 hoang2811 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419010 17/04/2018 19:54:45 khang080703 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
418627 15/04/2018 23:38:09 chicken1996 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418203 14/04/2018 17:37:56 quan8a3_tdn2017 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
418112 14/04/2018 12:48:44 vietthanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
418096 14/04/2018 11:06:40 spectrecipher1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
416945 13/04/2018 10:50:05 neosthegod KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
416755 12/04/2018 23:59:32 hung_brvt_t1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416650 12/04/2018 21:39:39 henphan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
416305 12/04/2018 09:48:16 pdhuy2002 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 0 ms 1184 KB
415770 11/04/2018 00:01:23 theanhbr02 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2088 KB
415122 09/04/2018 10:15:56 kaitou1412 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
415102 09/04/2018 09:43:18 nghethuat102 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
415094 09/04/2018 09:36:16 lecungtien KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
414901 08/04/2018 18:03:26 Quanpro98 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
414696 08/04/2018 10:40:32 hungsunhotboy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
414520 07/04/2018 20:59:03 ThaoAVang KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414168 06/04/2018 20:58:20 Ragitellsp_tdmu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
413274 04/04/2018 18:55:31 bibinguyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
413273 04/04/2018 18:55:04 bibinguyen KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
413077 04/04/2018 07:50:02 minhoccho KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
412842 03/04/2018 16:04:49 trongyb KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
412213 02/04/2018 09:44:19 hungokok KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
411935 01/04/2018 09:22:30 Linhdethuong KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
411894 31/03/2018 23:45:39 shibugarasu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
411392 30/03/2018 20:20:44 buidinhpham2004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
411391 30/03/2018 20:17:29 neostheknight KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
411258 30/03/2018 10:40:11 karasu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
411012 29/03/2018 18:23:07 saocodon1999 KUMAB - Khuyến mãi bia Java 8 Accepted 187 ms 17244 KB
410197 27/03/2018 21:59:19 thuy12052004 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
410185 27/03/2018 21:30:39 SPyofgame KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
410117 27/03/2018 20:07:03 phamthanhtrung123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
410011 27/03/2018 14:27:00 ntn122 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
409843 27/03/2018 09:05:13 0941054 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1772 KB
409190 25/03/2018 23:22:27 DoanHuong98 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
409064 25/03/2018 17:41:26 phamdat2 KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1476 KB
409056 25/03/2018 17:00:39 55555 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
408902 24/03/2018 22:44:13 nguyenvantien0903 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
407953 22/03/2018 16:34:10 reaper2003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
407945 22/03/2018 16:25:33 san1201 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
407465 21/03/2018 20:17:56 minhrongcon2000 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
407118 21/03/2018 08:36:16 truongcao KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2048 KB
406995 20/03/2018 22:06:23 kaitoukid1609 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
406293 18/03/2018 22:41:41 congyb1032002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
406242 18/03/2018 18:57:14 vuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
406241 18/03/2018 18:25:36 nguyentuan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
405104 14/03/2018 21:37:30 btkiet0404 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
403162 12/03/2018 19:04:14 4maxskill4 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
403148 12/03/2018 16:45:01 tuananh8a3tdn KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
403121 12/03/2018 16:03:03 doituyentin1718 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2628 KB
402942 12/03/2018 12:18:03 phamductaictk98 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
402645 11/03/2018 15:45:03 maxnguyen2003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
402555 11/03/2018 09:39:06 __________ KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
402501 10/03/2018 22:28:04 rianta9 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
401781 08/03/2018 10:34:59 shooting_star922 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401280 06/03/2018 15:32:29 tinhochbt KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401274 06/03/2018 15:15:55 ngocluong8787 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401251 06/03/2018 14:23:30 chiyb2015 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401074 05/03/2018 19:53:56 quan8a3_tdn2017 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
400919 04/03/2018 23:16:12 TrầnDanhĐạo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
400706 04/03/2018 01:37:25 mrlihd KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
400071 02/03/2018 10:30:34 nguyennhandannnd KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
399467 28/02/2018 20:51:27 dungdq2002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399374 28/02/2018 16:03:15 vantho1298 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
399372 28/02/2018 16:02:21 vantho1298 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
399197 27/02/2018 19:45:39 kibuto0406 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398253 23/02/2018 17:46:48 nhphucqt KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
397251 19/02/2018 18:40:25 halenkeller KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
396728 16/02/2018 12:07:17 nqvmystery123 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
396584 15/02/2018 11:46:41 kanadetachibana KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
396463 14/02/2018 20:25:57 steenguyen KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2508 KB
396138 13/02/2018 07:22:27 17TiTheAnh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396058 12/02/2018 20:07:14 chimiu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396004 12/02/2018 16:48:17 minhlam2102002 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395892 12/02/2018 10:27:59 asdfghjkl KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
395596 10/02/2018 15:12:31 094175234 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
394709 06/02/2018 22:55:50 linhBKit KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
394580 06/02/2018 15:13:10 haminh2003 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
394550 06/02/2018 14:40:14 anhduy1811 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
394376 05/02/2018 15:13:24 nguyencongthanh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
393603 02/02/2018 11:47:27 duongbp1990 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393242 01/02/2018 08:08:25 gtneopuv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393063 31/01/2018 16:25:52 NamDo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393049 31/01/2018 15:58:08 xuanvuong KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392972 31/01/2018 14:36:40 shinosuke149 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2172 KB
392886 31/01/2018 09:20:17 QuangTruongNguyen KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1852 KB
392708 30/01/2018 15:02:57 xxoo KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
392375 29/01/2018 16:06:19 khab1706592 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
392119 29/01/2018 07:59:47 Coder_Stupidd KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
392093 29/01/2018 00:00:49 toila4120 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
391946 28/01/2018 15:52:51 quangntu KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2168 KB
391869 28/01/2018 10:05:38 BIGNUM KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
391720 27/01/2018 15:57:50 lanhhan KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
391420 26/01/2018 18:15:15 pumpum4141 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
391177 26/01/2018 08:46:59 truongcoi2001 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
391069 25/01/2018 22:55:22 davic_2001 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1908 KB
390963 25/01/2018 19:43:20 tranthutrang KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
390726 25/01/2018 14:40:36 manh123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
390475 24/01/2018 21:17:38 gonproro123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390451 24/01/2018 20:40:29 thwnguyn KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390429 24/01/2018 19:09:12 skt_huydinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
390428 24/01/2018 19:08:15 skt_huydinh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390346 24/01/2018 15:21:31 munarmy KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390042 23/01/2018 16:06:47 Henrytai2005 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
388910 23/01/2018 11:02:17 thaitai211 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
388889 23/01/2018 10:38:55 NTTungtdmu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
388418 22/01/2018 10:43:02 psdkljfsahdpi KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
387732 19/01/2018 22:05:57 namtran3723bp KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
387674 19/01/2018 18:33:53 lshuutoan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
387599 19/01/2018 15:56:20 LukH KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
386482 16/01/2018 16:39:53 lockhaicttv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
385892 15/01/2018 09:09:01 pro113ti KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
385880 14/01/2018 23:26:00 long_thathu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385879 14/01/2018 23:22:01 hoangphuc12510 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
385813 14/01/2018 20:45:27 16122001 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
385806 14/01/2018 20:18:23 trang2002cool02 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385727 14/01/2018 15:17:37 huynonstop KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385691 14/01/2018 13:37:28 calipso KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385452 13/01/2018 21:44:06 since1999 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385434 13/01/2018 21:24:42 torpe KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385419 13/01/2018 21:03:21 lokilita KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385390 13/01/2018 20:39:28 Nguyenthaihoc KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384840 12/01/2018 09:50:40 giangvu258 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384526 11/01/2018 15:26:53 vuongbxvp KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384467 11/01/2018 14:58:04 abcdefg KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384402 11/