Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736663 24/03/2020 10:39:34 ldn694 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
736396 23/03/2020 14:40:25 whoisthatguy 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
731506 12/03/2020 13:03:13 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
727227 29/02/2020 15:27:32 quachtridat 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2348 KB
727192 29/02/2020 11:30:01 Fidisk 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
720161 14/02/2020 18:22:24 novaphoenix 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
719744 13/02/2020 20:56:07 khongcoten002 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
719497 13/02/2020 10:58:15 minhtrieutvn 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
716435 07/02/2020 17:39:06 hoangle134134 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
708668 22/01/2020 12:45:38 Quang249 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
708614 22/01/2020 11:04:57 tahoangquan2 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
708224 21/01/2020 20:36:03 HackerMan 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
701653 09/01/2020 17:35:57 ntoan199 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
700057 07/01/2020 12:34:33 ntphong 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
696509 02/01/2020 19:11:46 gbking2003 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
693299 25/12/2019 23:08:05 unglinh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
685936 07/12/2019 17:48:23 anhproqn99 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
682503 29/11/2019 20:23:58 anhnguyen123 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
680543 26/11/2019 17:40:52 kuzuma245 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
646482 26/09/2019 16:08:04 pmt 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
645800 25/09/2019 08:58:28 ct390 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
638889 14/09/2019 15:18:24 nhatanh10102005 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
624959 22/08/2019 09:52:34 thuy_quynh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
624625 21/08/2019 15:46:14 baobao07 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
623467 18/08/2019 10:35:43 thnhan2005 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
623374 18/08/2019 00:43:48 thaolinh 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
623221 17/08/2019 20:26:56 ashimari 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
622827 16/08/2019 18:28:20 nguyetanh10102005 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
619806 11/08/2019 22:12:36 trieutanhung93 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
616845 05/08/2019 15:59:04 trandat 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
611933 26/07/2019 23:18:25 lethanhlong 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
604950 09/07/2019 23:18:32 trananhprince 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
601574 01/07/2019 09:53:41 Assyrian 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
592656 13/06/2019 15:03:33 ngoctit 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
592017 11/06/2019 11:30:30 masteroffood 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
589406 03/06/2019 06:54:25 cyb3 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
586699 26/05/2019 10:16:57 duyendangnam 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
586671 26/05/2019 09:30:32 thuctapsinh 2048 - Trò chơi 2048 Python 3 Accepted 62 ms 6888 KB
584130 18/05/2019 19:48:02 leviettttnh 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
582266 12/05/2019 23:03:32 rimuru 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
582017 11/05/2019 16:14:23 hh1305 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
569683 05/04/2019 21:06:36 Cat_coder 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
567779 31/03/2019 20:26:24 nguyendactam 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
563630 22/03/2019 16:00:47 ffrederick 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
559464 13/03/2019 07:28:00 asdfghjklass 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
557885 10/03/2019 22:16:30 tuankhoa2908 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
555837 06/03/2019 21:12:42 namlawng123 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
555817 06/03/2019 20:49:39 phungduyminh1802 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
548027 18/02/2019 16:03:37 phuongnhi_tran_1206 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
541974 30/01/2019 17:26:43 uchiha 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
541717 29/01/2019 20:21:12 nguyenvantien0903 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
541444 28/01/2019 20:10:43 HMĐ_191 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
541347 28/01/2019 14:58:15 blackcat2710 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
541330 28/01/2019 14:39:40 akira12 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
541312 28/01/2019 14:17:27 dfwapekko 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
540693 26/01/2019 14:22:14 xiabui 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
539705 23/01/2019 19:01:47 nvnamson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
539698 23/01/2019 18:35:32 nvnamson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
538249 19/01/2019 15:49:39 nvnamson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
526869 11/12/2018 17:57:49 tcoder 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
526165 10/12/2018 15:54:56 H2911 2048 - Trò chơi 2048 Python 3 Accepted 62 ms 6600 KB
525588 08/12/2018 23:40:51 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 Python 3 Accepted 46 ms 4808 KB
520637 27/11/2018 21:01:37 minhvuthcsyl 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
519600 25/11/2018 21:13:56 minhvuthcsyl 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
515120 18/11/2018 20:32:05 lehoang 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
514805 18/11/2018 11:21:56 vanan9205 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
511910 15/11/2018 09:45:03 anhvippro123z 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 10332 KB
511195 13/11/2018 22:54:50 chuotvip 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
511004 13/11/2018 20:45:33 anhvippro123z 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 10332 KB
510398 13/11/2018 10:50:14 11122001 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
510343 13/11/2018 09:23:18 nguyenledinh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
509829 12/11/2018 14:11:29 hitu05 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
503177 02/11/2018 12:26:12 hitu03 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
492384 18/10/2018 15:14:20 hitu02 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
490917 16/10/2018 16:05:15 hitu07 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
488687 13/10/2018 18:38:15 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
474148 26/09/2018 10:43:50 dangkhoa_pascal 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
467957 16/09/2018 13:50:16 LongÇhampion 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
467681 16/09/2018 03:52:39 mrlihd 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
461697 07/09/2018 07:47:51 duong2 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
456437 28/08/2018 10:15:21 HHHHHHHH 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
445960 31/07/2018 22:26:09 wolf_boss 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
440269 11/07/2018 22:39:21 chaukhanh2003 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
437934 01/07/2018 21:49:51 iostream 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
425909 19/05/2018 22:54:06 nguyenxuanthuan2409 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
418791 16/04/2018 21:45:52 bibinguyen 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
414936 08/04/2018 20:49:05 vinhntndu 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 10264 KB
409165 25/03/2018 22:29:14 karasu 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
406676 20/03/2018 08:05:48 tinhochbt 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
406536 19/03/2018 19:36:55 loc258 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
406402 19/03/2018 14:31:12 tinhochbt 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
401933 08/03/2018 23:21:39 dinhthanhnga06 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
398149 23/02/2018 08:12:29 truongcoi2001 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
393642 02/02/2018 13:57:47 duongbp1990 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
386234 15/01/2018 22:12:40 changlangtu97 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
383078 08/01/2018 10:51:59 tridung 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380017 01/01/2018 15:32:11 everson 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
375155 15/12/2017 06:05:18 GấuBéoIT 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
368839 29/11/2017 14:46:33 Phenomenal1 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
362639 19/11/2017 10:23:51 anh76qn 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
359748 14/11/2017 15:05:19 freepascal 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
358836 13/11/2017 13:18:36 hoangtrung080697 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
353047 05/11/2017 15:35:53 masterv 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
349846 01/11/2017 07:02:36 hoan2k1 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348717 30/10/2017 21:30:50 Thai 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
346262 26/10/2017 23:45:17 OPE169 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
345651 26/10/2017 14:49:40 nhocasoc101 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
336866 15/10/2017 09:46:42 nakrothpro 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
335265 12/10/2017 23:29:28 OPE169 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
332096 08/10/2017 21:23:43 khanhtran3596 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
332088 08/10/2017 21:17:22 lamvission45 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
332024 08/10/2017 20:35:06 GấuBéoIT 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
329714 06/10/2017 07:53:44 nkduc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
326436 01/10/2017 03:03:27 anhbannho147vn 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
325129 29/09/2017 01:39:07 phamvankhanh1516 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
320429 21/09/2017 09:20:53 hahpuc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
306625 18/08/2017 19:59:51 khoinguyentdmu 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
306618 18/08/2017 19:51:05 khoinguyentdmu 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
306585 18/08/2017 18:42:38 tuan 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
305240 15/08/2017 21:59:30 crush 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
300329 01/08/2017 14:50:48 thanhquy51vn 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
299556 28/07/2017 08:31:09 minhthu20201 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
298982 26/07/2017 13:50:06 MountainDOrm 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
298876 26/07/2017 09:45:18 buiminhkhang 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
298195 23/07/2017 18:38:54 vmcit 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
290020 22/06/2017 20:00:40 khoinguyentdmu 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
284529 31/05/2017 22:55:54 thanhquy51vn 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
284418 31/05/2017 16:10:41 huynhdinhhiep 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 3324 KB
283133 25/05/2017 12:38:19 tuan 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
283132 25/05/2017 12:30:31 tuan 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
276782 09/05/2017 11:37:42 tuan 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
263929 27/03/2017 16:56:30 nguyenhaan 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
259907 18/03/2017 08:23:48 doituyentin 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
255471 07/03/2017 11:11:22 vphuong214 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
249198 19/02/2017 16:02:57 ducquynhfptk12 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
248847 18/02/2017 18:28:51 honghoa2k2z 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
242412 21/01/2017 09:56:02 Nghesi9ngon 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
235618 25/12/2016 12:02:41 khoi2410 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 31 ms 1584 KB
227529 30/11/2016 23:01:23 huynhtienluc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
224442 25/11/2016 19:42:55 hungdhv97 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
223866 25/11/2016 00:20:23 khakha2706 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
223037 23/11/2016 21:05:13 LHP 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
222994 23/11/2016 19:53:01 anhpro96 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
222579 22/11/2016 23:31:19 4everkaka 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
209684 02/11/2016 18:11:27 HVDInh33 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
204841 26/10/2016 07:07:40 songlahyvong 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
204774 26/10/2016 00:22:43 kok 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
204762 26/10/2016 00:02:38 thanhthai3457 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
204742 25/10/2016 23:36:13 leminhquang 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
204470 25/10/2016 19:58:14 hoangducsmagic 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
204104 25/10/2016 00:37:43 pvt 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
180484 21/09/2016 23:27:04 bt 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179546 20/09/2016 15:25:33 leducthinh0409 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178140 17/09/2016 17:58:16 caothesan 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
178005 17/09/2016 14:12:34 bachnxepu 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
165957 25/08/2016 23:33:40 phungvitrung 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
163397 18/08/2016 19:43:51 khangkhangtg 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161767 13/08/2016 20:17:48 dacthai2807 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160804 11/08/2016 12:28:24 damsanchv 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
156911 29/07/2016 11:29:00 thaixuandang 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
151432 12/07/2016 09:18:41 dqhn123 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
147393 22/06/2016 21:56:01 sonkhung52 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147258 22/06/2016 12:52:17 taicualo113 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
145542 19/06/2016 19:01:27 dahaodl 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143252 12/06/2016 21:28:10 proxike 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 31 ms 1752 KB
143133 12/06/2016 10:03:27 romqn1999 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 31 ms 1700 KB
143112 12/06/2016 09:07:45 nguyenxuanhaa3 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1164 KB
140800 01/06/2016 22:07:02 quocbao 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136914 21/05/2016 00:27:37 khangtran 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
128606 02/04/2016 13:32:49 ngoccuongpvc 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
123636 08/03/2016 12:04:07 TQT 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116301 01/02/2016 20:27:01 dqhungdl 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109769 01/01/2016 13:24:29 tiabennita 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
109312 29/12/2015 21:45:25 middlest 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
109147 29/12/2015 12:09:30 cyan 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
107286 21/12/2015 17:40:02 minhem1231 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106524 16/12/2015 20:34:47 lehoainam 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104861 09/12/2015 16:57:01 psucoder 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
92301 13/11/2015 22:51:07 hungngoquoc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91604 12/11/2015 16:29:05 yogathanh99 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
86793 02/11/2015 08:57:07 qcuong98 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
83055 25/10/2015 18:03:39 lphuctai 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
79899 18/10/2015 11:23:49 UiM 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
79439 16/10/2015 21:19:21 nguvaho 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
79367 16/10/2015 16:23:06 ngoclylc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
79326 16/10/2015 14:59:07 toan411998 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
78113 12/10/2015 20:44:07 hanhlv270597 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
77856 11/10/2015 21:58:52 hanhlv270597 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
69096 27/09/2015 22:25:22 hoangtuananh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
65601 20/09/2015 18:33:05 tranvthanhson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
61886 08/09/2015 21:01:30 wInD_MtA 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
61794 08/09/2015 09:14:35 phuleethanh 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
61330 06/09/2015 17:44:38 MTAZero 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
55767 24/08/2015 00:46:12 hienmai1607 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
49842 02/08/2015 19:24:33 npltv 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
45238 11/07/2015 16:09:03 ngquoclong 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
45136 10/07/2015 17:24:42 hinodi_1998 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
44779 07/07/2015 21:39:58 congson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 0 ms 956 KB
44778 07/07/2015 21:38:30 congson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 0 ms 1812 KB
44772 07/07/2015 21:16:31 congson 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
44008 30/06/2015 17:13:43 nghethuat102 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
42055 21/06/2015 17:11:32 nevermind1210 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
39673 09/06/2015 12:34:16 mrtan_lovelife 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
36237 22/05/2015 02:38:38 the_c 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
36113 20/05/2015 20:34:37 farmerboy 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
32096 29/04/2015 11:59:18 mikelhpdatke 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
31929 27/04/2015 21:48:55 tankorbox 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
31749 26/04/2015 01:45:19 Nguyenthaihoc 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
30934 21/04/2015 17:38:53 nguyenquoc2211 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
29789 18/04/2015 19:27:55 nhocksoc 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
26871 09/04/2015 05:13:31 trungvt130584 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
24196 22/03/2015 22:45:49 VietNamVoDich 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
23932 21/03/2015 21:15:08 vdn1999bxvp 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1684 KB
21670 17/03/2015 20:06:04 kieuquocdat123 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
14090 26/02/2015 16:54:10 sunshine 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
11321 29/01/2015 19:28:03 maithu55 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
11211 26/01/2015 20:54:04 ThienCoder 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 628 KB
10094 15/01/2015 23:18:56 stepde15 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
8433 10/01/2015 03:46:23 nxphuc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
8292 09/01/2015 02:45:23 hhhawking 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
8234 08/01/2015 10:47:27 vinguyentruong 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
8180 07/01/2015 22:10:38 thanhbinh0995 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
8071 05/01/2015 19:15:37 dinhvanduy7895 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8065 05/01/2015 13:40:12 junking 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8046 04/01/2015 22:00:40 junlexo 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
8018 04/01/2015 17:01:08 MeigyokuThmn 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
8014 04/01/2015 16:31:02 ngmq 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
8005 04/01/2015 16:26:15 ngmq 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
7996 04/01/2015 16:17:55 stepde14 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
7980 04/01/2015 16:03:28 conglinh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
7976 04/01/2015 15:59:24 phuchoahodo 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
7973 04/01/2015 15:58:18 haituanth2 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7946 04/01/2015 15:26:09 luannd 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
7945 04/01/2015 15:24:33 phamhuuthien 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
7879 04/01/2015 14:42:39 thienphuc 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
Back to Top