Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740380 04/04/2020 16:35:54 kassivender NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3076 KB
738854 31/03/2020 20:36:11 bbamm NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
738849 31/03/2020 20:29:17 Neptune NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4200 KB
738848 31/03/2020 20:28:58 Neptune NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3784 KB
738845 31/03/2020 20:25:09 Neptune NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 406 ms 4000 KB
738839 31/03/2020 20:17:14 Neptune NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4200 KB
737768 28/03/2020 08:42:42 lucky_boy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
737766 28/03/2020 08:32:50 lucky_boy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 562 ms 2860 KB
737627 27/03/2020 17:05:28 hihihuhu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2860 KB
737620 27/03/2020 16:58:43 hihihuhu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2868 KB
737533 27/03/2020 12:13:29 hihihuhu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2868 KB
736350 23/03/2020 12:44:32 nguyenduythanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 3280 KB
735736 21/03/2020 10:58:12 cyber_coder NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2812 KB
733573 16/03/2020 23:05:46 tuilatui132 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3040 KB
732976 14/03/2020 10:30:29 gv_mientay NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2912 KB
731859 13/03/2020 14:06:23 JoySluxirt NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3348 KB
731295 11/03/2020 17:23:15 Thinh_Feline NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4552 KB
731157 11/03/2020 10:30:43 hieuhehehieu123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 4788 KB
730589 09/03/2020 16:24:35 huong0404 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2876 KB
730268 08/03/2020 09:21:57 ptcvp121 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 3288 KB
729827 06/03/2020 21:35:49 tai123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3140 KB
726537 27/02/2020 17:04:13 vuhoangphuc2000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 3192 KB
726529 27/02/2020 16:45:11 vuhoangphuc2000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3192 KB
726467 27/02/2020 15:31:57 AngusX NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3416 KB
726465 27/02/2020 15:31:23 AngusX NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3416 KB
726463 27/02/2020 15:30:04 AngusX NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3416 KB
726459 27/02/2020 15:28:50 AngusX NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3416 KB
725288 24/02/2020 21:39:20 mrTee NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 515 ms 2816 KB
725275 24/02/2020 21:17:16 byvf NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 2480 KB
725047 24/02/2020 14:23:39 drlamlqd9 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3452 KB
724561 23/02/2020 14:52:27 thanhminh1112 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
723461 21/02/2020 01:41:47 SuaDuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3796 KB
723260 20/02/2020 16:03:23 suxzat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 2828 KB
722394 18/02/2020 22:15:59 chumoro NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1687 ms 91104 KB
722381 18/02/2020 22:00:01 quynh297 NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1906 ms 93604 KB
722343 18/02/2020 21:29:55 quynh297 NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1531 ms 81444 KB
722184 18/02/2020 17:00:31 hanhmy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2892 KB
721889 18/02/2020 00:18:04 quoclan99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2632 KB
721634 17/02/2020 17:12:59 baoduytran NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2892 KB
721588 17/02/2020 16:19:35 0972210195 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2528 KB
721511 17/02/2020 14:29:12 ngoctuannguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 3432 KB
721498 17/02/2020 14:09:16 ntnvlog NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3516 KB
720461 15/02/2020 14:51:35 Nducnha NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
719802 13/02/2020 22:54:23 I_love_Linh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 4292 KB
718817 11/02/2020 21:51:13 Love NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
718674 11/02/2020 17:59:23 khanhld NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 2888 KB
718670 11/02/2020 17:57:17 khanhld NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 531 ms 2916 KB
717674 10/02/2020 08:37:58 DB NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 5120 KB
717376 09/02/2020 15:03:03 baopham19062003kgkgkg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 3364 KB
716683 08/02/2020 09:40:40 000DANG NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3164 KB
713701 02/02/2020 23:25:33 viocuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3924 KB
713494 02/02/2020 16:31:11 Hàoa1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3976 KB
713493 02/02/2020 16:30:11 Quân1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3960 KB
713208 01/02/2020 22:35:23 namu10x NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2960 KB
713194 01/02/2020 21:53:52 tiendung2306 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2964 KB
712238 30/01/2020 21:25:35 drloc2004 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3352 KB
711977 30/01/2020 14:07:06 tienminhktvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
711976 30/01/2020 14:06:47 omgursocute NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2928 KB
711973 30/01/2020 14:05:36 sonktqqq NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 109 ms 1924 KB
711972 30/01/2020 14:05:09 leminhkt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 500 ms 3480 KB
711968 30/01/2020 13:49:22 hieu1592004 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3456 KB
710098 26/01/2020 23:25:52 CodeWar37 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
710005 26/01/2020 14:47:31 whoisthatguy NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3472 KB
709662 24/01/2020 22:29:57 winterrr NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 4904 KB
709351 23/01/2020 22:20:19 19522456 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2848 KB
708743 22/01/2020 15:11:26 tien4112004 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
708222 21/01/2020 20:35:25 HackerMan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 531 ms 3604 KB
706795 18/01/2020 17:05:53 Account NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3752 KB
704747 14/01/2020 18:27:41 chenlinong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 515 ms 2216 KB
704514 14/01/2020 01:00:50 watanabe2804 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3308 KB
704513 14/01/2020 00:59:22 watanabe2804 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 3292 KB
703898 12/01/2020 23:54:19 emLaNewBie NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2572 KB
703595 12/01/2020 16:39:34 minhquan052003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 3432 KB
702762 11/01/2020 10:53:59 MinBaoTT NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 359 ms 4936 KB
702447 10/01/2020 20:00:31 tranthuyan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 3436 KB
702440 10/01/2020 19:52:58 novaphoenix NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3524 KB
701656 09/01/2020 17:45:08 cuongbvbn NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3804 KB
701652 09/01/2020 17:31:05 thanhhung2608 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2648 KB
701630 09/01/2020 16:48:00 cuongbvbn NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 4412 KB
701356 09/01/2020 10:54:15 prgrmanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 4128 KB
701063 08/01/2020 21:23:05 thnah_an NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
700528 07/01/2020 22:06:53 cuongbvbn NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3968 KB
700343 07/01/2020 18:19:53 sendmylove123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 4256 KB
700342 07/01/2020 18:19:35 sendmylove123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2840 KB
700313 07/01/2020 16:47:24 huytool NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 312 ms 3532 KB
700187 07/01/2020 14:33:26 ntphong NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 4164 KB
699763 07/01/2020 00:52:59 ntphong NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3096 KB
699602 06/01/2020 23:19:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 515 ms 2612 KB
699600 06/01/2020 23:19:01 hoangphuc2k4 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2612 KB
699499 06/01/2020 22:08:51 totanhiep NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2588 KB
698685 05/01/2020 20:02:34 nhatthang2704 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 4128 KB
698649 05/01/2020 19:15:39 nhatthang2704 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3804 KB
698394 05/01/2020 11:46:07 nganngants NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2544 KB
698101 04/01/2020 21:17:14 Quang249 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3116 KB
698045 04/01/2020 19:22:33 anhkhoa09032004 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 343 ms 4196 KB
697996 04/01/2020 18:19:12 tahoangquan2 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3116 KB
697779 04/01/2020 14:02:57 nnbxxx NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 4888 KB
697568 04/01/2020 08:12:36 Nhi23072002 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3116 KB
697399 03/01/2020 20:48:40 haupas NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3116 KB
696710 02/01/2020 22:58:34 nguyenphandung1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3456 KB
696708 02/01/2020 22:58:21 nguyenphandung1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 3456 KB
696705 02/01/2020 22:57:19 nguyenphandung1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3456 KB
695943 01/01/2020 20:28:50 ngoc1824 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 2980 KB
695940 01/01/2020 20:26:37 vinhhuong0802 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 312 ms 2424 KB
695928 01/01/2020 19:34:07 quythanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 3628 KB
695117 30/12/2019 21:19:51 Zelda2004 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3340 KB
694692 29/12/2019 18:03:51 19521242 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3696 KB
694299 28/12/2019 12:11:43 duyluan3110 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 4008 KB
691800 22/12/2019 09:07:29 junloveyin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 703 ms 3272 KB
691799 22/12/2019 09:03:28 junloveyin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 671 ms 3272 KB
689003 15/12/2019 22:05:17 anhproqn99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3200 KB
688777 15/12/2019 11:56:46 kyohzs02 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2868 KB
688514 14/12/2019 17:02:29 cuthaodd NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 3256 KB
688431 14/12/2019 15:41:50 khanhtron03 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 484 ms 2608 KB
688110 13/12/2019 22:45:33 jackcookies020 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 421 ms 2860 KB
687924 13/12/2019 13:18:43 jackykg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2544 KB
687763 12/12/2019 22:03:22 caikimdat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3252 KB
686070 08/12/2019 10:08:18 quanit2k4 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3220 KB
686066 08/12/2019 10:03:02 ishigamisenku NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3204 KB
685565 06/12/2019 16:01:16 ldn694 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 4324 KB
685360 06/12/2019 00:04:28 manhender NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2652 KB
684888 05/12/2019 08:59:39 OLenteeth NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2944 KB
684788 04/12/2019 21:49:31 anhthcsyl2006 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 4008 KB
683600 01/12/2019 21:18:18 cbl_conghuynh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2284 KB
680997 27/11/2019 15:37:03 mrzin703 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
679759 24/11/2019 19:57:05 Buithinhung NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 531 ms 2304 KB
678598 22/11/2019 20:42:22 ccccccc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 4728 KB
678357 22/11/2019 15:11:09 thienhue123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 4244 KB
677343 22/11/2019 09:28:46 congcanhlnq NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2288 KB
677190 21/11/2019 21:43:32 bin1st090104 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
676727 20/11/2019 21:42:08 hieupham NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
676724 20/11/2019 21:39:56 hieupham NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 4620 KB
674962 17/11/2019 11:43:06 chumoro NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1531 ms 65236 KB
674930 17/11/2019 10:32:12 luongthang0105 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3160 KB
674419 15/11/2019 21:34:25 shin3030aa NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 500 ms 2884 KB
674267 15/11/2019 16:21:07 karuko NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3356 KB
674257 15/11/2019 16:13:06 HaiNV NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 3356 KB
673848 14/11/2019 18:29:48 kitkat303 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3276 KB
673538 14/11/2019 09:17:23 minhtriet2903 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 3596 KB
673437 13/11/2019 22:27:22 Lis2il NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3164 KB
672398 11/11/2019 23:22:07 omgursocute NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2804 KB
670966 08/11/2019 21:51:29 Paikugon NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3432 KB
669493 06/11/2019 15:36:53 trong123123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3364 KB
669461 06/11/2019 15:12:05 quochuong2006 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3392 KB
669450 06/11/2019 15:06:13 lethienquan28052006 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3480 KB
669302 06/11/2019 09:56:19 ogit403 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3228 KB
669140 05/11/2019 22:10:24 trungkienthcsyenlac NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3516 KB
668766 05/11/2019 14:46:07 FL_ADC NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3332 KB
668252 04/11/2019 12:11:20 caubedaumat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2920 KB
667065 02/11/2019 08:40:07 mandoanky0903 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2608 KB
667050 02/11/2019 08:20:46 gicungduochet NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 109 ms 2608 KB
667041 02/11/2019 08:07:22 gicungduochet NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2608 KB
664097 27/10/2019 21:08:51 vhskillpro NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 2540 KB
663602 27/10/2019 07:56:40 nmhh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 1888 KB
661936 24/10/2019 08:28:53 phuong2004 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
661922 24/10/2019 08:22:33 longlunglinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2564 KB
661832 24/10/2019 07:33:12 khanhdong0210 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 593 ms 2924 KB
660739 22/10/2019 01:42:20 HoaBenKiaSong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3660 KB
660385 21/10/2019 16:38:48 linh251193 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 1920 KB
660380 21/10/2019 16:36:14 tuanhung NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2600 KB
660369 21/10/2019 16:30:04 thangloi2209 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
660363 21/10/2019 16:26:49 DươngAnhVũ NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
660359 21/10/2019 16:24:24 khuongduy2710 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2296 KB
660334 21/10/2019 15:59:34 MinhBietBay NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
659998 20/10/2019 11:03:42 Hokage_Itachi NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1609 ms 67004 KB
659834 19/10/2019 22:04:02 loilon504 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2960 KB
659497 18/10/2019 23:41:22 Xenocryptix NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 281 ms 3268 KB
659391 18/10/2019 19:52:23 nguyenvanson NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2576 KB
659182 18/10/2019 07:34:38 trung_hieu_k36_chv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 531 ms 4136 KB
658544 16/10/2019 23:25:39 duongnghiepvl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3464 KB
658542 16/10/2019 23:23:54 tbinh_dl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 3464 KB
658154 15/10/2019 23:10:45 hung123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 3744 KB
658120 15/10/2019 22:04:32 nguyentrantien2002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 3352 KB
656829 13/10/2019 09:32:35 lavista NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3676 KB
655270 10/10/2019 14:00:35 luongthang0105 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 4028 KB
655263 10/10/2019 13:49:55 luongthang0105 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4028 KB
655261 10/10/2019 13:48:23 luongthang0105 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4028 KB
655234 10/10/2019 13:16:19 minhminh2004 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3304 KB
655218 10/10/2019 13:02:20 pepetee NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 3672 KB
655203 10/10/2019 12:27:09 meomeomeooo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 500 ms 3304 KB
655184 10/10/2019 12:09:58 builegiahuy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3936 KB
655165 10/10/2019 11:43:09 DavidTheWolfLover NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2888 KB
655159 10/10/2019 11:39:11 Tibbarnit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 3292 KB
655158 10/10/2019 11:37:28 RandomMan100 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 3252 KB
655156 10/10/2019 11:35:35 DavidTheWolfLover NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2884 KB
654927 10/10/2019 08:53:15 minh04 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1916 KB
654873 10/10/2019 07:56:26 inomatit82 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2920 KB
654730 09/10/2019 22:23:50 canvn2000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 4872 KB
654709 09/10/2019 22:12:04 Evil NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2652 KB
654693 09/10/2019 22:06:36 Evil NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3260 KB
654686 09/10/2019 22:00:36 cbaaabc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 3304 KB
654655 09/10/2019 21:34:32 MewnianO21 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 2884 KB
653437 08/10/2019 13:47:22 MonkeyPlayLOL NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 2660 KB
653435 08/10/2019 13:46:20 kenken1911 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2268 KB
653431 08/10/2019 13:41:54 NguyenPhuocThinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2268 KB
652905 07/10/2019 15:37:46 quynhnhi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 4132 KB
652826 07/10/2019 10:19:07 duquochuy1910 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3412 KB
652523 06/10/2019 17:20:12 truongkimmai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2268 KB
652276 06/10/2019 10:01:29 phuongsd2016 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2544 KB
652274 06/10/2019 10:00:23 ngbn112358 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3260 KB
652269 06/10/2019 09:57:14 minhdanglvl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2552 KB
651811 05/10/2019 14:59:23 jimmyho NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2256 KB
651639 05/10/2019 09:04:41 pmk1517 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2528 KB
651398 04/10/2019 21:56:16 tranvubao2004 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 2544 KB
650522 03/10/2019 17:43:46 huynam2611 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 593 ms 2260 KB
650276 03/10/2019 14:28:29 nguyenvana NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3360 KB
649831 02/10/2019 22:07:03 Itachi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2296 KB
648588 30/09/2019 21:03:16 MaMoi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 3184 KB
648193 29/09/2019 21:51:02 duquochuy1910 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3044 KB
648182 29/09/2019 21:01:01 thanhpptuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2172 KB
648181 29/09/2019 21:01:01 thanhpptuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2172 KB
648125 29/09/2019 20:02:08 quoctrungitk16nbkqn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1784 KB
647449 28/09/2019 10:33:07 nguyenkhoip NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3156 KB
647401 28/09/2019 10:01:12 cuongdoduy123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3188 KB
646353 26/09/2019 11:16:51 ntoan199 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 500 ms 2524 KB
644851 23/09/2019 14:22:26 nhatvuhq98 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 3996 KB
643272 20/09/2019 17:32:10 tiennl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2540 KB
642304 19/09/2019 10:22:11 hieunguyenthi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3300 KB
641961 18/09/2019 21:42:56 lnatuan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3080 KB
641049 17/09/2019 21:44:09 haiprot1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 2604 KB
640816 17/09/2019 16:22:25 pmt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 3876 KB
639280 15/09/2019 07:09:52 vivimini110 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 2960 KB
639067 14/09/2019 17:43:41 htthinh1999 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2932 KB
638948 14/09/2019 16:02:28 Be_happy NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3556 KB
638724 14/09/2019 11:18:57 gicungduochet NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 109 ms 2608 KB
638463 14/09/2019 07:05:58 thienkun NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3824 KB
637056 12/09/2019 13:24:15 KKdode NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2252 KB
636975 12/09/2019 10:29:20 unglinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2252 KB
636530 11/09/2019 20:35:59 Fidisk NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3120 KB
636377 11/09/2019 16:58:15 nbphong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 828 ms 7208 KB
636376 11/09/2019 16:58:00 conghieu239 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
635285 09/09/2019 15:17:39 onehit NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3536 KB
635281 09/09/2019 15:10:39 onehit NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3536 KB
632933 06/09/2019 02:20:36 dchy2000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
632069 03/09/2019 22:13:36 hiepthuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 4848 KB
631923 03/09/2019 15:58:25 elkunpham NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3552 KB
631564 02/09/2019 17:25:43 huukhoa2608 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 4096 KB
626187 24/08/2019 18:28:09 queanh0220 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 2832 KB
626041 24/08/2019 12:24:28 Lis2il NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3100 KB
626012 24/08/2019 11:29:51 TrumpPham NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 281 ms 3328 KB
624956 22/08/2019 09:51:30 thuy_quynh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
624901 22/08/2019 08:21:51 huuduc8igc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3036 KB
623136 17/08/2019 16:36:18 rsattlpalpha NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 3064 KB
621019 14/08/2019 20:19:34 Relie_99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3400 KB
621018 14/08/2019 20:19:04 Relie_99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3400 KB
620644 14/08/2019 08:29:54 taminhquanno21 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3876 KB
620235 12/08/2019 22:47:15 canhtoannct NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3336 KB
619820 11/08/2019 23:39:05 funcolor NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3448 KB
619123 09/08/2019 20:42:30 hglong903 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 609 ms 2156 KB
618841 09/08/2019 08:49:57 khanhkjhave NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3084 KB
618655 08/08/2019 19:44:34 quanghuy123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 343 ms 3404 KB
618513 08/08/2019 15:35:24 nguyetanh10102005 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 390 ms 3348 KB
618030 07/08/2019 19:15:44 Scheherazade NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2540 KB
617638 06/08/2019 22:33:23 nvq2309 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 578 ms 3216 KB
617569 06/08/2019 19:08:57 leductoan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 484 ms 3324 KB
617167 06/08/2019 08:42:10 lequocbinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3332 KB
617164 06/08/2019 08:40:02 lequocbinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3304 KB
617088 05/08/2019 23:05:02 trandat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 1828 KB
617036 05/08/2019 21:21:16 hongnghia NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 359 ms 3520 KB
616833 05/08/2019 15:35:01 quyen4774 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3292 KB
616817 05/08/2019 15:17:50 Huwng NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3292 KB
616536 04/08/2019 19:30:07 Monster NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3192 KB
616521 04/08/2019 17:52:21 thiennhanui NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
613443 29/07/2019 23:13:53 a2k47phan_18 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 4000 KB
613064 29/07/2019 11:41:52 thaolinh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3520 KB
611517 26/07/2019 09:25:40 dothihoangduyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
611514 26/07/2019 09:21:45 dothihoangduyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
611400 26/07/2019 08:13:24 nhatanh10102005 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3804 KB
611389 26/07/2019 08:01:56 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2780 KB
608887 22/07/2019 09:53:23 vandat_2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3252 KB
608873 22/07/2019 09:33:01 thuyvan123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 3252 KB
608161 20/07/2019 14:57:51 18T1021208 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 10236 KB
607949 19/07/2019 17:21:43 hoatmt NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3916 KB
607807 19/07/2019 09:32:35 MinhBomNha NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 593 ms 3356 KB
607510 18/07/2019 14:49:53 hongphongthp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3740 KB
606817 16/07/2019 21:25:26 trantien151198 NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1421 ms 37792 KB
606572 16/07/2019 08:57:01 khanhnhi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 609 ms 2284 KB
606290 14/07/2019 21:10:34 ngoloiyl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3512 KB
605606 11/07/2019 22:26:14 phbhan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2532 KB
605318 10/07/2019 22:33:08 lvcong97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3884 KB
604389 08/07/2019 21:20:04 Midodra NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
603456 05/07/2019 16:43:57 Sơna1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3296 KB
603039 04/07/2019 16:13:07 khuyentran NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 578 ms 2892 KB
602382 03/07/2019 09:23:40 Sángolympic NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2280 KB
602294 02/07/2019 22:39:09 thewminers1014 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 109 ms 2912 KB
601836 01/07/2019 21:41:42 phongan105 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2872 KB
599192 27/06/2019 11:08:49 LeeVanHiep NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3680 KB
599046 26/06/2019 22:54:33 TIN10_VUTRINHHOANG NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3348 KB
598612 26/06/2019 00:02:08 nghiagiap123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3348 KB
598288 25/06/2019 11:07:57 LeeVanHiep NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3676 KB
598279 25/06/2019 10:44:03 flower NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3776 KB
598012 24/06/2019 17:00:34 baobao07 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 296 ms 3228 KB
598011 24/06/2019 16:56:51 baobao07 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 531 ms 2916 KB
597889 24/06/2019 14:06:47 supertato NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3656 KB
597345 23/06/2019 10:32:37 LuongLegend NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 12980 KB
597198 22/06/2019 21:59:13 trongluan2809 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 4068 KB
597022 22/06/2019 16:51:14 flower NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3804 KB
596944 22/06/2019 14:40:08 boy_kute_pro NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3396 KB
596937 22/06/2019 14:32:11 boy_kute_pro NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2916 KB
596912 22/06/2019 13:23:18 minhhieu092 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 7944 KB
596816 22/06/2019 10:05:18 doanphungtu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 531 ms 3252 KB
594136 16/06/2019 20:34:27 ct390 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 4280 KB
593909 16/06/2019 09:26:52 cyrocs258 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3464 KB
592911 14/06/2019 03:19:38 khiem123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 2888 KB
592658 13/06/2019 15:10:03 ngoctit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2664 KB
592594 13/06/2019 11:22:20 anhnguyenroux NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2936 KB
592593 13/06/2019 11:21:38 anhnguyenroux NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2960 KB
591896 10/06/2019 21:27:35 vinhhuong0802 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2956 KB
591786 10/06/2019 15:09:38 leson NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 4136 KB
591754 10/06/2019 13:34:31 votthichaua NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 2548 KB
591643 10/06/2019 09:21:37 ngovandat318 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
591638 10/06/2019 09:16:31 ngovandat318 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2592 KB
591208 08/06/2019 20:31:15 hoktro NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2664 KB
591201 08/06/2019 19:28:17 quocpro_2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2600 KB
590039 04/06/2019 21:58:54 trieutanhung93 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 4140 KB
589617 03/06/2019 20:19:23 nguyenhoainam NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3984 KB
589584 03/06/2019 19:26:07 nhhpbc7a1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3488 KB
588132 30/05/2019 12:34:21 pdthang2000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2892 KB
587977 29/05/2019 16:29:43 NoFace NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 578 ms 4060 KB
587954 29/05/2019 15:24:04 zxcvbgt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
587936 29/05/2019 14:43:15 rangnokapk NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2224 KB
587650 28/05/2019 15:40:39 Gib5102 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
587621 28/05/2019 15:21:12 musubi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 2828 KB
585555 22/05/2019 18:45:18 totanhiep NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
585521 22/05/2019 17:55:43 lehoaihai215 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3852 KB
585520 22/05/2019 17:43:24 cr705 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3460 KB
585518 22/05/2019 17:42:06 cr705 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3860 KB
585038 21/05/2019 16:52:39 biabeogo147 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 5060 KB
585032 21/05/2019 16:46:22 biabeogo147 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 343 ms 5060 KB
584912 21/05/2019 10:27:05 vudangkhoi2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
584258 19/05/2019 14:42:02 vietdung NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3280 KB
583563 16/05/2019 17:03:02 hh1305 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 2000 ms 2916 KB
582262 12/05/2019 21:56:08 hoangviethang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3988 KB
582077 11/05/2019 19:33:03 HMoon2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3544 KB
581845 10/05/2019 17:46:57 thangitcbg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3656 KB
581533 09/05/2019 19:31:47 zyenz123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3508 KB
581525 09/05/2019 19:16:06 moitapcode NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3156 KB
580670 05/05/2019 20:33:34 tuananh778999 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1912 KB
580142 04/05/2019 12:45:43 rimuru NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 109 ms 1932 KB
579855 03/05/2019 15:13:38 thienphucanh2004 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3152 KB
579063 01/05/2019 08:12:01 trung5kvshthlnqk38b NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3472 KB
575034 18/04/2019 19:18:20 meocondp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3164 KB
575030 18/04/2019 19:14:11 meocondp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2884 KB
572098 11/04/2019 22:17:54 quoctrungitk16nbkqn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2800 KB
571730 10/04/2019 20:24:12 chanhnghia20 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3272 KB
571703 10/04/2019 19:57:46 mnt33 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
571667 10/04/2019 19:31:28 ntn17102003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
571335 09/04/2019 20:11:41 manofreality NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 2580 KB
571023 09/04/2019 11:55:21 hoaf13 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 1788 KB
571022 09/04/2019 11:54:14 hoaf13 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 1788 KB
570983 09/04/2019 10:25:50 buiminhhangvc2005 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3820 KB
570504 08/04/2019 14:17:18 trieungocminh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 3796 KB
570474 08/04/2019 11:30:28 TrongPhucCTG NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
570444 08/04/2019 10:55:50 nst11072003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3324 KB
570114 07/04/2019 14:40:34 cucxinh2911 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 3296 KB
570113 07/04/2019 14:39:55 cucxinh2911 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3296 KB
569941 06/04/2019 21:15:00 hanhien NAUAN - Thi nấu ăn Python 3 Accepted 593 ms 15636 KB
567805 31/03/2019 22:06:55 vanhsusu03 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2900 KB
566964 29/03/2019 17:02:46 nguyenhau NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3896 KB
566746 28/03/2019 22:43:25 triphuc315 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2520 KB
565767 27/03/2019 19:48:05 gacodelam123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 3404 KB
565637 27/03/2019 15:48:57 sherlockvanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2584 KB
565000 26/03/2019 13:28:10 AMuoi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3232 KB
564663 25/03/2019 14:25:33 hoangndu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
564492 24/03/2019 22:32:13 lhviet NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1125 ms 37480 KB
561389 17/03/2019 14:54:00 trungnguyenlak2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2164 KB
561323 17/03/2019 10:25:22 nhuricute NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3336 KB
560705 15/03/2019 14:41:16 kytnn2000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 218 ms 3284 KB
560690 15/03/2019 14:20:33 duongcscx NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 187 ms 3284 KB
559328 12/03/2019 21:27:10 heo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3980 KB
559193 12/03/2019 16:52:11 MR_Asshole NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3136 KB
557916 10/03/2019 22:50:12 seal2015 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2208 KB
557852 10/03/2019 21:15:41 Qanh29 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3100 KB
557067 08/03/2019 22:55:17 ffrederick NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
556677 08/03/2019 08:19:51 hanluc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 4560 KB
554716 04/03/2019 17:11:38 diemqui110105 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3092 KB
554713 04/03/2019 17:04:44 diemqui110105 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3092 KB
554486 04/03/2019 00:38:16 tuancanhktpm NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2200 KB
552555 28/02/2019 08:01:55 lamcqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2644 KB
552444 27/02/2019 21:31:55 masteroffood NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 2368 KB
551557 26/02/2019 07:51:25 yn2493 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 3660 KB
551555 26/02/2019 07:44:33 vmt120203 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2660 KB
551554 26/02/2019 07:43:02 vmt120203 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2988 KB
551537 26/02/2019 07:31:07 hungcqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2992 KB
551330 25/02/2019 19:22:43 phatdoan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 171 ms 2584 KB
551295 25/02/2019 17:19:41 duycqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2584 KB
551125 25/02/2019 10:48:40 tuancqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2992 KB
550842 24/02/2019 18:30:05 HMĐ_191 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3212 KB
550828 24/02/2019 17:25:28 kaizosama NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2904 KB
550824 24/02/2019 17:23:28 anhdasai245 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3216 KB
550823 24/02/2019 17:23:21 asa NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2904 KB
550817 24/02/2019 17:20:49 duc1234hd NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3308 KB
550813 24/02/2019 17:17:44 duc1234hd NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 3308 KB
550812 24/02/2019 17:16:15 taideptrai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 3216 KB
550811 24/02/2019 17:15:44 thanhcong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 2276 KB
550809 24/02/2019 17:13:46 vanhocvp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 4032 KB
550191 23/02/2019 06:03:19 phungduyminh1802 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 4568 KB
547375 16/02/2019 15:21:43 phancongthanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3864 KB
545574 12/02/2019 16:00:02 myhorizon NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 3288 KB
545493 12/02/2019 14:51:25 lengocphuc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2644 KB
544857 11/02/2019 07:05:05 h_giaotvn NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 5712 KB
544443 09/02/2019 18:42:09 dfwapekko NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2880 KB
543801 07/02/2019 08:45:11 dothihoangduyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
543800 07/02/2019 08:42:49 dothihoangduyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
543794 07/02/2019 01:59:08 thecuongthehieu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3628 KB
543793 07/02/2019 01:46:06 thecuongthehieu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3628 KB
543683 06/02/2019 14:02:00 YoriHarumi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2880 KB
543444 05/02/2019 00:03:01 trungnghia05123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
543440 04/02/2019 23:48:09 gbking2003 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3172 KB
543230 03/02/2019 23:51:12 leviettttnh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3560 KB
543090 03/02/2019 18:55:24 ducnhannguyen2410 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2248 KB
542799 02/02/2019 22:06:35 mrhung1999vnvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2932 KB
541003 27/01/2019 13:18:34 minhtrieutvn NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 5692 KB
540671 26/01/2019 13:21:08 quangduyluu123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 1524 KB
540332 25/01/2019 15:06:23 Telephonefg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2812 KB
540212 25/01/2019 11:03:40 nakrothpro NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 5680 KB
540122 25/01/2019 09:17:19 phpx612 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2304 KB
539983 24/01/2019 18:13:34 tcoder NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3968 KB
539536 22/01/2019 22:46:20 uchiha NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 4076 KB
539529 22/01/2019 22:26:30 kimtoi_123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 359 ms 3292 KB
538993 21/01/2019 20:37:22 blackcat2710 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2924 KB
538908 21/01/2019 16:45:30 59130929 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2928 KB
537976 18/01/2019 20:01:08 dylanrohdes NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 359 ms 3268 KB
537814 17/01/2019 23:41:10 Nguyenthaihoc NAUAN - Thi nấu ăn Python 3 Accepted 546 ms 15612 KB
537664 17/01/2019 18:44:37 Member NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 3144 KB
536134 14/01/2019 13:25:56 conmeocon NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2872 KB
536041 14/01/2019 08:35:25 biabeogo147 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 4956 KB
535937 13/01/2019 21:16:53 ntoanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3476 KB
535675 12/01/2019 23:51:01 Telephonefg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 3284 KB
535648 12/01/2019 22:54:42 tanchan769 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2916 KB
532156 06/01/2019 23:29:48 i_Icode0014 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 3156 KB
532113 06/01/2019 22:20:11 viethunganhthu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 375 ms 2812 KB
530621 04/01/2019 21:23:45 lecongnguyen16Ti NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3920 KB
528190 01/01/2019 21:41:46 ThaoAVang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3340 KB
523980 05/12/2018 14:54:13 aGoodGuy NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3516 KB
519667 25/11/2018 22:10:30 hellosunny NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 3300 KB
517789 22/11/2018 20:15:41 trantien151198 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
517517 22/11/2018 15:05:11 Backtracking NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 3912 KB
517405 22/11/2018 11:51:49 MinhDevC NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 375 ms 3176 KB
517172 21/11/2018 23:07:08 nhanhuuhieu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2888 KB
516649 21/11/2018 11:17:21 NghiaCPP NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 1924 KB
513183 15/11/2018 23:57:19 khoinguyentdmu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2908 KB
511912 15/11/2018 09:45:44 anhvippro123z NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2252 KB
511007 13/11/2018 20:46:13 anhvippro123z NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2252 KB
510627 13/11/2018 16:20:58 lehoang NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3140 KB
510222 12/11/2018 23:42:40 bk201 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2328 KB
510217 12/11/2018 23:38:43 bk201 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 2560 KB
509368 11/11/2018 17:00:20 lvcong97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3616 KB
509236 11/11/2018 13:04:19 VGK_Cr7 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3112 KB
509104 11/11/2018 01:42:52 lvcong97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3880 KB
508173 09/11/2018 10:50:40 chiyb2015 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
507709 08/11/2018 20:22:58 missfamily97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
506393 06/11/2018 22:24:44 sunepi719 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2820 KB
503778 02/11/2018 23:07:06 huynhvanphu102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3456 KB
501808 31/10/2018 20:19:26 MTA_Asteria NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
501740 31/10/2018 19:30:52 thienchidh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3256 KB
501723 31/10/2018 19:09:20 trantien151198 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
501243 30/10/2018 21:48:00 hitu08 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2196 KB
501163 30/10/2018 20:14:24 huuthien198zz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2836 KB
501081 30/10/2018 18:52:21 quyhugo158 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3460 KB
500765 30/10/2018 14:33:23 Vinhh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 2528 KB
500284 29/10/2018 15:13:54 htdung_bl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3000 KB
500268 29/10/2018 15:00:17 kakaka NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 375 ms 6892 KB
499878 28/10/2018 18:07:14 vanan9205 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3136 KB
499796 28/10/2018 14:46:11 edwinda107 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2636 KB
499114 27/10/2018 10:41:53 thamtudeptrai007 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 4012 KB
498590 26/10/2018 15:27:55 hitu01 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4056 KB
496426 23/10/2018 21:28:04 anhquoc831997 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3220 KB
496411 23/10/2018 21:19:52 dnhung1997 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3620 KB
495839 22/10/2018 22:54:28 viet2805 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2868 KB
494293 19/10/2018 20:04:55 hduoc2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 7068 KB
494286 19/10/2018 19:57:42 hduoc2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
494127 19/10/2018 16:31:08 anzuko NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 3292 KB
492208 18/10/2018 10:46:42 minh98 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 5816 KB
489127 14/10/2018 12:26:03 094175234 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2260 KB
487738 12/10/2018 17:13:36 haihaihaihai0123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1968 ms 2944 KB
484082 09/10/2018 18:01:48 anhdhhp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3452 KB
482154 06/10/2018 20:54:02 zxcvbnm NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3128 KB
481992 06/10/2018 17:50:37 pvannvu2512 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 359 ms 2892 KB
481987 06/10/2018 17:45:52 pvannvu2512 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 421 ms 2892 KB
481957 06/10/2018 16:44:58 DeBruyne NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1580 KB
481435 05/10/2018 20:43:17 hoangnghiaviet NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2572 KB
480020 04/10/2018 14:57:24 viet2805 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2900 KB
480015 04/10/2018 14:50:28 viet2805 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2808 KB
478492 02/10/2018 10:21:19 hanhien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2892 KB
477669 01/10/2018 02:56:22 nguyenthanhhien NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3496 KB
477302 30/09/2018 17:15:37 hitu03 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2244 KB
476146 28/09/2018 21:33:18 12hooks NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3436 KB
475391 27/09/2018 21:47:27 chuotvip NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2308 KB
474246 26/09/2018 13:24:19 kaitou1412 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3824 KB
472291 23/09/2018 13:39:46 trantien151198 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1609 ms 4072 KB
472023 22/09/2018 21:38:36 hitu07 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2596 KB
472021 22/09/2018 21:35:50 leluyen1502 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2528 KB
471202 21/09/2018 10:24:48 ailab NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3440 KB
468419 17/09/2018 16:05:41 hungvu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3548 KB
468415 17/09/2018 16:01:27 sungtranna0801 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3156 KB
468396 17/09/2018 15:43:12 NQT1998 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3588 KB
468394 17/09/2018 15:39:48 haodeptrai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 3232 KB
468390 17/09/2018 15:35:21 Tran_Thanh_Oai97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3196 KB
467864 16/09/2018 11:15:39 BWH_2006 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
467745 16/09/2018 09:17:08 10ngocanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2624 KB
467406 15/09/2018 20:20:32 cotyey NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
467167 15/09/2018 13:18:47 black_stone NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2864 KB
466982 14/09/2018 22:38:34 hitu02 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2528 KB
466977 14/09/2018 22:36:22 hitu02 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2184 KB
466975 14/09/2018 22:35:49 hitu02 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2184 KB
466423 13/09/2018 23:44:52 long_thathu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
464671 11/09/2018 16:27:28 hayqua NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3520 KB
464670 11/09/2018 16:26:57 55555555 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
464620 11/09/2018 15:47:02 david0403 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3520 KB
464526 11/09/2018 14:00:34 omlgg NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 4660 KB
464436 11/09/2018 09:58:22 duong2 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3492 KB
464017 10/09/2018 17:02:50 linhle232001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
463920 10/09/2018 15:35:20 hs2huyenngoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
463896 10/09/2018 15:26:34 Gib5102 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
463728 10/09/2018 10:30:05 traptrap1104 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3300 KB
462724 08/09/2018 16:38:39 zolydyck00 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2880 KB
461457 06/09/2018 19:57:50 trungkenbi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 421 ms 2804 KB
461447 06/09/2018 19:37:49 xiabui NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 390 ms 2808 KB
461440 06/09/2018 19:11:04 taitv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 4232 KB
461437 06/09/2018 18:49:55 phuong011999vn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2808 KB
460984 05/09/2018 22:58:30 MonsterTTRR_6a3_2006 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3120 KB
460761 05/09/2018 19:06:00 MonsterTTRR_6a3_2006 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3120 KB
460546 05/09/2018 09:54:28 xikhud NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 218 ms 2980 KB
460270 04/09/2018 17:13:55 xikhud NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 2704 KB
459752 03/09/2018 21:19:35 maihuuton987 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2976 KB
456690 28/08/2018 19:46:10 FireArcanist NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3496 KB
456435 28/08/2018 10:14:59 HHHHHHHH NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2868 KB
455782 26/08/2018 10:22:09 namlawng123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2928 KB
453651 21/08/2018 13:32:27 tronghieuACM NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3268 KB
452901 19/08/2018 08:47:00 Meliodas NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 4056 KB
452866 19/08/2018 00:00:56 hlsclan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3720 KB
452865 19/08/2018 00:00:16 hlsclan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3700 KB
452138 17/08/2018 14:54:09 long68910 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3524 KB
451972 17/08/2018 05:08:29 0941054 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3136 KB
450582 14/08/2018 15:37:54 loideptra1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 4168 KB
449893 13/08/2018 01:51:25 jsomebodywtbl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 390 ms 2888 KB
448245 08/08/2018 20:43:52 duong2 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3380 KB
448212 08/08/2018 18:03:23 bluecat9x NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2844 KB
448101 08/08/2018 11:10:10 an NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3104 KB
447628 06/08/2018 22:12:51 phuongnhi_tran_1206 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2604 KB
446996 03/08/2018 23:22:02 LongÇhampion NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2828 KB
446491 02/08/2018 11:47:42 vantho1298 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2540 KB
446489 02/08/2018 11:46:18 vantho1298 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2188 KB
445973 01/08/2018 00:19:51 haxorus2004 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3116 KB
445064 28/07/2018 21:02:30 daugausoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
445001 28/07/2018 16:02:13 nguyenvantien0903 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
445000 28/07/2018 16:00:55 nguyenvantien0903 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
444999 28/07/2018 15:59:22 nguyenvantien0903 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2996 KB
444259 25/07/2018 21:57:03 hoangthuc701 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
444103 25/07/2018 16:25:43 QuỳnhNhư NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
443718 24/07/2018 19:49:27 lkn_ptnk1821 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3396 KB
443717 24/07/2018 19:48:45 lkn_ptnk1821 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3396 KB
443711 24/07/2018 19:40:02 lkn_ptnk1821 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3396 KB
443709 24/07/2018 19:37:39 lkn_ptnk1821 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3400 KB
443708 24/07/2018 19:36:49 lkn_ptnk1821 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3400 KB
443701 24/07/2018 19:32:13 tashagospel123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
442904 21/07/2018 20:56:06 paradisebay NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
441504 16/07/2018 18:02:17 vuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3292 KB
440831 13/07/2018 16:01:44 buihoat2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
440095 11/07/2018 10:24:06 tototete NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 3276 KB
439493 09/07/2018 10:44:39 huynhthanhtan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2908 KB
439475 09/07/2018 10:10:29 huynhthanhtan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2908 KB
439471 09/07/2018 10:00:31 huynhthanhtan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2908 KB
439096 07/07/2018 11:18:45 KHOI2611 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 281 ms 2876 KB
438916 06/07/2018 16:19:09 paradisebay NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 3604 KB
438913 06/07/2018 16:14:58 anhduy1811 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 3388 KB
438771 06/07/2018 10:11:40 tronglh0104 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2804 KB
438763 06/07/2018 09:54:01 haicoi_vt02 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2644 KB
438750 06/07/2018 09:06:45 hoangmychv2002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2960 KB
438074 02/07/2018 15:19:26 nhattuan722 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3488 KB
437783 01/07/2018 00:21:16 hoanghiepd17 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
437532 29/06/2018 23:16:05 chaukhanh2003 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2608 KB
436676 25/06/2018 21:39:40 ducanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3908 KB
436438 25/06/2018 11:54:55 chienbinhlyoko NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3520 KB
436177 23/06/2018 22:51:10 kaitoukid1609 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3920 KB
436161 23/06/2018 22:01:03 phamductaictk98 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2964 KB
434448 19/06/2018 15:14:02 kakaka NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
433950 16/06/2018 23:43:23 ledat112233 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3528 KB
432654 14/06/2018 13:06:40 Asteross NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 4228 KB
431754 09/06/2018 10:34:04 vietthanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2436 KB
431750 09/06/2018 09:50:28 vietthanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
430174 03/06/2018 15:00:29 huy9a1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3564 KB
429622 31/05/2018 20:22:37 buidinhpham2004 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 4280 KB
429435 31/05/2018 10:14:50 trananhprince NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1936 KB
428225 29/05/2018 15:25:52 conan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
428203 29/05/2018 14:01:07 NTUThananhthien NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3084 KB
428196 29/05/2018 13:47:23 NTUThananhthien NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3440 KB
427800 28/05/2018 16:26:55 cyb3 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2960 KB
427260 25/05/2018 18:50:12 quachtridat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2936 KB
426071 20/05/2018 23:04:26 hoanganhlccl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2688 KB
425469 17/05/2018 14:01:17 nhhpbc7a1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3524 KB
425468 17/05/2018 13:59:52 nhhpbc7a1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3524 KB
425440 17/05/2018 09:31:51 chicken1996 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 3468 KB
425159 15/05/2018 22:22:00 fake1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2920 KB
423596 08/05/2018 09:47:15 baohuynh1215 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2904 KB
423223 05/05/2018 20:14:35 nguyentuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2864 KB
420657 23/04/2018 17:26:04 TranHoang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 3164 KB
420649 23/04/2018 16:46:05 TranHoang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 3164 KB
420345 22/04/2018 05:18:45 iiiiiii125478 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3360 KB
420343 22/04/2018 05:16:40 iiiiiii125478 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 3360 KB
420342 22/04/2018 05:03:34 iiiiiii125478 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 3360 KB
420340 22/04/2018 05:01:08 iiiiiii125478 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 3360 KB
419098 17/04/2018 22:44:17 bibinguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 375 ms 3484 KB
416896 13/04/2018 08:25:45 Love4T144 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3172 KB
415231 09/04/2018 18:51:48 Anh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
413877 06/04/2018 07:58:19 start008 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3900 KB
413451 05/04/2018 07:14:03 theanhbr01 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3156 KB
413242 04/04/2018 15:33:55 hung_brvt_t1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3124 KB
413205 04/04/2018 14:29:18 neostheknight NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3120 KB
413177 04/04/2018 10:58:06 0985971934j NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 4096 KB
412201 02/04/2018 08:21:46 chetzoitao11 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 2520 KB
411871 31/03/2018 23:10:44 __________ NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 3256 KB
408935 25/03/2018 00:53:34 cyb3 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2916 KB
408722 24/03/2018 13:34:58 tinhochbt NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3704 KB
404987 14/03/2018 16:47:07 bach123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2916 KB
401571 07/03/2018 18:05:53 truongcoi2001 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3844 KB
401570 07/03/2018 17:39:36 truongcoi2001 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3852 KB
400441 03/03/2018 12:41:14 uf2as410 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3456 KB
400113 02/03/2018 14:58:23 phambichngoclamson2002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2968 KB
399414 28/02/2018 17:36:10 nguyencaothai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 3252 KB
399157 27/02/2018 15:47:52 thao1234 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3864 KB
399143 27/02/2018 15:33:50 canlit NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 4996 KB
398753 25/02/2018 22:01:00 ngocminh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 3232 KB
398454 24/02/2018 16:38:35 tuyetlam21 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3404 KB
397732 21/02/2018 21:37:33 canlit NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 5396 KB
397236 19/02/2018 16:42:06 dungdq2002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3224 KB
396949 17/02/2018 20:03:57 tn902329 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 1808 KB
395421 09/02/2018 20:11:57 darkplayer0211 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2484 KB
395332 09/02/2018 13:53:31 thienduong NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3436 KB
394371 05/02/2018 15:01:57 huuthuan13816 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3456 KB
393633 02/02/2018 13:41:38 duongbp1990 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 3308 KB
393537 02/02/2018 08:00:41 Coder_Stupidd NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3884 KB
393521 01/02/2018 23:37:18 hatrungquyen11 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2960 KB
393468 01/02/2018 20:21:22 vudet11 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
393465 01/02/2018 20:20:38 vudet11 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
393462 01/02/2018 20:16:13 vudet11 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 3304 KB
393450 01/02/2018 18:57:44 saothuaduoc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3524 KB
392689 30/01/2018 14:53:40 hauancuc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3884 KB
390764 25/01/2018 15:00:01 buihoat2003 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 4332 KB
390763 25/01/2018 14:58:42 buihoat2003 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 5040 KB
390702 25/01/2018 14:13:06 gtneopuv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 4132 KB
390701 25/01/2018 14:12:58 caovantheanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 3328 KB
390631 25/01/2018 08:04:16 thanhtruc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4172 KB
390629 25/01/2018 07:22:43 NamDo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3024 KB
390431 24/01/2018 19:24:27 nguyenphuocbinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 4372 KB
390296 24/01/2018 14:37:26 xuanvuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4168 KB
390194 24/01/2018 08:28:01 khoa10tiCKT NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4156 KB
390076 23/01/2018 19:22:04 nguyenhoanglamtruong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3664 KB
390050 23/01/2018 16:18:15 cffffvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 4852 KB
387595 19/01/2018 15:48:42 h17airwalk NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 281 ms 4400 KB
387563 19/01/2018 14:33:21 SavarinJames NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 2884 KB
387342 18/01/2018 22:13:34 pro113ti NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3604 KB
386400 16/01/2018 13:49:37 zminhthinhsd1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3796 KB
386129 15/01/2018 16:33:49 thanh123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 4972 KB
386128 15/01/2018 16:33:47 thanh123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 4972 KB
386127 15/01/2018 16:33:46 thanh123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 4972 KB
384279 10/01/2018 23:35:38 chinhhi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3212 KB
384181 10/01/2018 19:53:35 thaibabao NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3264 KB
384068 10/01/2018 15:16:39 khab1706592 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 3260 KB
383674 09/01/2018 19:45:58 anhquant8 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3288 KB
383038 08/01/2018 08:08:41 php122002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 2648 KB
383036 08/01/2018 08:07:56 php122002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2652 KB
383027 08/01/2018 07:39:26 duonga1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3556 KB
382916 07/01/2018 20:19:51 anhvanace NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3160 KB
382849 07/01/2018 14:42:46 cuongyd1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3160 KB
382843 07/01/2018 14:37:54 cuongyd1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3160 KB
382486 06/01/2018 14:52:47 tuanhbt133 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3548 KB
382476 06/01/2018 14:27:55 Tunga1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3556 KB
382414 06/01/2018 10:03:37 minhth_1412 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 640 ms 2264 KB
382309 06/01/2018 08:16:35 Quân1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3548 KB
381967 05/01/2018 15:33:28 lcnguyendang123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2920 KB
381964 05/01/2018 15:31:14 lcnguyendang123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2924 KB
381961 05/01/2018 15:30:20 lcnguyendang123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2924 KB
381955 05/01/2018 15:24:36 lcnguyendang123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2924 KB
381914 05/01/2018 14:32:54 lcnguyendang123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2608 KB
381641 04/01/2018 22:11:52 long123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3320 KB
379304 30/12/2017 15:50:15 manhh15 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3964 KB
377877 26/12/2017 20:15:18 lotac NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
377719 26/12/2017 12:26:53 Phandat16 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3372 KB
376824 22/12/2017 07:26:43 changlangtu97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
376598 21/12/2017 09:49:17 tenda1234 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 3172 KB
375202 15/12/2017 10:06:05 ngocle2001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2864 KB
375007 14/12/2017 18:34:20 bao023 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3252 KB
374894 14/12/2017 12:34:40 viclu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3248 KB
374844 14/12/2017 09:43:22 serayumi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 3240 KB
374327 12/12/2017 21:18:10 datgk14 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3196 KB
372669 06/12/2017 22:00:28 huynhtuan17ti NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3672 KB
372418 06/12/2017 08:44:47 phuongnam NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 406 ms 2864 KB
372352 05/12/2017 22:51:01 thminh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
369522 30/11/2017 18:14:12 phuocanh1625 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2880 KB
369064 29/11/2017 22:52:23 SKT_Bengi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 3196 KB
367037 27/11/2017 18:33:12 namtao97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
365792 25/11/2017 01:01:26 QS2PFL NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1568 KB
365776 25/11/2017 00:22:42 daugausoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2984 KB
365655 24/11/2017 22:02:30 trungtt123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2908 KB
362848 19/11/2017 21:10:28 vinhntndu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 2248 KB
362716 19/11/2017 14:31:28 luxabu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 2884 KB
362621 19/11/2017 09:56:02 toida12chu NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3376 KB
361107 16/11/2017 11:56:08 chinhd17ht01tdmu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 3968 KB
360855 15/11/2017 22:14:05 mrlihd NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 4056 KB
360794 15/11/2017 21:06:24 thelightvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3408 KB
359288 13/11/2017 21:25:22 hoangtrung080697 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2216 KB
358694 13/11/2017 08:46:15 thanhchuongitc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 3452 KB
358500 12/11/2017 20:53:03 lucdaoquanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2656 KB
357309 10/11/2017 21:46:54 minh3chap NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3916 KB
356924 10/11/2017 14:22:35 hieunv1996 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2576 KB
355885 09/11/2017 09:13:01 thanhdatna1996 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 2576 KB
355867 09/11/2017 08:28:34 dungzudd231001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 3336 KB
354842 07/11/2017 21:15:14 Trongtuank8 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2256 KB
354810 07/11/2017 20:48:49 ItachiUchiha NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2928 KB
353562 06/11/2017 14:01:26 ngocviphb NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3004 KB
351885 03/11/2017 16:14:56 manhhungking NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
350950 02/11/2017 14:50:29 vikhangcqt171 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2988 KB
349844 01/11/2017 07:01:22 hoan2k1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 3264 KB
349791 31/10/2017 23:35:34 mk NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 3284 KB
347568 29/10/2017 01:01:11 tinhhk15 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2984 KB
347200 28/10/2017 16:25:34 stupidcat1102 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2632 KB
347003 28/10/2017 08:30:24 Luthaihoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3696 KB
346997 28/10/2017 08:21:26 Luthaihoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3704 KB
346556 27/10/2017 15:03:45 0000000000 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3544 KB
346355 27/10/2017 09:16:57 freepascal NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3500 KB
342672 22/10/2017 19:10:41 linhbeo1210 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
342106 21/10/2017 21:06:57 aplessss NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3004 KB
342001 21/10/2017 18:13:19 NhatKhanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3320 KB
341755 21/10/2017 11:55:34 tanan112 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2992 KB
340248 19/10/2017 14:41:41 NAKICTI NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 2000 ms 2988 KB
339303 18/10/2017 08:34:41 Minatokaze NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3596 KB
338377 17/10/2017 00:25:49 vuthehuyht NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2984 KB
338372 17/10/2017 00:19:27 vuthehuyht NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2988 KB
338371 17/10/2017 00:18:17 vuthehuyht NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2988 KB
337329 15/10/2017 17:35:55 vova NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3008 KB
337302 15/10/2017 17:10:04 vova NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3008 KB
337301 15/10/2017 17:07:30 vova NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3008 KB
337068 15/10/2017 14:15:20 yhuynh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2668 KB
335699 13/10/2017 20:44:02 truongtop14 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3012 KB
331064 07/10/2017 18:53:17 thinhngo224 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2840 KB
330816 07/10/2017 14:43:53 php122002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 2588 KB
330189 06/10/2017 18:38:35 21cm NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 2816 KB
330188 06/10/2017 18:36:04 21cm NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 2804 KB
330182 06/10/2017 18:13:13 thinhngo224 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2780 KB
330180 06/10/2017 18:11:44 thinhngo224 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3156 KB
330165 06/10/2017 18:02:18 thinhngo224 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3156 KB
329821 06/10/2017 10:54:42 leducan1110 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3488 KB
329488 05/10/2017 17:05:54 vuongbxvp NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3124 KB
329287 05/10/2017 08:37:59 bachhuyhung20102001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 171 ms 2868 KB
329262 05/10/2017 07:45:43 hanhhuyenit1619 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3248 KB
328852 04/10/2017 07:32:11 php122002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2636 KB
328850 04/10/2017 07:30:38 php122002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2620 KB
328471 03/10/2017 16:34:43 php122002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2620 KB
328367 03/10/2017 14:11:07 boykhang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3408 KB
327226 02/10/2017 01:05:34 myfriend1102vn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3300 KB
324886 28/09/2017 21:08:07 cyan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2668 KB
324046 27/09/2017 22:39:49 crush NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2952 KB
323044 26/09/2017 01:32:20 thai141212 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3164 KB
321789 24/09/2017 01:23:08 trananhthu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 2908 KB
321680 23/09/2017 20:58:27 masterv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2892 KB
320626 21/09/2017 20:54:49 8man NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3548 KB
320170 20/09/2017 21:27:37 huyvuhp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3360 KB
320169 20/09/2017 21:27:34 huyvuhp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3360 KB
316963 14/09/2017 13:58:25 thainguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3320 KB
316931 14/09/2017 10:42:17 reset NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2920 KB
316357 13/09/2017 12:50:35 anhbannho147vn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2920 KB
316353 13/09/2017 11:47:29 dothanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3308 KB
316239 12/09/2017 23:02:56 anh76qn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 46 ms 2544 KB
316235 12/09/2017 22:55:57 anh76qn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 265 ms 2928 KB
315743 11/09/2017 21:42:44 Shyn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1812 ms 3000 KB
315729 11/09/2017 21:33:31 kanjiake NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2984 KB
315722 11/09/2017 21:21:20 kanjiake NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 2000 ms 2984 KB
315664 11/09/2017 20:30:18 Dodomin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4120 KB
315521 11/09/2017 16:07:42 cuongasd52 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4124 KB
315477 11/09/2017 15:29:44 levuquocdat18 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2992 KB
315435 11/09/2017 14:18:35 levuquocdat18 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2992 KB
315351 11/09/2017 09:36:21 minhys NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4128 KB
315286 11/09/2017 08:54:09 hotuanhung NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4124 KB
315270 11/09/2017 08:42:34 duongtc1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1968 ms 2988 KB
314304 08/09/2017 21:25:26 fcpnh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1968 ms 2992 KB
313349 05/09/2017 22:35:20 Hackerr NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
312840 04/09/2017 16:07:11 xekoiuxuka NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3316 KB
311821 02/09/2017 00:22:12 iquanghung NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 5032 KB
311405 31/08/2017 21:49:20 HaiLonglqd NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3876 KB
309338 26/08/2017 14:18:04 hieupiro456 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3876 KB
308924 25/08/2017 09:35:08 thanhhoang NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3840 KB
308735 24/08/2017 21:36:54 winnawa NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 3704 KB
308729 24/08/2017 21:27:31 sonnguyen0612 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3840 KB
308715 24/08/2017 21:04:46 lephuthien411 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 171 ms 3256 KB
308711 24/08/2017 21:03:12 hizthi NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3256 KB
308710 24/08/2017 21:02:28 jat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2852 KB
308685 24/08/2017 20:45:36 nguyenvu9405 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 2988 KB
308684 24/08/2017 20:44:09 SAGGIN NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3212 KB
308681 24/08/2017 20:42:24 blebleble NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3256 KB
308675 24/08/2017 20:37:42 5hoangnd NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3212 KB
308658 24/08/2017 20:26:07 minhhuy24072002 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3212 KB
308039 23/08/2017 01:57:36 16122001 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3536 KB
307991 22/08/2017 23:04:17 lamngok1201 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3144 KB
307184 19/08/2017 22:33:32 m2i0n0h1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3532 KB
306133 17/08/2017 21:03:36 luongngocminh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3532 KB
304326 13/08/2017 20:45:46 phuong_uit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3200 KB
303673 12/08/2017 02:43:45 ffyyytt NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3148 KB
302117 08/08/2017 12:51:16 mansblacks NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 4300 KB
301374 05/08/2017 19:14:41 Comrade NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2932 KB
300571 02/08/2017 14:33:33 skydriver001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3680 KB
298570 25/07/2017 07:34:56 dasea NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3384 KB
298169 23/07/2017 16:34:50 dangkhoa_pascal NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3552 KB
298159 23/07/2017 15:51:52 skydriver001 NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1296 ms 35536 KB
297995 23/07/2017 01:26:05 quang000khanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1580 KB
297876 22/07/2017 19:32:26 minhthu20201 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3904 KB
297291 20/07/2017 16:30:09 congthangk36d NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
296247 17/07/2017 16:47:03 Nhokkz NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3420 KB
296246 17/07/2017 16:46:05 Nhokkz NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3476 KB
295676 15/07/2017 20:31:27 logacc999 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2888 KB
295674 15/07/2017 20:28:33 logacc999 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2888 KB
295583 15/07/2017 09:50:19 ntn122 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4896 KB
295328 14/07/2017 11:33:40 thienbaotb NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3484 KB
295286 14/07/2017 09:44:06 longtruongdt2001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 4084 KB
295278 14/07/2017 09:28:11 masterhanry NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3816 KB
295277 14/07/2017 09:23:35 ntn122 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 4896 KB
295273 14/07/2017 09:16:30 wtfit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3744 KB
295272 14/07/2017 09:15:11 BKWIJR82 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 218 ms 4896 KB
295269 14/07/2017 09:12:31 wowowow NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 4084 KB
295261 14/07/2017 09:00:28 SavarinJames NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 3792 KB
295257 14/07/2017 08:55:22 SavarinJames NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 4548 KB
295235 14/07/2017 08:28:47 hoang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 5672 KB
294452 11/07/2017 22:23:07 Minhduc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3832 KB
294329 11/07/2017 15:32:53 01667401268 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3336 KB
293855 09/07/2017 23:59:51 dangquangthang0001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 7228 KB
293850 09/07/2017 23:13:34 nguyenhaidang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
292367 02/07/2017 19:45:02 nhpntz0t NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 2880 KB
292254 02/07/2017 04:00:37 okeomachnha NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 2880 KB
291779 29/06/2017 22:11:38 lgdark NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 3268 KB
291212 27/06/2017 14:17:18 Winder NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2588 KB
290234 23/06/2017 16:24:48 lethergo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2664 KB
288916 18/06/2017 15:03:54 nghiapro97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2488 KB
287941 14/06/2017 20:36:18 hoanmalai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 484 ms 5084 KB
286850 11/06/2017 06:18:05 coderkcdhv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 2616 KB
285483 05/06/2017 08:40:33 my_crush_hates_me NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 2852 KB
284816 02/06/2017 03:03:34 min3012001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2860 KB
284146 30/05/2017 09:06:10 phuonganh1012 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2864 KB
284144 30/05/2017 09:04:43 huuhieu2k NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 156 ms 2848 KB
283156 25/05/2017 13:46:56 hatuank97lhp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2864 KB
282511 23/05/2017 03:54:33 Disconnect NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 3232 KB
279274 14/05/2017 23:11:17 Violet NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 6844 KB
279182 14/05/2017 13:38:27 phanthanhnam NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3324 KB
277591 11/05/2017 18:45:18 hocattuongltv NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3496 KB
277310 10/05/2017 23:25:36 dinhvanhuy98 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1734 ms 2684 KB
276356 08/05/2017 11:07:01 dats2007 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3292 KB
276052 06/05/2017 22:44:28 frostpixel NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3000 KB
275478 04/05/2017 12:23:10 tranthanhhai NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 5016 KB
275259 03/05/2017 01:08:13 nguyenduclam0605 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2908 KB
274874 01/05/2017 09:46:00 contiti NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2876 KB
274234 27/04/2017 20:36:50 yennhi NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3500 KB
274217 27/04/2017 19:39:25 addwadec NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3532 KB
274007 26/04/2017 19:38:49 MINHKHANG NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2880 KB
273056 23/04/2017 13:43:05 up_out_of_all NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3384 KB
272931 22/04/2017 23:26:36 kich123156 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 3288 KB
271665 18/04/2017 00:34:06 nguyenducptit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3368 KB
271664 18/04/2017 00:33:30 nguyenducptit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 3368 KB
271663 18/04/2017 00:31:58 nguyenducptit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3368 KB
271602 17/04/2017 21:09:27 nguyenducptit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 3368 KB
271304 16/04/2017 20:53:02 nguyenvanbien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3340 KB
269710 11/04/2017 07:49:50 anhmanhvodoi20xx NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 2900 KB
269381 09/04/2017 21:27:26 tronghk14 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2932 KB
268981 08/04/2017 16:46:43 balobola NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 3380 KB
268330 06/04/2017 23:32:42 peppie NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2844 KB
268328 06/04/2017 23:30:04 peppie NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2844 KB
267407 05/04/2017 12:45:31 tranlehiep2203 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 3240 KB
266785 04/04/2017 08:43:36 duyvtvp1919 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3272 KB
266534 03/04/2017 17:48:44 segio_ramos NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 421 ms 2852 KB
266529 03/04/2017 17:33:34 segio_ramos NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 1781 ms 2556 KB
266345 03/04/2017 09:41:58 hoainam NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2852 KB
265141 30/03/2017 16:08:32 doanthetai2005 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3492 KB
265014 30/03/2017 11:10:49 tuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 3292 KB
265012 30/03/2017 11:03:41 tuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3684 KB
265011 30/03/2017 10:57:05 tuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 3292 KB
265006 30/03/2017 10:46:16 tuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 1765 ms 2520 KB
263807 27/03/2017 09:42:45 nguyenhaan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3108 KB
263610 26/03/2017 20:04:50 vhoang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2636 KB
263607 26/03/2017 20:00:19 vhoang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2920 KB
263519 26/03/2017 14:44:23 Duongnguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2568 KB
263448 26/03/2017 11:57:33 anhducpn67 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
263406 26/03/2017 11:00:36 khoaat NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3420 KB
263149 25/03/2017 20:00:43 iostream NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 312 ms 2796 KB
263147 25/03/2017 19:58:41 iostream NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 328 ms 2796 KB
262554 23/03/2017 21:08:15 namnguyen123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
262057 22/03/2017 20:31:07 aquawind0130 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3264 KB
261762 22/03/2017 07:40:48 BS NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
259679 17/03/2017 21:42:26 nkduc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
257339 12/03/2017 16:22:46 fromzerotomaster NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
256947 11/03/2017 18:28:14 leesin NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3164 KB
256009 08/03/2017 20:31:40 Hữu_Đăng NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3164 KB
255670 07/03/2017 20:48:48 hungvt_ntu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2936 KB
254768 04/03/2017 23:15:50 phbhan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2656 KB
254743 04/03/2017 22:13:14 phanhienbx01 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 4064 KB
254656 04/03/2017 18:44:19 letiendo2001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2868 KB
254182 03/03/2017 15:54:04 hoang121615 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2832 KB
254179 03/03/2017 15:42:23 tuan121630 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2944 KB
254175 03/03/2017 15:29:31 rick_fam0us NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3112 KB
253488 01/03/2017 09:53:52 nguyentandat1502 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3964 KB
253486 01/03/2017 09:51:59 Adam_Kyle NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 3248 KB
252667 27/02/2017 14:23:23 mister_0_nile NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4728 KB
252194 26/02/2017 12:11:59 zminhthinhsd1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3852 KB
251815 24/02/2017 22:06:37 Fui NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 4096 KB
251803 24/02/2017 21:24:58 minhyc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2344 KB
251802 24/02/2017 21:22:01 vuhongson NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4136 KB
251797 24/02/2017 21:12:47 hotuanhung NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4132 KB
249107 19/02/2017 11:17:04 Nasukek20 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 2972 KB
248442 17/02/2017 20:30:15 khoadeptrai NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3460 KB
248118 16/02/2017 23:52:31 phan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2476 KB
248115 16/02/2017 23:49:27 phan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 171 ms 2964 KB
247870 16/02/2017 14:22:24 leducan1110 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3476 KB
247714 16/02/2017 00:38:45 izac2001 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3280 KB
247625 15/02/2017 21:07:31 hahpuc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
247564 15/02/2017 14:48:35 Ngân_Yun NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3516 KB
247560 15/02/2017 14:44:04 tmvtri123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3920 KB
247559 15/02/2017 14:41:56 ngophuthinh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3516 KB
247554 15/02/2017 14:40:37 anpropapy14 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3516 KB
247551 15/02/2017 14:39:54 vokhanhan25 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3516 KB
247549 15/02/2017 14:39:46 thanhcm NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3956 KB
247503 15/02/2017 13:13:15 Soledad NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3464 KB
245270 08/02/2017 13:56:59 nhannguyen95 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 2824 KB
245269 08/02/2017 13:54:32 nhannguyen95 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 468 ms 2832 KB
244129 02/02/2017 10:41:17 sjk NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2844 KB
243639 29/01/2017 16:37:57 omega1100100 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3160 KB
242008 18/01/2017 13:02:38 leduykhongngu NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3884 KB
241990 18/01/2017 01:35:09 lecam16T1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1564 KB
240483 12/01/2017 23:24:50 nvtu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2524 KB
240404 12/01/2017 20:55:41 quocanh507 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
240114 12/01/2017 07:48:21 ititorit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2456 KB
239810 10/01/2017 19:45:10 hoangthuhang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1584 KB
239450 09/01/2017 20:57:46 nguyentrungthanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3164 KB
239341 09/01/2017 08:43:09 qwerty212 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 1588 KB
239340 09/01/2017 08:39:50 qwerty212 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1592 KB
239254 08/01/2017 16:15:17 lekhaihoan2306 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3296 KB
237190 01/01/2017 15:35:45 linhlrx NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3120 KB
236794 30/12/2016 18:18:15 duyqnguyenle NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2872 KB
234303 23/12/2016 22:00:09 chien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2844 KB
233896 21/12/2016 20:31:04 hoanqq123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 7268 KB
233586 20/12/2016 09:39:44 nghoangphu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 296 ms 2844 KB
233195 18/12/2016 09:43:21 SlothSe7en NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3532 KB
233071 17/12/2016 15:52:39 casaumayman NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 3256 KB
232383 14/12/2016 20:10:11 kovliar NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4148 KB
230748 09/12/2016 17:35:53 vananh0905 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3892 KB
230735 09/12/2016 17:10:50 codera3k48 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3484 KB
227995 02/12/2016 11:15:14 Tree NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 4068 KB
226804 29/11/2016 20:24:38 Hieu_sqtt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 2928 KB
226215 28/11/2016 14:28:47 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3140 KB
226212 28/11/2016 14:28:14 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3140 KB
226210 28/11/2016 14:26:30 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3140 KB
226207 28/11/2016 14:23:45 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3140 KB
226181 28/11/2016 13:06:31 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3528 KB
226085 28/11/2016 00:33:55 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3920 KB
226084 28/11/2016 00:33:23 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3920 KB
226083 28/11/2016 00:30:14 adladl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3920 KB
225912 27/11/2016 20:37:28 nhuquynh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 3756 KB
223541 24/11/2016 17:15:43 sbeatit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 3312 KB
223528 24/11/2016 16:36:34 nhquanqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 3988 KB
223524 24/11/2016 16:32:55 nhquanqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
223522 24/11/2016 16:30:59 nhquanqt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2332 KB
223358 24/11/2016 12:44:35 dinhtranchien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2652 KB
221501 21/11/2016 16:37:53 mansblacks NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 2672 KB
221016 20/11/2016 19:23:31 kiemnguoiy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4108 KB
220267 19/11/2016 09:03:34 congson123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2920 KB
219409 17/11/2016 23:23:52 presariohg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
219408 17/11/2016 23:23:00 presariohg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
219388 17/11/2016 23:05:55 presariohg NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1250 ms 33732 KB
219385 17/11/2016 23:03:46 presariohg NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1609 ms 48520 KB
218729 16/11/2016 21:37:42 2221113513 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 500 ms 2972 KB
218010 15/11/2016 20:45:50 khoinguyentdmu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2248 KB
217996 15/11/2016 20:31:13 truongntt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2924 KB
217994 15/11/2016 20:30:55 truongntt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2924 KB
217992 15/11/2016 20:29:57 truongntt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2928 KB
217989 15/11/2016 20:26:58 truongntt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3320 KB
217969 15/11/2016 19:52:42 tienthanh2509 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2324 KB
217952 15/11/2016 19:39:16 truongtv28 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2928 KB
217950 15/11/2016 19:38:56 truongtv28 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2928 KB
217948 15/11/2016 19:37:46 truongtv28 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2932 KB
217938 15/11/2016 19:33:43 truongtv28 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3324 KB
217934 15/11/2016 19:28:21 kiemnguoiy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4104 KB
217931 15/11/2016 19:26:33 thanhluan0687 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 4112 KB
217881 15/11/2016 18:17:46 tanloitdmu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 3008 KB
217880 15/11/2016 18:14:55 tanloitdmu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2620 KB
217868 15/11/2016 17:59:28 tiny NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 10356 KB
217552 15/11/2016 14:15:59 LHP NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 3712 KB
217449 15/11/2016 08:02:25 GiaSu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3708 KB
217247 14/11/2016 19:03:06 hungbach NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2616 KB
217233 14/11/2016 18:21:27 tuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2620 KB
216655 13/11/2016 13:56:35 truongtv28 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 3320 KB
216647 13/11/2016 13:49:59 truongtv28 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 3320 KB
215168 12/11/2016 08:18:25 ducquynhfptk12 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3120 KB
214452 10/11/2016 23:11:28 Hieu_sqtt NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2832 KB
213479 09/11/2016 00:54:03 s2lyonking NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2944 KB
212861 07/11/2016 22:23:51 songlahyvong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2464 KB
212550 07/11/2016 16:28:19 cuongquep NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3864 KB
212116 06/11/2016 20:48:42 tu3297 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
211165 04/11/2016 23:00:45 bjnjucun NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3184 KB
209548 02/11/2016 15:13:26 k4mjk4mjz3 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2816 KB
209399 02/11/2016 09:36:31 Ramaas22 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3248 KB
208189 31/10/2016 16:03:57 lehuyhoang050401 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3256 KB
207746 30/10/2016 17:04:10 baotuanvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 3212 KB
207743 30/10/2016 17:03:23 baotuanvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 2572 KB
207648 30/10/2016 13:29:30 baotuanvn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 406 ms 2568 KB
204559 25/10/2016 21:07:06 awatjkim NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2896 KB
204021 24/10/2016 22:48:33 hieua2tincvp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2864 KB
203890 24/10/2016 20:45:41 taycuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2892 KB
203558 24/10/2016 14:49:17 habelle NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3876 KB
203557 24/10/2016 14:48:48 www NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 4112 KB
203532 24/10/2016 14:41:21 habelle NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3168 KB
203502 24/10/2016 14:33:58 habelle NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3564 KB
203376 24/10/2016 08:53:33 habelle NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 5756 KB
203184 23/10/2016 22:16:28 phamvankhanh1516 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 484 ms 2280 KB
202184 23/10/2016 18:34:20 www NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 4084 KB
201342 22/10/2016 03:18:10 ititorit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
201340 22/10/2016 03:10:54 ititorit NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 453 ms 2864 KB
201339 22/10/2016 03:10:20 nqc290997 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2864 KB
201287 22/10/2016 00:57:27 nqc290997 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2868 KB
199871 20/10/2016 11:15:09 nguyenthang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
199856 20/10/2016 10:54:40 anhpro96 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2936 KB
199850 20/10/2016 10:45:32 o0985950397 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 3448 KB
199848 20/10/2016 10:44:09 khoaat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3708 KB
199847 20/10/2016 10:43:31 oOovWvoOo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3284 KB
199833 20/10/2016 10:12:23 o0985950397 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 3448 KB
199230 19/10/2016 11:52:42 hutPhamPhuong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 3304 KB
198184 17/10/2016 22:02:35 tqhuy2502 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
193091 11/10/2016 14:14:08 nkt95bg NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 281 ms 2892 KB
192842 11/10/2016 01:08:03 junlexo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 3348 KB
191614 10/10/2016 15:29:25 huynhdinhhiep NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3920 KB
191586 10/10/2016 14:58:39 nguyenhoangnam NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3964 KB
191562 10/10/2016 14:34:42 lenguyenkhoi21 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2580 KB
191547 10/10/2016 14:13:19 nguyenthanhtrungltv NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 4320 KB
191538 10/10/2016 13:56:36 ktvn100 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 578 ms 2588 KB
190103 08/10/2016 19:23:23 boychienga1234 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 4224 KB
188385 05/10/2016 16:06:15 ARSENAL1886 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1576 KB
183845 28/09/2016 08:19:30 phamtankhac NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 687 ms 2132 KB
183812 28/09/2016 00:52:06 hungdhv97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 2488 KB
183583 27/09/2016 19:32:40 vphuong214 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2448 KB
183392 27/09/2016 15:22:55 nguyensieuv NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 6428 KB
182928 26/09/2016 20:42:58 qqq NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2412 KB
182617 26/09/2016 13:45:47 dinhtranchien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 703 ms 2504 KB
181062 22/09/2016 21:35:22 HVDInh33 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 656 ms 2188 KB
180747 22/09/2016 15:16:42 ktx123321 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2452 KB
179686 20/09/2016 20:24:10 HVDInh33 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 812 ms 2188 KB
179055 19/09/2016 20:21:03 addwadec NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2552 KB
176892 15/09/2016 10:31:09 phungvitrung NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 343 ms 6380 KB
176860 15/09/2016 09:45:39 hoangducsmagic NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4936 KB
176853 15/09/2016 09:30:20 hoangducsmagic NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4940 KB
176209 14/09/2016 14:24:19 leducthinh0409 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 687 ms 2132 KB
176002 14/09/2016 07:40:26 giatuevu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 734 ms 2516 KB
175482 13/09/2016 17:08:15 kien_ngo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
175109 13/09/2016 11:24:12 ariesgemini NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 375 ms 3816 KB
175017 13/09/2016 09:48:17 hut_Phieu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
175005 13/09/2016 09:38:38 hut_luan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2504 KB
174964 13/09/2016 09:00:27 hutphuoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 1768 KB
172044 08/09/2016 21:20:25 trongtai37 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2508 KB
171946 08/09/2016 19:09:19 trainer1234 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 156 ms 2172 KB
171945 08/09/2016 19:08:54 trainer1234 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 140 ms 2172 KB
171622 08/09/2016 12:57:24 cufury NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 3628 KB
171234 07/09/2016 11:14:40 tranvannhancu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 93 ms 1960 KB
171232 07/09/2016 11:10:45 tranvannhancu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 687 ms 2564 KB
171110 06/09/2016 23:30:59 anhnguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 656 ms 2568 KB
171107 06/09/2016 23:28:09 anhnguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 640 ms 2564 KB
171102 06/09/2016 23:24:17 PSAXANA NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 671 ms 2564 KB
171101 06/09/2016 23:23:56 PSAXANA NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 640 ms 2564 KB
168078 01/09/2016 21:14:02 luuchv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 125 ms 4792 KB
165532 25/08/2016 08:23:29 giacacluong323 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3904 KB
163232 18/08/2016 09:51:16 3lovephuong3 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 4072 KB
162821 16/08/2016 20:27:28 thanhan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3156 KB
162349 15/08/2016 12:39:52 dahaodl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 593 ms 2224 KB
161636 13/08/2016 12:22:37 trungkien2015 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 359 ms 3156 KB
161561 13/08/2016 00:52:29 hentaino102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3156 KB
159876 08/08/2016 23:12:16 khoi2410 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 625 ms 2204 KB
159692 08/08/2016 17:42:51 trinhbaoanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3884 KB
159149 06/08/2016 22:09:39 thumieu88 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 2428 KB
158486 05/08/2016 15:11:50 VoHT NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 2560 KB
157925 02/08/2016 22:05:14 4everkaka NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2536 KB
157872 02/08/2016 15:21:47 phamminhtuan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 2420 KB
154660 24/07/2016 21:36:12 try NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3780 KB
154464 23/07/2016 21:09:16 dangcuong_123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 671 ms 2568 KB
151379 11/07/2016 19:50:53 thienlong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 593 ms 2748 KB
143800 15/06/2016 13:05:21 SunnyAUG NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 140 ms 2592 KB
143799 15/06/2016 13:04:17 Nhap_Test NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 3368 KB
143563 14/06/2016 10:54:43 parkouryb NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 703 ms 2204 KB
143430 13/06/2016 19:03:16 giangstellar365 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2168 KB
142333 08/06/2016 08:27:16 Nguyenthaihoc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 343 ms 4260 KB
142321 08/06/2016 07:20:40 maistudy NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3900 KB
142318 08/06/2016 07:19:28 maistudy NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3904 KB
141630 04/06/2016 21:15:14 nguyenxuanhaa3 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4224 KB
141143 03/06/2016 08:17:31 doantringuyen NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 359 ms 3508 KB
141071 02/06/2016 21:46:37 proxike NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3512 KB
140910 02/06/2016 11:02:06 gatrongcode NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 359 ms 3252 KB
138042 26/05/2016 19:50:13 vophuanpig NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 812 ms 2188 KB
138041 26/05/2016 19:48:34 vophuanpig NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 703 ms 2188 KB
137839 25/05/2016 23:35:42 artist310116 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2180 KB
137571 24/05/2016 21:11:56 trivonhan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3504 KB
137158 22/05/2016 19:23:12 chitam117119 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3152 KB
137099 22/05/2016 11:11:24 poweriknow NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 468 ms 4136 KB
137064 22/05/2016 00:56:28 phuonganh1012 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3504 KB
136711 19/05/2016 22:09:29 tuancanhktpm NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2932 KB
134963 08/05/2016 16:02:30 tieuchanlong NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 390 ms 3504 KB
134752 05/05/2016 23:46:24 NgaoMta4596 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 3372 KB
133974 28/04/2016 22:15:57 thedblaster NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 609 ms 2584 KB
132469 18/04/2016 14:06:31 thanhan_1715 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3900 KB
130822 13/04/2016 09:45:35 khangtran NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3104 KB
130388 10/04/2016 21:11:32 damsanchv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2572 KB
130290 09/04/2016 23:29:21 tranlethanhphan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
130044 08/04/2016 18:16:11 tranminhkhoa NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3456 KB
129271 04/04/2016 23:07:07 Assassin NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3092 KB
128388 01/04/2016 10:30:35 thanhluancn1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2520 KB
128294 31/03/2016 21:55:18 dacthai2807 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2124 KB
128293 31/03/2016 21:54:21 dacthai2807 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 437 ms 2128 KB
127760 29/03/2016 08:45:17 Hacker NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3772 KB
127759 29/03/2016 08:23:58 Hacker NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 750 ms 2128 KB
127466 28/03/2016 03:43:52 uyennhi NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3884 KB
127465 28/03/2016 03:43:51 uyennhi NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 3884 KB
127367 27/03/2016 19:47:54 fuck_admin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 500 ms 2228 KB
126363 21/03/2016 23:43:04 ppttll101 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 3884 KB
125905 19/03/2016 16:22:13 gaovangbn NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 4244 KB
124691 14/03/2016 14:38:10 duyleo NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3904 KB
124689 14/03/2016 14:31:37 duykhamedia NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3492 KB
124682 14/03/2016 14:10:05 cmtanphat NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3492 KB
124003 09/03/2016 23:08:18 caothesan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 4116 KB
124000 09/03/2016 22:58:06 Tiny_199x NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2228 KB
123986 09/03/2016 22:21:55 middlest NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 406 ms 2208 KB
123795 09/03/2016 08:07:19 hoang_95125 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3888 KB
123093 04/03/2016 19:21:57 datphuongnam NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3884 KB
122862 03/03/2016 08:13:09 tranquockhanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 4244 KB
121486 24/02/2016 13:03:46 longhuy322000 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2600 KB
120375 18/02/2016 19:48:34 lvdo92 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 3660 KB
119230 13/02/2016 21:12:11 TQT NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 484 ms 3680 KB
117793 05/02/2016 16:33:25 dqhungdl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 2216 KB
116751 04/02/2016 10:38:31 Hungnguyenvan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 4092 KB
114773 26/01/2016 20:19:54 ntanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2604 KB
114155 23/01/2016 19:17:04 ngonamduonghl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 2952 KB
113934 22/01/2016 19:31:17 lovelink117 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3892 KB
113802 22/01/2016 08:23:49 huyenthoai101 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 125 ms 3504 KB
113797 22/01/2016 08:09:15 lephuocdat892000 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3500 KB
113542 21/01/2016 08:39:04 huuhieu2k NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3500 KB
113541 21/01/2016 08:37:52 trantienlqd200620 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3896 KB
113535 21/01/2016 08:30:08 kimmy133 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3892 KB
113529 21/01/2016 08:24:50 nnha NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3500 KB
113518 21/01/2016 08:06:34 thuyduyennguyen NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3500 KB
113395 20/01/2016 18:53:00 hoangthongvo NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3900 KB
113176 19/01/2016 19:48:33 gamo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 218 ms 2204 KB
112942 18/01/2016 20:45:26 nghethuat102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 4252 KB
112941 18/01/2016 20:37:33 lamquangvinhATO NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3892 KB
112784 18/01/2016 09:29:34 Loda NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 343 ms 3672 KB
112010 13/01/2016 23:37:48 chuakipdatten NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 4088 KB
110850 06/01/2016 21:43:52 tranquockhanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 5032 KB
110174 03/01/2016 17:48:14 phuongle0205 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3536 KB
106054 14/12/2015 20:13:28 Maskma NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 125 ms 2356 KB
105792 13/12/2015 09:22:53 tongtuan92 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2224 KB
104609 08/12/2015 15:14:54 anhvu_cbl NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 296 ms 3144 KB
101112 04/12/2015 20:47:01 Hint_gokai NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3088 KB
100453 02/12/2015 07:45:53 miltonbw NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3056 KB
100441 02/12/2015 02:15:54 Hacker NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3864 KB
100440 02/12/2015 02:12:38 Hacker NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3864 KB
99917 29/11/2015 23:11:37 emlahoagio NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3856 KB
99815 29/11/2015 16:30:05 tiabennita NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 4092 KB
98402 24/11/2015 09:43:04 cyan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3436 KB
97201 21/11/2015 23:36:42 bvd NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3060 KB
94969 18/11/2015 22:19:35 minhem1231 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2188 KB
94886 18/11/2015 21:20:11 thanhday132 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2184 KB
94885 18/11/2015 21:19:29 thanhday132 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2184 KB
94867 18/11/2015 21:07:34 thanhday132 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2172 KB
92707 14/11/2015 20:09:48 anhviet NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 609 ms 2588 KB
92649 14/11/2015 18:44:56 muadaumua NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 562 ms 2216 KB
92529 14/11/2015 15:28:49 muadaumua NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2204 KB
92524 14/11/2015 15:25:14 muadaumua NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 609 ms 2212 KB
92448 14/11/2015 12:30:50 Cherry NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 390 ms 2184 KB
91917 13/11/2015 09:14:33 huynhduy_hmd NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 156 ms 2340 KB
90314 09/11/2015 21:23:54 zerothientai NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 468 ms 24532 KB
90231 09/11/2015 19:57:58 mycountry NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 7200 KB
90230 09/11/2015 19:57:56 kimdung_quanhiep NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 468 ms 24516 KB
90200 09/11/2015 19:37:14 khangkhangtg NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 578 ms 24872 KB
90170 09/11/2015 19:09:47 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 750 ms 2040 KB
90154 09/11/2015 19:00:37 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 593 ms 24528 KB
90133 09/11/2015 18:41:20 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 421 ms 24952 KB
90064 09/11/2015 15:49:39 Susu206 NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1859 ms 33240 KB
89040 07/11/2015 11:59:43 truongngocgiang99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 515 ms 2172 KB
89009 07/11/2015 10:50:31 hanlongboy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 703 ms 2572 KB
88994 07/11/2015 10:21:00 khanhduy8 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 406 ms 2016 KB
88719 06/11/2015 19:37:12 danyenbinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 609 ms 11664 KB
88614 06/11/2015 13:57:08 khanhduy8 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 562 ms 2016 KB
88545 06/11/2015 00:25:15 Hhcckqnl NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 328 ms 4040 KB
87263 03/11/2015 12:28:12 sesshomalong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 593 ms 2564 KB
87262 03/11/2015 12:26:37 sesshomalong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2568 KB
86017 30/10/2015 22:16:58 TrungCSP NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 3852 KB
85914 30/10/2015 20:40:33 minhthuan274 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 609 ms 2188 KB
85877 30/10/2015 20:02:30 bqlong2k NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3492 KB
85864 30/10/2015 19:47:42 quanghsprovp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 187 ms 2184 KB
85863 30/10/2015 19:46:39 beginner NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 250 ms 2184 KB
85602 29/10/2015 23:16:27 hoangvuduyanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 3308 KB
85580 29/10/2015 22:48:18 muadaumua NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 468 ms 2216 KB
85565 29/10/2015 22:40:34 vdn1999bxvp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 390 ms 2224 KB
84625 28/10/2015 12:25:27 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1000 ms 31736 KB
83644 26/10/2015 21:38:00 vantrang2611 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3824 KB
82868 24/10/2015 22:32:13 Khoidaik NAUAN - Thi nấu ăn Python 2 Accepted 421 ms 13724 KB
82799 24/10/2015 19:42:29 lequangvuxxx NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 203 ms 3888 KB
82656 24/10/2015 10:09:43 loveTforever NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3892 KB
82075 22/10/2015 21:59:50 CSP_9 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 5028 KB
80388 19/10/2015 15:43:46 nguyenhuutienk56a3 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 2224 KB
80382 19/10/2015 15:38:43 nguyenhuutienk56a3 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2208 KB
80326 19/10/2015 14:50:23 quoca2vp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 2228 KB
80319 19/10/2015 14:49:15 quoca2vp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 375 ms 2228 KB
80268 19/10/2015 14:29:41 linhduonghy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 125 ms 2620 KB
79975 18/10/2015 15:47:09 doquangdat NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 203 ms 2188 KB
79667 17/10/2015 18:34:51 ngocchau2603 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2176 KB
79591 17/10/2015 09:59:24 nguvaho NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2904 KB
78571 14/10/2015 11:15:14 phuc_doan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 312 ms 2592 KB
77760 11/10/2015 15:48:44 tsongafan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 281 ms 3260 KB
77759 11/10/2015 15:48:43 tsongafan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
77758 11/10/2015 15:48:43 tsongafan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 3260 KB
77019 09/10/2015 18:56:21 anvodacu0112 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 593 ms 2144 KB
75849 07/10/2015 09:34:01 toan411998 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 234 ms 2228 KB
75631 06/10/2015 21:29:18 hanhlv270597 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 1896 KB
71007 01/10/2015 17:22:05 ThienCoder NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 593 ms 2544 KB
63157 13/09/2015 21:03:33 dhkhtn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 187 ms 2224 KB
63011 13/09/2015 12:31:09 nghethuat102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
61804 08/09/2015 09:57:58 phuleethanh NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 125 ms 3888 KB
61460 06/09/2015 22:18:54 huynhnhat NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3140 KB
60915 05/09/2015 18:01:50 MTAZero NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2628 KB
58714 27/08/2015 20:19:56 wInD_MtA NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2996 KB
55965 24/08/2015 21:51:51 sanghk11 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 296 ms 2180 KB
55898 24/08/2015 20:17:18 manhha251 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 4564 KB
53692 16/08/2015 15:32:05 UiM NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2164 KB
51026 12/08/2015 22:12:06 lecong NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 3252 KB
50841 11/08/2015 10:55:22 2625xxx NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 124 ms 3296 KB
50478 07/08/2015 21:32:27 JCORE NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 280 ms 2264 KB
49834 02/08/2015 16:27:39 npltv NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 109 ms 3288 KB
49822 02/08/2015 15:51:54 mr234 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 124 ms 3680 KB
49444 30/07/2015 19:50:54 sonhn99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 436 ms 2628 KB
49443 30/07/2015 19:42:38 sonhn99 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 483 ms 2608 KB
49408 30/07/2015 03:27:17 MVP_Matas NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 327 ms 2232 KB
49033 26/07/2015 17:24:10 phamhuan98 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 249 ms 3384 KB
48234 20/07/2015 16:37:29 bacthosan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 561 ms 3596 KB
46028 14/07/2015 12:01:01 vdn1999bxvp NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 483 ms 2220 KB
45960 13/07/2015 23:46:55 tuank55 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 124 ms 2256 KB
45465 13/07/2015 10:08:25 xuanduclb123 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 249 ms 3272 KB
44308 03/07/2015 12:55:45 trongcao_vodoi12 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 280 ms 2948 KB
43894 29/06/2015 13:49:59 hungngoquoc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 514 ms 2240 KB
43234 24/06/2015 16:29:22 hinodi_1998 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 124 ms 3272 KB
41963 20/06/2015 22:33:55 only_love97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3208 KB
41859 20/06/2015 07:36:18 nhutrg1998 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3212 KB
41775 19/06/2015 12:48:28 mrtan_lovelife NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 3696 KB
41587 17/06/2015 23:47:48 lehoangvu15 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 3268 KB
41585 17/06/2015 23:38:45 glass99ss NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 4020 KB
39389 04/06/2015 23:25:38 HanhThong NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 390 ms 2580 KB
39383 04/06/2015 23:13:16 ngan NAUAN - Thi nấu ăn Python 2 Accepted 296 ms 14580 KB
39382 04/06/2015 23:07:08 ngan NAUAN - Thi nấu ăn Python 2 Accepted 421 ms 15316 KB
39380 04/06/2015 23:03:40 ngan NAUAN - Thi nấu ăn Python 2 Accepted 374 ms 15324 KB
38836 01/06/2015 09:38:36 nguyenmanhthien NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 499 ms 2196 KB
38169 30/05/2015 21:38:31 romqn1999 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 3568 KB
37833 28/05/2015 23:52:17 the_c NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 202 ms 3640 KB
36040 19/05/2015 11:46:08 farmerboy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 2196 KB
35556 14/05/2015 12:13:33 tanphatvan NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 3956 KB
32257 30/04/2015 06:35:10 lamnguyen NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 452 ms 2628 KB
32092 29/04/2015 11:14:29 hmh100298 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 5144 KB
32090 29/04/2015 10:55:38 mikelhpdatke NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 187 ms 3936 KB
31247 23/04/2015 14:04:26 namlunoy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 405 ms 3696 KB
31246 23/04/2015 14:02:45 namlunoy NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 405 ms 3692 KB
29737 18/04/2015 16:41:58 Nguyenthaihoc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3992 KB
29730 18/04/2015 16:22:08 yogathanh99 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 4020 KB
28537 16/04/2015 15:22:39 truongtop14 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 3900 KB
27290 14/04/2015 11:27:08 kalylenny NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 3908 KB
26931 10/04/2015 09:51:12 nguyenvansu NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 3444 KB
26930 10/04/2015 09:50:05 nguyenvansu NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 156 ms 3100 KB
26928 10/04/2015 09:45:45 lqd NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 93 ms 3848 KB
26921 10/04/2015 08:59:33 nghethuat102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 62 ms 3096 KB
26919 10/04/2015 05:48:06 trungvt130584 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 218 ms 2120 KB
24611 24/03/2015 21:26:40 khaia2cvp NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 249 ms 4520 KB
24603 24/03/2015 20:00:04 duckhai2102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 124 ms 3776 KB
21190 13/03/2015 20:35:39 kieuquocdat123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 530 ms 2136 KB
11651 09/02/2015 11:52:04 dinhvanthanh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 327 ms 2464 KB
11625 09/02/2015 09:22:30 cuongyd1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 4488 KB
11621 09/02/2015 05:48:51 cuongyd1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 140 ms 4584 KB
10016 15/01/2015 11:22:31 stepde15 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 109 ms 2928 KB
8794 13/01/2015 12:20:38 marj8995 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2100 KB
8626 11/01/2015 21:21:10 vusaka NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3980 KB
8436 10/01/2015 04:06:03 nxphuc NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 530 ms 2040 KB
8317 09/01/2015 16:15:06 admin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 483 ms 3292 KB
8281 08/01/2015 19:48:51 voquocthang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 561 ms 3684 KB
8279 08/01/2015 19:33:08 voquocthang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 577 ms 2580 KB
8163 07/01/2015 18:17:39 voquocthang NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 327 ms 3348 KB
8125 06/01/2015 18:22:02 coldmoon NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 327 ms 2188 KB
8105 06/01/2015 10:27:26 dinhvanduy7895 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 3292 KB
8020 04/01/2015 17:39:52 MeigyokuThmn NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 405 ms 2216 KB
7801 04/01/2015 13:49:18 haituanth2 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 374 ms 2964 KB
7766 03/01/2015 13:33:03 junking NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2744 KB
7765 03/01/2015 12:51:43 phuchoahodo NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 62 ms 3300 KB
7763 03/01/2015 12:23:57 stepde14 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 187 ms 2592 KB
7762 03/01/2015 12:17:00 thanhCode NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 436 ms 2584 KB
7756 03/01/2015 12:03:41 stepde14 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 374 ms 2596 KB
7753 03/01/2015 11:34:02 thanhbinh0995 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 358 ms 2968 KB
7749 03/01/2015 10:54:51 conglinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 5668 KB
7746 03/01/2015 10:37:32 conglinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 296 ms 5668 KB
7745 03/01/2015 10:36:39 conglinh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 5664 KB
Back to Top