Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737015 25/03/2020 15:03:18 anhnguyenroux PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
737014 25/03/2020 15:02:21 jonasngyn PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
731507 12/03/2020 13:03:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2692 KB
731218 11/03/2020 14:18:37 lequocbinh PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2684 KB
729202 05/03/2020 17:03:07 leductoan PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 62 ms 2492 KB
729201 05/03/2020 17:01:17 leductoan PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
719057 12/02/2020 14:05:39 nhhpbc7a1 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
718959 12/02/2020 09:15:55 nhhpbc7a1 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2696 KB
718312 11/02/2020 09:02:45 totanhiep PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
715715 06/02/2020 18:44:55 Sang7a4gpc PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
708220 21/01/2020 20:34:51 HackerMan PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
706483 18/01/2020 01:11:13 vuong PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
702259 10/01/2020 15:54:01 loilon504 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
690406 18/12/2019 15:19:16 conghieu239 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
679120 23/11/2019 16:32:00 cyb3 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
674537 16/11/2019 10:29:45 leviettttnh PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
654420 09/10/2019 15:37:05 duong3203 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
654247 09/10/2019 10:27:41 ntlinh0505 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2708 KB
653944 08/10/2019 20:16:09 przxct PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
653855 08/10/2019 16:29:33 nguyentra PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
653302 08/10/2019 09:15:23 tuantaitungo123 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
648209 29/09/2019 22:37:00 ffrederick PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 46 ms 2428 KB
639019 14/09/2019 16:57:02 ashimari PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
619982 12/08/2019 16:11:07 maytinhpc PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
600880 28/06/2019 23:23:21 Midodra PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
600876 28/06/2019 23:16:48 Midodra PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
600873 28/06/2019 23:02:36 Midodra PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 265 ms 3476 KB
600869 28/06/2019 22:46:58 Midodra PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 562 ms 4648 KB
600866 28/06/2019 22:37:15 Midodra PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 500 ms 3592 KB
600865 28/06/2019 22:36:32 Midodra PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 546 ms 4628 KB
600366 27/06/2019 18:29:21 nhamtan PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2836 KB
598780 26/06/2019 14:06:34 inomatit82 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
597480 23/06/2019 16:23:10 nhamtan PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2752 KB
597328 23/06/2019 09:59:16 nguyenvantien0903 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
573211 14/04/2019 21:12:22 phuongnhi_tran_1206 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
512892 15/11/2018 17:01:24 xikhud PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
511913 15/11/2018 09:46:04 anhvippro123z PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
511008 13/11/2018 20:46:34 anhvippro123z PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
510257 13/11/2018 00:53:40 thuho PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
495018 21/10/2018 11:58:01 SlothSe7en PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
494318 19/10/2018 20:31:03 LongÇhampion PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
482696 07/10/2018 17:46:44 Meliodas PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
482660 07/10/2018 16:14:24 huy9a1 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
475711 28/09/2018 11:48:39 nhamtan PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
475667 28/09/2018 10:11:07 nhamtan PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
472164 23/09/2018 07:36:18 ARSENAL1886 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
460789 05/09/2018 20:02:08 hoangthuc701 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
456416 28/08/2018 10:07:11 HHHHHHHH PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
453243 20/08/2018 07:09:01 iostream PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
453192 19/08/2018 22:54:57 iostream PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 31 ms 2648 KB
453183 19/08/2018 22:06:23 iostream PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
450888 15/08/2018 00:24:42 anhtk20012 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
450833 14/08/2018 22:21:18 lamquangduy PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
440432 12/07/2018 15:33:12 BaoyeuTram PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
440339 12/07/2018 10:21:24 dangkhoa_pascal PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
440332 12/07/2018 09:51:00 dangkhoa_pascal PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 328 ms 2908 KB
434067 17/06/2018 18:35:47 rangnokapk PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 265 ms 2472 KB
423909 10/05/2018 17:25:33 vinhntndu PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 156 ms 2368 KB
407483 21/03/2018 21:07:49 linhbeo1210 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
407482 21/03/2018 21:03:27 linhbeo1210 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
391808 28/01/2018 07:43:29 vudet11 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
381759 05/01/2018 09:39:59 trungtt123 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
377224 23/12/2017 19:39:25 linhlrx PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 3964 KB
376471 20/12/2017 11:25:24 NautilusX PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
361659 17/11/2017 13:06:35 fcpnh PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
360449 15/11/2017 15:15:25 freepascal PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
349843 01/11/2017 07:01:15 hoan2k1 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
337887 16/10/2017 19:31:49 masterv PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
332969 09/10/2017 23:10:00 anhducpn67 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
332851 09/10/2017 21:37:40 tqhuy2502 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
332841 09/10/2017 21:31:04 tqhuy2502 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
332671 09/10/2017 19:44:08 damsanchv PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2700 KB
314835 10/09/2017 00:20:28 hahpuc PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
306613 18/08/2017 19:27:30 tuan PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 187 ms 2412 KB
306611 18/08/2017 19:26:57 tuan PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 187 ms 2412 KB
300537 02/08/2017 10:46:08 dvn11th PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
288882 18/06/2017 11:50:26 boychienga1234 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
288880 18/06/2017 11:48:42 boychienga1234 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
288878 18/06/2017 11:46:59 boychienga1234 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
267932 06/04/2017 12:09:00 baotuanvn PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
267930 06/04/2017 12:05:55 baotuanvn PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
267928 06/04/2017 11:53:04 baotuanvn PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
260229 18/03/2017 09:58:32 doituyentin PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
258151 14/03/2017 18:03:19 SlothSe7en PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
256885 11/03/2017 15:46:09 linhlrx PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
247852 16/02/2017 14:02:57 phoaiphuthinh PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
236777 30/12/2016 17:19:16 Demo2000 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
222332 22/11/2016 19:32:29 ntanh PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2776 KB
221585 21/11/2016 18:22:39 HoVanAnhK58A2 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
221094 20/11/2016 22:50:21 dhkhtn PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
210588 04/11/2016 00:14:32 khangtran PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
199060 19/10/2016 00:43:02 phungvitrung PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
184014 28/09/2016 15:34:26 dahaodl PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
178801 19/09/2016 08:39:43 MTAZero PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168621 03/09/2016 10:34:19 hanhlv270597 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168243 02/09/2016 12:29:38 datbeohbbh PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
165042 23/08/2016 23:00:09 nghethuat102 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 109 ms 20360 KB
164320 22/08/2016 14:39:53 middlest PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
161771 13/08/2016 20:29:32 hoangthongvo PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157301 31/07/2016 10:34:22 thanhthinn1997 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156499 27/07/2016 22:39:41 hentaino102 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 140 ms 20416 KB
140816 01/06/2016 22:31:15 quocbao PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
116319 01/02/2016 22:06:41 dqhungdl PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
116318 01/02/2016 21:52:28 sorry_dqhungdl PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116317 01/02/2016 21:52:23 sorry_dqhungdl PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116311 01/02/2016 21:40:50 sorry_dqhungdl PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
116310 01/02/2016 21:40:46 sorry_dqhungdl PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
106726 18/12/2015 15:23:13 tuanvp2001 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 390 ms 3660 KB
97535 22/11/2015 15:56:43 psucoder PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
93294 15/11/2015 21:37:49 qcuong98 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
92169 13/11/2015 19:57:57 phuleethanh PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 375 ms 3576 KB
92167 13/11/2015 19:33:58 phuleethanh PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
47237 16/07/2015 15:33:15 longnghiem1999 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
45969 14/07/2015 00:07:05 trandung PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
41673 18/06/2015 12:52:16 farmerboy PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
40734 11/06/2015 10:57:07 mrtan_lovelife PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 31 ms 3128 KB
24906 26/03/2015 01:37:38 kieuquocdat123 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
9862 14/01/2015 14:33:09 marj8995 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
8546 10/01/2015 23:36:36 nxphuc PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8189 07/01/2015 23:01:34 stepde14 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 670 ms 4476 KB
Back to Top