Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739064 01/04/2020 16:53:35 haupas QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 203 ms 4648 KB
737494 27/03/2020 09:27:57 shin3030aa QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 406 ms 6660 KB
735450 20/03/2020 11:50:16 lnq123 QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 328 ms 13648 KB
731508 12/03/2020 13:03:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 750 ms 13920 KB
719651 13/02/2020 17:10:23 nhhpbc7a1 QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 750 ms 13752 KB
708219 21/01/2020 20:34:39 HackerMan QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 750 ms 13340 KB
678307 22/11/2019 11:45:26 masteroffood QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 796 ms 14752 KB
655199 10/10/2019 12:23:35 namlawng123 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 203 ms 4000 KB
652394 06/10/2019 14:13:59 ffrederick QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 250 ms 33492 KB
644146 21/09/2019 22:08:28 dangkhoa_pascal QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 203 ms 4456 KB
597702 23/06/2019 23:08:38 nhamtan QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 750 ms 5364 KB
541364 28/01/2019 15:23:41 blackcat2710 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 531 ms 4456 KB
512943 15/11/2018 19:06:04 xikhud QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 578 ms 9348 KB
512942 15/11/2018 19:03:41 xikhud QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 171 ms 6560 KB
511914 15/11/2018 09:46:24 anhvippro123z QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 578 ms 10304 KB
511009 13/11/2018 20:46:54 anhvippro123z QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 593 ms 10344 KB
510372 13/11/2018 10:09:57 nguyenledinh QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 562 ms 6500 KB
509170 11/11/2018 09:45:19 LongÇhampion QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 562 ms 6696 KB
506343 06/11/2018 21:37:45 mrlihd QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 562 ms 10436 KB
475579 27/09/2018 23:46:48 huy9a1 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 562 ms 5656 KB
451651 16/08/2018 17:01:34 HHHHHHHH QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 546 ms 5736 KB
416646 12/04/2018 21:33:40 vinhntndu QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 656 ms 10400 KB
393653 02/02/2018 14:22:39 duongbp1990 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 625 ms 5200 KB
390626 25/01/2018 00:13:08 huynhtuan17ti QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 671 ms 9576 KB
374528 13/12/2017 15:46:36 vinhquana QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 140 ms 5420 KB
360582 15/11/2017 16:22:39 freepascal QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 125 ms 7696 KB
349842 01/11/2017 07:00:12 hoan2k1 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 625 ms 8836 KB
260100 18/03/2017 09:34:00 doituyentin QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 109 ms 7692 KB
242470 21/01/2017 20:44:23 Nghesi9ngon QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 578 ms 9404 KB
203988 24/10/2016 22:11:28 phungvitrung QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 109 ms 2852 KB
203985 24/10/2016 22:08:14 phungvitrung QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 93 ms 2852 KB
203450 24/10/2016 13:10:21 hoangducsmagic QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 109 ms 6704 KB
200472 21/10/2016 00:37:00 dahaodl QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 640 ms 33776 KB
171425 07/09/2016 22:12:28 dqhn123 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 281 ms 7848 KB
151405 11/07/2016 23:04:06 Nguyenthaihoc QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 187 ms 15504 KB
147511 23/06/2016 15:38:07 sonkhung52 QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 156 ms 5640 KB
141152 03/06/2016 09:55:02 nguyenxuanhaa3 QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 218 ms 14764 KB
140803 01/06/2016 22:08:01 quocbao QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 171 ms 5348 KB
137583 24/05/2016 22:36:02 khangtran QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 171 ms 4148 KB
116308 01/02/2016 21:23:57 sorry_dqhungdl QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 812 ms 5336 KB
116307 01/02/2016 21:22:56 dqhungdl QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 1578 ms 17480 KB
106787 18/12/2015 18:15:52 lehoainam QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 171 ms 5764 KB
92782 14/11/2015 22:23:16 haituanth2 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 234 ms 5392 KB
92781 14/11/2015 22:22:15 haituanth2 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 953 ms 5604 KB
89457 08/11/2015 09:21:46 qcuong98 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 890 ms 5392 KB
84752 28/10/2015 16:23:04 MTAZero QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 250 ms 9548 KB
83137 25/10/2015 21:14:18 lphuctai QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 843 ms 6400 KB
78870 15/10/2015 10:33:25 Khoidaik QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 265 ms 22600 KB
78868 15/10/2015 10:31:46 Khoidaik QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 828 ms 25460 KB
63942 16/09/2015 07:56:33 phuleethanh QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 93 ms 2880 KB
60112 03/09/2015 16:56:26 thanga2pbc QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 156 ms 10808 KB
41011 14/06/2015 10:06:40 farmerboy QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 171 ms 4688 KB
40978 13/06/2015 22:47:59 only_love97 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 717 ms 5660 KB
39747 10/06/2015 12:52:44 mrtan_lovelife QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 109 ms 4760 KB
39746 10/06/2015 12:52:11 mrtan_lovelife QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 124 ms 4760 KB
23964 21/03/2015 23:02:52 kieuquocdat123 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 733 ms 5536 KB
11476 04/02/2015 22:11:10 conglinh QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 702 ms 5516 KB
8520 10/01/2015 18:48:52 nxphuc QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 842 ms 9208 KB
8183 07/01/2015 22:28:35 voquocthang QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 686 ms 19864 KB
8106 06/01/2015 10:50:07 stepde14 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 202 ms 7444 KB
8016 04/01/2015 16:36:48 phamhuuthien QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 655 ms 5404 KB
8013 04/01/2015 16:28:25 conglinh QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
8007 04/01/2015 16:26:34 conglinh QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
7995 04/01/2015 16:16:47 phuchoahodo QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 31 ms 1168 KB
7988 04/01/2015 16:13:51 voquocthang QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 702 ms 19524 KB
7978 04/01/2015 16:01:34 thienphuc QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 655 ms 3728 KB
7967 04/01/2015 15:48:57 phamhuuthien QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 702 ms 5712 KB
Back to Top