Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733023 14/03/2020 15:12:24 drlamlqd9 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
727313 29/02/2020 19:08:50 whoisthatguy OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
725609 25/02/2020 16:22:29 tuilatui132 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
720171 14/02/2020 19:37:53 novaphoenix OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
718412 11/02/2020 11:35:09 minhtrieutvn OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
716975 08/02/2020 16:58:07 Fidisk OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
715245 05/02/2020 23:16:41 thongoc1984 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
710434 28/01/2020 10:43:48 18T1021208 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2932 KB
708426 21/01/2020 22:18:27 lethienquan28052006 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
708425 21/01/2020 22:18:22 lethienquan28052006 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
708275 21/01/2020 20:50:01 Quang249 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
708218 21/01/2020 20:34:30 HackerMan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
707784 20/01/2020 21:22:43 thnhan2005 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
707724 20/01/2020 20:36:04 tahoangquan2 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
702080 10/01/2020 10:29:18 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
702076 10/01/2020 10:26:32 lethienquan28052006 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
702075 10/01/2020 10:26:19 lethienquan28052006 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
700094 07/01/2020 13:13:16 ntphong OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
698825 06/01/2020 04:00:08 mantoan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
695617 31/12/2019 20:26:47 taindt9 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
695138 30/12/2019 21:33:49 taindt9 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
694255 28/12/2019 11:01:07 duyluan3110 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
694254 28/12/2019 11:01:04 duyluan3110 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
693395 26/12/2019 09:00:18 vuong123 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
691272 20/12/2019 22:12:00 unglinh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
690873 19/12/2019 18:47:40 motsach OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
690686 19/12/2019 07:12:19 motsach OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
685562 06/12/2019 15:57:06 dinhwe2612 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
685490 06/12/2019 14:23:31 BJMinhNhut OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
679325 23/11/2019 22:11:07 kuzuma245 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
679124 23/11/2019 16:49:11 haiprot1 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
672990 13/11/2019 11:23:38 Lis2il OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
672133 11/11/2019 18:13:52 quoclan99 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
666668 01/11/2019 16:48:43 ogit403 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
664177 27/10/2019 23:18:31 nguyentrongnghia OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
664175 27/10/2019 23:11:47 ntoan199 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
664009 27/10/2019 17:15:04 Nam20cm OQUAN - Ô ăn quan Java 8 Accepted 312 ms 18164 KB
654331 09/10/2019 13:44:17 conan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
651485 04/10/2019 23:04:51 pmt OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
649903 02/10/2019 23:49:48 queanh0220 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
642422 19/09/2019 15:06:39 onehit OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
641899 18/09/2019 20:28:49 tuananh778999 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
641667 18/09/2019 15:45:37 ct390 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
630965 31/08/2019 22:30:18 nhatanh10102005 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
629400 28/08/2019 11:23:28 lnatuan OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
628877 27/08/2019 08:21:05 lyly OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
628796 26/08/2019 23:44:19 thaolinh OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
628695 26/08/2019 20:26:09 taminhquanno21 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
628093 25/08/2019 09:42:56 ntnvlog OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
624954 22/08/2019 09:50:04 thuy_quynh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
624810 21/08/2019 21:28:48 Tu2112003 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
623443 18/08/2019 09:54:12 baobao07 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
617121 06/08/2019 00:40:40 trandat OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
612138 27/07/2019 12:59:13 trieutanhung93 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
611003 25/07/2019 16:21:28 lethanhlong OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
603839 06/07/2019 20:27:28 TIN10_VUTRINHHOANG OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
598406 25/06/2019 16:08:11 trananhprince OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
592661 13/06/2019 15:16:09 ngoctit OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
590906 07/06/2019 20:56:23 masteroffood OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
583650 16/05/2019 21:25:28 leviettttnh OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
582923 15/05/2019 07:50:25 hh1305 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
582916 15/05/2019 07:27:46 dvha1306 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
580607 05/05/2019 14:47:42 rimuru OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
570518 08/04/2019 15:21:05 thecuongthehieu OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
569790 06/04/2019 08:56:45 karasu OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
569670 05/04/2019 20:57:44 anhlavipnd199 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 859 ms 1780 KB
569656 05/04/2019 20:35:12 Cat_coder OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
557457 09/03/2019 22:28:53 alibaba OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
554474 03/03/2019 23:14:19 cyb3 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
553234 01/03/2019 10:27:02 namlawng123 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
552255 27/02/2019 15:21:03 BanManiac OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
552237 27/02/2019 14:44:58 vuminh20379 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
551975 26/02/2019 21:14:01 tuankhoa2908 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
544069 08/02/2019 00:18:16 phuongnhi_tran_1206 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
541956 30/01/2019 16:31:08 anhnguyen123 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 875 ms 2536 KB
541933 30/01/2019 15:50:06 blackcat2710 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
540333 25/01/2019 15:06:57 huyhuy OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
538412 20/01/2019 09:12:17 nguyenvantien0903 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
538411 20/01/2019 09:09:29 nguyenvantien0903 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 875 ms 1840 KB
538401 20/01/2019 08:05:28 jdkun123258TDMU OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 3272 KB
526858 11/12/2018 16:47:28 tcoder OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
526574 11/12/2018 00:07:55 cptkhai OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
525511 08/12/2018 20:44:17 ffrederick OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
523158 03/12/2018 20:20:40 Admin1001 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
522495 02/12/2018 11:04:21 iostream OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
517439 22/11/2018 14:13:16 chinhhi OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
514522 17/11/2018 23:11:38 lehoang OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
514513 17/11/2018 23:07:24 lehoang OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
511916 15/11/2018 09:47:05 anhvippro123z OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
511013 13/11/2018 20:47:34 anhvippro123z OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
510332 13/11/2018 09:02:00 nguyenledinh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
509274 11/11/2018 14:49:56 hduoc2003 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
508432 09/11/2018 20:08:37 hieuhehehieu123 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
503479 02/11/2018 19:22:01 vanan9205 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
503173 02/11/2018 11:54:35 hitu03 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 890 ms 1828 KB
496733 24/10/2018 11:05:05 diemqui110105 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
484220 09/10/2018 20:38:35 huynhthanhtan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
481981 06/10/2018 17:34:08 hoangthuc701 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
478967 02/10/2018 20:38:25 xikhud OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
476910 29/09/2018 22:15:28 hitu01 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 703 ms 2528 KB
468918 18/09/2018 14:40:40 hitu07 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 718 ms 2512 KB
464948 11/09/2018 21:50:58 duong2 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
464940 11/09/2018 21:45:41 duong2 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
464921 11/09/2018 21:17:27 LongÇhampion OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
456433 28/08/2018 10:13:32 HHHHHHHH OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
450671 14/08/2018 18:33:36 duong2 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
448332 09/08/2018 01:21:53 Asteross OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
446315 01/08/2018 21:24:51 buihoat2003 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
443823 25/07/2018 09:16:19 paradisebay OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
443822 25/07/2018 09:15:51 paradisebay OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
442260 19/07/2018 11:03:57 toila4120 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
442259 19/07/2018 10:27:32 tronghieuACM OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
442252 19/07/2018 10:14:46 QuỳnhNhư OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
441578 16/07/2018 23:45:11 try OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
440637 13/07/2018 08:40:16 chaukhanh2003 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
437790 01/07/2018 04:04:40 iostream OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
420253 21/04/2018 22:36:47 reaper2003 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
420235 21/04/2018 22:15:22 dangkhoa_pascal OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
419103 17/04/2018 22:59:45 bibinguyen OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
414924 08/04/2018 20:28:28 vinhntndu OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
414827 08/04/2018 15:10:35 thuy12052004 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
414826 08/04/2018 15:01:28 55555 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
414824 08/04/2018 14:41:16 hoi_lam_gi OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
406464 19/03/2018 15:59:02 junking OQUAN - Ô ăn quan Python 2 Accepted 46 ms 5012 KB
402300 10/03/2018 11:17:31 mrlihd OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
400870 04/03/2018 20:48:01 anhduy1811 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
400858 04/03/2018 20:32:18 QuỳnhNhư OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
396936 17/02/2018 15:42:35 truongcoi2001 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
393665 02/02/2018 14:36:25 duongbp1990 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
381221 03/01/2018 09:17:16 huy9a1 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
377711 26/12/2017 12:13:13 votrunghieu9a2 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
365419 24/11/2017 15:16:14 0000000000 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
363035 20/11/2017 10:51:59 tranthanhhai OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
362467 18/11/2017 19:19:13 thanhchuongitc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 984 ms 2496 KB
362465 18/11/2017 19:14:04 thanhchuongitc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 1000 ms 2496 KB
360387 15/11/2017 14:31:17 htthtt11t1 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
359643 14/11/2017 14:24:40 freepascal OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
349841 01/11/2017 07:00:03 hoan2k1 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 968 ms 1860 KB
343087 23/10/2017 15:50:05 anhbannho147vn OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 968 ms 1860 KB
335803 13/10/2017 22:13:59 masterv OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
333345 10/10/2017 17:21:41 hoangtrung080697 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 968 ms 2472 KB
326418 01/10/2017 01:06:26 reset OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 984 ms 2384 KB
326365 30/09/2017 23:09:13 nhpntz0t OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2332 KB
326302 30/09/2017 21:30:50 anh76qn OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2368 KB
326301 30/09/2017 21:28:21 anh76qn OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
326296 30/09/2017 21:22:14 anh76qn OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 1000 ms 2364 KB
313920 07/09/2017 19:37:29 fcpnh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
310685 29/08/2017 20:36:31 hahpuc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
300724 02/08/2017 23:20:04 hungk36b OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 937 ms 1912 KB
300691 02/08/2017 22:05:04 congthangk36d OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
300494 02/08/2017 10:06:40 rika_rika23 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
300467 02/08/2017 09:23:35 MountainDOrm OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
298983 26/07/2017 13:52:22 minhthu20201 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
298925 26/07/2017 10:33:35 Nhokkz OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
298922 26/07/2017 10:30:05 Nhokkz OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
283114 25/05/2017 11:49:41 tuan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
283106 25/05/2017 11:42:25 tuan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
281600 19/05/2017 20:04:09 hatuank97lhp OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
276775 09/05/2017 10:51:55 tuan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
274659 29/04/2017 22:30:54 nguyenducptit OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
274658 29/04/2017 22:29:19 nguyenducptit OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
266983 04/04/2017 15:52:50 huynhdinhhiep OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
264446 28/03/2017 19:05:31 dangquangthang0001 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 734 ms 2436 KB
264216 28/03/2017 09:29:48 nkduc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
254659 04/03/2017 19:03:19 letiendo2001 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 937 ms 2472 KB
254617 04/03/2017 17:10:09 vphuong214 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 734 ms 1852 KB
254160 03/03/2017 15:09:56 manhhungking OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
254130 03/03/2017 14:32:09 tranhuuhongson OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 734 ms 2136 KB
242176 19/01/2017 15:53:05 Demo2000 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
242174 19/01/2017 15:51:18 Nghesi9ngon OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
242173 19/01/2017 15:50:30 Nghesi9ngon OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
236598 29/12/2016 21:27:06 King OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
228416 03/12/2016 15:02:35 trungnguyen0902 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
228410 03/12/2016 14:49:21 duongankhuong OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
228323 03/12/2016 07:58:52 hatuankiettp1 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
223746 24/11/2016 21:45:54 ducquynhfptk12 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
223679 24/11/2016 20:49:18 LHP OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
221906 22/11/2016 00:00:42 anhpro96 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
221865 21/11/2016 23:01:14 quanghuong OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
221846 21/11/2016 22:30:04 hoaidien93 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
219442 18/11/2016 00:11:25 voxuanny32 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 3316 KB
213809 09/11/2016 20:13:23 songlahyvong OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
209913 02/11/2016 21:59:04 vietbrave OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
209835 02/11/2016 20:51:00 tranleduy1233 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
207050 29/10/2016 08:56:05 HVDInh33 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
205918 27/10/2016 20:29:41 Ramaas22 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
192985 11/10/2016 10:36:36 hungdhv97 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
190675 10/10/2016 01:39:38 itcdeveloper14 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
189991 08/10/2016 14:33:24 legolascbl OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 1464 KB
189977 08/10/2016 13:08:49 khoadeptrai OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
189691 07/10/2016 21:59:47 dahaodl OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
186258 02/10/2016 01:49:17 phungvitrung OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
184512 29/09/2016 14:09:39 quanghsprovp OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1472 KB
179129 19/09/2016 21:46:01 try OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
172708 10/09/2016 00:46:46 Hhcckqnl OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
160765 11/08/2016 10:58:48 damsanchv OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
152611 17/07/2016 18:38:38 ititorit OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
152214 16/07/2016 08:53:44 caothesan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
152071 15/07/2016 14:42:46 thienlong OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
149561 03/07/2016 16:07:42 dqhn123 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
147377 22/06/2016 21:07:52 sonkhung52 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147251 22/06/2016 12:06:19 taicualo113 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143465 13/06/2016 21:11:40 proxike OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
143302 13/06/2016 09:24:47 nguyenxuanhaa3 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
143173 12/06/2016 14:01:40 middlest OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
141800 05/06/2016 18:07:44 Daibentre123456 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141412 04/06/2016 07:21:17 4everkaka OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141270 03/06/2016 19:22:05 khangtran OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141178 03/06/2016 11:07:00 trivonhan OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
140799 01/06/2016 22:06:37 quocbao OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
139429 30/05/2016 16:11:13 mycountry OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
137904 26/05/2016 10:12:01 Comrade OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135967 14/05/2016 18:50:13 ngonamduonghl OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
123553 07/03/2016 21:42:06 TQT OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123329 06/03/2016 15:51:39 lvdo92 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116273 01/02/2016 13:39:59 sorry_dqhungdl OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116272 01/02/2016 13:39:05 dqhungdl OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114561 25/01/2016 22:58:02 huynhduy_hmd OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113927 22/01/2016 18:40:19 hai17032001 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107166 20/12/2015 21:47:44 vdn1999bxvp OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106473 16/12/2015 16:36:50 lehoainam OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106408 16/12/2015 13:53:21 tuanvp2001 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 0 ms 1564 KB
106398 16/12/2015 11:02:29 dang18 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106394 16/12/2015 10:57:31 mistogun943 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105442 11/12/2015 13:57:43 hanhlv270597 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105053 10/12/2015 02:04:02 tinhocvp1120 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104914 09/12/2015 20:54:52 psucoder OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
101388 05/12/2015 22:50:19 tranquockhanh OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
101068 04/12/2015 18:25:47 tranquockhanh OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100781 03/12/2015 20:09:55 cyan OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
95864 20/11/2015 22:50:23 muadaumua OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94555 18/11/2015 02:52:30 minhem1231 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94525 17/11/2015 22:40:01 hoanqq123 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
94505 17/11/2015 22:14:04 bachnxepu OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94498 17/11/2015 22:01:11 Cherry OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
94434 17/11/2015 20:55:34 MTAnewbie OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93744 16/11/2015 17:11:58 anvodacu0112 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
92930 15/11/2015 11:09:34 yogathanh99 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
85845 30/10/2015 17:52:51 chalker OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83710 26/10/2015 22:20:46 thitcho96 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
83052 25/10/2015 17:13:23 lphuctai OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80025 18/10/2015 19:37:29 thanhday132 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
79601 17/10/2015 10:17:07 nguvaho OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
78078 12/10/2015 18:49:06 ThienCoder OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
76295 08/10/2015 12:03:42 toan411998 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
75999 07/10/2015 18:19:35 UiM OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
61820 08/09/2015 13:26:22 phuleethanh OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
61232 06/09/2015 12:28:42 wInD_MtA OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
61207 06/09/2015 11:22:53 MTAZero OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
59002 28/08/2015 20:40:32 lamquangvinhATO OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
54507 21/08/2015 22:07:36 npltv OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
53837 17/08/2015 19:38:46 truongngocgiang99 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
48777 24/07/2015 21:00:04 chitam117119 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
43565 26/06/2015 18:51:44 hinodi_1998 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
43362 25/06/2015 15:11:47 nhutrg1998 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
41002 14/06/2015 00:12:58 nguyencaothai OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
40904 13/06/2015 12:59:04 tanphatvan OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
39670 09/06/2015 11:49:34 mrtan_lovelife OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
37738 28/05/2015 01:00:27 the_c OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 556 KB
36010 18/05/2015 23:10:21 farmerboy OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
35669 15/05/2015 15:22:33 nghethuat102 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
32427 01/05/2015 14:16:08 Algo OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
32274 30/04/2015 09:09:58 johnwilson OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
32250 30/04/2015 01:38:01 tankorbox OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
32089 29/04/2015 10:50:41 mikelhpdatke OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 0 ms 2812 KB
30985 22/04/2015 07:57:42 lamnguyen OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
29487 17/04/2015 11:37:27 nhocksoc OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
26916 09/04/2015 23:09:51 numberjack OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1644 KB
26732 07/04/2015 05:10:15 trungvt130584 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1740 KB
25030 27/03/2015 19:14:57 glass99ss OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
24384 23/03/2015 19:49:17 kieuquocdat123 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 1708 KB
21907 21/03/2015 02:00:02 Nguyenthaihoc OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
21890 20/03/2015 23:08:36 manhlinh13t4 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
21881 20/03/2015 22:57:14 truongtop14 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
15073 03/03/2015 22:09:52 VietNamVoDich OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
11613 08/02/2015 20:30:50 dinhvanthanh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10786 21/01/2015 20:27:33 tinapham_1702 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
10359 17/01/2015 20:40:46 bengoc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
9961 15/01/2015 07:11:27 stepde15 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
8793 13/01/2015 12:07:35 marj8995 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
8435 10/01/2015 03:57:21 nxphuc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
8316 09/01/2015 14:12:30 letruonglam OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
8315 09/01/2015 14:04:09 letruonglam OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
8230 08/01/2015 10:24:00 maithu55 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
8129 06/01/2015 19:03:30 thienphuc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
8095 05/01/2015 23:38:16 thanhbinh0995 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
8091 05/01/2015 23:24:14 conglinh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
8052 04/01/2015 23:22:38 dinhvanduy7895 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
7972 04/01/2015 15:57:58 ngmq OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
7960 04/01/2015 15:36:51 junlexo OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
7949 04/01/2015 15:28:09 junking OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
7923 04/01/2015 15:11:41 phamhuuthien OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
7921 04/01/2015 15:10:20 MeigyokuThmn OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7885 04/01/2015 14:48:45 conglinh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7883 04/01/2015 14:45:04 phuchoahodo OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7873 04/01/2015 14:39:18 kamagiao OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
7867 04/01/2015 14:36:05 luannd OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
7857 04/01/2015 14:32:04 haituanth2 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
7834 04/01/2015 14:18:10 thienphuc OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
7833 04/01/2015 14:18:03 stepde14 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
7831 04/01/2015 14:16:17 voquocthang OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 704 KB
Back to Top