Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733444 16/03/2020 12:09:18 vanan9205 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
733442 16/03/2020 12:07:16 vanan9205 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
733441 16/03/2020 12:05:18 vanan9205 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1028 KB
731510 12/03/2020 13:03:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
726574 27/02/2020 20:09:03 vuminh20379 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 1464 KB
708554 22/01/2020 09:43:25 ntnvlog NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
708216 21/01/2020 20:34:11 HackerMan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1296 KB
693539 26/12/2019 15:00:15 cyb3 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
674618 16/11/2019 15:56:26 dungnj NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1164 KB
674594 16/11/2019 15:21:28 dungnj NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 140 ms 2700 KB
639625 15/09/2019 21:34:29 leviettttnh NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
637598 13/09/2019 09:02:34 ct390 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
633793 08/09/2019 08:26:50 baobao07 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
621123 14/08/2019 23:04:58 thaibs NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
612634 28/07/2019 13:17:42 ffrederick NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
596673 21/06/2019 22:36:38 nguyenvantien0903 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
596634 21/06/2019 21:20:21 nguyenvantien0903 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
594490 17/06/2019 20:05:19 dangkhoa_pascal NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
592660 13/06/2019 15:15:22 ngoctit NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
527102 12/12/2018 00:28:40 cptkhai NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
526862 11/12/2018 17:02:34 tcoder NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
511918 15/11/2018 09:47:47 anhvippro123z NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
511017 13/11/2018 20:48:15 anhvippro123z NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
510272 13/11/2018 01:54:20 xikhud NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
501050 30/10/2018 17:44:11 ikotam NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
487744 12/10/2018 17:27:31 LongÇhampion NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
460365 04/09/2018 20:22:12 hoangthuc701 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
456430 28/08/2018 10:13:12 HHHHHHHH NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
420889 24/04/2018 15:20:28 tranthuyan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420887 24/04/2018 15:19:36 tranthuyan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
414852 08/04/2018 16:39:47 vinhntndu NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414655 08/04/2018 09:13:49 truongcoi2001 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
412285 02/04/2018 14:58:45 minhlam2102002 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
393703 02/02/2018 15:26:11 duongbp1990 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
363155 20/11/2017 16:16:54 thanhpromu NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
359985 14/11/2017 16:23:34 freepascal NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 1196 KB
349839 01/11/2017 06:59:47 hoan2k1 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
283099 25/05/2017 11:29:36 tuan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283097 25/05/2017 11:25:51 tuan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
276421 08/05/2017 15:01:13 tuan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
262594 23/03/2017 22:56:21 ducquynhfptk12 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2108 KB
260202 18/03/2017 09:53:51 doituyentin NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
260194 18/03/2017 09:52:26 doituyentin NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
251722 24/02/2017 17:55:09 tranleduy1233 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
220931 20/11/2016 14:22:29 bachnxepu NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
217797 15/11/2016 16:03:08 4everkaka NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
214359 10/11/2016 19:58:34 sbeatit NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
204689 25/10/2016 22:47:39 itcdeveloper14 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
201623 22/10/2016 19:57:30 dahaodl NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
189993 08/10/2016 14:36:37 legolascbl NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 960 KB
189971 08/10/2016 12:36:18 khoadeptrai NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1004 KB
186760 02/10/2016 21:36:00 phungvitrung NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 884 KB
185988 01/10/2016 16:49:42 nguyensieuv NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 3028 KB
177094 15/09/2016 16:24:01 dqhungdl NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167115 29/08/2016 16:03:49 qtuan140101 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 960 KB
167108 29/08/2016 16:01:39 qtuan140101 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 171 ms 2688 KB
164708 23/08/2016 13:07:32 nghethuat102 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
163758 20/08/2016 09:27:45 dqhn123 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
162796 16/08/2016 19:24:56 middlest NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
154489 23/07/2016 23:44:28 ngonamduonghl NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
137796 25/05/2016 21:48:30 kimhao0004 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
137608 24/05/2016 23:40:18 khangtran NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 1044 KB
123770 08/03/2016 20:55:54 TQT NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
106275 15/12/2015 22:28:54 cyan NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 836 KB
104847 09/12/2015 16:19:03 psucoder NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
85345 29/10/2015 19:32:27 toan411998 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
79854 18/10/2015 09:19:03 nguvaho NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 800 KB
77603 11/10/2015 00:08:41 nguyenhuutienk56a3 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
76607 08/10/2015 20:49:14 thanhday132 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
61823 08/09/2015 14:13:14 phuleethanh NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 948 KB
61585 07/09/2015 14:29:41 wInD_MtA NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
61583 07/09/2015 14:20:02 MTAZero NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
49402 30/07/2015 00:36:18 ngan NGUYEN - Điểm nguyên Python 2 Accepted 1014 ms 19576 KB
48325 21/07/2015 15:47:51 phuc_doan NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
47395 17/07/2015 00:14:38 dhkhtn NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
47202 16/07/2015 14:51:42 vdn1999bxvp NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 708 KB
45413 12/07/2015 23:31:39 hinodi_1998 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1480 KB
45128 10/07/2015 15:45:43 tuank55 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
41574 17/06/2015 22:55:06 mrtan_lovelife NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 1068 KB
40745 11/06/2015 13:51:42 farmerboy NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
32358 30/04/2015 21:40:18 mikelhpdatke NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
32323 30/04/2015 16:49:46 yurilover172 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 920 KB
24297 23/03/2015 09:16:00 kieuquocdat123 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
15276 07/03/2015 09:01:06 haituanth2 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
10961 23/01/2015 17:47:32 stepde15 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 732 KB
10033 15/01/2015 14:47:45 maithu55 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
8769 12/01/2015 21:46:47 marj8995 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 848 KB
8574 11/01/2015 11:28:19 thanhbinh0995 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
8531 10/01/2015 20:02:24 conglinh NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
8514 10/01/2015 17:41:31 dinhvanduy7895 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8470 10/01/2015 13:30:10 phuchoahodo NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
8318 09/01/2015 17:03:13 stepde14 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
8285 08/01/2015 21:02:14 nxphuc NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
8284 08/01/2015 20:47:10 nxphuc NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
Back to Top