Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737732 27/03/2020 22:48:09 nguyenhieuckt HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
727216 29/02/2020 13:16:58 khuongvutramanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 4072 KB
726085 26/02/2020 16:00:54 tourist2samnguyen HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 3148 KB
723846 21/02/2020 21:53:08 Zelda2004 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3448 KB
721320 17/02/2020 08:45:35 Sang7a4gpc HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4164 KB
712117 30/01/2020 19:40:32 ntoanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 3096 KB
712114 30/01/2020 19:39:53 ntoanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 3128 KB
708215 21/01/2020 20:34:02 HackerMan HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2424 KB
705309 15/01/2020 20:11:00 canlit HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
703839 12/01/2020 21:50:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2580 KB
701664 09/01/2020 17:55:37 diceline HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2548 KB
701660 09/01/2020 17:52:04 diceline HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
689635 17/12/2019 12:11:18 khanhtron03 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 218 ms 5156 KB
688421 14/12/2019 15:30:53 khanhtron03 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4060 KB
684764 04/12/2019 20:51:10 trananhprince HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
684181 03/12/2019 09:03:56 nmhh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4120 KB
683765 02/12/2019 11:01:45 DươngAnhVũ HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
683749 02/12/2019 10:32:25 ntoan199 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4076 KB
683705 02/12/2019 00:11:26 nmhh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4152 KB
683678 01/12/2019 23:02:29 kimjisoo HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4108 KB
683674 01/12/2019 22:59:27 kimjisoo HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4088 KB
683044 30/11/2019 17:01:11 phuong2004 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 78 ms 2592 KB
681234 27/11/2019 21:38:32 MinhBietBay HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2572 KB
681227 27/11/2019 21:37:14 loilon504 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2568 KB
671145 09/11/2019 08:54:46 NQT1998 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 203 ms 3868 KB
665068 29/10/2019 21:22:21 Fidisk HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3524 KB
665066 29/10/2019 21:21:33 Fidisk HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3524 KB
658190 16/10/2019 08:28:28 nguyentrantien2002 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4140 KB
657743 15/10/2019 13:12:08 thien0914033912 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2584 KB
651853 05/10/2019 16:15:07 094175234 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 218 ms 7264 KB
649471 02/10/2019 13:33:50 phuleethanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
641999 18/09/2019 22:16:13 ldn694 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
635967 10/09/2019 20:15:24 FL_ADC HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 187 ms 4012 KB
631406 01/09/2019 23:53:50 nguyetanh10102005 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
630940 31/08/2019 22:00:04 nhatanh10102005 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2680 KB
630619 31/08/2019 09:07:22 thaolinh HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2696 KB
628544 26/08/2019 15:02:22 trungnguyenlak2003 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4144 KB
624929 22/08/2019 09:39:44 thuy_quynh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
622817 16/08/2019 18:05:44 trieutanhung93 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 187 ms 4124 KB
619836 12/08/2019 06:23:07 trandat HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
618752 08/08/2019 22:07:37 Midodra HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 3944 KB
615627 02/08/2019 16:45:05 baobao07 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
615413 02/08/2019 11:08:39 thiennhanui HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
615406 02/08/2019 10:58:50 dothihoangduyen HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4008 KB
615404 02/08/2019 10:52:01 ducanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 203 ms 2284 KB
598196 25/06/2019 00:39:50 ngocminh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
591459 09/06/2019 18:03:44 Newps HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4108 KB
573585 15/04/2019 21:00:34 lcnguyendang123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4216 KB
567713 31/03/2019 16:48:40 daothanhloc HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 125 ms 4228 KB
564450 24/03/2019 21:54:12 cyb3 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4760 KB
563917 23/03/2019 13:32:19 vinhhuong0802 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
563729 22/03/2019 21:27:34 phongan105 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
563576 22/03/2019 15:18:37 start008 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
561185 16/03/2019 20:36:31 tuanhuy03 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
558457 11/03/2019 16:25:43 namlawng123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4288 KB
557925 10/03/2019 23:17:24 ffrederick HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 4156 KB
552044 26/02/2019 22:30:46 gbking2003 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
551611 26/02/2019 10:38:30 leviettttnh HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
550866 24/02/2019 19:38:44 nguyenvantien0903 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
550863 24/02/2019 19:33:57 nguyenvantien0903 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
548680 19/02/2019 22:39:16 hongduyen29 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
548654 19/02/2019 22:01:01 duy0805 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
548595 19/02/2019 20:38:45 Qanh29 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
546247 14/02/2019 02:48:54 16122001 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
541416 28/01/2019 18:15:14 MINHKHANG HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 4212 KB
538876 21/01/2019 15:19:08 totanhiep HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4248 KB
538843 21/01/2019 14:01:52 blackcat2710 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4292 KB
535903 13/01/2019 20:35:31 anhnguyen123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4212 KB
535759 13/01/2019 11:19:45 HMĐ_191 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
535728 13/01/2019 09:46:05 dfwapekko HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4220 KB
533542 09/01/2019 14:57:15 cogang123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
533538 09/01/2019 14:52:21 cogang123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
533529 09/01/2019 14:42:28 cogang123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 4100 KB
533525 09/01/2019 14:32:51 cogang123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4088 KB
532494 07/01/2019 16:20:38 cogang123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 187 ms 4096 KB
532486 07/01/2019 15:45:11 sherlockvanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4104 KB
525185 08/12/2018 08:58:13 toan2902 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 6272 KB
524581 06/12/2018 18:06:50 094175234 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 203 ms 5728 KB
511919 15/11/2018 09:48:08 anhvippro123z HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
511018 13/11/2018 20:48:35 anhvippro123z HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
509844 12/11/2018 14:51:16 phuongnhi_tran_1206 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 3640 KB
508946 10/11/2018 20:15:19 huy9a1 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
504233 03/11/2018 20:53:42 chuotvip HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4300 KB
501565 31/10/2018 13:03:20 huynhthanhtan HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4128 KB
497603 25/10/2018 13:21:09 pvannvu2512 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 6320 KB
497356 24/10/2018 23:36:24 datvaduat_7a3_tdn HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4296 KB
497203 24/10/2018 22:08:45 hungduytdn7a3 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4260 KB
497179 24/10/2018 21:51:09 edwinda107 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4280 KB
488412 13/10/2018 10:59:15 xikhud HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 125 ms 4220 KB
484997 10/10/2018 22:59:29 ngonamduonghl HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
476200 28/09/2018 22:13:24 lehaiduyem123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 109 ms 2452 KB
474422 26/09/2018 19:17:31 vikhangcqt171 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4180 KB
466000 13/09/2018 16:22:57 LongÇhampion HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 4196 KB
459807 03/09/2018 22:28:48 ARSENAL1886 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2324 KB
457169 29/08/2018 20:37:51 minhboybn HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
456429 28/08/2018 10:13:03 HHHHHHHH HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
453948 21/08/2018 22:31:48 chaukhanh2003 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
452534 18/08/2018 10:12:01 kien672002 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 203 ms 3508 KB
452510 18/08/2018 09:36:27 lehaiduyem123 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
442160 18/07/2018 23:43:37 iostream HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 109 ms 4280 KB
440902 13/07/2018 20:20:53 hoangthuc701 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4124 KB
440898 13/07/2018 20:18:45 thelightvn HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4208 KB
439135 07/07/2018 16:02:05 phamductaictk98 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
437927 01/07/2018 21:41:00 nhatdanbgvt HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 1900 KB
437015 27/06/2018 10:28:11 thaibabao HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
437014 27/06/2018 10:25:45 thaibabao HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 2780 KB
435766 21/06/2018 22:29:06 blebleble HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
434144 17/06/2018 22:30:33 theanhbr02 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4008 KB
431916 09/06/2018 23:46:47 MonsterTTRR_6a3_2006 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4032 KB
431915 09/06/2018 23:43:23 MonsterTTRR_6a3_2006 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 218 ms 4188 KB
427286 25/05/2018 20:58:05 dungdq2002 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
419352 19/04/2018 00:25:11 vphuong214 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4264 KB
415943 11/04/2018 13:59:19 dangkhoa_pascal HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3520 KB
415568 10/04/2018 17:46:54 vinhntndu HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 2380 KB
410588 28/03/2018 21:29:09 huynhtuan17ti HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4044 KB
402152 09/03/2018 16:20:08 thuho HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
402151 09/03/2018 16:19:13 thuho HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 3424 KB
388396 22/01/2018 10:09:41 Minhduc HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
387704 19/01/2018 21:19:21 anhvanace HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
385578 14/01/2018 07:54:13 cuongyd1 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
382565 06/01/2018 19:48:17 Daoduychien HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
382097 05/01/2018 19:55:14 lynguyen HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3552 KB
381458 03/01/2018 15:53:48 Love4T144 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
379665 31/12/2017 20:27:23 hieu HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
368468 28/11/2017 20:18:21 thanhday132 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
365807 25/11/2017 02:01:53 8man HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
365797 25/11/2017 01:20:44 8man HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
362825 19/11/2017 20:17:38 tranminh183 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4168 KB
360513 15/11/2017 15:51:11 Leo_Messi_96 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 4016 KB
360378 15/11/2017 14:02:00 ducppa HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 4108 KB
360145 14/11/2017 21:56:53 mrlihd HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4148 KB
360108 14/11/2017 21:22:54 thelightvn HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4112 KB
359659 14/11/2017 14:30:40 freepascal HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
359312 13/11/2017 21:44:09 tenda1234 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4120 KB
359303 13/11/2017 21:38:56 kakaka HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
359301 13/11/2017 21:33:41 lucdaoquanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
359296 13/11/2017 21:31:58 lucdaoquanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4136 KB
359156 13/11/2017 20:02:28 dnhung1997 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4180 KB
359155 13/11/2017 20:00:44 khanhsaker97 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4180 KB
358793 13/11/2017 10:36:48 thanhchuongitc HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 4220 KB
358791 13/11/2017 10:36:01 thanhchuongitc HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 4252 KB
352693 04/11/2017 21:42:28 yhuynh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
351892 03/11/2017 16:23:34 manhhungking HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
349838 01/11/2017 06:59:39 hoan2k1 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
346588 27/10/2017 15:37:00 frostpixel HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
343811 24/10/2017 11:48:12 tuan HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
341551 21/10/2017 09:42:57 viethoang99 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4152 KB
336846 15/10/2017 09:37:19 masterv HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
332795 09/10/2017 21:00:10 quandapro HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 156 ms 4088 KB
329255 05/10/2017 07:26:34 duyvtvp1919 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4140 KB
328837 04/10/2017 04:15:44 awatjkim HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 109 ms 4256 KB
328248 03/10/2017 09:35:46 nkduc HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
325071 28/09/2017 23:48:02 ikotam HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4184 KB
323254 26/09/2017 14:36:58 nkt95bg HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
321219 22/09/2017 23:13:46 phuchoahodo HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
319408 19/09/2017 15:04:41 qqq HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
316974 14/09/2017 14:36:27 8man HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
307859 22/08/2017 15:23:57 vophuanpig HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
307858 22/08/2017 15:23:04 vophuanpig HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 3492 KB
304336 13/08/2017 20:56:26 crush HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
304323 13/08/2017 20:30:39 my_crush_hates_me HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
303704 12/08/2017 08:09:30 dasea HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
293945 10/07/2017 10:01:05 okeomachnha HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 4144 KB
293552 08/07/2017 16:20:48 lahoangphongq HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
292195 01/07/2017 20:03:28 lahoangphongq HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
286240 08/06/2017 20:30:06 cavang HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
286222 08/06/2017 19:54:10 nmhien2605 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
283145 25/05/2017 13:11:20 yutaka2k HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 4176 KB
272052 19/04/2017 20:37:38 boychienga1234 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
268117 06/04/2017 19:10:39 8man HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
264230 28/03/2017 09:57:39 huyenthoaisanco HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 62 ms 2372 KB
264214 28/03/2017 09:26:44 huyenthoaisanco HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2364 KB
264198 28/03/2017 09:07:02 peppie HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2460 KB
260355 18/03/2017 16:05:46 doituyentin HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 3560 KB
255288 06/03/2017 16:59:48 linhlrx HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3532 KB
255286 06/03/2017 16:52:36 SlothSe7en HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
253606 01/03/2017 18:42:34 Soledad HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
248450 17/02/2017 20:44:06 omega1100100 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2456 KB
248449 17/02/2017 20:43:59 omega1100100 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4096 KB
247543 15/02/2017 14:29:38 omega1100100 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4196 KB
241624 15/01/2017 23:16:30 sorry_dahaodl HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 125 ms 4264 KB
240654 13/01/2017 16:50:46 duongcscx HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 125 ms 3504 KB
237692 03/01/2017 11:20:18 khangtran HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
237476 02/01/2017 15:30:29 glass99ss HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
231878 13/12/2016 12:21:30 bvhop341999 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 4332 KB
228968 04/12/2016 22:26:04 glass99ss HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
223074 23/11/2016 21:33:33 hungdhv97 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
213673 09/11/2016 16:09:49 tranleduy1233 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
213619 09/11/2016 14:44:46 heathcliff1342 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
208492 31/10/2016 23:18:12 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
208488 31/10/2016 23:14:55 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2476 KB
208487 31/10/2016 23:13:49 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4128 KB
208486 31/10/2016 23:12:50 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
208482 31/10/2016 23:10:08 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
208480 31/10/2016 23:09:21 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 4132 KB
208446 31/10/2016 22:35:12 phamvankhanh1516 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 140 ms 2492 KB
206286 28/10/2016 10:59:23 hutPhamPhuong HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
206265 28/10/2016 09:57:25 hut_luan HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
206264 28/10/2016 09:56:22 hut_luan HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2456 KB
206258 28/10/2016 09:41:57 hutphuoc HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
202142 23/10/2016 16:48:21 phungvitrung HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
199521 19/10/2016 18:59:36 lotac HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4204 KB
195768 14/10/2016 01:47:59 minhtienst135 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
182950 26/09/2016 20:59:54 hoangducsmagic HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3908 KB
181211 22/09/2016 23:50:27 n0th1ng HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 250 ms 2536 KB
181099 22/09/2016 21:56:26 4everkaka HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
181064 22/09/2016 21:35:49 n0th1ng HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 218 ms 2536 KB
181035 22/09/2016 21:17:34 zerothientai HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 234 ms 2448 KB
180961 22/09/2016 20:16:35 VoHT HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
180959 22/09/2016 20:15:24 khangkhangtg HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 78 ms 1792 KB
180952 22/09/2016 20:10:23 VoHT HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 234 ms 2544 KB
179415 20/09/2016 12:26:22 thuytinh0114 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
178883 19/09/2016 12:01:38 trinhbaoanh HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
178333 18/09/2016 05:02:09 cuongyd1 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
177685 16/09/2016 21:11:45 wInD_MtA HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 218 ms 3548 KB
168434 02/09/2016 18:28:31 hoang_95125 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 390 ms 3564 KB
168406 02/09/2016 16:49:18 nguvaho HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 296 ms 3552 KB
168405 02/09/2016 16:47:49 nguvaho HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 421 ms 3560 KB
167148 29/08/2016 16:16:07 dahaodl HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 656 ms 6548 KB
166582 28/08/2016 11:48:50 dqhn123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 265 ms 3560 KB
164587 22/08/2016 23:16:17 Hhcckqnl HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 265 ms 3632 KB
162660 16/08/2016 12:00:02 caothesan HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 390 ms 3652 KB
151294 11/07/2016 00:04:55 CSP_9 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 500 ms 4028 KB
151292 11/07/2016 00:03:02 CSP_9 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 484 ms 4028 KB
151290 11/07/2016 00:02:22 CSP_9 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 468 ms 3636 KB
151289 11/07/2016 00:01:12 CSP_9 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 468 ms 3636 KB
151287 10/07/2016 23:59:42 CSP_9 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 546 ms 3652 KB
148502 29/06/2016 11:48:40 leducthinh0409 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 500 ms 6604 KB
142823 10/06/2016 15:06:14 nguyenxuanhaa3 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 250 ms 2556 KB
141763 05/06/2016 12:54:52 SunnyAUG HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 453 ms 3644 KB
135912 14/05/2016 09:54:15 Nguyenthaihoc HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3544 KB
134934 08/05/2016 00:16:41 zero1778 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 3640 KB
134923 07/05/2016 23:20:55 nguyenquoc2211 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 3644 KB
134683 05/05/2016 10:01:52 chitam117119 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 156 ms 3544 KB
133497 25/04/2016 17:43:04 loveTforever HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 296 ms 4404 KB
129159 04/04/2016 20:28:44 Tiny_199x HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 250 ms 2536 KB
127823 29/03/2016 14:34:11 longhuy322000 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 406 ms 6548 KB
125902 19/03/2016 16:09:00 doquangdat HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
125068 15/03/2016 22:31:50 tranminhkhoa HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3532 KB
125064 15/03/2016 22:18:24 namnguyen123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 406 ms 3652 KB
123364 06/03/2016 22:03:40 lvdo92 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 218 ms 4292 KB
120989 22/02/2016 10:17:54 thanhthinn1997 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 390 ms 3652 KB
120593 19/02/2016 16:57:19 dacthai2807 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 203 ms 2612 KB
119216 13/02/2016 20:56:30 TQT HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 375 ms 3660 KB
118525 09/02/2016 16:38:29 hanhlv270597 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 3652 KB
117948 05/02/2016 22:10:52 dqhungdl HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 6612 KB
116825 04/02/2016 17:22:59 ztrong HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 265 ms 3652 KB
112596 16/01/2016 21:17:40 sesshomalong HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 265 ms 3656 KB
112189 14/01/2016 22:08:24 AresGod HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 375 ms 3664 KB
110418 05/01/2016 10:20:19 psucoder HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 312 ms 3660 KB
105260 10/12/2015 21:56:51 vdn1999bxvp HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 359 ms 3664 KB
104644 08/12/2015 18:52:23 stepde15 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 296 ms 3644 KB
101288 05/12/2015 16:08:34 minhthuan274 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 265 ms 3596 KB
101107 04/12/2015 20:44:02 ngocchau2603 HASA - Hàn cây sắt Java 8 Accepted 453 ms 27084 KB
100911 03/12/2015 23:05:10 HoVanAnhK58A2 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 281 ms 3600 KB
100828 03/12/2015 21:06:32 ntanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 265 ms 3604 KB
100817 03/12/2015 20:58:35 ngocchau2603 HASA - Hàn cây sắt Java 8 Accepted 500 ms 24576 KB
100815 03/12/2015 20:53:13 ntanh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 453 ms 3608 KB
100527 02/12/2015 16:10:42 huynhduy_hmd HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 437 ms 3592 KB
100515 02/12/2015 15:56:27 dhenry HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 125 ms 2696 KB
99467 28/11/2015 10:42:29 vipbgo HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 125 ms 3508 KB
99461 28/11/2015 10:03:02 bacthosan HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 453 ms 3632 KB
97731 22/11/2015 21:40:03 bachnxepu HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 265 ms 3588 KB
92525 14/11/2015 15:25:52 truongarony HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 406 ms 3620 KB
89624 08/11/2015 18:24:22 thanhday132 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 281 ms 3624 KB
83392 26/10/2015 17:33:33 toan411998 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 265 ms 3668 KB
80130 18/10/2015 23:28:43 borntodie HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 421 ms 3628 KB
80070 18/10/2015 20:56:33 thethithoi1 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 2728 KB
79121 15/10/2015 21:08:49 ngocanh99 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 125 ms 3504 KB
78709 14/10/2015 21:26:41 UiM HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 250 ms 3628 KB
77930 12/10/2015 09:33:52 bao HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 359 ms 3668 KB
77891 11/10/2015 23:21:57 mr234 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2672 KB
75343 06/10/2015 13:48:36 phuleethanh HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 4264 KB
63982 16/09/2015 09:50:24 MTAZero HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 187 ms 3660 KB
63728 15/09/2015 11:03:25 angelo HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
59455 31/08/2015 16:40:53 nghethuat102 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3532 KB
59319 30/08/2015 20:36:24 xuanduclb123 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2944 KB
58752 27/08/2015 21:31:41 huynhnhat HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
58746 27/08/2015 21:27:42 miltonbw HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2920 KB
54079 19/08/2015 21:23:18 anonymous98 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 2888 KB
54071 19/08/2015 21:05:53 sanghk11 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 296 ms 3632 KB
49829 02/08/2015 16:06:18 npltv HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
49826 02/08/2015 15:57:35 middlest HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3096 KB
45116 10/07/2015 15:08:13 tuank55 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 436 ms 4036 KB
44497 04/07/2015 22:52:29 trongcao_vodoi12 HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 187 ms 3716 KB
43431 25/06/2015 20:35:10 mrtan_lovelife HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
43429 25/06/2015 20:31:57 mrtan_lovelife HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
40747 11/06/2015 13:56:51 farmerboy HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 202 ms 3708 KB
35846 16/05/2015 21:52:54 middlest HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 3040 KB
33430 10/05/2015 19:58:29 tsminh_3 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2928 KB
33282 09/05/2015 12:13:11 AresGod HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 280 ms 3680 KB
28530 16/04/2015 12:48:29 Loda HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 218 ms 2456 KB
27477 16/04/2015 01:17:03 zinzin HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 202 ms 2488 KB
26242 01/04/2015 21:37:46 ngan HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 78 ms 3408 KB
21433 15/03/2015 17:01:17 kieuquocdat123 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 343 ms 3600 KB
21112 12/03/2015 19:54:39 cuongyd1 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 46 ms 2588 KB
15846 08/03/2015 18:33:41 only_love97 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 296 ms 3636 KB
13080 17/02/2015 03:45:43 cuongyd1 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
13011 14/02/2015 22:44:04 hinodi_1998 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 3576 KB
10756 21/01/2015 11:14:46 haituanth2 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 171 ms 2300 KB
8567 11/01/2015 10:51:37 nxphuc HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 296 ms 3592 KB
Back to Top