Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737444 27/03/2020 00:30:10 0977859215 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
735134 19/03/2020 14:51:41 emLaNewBie GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
728964 05/03/2020 11:34:55 drlamlqd9 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
723592 21/02/2020 14:30:28 ntphong GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
722331 18/02/2020 21:22:35 dathoanhao098 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
720342 15/02/2020 09:50:59 18T1021208 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
719920 14/02/2020 09:49:07 novaphoenix GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
718099 10/02/2020 20:06:23 thống GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
718001 10/02/2020 16:58:41 khongcoten002 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
717994 10/02/2020 16:44:38 Sơna1 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
716888 08/02/2020 14:58:41 minhtrieutvn GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
716454 07/02/2020 19:19:23 whoisthatguy GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
715232 05/02/2020 22:56:49 anhkhoa09032004 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
712539 31/01/2020 15:11:43 pxt9704 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
712261 30/01/2020 21:39:48 helloeveryone GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
711111 30/01/2020 10:32:13 dangtiendung1201 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
711010 29/01/2020 23:51:48 Dan_De_Nui GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
711006 29/01/2020 22:57:56 Quang249 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
710875 29/01/2020 16:46:50 tahoangquan2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
710513 28/01/2020 17:35:41 hoangle134134 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
710486 28/01/2020 15:09:30 tuilatui132 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
708281 21/01/2020 20:51:17 HackerMan GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 31 ms 2732 KB
703183 11/01/2020 23:18:01 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2856 KB
703161 11/01/2020 22:59:48 hoangmanh123 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2856 KB
700067 07/01/2020 12:45:35 ntphong GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 3116 KB
695710 31/12/2019 23:04:01 hieuhehehieu123 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 3056 KB
692162 23/12/2019 14:43:33 Huwng GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
692154 23/12/2019 14:23:28 duyluan3110 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
692143 23/12/2019 13:20:53 sendmylove123 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
690904 19/12/2019 20:06:50 unglinh GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
688133 13/12/2019 23:57:02 haiprot1 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
686230 09/12/2019 00:04:03 linhlrx GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
679102 23/11/2019 16:01:22 pinyahoo567 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
678491 22/11/2019 18:27:45 congcanhlnq GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
673846 14/11/2019 18:28:29 dinhhuuduc GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
673835 14/11/2019 18:18:05 phduongit GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
671707 10/11/2019 18:46:49 anhproqn99 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
670698 08/11/2019 16:50:25 ldn694 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
667250 02/11/2019 15:55:51 hitu1907 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
667136 02/11/2019 11:14:38 hitu1905 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
666891 01/11/2019 21:56:57 ogit403 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
666857 01/11/2019 21:10:48 hitu1916 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
666828 01/11/2019 20:21:36 hitu1907 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
666813 01/11/2019 20:03:41 hitu1906 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
666798 01/11/2019 19:42:22 hitu1919 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
666713 01/11/2019 18:12:09 hitu1902 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
665714 30/10/2019 22:21:53 khoaat GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
664608 28/10/2019 21:22:53 hitu1903 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
664563 28/10/2019 20:53:28 kuzuma245 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
663866 27/10/2019 13:14:08 hitu1901 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
662557 25/10/2019 11:40:32 ntoan199 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
657998 15/10/2019 19:45:17 Fidisk GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
656815 13/10/2019 08:56:25 nguyentrantien2002 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
656554 12/10/2019 15:45:37 nguyentuankiet2005 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
651190 04/10/2019 17:11:26 heo GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
649883 02/10/2019 23:29:15 queanh0220 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
646764 27/09/2019 07:48:01 pmt GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
646388 26/09/2019 14:18:07 quochuong2006 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
640321 17/09/2019 09:09:15 gbking2003 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
635582 10/09/2019 10:03:40 ct390 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
630885 31/08/2019 20:08:55 nhatanh10102005 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
628473 26/08/2019 10:42:39 thaolinh GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
625018 22/08/2019 10:10:04 thuy_quynh GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
617411 06/08/2019 15:08:28 thnhan2005 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
616048 03/08/2019 16:00:05 vanquyvct GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
615115 01/08/2019 20:57:39 trandat GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
615079 01/08/2019 20:23:25 lethienquan28052006 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
614768 01/08/2019 09:40:37 trieutanhung93 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
603299 05/07/2019 09:12:46 TIN10_VUTRINHHOANG GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
601085 29/06/2019 17:28:50 baobao07 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
596987 22/06/2019 15:39:27 trananhprince GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
594850 18/06/2019 08:33:40 tuananh778999 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
592365 12/06/2019 15:47:43 ngoctit GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
591181 08/06/2019 17:21:11 huuthien198zz GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
590650 06/06/2019 20:54:54 masteroffood GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
583130 15/05/2019 15:09:39 namlawng123 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
582022 11/05/2019 16:51:15 leviettttnh GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
581862 10/05/2019 18:45:24 ffrederick GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
581578 09/05/2019 21:27:00 rimuru GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
569866 06/04/2019 14:30:43 cucxinh2911 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
569847 06/04/2019 12:49:19 Nducnha GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
569840 06/04/2019 12:34:35 bk201 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
569543 05/04/2019 14:58:07 thecuongthehieu GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
568694 03/04/2019 10:10:10 karasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
568692 03/04/2019 10:07:09 karasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
568691 03/04/2019 10:05:52 karasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
568690 03/04/2019 10:04:16 karasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
568689 03/04/2019 10:02:29 karasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
568688 03/04/2019 09:57:22 karasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
563694 22/03/2019 19:56:25 thedemonstuan GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
563690 22/03/2019 19:52:56 thedemonstuan GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
563687 22/03/2019 19:47:15 doanthanhnhat0510 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
558643 11/03/2019 21:41:38 phungduyminh1802 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
548899 20/02/2019 15:22:30 thao1234 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
544329 09/02/2019 02:33:55 cyb3 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
536441 14/01/2019 22:04:16 GiaLương GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
536389 14/01/2019 20:22:39 MINHKHANG GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
535346 12/01/2019 14:08:43 nguyenvantien0903 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
533798 09/01/2019 21:36:19 viet2805 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
533722 09/01/2019 20:30:08 namconyl GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
533505 09/01/2019 14:09:08 bxgbaki GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
531259 05/01/2019 21:07:41 nguyentandung2005 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
530599 04/01/2019 21:05:03 minhvuthcsyl GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
530597 04/01/2019 21:04:35 ronaldo GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
530595 04/01/2019 21:03:33 dothihoangduyen GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
530571 04/01/2019 20:51:54 Kieuthienquyyl GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
530557 04/01/2019 20:33:20 thanhtuthcsyenlac GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
526227 10/12/2018 17:51:56 Lam22062002 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
525955 09/12/2018 21:09:22 vanduc8a3 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
525877 09/12/2018 19:56:05 cptkhai GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
524612 06/12/2018 18:32:49 tcoder GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
516033 20/11/2018 01:01:43 chinhhi GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
511924 15/11/2018 09:49:16 anhvippro123z GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
511609 14/11/2018 21:54:43 hduoc2003 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
511608 14/11/2018 21:54:26 hduoc2003 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
511607 14/11/2018 21:53:29 hduoc2003 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
511255 14/11/2018 09:28:01 hitu08 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
511023 13/11/2018 20:49:37 anhvippro123z GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
510921 13/11/2018 20:26:56 hitu01 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
510426 13/11/2018 11:54:23 hitu05 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
510175 12/11/2018 22:40:32 hitu07 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
510109 12/11/2018 21:43:11 hitu02 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510090 12/11/2018 21:24:15 hitu02 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
506898 07/11/2018 18:48:45 maihuuton987 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
506767 07/11/2018 14:58:44 hanhien GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
503537 02/11/2018 19:50:11 chuotvip GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
500205 29/10/2018 11:38:18 lehoang GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
497913 25/10/2018 18:55:41 vanan9205 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
495991 23/10/2018 11:04:17 12hooks GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
492046 17/10/2018 23:13:15 hitu03 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
483242 08/10/2018 17:39:25 huynhthanhtan GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
482243 06/10/2018 22:18:01 taminhquanno21 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
479548 03/10/2018 19:09:26 tien05062004 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
472698 24/09/2018 08:41:38 SPJ GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
470063 20/09/2018 08:29:59 lcnguyendang123 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
466814 14/09/2018 20:10:54 mrlihd GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
466578 14/09/2018 14:22:23 Minatokaze GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
463519 09/09/2018 21:37:09 xikhud GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
463497 09/09/2018 21:08:59 LongÇhampion GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
463468 09/09/2018 20:36:08 duong2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
457805 30/08/2018 21:21:05 duong2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
457631 30/08/2018 15:42:05 duong2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
457593 30/08/2018 14:51:08 chaukhanh2003 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
457363 30/08/2018 07:46:24 HHHHHHHH GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
456047 27/08/2018 10:49:59 phamanmaithao10 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
449145 11/08/2018 10:31:04 phuongnhi_tran_1206 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
447996 08/08/2018 02:51:34 Asteross GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
446892 03/08/2018 15:46:45 hoangthuc701 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
445304 30/07/2018 08:23:59 vikhangcqt171 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
443354 23/07/2018 15:15:10 tronghieuACM GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
439663 09/07/2018 22:45:17 kaitoukid1609 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
439662 09/07/2018 22:44:31 kaitoukid1609 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
437226 28/06/2018 11:47:56 iostream GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
430867 06/06/2018 11:16:10 yorukarasu GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
424950 14/05/2018 23:31:26 dungdq2002 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
421267 25/04/2018 19:57:46 Gib5102 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
415764 10/04/2018 23:39:58 bibinguyen GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
414808 08/04/2018 14:29:56 55555 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
414797 08/04/2018 13:57:49 MeoAmi GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
414793 08/04/2018 13:24:01 hoi_lam_gi GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
414332 07/04/2018 11:10:13 vinhntndu GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
404740 14/03/2018 08:18:24 haltv GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
402906 12/03/2018 09:30:30 bach123 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
402886 12/03/2018 08:05:39 YeuEmTuCaiNhinDauTien GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
399234 27/02/2018 22:00:17 abcxyz3009 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
395898 12/02/2018 10:52:46 GấuBéoIT GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
395897 12/02/2018 10:49:14 nakrothpro GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
392408 29/01/2018 16:16:54 duongbp1990 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
391666 27/01/2018 10:21:14 quyenmmai GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
380057 01/01/2018 16:04:37 QuangTruongNguyen GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
380042 01/01/2018 15:51:58 huy9a1 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
379729 31/12/2017 23:07:24 huynhtuan17ti GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
379497 31/12/2017 11:02:12 changlangtu97 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
377707 26/12/2017 12:11:30 votrunghieu9a2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
364442 22/11/2017 22:32:10 chinhd17ht01tdmu GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
364411 22/11/2017 22:04:24 nguyenthanhtung GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
361130 16/11/2017 13:46:25 anh76qn GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
359615 14/11/2017 14:16:40 freepascal GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
357960 11/11/2017 23:29:08 hoangtrung080697 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
356359 09/11/2017 19:38:29 thanhchuongitc GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
352444 04/11/2017 16:21:22 tranthanhhai GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
349970 01/11/2017 08:31:13 mtavip_prono1 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
349899 01/11/2017 07:28:24 hoan2k1 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1656 KB
342293 22/10/2017 05:13:48 anhbannho147vn GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
341106 20/10/2017 15:06:05 0000000000 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
340179 19/10/2017 14:02:59 Sieyco123456 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
340149 19/10/2017 13:16:43 Sieyco123456 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
340148 19/10/2017 13:15:31 Sieyco123456 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
337595 15/10/2017 22:51:20 phamvankhanh1516 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
335329 13/10/2017 06:32:52 masterv GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
334335 11/10/2017 22:28:52 crush GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
327383 02/10/2017 12:55:26 8man GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
326434 01/10/2017 02:52:00 nhpntz0t GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
324644 28/09/2017 16:15:21 frostpixel GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318872 18/09/2017 10:17:53 lequangdat300901 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
318869 18/09/2017 10:15:33 vanduc11a2 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
318866 18/09/2017 10:11:22 leducan1110 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
313240 05/09/2017 20:20:07 blebleble GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
306963 19/08/2017 15:31:21 ABC_XYZ GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
305915 17/08/2017 11:29:32 Nhokkz GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
305820 17/08/2017 02:50:04 toilati123vn GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
305818 17/08/2017 02:44:34 toilati123vn GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
305731 16/08/2017 21:28:17 dangkhoa_pascal GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
300695 02/08/2017 22:17:32 congthangk36d GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
299015 26/07/2017 16:20:25 buiminhkhang GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
299002 26/07/2017 15:12:33 minhthu20201 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
288372 16/06/2017 13:46:29 perfect GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
286793 10/06/2017 21:55:35 hatuank97lhp GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
285500 05/06/2017 09:08:08 nguyenhoangnam GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
283881 29/05/2017 11:10:31 tuan GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
283878 29/05/2017 10:59:29 tuan GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
281595 19/05/2017 19:44:12 azulgrana1 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
277164 10/05/2017 14:05:09 tuan GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
274268 27/04/2017 22:16:29 khoinguyentdmu GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
272914 22/04/2017 22:37:35 phamtrunghieuntp GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
266694 03/04/2017 23:20:11 dinhvanhuy98 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
265605 01/04/2017 09:24:58 lehoainam GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
262773 24/03/2017 15:01:11 nkduc GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
254616 04/03/2017 17:05:20 vphuong214 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
246018 10/02/2017 22:20:43 hoangthuhang GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
242954 24/01/2017 22:28:04 King GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
239498 09/01/2017 21:49:47 SlothSe7en GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
239252 08/01/2017 16:10:03 linhlrx GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
238774 06/01/2017 21:00:39 ARSENAL1886 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
236803 30/12/2016 20:25:35 thanhday132 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
222243 22/11/2016 17:37:06 ducquynhfptk12 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
222241 22/11/2016 17:36:24 ducquynhfptk12 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
222239 22/11/2016 17:35:39 ducquynhfptk12 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
220638 19/11/2016 22:26:48 nguyenthang GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
220239 19/11/2016 01:23:39 anhpro96 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
218665 16/11/2016 20:37:54 s2lyonking GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
214521 11/11/2016 08:45:13 sbeatit GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
213379 08/11/2016 22:12:31 huynhtienluc GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
212006 06/11/2016 18:23:42 tranleduy1233 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
208223 31/10/2016 17:10:11 boychienga1234 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
207574 30/10/2016 05:40:44 HVDInh33 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
205961 27/10/2016 21:00:10 thanhthuy GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
205365 26/10/2016 23:01:35 thanhthuy GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
204905 26/10/2016 09:48:27 khieunguyen GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
204766 26/10/2016 00:12:16 itcdeveloper14 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2256 KB
199877 20/10/2016 12:24:26 8man GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
199869 20/10/2016 11:13:18 hoangducsmagic GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
192989 11/10/2016 10:45:37 hungdhv97 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
192889 11/10/2016 08:03:35 giangstellar365 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
189887 08/10/2016 09:49:58 khoadeptrai GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 1420 KB
186257 02/10/2016 01:11:23 phungvitrung GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
184439 29/09/2016 10:12:40 quanghsprovp GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
173209 10/09/2016 18:02:38 bachnxepu GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172324 09/09/2016 14:08:45 Hhcckqnl GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167735 31/08/2016 09:44:50 4everkaka GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166543 28/08/2016 10:08:22 192168120 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
162109 14/08/2016 18:58:58 khoi2410 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161380 12/08/2016 20:29:55 damsanchv GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159588 08/08/2016 12:06:11 cufury GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
155054 26/07/2016 15:22:35 parkouryb GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
152508 17/07/2016 13:15:22 caothesan GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
152041 15/07/2016 13:38:00 thienlong GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
151064 10/07/2016 07:43:17 Algo GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
150146 05/07/2016 22:23:47 dqhn123 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149523 03/07/2016 11:10:19 try GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
148549 29/06/2016 14:50:28 leducthinh0409 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
147660 24/06/2016 00:26:40 ititorit GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147635 23/06/2016 22:03:43 phamminhtuan GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
142583 09/06/2016 12:10:20 hoangthongvo GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
142575 09/06/2016 10:11:37 nguyenxuanhaa3 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141694 05/06/2016 00:30:58 duckunzz GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
141376 03/06/2016 23:04:26 trivonhan GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141310 03/06/2016 20:15:08 ducthanh313 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
141294 03/06/2016 19:55:50 trantienlqd200620 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141140 03/06/2016 07:41:06 trantienlqd200620 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137829 25/05/2016 23:15:47 Comrade GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135936 14/05/2016 12:09:53 nvtu GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
135332 10/05/2016 17:34:53 khangtran GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
133219 23/04/2016 17:03:25 dahaodl GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
130713 12/04/2016 17:20:11 xxxxxxx154 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
123557 07/03/2016 21:48:26 TQT GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
121380 23/02/2016 22:36:39 longhuy322000 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121375 23/02/2016 22:30:46 lvdo92 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121331 23/02/2016 21:02:35 dqhungdl GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119414 14/02/2016 14:15:22 ngonamduonghl GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
118333 08/02/2016 03:17:14 hungs20 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115226 29/01/2016 15:02:26 dacthai2807 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115018 28/01/2016 10:22:07 huynhduy_hmd GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114951 27/01/2016 21:48:21 junlexo GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113767 21/01/2016 22:54:59 aquawind0130 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113517 21/01/2016 08:00:22 nhinlee GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113515 21/01/2016 07:58:21 proxike GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113511 21/01/2016 07:47:18 phuleethanh GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
106670 18/12/2015 00:40:45 minhem1231 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105590 11/12/2015 20:46:06 Hint_gokai GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105439 11/12/2015 13:26:10 hanhlv270597 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104946 09/12/2015 22:12:22 psucoder GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
97757 22/11/2015 22:00:19 cyan GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2088 KB
95712 20/11/2015 19:34:57 tranquockhanh GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95147 19/11/2015 10:16:39 MTAnewbie GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95144 19/11/2015 10:13:56 MTAnewbie GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93757 16/11/2015 17:34:18 anvodacu0112 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1212 KB
92945 15/11/2015 11:32:15 yogathanh99 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
92171 13/11/2015 19:59:16 minhthuan274 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
86792 02/11/2015 08:49:09 chalker GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 0 ms 1480 KB
86535 01/11/2015 11:41:21 khiem2702 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
83039 25/10/2015 16:31:53 Khoidaik GRAVI - Trọng lực Python 2 Accepted 46 ms 1580 KB
77113 09/10/2015 20:21:37 typpoppop GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
76303 08/10/2015 12:23:40 toan411998 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
75969 07/10/2015 15:33:05 loveTforever GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
75925 07/10/2015 12:50:38 UiM GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
71937 03/10/2015 08:58:37 danyenbinh GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
71923 03/10/2015 08:30:50 bacthosan GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
70200 30/09/2015 19:31:28 tranvthanhson GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
65381 20/09/2015 10:57:18 nguvaho GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
61269 06/09/2015 14:37:40 phuleethanh GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
61260 06/09/2015 14:21:13 MTAZero GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
60662 04/09/2015 22:58:04 phanthanhnam GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
60403 04/09/2015 09:46:06 wInD_MtA GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
58844 28/08/2015 01:45:30 hungngoquoc GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
53928 18/08/2015 18:56:34 chitam117119 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
53440 15/08/2015 08:04:25 middlest GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
50583 08/08/2015 23:49:12 npltv GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
49815 02/08/2015 13:50:50 ktlt2014 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
49583 01/08/2015 11:39:39 ktlt2014 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49575 01/08/2015 11:22:49 ktlt2014 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49570 01/08/2015 11:19:10 ktlt2014 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49569 01/08/2015 11:17:31 ktlt2014 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
48209 20/07/2015 15:02:25 nhutrg1998 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
47360 16/07/2015 22:53:10 mrtan_lovelife GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
46206 15/07/2015 18:21:41 only_love97 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
45189 10/07/2015 22:31:07 HanhThong GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
45184 10/07/2015 21:58:03 hinodi_1998 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
44030 30/06/2015 21:46:14 nghethuat102 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
41911 20/06/2015 18:33:49 the_c GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
38215 31/05/2015 08:54:18 romqn1999 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
38196 30/05/2015 22:55:43 ngan GRAVI - Trọng lực Python 2 Accepted 46 ms 6136 KB
38188 30/05/2015 22:38:08 nguyenmanhthien GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
36224 22/05/2015 01:16:28 farmerboy GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
32241 29/04/2015 23:32:52 johnwilson GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
32213 29/04/2015 21:56:37 mikelhpdatke GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
26872 09/04/2015 05:30:01 trungvt130584 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
26866 09/04/2015 01:16:32 tankorbox GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
24144 22/03/2015 20:39:31 kieuquocdat123 GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 31 ms 1768 KB
21716 18/03/2015 09:44:12 vdn1999bxvp GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
21553 16/03/2015 10:02:38 thangtik15 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
21534 16/03/2015 04:14:52 Nguyenthaihoc GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
21526 16/03/2015 02:08:54 truongtop14 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
13132 20/02/2015 21:31:27 dinhvanthanh GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
10944 23/01/2015 11:50:46 conglinh GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10943 23/01/2015 11:45:24 conglinh GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
9967 15/01/2015 07:55:33 stepde15 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8425 10/01/2015 02:37:35 nxphuc GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
8389 10/01/2015 00:50:37 phuchoahodo GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
8032 04/01/2015 19:47:37 junking GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
7020 13/12/2014 21:08:12 dinhvanduy7895 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
7019 13/12/2014 21:08:12 dinhvanduy7895 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1764 KB
7018 13/12/2014 21:07:36 dinhvanduy7895 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
7017 13/12/2014 21:07:35 dinhvanduy7895 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1764 KB
6873 10/12/2014 18:18:32 MeigyokuThmn GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
6660 06/12/2014 19:20:20 stepde14 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
5961 24/11/2014 20:30:52 ThienCoder GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
3322 30/10/2014 22:17:38 NhatHoang GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3240 29/10/2014 19:55:21 voquocthang GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 0 KB
3196 27/10/2014 22:30:02 thanhCode GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
3161 27/10/2014 18:12:55 vusaka GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
3094 27/10/2014 08:02:23 nptn90 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
3087 26/10/2014 23:54:25 haituanth2 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
3082 26/10/2014 23:30:59 phamhuuthien GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 620 KB
Back to Top