Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731511 12/03/2020 13:03:48 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
723499 21/02/2020 09:46:44 lethienquan28052006 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
720572 15/02/2020 16:35:07 ducanh CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 78 ms 2668 KB
712221 30/01/2020 21:20:56 Fidisk CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 6520 KB
708203 21/01/2020 20:30:22 HackerMan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 140 ms 1848 KB
695224 30/12/2019 23:21:11 phamvansung CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 140 ms 1884 KB
658219 16/10/2019 09:34:08 nguyentrantien2002 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
651844 05/10/2019 16:05:22 namlawng123 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
637528 13/09/2019 07:46:31 ct390 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
635633 10/09/2019 10:41:27 baobao07 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
633610 07/09/2019 17:35:38 haupas CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
624950 22/08/2019 09:47:57 thuy_quynh CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2200 KB
618812 09/08/2019 07:29:04 trandat CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 3212 KB
612664 28/07/2019 15:17:27 ffrederick CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2796 KB
606189 14/07/2019 10:10:08 TIN10_VUTRINHHOANG CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2768 KB
600349 27/06/2019 17:10:36 rimuru CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2820 KB
598736 26/06/2019 11:05:43 nhamtan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
598571 25/06/2019 22:42:20 trananhprince CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
597287 23/06/2019 03:10:04 ngocminh CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
596506 21/06/2019 16:45:50 cyb3 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
594482 17/06/2019 19:28:50 masteroffood CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
592662 13/06/2019 15:18:42 ngoctit CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2656 KB
585768 23/05/2019 09:10:15 KayTran CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
559322 12/03/2019 21:21:43 leviettttnh CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 46 ms 2916 KB
559098 12/03/2019 15:11:56 phuongnhi_tran_1206 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
554371 03/03/2019 18:34:37 nguyenvantien0903 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
526863 11/12/2018 17:19:42 tcoder CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
515006 18/11/2018 16:56:40 chuotvip CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
511926 15/11/2018 09:49:57 anhvippro123z CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
511028 13/11/2018 20:50:19 anhvippro123z CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
499575 27/10/2018 23:24:50 xikhud CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
491306 16/10/2018 23:00:26 iostream CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 3420 KB
487084 12/10/2018 08:11:53 tamto58713 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
474008 26/09/2018 07:59:44 dangkhoa_pascal CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
471219 21/09/2018 11:51:47 LongÇhampion CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
469392 18/09/2018 21:03:19 nguyenthanhhien CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
469183 18/09/2018 18:16:24 congvipkhoinoi CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
461521 06/09/2018 20:51:36 mrlihd CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
456424 28/08/2018 10:09:47 HHHHHHHH CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 3460 KB
450033 13/08/2018 10:48:51 hoangthuc701 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 3524 KB
447672 07/08/2018 08:20:16 vikhangcqt171 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
431128 07/06/2018 11:09:01 MiuKy CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 296 ms 2612 KB
420700 23/04/2018 20:33:19 Nhokkz CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
419896 20/04/2018 23:15:10 bibinguyen CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2652 KB
415251 09/04/2018 20:38:51 vinhntndu CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2452 KB
396404 14/02/2018 13:56:23 Tunga1 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
393881 03/02/2018 08:10:52 duongbp1990 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
393438 01/02/2018 17:32:26 gtneopuv CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 156 ms 2360 KB
393422 01/02/2018 16:48:08 vudet11 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 140 ms 3012 KB
393406 01/02/2018 16:16:02 xuanvuong CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 171 ms 2356 KB
386380 16/01/2018 11:10:25 huy9a1 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
361663 17/11/2017 13:28:56 0000000000 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
360070 14/11/2017 20:31:05 hoangtrung080697 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
359865 14/11/2017 15:30:46 freepascal CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3352 KB
349118 31/10/2017 08:21:30 hoan2k1 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
340965 20/10/2017 10:11:46 nkduc CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
339077 17/10/2017 21:29:24 nguyenhavi CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 3484 KB
339036 17/10/2017 21:09:58 isora1996 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 62 ms 2460 KB
338889 17/10/2017 18:59:46 nguyenkhue86 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 10364 KB
338066 16/10/2017 21:01:53 trungcbg CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
338041 16/10/2017 20:50:03 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
338027 16/10/2017 20:46:29 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 125 ms 41816 KB
338010 16/10/2017 20:38:21 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 3440 KB
338005 16/10/2017 20:35:43 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
338002 16/10/2017 20:34:42 skipro982301 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
338001 16/10/2017 20:33:16 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
337993 16/10/2017 20:26:08 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
337919 16/10/2017 19:56:19 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
337905 16/10/2017 19:44:58 Huan1412 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
336929 15/10/2017 10:29:58 QSM CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 6488 KB
336852 15/10/2017 09:40:04 thanhchuongitc CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
333690 10/10/2017 23:06:47 itcdeveloper14 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
283091 25/05/2017 11:14:29 tuan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
283089 25/05/2017 11:09:46 tuan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
276410 08/05/2017 14:47:09 tuan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
260090 18/03/2017 09:32:09 doituyentin CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
258683 15/03/2017 23:35:31 ducquynhfptk12 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
250731 21/02/2017 15:43:48 TQT CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
246219 11/02/2017 16:02:42 caothesan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
244815 06/02/2017 09:22:59 stromvbvc CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3596 KB
244778 05/02/2017 23:16:18 khoadeptrai CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
243739 30/01/2017 15:01:03 tranleduy1233 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3744 KB
238482 05/01/2017 21:05:14 4everkaka CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 9688 KB
224205 25/11/2016 13:53:54 ARSENAL1886 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
198132 17/10/2016 21:27:56 dqhn123 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
193176 11/10/2016 16:18:55 junlexo CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 125 ms 2836 KB
193174 11/10/2016 16:18:35 junlexo CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2752 KB
181902 24/09/2016 21:10:21 sbeatit CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 296 ms 1776 KB
179850 20/09/2016 23:33:39 thanhthuy CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 109 ms 1820 KB
179672 20/09/2016 19:59:47 dahaodl CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
179289 20/09/2016 09:02:28 leducthinh0409 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179242 20/09/2016 00:26:15 itcdeveloper14 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179226 20/09/2016 00:06:22 LeoPard_Lee CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1652 KB
176188 14/09/2016 13:39:45 lvdo92 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1688 KB
174251 12/09/2016 14:44:35 taycuong CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1736 KB
172711 10/09/2016 01:03:09 Hhcckqnl CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
161032 11/08/2016 22:45:20 Comrade CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 125 ms 2808 KB
157369 31/07/2016 17:45:58 Nguyenthaihoc CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
152141 15/07/2016 18:37:37 thienlong CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
145321 18/06/2016 21:43:55 nguyenxuanhaa3 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 156 ms 2212 KB
143714 14/06/2016 21:32:08 proxike CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 156 ms 2816 KB
135072 08/05/2016 23:21:12 khangtran CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 3752 KB
122255 28/02/2016 13:03:41 dqhungdl CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1500 KB
119460 14/02/2016 20:00:43 hanhlv270597 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1524 KB
112065 14/01/2016 11:48:09 hoangthongvo CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
111758 12/01/2016 21:45:07 minhem1231 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
111756 12/01/2016 21:42:31 minhem1231 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1320 KB
107299 21/12/2015 21:02:57 middlest CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 453 ms 1924 KB
107173 20/12/2015 22:20:47 vdn1999bxvp CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1348 KB
100163 30/11/2015 16:24:05 minhem1231 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
97619 22/11/2015 19:33:52 ACM2015 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 406 ms 1708 KB
97608 22/11/2015 19:06:50 bachnxepu CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1236 KB
81942 22/10/2015 17:16:41 toan411998 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80049 18/10/2015 20:24:58 nguvaho CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1212 KB
78253 13/10/2015 10:28:11 UiM CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1208 KB
77956 12/10/2015 12:25:30 Khoidaik CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1136 KB
72227 03/10/2015 23:49:55 congson CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
71932 03/10/2015 08:49:17 bacthosan CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 296 ms 1896 KB
70108 30/09/2015 14:25:52 thanhday132 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
63559 14/09/2015 17:42:01 wInD_MtA CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
61835 08/09/2015 15:02:42 phuleethanh CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 4216 KB
61370 06/09/2015 20:06:53 MTAZero CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
50680 10/08/2015 10:04:02 mr234 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
50635 09/08/2015 20:50:03 manhha251 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
50626 09/08/2015 20:16:59 chitam117119 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
50399 07/08/2015 10:40:47 ktlt2014 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
50283 06/08/2015 09:14:15 bluesky CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
50276 06/08/2015 08:21:50 npltv CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
47692 19/07/2015 16:53:17 mrtan_lovelife CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
45265 11/07/2015 22:53:03 hinodi_1998 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1876 KB
45096 10/07/2015 12:07:35 romqn1999 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
45037 10/07/2015 00:10:22 mrtan_lovelife CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
45030 09/07/2015 23:59:45 mrtan_lovelife CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
39763 10/06/2015 19:13:27 farmerboy CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
39251 03/06/2015 16:26:25 nghethuat102 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3488 KB
38968 01/06/2015 23:33:40 nguyenmanhthien CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
37826 28/05/2015 23:13:40 the_c CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3572 KB
32058 29/04/2015 01:02:26 mikelhpdatke CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
26751 07/04/2015 10:38:53 only_love97 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
24353 23/03/2015 16:21:54 kieuquocdat123 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
11924 12/02/2015 21:23:31 thuytiendang206 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 772 KB
11496 05/02/2015 12:47:21 conglinh CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1556 KB
10456 18/01/2015 15:34:38 phuchoahodo CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 900 KB
10347 17/01/2015 17:27:57 dinhvanduy7895 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
10208 16/01/2015 18:33:47 voquocthang CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
9878 14/01/2015 19:12:55 haituanth2 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 140 ms 1788 KB
9866 14/01/2015 15:36:00 stepde15 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
9857 14/01/2015 14:01:29 stepde15 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 896 KB
9855 14/01/2015 13:48:51 stepde15 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 140 ms 1816 KB
9854 14/01/2015 13:31:59 nxphuc CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
8846 14/01/2015 01:34:54 thanhbinh0995 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 744 KB
8839 14/01/2015 01:03:57 vusaka CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 93 ms 2228 KB
Back to Top