Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731512 12/03/2020 13:03:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 875 ms 15800 KB
720582 15/02/2020 16:38:50 ducanh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 937 ms 15872 KB
720578 15/02/2020 16:38:20 ducanh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 890 ms 15188 KB
720422 15/02/2020 11:37:13 haupas CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 343 ms 10020 KB
720311 15/02/2020 08:53:15 nhhpbc7a1 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 171 ms 9336 KB
712220 30/01/2020 21:20:18 Fidisk CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 343 ms 26488 KB
708212 21/01/2020 20:31:55 HackerMan CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 703 ms 8592 KB
658218 16/10/2019 09:33:53 nguyentrantien2002 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 718 ms 8668 KB
657532 14/10/2019 20:51:48 094175234 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 968 ms 7220 KB
657530 14/10/2019 20:45:17 thien0914033912 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 406 ms 7240 KB
651900 05/10/2019 17:31:30 namlawng123 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 406 ms 9264 KB
651899 05/10/2019 17:30:25 namlawng123 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 421 ms 9640 KB
640543 17/09/2019 14:29:22 ct390 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 328 ms 7372 KB
635640 10/09/2019 10:45:16 baobao07 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 515 ms 13360 KB
624949 22/08/2019 09:47:40 thuy_quynh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 921 ms 10636 KB
620240 12/08/2019 23:41:35 leviettttnh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 609 ms 36056 KB
618813 09/08/2019 07:29:22 trandat CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 921 ms 10664 KB
612666 28/07/2019 15:18:22 ffrederick CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 187 ms 16076 KB
600389 27/06/2019 19:53:58 rimuru CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 531 ms 35940 KB
598754 26/06/2019 12:13:05 masteroffood CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 953 ms 6448 KB
598735 26/06/2019 11:05:28 nhamtan CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 171 ms 5684 KB
598574 25/06/2019 22:43:11 trananhprince CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 531 ms 27476 KB
598570 25/06/2019 22:40:59 trananhprince CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 484 ms 27692 KB
597286 23/06/2019 03:09:10 ngocminh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 750 ms 19880 KB
596505 21/06/2019 16:43:55 cyb3 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 546 ms 20080 KB
585769 23/05/2019 09:10:39 KayTran CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 312 ms 9800 KB
554373 03/03/2019 18:37:52 nguyenvantien0903 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 359 ms 20472 KB
511927 15/11/2018 09:50:17 anhvippro123z CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 687 ms 13128 KB
511029 13/11/2018 20:50:39 anhvippro123z CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 750 ms 13128 KB
499725 28/10/2018 10:56:49 xikhud CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 328 ms 16020 KB
491323 16/10/2018 23:07:55 iostream CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 984 ms 24328 KB
491320 16/10/2018 23:06:53 iostream CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 609 ms 10660 KB
474009 26/09/2018 08:01:26 dangkhoa_pascal CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 218 ms 7348 KB
471220 21/09/2018 11:52:06 LongÇhampion CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 781 ms 6752 KB
470818 20/09/2018 19:51:28 vikhangcqt171 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 515 ms 19116 KB
461532 06/09/2018 21:01:01 mrlihd CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 781 ms 23008 KB
456423 28/08/2018 10:09:36 HHHHHHHH CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 109 ms 6592 KB
450034 13/08/2018 10:51:53 hoangthuc701 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 125 ms 6860 KB
429936 02/06/2018 11:48:07 vphuong214 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 578 ms 20092 KB
420701 23/04/2018 20:33:37 Nhokkz CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 250 ms 11608 KB
418730 16/04/2018 19:46:38 vinhntndu CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 671 ms 13192 KB
402685 11/03/2018 16:57:01 huy9a1 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 250 ms 9420 KB
393883 03/02/2018 08:18:23 duongbp1990 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 765 ms 13036 KB
361664 17/11/2017 13:29:25 0000000000 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 234 ms 11664 KB
359955 14/11/2017 16:08:24 freepascal CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 234 ms 7652 KB
349117 31/10/2017 08:21:07 hoan2k1 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 125 ms 6636 KB
338092 16/10/2017 21:10:28 trungcbg CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 109 ms 6592 KB
260186 18/03/2017 09:51:04 doituyentin CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 140 ms 9236 KB
251843 24/02/2017 23:16:10 TQT CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 140 ms 9196 KB
247100 13/02/2017 23:23:04 caothesan CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 828 ms 18840 KB
244817 06/02/2017 09:25:49 stromvbvc CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 250 ms 7624 KB
244001 01/02/2017 14:00:48 khoi2410 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 359 ms 9380 KB
243993 01/02/2017 12:15:52 khoi2410 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 171 ms 10056 KB
243903 31/01/2017 19:15:54 khoi2410 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 156 ms 10056 KB
238486 05/01/2017 21:10:33 4everkaka CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 765 ms 25396 KB
224206 25/11/2016 13:54:14 ARSENAL1886 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 125 ms 8952 KB
204065 25/10/2016 00:02:39 www CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 265 ms 11956 KB
199823 20/10/2016 09:36:51 nguyenxuanhaa3 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 218 ms 14892 KB
183731 27/09/2016 21:53:35 wInD_MtA CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 171 ms 6672 KB
180151 21/09/2016 17:22:55 nguyenson99 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 171 ms 5236 KB
179678 20/09/2016 20:05:21 dahaodl CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 500 ms 6688 KB
179292 20/09/2016 09:05:03 leducthinh0409 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 171 ms 5076 KB
176195 14/09/2016 13:51:19 lvdo92 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 1000 ms 8808 KB
174248 12/09/2016 14:42:16 taycuong CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 984 ms 6384 KB
174236 12/09/2016 14:36:13 taycuong CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 968 ms 6396 KB
165405 24/08/2016 20:38:57 dqhn123 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 484 ms 6428 KB
162289 15/08/2016 09:06:15 Soledad CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 328 ms 7664 KB
162287 15/08/2016 09:04:40 Soledad CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 312 ms 7668 KB
157382 31/07/2016 18:49:18 Nguyenthaihoc CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 531 ms 8648 KB
137117 22/05/2016 13:07:56 khangtran CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 421 ms 7660 KB
130379 10/04/2016 19:42:43 thanhday132 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 421 ms 6408 KB
122257 28/02/2016 13:06:03 dqhungdl CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 437 ms 8512 KB
119464 14/02/2016 20:18:14 hanhlv270597 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 906 ms 6464 KB
112636 16/01/2016 23:14:44 hoangthongvo CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 437 ms 13052 KB
112635 16/01/2016 23:13:16 hoangthongvo CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 671 ms 22844 KB
112634 16/01/2016 23:12:38 hoangthongvo CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 671 ms 22748 KB
112633 16/01/2016 23:11:43 hoangthongvo CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 312 ms 20760 KB
97742 22/11/2015 21:46:48 bachnxepu CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 390 ms 10600 KB
94952 18/11/2015 22:01:38 babameme CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 843 ms 6408 KB
94878 18/11/2015 21:11:49 PSAXANA CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 859 ms 8472 KB
94865 18/11/2015 21:06:57 daophankhai CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 968 ms 8532 KB
94853 18/11/2015 20:59:06 Blair_Waldorf CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 859 ms 6420 KB
83853 27/10/2015 08:08:04 toan411998 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 671 ms 7700 KB
79788 18/10/2015 00:35:29 QuyenNguyen CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 171 ms 9340 KB
79786 18/10/2015 00:29:30 joha CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 187 ms 9348 KB
77960 12/10/2015 12:42:48 Khoidaik CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 421 ms 15160 KB
76962 09/10/2015 16:41:36 doquangdat CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 718 ms 12500 KB
76157 08/10/2015 00:26:40 HoVanAnhK58A2 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 296 ms 13588 KB
76155 08/10/2015 00:25:34 HoVanAnhK58A2 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 703 ms 13588 KB
71936 03/10/2015 08:58:17 bacthosan CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 328 ms 6748 KB
64100 16/09/2015 22:14:22 MTAZero CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 531 ms 9212 KB
61838 08/09/2015 15:03:52 phuleethanh CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 281 ms 45724 KB
50682 10/08/2015 10:10:04 mr234 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 187 ms 7572 KB
50636 09/08/2015 20:50:25 manhha251 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 234 ms 12492 KB
50625 09/08/2015 20:16:35 chitam117119 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 218 ms 7544 KB
50511 07/08/2015 23:51:08 npltv CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 187 ms 7536 KB
48460 22/07/2015 11:01:56 phuc_doan CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 858 ms 10668 KB
48459 22/07/2015 10:59:35 phuc_doan CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 858 ms 10672 KB
45270 11/07/2015 23:10:55 hinodi_1998 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 889 ms 18508 KB
45098 10/07/2015 12:11:40 romqn1999 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 280 ms 9720 KB
45095 10/07/2015 12:04:32 hungngoquoc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 265 ms 8940 KB
45094 10/07/2015 12:03:22 hungngoquoc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 826 ms 8924 KB
45093 10/07/2015 11:58:34 hungngoquoc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 936 ms 8924 KB
45092 10/07/2015 11:56:48 hungngoquoc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 826 ms 8940 KB
45091 10/07/2015 11:56:48 hungngoquoc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 951 ms 8932 KB
45038 10/07/2015 00:13:30 mrtan_lovelife CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 249 ms 7516 KB
39762 10/06/2015 19:13:16 farmerboy CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 265 ms 8432 KB
39252 03/06/2015 16:28:21 nghethuat102 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 234 ms 7788 KB
38899 01/06/2015 21:13:32 nguyenmanhthien CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 951 ms 23904 KB
26749 07/04/2015 10:38:40 only_love97 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 1029 ms 11648 KB
24458 23/03/2015 22:31:01 kieuquocdat123 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 858 ms 7684 KB
11516 06/02/2015 05:45:39 cuongyd1 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 187 ms 7564 KB
11515 05/02/2015 23:24:11 conglinh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 780 ms 9496 KB
10348 17/01/2015 17:32:55 dinhvanduy7895 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 998 ms 8480 KB
10205 16/01/2015 18:32:41 voquocthang CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 764 ms 6400 KB
9896 14/01/2015 20:50:21 haituanth2 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 889 ms 8436 KB
9895 14/01/2015 20:50:17 haituanth2 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 826 ms 8432 KB
9867 14/01/2015 15:36:08 stepde15 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 421 ms 14420 KB
9850 14/01/2015 13:20:15 nxphuc CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 842 ms 8232 KB
8847 14/01/2015 01:35:32 thanhbinh0995 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 873 ms 14496 KB
Back to Top