Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736414 23/03/2020 15:08:12 emLaNewBie OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
733914 17/03/2020 23:27:05 anhnguyenroux OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
729794 06/03/2020 20:37:04 thedancltv OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
725333 24/02/2020 23:33:23 admin2009 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
724975 24/02/2020 10:23:50 Akira OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 620 KB
719254 12/02/2020 20:28:56 duythien123 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
718694 11/02/2020 18:20:52 dinhhuuduc OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
717288 09/02/2020 12:29:35 minhtrieutvn OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1968 KB
714819 05/02/2020 14:33:46 tahoangquan2 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
714279 04/02/2020 14:26:08 Quang249 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
713976 03/02/2020 19:36:33 blackcat2710 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713955 03/02/2020 18:36:48 blackcat2710 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
712243 30/01/2020 21:28:10 anhkhoa09032004 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
712077 30/01/2020 17:12:41 tktmaya OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
710662 29/01/2020 10:10:36 haupas OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
708211 21/01/2020 20:31:40 HackerMan OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1440 KB
706019 17/01/2020 00:49:56 watanabe2804 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705342 15/01/2020 20:35:34 thống OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
703447 12/01/2020 13:25:25 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702694 11/01/2020 09:20:35 nvt2003 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
700208 07/01/2020 14:48:18 ntphong OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
694295 28/12/2019 12:03:24 anhproqn99 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692582 24/12/2019 11:03:06 KennuNg OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692396 23/12/2019 22:34:21 quocduong2301 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
690924 19/12/2019 20:29:52 unglinh OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
690923 19/12/2019 20:29:25 unglinh OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
689453 16/12/2019 21:44:05 binhtranit OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
685725 06/12/2019 22:06:53 ldn694 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
684235 03/12/2019 11:18:42 idoguirblx OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
682006 29/11/2019 00:06:47 congthangk36d OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
680063 25/11/2019 18:40:34 huyenthiengiaochu OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
680018 25/11/2019 15:54:40 haiprot1 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
679699 24/11/2019 17:21:02 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
676765 20/11/2019 22:21:36 nhanhuuhieu OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
674176 15/11/2019 14:01:05 kiki1999 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
673937 14/11/2019 20:48:27 Fidisk OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
673732 14/11/2019 16:12:05 FL_ADC OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
671616 10/11/2019 12:30:14 quoclan99 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
671614 10/11/2019 12:28:52 nguyenvantien0903 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
670206 07/11/2019 19:40:55 NQT1998 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
668408 04/11/2019 18:49:24 WhiteTiger OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
665186 30/10/2019 05:40:41 levanthao10tin OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664818 29/10/2019 14:27:06 SnakeHieu OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
663573 27/10/2019 00:00:11 ntoan199 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661942 24/10/2019 08:36:14 nguyenvana OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
660877 22/10/2019 14:00:48 kyohzs02 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
660855 22/10/2019 13:46:29 thanhhuyenvu OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659523 19/10/2019 07:50:54 pmt OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
650248 03/10/2019 14:00:35 queanh0220 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
638471 14/09/2019 07:14:41 thienkun OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
637522 13/09/2019 07:22:14 gbking2003 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
636248 11/09/2019 13:12:29 ct390 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
635141 09/09/2019 08:55:44 pepesayhi OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
630887 31/08/2019 20:13:08 nhatanh10102005 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
630764 31/08/2019 15:29:36 lethimytien OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
629924 29/08/2019 16:12:51 conmeocon OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
625382 22/08/2019 21:49:49 thaolinh OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
624952 22/08/2019 09:49:18 thuy_quynh OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
622963 17/08/2019 07:13:51 lnatuan OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
621511 15/08/2019 20:17:22 hongphongthp OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
618811 09/08/2019 07:28:13 trandat OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
616798 05/08/2019 14:55:29 vuong123 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
616265 03/08/2019 23:40:06 trieutanhung93 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
615328 02/08/2019 08:19:43 dothihoangduyen OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
613322 29/07/2019 20:15:36 huuhoangle OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 972 KB
612265 27/07/2019 16:52:08 vphuong214 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
605903 12/07/2019 19:16:33 SPJ OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
604120 08/07/2019 03:27:59 iiiiiii125478 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
603352 05/07/2019 11:03:25 Linhvirgo OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
603327 05/07/2019 09:58:23 TIN10_VUTRINHHOANG OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
602187 02/07/2019 19:36:58 baobao07 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1336 KB
597343 23/06/2019 10:31:50 ducanh OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
595933 20/06/2019 15:15:44 zeatea OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
594953 18/06/2019 14:44:56 trananhprince OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594363 17/06/2019 14:39:43 ngoctit OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
591258 09/06/2019 01:30:28 huuthien198zz OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
591254 09/06/2019 01:07:26 rimuru OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
590766 07/06/2019 11:31:34 masteroffood OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
590374 05/06/2019 21:21:01 thaomeo OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
590360 05/06/2019 20:09:01 tuananh778999 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
589928 04/06/2019 18:21:30 thachtt OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
583705 16/05/2019 23:46:20 khangsk OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
583697 16/05/2019 23:21:45 leviettttnh OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
583647 16/05/2019 21:18:28 hoktro OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
583239 15/05/2019 19:00:01 Comrade OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
582073 11/05/2019 19:06:14 phanan1412 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
580635 05/05/2019 17:15:19 Newps OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
579545 02/05/2019 20:57:41 NoobCpp OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
579423 02/05/2019 16:27:29 trung5kvshthlnqk38b OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
574568 17/04/2019 19:45:21 thanhcong OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
570138 07/04/2019 16:48:03 Nducnha OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
570123 07/04/2019 15:04:39 thecuongthehieu OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
568017 01/04/2019 17:51:37 vanan9205 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
567948 01/04/2019 14:18:03 phuonghoa OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
566968 29/03/2019 17:15:53 vuonghuyen2006 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
564540 25/03/2019 00:19:52 datvipss OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
563700 22/03/2019 20:22:06 ffrederick OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
562363 19/03/2019 21:26:12 phungduyminh1802 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
561051 16/03/2019 10:51:43 MINHKHANG OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1156 KB
560950 16/03/2019 00:51:46 trungnguyenlak2003 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
556779 08/03/2019 10:37:43 namlawng123 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
550913 24/02/2019 21:02:43 Sángolympic OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
548220 19/02/2019 01:07:12 cyb3 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
545216 11/02/2019 21:51:10 khanhkjhave OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
543056 03/02/2019 15:00:01 phuongnhi_tran_1206 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
541476 28/01/2019 22:03:52 machiomai8a3 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
541448 28/01/2019 20:47:52 HMĐ_191 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
540373 25/01/2019 16:07:28 blackcat2710 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
539445 22/01/2019 19:46:24 vanquyvct OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
539444 22/01/2019 19:43:22 vanquyvct OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
537972 18/01/2019 19:36:01 nguyenvantien0903 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
537969 18/01/2019 18:44:49 hongly OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
536948 15/01/2019 22:10:04 diemqui110105 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
536945 15/01/2019 22:08:49 diemqui110105 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
530496 04/01/2019 19:53:03 vanduc8a3 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
530491 04/01/2019 19:45:48 thanhtuthcsyenlac OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
528401 02/01/2019 09:20:28 hieuhehehieu123 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
526865 11/12/2018 17:27:13 tcoder OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
521894 30/11/2018 21:19:11 minhvuthcsyl OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521845 30/11/2018 20:51:52 minhhaiyl132 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521803 30/11/2018 20:21:47 khanh8a3yl OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
517414 22/11/2018 13:22:20 MinhDevC OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
517239 22/11/2018 01:19:00 chinhhi OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
515138 18/11/2018 20:46:43 khoaat OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
511929 15/11/2018 09:50:38 anhvippro123z OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511030 13/11/2018 20:51:00 anhvippro123z OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
509264 11/11/2018 14:18:25 hduoc2003 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
509263 11/11/2018 14:18:02 hduoc2003 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
507760 08/11/2018 21:12:24 thelightvn OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
507696 08/11/2018 19:54:36 mrlihd OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
506320 06/11/2018 21:18:34 kakaka OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
506236 06/11/2018 20:06:27 itk7_trunghieu OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
504712 04/11/2018 20:21:22 taminhquanno21 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
501972 31/10/2018 22:32:59 lehoang OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
501224 30/10/2018 21:29:30 vanan9205 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
501187 30/10/2018 20:37:23 thelightvn OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
499370 27/10/2018 16:54:16 lehoang OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
499367 27/10/2018 16:53:43 lehoang OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
496144 23/10/2018 15:59:39 hungCtN OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
483720 09/10/2018 11:33:16 huynhthanhtan OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
479624 03/10/2018 20:37:47 blebleble OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479385 03/10/2018 15:28:29 hoangteo0103 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
479050 02/10/2018 21:31:03 baldragon OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
479049 02/10/2018 21:31:01 baldragon OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478964 02/10/2018 20:35:52 thuho OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
478366 02/10/2018 08:02:43 lcnguyendang123 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
476748 29/09/2018 19:59:22 ngobao OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476730 29/09/2018 19:25:54 huuthien198zz OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
476417 29/09/2018 12:51:13 bluesky97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473851 25/09/2018 21:43:49 mrlihd OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
469571 19/09/2018 10:03:35 an OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
467854 16/09/2018 11:08:36 sang123 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
466166 13/09/2018 19:26:39 duong2 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
465559 12/09/2018 21:11:45 trungtt123 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
465111 12/09/2018 08:58:10 xikhud OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
465013 11/09/2018 23:29:15 LongÇhampion OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
462473 08/09/2018 10:32:32 Gib5102 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
461491 06/09/2018 20:23:00 duong2 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
460702 05/09/2018 16:42:05 duong2 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
456598 28/08/2018 16:54:38 tronghieuACM OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456422 28/08/2018 10:09:27 HHHHHHHH OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
454380 22/08/2018 21:21:05 Meliodas OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454361 22/08/2018 20:40:54 viet2805 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454125 22/08/2018 11:34:01 pks0v1p OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
454070 22/08/2018 10:31:59 ducansuper OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454068 22/08/2018 10:31:02 Duc_Trung OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
452522 18/08/2018 09:49:57 duong2 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
449105 11/08/2018 09:11:16 haxorus2004 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
449103 11/08/2018 09:09:52 haxorus2004 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
449102 11/08/2018 09:08:54 haxorus2004 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
448237 08/08/2018 19:48:43 hunghz123 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
446923 03/08/2018 17:58:28 0000000000 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
445074 28/07/2018 21:47:57 hoangnghiaviet OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
440333 12/07/2018 09:53:07 hoangthuc701 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1476 KB
437792 01/07/2018 04:41:05 iostream OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1612 KB
431877 09/06/2018 22:19:10 lotac OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
429967 02/06/2018 13:15:49 nganyhilow OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424908 14/05/2018 21:46:28 dungdq2002 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
421718 27/04/2018 21:32:28 dangkhoa_pascal OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
419919 20/04/2018 23:55:46 bibinguyen OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
417005 13/04/2018 13:21:10 hoi_lam_gi OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
416924 13/04/2018 09:57:25 55555 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
416912 13/04/2018 09:38:39 thuy12052004 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
412172 01/04/2018 22:30:30 themagiciankira OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
411591 31/03/2018 10:27:11 theanhbr01 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
411588 31/03/2018 10:23:25 thinhdatcbl OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
411582 31/03/2018 10:12:52 hung_brvt_t1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
411573 31/03/2018 10:07:15 neostheknight OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
411565 31/03/2018 09:55:06 neostheknight OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
406587 19/03/2018 20:39:10 thao1234 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
397844 22/02/2018 10:07:53 Quân1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
397314 20/02/2018 09:38:42 duonga1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
396486 14/02/2018 22:11:39 Tunga1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
395179 08/02/2018 17:28:17 vinhntndu OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
393885 03/02/2018 08:30:43 duongbp1990 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
391347 26/01/2018 15:15:58 toila4120 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
391346 26/01/2018 15:15:34 quangntu OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
387279 18/01/2018 20:26:38 tranminhtan OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
383645 09/01/2018 16:22:17 munrio123 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383449 09/01/2018 11:15:42 huy9a1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383289 08/01/2018 21:10:56 vikhangcqt171 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
377822 26/12/2017 17:09:03 changlangtu97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
374932 14/12/2017 15:30:17 MTA_Asteria OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
373035 08/12/2017 11:03:32 ducquynhfptk12 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369266 30/11/2017 11:33:47 mdan226 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
364282 22/11/2017 19:06:51 16122001 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
359688 14/11/2017 14:43:02 freepascal OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
358515 12/11/2017 21:18:41 lichngothanh OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
352681 04/11/2017 21:24:55 masterv OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
351999 03/11/2017 20:47:21 tranthanhhai OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
349116 31/10/2017 08:20:47 hoan2k1 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
344640 25/10/2017 14:51:03 huytmdj OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
344020 24/10/2017 16:19:08 tebrotien OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
311903 02/09/2017 12:20:49 Nhokkz OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
307658 21/08/2017 19:04:00 thanhday132 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
306305 18/08/2017 09:50:40 BINHTHUONG OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
306302 18/08/2017 09:46:51 lengoctho OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
298318 24/07/2017 08:33:50 longhhqt OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
294534 12/07/2017 10:13:31 ARSENAL1886 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
289481 20/06/2017 23:09:22 dinhvanhuy98 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
285957 07/06/2017 15:39:42 azulgrana1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
285261 03/06/2017 20:45:52 Tran_Thanh_Oai97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
284781 01/06/2017 21:54:44 NhatKhanh OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
284669 01/06/2017 16:09:43 trongthu OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283005 24/05/2017 21:50:13 tuan OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283004 24/05/2017 21:46:46 tuan OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
276434 08/05/2017 15:31:18 phanhienbx01 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
276383 08/05/2017 13:35:40 tuan OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273797 26/04/2017 03:25:12 nguyenduclam0605 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
270728 14/04/2017 21:38:48 Tu2112003 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
270607 14/04/2017 08:50:21 nkduc OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
265291 31/03/2017 07:26:54 awatjkim OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
260114 18/03/2017 09:36:52 doituyentin OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
257139 12/03/2017 09:45:37 11122001 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
255028 05/03/2017 18:50:29 tienthanh214 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
255026 05/03/2017 18:43:17 tienthanh214 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
248996 18/02/2017 22:43:41 tranquockhanh OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
237678 03/01/2017 10:33:59 quanghsprovp OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1328 KB
234264 23/12/2016 18:29:16 leesin OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
229153 05/12/2016 18:33:00 NoName96 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226101 28/11/2016 08:10:53 nkt95bg OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225521 27/11/2016 10:48:47 ducquynhfptk12 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
225228 26/11/2016 18:55:45 giaosudauto OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1904 KB
221909 22/11/2016 00:06:30 quanghuong OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
220196 18/11/2016 23:04:14 nguyenthang OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
219482 18/11/2016 01:15:14 anhpro96 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
219423 17/11/2016 23:44:52 itcdeveloper14 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
219215 17/11/2016 19:59:31 noatall2404 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
218443 16/11/2016 15:31:38 sbeatit OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
217572 15/11/2016 14:34:50 khieunguyen OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
213726 09/11/2016 18:42:14 nghethuat102 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
212139 06/11/2016 21:15:52 voxuanny32 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1448 KB
209075 01/11/2016 21:49:53 ffyyytt OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
194415 12/10/2016 09:48:22 hungdhv97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
194301 11/10/2016 23:48:08 junlexo OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
192888 11/10/2016 07:56:35 giangstellar365 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
189589 07/10/2016 20:19:02 bopdepzaj OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189561 07/10/2016 19:48:05 damsanchv OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189550 07/10/2016 19:43:46 qqq OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186157 01/10/2016 21:50:05 minhtienst135 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
186081 01/10/2016 20:31:18 lbnvando OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
186041 01/10/2016 19:29:10 phungvitrung OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
185969 01/10/2016 16:27:13 hoangducsmagic OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
184892 29/09/2016 20:58:46 Nhoem OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
180477 21/09/2016 23:18:08 dahaodl OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
177213 15/09/2016 21:08:23 bachnxepu OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
176056 14/09/2016 08:55:57 nguyensieuv OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
172713 10/09/2016 01:29:30 Hhcckqnl OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
172712 10/09/2016 01:28:20 Hhcckqnl OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170506 05/09/2016 21:14:52 thanhquang OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162730 16/08/2016 15:53:17 192168120 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 1020 KB
154988 26/07/2016 10:16:00 duycnqd113 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
154986 26/07/2016 10:10:24 try OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
151111 10/07/2016 12:03:06 hoangthongvo OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
149560 03/07/2016 16:06:15 leducthinh0409 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
143126 12/06/2016 09:36:23 nguyenxuanhaa3 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
142997 11/06/2016 15:08:28 ngonamduonghl OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142647 09/06/2016 17:41:02 khangtran OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
141714 05/06/2016 01:49:37 Daibentre123456 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141421 04/06/2016 07:49:54 4everkaka OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141419 04/06/2016 07:47:55 4everkaka OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141418 04/06/2016 07:47:16 4everkaka OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134611 04/05/2016 19:18:03 thanhday132 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132597 19/04/2016 07:17:29 caothesan OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
119836 16/02/2016 15:53:39 lvdo92 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
118891 12/02/2016 13:58:04 hanhlv270597 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
118676 10/02/2016 19:21:22 TQT OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
116455 02/02/2016 17:32:28 dqhungdl OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
114418 25/01/2016 15:10:59 dacthai2807 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
107591 23/12/2015 20:22:52 vdn1999bxvp OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
105631 11/12/2015 21:50:45 romqn1999 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105607 11/12/2015 21:17:55 Hint_gokai OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105473 11/12/2015 15:33:15 huynhnhat OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
105462 11/12/2015 15:21:49 cyan OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105454 11/12/2015 14:50:17 miltonbw OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
104991 09/12/2015 23:17:06 psucoder OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
99777 29/11/2015 15:44:40 Cherry OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
97463 22/11/2015 13:56:51 phanthanhnam OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
95951 21/11/2015 09:10:48 muadaumua OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95930 21/11/2015 01:58:02 minhem1231 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95836 20/11/2015 22:25:07 CSP_9 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
90780 10/11/2015 22:02:06 minhthuan274 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
81906 22/10/2015 15:22:51 toan411998 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
80323 19/10/2015 14:49:51 UiM OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
80110 18/10/2015 22:34:29 nguvaho OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
78204 12/10/2015 23:06:52 ThienCoder OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
70249 30/09/2015 20:43:23 typpoppop OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
70044 30/09/2015 10:44:29 supernaruto16 OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 0 ms 848 KB
69702 29/09/2015 18:39:32 loveTforever OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
67929 25/09/2015 16:33:37 thanhngoac272599 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
67928 25/09/2015 16:33:10 chien OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
67910 25/09/2015 16:20:45 thanhngoac272599 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
67866 25/09/2015 15:55:36 chien OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64172 17/09/2015 08:22:23 anhtu1998 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
61840 08/09/2015 15:18:50 phuleethanh OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
61341 06/09/2015 19:01:07 MTAZero OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
53817 17/08/2015 16:23:19 Guizebb OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
46065 14/07/2015 16:31:03 bluesky OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
46045 14/07/2015 15:05:25 only_love97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
46044 14/07/2015 15:03:29 only_love97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
42918 22/06/2015 19:31:07 tanphatvan OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
42857 22/06/2015 12:39:33 mrtan_lovelife OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
41606 18/06/2015 03:34:45 the_c OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 704 KB
36650 25/05/2015 22:39:32 middlest OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
36235 22/05/2015 02:21:22 farmerboy OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
34475 12/05/2015 21:32:10 wInD_MtA OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
32270 30/04/2015 08:19:12 Algo OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
32063 29/04/2015 01:07:06 hmh100298 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
32056 29/04/2015 00:33:27 mikelhpdatke OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
27192 13/04/2015 05:18:45 trungvt130584 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
24898 25/03/2015 22:55:27 hoanvv1995 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
21593 16/03/2015 20:45:10 Hungnguyenvan OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
21402 15/03/2015 14:06:07 kieuquocdat123 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
11601 08/02/2015 13:23:22 dinhvanthanh OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11582 07/02/2015 22:27:56 phamhuuthien OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
11581 07/02/2015 21:58:52 stepde15 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10888 22/01/2015 14:48:20 nxphuc OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
10449 18/01/2015 15:02:16 phuchoahodo OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
10368 17/01/2015 21:21:30 bengoc OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
10316 17/01/2015 00:33:46 numberjack OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
10315 17/01/2015 00:32:07 hhhawking OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10304 16/01/2015 23:51:25 vinguyentruong OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
10299 16/01/2015 23:36:15 thuytiendang206 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
10214 16/01/2015 19:20:39 voquocthang OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
10210 16/01/2015 18:37:21 stepde14 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
10167 16/01/2015 12:01:56 dinhvanduy7895 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 500 KB
9882 14/01/2015 20:01:07 haituanth2 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
9872 14/01/2015 16:37:10 stepde15 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
9869 14/01/2015 15:44:51 marj8995 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
9840 14/01/2015 08:22:57 maithu55 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
8849 14/01/2015 02:08:09 thanhbinh0995 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
Back to Top