Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739563 02/04/2020 21:14:08 phuoctktkhg SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2376 KB
739397 02/04/2020 17:09:04 pinyahoo567 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
738726 31/03/2020 15:25:14 Neptune SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
737819 28/03/2020 13:11:19 vanphuc2409 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 734 ms 1812 KB
737376 26/03/2020 20:50:55 tuananh1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 750 ms 2432 KB
736822 24/03/2020 21:48:54 ducanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
736787 24/03/2020 20:41:40 hokage1201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2184 KB
736743 24/03/2020 18:09:28 anhnguyenroux SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 703 ms 2456 KB
736584 23/03/2020 22:06:27 nguyenduythanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
736543 23/03/2020 21:03:28 khongcoten002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
731453 12/03/2020 10:19:24 mrabc SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
731446 12/03/2020 10:00:00 mrabc SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 62 ms 6768 KB
731442 12/03/2020 09:50:27 mrabc SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 62 ms 1508 KB
731437 12/03/2020 09:41:02 mrabc SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 140 ms 6800 KB
731008 10/03/2020 21:05:47 0842020263 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 734 ms 2456 KB
729391 05/03/2020 21:54:06 truongthienlocTH SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
728655 04/03/2020 12:53:46 tuilatui132 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1748 KB
727899 02/03/2020 16:03:27 hienluongkl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 2508 KB
727319 29/02/2020 19:16:17 19521515 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 718 ms 2440 KB
726381 27/02/2020 11:28:37 bku_lapis SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2368 KB
725793 25/02/2020 22:13:16 Sơna1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
723726 21/02/2020 18:52:50 GIN1207 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723621 21/02/2020 15:13:03 Love SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
723615 21/02/2020 15:01:33 Love SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1756 KB
723434 20/02/2020 22:30:58 suxzat SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
722658 19/02/2020 15:07:07 drlamlqd9 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
722556 19/02/2020 11:32:45 damminhquan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
721491 17/02/2020 13:42:32 ntnvlog SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
720678 15/02/2020 19:29:11 phamchibinh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
720432 15/02/2020 13:07:26 linhngao121212 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
720402 15/02/2020 11:01:23 congbinh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
718620 11/02/2020 16:26:20 phongkieu31 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
718128 10/02/2020 20:58:15 khongcoten002 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
716918 08/02/2020 16:02:27 tienloc_tvn SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
716851 08/02/2020 13:19:53 nguyenvinhkhang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
716531 07/02/2020 20:37:00 Lucifer SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
715967 06/02/2020 23:10:23 hoktro SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
715529 06/02/2020 14:52:32 kimcuong_tvn SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
713655 02/02/2020 21:51:51 ngongoc071 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1896 KB
713268 02/02/2020 08:42:40 chuongpham7750 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 250 ms 2772 KB
713236 01/02/2020 23:13:02 viocuong SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 718 ms 1864 KB
713117 01/02/2020 19:40:40 tiendung2306 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
712277 30/01/2020 21:58:10 minhlam7a2gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
710520 28/01/2020 18:01:07 hoangle134134 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 875 ms 2500 KB
709867 25/01/2020 19:35:12 minhquandinhcao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1816 KB
709753 25/01/2020 11:36:49 whoisthatguy SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
709458 24/01/2020 08:49:41 VGK_Cr7 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
709294 23/01/2020 21:34:28 19522456 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
709003 23/01/2020 10:24:07 Dan_De_Nui SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
708377 21/01/2020 21:12:27 BananaOnTheTree SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1808 KB
708280 21/01/2020 20:51:09 HackerMan SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 718 ms 2384 KB
708159 21/01/2020 19:39:44 ptcvp121 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2384 KB
707668 20/01/2020 18:41:09 HH04 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1816 KB
707630 20/01/2020 16:43:52 prgrmanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2452 KB
707416 20/01/2020 00:07:24 david0403 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1656 KB
706467 18/01/2020 00:33:22 longdoan SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 62 ms 1452 KB
706133 17/01/2020 10:27:03 mylinh11Anh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2380 KB
706127 17/01/2020 10:23:45 quynhvyhuyenvy11Anh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2388 KB
706125 17/01/2020 10:23:35 truongminhuyendi11anh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2388 KB
706124 17/01/2020 10:23:08 khactrinhtl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2396 KB
706123 17/01/2020 10:22:39 mylkhanhvy SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2388 KB
706122 17/01/2020 10:22:15 khactrinhtl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2396 KB
706114 17/01/2020 10:17:13 luuvukhanhlinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2388 KB
706113 17/01/2020 10:17:07 phápsưtrầndần SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2388 KB
706108 17/01/2020 10:13:12 thanhmai11ANH SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2388 KB
706106 17/01/2020 10:10:59 ddoannn_baohan_ SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2388 KB
706081 17/01/2020 09:11:01 huekhanh11phap SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2472 KB
706080 17/01/2020 09:10:40 vermouth SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2472 KB
706079 17/01/2020 09:09:45 vinhquang11p SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2472 KB
706074 17/01/2020 09:08:25 thanhhung11phap SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2516 KB
706073 17/01/2020 09:07:03 baotram288 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 703 ms 2472 KB
706071 17/01/2020 09:06:14 nguyenhoangnhattam SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2472 KB
706070 17/01/2020 09:05:57 ngosathiennhi9a1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 2480 KB
706069 17/01/2020 09:05:43 phuongthao11P SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2472 KB
706067 17/01/2020 09:05:41 quyen1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 2480 KB
706065 17/01/2020 09:05:07 phuongthu11P SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 2480 KB
706063 17/01/2020 09:04:17 anhkhoi11phap SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2480 KB
706062 17/01/2020 09:04:02 phuonguyendo11p SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2472 KB
706059 17/01/2020 09:03:24 vuthithanhngan_11phap SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2472 KB
706055 17/01/2020 09:02:31 quynhanh11p SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2472 KB
706052 17/01/2020 09:01:56 baotran2402 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 2516 KB
705668 16/01/2020 14:20:29 quoclan99 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
705227 15/01/2020 16:29:33 tuan1642001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
704817 14/01/2020 20:41:29 emLaNewBie SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
704517 14/01/2020 01:12:34 watanabe2804 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
704515 14/01/2020 01:06:51 watanabe2804 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2468 KB
703963 13/01/2020 08:37:48 myxnguyen894 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703961 13/01/2020 08:37:14 myxnguyen894 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1844 KB
702456 10/01/2020 20:09:13 novaphoenix SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
702182 10/01/2020 13:35:36 JoySluxirt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
701691 09/01/2020 18:50:06 anhkhoa09032004 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
701563 09/01/2020 15:56:22 slinethang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1844 KB
701509 09/01/2020 15:03:37 khanhld SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 734 ms 2508 KB
701495 09/01/2020 14:52:21 huonggiang2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1844 KB
701483 09/01/2020 14:42:39 lephuongthanh963 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1844 KB
700209 07/01/2020 14:49:33 duc18032006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 296 ms 2672 KB
699771 07/01/2020 01:00:18 ntphong SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 265 ms 2704 KB
699638 06/01/2020 23:36:08 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
699633 06/01/2020 23:34:08 ntphong SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
698720 05/01/2020 20:36:30 nvt2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
698688 05/01/2020 20:03:16 shin3030aa SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
697955 04/01/2020 17:00:25 minhthi28 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 265 ms 2724 KB
697952 04/01/2020 16:50:47 tahoangquan2 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
697782 04/01/2020 14:07:40 nnbxxx SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2500 KB
697594 04/01/2020 08:25:57 Nhi23072002 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
697488 03/01/2020 22:38:42 haupas SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
696660 02/01/2020 22:16:12 hieupham SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1872 KB
696367 02/01/2020 15:12:30 7 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
696352 02/01/2020 15:01:48 amazing SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
696314 02/01/2020 14:25:15 10mũ9 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
696313 02/01/2020 14:23:52 10mũ9 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
696301 02/01/2020 14:13:20 Vero_senpai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
696261 02/01/2020 11:36:13 Scheherazade SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
694962 30/12/2019 14:43:32 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
694858 30/12/2019 10:04:16 huytool SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 734 ms 2496 KB
694450 28/12/2019 20:40:17 0343249261 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
693234 25/12/2019 20:16:22 ishokusogiria SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
691433 21/12/2019 09:49:29 duyluan3110 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2456 KB
691303 20/12/2019 22:37:57 stkirito74 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
691237 20/12/2019 21:30:54 sendmylove123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
690767 19/12/2019 12:14:49 bkk0711 SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 62 ms 1672 KB
690563 18/12/2019 21:33:22 NguyenHung SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2532 KB
690533 18/12/2019 20:46:30 Dothanhtai2006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
690012 17/12/2019 20:30:56 nghia3092001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2540 KB
689525 16/12/2019 23:43:56 hoangmanh123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2468 KB
688765 15/12/2019 11:34:49 jackykg SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
687987 13/12/2019 15:33:41 19521242 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2468 KB
685118 05/12/2019 15:49:12 quanquan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 2516 KB
685108 05/12/2019 15:42:22 quocviet2001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 796 ms 2516 KB
684795 04/12/2019 21:54:36 anhthcsyl2006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
683999 02/12/2019 21:29:23 0941177356 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
683300 01/12/2019 04:18:27 hoa1705 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
682746 30/11/2019 09:32:45 lecongbao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
682392 29/11/2019 16:39:45 dangdinhkhiem SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
682370 29/11/2019 16:14:27 hieutvtt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
681923 28/11/2019 21:53:06 okok90 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
681174 27/11/2019 20:27:06 mrzin703 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 718 ms 2540 KB
681173 27/11/2019 20:25:01 mrzin703 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 718 ms 2528 KB
679067 23/11/2019 15:02:20 khanhthcsbinhbo9a SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
678933 23/11/2019 12:50:21 HaiPip SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
678767 22/11/2019 23:28:49 CodeWar37 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678730 22/11/2019 22:30:19 RH07 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
678675 22/11/2019 21:27:46 BananaOnTheTree SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2532 KB
678654 22/11/2019 21:17:19 letrunghieu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
678574 22/11/2019 20:20:52 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
676913 21/11/2019 14:08:25 kiki1999 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
676757 20/11/2019 22:14:36 ccccccc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676740 20/11/2019 21:53:25 cccccc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1836 KB
676739 20/11/2019 21:52:13 cccccc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1812 KB
676147 19/11/2019 15:52:43 dangtiendung1201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 718 ms 2472 KB
676145 19/11/2019 15:51:51 dangtiendung1201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
676129 19/11/2019 15:32:57 NQT1998 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 921 ms 2472 KB
673607 14/11/2019 13:34:45 ngocduygpc8a1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 359 ms 2712 KB
673557 14/11/2019 09:45:30 ltd9a4gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 281 ms 2708 KB
673431 13/11/2019 22:17:54 Lis2il SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
672829 12/11/2019 21:40:49 phamanmaithao10 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 703 ms 2512 KB
672796 12/11/2019 21:14:14 phamanmaithao10 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2512 KB
671411 09/11/2019 18:01:55 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
671333 09/11/2019 15:19:06 minhtriet2903 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 765 ms 2416 KB
671280 09/11/2019 14:37:25 HoaBenKiaSong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
669285 06/11/2019 09:01:03 ogit403 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2492 KB
668033 03/11/2019 21:33:51 cuthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
668028 03/11/2019 21:28:35 cuthao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
667783 03/11/2019 14:43:50 hello5423 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
667530 02/11/2019 22:24:43 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
665804 31/10/2019 08:20:13 nmhh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
662696 25/10/2019 16:25:31 Lis2il SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2496 KB
661191 22/10/2019 21:26:19 MinhBietBay SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657955 15/10/2019 18:10:23 agru SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657479 14/10/2019 19:19:44 dpduy123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
656819 13/10/2019 09:03:48 nguyentrantien2002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2568 KB
653913 08/10/2019 18:52:31 MaMoi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
653439 08/10/2019 13:50:38 MonkeyPlayLOL SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
652415 06/10/2019 14:59:28 congcanhlnq SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
650460 03/10/2019 16:10:26 quoclan99 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 781 ms 1840 KB
646292 26/09/2019 10:50:02 unglinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 781 ms 1844 KB
646271 26/09/2019 10:24:39 ntoan199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646266 26/09/2019 10:18:17 ntoan199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 750 ms 2468 KB
645143 23/09/2019 22:20:49 kuzuma245 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2460 KB
643270 20/09/2019 17:27:25 tiennl SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642980 20/09/2019 09:51:45 dinhtrongchien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2480 KB
639893 16/09/2019 15:50:09 MinBaoTT SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
639886 16/09/2019 15:40:52 onehit SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
639591 15/09/2019 20:46:54 HoangVu123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2540 KB
639515 15/09/2019 16:58:40 donghoang2k1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639414 15/09/2019 12:56:09 trungkienthcsyenlac SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
638497 14/09/2019 07:51:16 pmt SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
638295 13/09/2019 19:55:52 nguyen2k3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
637785 13/09/2019 11:04:03 Thuckhue2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
637636 13/09/2019 09:55:39 duth SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
637375 12/09/2019 21:21:01 quanghuy123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
637082 12/09/2019 14:21:43 thienkun SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
636951 12/09/2019 10:23:15 pepesayhi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
636491 11/09/2019 19:51:44 Fidisk SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
635977 10/09/2019 20:45:51 duongtc1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1808 KB
633241 06/09/2019 22:17:58 hoangviethang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
632932 06/09/2019 02:05:55 dchy2000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
631944 03/09/2019 16:54:54 hoaf13 SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 62 ms 5728 KB
631943 03/09/2019 16:52:10 hoaf13 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
631698 02/09/2019 21:36:05 Nam20cm SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2408 KB
630348 30/08/2019 19:46:16 winterrr SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
630094 29/08/2019 22:32:36 hiepthuong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
629186 27/08/2019 20:15:29 erza SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
628973 27/08/2019 10:36:48 minhthu20201 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
628891 27/08/2019 08:52:32 nhsnguyenthicamtu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
628860 27/08/2019 07:40:26 anime SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
628857 27/08/2019 07:27:25 phanthimai123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
628547 26/08/2019 15:11:50 hoang123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
626184 24/08/2019 18:18:50 queanh0220 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
625848 23/08/2019 21:54:52 huynhchiton981 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
624993 22/08/2019 10:02:03 thuy_quynh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
621239 15/08/2019 09:46:23 phungduyminh1802 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
621230 15/08/2019 09:35:58 tungduongvc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
621125 14/08/2019 23:07:01 believer SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2500 KB
620141 12/08/2019 21:02:06 Relie_99 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
619704 11/08/2019 14:09:30 canhtoannct SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
619606 11/08/2019 09:31:34 thuyvan123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1868 KB
619365 10/08/2019 14:20:44 lethimytien SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
618566 08/08/2019 16:06:39 mynga SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
618518 08/08/2019 15:41:00 trucmai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
618510 08/08/2019 15:31:47 maitruc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
618504 08/08/2019 15:27:43 maitruc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
618451 08/08/2019 14:54:33 rsattlpalpha SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
618438 08/08/2019 14:45:18 quangminh14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1736 KB
618427 08/08/2019 14:38:34 huuduc8igc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
618087 07/08/2019 22:25:52 phuong2003vtvip SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
617938 07/08/2019 15:28:14 trantrung SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
616460 04/08/2019 13:06:01 luukimhoang2022 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2408 KB
615943 03/08/2019 11:58:50 ristxnd SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
615860 03/08/2019 00:29:53 trandat SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
614550 31/07/2019 23:52:08 truongthinh14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
614548 31/07/2019 23:49:36 truongthinh14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2520 KB
613895 30/07/2019 20:40:02 namlawng123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
613879 30/07/2019 20:25:31 huuhoangle SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 234 ms 2708 KB
613437 29/07/2019 22:54:38 a2k47phan_18 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
613431 29/07/2019 22:46:36 funcolor SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 828 ms 2436 KB
612258 27/07/2019 16:41:48 vivimini110 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
607800 19/07/2019 09:22:41 MinhBomNha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
607139 17/07/2019 18:39:29 thaolinh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
605954 12/07/2019 22:15:16 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
605787 12/07/2019 14:25:23 ct390 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
605621 11/07/2019 22:56:29 DHKH_HUE_2000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2364 KB
605254 10/07/2019 20:41:50 lethienquan28052006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
604983 10/07/2019 09:16:49 Gib5102 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
603101 04/07/2019 17:55:27 nguyenthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
603097 04/07/2019 17:49:42 khuyentran SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2460 KB
602959 04/07/2019 11:53:05 __tranghoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1776 KB
602751 03/07/2019 18:44:57 nghiagiap123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2500 KB
602340 03/07/2019 01:07:02 minhhieu092 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2476 KB
602247 02/07/2019 21:21:57 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
602197 02/07/2019 19:47:18 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
602179 02/07/2019 19:01:09 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
602178 02/07/2019 18:59:00 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
602097 02/07/2019 13:37:31 nguyenthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2476 KB
602087 02/07/2019 13:16:46 Muaxuan0320 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
602050 02/07/2019 10:15:14 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 875 ms 1820 KB
602049 02/07/2019 10:12:58 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 890 ms 1796 KB
601876 01/07/2019 23:37:06 anonymous_x SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
601869 01/07/2019 22:55:40 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
601809 01/07/2019 20:42:00 trongluan2809 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2436 KB
601789 01/07/2019 19:48:19 supertato SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
601710 01/07/2019 15:47:54 boy_kute_pro SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 703 ms 2540 KB
601682 01/07/2019 14:37:44 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
601298 30/06/2019 10:49:17 hongphongthp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2536 KB
599011 26/06/2019 22:02:37 groupB SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2428 KB
598966 26/06/2019 21:04:34 vanquyvct SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
598847 26/06/2019 15:52:58 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2156 KB
598845 26/06/2019 15:49:26 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2156 KB
598778 26/06/2019 14:03:34 dothiyenlinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 765 ms 2440 KB
597239 22/06/2019 22:57:00 havu SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
596332 21/06/2019 12:01:47 thanhdat2605 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2468 KB
595270 19/06/2019 08:55:12 baobao07 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
593907 16/06/2019 09:14:46 cyrocs258 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
592933 14/06/2019 08:58:15 Lis2il SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2448 KB
592920 14/06/2019 07:55:51 hung30052002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
592417 12/06/2019 16:36:01 khiem123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
592366 12/06/2019 15:48:58 ngoctit SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
591688 10/06/2019 09:59:31 Monster SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2520 KB
591685 10/06/2019 09:54:01 DuongGiang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
591327 09/06/2019 09:53:24 kugaogll1998 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2532 KB
590457 06/06/2019 08:33:19 thaomeo SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
590002 04/06/2019 21:19:19 trieutanhung93 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
589825 04/06/2019 12:48:18 trycod3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
589593 03/06/2019 19:39:32 nguyenhoainam SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
589533 03/06/2019 16:00:53 khuongvutramanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
588534 31/05/2019 09:32:39 TIN10_VUTRINHHOANG SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
587992 29/05/2019 19:00:51 nhhpbc7a1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
587612 28/05/2019 15:10:21 musubi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 31 ms 2416 KB
587591 28/05/2019 14:51:48 trung_hieu_k36_chv SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
587095 27/05/2019 16:08:45 quangucich2000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
587033 27/05/2019 11:18:50 khuongvutramanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
586427 25/05/2019 09:31:52 ngocanhtt2019 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
586401 25/05/2019 09:07:30 kimoanhtt2019 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
585983 23/05/2019 18:04:35 votthichaua SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1384 KB
585940 23/05/2019 16:08:37 quynhnhi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
584871 21/05/2019 09:09:26 nguyenmaivinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
584864 21/05/2019 09:00:50 nguyendactam SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
584844 21/05/2019 08:26:41 Quanghung SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
584837 21/05/2019 07:51:49 lsps2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
583544 16/05/2019 16:04:15 hh1305 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
583543 16/05/2019 15:55:34 hh1305 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
581808 10/05/2019 15:25:35 kycapmtp SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 1084 KB
580138 04/05/2019 12:37:06 rimuru SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 734 ms 1912 KB
579972 03/05/2019 21:26:56 tuananh778999 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
579454 02/05/2019 18:03:02 anhlavipnd199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
579098 01/05/2019 11:58:56 Newps SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
577602 27/04/2019 21:55:41 trung5kvshthlnqk38b SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
575009 18/04/2019 17:46:32 meocondp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
574742 18/04/2019 07:38:42 lapphan2908 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
574659 17/04/2019 22:37:12 leviettttnh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
574484 17/04/2019 15:03:58 Soledad SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
573953 16/04/2019 18:59:09 khanhtran2201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
573850 16/04/2019 15:40:40 vandat_2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1900 KB
572166 12/04/2019 04:46:39 Cat_coder SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
571988 11/04/2019 18:39:21 Trí123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
571985 11/04/2019 18:33:40 letrunghau1962 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
571767 10/04/2019 20:59:59 Itachi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
571286 09/04/2019 18:06:38 Itachi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
570921 09/04/2019 09:43:28 buiminhhangvc2005 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
569990 06/04/2019 22:44:46 lehoang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
569988 06/04/2019 22:43:10 lehoang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
568080 01/04/2019 21:14:35 vudet11 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
567746 31/03/2019 19:08:39 Nguyenphanthanhbinh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
567732 31/03/2019 17:55:51 vanhsusu03 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2468 KB
566057 27/03/2019 23:12:56 shoanga2k52 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 1816 KB
565472 27/03/2019 10:17:14 daothanhloc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 2524 KB
565356 27/03/2019 08:24:18 buidinhpham2004 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
565351 27/03/2019 08:20:00 VINH_17_50 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1856 KB
565182 26/03/2019 21:03:45 Nducnha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 2356 KB
565158 26/03/2019 20:11:14 vinhnt SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 906 ms 1744 KB
565091 26/03/2019 16:46:39 Best SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
564603 25/03/2019 10:30:50 thienhue123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
564395 24/03/2019 20:53:02 thienhue123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
564368 24/03/2019 19:26:20 trycod3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
563952 23/03/2019 14:31:54 nguyenhau SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
562570 20/03/2019 13:33:54 trycod3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
562196 19/03/2019 15:54:43 anphongpct SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
561936 18/03/2019 21:17:29 vuonghuyen2006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
561499 17/03/2019 18:05:04 trungnguyenlak2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 1832 KB
561413 17/03/2019 15:37:05 gacodelam123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
561249 17/03/2019 08:28:48 phuonghoa SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
559749 13/03/2019 16:06:41 hanluc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
559444 13/03/2019 00:54:52 phamcham SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 265 ms 2488 KB
558943 12/03/2019 09:53:28 HentaiĐạiNhân SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
558900 12/03/2019 09:14:50 Alice0801 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
558650 11/03/2019 21:52:58 NoFace SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 734 ms 1784 KB
557155 09/03/2019 08:51:45 hungcqt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1236 KB
554785 04/03/2019 20:22:41 duycqt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
554774 04/03/2019 20:08:44 tuancqt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
553927 02/03/2019 10:32:55 yn2493 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 859 ms 1780 KB
553854 02/03/2019 09:43:51 vmt120203 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 812 ms 1784 KB
553078 28/02/2019 22:41:44 lengocphuc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 515 ms 1832 KB
552916 28/02/2019 19:52:40 Sángolympic SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
552419 27/02/2019 21:11:03 masteroffood SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
552358 27/02/2019 19:50:47 phuongae1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 546 ms 2496 KB
551761 26/02/2019 15:44:00 anphongpct SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
550859 24/02/2019 19:18:11 TTree SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
550597 24/02/2019 00:06:01 nhanhuuhieu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
550490 23/02/2019 19:20:08 bk201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
550488 23/02/2019 19:18:04 bk201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
550180 22/02/2019 23:33:53 ducthangivicii SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 703 ms 1764 KB
550128 22/02/2019 21:55:24 phungduyminh1802 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
548924 20/02/2019 16:10:17 heo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2468 KB
547232 16/02/2019 09:04:51 quynh382003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
547228 16/02/2019 08:59:10 0369191689 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
547225 16/02/2019 08:47:48 nttvan1611 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
547220 16/02/2019 08:34:38 ngoctuannguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
546196 13/02/2019 22:24:44 Qanh29 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
545558 12/02/2019 15:43:23 myhorizon SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
545555 12/02/2019 15:39:53 myhorizon SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 562 ms 2512 KB
543787 07/02/2019 00:12:58 thecuongthehieu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 2468 KB
543368 04/02/2019 17:13:10 gbking2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
543175 03/02/2019 21:53:36 YoriHarumi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
542586 02/02/2019 01:16:50 conmeocon SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
542585 02/02/2019 00:28:35 conmeocon SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 812 ms 2568 KB
541489 28/01/2019 22:22:32 machiomai8a3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1796 KB
541446 28/01/2019 20:31:23 uchiha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1816 KB
540794 26/01/2019 15:56:07 lnatuan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
540666 26/01/2019 13:02:40 quangduyluu123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
539598 23/01/2019 09:34:15 minhtrieutvn SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
539597 23/01/2019 09:33:06 huynhgiao_tvn SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
538672 21/01/2019 01:13:57 kimtoi_123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
538569 20/01/2019 17:27:59 59130929 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 2416 KB
538028 18/01/2019 21:43:24 nguyennhandannnd SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
537874 18/01/2019 13:39:30 mrhung1999vnvn SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 359 ms 2452 KB
537629 17/01/2019 16:23:42 Member SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 1816 KB
536349 14/01/2019 18:44:04 ntoanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
536328 14/01/2019 17:50:21 blackcat2710 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2448 KB
535857 13/01/2019 19:13:26 tanchan769 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
535856 13/01/2019 19:11:58 tanchan769 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
535438 12/01/2019 16:21:57 jdkun123258TDMU SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2540 KB
534390 10/01/2019 20:04:29 dylanrohdes SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 281 ms 2476 KB
534380 10/01/2019 20:01:36 xiabui SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 265 ms 2476 KB
534363 10/01/2019 19:55:54 biabeogo147 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
534347 10/01/2019 19:41:42 nhuricute SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
529162 02/01/2019 14:40:22 nguyenthanhtung SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 265 ms 2532 KB
528208 01/01/2019 21:51:25 tnnt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 1856 KB
527085 11/12/2018 23:09:19 tanchan679 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2528 KB
526228 10/12/2018 17:53:43 Lam22062002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2528 KB
525890 09/12/2018 20:08:16 cptkhai SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525747 09/12/2018 15:02:44 H2911 SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 62 ms 6516 KB
525617 09/12/2018 09:24:08 vanan9205 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
525550 08/12/2018 21:21:39 ffrederick SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
525547 08/12/2018 21:19:36 Namche SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
525541 08/12/2018 21:12:21 vanduc8a3 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
524615 06/12/2018 18:38:11 tcoder SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2524 KB
522001 01/12/2018 00:58:03 hunguet SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2384 KB
520995 28/11/2018 20:00:10 phatdoan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2440 KB
520991 28/11/2018 19:57:54 duycqt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1800 KB
518678 24/11/2018 10:06:15 duycuong295 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2484 KB
517545 22/11/2018 15:23:42 Backtracking SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
516350 20/11/2018 19:33:35 trungkenbi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
516342 20/11/2018 19:15:28 MinhDevC SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 546 ms 1852 KB
516127 20/11/2018 10:23:29 hoangndu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 1836 KB
514991 18/11/2018 16:40:53 anhnguyen123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 812 ms 2496 KB
514496 17/11/2018 22:49:39 NghiaCPP SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 546 ms 2548 KB
513438 16/11/2018 14:08:14 red SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
512754 15/11/2018 15:59:38 hachanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
512741 15/11/2018 15:52:06 hachanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
512634 15/11/2018 15:03:31 khoinguyentdmu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511931 15/11/2018 09:51:21 anhvippro123z SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2468 KB
511583 14/11/2018 21:22:28 hduoc2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1852 KB
511033 13/11/2018 20:51:46 anhvippro123z SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2468 KB
510730 13/11/2018 17:41:42 congnguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
510072 12/11/2018 21:00:27 congnguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
509973 12/11/2018 19:43:16 bk201 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 578 ms 1832 KB
509863 12/11/2018 15:50:06 hellosunny SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2468 KB
509406 11/11/2018 18:04:13 tanchan679 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2444 KB
509079 10/11/2018 23:48:55 0987480154 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 1804 KB
508956 10/11/2018 20:28:59 khanhkjhave SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
508132 09/11/2018 09:32:41 akamegakill SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
507745 08/11/2018 21:00:17 congnguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 46 ms 2536 KB
507743 08/11/2018 20:59:13 congnguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
506069 06/11/2018 16:06:04 abcdefghi SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
504870 04/11/2018 22:36:51 MTA_Asteria SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504751 04/11/2018 21:17:30 minh713823 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2460 KB
504392 04/11/2018 09:17:48 ngobao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 437 ms 1868 KB
504390 04/11/2018 09:14:32 ngobao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 1868 KB
504316 03/11/2018 22:26:32 huynhvanphu102 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
504091 03/11/2018 16:58:37 Chirox SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2528 KB
503783 02/11/2018 23:10:56 btappmedia SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
502668 01/11/2018 18:49:12 HMĐ_191 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2496 KB
502635 01/11/2018 18:15:24 dfwapekko SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2484 KB
502536 01/11/2018 16:09:02 chiyb2015 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
501022 30/10/2018 16:40:57 unknown01 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2456 KB
500981 30/10/2018 16:18:33 quyhugo158 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
499765 28/10/2018 12:20:12 sunepi719 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 1836 KB
499551 27/10/2018 22:59:09 Hoangnhunggpc1981 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
499334 27/10/2018 16:12:33 Vinhh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 546 ms 2460 KB
498813 26/10/2018 21:17:29 ThaoAVang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2512 KB
498362 26/10/2018 10:38:41 haihaihaihai0123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2492 KB
497635 25/10/2018 14:02:22 diemqui110105 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
496924 24/10/2018 16:51:53 vudangkhoi2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2464 KB
494577 20/10/2018 11:29:05 trungnghia05123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 515 ms 1860 KB
494575 20/10/2018 11:27:09 nhuphuc2204 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
494361 19/10/2018 21:35:16 caikimdat SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2532 KB
492555 18/10/2018 18:04:12 chevutramanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2400 KB
492436 18/10/2018 15:52:24 phuongyet0703 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2400 KB
492224 18/10/2018 11:00:20 minh98 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2404 KB
492037 17/10/2018 23:04:51 hoangndu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 1788 KB
491042 16/10/2018 19:13:30 baokha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
491029 16/10/2018 18:42:09 binhpro2204 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2476 KB
491021 16/10/2018 18:33:42 minhtridang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
491011 16/10/2018 18:29:13 baokha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2476 KB
490670 16/10/2018 09:52:00 wolf_boss SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
490050 15/10/2018 20:37:13 HUT_TOAN SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2540 KB
487718 12/10/2018 16:50:25 vtduong03092112 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486899 11/10/2018 22:41:33 jackcookies020 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
486524 11/10/2018 19:24:51 soloking SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 281 ms 2784 KB
486436 11/10/2018 16:33:16 tqh0806 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 343 ms 2784 KB
486433 11/10/2018 16:32:20 ptdien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1876 KB
486422 11/10/2018 16:24:30 hakishikure SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 1868 KB
483561 08/10/2018 23:39:47 tamto58713 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2476 KB
483111 08/10/2018 12:17:34 lehoang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
483104 08/10/2018 11:57:48 onism SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2480 KB
480218 04/10/2018 17:16:05 sang123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2384 KB
479840 04/10/2018 08:01:27 pdhuy2002 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
479232 03/10/2018 09:30:36 hoangteo0103 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 296 ms 2464 KB
478509 02/10/2018 10:48:15 hanhien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
477670 01/10/2018 02:57:24 nguyenthanhhien SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
476154 28/09/2018 21:39:21 12hooks SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1592 KB
475423 27/09/2018 22:08:34 hieuhehehieu123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
475042 27/09/2018 18:10:35 vanan9205 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
474621 26/09/2018 22:01:06 hieunguyenthi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
469894 19/09/2018 21:20:40 phamanmaithao10 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2492 KB
469840 19/09/2018 20:06:29 lephuocdat SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 781 ms 2488 KB
467426 15/09/2018 20:32:53 cotyey SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
467177 15/09/2018 13:37:25 black_stone SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466946 14/09/2018 22:10:26 long_thathu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466934 14/09/2018 22:05:55 long_thathu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 343 ms 2416 KB
466893 14/09/2018 21:40:37 long_thathu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2428 KB
465186 12/09/2018 10:46:50 manh123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
465167 12/09/2018 10:33:42 shinosuke149 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
465156 12/09/2018 10:28:45 phuong2003vtvip SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2532 KB
465154 12/09/2018 10:27:46 zolydyck00 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
464904 11/09/2018 20:55:56 DeBruyne SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464344 11/09/2018 08:04:43 pro113ti SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
463959 10/09/2018 15:54:05 hitu08 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 640 ms 2472 KB
463667 10/09/2018 08:09:05 phuong2003vtvip SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
462039 07/09/2018 19:33:44 hitu01 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 375 ms 2432 KB
461052 06/09/2018 08:01:36 Orchids SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
460191 04/09/2018 15:41:00 zolydyck00 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 859 ms 1816 KB
459621 03/09/2018 18:14:35 namvkim123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
459346 03/09/2018 10:12:51 hitu03 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 1816 KB
458741 01/09/2018 22:00:35 hitu02 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 406 ms 1820 KB
458676 01/09/2018 19:45:57 hitu05 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2484 KB
457571 30/08/2018 13:42:14 xikhud SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 375 ms 2448 KB
457362 30/08/2018 07:46:16 HHHHHHHH SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2456 KB
457185 29/08/2018 20:53:53 hoangnghiaviet SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2456 KB
456558 28/08/2018 16:05:00 viet2805 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2444 KB
456546 28/08/2018 15:25:20 pks0v1p SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2444 KB
456541 28/08/2018 15:14:52 anhduy1811 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
456531 28/08/2018 15:09:13 QuỳnhNhư SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1844 KB
456251 28/08/2018 08:02:49 nhatanh10102005 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
456062 27/08/2018 13:33:56 hitu07 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 296 ms 2496 KB
453175 19/08/2018 21:50:14 hlsclan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452902 19/08/2018 08:48:33 Meliodas SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
451996 17/08/2018 08:05:24 enteeth SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451983 17/08/2018 05:55:18 0941054 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
451082 15/08/2018 16:38:21 zxcvbgt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
451081 15/08/2018 16:38:10 Gib5102 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
451077 15/08/2018 16:33:21 truonghxpt1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
448213 08/08/2018 18:07:08 bluecat9x SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2412 KB
447524 06/08/2018 11:50:09 kalijay SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
447388 05/08/2018 21:56:28 duong2 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
447279 05/08/2018 09:33:53 LongÇhampion SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
445847 31/07/2018 15:53:07 10ngocanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
445610 30/07/2018 20:47:35 phuongnhi_tran_1206 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 468 ms 1820 KB
445498 30/07/2018 16:03:35 nguyetanh10102005 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
443895 25/07/2018 10:25:57 munrio123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
443355 23/07/2018 15:19:24 tronghieuACM SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2388 KB
443297 23/07/2018 09:44:23 nguyenkhuong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2496 KB
443245 23/07/2018 08:45:42 huyhuy SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
442931 21/07/2018 21:04:05 paradisebay SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
439672 09/07/2018 23:25:16 crayed SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 1844 KB
439561 09/07/2018 17:52:35 huynhthanhtan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439552 09/07/2018 17:28:58 huynhthanhtan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 375 ms 2480 KB
439059 07/07/2018 09:45:15 ahh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
438640 05/07/2018 16:34:42 KHOI2611 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437726 30/06/2018 19:40:28 nhattuan722 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
437471 29/06/2018 17:55:13 vuthehuyht SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
436303 24/06/2018 13:42:54 chienbinhlyoko SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
436155 23/06/2018 21:44:16 kaitou1412 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
433900 16/06/2018 20:44:22 chaukhanh2003 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
433817 16/06/2018 12:10:40 ledat112233 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
433696 15/06/2018 23:27:55 vietthanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 1880 KB
432256 12/06/2018 00:02:28 huuthien198zz SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2372 KB
430892 06/06/2018 14:17:43 vokhanhan25 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
430309 03/06/2018 23:52:18 nguyenchicuong1998 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2540 KB
430251 03/06/2018 20:45:27 newbietm SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
430136 03/06/2018 12:35:36 Blue06 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 562 ms 2536 KB
429463 31/05/2018 11:20:24 nguyenvantien0903 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 2540 KB
428270 29/05/2018 21:18:27 nomiku SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
427575 27/05/2018 17:11:46 buidinhpham2004 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
427460 26/05/2018 21:17:59 nhathuypt25 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
426811 24/05/2018 10:43:34 NTUThananhthien SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
426324 22/05/2018 00:14:30 thaibabao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 265 ms 1868 KB
425143 15/05/2018 21:31:20 fake1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 640 ms 1844 KB
424971 15/05/2018 02:10:33 php122002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
424432 13/05/2018 10:20:59 quanghuy2312 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2232 KB
424259 12/05/2018 14:11:26 hut_phamquochuy SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 562 ms 2544 KB
420759 23/04/2018 23:05:41 MonsterTTRR_6a3_2006 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 562 ms 2440 KB
420336 22/04/2018 04:33:56 iiiiiii125478 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419560 19/04/2018 23:02:55 skt_huydinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 1896 KB
419540 19/04/2018 22:01:33 gonproro123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 1868 KB
419225 18/04/2018 18:50:34 vudet11 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419218 18/04/2018 18:30:11 vudet11 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2544 KB
416893 13/04/2018 08:17:25 Love4T144 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
416175 11/04/2018 22:19:08 YeuEmTuCaiNhinDauTien SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 625 ms 2480 KB
415772 11/04/2018 00:11:22 bibinguyen SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
415216 09/04/2018 17:40:29 Anh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
415068 09/04/2018 08:24:15 thuy12052004 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
414937 08/04/2018 20:49:49 kaitoukid1609 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
414749 08/04/2018 12:00:48 55555 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
414744 08/04/2018 11:52:53 hoi_lam_gi SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
413724 05/04/2018 20:16:33 nguyentuan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
413429 05/04/2018 01:02:28 Quanpro98 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
413393 04/04/2018 23:28:59 vantho1298 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
413341 04/04/2018 22:21:42 vantho1298 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2488 KB
412990 03/04/2018 22:05:24 trananhprince SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 1776 KB
412103 01/04/2018 20:58:34 minhaho160601 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 578 ms 2460 KB
411883 31/03/2018 23:31:43 shibugarasu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
411864 31/03/2018 23:03:51 __________ SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
410963 29/03/2018 16:22:28 phamthanhtrung123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
410494 28/03/2018 15:37:40 phamdat2 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 562 ms 2324 KB
409845 27/03/2018 09:05:33 reaper2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
409704 26/03/2018 22:34:56 Linhdethuong SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
409670 26/03/2018 21:29:36 tinhochbt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
409544 26/03/2018 16:32:43 0946264390 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
408937 25/03/2018 01:04:41 cyb3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408936 25/03/2018 01:02:53 cyb3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1736 KB
407378 21/03/2018 15:22:01 dat_tran1200 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2352 KB
406755 20/03/2018 11:14:30 longvt24 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
405593 15/03/2018 21:52:10 karasu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
405335 15/03/2018 14:22:41 truongcao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2528 KB
405284 15/03/2018 12:30:37 hungokok SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2076 KB
405098 14/03/2018 21:30:34 shinosuke149 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
405067 14/03/2018 20:45:35 haminh2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
403254 12/03/2018 22:11:25 nguyentrungthanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1724 KB
401026 05/03/2018 15:35:56 doituyentin SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
400183 02/03/2018 20:27:16 bach123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 671 ms 1836 KB
399916 01/03/2018 20:56:52 badaocm234 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
399879 01/03/2018 19:55:42 nqvmystery123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
399728 01/03/2018 14:54:11 thelightvn SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
399246 27/02/2018 22:15:01 ngocminh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
399187 27/02/2018 18:35:11 minhlam2102002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398559 24/02/2018 21:49:38 buihoat2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
398557 24/02/2018 21:48:59 buihoat2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
397238 19/02/2018 16:45:11 dungdq2002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
396940 17/02/2018 17:07:49 truongcoi2001 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
396545 15/02/2018 08:33:51 Coder_Stupidd SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
395984 12/02/2018 16:05:32 asdfghjkl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
395973 12/02/2018 15:43:12 nakrothpro SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
395895 12/02/2018 10:39:38 nakrothpro SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
395455 09/02/2018 22:00:59 darkplayer0211 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
395086 08/02/2018 10:04:36 094175234 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
394813 07/02/2018 13:08:40 hut_phamquochuy SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
392833 30/01/2018 22:49:36 pumpum4141 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2480 KB
392665 30/01/2018 14:28:34 SavarinJames SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392628 30/01/2018 11:16:00 Sakura SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 781 ms 1824 KB
392597 30/01/2018 08:22:20 gonproro123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 843 ms 1824 KB
392419 29/01/2018 16:24:09 duongbp1990 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
391956 28/01/2018 16:12:07 anhminh2912003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
391449 26/01/2018 19:42:31 toila4120 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 140 ms 2764 KB
391440 26/01/2018 19:09:42 quangntu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 171 ms 2764 KB
391377 26/01/2018 16:25:07 lanhhan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1964 KB
390826 25/01/2018 15:48:09 phambichngoclamson2002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
388098 21/01/2018 08:37:19 thamtudeptrai007 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
386844 17/01/2018 19:30:07 anhduy1811 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386811 17/01/2018 15:59:56 lockhaicttv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2452 KB
384678 11/01/2018 17:50:23 chinhhi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
384636 11/01/2018 16:10:49 vuongbxvp SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
383869 10/01/2018 09:13:19 minhth_1412 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 953 ms 1784 KB
383846 10/01/2018 08:26:24 ducden2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
382938 07/01/2018 20:40:35 Socola_Đại_Ca SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382497 06/01/2018 15:17:32 thanh123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 296 ms 2772 KB
382467 06/01/2018 14:14:46 khab1706592 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
382371 06/01/2018 09:06:25 ntd992003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
382007 05/01/2018 16:20:54 thao1234 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 187 ms 2768 KB
381927 05/01/2018 14:50:10 chaukhanh2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
381899 05/01/2018 14:16:06 taminhquanno21 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381811 05/01/2018 12:47:44 haxorus2004 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381658 04/01/2018 22:34:27 tenda1234 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
381148 03/01/2018 07:53:19 hunghz123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1960 KB
380464 01/01/2018 20:46:17 tuandaica SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380069 01/01/2018 16:28:21 QuangTruongNguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
379922 01/01/2018 11:24:03 LukH SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 796 ms 2200 KB
378148 27/12/2017 15:33:21 lêanhtuấn SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
377880 26/12/2017 20:22:28 lotac SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
377720 26/12/2017 12:28:31 Phandat16 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376972 22/12/2017 18:09:33 changlangtu97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
376945 22/12/2017 15:26:26 votrunghieu9a2 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
374584 13/12/2017 16:43:58 tuanhbt133 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
372917 07/12/2017 20:50:28 babySheep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
372916 07/12/2017 20:39:30 smartSheep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2188 KB
372909 07/12/2017 20:17:36 smartSheep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 671 ms 2188 KB
372131 05/12/2017 16:05:42 mrlihd SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 1784 KB
371892 04/12/2017 22:23:43 haiyenk98lhp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1772 KB
370557 02/12/2017 18:52:13 khoinguyentdmu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
368668 29/11/2017 00:38:55 tranngoctoanno1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 531 ms 2508 KB
368254 28/11/2017 14:24:03 quocnguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
367039 27/11/2017 18:37:00 namtao97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 593 ms 2480 KB
366258 26/11/2017 08:21:08 quyenmmai SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 1724 KB
364081 22/11/2017 11:20:06 nganyhilow SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363946 22/11/2017 01:08:29 16122001 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
363815 21/11/2017 21:07:31 nguyenvanduck98lhp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 812 ms 1832 KB
362846 19/11/2017 21:02:32 luxabu SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 1828 KB
362837 19/11/2017 20:46:50 vinhntndu SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 625 ms 2456 KB
361119 16/11/2017 12:20:59 chinhd17ht01tdmu SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2444 KB
360198 14/11/2017 22:57:11 doduc2652002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 812 ms 1836 KB
360053 14/11/2017 20:12:06 aplessss SNAIL - Con ốc sên Java 8 Accepted 750 ms 17948 KB
359971 14/11/2017 16:18:06 mystar0806 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
359969 14/11/2017 16:17:46 mystar0806 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
359968 14/11/2017 16:16:54 tuoc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
359967 14/11/2017 16:12:35 letuongminh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
359937 14/11/2017 15:55:20 benopera5 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
357726 11/11/2017 16:06:28 minhdanglvl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
357712 11/11/2017 15:51:43 Truongthienloc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1852 KB
357314 10/11/2017 21:48:29 minh3chap SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
355773 08/11/2017 22:08:36 trungcbg SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
355099 08/11/2017 09:13:14 dungzudd231001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
354887 07/11/2017 21:35:05 young_buffalo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354360 07/11/2017 09:12:40 haltv SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
354357 07/11/2017 09:03:10 Thai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
353800 06/11/2017 18:15:20 choitankde22 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353797 06/11/2017 18:03:33 choitankde22 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 906 ms 2496 KB
353293 05/11/2017 22:50:48 quangcuongnd29296 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2500 KB
351961 03/11/2017 20:02:43 huy9a1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
351564 02/11/2017 22:50:49 cntt123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 625 ms 2488 KB
351391 02/11/2017 20:33:40 ductinLHP SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 843 ms 1820 KB
350379 01/11/2017 20:42:34 mk SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
350278 01/11/2017 19:51:01 hungga1711 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2484 KB
350042 01/11/2017 11:10:25 linhbeo1210 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 781 ms 1820 KB
349898 01/11/2017 07:28:17 hoan2k1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2476 KB
347570 29/10/2017 01:09:00 tinhhk15 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2476 KB
343787 24/10/2017 10:21:11 freepascal SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
343770 24/10/2017 10:02:51 ngophuthinh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
343222 23/10/2017 17:15:02 vietdeptrai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
343211 23/10/2017 17:12:08 vietdeptrai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
343154 23/10/2017 16:29:27 tuandatqn95 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2468 KB
342957 23/10/2017 09:56:24 hanhhuyenit1619 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342098 21/10/2017 21:00:23 thienhk15 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2484 KB
341221 20/10/2017 18:19:56 vinhquana SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
341191 20/10/2017 16:35:36 lcnguyendang123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2488 KB
340640 19/10/2017 21:25:26 darkdragon02 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340489 19/10/2017 16:22:31 manhh15 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339936 19/10/2017 08:57:27 kami SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
339736 18/10/2017 21:52:23 Luthaihoc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2436 KB
339305 18/10/2017 08:48:14 Minatokaze SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 1812 KB
338671 17/10/2017 11:49:18 tanan112 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2420 KB
338187 16/10/2017 21:40:52 thanhdatna1996 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 625 ms 2428 KB
337162 15/10/2017 15:25:25 christzy SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
337158 15/10/2017 15:22:21 christzy SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
334972 12/10/2017 19:42:11 long123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2456 KB
334045 11/10/2017 16:23:54 NAKICTI SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
333760 11/10/2017 08:04:32 hien_jeony SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 812 ms 1812 KB
333747 11/10/2017 07:39:39 caovantheanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 843 ms 1812 KB
333389 10/10/2017 18:26:05 logn145236 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2436 KB
333385 10/10/2017 18:21:36 hoangtrung080697 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 421 ms 2436 KB
333136 10/10/2017 10:28:33 isora1996 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2456 KB
332968 09/10/2017 23:08:16 dinhthanhnga06 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 1800 KB
332085 08/10/2017 21:12:35 nguyenhavi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2472 KB
332015 08/10/2017 20:33:15 letrung0606 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2472 KB
331974 08/10/2017 20:04:33 vikhangcqt171 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 312 ms 2468 KB
331944 08/10/2017 19:42:43 thanhthuy4u SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 46 ms 1076 KB
331861 08/10/2017 17:51:02 myfriend1102vn SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
331200 07/10/2017 21:19:45 nguyenkhue86 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
330687 07/10/2017 09:23:59 QSM SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2416 KB
330684 07/10/2017 09:06:53 sonnguyen0612 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
329895 06/10/2017 13:59:32 Huan1412 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
329369 05/10/2017 10:15:55 thanhchuongitc SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2460 KB
328960 04/10/2017 15:08:27 skipro982301 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 609 ms 2460 KB
328768 03/10/2017 23:11:53 itcdeveloper14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
325113 29/09/2017 00:57:27 dothanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2528 KB
324044 27/09/2017 22:39:04 quynhco275 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 1852 KB
324015 27/09/2017 22:17:24 trantrungkien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324000 27/09/2017 22:07:52 crush SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323999 27/09/2017 22:05:53 kyonest12 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
321739 23/09/2017 22:06:01 chaukhanh2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
321716 23/09/2017 21:48:14 masterv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320832 22/09/2017 09:39:30 thainguyen SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2516 KB
320831 22/09/2017 09:38:23 thainguyen SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2532 KB
319970 20/09/2017 14:21:37 Than SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2504 KB
319342 19/09/2017 10:43:01 tiendiep9a1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
318952 18/09/2017 15:18:26 vhoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318027 16/09/2017 16:29:37 wsama SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
317658 15/09/2017 20:29:29 anhducpn67 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317539 15/09/2017 16:13:03 congson123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317534 15/09/2017 16:00:06 tqhuy2502 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
317396 15/09/2017 13:38:39 0000000000 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
317380 15/09/2017 12:53:02 anhducpn67 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317379 15/09/2017 12:51:46 damsanchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
316694 13/09/2017 22:56:07 congminh410 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
316680 13/09/2017 22:48:34 congminh410 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2484 KB
316224 12/09/2017 22:30:48 duongtc1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 921 ms 1832 KB
316003 12/09/2017 15:54:05 khoabhvt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
315771 11/09/2017 22:21:53 anhbannho147vn SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2484 KB
314952 10/09/2017 11:24:45 huyvuhp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 906 ms 1832 KB
314180 08/09/2017 14:50:34 fcpnh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313831 07/09/2017 14:42:57 huukhoa2608 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
313493 06/09/2017 16:33:59 HaiLonglqd SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312855 04/09/2017 17:05:19 xekoiuxuka SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2484 KB
311648 01/09/2017 15:47:03 Tu2112003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
311407 31/08/2017 21:50:19 bimat SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 281 ms 2740 KB
311199 31/08/2017 09:53:42 blebleble SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
308524 24/08/2017 12:59:44 phiqwertyuiop SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 625 ms 2388 KB
308008 23/08/2017 00:12:46 my_crush_hates_me SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307781 22/08/2017 09:50:32 nguyenmanhthien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
307550 21/08/2017 13:30:15 ABC_XYZ SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
307549 21/08/2017 13:28:14 ABC_XYZ SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
305436 16/08/2017 11:50:14 reset SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2428 KB
305306 16/08/2017 08:15:30 BINHTHUONG SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 265 ms 2752 KB
305303 16/08/2017 08:06:26 lengoctho SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 281 ms 2752 KB
304998 15/08/2017 18:06:47 thanhhoang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 265 ms 2752 KB
304956 15/08/2017 16:27:24 anh76qn SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 593 ms 2428 KB
304938 15/08/2017 16:11:28 Tranvanthang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
304936 15/08/2017 16:11:11 Quân1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
304930 15/08/2017 16:03:26 Tunga1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
304928 15/08/2017 16:02:31 duonga1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
303128 11/08/2017 02:08:23 dangkhoa_pascal SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
302115 08/08/2017 12:06:50 dantri SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
301809 07/08/2017 14:39:44 nakrothpro SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2048 KB
301155 05/08/2017 00:17:25 hungk36b SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 875 ms 1852 KB
300374 01/08/2017 20:51:33 thienbaotb SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
298730 25/07/2017 19:18:45 toilati123vn SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 1840 KB
298407 24/07/2017 15:43:04 skydriver001 SNAIL - Con ốc sên Java 8 Accepted 734 ms 17968 KB
298337 24/07/2017 09:16:21 dvn11th SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
298335 24/07/2017 09:15:00 dvn11th SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
298243 23/07/2017 21:10:05 01667401268 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
297998 23/07/2017 01:54:03 quang000khanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297997 23/07/2017 01:46:32 quang000khanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 781 ms 1564 KB
297349 20/07/2017 20:10:22 congthangk36d SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
296138 17/07/2017 08:55:47 buiminhkhang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
295926 16/07/2017 14:07:37 logacc999 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
294982 13/07/2017 14:05:28 Nhokkz SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
294979 13/07/2017 14:03:04 Nhokkz SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
294683 12/07/2017 19:00:37 giangbabygo123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
294002 10/07/2017 14:44:47 nhpntz0t SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
292262 02/07/2017 04:32:21 okeomachnha SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 593 ms 1820 KB
292014 30/06/2017 20:56:24 flightlessbird SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2448 KB
290377 24/06/2017 01:17:16 nguyenhaidang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 625 ms 2204 KB
290248 23/06/2017 17:50:44 thienbaotb SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
288953 18/06/2017 19:44:10 ngocnhi SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
287299 12/06/2017 20:42:17 z7vahein7z SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
286747 10/06/2017 20:49:57 coderkcdhv SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
286192 08/06/2017 18:27:31 hatuank97lhp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
285193 03/06/2017 12:17:18 hut_phamquochuy SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 593 ms 2088 KB
284970 02/06/2017 16:00:17 094175234 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
283864 29/05/2017 10:36:27 tuan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283863 29/05/2017 10:34:07 tuan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283784 28/05/2017 22:35:37 hutech_16ctha1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 906 ms 2164 KB
283509 26/05/2017 15:28:12 johnstonebig SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 609 ms 2440 KB
277651 11/05/2017 22:21:57 dinhvanhuy98 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 1828 KB
277163 10/05/2017 13:14:01 tuan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276062 06/05/2017 22:59:27 frostpixel SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 296 ms 1824 KB
275417 04/05/2017 00:09:10 vinh10a2 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
275416 04/05/2017 00:02:28 vinh10a2 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
275415 03/05/2017 23:57:31 vuquelam29 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
275028 01/05/2017 21:26:29 tranthanhhai SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
275026 01/05/2017 20:53:42 tranthanhhai SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2488 KB
274882 01/05/2017 10:35:02 contiti SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274686 30/04/2017 01:44:16 nguyenduclam0605 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2488 KB
274116 27/04/2017 10:13:15 MINHKHANG SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
273233 24/04/2017 09:26:26 hiruma2001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1816 KB
273210 24/04/2017 08:04:32 nguyenducptit SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2472 KB
272045 19/04/2017 20:25:56 nguyenvanbien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269397 09/04/2017 22:08:14 tronghk14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
268302 06/04/2017 22:35:21 thuy SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 468 ms 1800 KB
267387 05/04/2017 12:39:58 tranlehiep2203 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 593 ms 2404 KB
265260 30/03/2017 23:03:14 khoadeptrai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
264463 28/03/2017 19:42:03 dangquangthang0001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2404 KB
263057 25/03/2017 14:03:03 huynhdinhhiep SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2176 KB
262986 24/03/2017 23:43:18 iostream SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
262981 24/03/2017 23:19:51 iostream SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 296 ms 2368 KB
261670 21/03/2017 21:23:54 thanhria SNAIL - Con ốc sên Java 8 Accepted 734 ms 17956 KB
261395 21/03/2017 09:12:47 awatjkim SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
261130 20/03/2017 15:44:58 azulgrana1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
260198 18/03/2017 09:53:17 doituyentin SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259659 17/03/2017 21:16:42 nkduc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
257728 13/03/2017 20:20:40 lethiquynhnhi144 SNAIL - Con ốc sên Java 8 Accepted 750 ms 17944 KB
257710 13/03/2017 18:01:55 phamtrunghieuntp SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
255804 08/03/2017 09:57:39 harrison SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 593 ms 2508 KB
254097 03/03/2017 11:21:56 rick_fam0us SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
252942 27/02/2017 19:31:20 Adam_Kyle SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2472 KB
248448 17/02/2017 20:41:13 hahpuc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 1804 KB
245914 10/02/2017 17:46:32 doanthetai2005 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
245302 08/02/2017 15:21:22 s2karens2 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
245261 08/02/2017 13:10:47 nhannguyen95 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1568 KB
245260 08/02/2017 13:07:17 nhannguyen95 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 562 ms 2408 KB
244862 06/02/2017 12:45:56 mik271 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2420 KB
244430 03/02/2017 21:04:44 Nasukek20 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
244411 03/02/2017 20:42:43 Nasukek20 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2416 KB
244392 03/02/2017 19:00:41 nguyentandat1502 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2420 KB
243608 29/01/2017 10:25:07 omega1100100 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
243594 29/01/2017 08:52:22 omega1100100 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
242300 20/01/2017 19:12:27 nvanhoang188 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2172 KB
241760 16/01/2017 22:36:15 tsunaswada SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
241601 15/01/2017 22:00:31 huyokmi SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
238638 06/01/2017 10:06:25 SlothSe7en SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
238545 05/01/2017 22:46:24 linhlrx SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
238078 04/01/2017 18:29:57 hoangthuhang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2192 KB
237101 31/12/2016 21:54:29 vuhongson SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1792 KB
236763 30/12/2016 17:01:28 Demo2000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 296 ms 2444 KB
236725 30/12/2016 14:09:41 King SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
236721 30/12/2016 13:44:37 duyqnguyenle SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2444 KB
236645 29/12/2016 23:02:13 lecam16T1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 281 ms 2192 KB
236082 27/12/2016 20:35:16 chaats SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2452 KB
234197 23/12/2016 09:20:12 nguyentamdat SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
234119 22/12/2016 23:00:41 hoainam SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 406 ms 2420 KB
233668 20/12/2016 19:55:38 datgk14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 656 ms 2456 KB
233028 17/12/2016 09:38:02 casaumayman SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 528 KB
232433 14/12/2016 21:41:32 hihihil2010 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2484 KB
232264 14/12/2016 10:38:42 nguyenthanhtinh365 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
230846 09/12/2016 20:40:49 shamanking0412 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
230774 09/12/2016 19:15:20 trainer1234 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2460 KB
230773 09/12/2016 19:15:04 trainer1234 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2468 KB
230575 09/12/2016 08:24:00 codera3k48 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
230400 08/12/2016 21:10:16 phbhan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2448 KB
227496 30/11/2016 22:22:27 quocanh507 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2424 KB
226128 28/11/2016 09:30:19 socodentin SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2476 KB
225271 26/11/2016 20:13:25 huyvuvn SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
224779 25/11/2016 23:57:54 anhiunhunguyet SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2472 KB
224777 25/11/2016 23:57:09 anhiunhunguyet SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2472 KB
223621 24/11/2016 19:56:04 Bội SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2512 KB
222768 23/11/2016 13:51:42 pipipham SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 796 ms 1852 KB
220554 19/11/2016 21:18:37 cp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2228 KB
220228 19/11/2016 00:33:30 voxuanny32 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 578 ms 2508 KB
219356 17/11/2016 22:31:54 vhoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1860 KB
219079 17/11/2016 15:37:17 mansblacks SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
218159 16/11/2016 00:57:49 cufury SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
216830 13/11/2016 20:09:15 Daoduychien SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2212 KB
216365 12/11/2016 18:14:36 thaixuandang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
215125 12/11/2016 01:19:25 presariohg SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
215124 12/11/2016 01:16:37 presariohg SNAIL - Con ốc sên Java 8 Accepted 156 ms 17744 KB
214352 10/11/2016 19:47:51 ducquynhfptk12 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
214095 10/11/2016 08:59:34 buihoat2003 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
214054 10/11/2016 01:19:43 o0985950397 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
214006 09/11/2016 23:44:58 nguyenthang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2392 KB
213994 09/11/2016 23:30:06 Hieu_sqtt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
213987 09/11/2016 23:13:43 khoaat SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2392 KB
213102 08/11/2016 13:52:32 LHP SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213096 08/11/2016 13:34:12 anhpro96 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
213000 08/11/2016 08:28:35 2221113513 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
212998 08/11/2016 08:28:00 2221113513 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
211553 05/11/2016 20:56:47 cuongquep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
210745 04/11/2016 12:08:29 MrTus97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
209887 02/11/2016 21:42:43 noatall2404 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209389 02/11/2016 09:26:00 Ramaas22 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
208859 01/11/2016 19:37:26 k4mjk4mjz3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
208019 31/10/2016 03:05:00 Disconnect SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2404 KB
207038 29/10/2016 08:34:20 songlahyvong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
207036 29/10/2016 08:33:30 songlahyvong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
206974 29/10/2016 06:36:00 songlahyvong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
206971 29/10/2016 06:31:28 songlahyvong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
206090 27/10/2016 22:44:30 bjnjucun SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 390 ms 2484 KB
206066 27/10/2016 22:19:36 rikimaru161 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
204101 25/10/2016 00:36:16 pvt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
203287 24/10/2016 00:02:47 s2lyonking SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
201693 22/10/2016 22:25:34 ffyyytt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
201555 22/10/2016 17:40:44 phanhienbx01 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
200800 21/10/2016 17:10:56 agoodstudent SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2440 KB
200211 20/10/2016 20:25:46 minhquangsqtt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 859 ms 2508 KB
200203 20/10/2016 20:12:05 agoodstudent SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 593 ms 2508 KB
200156 20/10/2016 18:50:14 letiendo2001 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 578 ms 2504 KB
199619 19/10/2016 21:11:01 saladiweslo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
199617 19/10/2016 21:10:48 saladiweslo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
199306 19/10/2016 14:33:46 ititorit SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
197840 17/10/2016 16:23:03 congson123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 859 ms 1756 KB
197839 17/10/2016 16:22:18 congson123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 859 ms 1760 KB
197232 16/10/2016 03:39:46 nqc290997 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
196837 15/10/2016 15:12:09 tranleduy1233 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
190568 09/10/2016 21:51:47 giahy2911 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 765 ms 1756 KB
190560 09/10/2016 20:51:24 cavang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
189936 08/10/2016 10:18:39 danhnt SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
189070 06/10/2016 19:49:14 anhducpn67 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
188953 06/10/2016 15:45:03 tqhuy2502 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188768 05/10/2016 23:19:25 phamvankhanh1516 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188736 05/10/2016 22:47:07 qwerty212 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188621 05/10/2016 21:27:41 duahaucc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
187329 03/10/2016 22:22:26 hieua2tincvp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
185963 01/10/2016 16:19:30 bigcat5 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
185941 01/10/2016 15:59:17 toida12chu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
185101 30/09/2016 09:05:32 hutPhamPhuong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185065 30/09/2016 08:01:41 adkf12rt SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
184879 29/09/2016 20:44:58 ItachiUchiha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
183702 27/09/2016 21:01:38 hungdhv97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 1712 KB
183480 27/09/2016 16:13:38 vphuong214 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
182926 26/09/2016 20:41:59 ARSENAL1886 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
182384 25/09/2016 22:24:09 huynhtienluc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
181977 24/09/2016 22:56:12 Aarongooner SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 1692 KB
181280 23/09/2016 11:11:05 Tree SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
180462 21/09/2016 23:01:34 hoangducsmagic SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
178692 18/09/2016 22:00:24 nguyensieuv SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 908 KB
176746 15/09/2016 00:13:04 datdi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176698 14/09/2016 23:05:47 minhtienst135 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
175810 13/09/2016 22:22:18 haokiet97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
175579 13/09/2016 19:42:25 boychienga1234 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
175515 13/09/2016 18:19:15 kien_ngo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
175496 13/09/2016 17:51:56 ariesgemini SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
175295 13/09/2016 15:46:14 lbnvando SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 156 ms 2676 KB
174516 12/09/2016 19:50:29 anhnguyen SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
168541 03/09/2016 00:56:15 hoang_95125 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
166675 28/08/2016 16:51:09 hut_luan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
165890 25/08/2016 19:06:55 phungvitrung SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
165424 24/08/2016 21:03:34 giacacluong323 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 31 ms 1348 KB
163619 19/08/2016 16:56:33 Kei SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163550 19/08/2016 11:55:21 sbeatit SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
163526 19/08/2016 09:55:25 khieunguyen SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163475 18/08/2016 22:57:01 haithanh_hmd SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
163366 18/08/2016 16:32:43 thanhthuy SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 281 ms 1784 KB
163359 18/08/2016 16:28:31 Long145236 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 328 ms 1780 KB
163169 17/08/2016 21:50:03 itcdeveloper14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163096 17/08/2016 16:54:15 3lovephuong3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162433 15/08/2016 18:24:16 dahaodl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161462 12/08/2016 22:16:51 hentaino102 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
160801 11/08/2016 12:18:54 middlest SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
160791 11/08/2016 12:00:02 middlest SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
160295 09/08/2016 22:15:25 phuocvinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
160238 09/08/2016 20:29:57 thanhan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
159501 07/08/2016 23:23:02 hoanmalai SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 312 ms 1784 KB
159221 07/08/2016 08:38:31 feneyuh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159219 07/08/2016 08:33:22 feneyuh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
157772 01/08/2016 21:26:39 192168120 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
157220 30/07/2016 15:15:12 4everkaka SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
157069 29/07/2016 23:38:32 tuannak SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
157068 29/07/2016 23:38:09 tuannak SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
156328 27/07/2016 15:00:33 lqm181 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 421 ms 2764 KB
155113 26/07/2016 19:51:30 Soledad SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
154911 25/07/2016 21:48:40 giangstellar365 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154156 22/07/2016 13:29:13 anhduy6102 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 437 ms 2736 KB
153957 21/07/2016 22:30:48 nguyenquoc2211 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
152256 16/07/2016 10:28:07 phamminhtuan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
152035 15/07/2016 13:24:58 thuytinh0114 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
150985 09/07/2016 21:10:55 thienlong SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150682 08/07/2016 11:11:41 TranHoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150681 08/07/2016 11:09:03 TranHoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 234 ms 1748 KB
149262 01/07/2016 21:40:23 try SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
148266 28/06/2016 14:59:03 leducthinh0409 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
146945 21/06/2016 07:10:25 trieutran182 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
142565 09/06/2016 08:54:41 nhockiller SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142557 09/06/2016 00:11:40 duckunzz SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142551 08/06/2016 23:43:44 darkness SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
142532 08/06/2016 22:26:48 Tom SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
141607 04/06/2016 20:17:27 nguyenxuanhaa3 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
137867 26/05/2016 01:35:31 Hhcckqnl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137790 25/05/2016 21:28:52 abinh2000 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
137443 23/05/2016 21:22:30 trivonhan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
137269 23/05/2016 14:35:15 vophuanpig SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137256 23/05/2016 14:10:09 Nhoem SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136088 15/05/2016 16:46:12 poweriknow SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
135934 14/05/2016 12:03:49 nvtu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134499 03/05/2016 22:38:22 khangtran SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
134376 02/05/2016 15:48:40 caothesan SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133840 28/04/2016 07:49:02 NgaoMta4596 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132443 18/04/2016 11:36:25 thanhan_1715 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132154 16/04/2016 16:05:07 tranlethanhphan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
129506 05/04/2016 21:04:36 proxike SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 281 ms 2700 KB
129372 05/04/2016 11:48:46 HVDInh33 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129160 04/04/2016 20:30:12 Assassin SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
127394 27/03/2016 21:20:09 ndkhanh95 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
127355 27/03/2016 19:44:25 fuck_admin SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
126297 21/03/2016 20:33:44 huynhngocminh2511 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
124782 14/03/2016 22:46:10 Comrade SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
120333 18/02/2016 16:41:31 lvdo92 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119906 16/02/2016 19:57:33 tuancanhktpm SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
119807 16/02/2016 15:02:58 dunsdo99 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119801 16/02/2016 14:56:40 nameless SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
118353 08/02/2016 10:56:42 nhatthanh99 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
118289 07/02/2016 20:05:30 dqhungdl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
118288 07/02/2016 20:05:21 TQT SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
116761 04/02/2016 11:33:09 khalminh11t2 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
115129 28/01/2016 22:04:58 junlexo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
115053 28/01/2016 15:06:17 sunbest132 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
114510 25/01/2016 19:21:54 thang016666 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
114356 25/01/2016 09:33:32 cmtanphat SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
113932 22/01/2016 18:50:56 ngonamduonghl SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
113399 20/01/2016 19:04:10 aquawind0130 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
112702 17/01/2016 16:47:46 0985971934j SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112695 17/01/2016 16:24:53 BoB SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112664 17/01/2016 10:07:42 Loda SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
112588 16/01/2016 20:54:34 thedblaster SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
112401 15/01/2016 17:48:48 dung SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112400 15/01/2016 17:47:56 dung SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110631 05/01/2016 22:24:11 hth20082000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
110298 04/01/2016 20:19:43 thenam97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
107879 25/12/2015 14:13:34 lol2308 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
104736 08/12/2015 22:51:10 nguyenhuutienk56a3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
104530 07/12/2015 23:18:09 hungs20 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104458 07/12/2015 16:28:48 karobest3 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
101382 05/12/2015 22:38:34 MinhDang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
100857 03/12/2015 22:04:27 Hint_gokai SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
100842 03/12/2015 21:27:44 luuchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
100827 03/12/2015 21:06:03 hoanqq123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
99264 27/11/2015 10:34:15 bacthosan SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
98123 23/11/2015 17:07:33 onebpiece1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
98064 23/11/2015 13:52:42 emlahoagio SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
97959 23/11/2015 10:20:37 longnp030 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
96076 21/11/2015 15:12:41 tiabennita SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94724 18/11/2015 16:06:08 thanhngan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
94723 18/11/2015 16:04:46 khanh123 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
94718 18/11/2015 16:00:20 caoduytinh1999 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94713 18/11/2015 15:58:06 congthang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
94712 18/11/2015 15:55:25 phamnhi SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94708 18/11/2015 15:54:17 linhnguyen SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
94697 18/11/2015 15:46:02 ngocongnhiem SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
94626 18/11/2015 10:44:36 cyan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
94624 18/11/2015 10:30:32 tranquockhanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 343 ms 2716 KB
94496 17/11/2015 22:00:39 bachnxepu SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
94472 17/11/2015 21:27:40 minhem1231 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
94429 17/11/2015 20:43:31 Linh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
93799 16/11/2015 19:00:01 nguyenhoatien1996 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
91940 13/11/2015 10:05:27 psucoder SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
91782 12/11/2015 20:31:32 addwade SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
91766 12/11/2015 20:10:35 s2lyonky SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
91498 12/11/2015 14:41:29 sieuga2712 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91076 11/11/2015 15:57:44 nhokcntt SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
90893 11/11/2015 08:56:36 muadaumua SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
89636 08/11/2015 19:51:21 wsama SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
89572 08/11/2015 15:14:13 minhdat12510 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
88338 05/11/2015 20:13:07 phanhiep10a2 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87545 03/11/2015 22:09:23 glass99ss SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
87358 03/11/2015 16:26:34 Malin_CHV SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
86909 02/11/2015 15:36:46 MTAnewbie SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
86360 31/10/2015 20:27:54 tgiang10a2 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
86337 31/10/2015 19:39:08 ducnt25899 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
85939 30/10/2015 21:08:47 khiem2702 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
85913 30/10/2015 20:39:35 haituanth2 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
85905 30/10/2015 20:27:28 anonymous263 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85740 30/10/2015 10:21:49 bvd SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
85563 29/10/2015 22:37:03 huytion156 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
85460 29/10/2015 21:16:59 riotgame SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
85397 29/10/2015 20:19:26 quanghsprovp SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1744 KB
85376 29/10/2015 20:00:21 hoangvuduyanh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
85347 29/10/2015 19:32:54 namnguyen123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
85344 29/10/2015 19:32:03 nguyenthehop SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 756 KB
84495 28/10/2015 09:33:57 duc123456 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
84209 27/10/2015 20:30:02 damsanchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
84130 27/10/2015 17:54:59 hanhlv270597 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
84091 27/10/2015 16:45:04 chalker SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
82947 25/10/2015 11:42:38 xuantruongchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
81874 22/10/2015 13:24:53 dacthai2807 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
81872 22/10/2015 13:23:20 dacthai2807 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
81871 22/10/2015 13:20:58 vodanh123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
81805 22/10/2015 10:24:20 hvdungchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
81791 22/10/2015 10:10:21 nguyenlannhi_chv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
80973 20/10/2015 16:08:57 hieu_chv_10tin SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
80953 20/10/2015 15:44:07 thanhtungchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
80819 20/10/2015 10:53:30 chien SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 390 ms 2752 KB
79117 15/10/2015 21:05:50 duckhai2102 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
79110 15/10/2015 20:55:42 ngocanh99 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
79086 15/10/2015 20:34:42 thanhcoder SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
79051 15/10/2015 19:06:18 sesshomalong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
79050 15/10/2015 19:05:09 sesshomalong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
76941 09/10/2015 16:12:55 anhvu_cbl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
76910 09/10/2015 15:20:41 huyanh2412 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
76388 08/10/2015 14:59:29 tuanlymchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
76017 07/10/2015 19:44:01 angelo SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
75801 07/10/2015 08:24:29 toan411998 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
75783 07/10/2015 05:44:26 cuongyd1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
71687 02/10/2015 21:28:19 TrungCSP SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
71146 01/10/2015 22:19:38 bqlong2k SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
71033 01/10/2015 20:05:55 tranvthanhson SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
67799 25/09/2015 10:33:13 ducmanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
65404 20/09/2015 11:56:14 nguvaho SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
64986 18/09/2015 21:57:07 lecong SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
61739 07/09/2015 21:35:58 thanhngoac272599 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
61511 06/09/2015 23:44:42 loveTforever SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
61350 06/09/2015 19:18:57 typpoppop SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61274 06/09/2015 14:51:39 phuleethanh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
61084 05/09/2015 22:38:54 MTAZero SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
61078 05/09/2015 22:13:02 sesshomalong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60681 05/09/2015 00:04:36 phanthanhnam SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
58823 27/08/2015 23:27:43 dangcuong_123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
55986 24/08/2015 22:26:41 manhha251 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
53505 15/08/2015 12:46:19 duytoannguyenledh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 588 KB
53203 14/08/2015 21:38:18 UiM SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
50447 07/08/2015 19:46:34 npltv SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
48920 25/07/2015 20:14:05 chitam117119 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
47279 16/07/2015 19:52:48 thanhday132 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
44599 05/07/2015 22:36:27 mrtan_lovelife SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 604 KB
43785 28/06/2015 20:37:56 hungngoquoc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
43527 26/06/2015 14:49:30 huynhduy_hmd SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
43522 26/06/2015 14:39:06 hinodi_1998 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
43282 24/06/2015 21:03:16 nhutrg1998 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
43281 24/06/2015 21:03:16 nhutrg1998 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
41735 19/06/2015 00:16:44 the_c SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
41710 18/06/2015 20:41:24 tanphatvan SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
40891 13/06/2015 11:25:20 only_love97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
38221 31/05/2015 09:30:02 romqn1999 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
38164 30/05/2015 21:08:10 ngan SNAIL - Con ốc sên Python 3 Accepted 46 ms 1152 KB
36004 18/05/2015 22:37:44 farmerboy SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
35664 15/05/2015 14:56:38 nghethuat102 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35598 14/05/2015 20:32:37 wInD_MtA SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
32202 29/04/2015 21:08:58 mikelhpdatke SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
31771 26/04/2015 10:14:37 tankorbox SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
31121 22/04/2015 23:43:18 Algo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
29828 18/04/2015 21:29:44 lamnguyen SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
26625 05/04/2015 16:31:13 trungvt130584 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
26370 03/04/2015 10:48:48 yogathanh99 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
25116 28/03/2015 21:15:00 vdn1999bxvp SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
24715 25/03/2015 11:39:05 Hungnguyenvan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
21530 16/03/2015 03:41:34 Nguyenthaihoc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
21525 16/03/2015 01:41:35 truongtop14 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
21174 13/03/2015 13:55:40 kieuquocdat123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
15075 03/03/2015 22:40:53 VietNamVoDich SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10556 19/01/2015 20:35:34 bengoc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
10126 16/01/2015 00:23:07 stepde15 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
8424 10/01/2015 02:31:04 nxphuc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
8391 10/01/2015 00:58:45 phuchoahodo SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
8266 08/01/2015 15:37:30 maithu55 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
8251 08/01/2015 12:15:35 Code_in_tears SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
7639 30/12/2014 20:24:00 junking SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7597 30/12/2014 13:33:58 Patience SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
7520 26/12/2014 01:19:51 chivo912 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 249 ms 1772 KB
7388 22/12/2014 13:55:30 vinguyentruong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7356 21/12/2014 22:03:17 thanhbinh0995 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
6913 11/12/2014 20:30:05 dinhvanduy7895 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6662 06/12/2014 19:59:24 stepde14 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
6024 27/11/2014 21:46:29 ThienCoder SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
4417 12/11/2014 23:47:59 sunshine SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
4333 10/11/2014 23:10:33 thienphuc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3905 08/11/2014 20:54:47 duyman94 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
3677 04/11/2014 11:58:28 heosmile95 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
3519 02/11/2014 15:41:14 thanhhuy55cth SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
3512 02/11/2014 15:04:52 AnhLoc SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
3386 31/10/2014 23:37:09 WhisJay SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
3239 29/10/2014 19:45:16 voquocthang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
3232 29/10/2014 06:45:30 NhatHoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
3198 27/10/2014 22:50:05 thanhCode SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
3194 27/10/2014 22:17:25 dthphuong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
3168 27/10/2014 19:17:45 phamhuuthien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
Back to Top