Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
724138 22/02/2020 16:25:46 drlamlqd9 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 1664 KB
719088 12/02/2020 15:41:00 ct390 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1572 KB
708279 21/01/2020 20:50:59 HackerMan PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
705614 16/01/2020 09:29:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
691107 20/12/2019 16:42:46 cyb3 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
683284 01/12/2019 00:23:09 leviettttnh PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
676311 19/11/2019 23:51:17 omgursocute PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
676028 19/11/2019 12:45:07 chenlinong PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
675923 19/11/2019 00:17:01 canhtoannct PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1136 KB
675732 18/11/2019 20:18:32 kuzuma245 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675710 18/11/2019 18:42:27 kuzuma245 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675442 18/11/2019 09:24:07 hi2otaku PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
674786 16/11/2019 22:45:01 dinhhuuduc PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
672843 12/11/2019 21:52:37 phanbonhoahoc PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 972 KB
672374 11/11/2019 23:05:04 trungkienthcsyenlac PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1128 KB
672109 11/11/2019 17:25:23 canhtoannct PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
658129 15/10/2019 22:19:26 ngoctuannguyen PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
655282 10/10/2019 14:34:53 namlawng123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 1672 KB
632994 06/09/2019 12:45:40 canhtoannct PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 1156 KB
632991 06/09/2019 12:28:45 canhtoannct PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 1144 KB
632986 06/09/2019 12:11:23 canhtoannct PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1144 KB
632628 05/09/2019 10:58:24 canhtoannct PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 1448 KB
632198 04/09/2019 09:16:12 tungduongvc PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
631563 02/09/2019 17:21:41 ashimari PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
629064 27/08/2019 14:44:51 baobao07 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
623482 18/08/2019 11:46:27 canhtoannct PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1164 KB
605279 10/07/2019 21:07:06 nhphucqt PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
598875 26/06/2019 16:47:54 nhamtan PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
594425 17/06/2019 16:14:51 ntoanh PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
589774 04/06/2019 10:01:26 nguyenvantien0903 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
587047 27/05/2019 13:07:35 ffrederick PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
576114 22/04/2019 22:31:02 anhchien123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
576111 22/04/2019 22:23:58 namnguyen123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
572843 13/04/2019 23:01:26 phuongnhi_tran_1206 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
571548 10/04/2019 13:27:01 phuleethanh PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
537314 16/01/2019 22:11:04 blackcat2710 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
524139 05/12/2018 21:05:20 vinhhuong0802 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
519331 25/11/2018 11:15:37 hongly PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
519328 25/11/2018 11:12:02 hongly PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1228 KB
519327 25/11/2018 11:11:36 hongly PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1192 KB
511932 15/11/2018 09:51:43 anhvippro123z PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511034 13/11/2018 20:52:06 anhvippro123z PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510828 13/11/2018 20:04:06 anhvippro123z PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510259 13/11/2018 01:13:39 xikhud PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
504622 04/11/2018 18:47:44 vanan9205 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
504387 04/11/2018 09:10:19 lehoang PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
491495 17/10/2018 10:16:09 nguyenledinh PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
486654 11/10/2018 20:46:45 LongÇhampion PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 2188 KB
478674 02/10/2018 15:30:41 thuho PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
475018 27/09/2018 17:33:44 bluesky97 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 2180 KB
469557 19/09/2018 09:31:53 SPJ PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 2156 KB
466111 13/09/2018 18:46:33 duong2 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 62 ms 784 KB
457338 30/08/2018 07:38:28 HHHHHHHH PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
453994 22/08/2018 08:19:23 ironmank37d PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
446893 03/08/2018 15:49:28 lcnguyendang123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
440604 12/07/2018 23:49:18 dangkhoa_pascal PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1000 KB
438699 05/07/2018 23:17:38 chaukhanh2003 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
438329 03/07/2018 22:51:21 base_coder PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1120 KB
426463 22/05/2018 14:43:46 dungdq2002 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
416532 12/04/2018 17:05:50 vinhntndu PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
392443 29/01/2018 17:29:16 duongbp1990 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
378189 27/12/2017 17:48:56 hatuank97lhp PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
376331 19/12/2017 12:58:17 vinhquana PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1244 KB
370380 02/12/2017 09:35:56 chuducanhchy PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
360411 15/11/2017 14:55:23 freepascal PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
349897 01/11/2017 07:27:55 hoan2k1 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1360 KB
315861 12/09/2017 07:50:31 tranthanhhai PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
297916 22/07/2017 22:52:51 dqhn123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
291768 29/06/2017 21:37:19 Ledacthuong2210 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
286529 09/06/2017 20:54:27 wolfris PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
286527 09/06/2017 20:54:01 wolfris PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1240 KB
286523 09/06/2017 20:50:23 wolfris PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
285599 05/06/2017 15:14:45 azulgrana1 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1248 KB
276993 09/05/2017 21:14:23 dat123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276932 09/05/2017 17:22:35 hoduchieu01 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 812 ms 1828 KB
276872 09/05/2017 16:06:01 hoduchieu01 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
251940 25/02/2017 15:57:01 anhtuyen PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
239538 10/01/2017 08:52:28 ARSENAL1886 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239528 10/01/2017 06:51:35 4everkaka PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 796 ms 2492 KB
226499 29/11/2016 00:38:15 thanhpromu PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
191498 10/10/2016 09:46:03 giahy2911 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
189847 08/10/2016 09:23:38 khoadeptrai PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
185331 30/09/2016 15:32:31 dacthai2807 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
179493 20/09/2016 14:55:16 try PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
179199 19/09/2016 22:58:03 klingous PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 972 KB
164109 21/08/2016 19:34:47 hth20082000 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163963 20/08/2016 22:30:58 caothesan PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163954 20/08/2016 22:10:18 quanganh1417 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
163915 20/08/2016 20:09:34 romqn1999 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 78 ms 984 KB
163898 20/08/2016 19:21:10 middlest PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
134336 02/05/2016 00:27:31 khangtran PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
121700 24/02/2016 21:07:52 thanhday132 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 93 ms 896 KB
120572 19/02/2016 15:38:01 lilom13 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120548 19/02/2016 11:54:44 lvdo92 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
118766 11/02/2016 18:31:47 TQT PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
105676 12/12/2015 09:32:47 miltonbw PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 836 KB
91447 12/11/2015 11:12:54 namnguyen123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91301 11/11/2015 22:45:39 sesshomalong PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
90770 10/11/2015 21:48:20 toan411998 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
84776 28/10/2015 16:42:05 MTAZero PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
79392 16/10/2015 18:06:29 qcuong98 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
77722 11/10/2015 14:30:29 nguyenhuutienk56a3 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
40850 12/06/2015 21:29:03 farmerboy PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
29476 17/04/2015 09:16:28 phamtan11 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
24470 23/03/2015 23:05:34 kieuquocdat123 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
24464 23/03/2015 22:56:01 bao PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 712 KB
11154 25/01/2015 23:16:44 conglinh PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
8540 10/01/2015 21:41:44 nxphuc PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
3939 09/11/2014 12:54:32 chuppachup PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
3499 02/11/2014 13:39:20 stepde14 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
3498 02/11/2014 13:38:20 thanhCode PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
3237 29/10/2014 19:10:28 voquocthang PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
3219 28/10/2014 12:46:48 ductam PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
3187 27/10/2014 20:47:09 phamhuuthien PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
Back to Top