Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739331 02/04/2020 12:28:20 hongphongthp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
735943 21/03/2020 22:24:50 anhkhoa09032004 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
728475 03/03/2020 22:10:13 Love DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
728180 03/03/2020 10:17:46 ddinhtuann DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
727271 29/02/2020 17:04:44 ddinhtuann DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
726618 27/02/2020 21:08:08 ngoctuannguyen DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
726198 26/02/2020 21:21:11 hoktro DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
721747 17/02/2020 20:17:50 Sángolympic DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
721660 17/02/2020 18:16:36 Sơna1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
717680 10/02/2020 08:58:03 emLaNewBie DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 4152 KB
714698 05/02/2020 10:14:42 haupas DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
711961 30/01/2020 13:06:42 winterrr DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
710082 26/01/2020 22:34:53 anhproqn99 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
709940 26/01/2020 08:47:15 minhtriet2903 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
708277 21/01/2020 20:50:19 HackerMan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
708101 21/01/2020 15:09:01 manhender DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2368 KB
707991 21/01/2020 11:49:56 ldn694 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
705518 16/01/2020 02:31:08 cuong7 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2496 KB
705504 16/01/2020 01:38:25 BuiTriDung DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
704304 13/01/2020 19:25:04 nguyenhoainam DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
703964 13/01/2020 08:38:06 vuong123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
702421 10/01/2020 19:37:27 rsattlpalpha DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
702110 10/01/2020 10:40:42 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
691627 21/12/2019 16:15:37 unglinh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
690036 17/12/2019 21:07:23 sendmylove123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
689262 16/12/2019 17:23:05 minhquandinhcao DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
688040 13/12/2019 18:31:51 dpduy123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
687431 12/12/2019 12:40:30 hoangmanh123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3296 KB
685957 07/12/2019 18:53:09 vhskillpro DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
685586 06/12/2019 16:57:29 kuzuma245 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
681192 27/11/2019 21:03:29 prgrmanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
681096 27/11/2019 17:07:34 phucduy1509 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
675039 17/11/2019 15:18:47 SavarinJames DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
675034 17/11/2019 15:17:16 SavarinJames DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
673139 13/11/2019 16:11:35 shin3030aa DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
673117 13/11/2019 15:47:23 Anh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
672394 11/11/2019 23:20:47 omgursocute DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
672285 11/11/2019 21:25:08 thewminers1014 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
671915 11/11/2019 00:00:38 canhtoannct DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
669077 05/11/2019 21:01:47 hitu1903 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
668414 04/11/2019 19:18:08 hitu1901 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
667810 03/11/2019 15:21:10 MaMoi DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
663164 26/10/2019 10:42:07 nguyenvanson DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 4092 KB
661595 23/10/2019 20:07:06 Fidisk DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
661352 23/10/2019 09:20:03 maihuuton987 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
658365 16/10/2019 16:13:02 NQT1998 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
656866 13/10/2019 11:10:41 azulgrana1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
656861 13/10/2019 10:55:29 nguyentrantien2002 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
653182 07/10/2019 23:52:30 ntoan199 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
651660 05/10/2019 09:32:47 haiprot1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
651262 04/10/2019 19:44:17 18T1021208 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
648762 01/10/2019 10:27:29 pmt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
641913 18/09/2019 20:39:32 thienkun DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
641308 18/09/2019 09:43:34 MinBaoTT DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
640281 17/09/2019 07:34:42 lcnguyendang123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
633700 07/09/2019 21:29:06 queanh0220 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
633290 06/09/2019 23:53:52 hiepthuong DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
633251 06/09/2019 22:33:48 khanhkjhave DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
632479 04/09/2019 21:44:04 lethanhlong DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
630814 31/08/2019 17:09:42 nhattuan722 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
628449 26/08/2019 08:02:03 thaolinh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
628279 25/08/2019 19:07:27 VOTRUNGHOANGHUNG DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
628180 25/08/2019 14:50:08 VOTRUNGHOANGHUNG DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
625316 22/08/2019 19:49:44 gbking2003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
624992 22/08/2019 10:01:49 thuy_quynh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
621296 15/08/2019 12:18:59 nhatanh10102005 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
621287 15/08/2019 11:49:19 nguyetanh10102005 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
620689 14/08/2019 09:06:46 taminhquanno21 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
620436 13/08/2019 15:51:04 zyenz123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
620400 13/08/2019 15:08:04 t4k4g1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
620093 12/08/2019 19:11:57 ct390 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
615892 03/08/2019 09:07:10 trandat DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
612542 28/07/2019 09:40:05 lethienquan28052006 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
610588 25/07/2019 00:17:58 trieutanhung93 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
607451 18/07/2019 11:26:51 hoangnghiaviet DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
606257 14/07/2019 18:41:57 thedemonstuan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
605598 11/07/2019 22:17:28 casaumayman DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
604293 08/07/2019 16:30:24 baobao07 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
601464 30/06/2019 21:03:03 neos DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
600953 29/06/2019 10:55:14 TIN10_VUTRINHHOANG DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
594682 18/06/2019 07:31:49 rimuru DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
592631 13/06/2019 14:24:17 trananhprince DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
592373 12/06/2019 15:52:00 ngoctit DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
590702 07/06/2019 07:47:01 tuananh778999 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
589638 03/06/2019 21:05:51 vokhanhan25 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
589218 02/06/2019 13:20:00 masteroffood DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
587538 28/05/2019 11:09:45 tototete DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
587022 27/05/2019 10:50:50 khuongvutramanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
586727 26/05/2019 10:54:33 094175234 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
586154 24/05/2019 11:38:33 php122002 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
567974 01/04/2019 14:58:51 phuonghoa DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
567484 31/03/2019 07:37:39 nguyenhau DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
566689 28/03/2019 21:32:21 VINH_17_50 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
566683 28/03/2019 21:24:49 buidinhpham2004 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
565191 26/03/2019 21:19:41 kaitou1412 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
564957 26/03/2019 09:46:23 pdhuy2002 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
561608 17/03/2019 21:44:42 phungduyminh1802 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
561534 17/03/2019 20:02:03 Summer8103 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
561048 16/03/2019 10:40:25 ngocminhta DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
560977 16/03/2019 07:18:25 ducminhtrinh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
560955 16/03/2019 01:19:46 trungnguyenlak2003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
558759 12/03/2019 07:58:00 chongoairung DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
556082 07/03/2019 08:39:35 h_giaotvn DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
556078 07/03/2019 08:34:27 minhtrieutvn DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
555701 06/03/2019 16:50:29 tranthuyan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
555444 06/03/2019 08:34:55 hungcqt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
554986 05/03/2019 09:34:56 duycqt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
554801 04/03/2019 20:48:40 tuancqt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
554790 04/03/2019 20:30:00 vmt120203 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
554772 04/03/2019 20:07:37 yn2493 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
554251 03/03/2019 09:54:46 namlawng123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
554161 02/03/2019 21:59:22 ffrederick DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
552515 27/02/2019 22:50:53 haxorus2004 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
552513 27/02/2019 22:49:00 haxorus2004 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
550849 24/02/2019 18:57:02 thecuongthehieu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
546697 15/02/2019 09:28:27 truongnl5 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 140 ms 2700 KB
546657 15/02/2019 08:38:42 duy0805 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
546643 15/02/2019 08:21:10 Qanh29 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
546006 13/02/2019 15:56:01 blackcat2710 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
545962 13/02/2019 14:35:25 anhnguyen123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
545960 13/02/2019 14:27:15 dfwapekko DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
544530 09/02/2019 23:07:53 thienkun DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
544524 09/02/2019 22:48:49 thienkun DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
544510 09/02/2019 22:18:02 nhphucqt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 10580 KB
543236 04/02/2019 01:09:08 bk201 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
543158 03/02/2019 21:30:24 biabeogo147 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
534388 10/01/2019 20:03:54 vanduc8a3 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
534341 10/01/2019 19:38:34 thanhtuthcsyenlac DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
532162 06/01/2019 23:52:43 buihoat2003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
532160 06/01/2019 23:49:11 buihoat2003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
531556 06/01/2019 11:00:05 Member DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
528408 02/01/2019 09:59:01 tuanltt1252004 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
526838 11/12/2018 16:32:33 Lam22062002 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
526231 10/12/2018 17:56:36 Lam22062002 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
525928 09/12/2018 20:53:31 cptkhai DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
524627 06/12/2018 18:58:53 tcoder DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
524584 06/12/2018 18:08:30 vanan9205 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
524032 05/12/2018 16:46:01 6vienhdt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
523979 05/12/2018 14:51:22 leviettttnh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
523329 03/12/2018 22:07:27 viet2805 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
519935 26/11/2018 14:43:10 bluesky_ DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
519931 26/11/2018 14:12:43 hieuvip1301 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
519668 25/11/2018 22:10:59 phamkhanhlinh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
519644 25/11/2018 21:46:42 VGK_Cr7 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
518508 23/11/2018 21:17:37 laccac555 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
518341 23/11/2018 16:19:25 mdan226 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
516363 20/11/2018 19:56:22 Tran_Thanh_Oai97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
513829 16/11/2018 20:50:31 dtskeosua DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3916 KB
511934 15/11/2018 09:52:24 anhvippro123z DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
511520 14/11/2018 19:56:44 hduoc2003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
510181 12/11/2018 22:49:31 lehoang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
508913 10/11/2018 18:47:14 cotyey DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 140 ms 16692 KB
507933 08/11/2018 22:37:48 thienchidh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
507575 08/11/2018 16:45:34 chinhhi DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
490191 15/10/2018 21:49:12 trungkenbi DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 4096 KB
489361 14/10/2018 21:09:04 nguyenvantien0903 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
479873 04/10/2018 09:10:37 SPJ DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
479336 03/10/2018 13:23:41 iiiiiii125478 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
474826 27/09/2018 10:33:35 hanhien DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
474824 27/09/2018 10:33:04 hanhien DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
474616 26/09/2018 21:53:13 hitu08 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
472829 24/09/2018 14:17:15 DeBruyne DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
469508 18/09/2018 23:28:12 black_stone DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3260 KB
469506 18/09/2018 23:27:13 hitu05 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
469352 18/09/2018 20:15:52 hitu03 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
469341 18/09/2018 20:11:43 hitu02 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
469333 18/09/2018 19:50:49 hitu05 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
469329 18/09/2018 19:48:57 hitu05 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
469328 18/09/2018 19:48:35 hitu07 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
469278 18/09/2018 18:50:03 hitu03 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
469266 18/09/2018 18:41:39 hitu02 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
469160 18/09/2018 17:46:16 hitu01 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
467648 16/09/2018 00:11:27 xikhud DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 3228 KB
464414 11/09/2018 09:18:27 trungtt123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
461007 05/09/2018 23:47:42 16122001 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
460690 05/09/2018 16:03:31 Minatokaze DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
458784 01/09/2018 23:13:26 long_thathu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
458505 01/09/2018 12:34:43 huynhthanhtan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
458504 01/09/2018 12:32:18 huynhthanhtan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
457834 30/08/2018 21:38:19 Meliodas DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
457360 30/08/2018 07:44:53 HHHHHHHH DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
454958 23/08/2018 21:03:02 BVs_cớp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
454759 23/08/2018 15:44:26 nguyenanhsnake DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
454648 23/08/2018 12:41:46 Linh_kuty DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
454253 22/08/2018 15:50:29 ironmank37d DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
453482 20/08/2018 21:46:44 hoangthuc701 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
453365 20/08/2018 19:33:50 LongÇhampion DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
453092 19/08/2018 18:43:06 lucdaoquanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
451093 15/08/2018 17:30:59 duong2 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
447873 07/08/2018 20:18:08 phuongnhi_tran_1206 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
447868 07/08/2018 20:13:54 wolf_boss DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
447302 05/08/2018 12:40:16 Asteross DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
445887 31/07/2018 18:34:56 vikhangcqt171 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
443388 23/07/2018 16:39:36 tronghieuACM DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
442742 21/07/2018 00:21:08 KHOI2611 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
441280 15/07/2018 22:22:52 cyb3 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
440439 12/07/2018 15:50:53 chaukhanh2003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
432419 12/06/2018 23:12:47 MonsterTTRR_6a3_2006 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
431021 06/06/2018 23:23:35 thaibabao DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
431020 06/06/2018 23:21:36 thaibabao DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
430915 06/06/2018 16:19:27 fake1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
427704 27/05/2018 23:40:17 tuancanhktpm DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
424153 11/05/2018 21:42:44 hoangnghiak98lhp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
421319 25/04/2018 21:22:27 abcdef DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 4004 KB
421307 25/04/2018 21:08:16 dungdq2002 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
416555 12/04/2018 18:03:10 bibinguyen DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
414190 06/04/2018 21:35:33 __________ DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2388 KB
413554 05/04/2018 09:58:45 lecungtien DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
412449 02/04/2018 22:16:44 dangkhoa_pascal DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
409309 26/03/2018 09:45:43 tinhochbt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
408884 24/03/2018 22:18:02 vinhntndu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
405525 15/03/2018 19:14:09 ngocminh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
404885 14/03/2018 14:30:27 nguyenthicamtu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
402313 10/03/2018 13:43:38 letanminhtoan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
401624 07/03/2018 21:58:54 bach123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
397671 21/02/2018 19:59:35 minhthanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
393013 31/01/2018 15:10:22 hunga1705 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
393008 31/01/2018 15:00:26 Quân1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
392964 31/01/2018 14:29:39 Tunga1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
392855 31/01/2018 07:59:26 QuangTruongNguyen DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
392600 30/01/2018 08:28:35 duongbp1990 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
390131 23/01/2018 23:00:54 ntd992003 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
386199 15/01/2018 21:30:15 DangKhich DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
385148 12/01/2018 22:27:51 kyonest12 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
384048 10/01/2018 14:56:25 doituyentin2 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383823 10/01/2018 08:02:03 tuanhbt133 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
383271 08/01/2018 20:45:07 manhh15 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
375046 14/12/2017 21:06:35 hanhhuyenit1619 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
374602 13/12/2017 17:36:51 christzy DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
374072 11/12/2017 16:19:02 huy9a1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
372029 05/12/2017 10:12:02 iostream DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
370660 02/12/2017 23:51:03 Venus DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
370392 02/12/2017 10:43:54 namtao97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
370182 01/12/2017 21:39:41 tenda1234 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
370175 01/12/2017 21:36:29 tenda1234 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
369558 30/11/2017 20:31:57 isora1996 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
362883 19/11/2017 21:55:49 trainolp2017 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
362598 19/11/2017 08:37:53 21cm DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
362183 18/11/2017 09:43:06 tranminh183 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
359469 14/11/2017 08:16:24 huyvuhp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
359138 13/11/2017 19:55:06 tiny DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
359134 13/11/2017 19:54:13 nguyenthanhtung DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
359131 13/11/2017 19:53:08 hungga1711 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
359110 13/11/2017 19:32:10 thiend17pm03_dhtdm DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2468 KB
359109 13/11/2017 19:31:56 chinhd17ht01tdmu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
359105 13/11/2017 19:25:06 tuan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
359101 13/11/2017 19:10:37 khoinguyentdmu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
357898 11/11/2017 21:30:06 Leo_Messi_96 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
357757 11/11/2017 16:40:30 freepascal DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
357424 11/11/2017 00:15:33 tiendiep9a1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
356513 09/11/2017 21:37:30 thanhchuongitc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
355888 09/11/2017 09:23:31 Linh_Moi_T32 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
354237 06/11/2017 23:43:01 tenda1234 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
353924 06/11/2017 20:04:46 Leo_Messi_96 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
353778 06/11/2017 16:53:24 FujiVN DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
353760 06/11/2017 16:11:39 thelightvn DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
353671 06/11/2017 15:47:50 mrlihd DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
353542 06/11/2017 13:08:20 kakaka DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
352446 04/11/2017 16:24:50 khanhsaker97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
350520 01/11/2017 21:45:40 kakaka DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
350501 01/11/2017 21:37:33 dnhung1997 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
349895 01/11/2017 07:27:31 hoan2k1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
349713 31/10/2017 22:19:30 Luthaihoc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
346741 27/10/2017 19:20:48 tranthanhhai DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
345907 26/10/2017 16:49:10 duckhai2102 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
342888 23/10/2017 03:06:13 okeomachnha DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
341523 21/10/2017 08:55:45 tranngoctoanno1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
341207 20/10/2017 17:07:20 TanTruc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
341199 20/10/2017 16:49:48 lichngothanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
341180 20/10/2017 16:18:19 lichngothanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
341179 20/10/2017 16:14:43 0000000000 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
339229 17/10/2017 23:21:45 TD2106 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
337737 16/10/2017 09:59:50 tanan112 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2404 KB
333273 10/10/2017 16:09:42 caovantheanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
332960 09/10/2017 22:57:03 dinhthanhnga06 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
331960 08/10/2017 19:50:39 masterv DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
331132 07/10/2017 20:25:33 blebleble DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
330786 07/10/2017 14:10:37 sonnguyen0612 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
323712 27/09/2017 10:28:52 tu3297 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
322598 25/09/2017 16:33:11 21cm DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
322042 24/09/2017 14:08:24 llk2407 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
320428 21/09/2017 09:19:46 coderkcdhv DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
319983 20/09/2017 14:58:41 tronghk14 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
319856 20/09/2017 07:47:19 vhoang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
319655 19/09/2017 21:01:03 Deepsea DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
317903 16/09/2017 12:41:25 HUT_Bamboo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
317901 16/09/2017 12:40:22 HUT_Bamboo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
317883 16/09/2017 12:08:34 casaumayman1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
316547 13/09/2017 19:50:34 huytmdj DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
313305 05/09/2017 21:39:40 thanhquang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1848 KB
313199 05/09/2017 18:24:12 chamchamcham DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
304394 13/08/2017 23:15:06 anh76qn DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
304148 13/08/2017 12:24:20 HackerRank DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
304126 13/08/2017 11:05:33 xekoiuxuka DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
304108 13/08/2017 10:27:25 thainguyen DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
304099 13/08/2017 10:06:54 dothanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
304091 13/08/2017 09:52:05 anhbannho147vn DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
304088 13/08/2017 09:49:14 shuu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
304083 13/08/2017 09:40:30 nty DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
304082 13/08/2017 09:39:49 hoangtrung080697 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
303782 12/08/2017 11:16:38 hungk36b DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
303325 11/08/2017 15:24:39 nam288 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
303088 10/08/2017 22:34:37 nguyenkhue86 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
302742 10/08/2017 11:22:47 skipro982301 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
302630 09/08/2017 20:48:00 leehieeu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 187 ms 18020 KB
302369 08/08/2017 23:11:45 Hackerr DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
301061 04/08/2017 17:21:12 frostpixel DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
299904 29/07/2017 20:13:33 thanhthuy4u DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
299641 28/07/2017 14:53:18 Nhokkz DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
299584 28/07/2017 09:38:39 congthangk36d DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
299411 27/07/2017 20:01:25 letrung0606 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
298292 23/07/2017 23:16:40 anh76qn DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
296870 19/07/2017 16:02:44 thienlong DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
293216 07/07/2017 03:53:09 nhpntz0t DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
293207 06/07/2017 23:57:34 congson123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
288636 17/06/2017 11:01:20 hoangthuhang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
288508 16/06/2017 21:32:53 hoanmalai DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
287148 12/06/2017 10:15:36 MINHKHANG DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
285524 05/06/2017 10:04:03 hatuank97lhp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
283860 29/05/2017 10:24:53 tuan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
283858 29/05/2017 10:21:18 tuan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
282379 22/05/2017 17:27:22 dinhvanhuy98 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
277162 10/05/2017 13:02:08 tuan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
274169 27/04/2017 13:34:47 omega1100100 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
269283 09/04/2017 14:01:57 duyqnguyenle DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
265160 30/03/2017 16:31:23 Adam_Kyle DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
264708 29/03/2017 14:33:05 dangquangthang0001 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
264183 28/03/2017 08:48:36 duyvtvp1919 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
261922 22/03/2017 14:05:01 tansang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
261901 22/03/2017 10:55:29 nkduc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
261031 20/03/2017 10:03:40 duongcscx DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
257470 12/03/2017 20:57:45 hocattuongltv DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3420 KB
256801 11/03/2017 08:39:07 Midodra DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
254625 04/03/2017 17:29:22 linhlrx DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
253703 01/03/2017 21:12:15 hahpuc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
253147 28/02/2017 09:10:46 comrades102 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
251196 22/02/2017 21:19:34 nhannguyen95 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
241786 17/01/2017 10:06:51 dinhchien1802 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 171 ms 2760 KB
226793 29/11/2016 20:20:18 Hieu_sqtt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
226516 29/11/2016 07:23:54 phamvankhanh1516 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
226413 28/11/2016 21:28:46 mbljoker DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
226287 28/11/2016 16:56:44 mbljoker DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
225547 27/11/2016 11:12:20 lkrt3j2tj23lkjtlk23jtlkj DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
225537 27/11/2016 10:58:59 lkrt3j2tj23lkjtlk23jtlkj DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
225426 27/11/2016 00:29:31 NMPACM DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
225299 26/11/2016 20:50:47 Hieu_sqtt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
224044 25/11/2016 09:22:10 phamvucuong DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
223999 25/11/2016 08:32:31 khanglvl DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
223995 25/11/2016 08:28:41 cattuong DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 156 ms 2788 KB
223993 25/11/2016 08:28:25 dieptieuphungs2 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
223987 25/11/2016 08:26:22 minhdanglvl DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 156 ms 2788 KB
223972 25/11/2016 08:14:39 Ga_Tay_LVL DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
223971 25/11/2016 08:12:28 Ga_Que_LVL DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 203 ms 2784 KB
223969 25/11/2016 08:10:59 Ga_Cho_LVL DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
223968 25/11/2016 08:10:32 Ga_Tay_LVL DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
223966 25/11/2016 08:10:15 dieptieuphungs2 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 156 ms 2788 KB
223960 25/11/2016 08:08:09 Ga_Dam_LVL DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 140 ms 2788 KB
221402 21/11/2016 14:07:16 tmanh17 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 4068 KB
221328 21/11/2016 10:53:11 ducquynhfptk12 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
221178 21/11/2016 01:00:09 johnwilson DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
215244 12/11/2016 09:54:59 x302502 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
214937 11/11/2016 19:19:53 nguyennhan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
214378 10/11/2016 20:19:14 minhquangsqtt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
214347 10/11/2016 19:40:46 cuongquep DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2424 KB
213415 08/11/2016 23:10:56 Ramaas22 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
213218 08/11/2016 19:40:18 k4mjk4mjz3 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
213076 08/11/2016 12:24:41 www DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
213075 08/11/2016 12:02:16 www DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
212795 07/11/2016 21:06:18 bjnjucun DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2396 KB
211486 05/11/2016 18:59:52 tranleduy1233 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
207514 29/10/2016 22:41:29 khoinguyentdmu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
204102 25/10/2016 00:36:31 pvt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
198864 18/10/2016 21:15:26 vphuong214 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
195257 13/10/2016 14:38:04 khoaat DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3940 KB
195228 13/10/2016 14:01:14 khoaat DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 6284 KB
191617 10/10/2016 15:36:59 hoangducsmagic DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
190088 08/10/2016 18:22:41 giangstellar365 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
189920 08/10/2016 10:02:08 khoadeptrai DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
189243 06/10/2016 22:39:04 hungdhv97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
189145 06/10/2016 20:57:24 ARSENAL1886 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187384 04/10/2016 00:09:16 tranhuutri DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
186828 02/10/2016 22:43:33 thaiuit DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
185868 01/10/2016 13:51:57 ngonamduonghl DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
182841 26/09/2016 19:38:16 minhtienst135 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
181450 23/09/2016 20:43:06 khangkhangtg DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177342 15/09/2016 22:57:38 itcdeveloper14 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
176663 14/09/2016 22:32:25 itcdeveloper14 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 1528 KB
175353 13/09/2016 16:07:01 doraemon DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1480 KB
175334 13/09/2016 16:02:13 nkt95bg DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
173964 11/09/2016 23:35:14 tkhenry DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 1744 KB
172990 10/09/2016 12:19:31 longtuansps DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 1744 KB
172984 10/09/2016 12:08:57 superman0034 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172980 10/09/2016 12:03:12 magicmonster17 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
172950 10/09/2016 11:19:56 Candy DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 1764 KB
172947 10/09/2016 11:19:20 thienthuat001 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172929 10/09/2016 11:05:14 trainer1234 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 1760 KB
172913 10/09/2016 10:50:52 superman0034 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172685 09/09/2016 23:49:01 awatjkim DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171212 07/09/2016 10:29:17 4everkaka DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 1768 KB
165892 25/08/2016 19:46:12 phungvitrung DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
163478 18/08/2016 23:28:50 hut_luan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163252 18/08/2016 11:24:32 dahaodl DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162491 15/08/2016 20:25:29 ntanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162123 14/08/2016 19:29:31 khoi2410 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160523 10/08/2016 19:12:16 damsanchv DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158242 04/08/2016 15:58:53 BoB DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 234 ms 3004 KB
152173 15/07/2016 23:12:04 caothesan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
151017 09/07/2016 23:14:49 try DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 250 ms 3000 KB
149380 02/07/2016 12:27:34 leducthinh0409 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
141859 05/06/2016 22:26:26 MrTus97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
137812 25/05/2016 22:31:37 Comrade DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134778 06/05/2016 10:09:49 khangtran DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
130744 12/04/2016 20:04:02 proxike DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 218 ms 2724 KB
130419 11/04/2016 00:24:19 Nguyenthaihoc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
130074 08/04/2016 20:42:45 Assassin DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
128054 30/03/2016 20:45:35 tranminhkhoa DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1460 KB
127799 29/03/2016 13:59:26 hoangthongvo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
127170 26/03/2016 21:50:56 nguyenxuanhaa3 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125445 17/03/2016 09:23:59 vuquelam29 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 218 ms 2980 KB
123547 07/03/2016 21:33:08 TQT DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123028 03/03/2016 21:45:01 quanghsprovp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122134 27/02/2016 19:12:15 thanhday132 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Python 2 Accepted 93 ms 4844 KB
121452 24/02/2016 10:24:38 lvdo92 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121239 23/02/2016 16:28:54 longhuy322000 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121187 22/02/2016 22:46:34 dqhungdl DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
115147 28/01/2016 23:53:49 junlexo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114410 25/01/2016 14:59:50 dacthai2807 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114324 24/01/2016 22:05:34 huynhduy_hmd DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109322 29/12/2015 22:20:48 middlest DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
107568 23/12/2015 19:24:57 tranquockhanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
105264 10/12/2015 22:11:22 minhem1231 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104925 09/12/2015 21:21:58 Hint_gokai DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101301 05/12/2015 17:19:28 psucoder DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
100787 03/12/2015 20:20:54 minhthuan274 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
100449 02/12/2015 06:59:41 miltonbw DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
100229 30/11/2015 21:34:48 loveTforever DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
97530 22/11/2015 15:51:14 cyan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 765 ms 2948 KB
94527 17/11/2015 22:44:50 bachnxepu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94442 17/11/2015 21:04:37 muadaumua DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94261 17/11/2015 15:55:43 anvodacu0112 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 1768 KB
92700 14/11/2015 19:57:37 muadaumua DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92692 14/11/2015 19:50:13 muadaumua DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92683 14/11/2015 19:41:59 muadaumua DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92642 14/11/2015 18:29:15 MTAnewbie DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
92586 14/11/2015 16:24:54 nguyenhoatien1996 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
91120 11/11/2015 19:01:01 Khoidaik DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
89485 08/11/2015 10:45:59 Hhcckqnl DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89374 07/11/2015 22:43:30 TCUCGiang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88712 06/11/2015 19:15:17 nvtu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88639 06/11/2015 15:31:15 muadaumua DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88608 06/11/2015 12:24:02 kimdung_quanhiep DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 187 ms 14868 KB
88602 06/11/2015 12:08:26 kimdung_quanhiep DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 390 ms 17976 KB
88599 06/11/2015 11:54:56 kimdung_quanhiep DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 734 ms 18172 KB
87670 04/11/2015 08:28:57 thanhpromu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
85721 30/10/2015 09:46:17 chalker DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 218 ms 2940 KB
83379 26/10/2015 17:09:36 hanhlv270597 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80777 20/10/2015 09:10:46 thanhcoder DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
80007 18/10/2015 17:11:33 dohonghuan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
76260 08/10/2015 10:01:59 toan411998 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
75496 06/10/2015 18:26:55 hanhlv270597 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
74796 05/10/2015 18:52:02 h3white DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74754 05/10/2015 17:52:44 Hoanghlt DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74751 05/10/2015 17:50:38 nvh7602119 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74746 05/10/2015 17:44:50 Barbarian DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
74742 05/10/2015 17:43:52 NgocHaiHITC DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
67783 25/09/2015 09:36:18 thanhngoac272599 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 406 ms 2984 KB
65823 21/09/2015 14:09:05 nguvaho DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
65811 21/09/2015 13:57:08 nguvaho DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
62579 11/09/2015 18:47:11 wInD_MtA DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 1848 KB
61290 06/09/2015 15:41:13 phuleethanh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
61220 06/09/2015 11:51:06 MTAZero DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
60783 05/09/2015 13:29:24 phanthanhnam DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
55572 23/08/2015 15:38:54 UiM DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
50554 08/08/2015 17:07:25 npltv DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
49439 30/07/2015 19:28:56 Aoba DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1704 KB
48526 22/07/2015 19:52:04 chitam117119 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
48142 20/07/2015 08:21:10 nhutrg1998 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
47368 16/07/2015 23:05:41 mrtan_lovelife DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3108 KB
46124 14/07/2015 21:39:42 tuank55 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
46114 14/07/2015 20:38:15 sonhn99 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
45183 10/07/2015 21:56:56 romqn1999 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
45179 10/07/2015 21:07:23 hinodi_1998 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
44875 08/07/2015 18:41:19 congson DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
44833 08/07/2015 13:22:30 congson DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
44828 08/07/2015 12:36:02 congson DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 124 ms 1772 KB
44029 30/06/2015 21:37:44 nghethuat102 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
42940 22/06/2015 21:22:06 only_love97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
41150 15/06/2015 12:52:30 the_c DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 124 ms 1820 KB
38841 01/06/2015 10:11:28 nguyenmanhthien DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
37881 29/05/2015 13:02:44 hainguyen3794 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
36218 22/05/2015 00:51:32 farmerboy DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
36054 19/05/2015 20:02:37 ThienCoder DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 1624 KB
32377 30/04/2015 22:46:08 namlunoy DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
32309 30/04/2015 16:04:20 lamnguyen DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
32196 29/04/2015 20:53:08 mikelhpdatke DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
29876 19/04/2015 12:42:33 cincout DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
26995 11/04/2015 06:18:25 trungvt130584 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
21835 20/03/2015 04:09:35 cuongyd1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
21825 20/03/2015 00:36:58 letruonglam DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 124 ms 1744 KB
21407 15/03/2015 14:21:32 vdn1999bxvp DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1680 KB
21394 15/03/2015 13:19:30 kieuquocdat123 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
21375 15/03/2015 11:23:17 vuducnhi DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
10979 23/01/2015 20:46:01 conglinh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
10131 16/01/2015 00:38:59 stepde15 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 124 ms 1768 KB
8423 10/01/2015 02:26:24 nxphuc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
8394 10/01/2015 01:18:01 phuchoahodo DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
7734 02/01/2015 21:00:07 thanhbinh0995 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 4952 KB
7536 26/12/2014 17:00:41 junking DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 1584 KB
7000 13/12/2014 14:15:31 dinhvanduy7895 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
6948 12/12/2014 01:50:13 itntc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 688 KB
6207 01/12/2014 19:21:57 voquocthang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
3551 02/11/2014 21:07:23 thienphuc DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
3526 02/11/2014 16:50:48 phamhuuthien DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
3487 02/11/2014 12:55:35 stepde14 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
3485 02/11/2014 12:48:23 thanhCode DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 1636 KB
3471 02/11/2014 10:39:43 nptn90 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
3387 31/10/2014 23:41:55 haituanth2 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 1680 KB
3296 30/10/2014 13:13:49 NhatHoang DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 124 ms 1740 KB
Back to Top