Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740767 05/04/2020 21:18:36 lvcong97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3264 KB
740670 05/04/2020 15:52:27 tungvh04 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
740662 05/04/2020 15:39:08 suyazayui GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
740648 05/04/2020 15:10:30 baopham19062003kgkgkg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2944 KB
739674 03/04/2020 08:46:05 naruto270504 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2240 KB
739059 01/04/2020 16:17:50 kassivender GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
739040 01/04/2020 16:01:04 knam4202 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3268 KB
738883 31/03/2020 21:53:23 bbamm GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
737881 28/03/2020 15:48:38 lequanghungb2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 4044 KB
736655 24/03/2020 09:59:55 hokage1201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1556 KB
736076 22/03/2020 15:24:35 nguyenduythanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3336 KB
735839 21/03/2020 17:52:22 pinyahoo567 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
735654 20/03/2020 21:18:40 cyber_coder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3360 KB
729905 07/03/2020 08:04:56 Thinh_Feline GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2924 KB
729820 06/03/2020 21:29:01 hieuhehehieu123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2908 KB
729613 06/03/2020 09:51:49 nhatdeptrai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2736 KB
729609 06/03/2020 09:50:10 long020506 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2736 KB
728859 04/03/2020 20:40:59 0842020263 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3244 KB
728750 04/03/2020 15:35:03 wolfejames GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
728703 04/03/2020 15:03:08 ptcvp121 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3348 KB
727210 29/02/2020 12:55:05 truongthienlocTH GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2248 KB
726579 27/02/2020 20:20:09 bin1st090104 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2848 KB
724957 24/02/2020 09:46:43 thangloi2209 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
724752 23/02/2020 20:00:57 linhngao121212 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2704 KB
724548 23/02/2020 14:34:11 ngocduygpc8a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
723835 21/02/2020 21:42:49 huuhoangle GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
723395 20/02/2020 21:28:48 bku_lapis GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3200 KB
723289 20/02/2020 16:39:25 hoa1705 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
723266 20/02/2020 16:15:20 suxzat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3188 KB
722968 20/02/2020 00:26:37 thanthien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2460 KB
722921 19/02/2020 22:17:03 aruru12 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Python 3 Accepted 375 ms 16412 KB
722569 19/02/2020 12:00:21 damminhquan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
722552 19/02/2020 11:24:06 phamchibinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
722537 19/02/2020 11:05:55 hanhmy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2980 KB
721716 17/02/2020 19:58:20 BananaOnTheTree GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2300 KB
721378 17/02/2020 10:19:40 dangthithuyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
721009 16/02/2020 14:33:53 JoySluxirt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
720901 16/02/2020 09:40:01 mashiro9933 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
720783 15/02/2020 21:26:26 ntnvlog GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
720781 15/02/2020 21:24:30 ntnvlog GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
720695 15/02/2020 19:51:09 minhquandinhcao GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1936 KB
719369 13/02/2020 08:25:46 tien4112004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
719314 12/02/2020 21:54:00 thanhdat2605 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1936 KB
719216 12/02/2020 19:55:21 hoangle134134 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3320 KB
718430 11/02/2020 12:05:44 phgquynh2208 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
718391 11/02/2020 10:54:32 tienloc_tvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
717336 09/02/2020 14:08:47 nmhh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1940 KB
716750 08/02/2020 10:42:25 phuong2004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1948 KB
715505 06/02/2020 14:22:35 baopham19062003kgkgkg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3028 KB
715253 05/02/2020 23:23:45 thongoc1984 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2304 KB
714163 04/02/2020 09:08:27 tktmaya GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
713127 01/02/2020 19:59:51 viocuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2972 KB
713064 01/02/2020 17:14:35 diceline GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2332 KB
713059 01/02/2020 17:06:24 vmt120203 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2300 KB
712777 31/01/2020 22:26:04 Linhdethuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1944 KB
712193 30/01/2020 20:58:20 dangtiendung1201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1940 KB
710992 29/01/2020 22:22:21 Love GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3348 KB
710554 28/01/2020 20:34:14 sendmylove123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2312 KB
710346 27/01/2020 21:10:45 manhender GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2240 KB
709945 26/01/2020 10:06:57 novaphoenix GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3552 KB
709757 25/01/2020 12:59:15 quoclan99 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
709485 24/01/2020 11:10:25 whoisthatguy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 4252 KB
709467 24/01/2020 09:54:42 ICanDoIt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3240 KB
709261 23/01/2020 20:37:09 19522456 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3204 KB
708797 22/01/2020 17:44:57 ngoc1824 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2200 KB
708651 22/01/2020 12:27:21 prgrmanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3212 KB
708276 21/01/2020 20:50:09 HackerMan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3300 KB
706178 17/01/2020 14:06:13 david0403 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3320 KB
705565 16/01/2020 08:35:24 cblvietlam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3268 KB
705563 16/01/2020 08:32:29 nganWM GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3268 KB
705560 16/01/2020 08:29:37 ThảoKhuyên GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 2536 KB
705556 16/01/2020 08:13:47 thientho GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3316 KB
705555 16/01/2020 08:12:46 thientho GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3296 KB
705549 16/01/2020 08:04:29 hamayasua GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3272 KB
705546 16/01/2020 08:02:32 kudoshinichi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2536 KB
705537 16/01/2020 07:42:29 minhdung02 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 2508 KB
705529 16/01/2020 07:20:58 soulphan03 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 3272 KB
705388 15/01/2020 21:27:33 CodeWar37 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1872 KB
703914 13/01/2020 00:52:48 watanabe2804 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3304 KB
703059 11/01/2020 20:54:28 pxt9704 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 3440 KB
702914 11/01/2020 16:05:04 khanhld GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 3416 KB
700707 08/01/2020 10:12:23 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 18132 KB
700093 07/01/2020 13:12:01 ntphong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
699777 07/01/2020 01:10:06 ntphong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3180 KB
697632 04/01/2020 09:25:59 hatayamakano GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3260 KB
697494 03/01/2020 22:46:01 nnbxxx GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 3256 KB
697492 03/01/2020 22:39:59 anhkhoa09032004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3748 KB
697357 03/01/2020 20:07:14 haupas GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3688 KB
697257 03/01/2020 17:56:55 minhthi28 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
697248 03/01/2020 17:29:38 aka100304 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
696455 02/01/2020 16:25:58 Nhi23072002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
694640 29/12/2019 15:35:11 huytool GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 4076 KB
693520 26/12/2019 14:21:57 cuongbvbn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
692826 24/12/2019 17:12:53 cuongbvbn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
691539 21/12/2019 14:11:36 quocviet2001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 3816 KB
691424 21/12/2019 09:20:17 vuong123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
691145 20/12/2019 18:10:06 duyluan3110 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3272 KB
690772 19/12/2019 14:11:23 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
688676 15/12/2019 01:48:20 minhquoc19ti GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1852 KB
687784 12/12/2019 22:35:47 jackykg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2704 KB
687247 11/12/2019 19:14:08 Hedgehog2411 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3308 KB
687177 11/12/2019 16:55:42 khanhtron03 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2284 KB
686533 10/12/2019 08:55:55 19521242 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2264 KB
683887 02/12/2019 19:19:27 anhthcsyl2006 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
683721 02/12/2019 09:15:29 maemi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2272 KB
683064 30/11/2019 17:46:17 dpduy123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2652 KB
682287 29/11/2019 14:57:09 voldemup GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2328 KB
682164 29/11/2019 12:32:58 cmtanphat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2328 KB
681749 28/11/2019 16:16:20 thongoc1984 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3368 KB
681569 28/11/2019 14:40:09 khanhnguyeneiu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 484 ms 36720 KB
681558 28/11/2019 14:33:50 khanhnguyeneiu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 625 ms 32972 KB
681555 28/11/2019 14:32:28 bomlalung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 640 ms 32988 KB
681446 28/11/2019 13:30:55 Endless GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 781 ms 49360 KB
681023 27/11/2019 15:51:55 mrzin703 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1936 KB
680604 26/11/2019 19:49:48 beginner GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3048 KB
680563 26/11/2019 18:52:23 lecongbao GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
679085 23/11/2019 15:23:02 hitu1901 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2336 KB
677173 21/11/2019 21:16:23 congthangk36d GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
676941 21/11/2019 14:47:43 congcanhlnq GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2264 KB
676044 19/11/2019 13:29:18 shin3030aa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3268 KB
674871 17/11/2019 08:57:18 trantrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
674858 17/11/2019 08:44:11 trantrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
674124 15/11/2019 10:03:36 minhthu20201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4068 KB
673632 14/11/2019 14:24:20 nhatvuhq98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4052 KB
673427 13/11/2019 22:14:12 0941177356 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
671507 09/11/2019 21:49:45 ogit403 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
671196 09/11/2019 11:50:14 HoaBenKiaSong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
671195 09/11/2019 11:48:52 HoaBenKiaSong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2864 KB
670723 08/11/2019 18:18:38 minhkhoi1026 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
670496 08/11/2019 09:14:08 mrTee GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2740 KB
670471 08/11/2019 06:31:27 lethimytien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
670445 08/11/2019 00:49:54 coder_of_a5 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2304 KB
669301 06/11/2019 09:43:47 maihuuton987 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2280 KB
667463 02/11/2019 20:48:18 xuanhienkma GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 984 ms 53352 KB
666959 01/11/2019 23:28:18 chumoro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 984 ms 62524 KB
666952 01/11/2019 23:15:06 chumoro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 937 ms 63468 KB
666951 01/11/2019 23:13:44 chumoro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 921 ms 62000 KB
665126 29/10/2019 22:55:46 DuongNguyenMinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2260 KB
664868 29/10/2019 15:23:24 FL_ADC GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3404 KB
663083 26/10/2019 08:40:34 atsichts GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
662711 25/10/2019 16:47:25 nguyenvanson GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3324 KB
661208 22/10/2019 21:42:16 DươngAnhVũ GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1944 KB
661172 22/10/2019 21:04:08 MinhBietBay GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1944 KB
660670 21/10/2019 21:20:33 hieupham GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2704 KB
659618 19/10/2019 10:33:21 TrumpPham GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2784 KB
658607 17/10/2019 10:13:27 SIU2018Yasou GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2964 KB
658603 17/10/2019 10:10:15 SIU2018CAKHOSOLO GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
657119 13/10/2019 22:37:17 thien0914033912 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1944 KB
656825 13/10/2019 09:13:10 tiendung2306 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 18168 KB
656212 11/10/2019 22:04:48 vanthien_bl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2556 KB
656167 11/10/2019 21:43:11 cblnamphuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3576 KB
656092 11/10/2019 20:04:03 ldnghia_bl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3576 KB
655944 11/10/2019 15:40:49 whoisthatguy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 125 ms 4320 KB
655623 11/10/2019 07:28:28 tahoangquan2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 4320 KB
655596 10/10/2019 23:34:29 khanhkjhave GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
651760 05/10/2019 11:57:45 gicungduochet GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
651754 05/10/2019 11:42:36 mandoanky0903 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2312 KB
650750 03/10/2019 23:19:28 heo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
650538 03/10/2019 18:14:42 nguyentrantien2002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 3128 KB
650516 03/10/2019 17:18:14 094175234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1916 KB
649723 02/10/2019 20:05:25 minhtriet2903 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3324 KB
648663 30/09/2019 23:54:00 kuzuma245 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4036 KB
647086 27/09/2019 19:39:02 cuongdoduy123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2652 KB
647012 27/09/2019 17:58:30 MaMoi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2276 KB
646201 26/09/2019 08:58:51 ntoan199 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3268 KB
645600 24/09/2019 20:03:41 hoangduc16_cbl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2740 KB
645388 24/09/2019 15:01:56 ThichAnHanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 359 ms 3640 KB
643815 21/09/2019 12:07:42 hoaithanh000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2216 KB
643236 20/09/2019 16:56:51 tiennl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
643188 20/09/2019 16:08:12 ngoctuannguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2244 KB
642767 19/09/2019 21:34:28 minhdung02 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2620 KB
642236 19/09/2019 09:54:38 dinhtrongchien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2680 KB
642213 19/09/2019 09:31:45 MinBaoTT GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
642008 18/09/2019 22:23:14 PHDKhoa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 4272 KB
641836 18/09/2019 18:57:01 hamayasua GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2592 KB
641591 18/09/2019 14:52:22 thanthanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2192 KB
641455 18/09/2019 13:15:01 redcoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2192 KB
641374 18/09/2019 11:00:13 phuctin20 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2612 KB
640924 17/09/2019 19:51:41 CBLtk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2700 KB
640466 17/09/2019 13:06:32 totanhiep GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
638460 14/09/2019 06:48:20 thienkun GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2668 KB
637565 13/09/2019 08:24:31 Be_happy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
636296 11/09/2019 14:56:55 unglinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
635968 10/09/2019 20:18:18 duongtc1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2256 KB
635451 09/09/2019 21:46:21 lucky_boy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3292 KB
633746 07/09/2019 22:57:15 banhgiaman GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2648 KB
632928 06/09/2019 01:27:31 dchy2000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
632711 05/09/2019 15:30:04 pmt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 4008 KB
632307 04/09/2019 15:52:29 hieunguyenthi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2620 KB
632050 03/09/2019 21:37:09 hiepthuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3312 KB
631966 03/09/2019 17:54:58 blueshark07 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3208 KB
630948 31/08/2019 22:11:14 queanh0220 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3316 KB
630656 31/08/2019 10:22:13 winterrr GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
630116 30/08/2019 03:57:04 thaolinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
624991 22/08/2019 10:01:34 thuy_quynh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
623095 17/08/2019 15:38:55 rsattlpalpha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3160 KB
623090 17/08/2019 15:31:11 rsattlpalpha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2784 KB
623087 17/08/2019 15:25:53 huuduc8igc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2832 KB
620650 14/08/2019 08:38:17 lnatuan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
619794 11/08/2019 21:24:15 Relie_99 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2308 KB
619544 10/08/2019 22:34:57 khanhkjhave GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
619328 10/08/2019 12:37:50 huynhngoctrang1306 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
619074 09/08/2019 19:05:52 ct390 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
618440 08/08/2019 14:47:08 nguyetanh10102005 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
617981 07/08/2019 16:59:16 ninajdoc0152 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
617975 07/08/2019 16:43:58 thiennhanui GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
617662 06/08/2019 23:01:08 hoatmt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
616561 04/08/2019 20:43:57 zxcvbgt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
616559 04/08/2019 20:38:37 ngoloiyl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
616494 04/08/2019 15:20:40 okok90 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
616462 04/08/2019 13:09:33 trungkienthcsyenlac GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
616445 04/08/2019 11:16:25 canhtoannct GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
616005 03/08/2019 15:30:37 quanghuy123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
615902 03/08/2019 09:21:58 trandat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
615414 02/08/2019 11:09:00 emLaNewBie GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3272 KB
613889 30/07/2019 20:33:03 Fidisk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
613122 29/07/2019 13:51:44 funcolor GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 640 ms 3400 KB
612809 28/07/2019 21:05:20 taminhquanno21 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
612675 28/07/2019 15:42:03 truongthinh14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2208 KB
612358 27/07/2019 20:56:48 hoangnghiaviet GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
612126 27/07/2019 12:36:29 vivimini110 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
611051 25/07/2019 17:50:30 ldn694 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2700 KB
609759 23/07/2019 16:39:08 lethienquan28052006 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
608799 22/07/2019 08:08:58 nhatanh10102005 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
607554 18/07/2019 15:44:38 18T1021208 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3348 KB
607490 18/07/2019 14:13:23 trantrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
606740 16/07/2019 18:19:57 hongphongthp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3288 KB
605709 12/07/2019 10:00:48 haiprot1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
605437 11/07/2019 12:32:38 MinhBomNha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3204 KB
602730 03/07/2019 17:52:53 khuyentran GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3332 KB
602071 02/07/2019 10:49:07 Hàoa1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2272 KB
601964 02/07/2019 08:18:20 Sángolympic GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2676 KB
601890 02/07/2019 00:37:45 trieutanhung93 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3292 KB
601265 30/06/2019 10:05:06 Sơna1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 18144 KB
599193 27/06/2019 11:09:34 LeeVanHiep GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3220 KB
598497 25/06/2019 20:47:13 khuyentrannd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3256 KB
598278 25/06/2019 10:43:30 flower GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3336 KB
598096 24/06/2019 21:17:22 baobao07 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3300 KB
598017 24/06/2019 17:08:07 supertato GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 9792 KB
597723 24/06/2019 00:04:03 flower GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3416 KB
597564 23/06/2019 18:23:01 minhhieu092 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3304 KB
597195 22/06/2019 21:53:04 boy_kute_pro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3348 KB
597056 22/06/2019 17:31:00 LeeVanHiep GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3244 KB
597055 22/06/2019 17:30:11 LeeVanHiep GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
596754 22/06/2019 07:35:18 LuongLegend GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2576 KB
596753 22/06/2019 07:32:40 LuongLegend GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2576 KB
596747 22/06/2019 07:06:22 LuongLegend GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2576 KB
596722 21/06/2019 23:43:50 trongluan2809 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2880 KB
596453 21/06/2019 15:51:06 doanphungtu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3264 KB
596433 21/06/2019 15:25:10 dothiyenlinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 4096 KB
595663 20/06/2019 03:16:04 khiem123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2720 KB
594869 18/06/2019 09:17:18 Gib5102 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
594536 17/06/2019 22:59:48 votthichaua GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2640 KB
593647 15/06/2019 13:09:14 cyrocs258 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
593003 14/06/2019 09:57:41 Lis2il GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
592999 14/06/2019 09:56:33 Lis2il GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
592376 12/06/2019 15:53:58 ngoctit GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3320 KB
591891 10/06/2019 21:15:07 Monster GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3316 KB
591654 10/06/2019 09:29:31 hung30052002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2656 KB
591089 08/06/2019 12:46:21 NoFace GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2296 KB
591079 08/06/2019 12:02:00 kiki1999 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2644 KB
590991 08/06/2019 08:02:34 rangnokapk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
590670 06/06/2019 22:28:53 phongan105 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
589820 04/06/2019 11:50:11 nhhpbc7a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
589487 03/06/2019 14:13:32 nguyenhoainam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2776 KB
588709 31/05/2019 20:48:09 anhnguyenroux GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
588708 31/05/2019 20:46:53 anhnguyenroux GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3396 KB
588507 31/05/2019 09:07:48 TIN10_VUTRINHHOANG GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2248 KB
588405 30/05/2019 22:40:11 TTVK GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2264 KB
588121 30/05/2019 10:06:39 khuongvutramanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
587588 28/05/2019 14:46:48 musubi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 2824 KB
587206 27/05/2019 20:53:33 hoktro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2644 KB
587041 27/05/2019 11:51:51 quangucich2000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3288 KB
584993 21/05/2019 16:00:14 elkunpham GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4100 KB
584099 18/05/2019 15:02:22 hosithao GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2848 KB
583579 16/05/2019 18:39:49 zyenz123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
583359 15/05/2019 22:45:25 hh1305 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2904 KB
582699 14/05/2019 15:20:13 maytinhpc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
582225 12/05/2019 20:01:10 hoangviethang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2648 KB
580184 04/05/2019 14:58:10 trung5kvshthlnqk38b GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
580124 04/05/2019 11:19:15 rimuru GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1924 KB
579968 03/05/2019 21:17:35 tuananh778999 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
579424 02/05/2019 16:28:45 thienphucanh2004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
577800 28/04/2019 21:07:50 thedemonstuan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
574756 18/04/2019 08:10:12 leviettttnh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
574534 17/04/2019 16:45:56 16122001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
574449 17/04/2019 13:05:12 meocondp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3256 KB
573671 15/04/2019 22:37:03 firefly_dragon GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2372 KB
573669 15/04/2019 22:35:17 firefly_dragon GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2320 KB
572867 13/04/2019 23:49:50 hoaf13 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1840 KB
572860 13/04/2019 23:33:12 thanhcong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3272 KB
572548 13/04/2019 10:10:52 phuong2003vtvip GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2364 KB
571942 11/04/2019 15:33:17 thangitcbg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2336 KB
571940 11/04/2019 15:25:27 nvietphi03 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1788 KB
571934 11/04/2019 15:11:04 ngocminhchvk36 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 4004 KB
571924 11/04/2019 15:00:58 dvmduc_k36_chv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 4004 KB
571184 09/04/2019 15:26:38 sorbitol GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
571146 09/04/2019 15:02:20 dat10tin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2860 KB
571145 09/04/2019 15:00:57 luongdang2k3_k36chv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
571075 09/04/2019 14:19:50 tducCHVK36 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3956 KB
571068 09/04/2019 14:12:41 trung_hieu_k36_chv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3984 KB
570978 09/04/2019 10:23:27 buiminhhangvc2005 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
570977 09/04/2019 10:22:08 HuyHoàng_K36_CHV GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2924 KB
569634 05/04/2019 20:09:49 hanhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2932 KB
569589 05/04/2019 16:34:15 Telephonefg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3544 KB
569588 05/04/2019 16:32:57 Telephonefg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3940 KB
569585 05/04/2019 16:29:35 hanhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3484 KB
567958 01/04/2019 14:37:28 nguyenhau GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
567695 31/03/2019 16:14:47 daothanhloc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3508 KB
566831 29/03/2019 09:12:28 doanthanhnhat0510 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
565006 26/03/2019 14:01:30 Nguyenphanthanhbinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
564832 25/03/2019 22:40:45 hoangkings100 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 4044 KB
564739 25/03/2019 19:51:28 VINH_17_50 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3028 KB
564393 24/03/2019 20:47:24 Itachi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3220 KB
564346 24/03/2019 17:26:57 bingo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 18060 KB
564010 23/03/2019 16:07:02 datmadd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2792 KB
563903 23/03/2019 12:23:44 lecungtien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
563802 22/03/2019 23:07:11 shoanga2k52 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3024 KB
563275 22/03/2019 07:28:14 hungcqt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2344 KB
562446 20/03/2019 08:29:59 hongduyen29 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
562036 19/03/2019 01:02:52 lmpars GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2304 KB
558019 11/03/2019 09:06:20 diemqui110105 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
557203 09/03/2019 10:22:55 hanluc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
556141 07/03/2019 10:18:53 vietdung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3200 KB
555841 06/03/2019 21:19:58 lamcqt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2416 KB
554950 05/03/2019 09:09:46 tcoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2940 KB
554870 05/03/2019 00:44:17 gacodelam123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
554869 05/03/2019 00:25:41 vanhsusu03 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2920 KB
554597 04/03/2019 10:35:08 namlawng123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2352 KB
554470 03/03/2019 23:09:03 ffrederick GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2372 KB
553922 02/03/2019 10:29:10 Xiao_Lan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
553921 02/03/2019 10:29:10 vuminh20379 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
553918 02/03/2019 10:28:19 alibaba GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
553916 02/03/2019 10:28:12 thcslequydongsgt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
553742 02/03/2019 08:29:55 inomatit82 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3260 KB
553588 01/03/2019 21:50:48 tuancqt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2472 KB
552991 28/02/2019 20:36:53 nqvmystery123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
552372 27/02/2019 20:08:59 yn2493 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3004 KB
551079 25/02/2019 10:05:10 lengocphuc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2404 KB
551015 24/02/2019 23:48:40 thangitcbg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2240 KB
551011 24/02/2019 23:34:30 HMĐ_191 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
550839 24/02/2019 18:27:17 TTree GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
550119 22/02/2019 21:42:07 phungduyminh1802 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
549690 21/02/2019 20:54:03 anhlavipnd199 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3080 KB
548704 19/02/2019 23:06:37 dothihoangduyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
548588 19/02/2019 20:22:40 Qanh29 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
547491 16/02/2019 19:35:21 nakrothpro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
546552 14/02/2019 22:53:44 admin20 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3660 KB
546514 14/02/2019 20:58:09 cptkhai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2972 KB
546426 14/02/2019 16:50:29 ducminhtrinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
545560 12/02/2019 15:44:22 hoangducsmagic2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2424 KB
545498 12/02/2019 14:54:13 myhorizon GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3288 KB
544616 10/02/2019 12:08:26 VGK_Cr7 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
544257 08/02/2019 22:07:02 jdkun123258TDMU GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4076 KB
543545 05/02/2019 16:42:27 thecuongthehieu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3092 KB
543362 04/02/2019 17:01:13 gbking2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
542814 02/02/2019 22:37:37 htthinh1999 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3256 KB
541400 28/01/2019 16:30:55 YoriHarumi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
540494 25/01/2019 21:19:43 quangduyluu123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3028 KB
539835 24/01/2019 09:47:47 trananhminh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
539813 24/01/2019 07:32:47 knock2810 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
539567 23/01/2019 08:25:27 minhtrieutvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
539565 23/01/2019 08:16:11 huynhgiao_tvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
539247 22/01/2019 12:21:18 binmia GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
538654 21/01/2019 00:11:13 kimtoi_123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
538432 20/01/2019 10:19:56 a2k47phan_18 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
538331 19/01/2019 21:54:39 uchiha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2376 KB
538119 19/01/2019 01:57:58 59130929 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3236 KB
537961 18/01/2019 18:16:21 dylanrohdes GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 4056 KB
537498 17/01/2019 11:54:32 kutroll254 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 4152 KB
536363 14/01/2019 19:22:23 Neptune GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
536080 14/01/2019 11:13:33 blackcat2710 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3240 KB
535684 13/01/2019 00:10:39 conmeocon GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
535667 12/01/2019 23:18:50 nhanhuuhieu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3108 KB
534845 11/01/2019 12:37:47 xiabui GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 4164 KB
534473 10/01/2019 21:05:52 thanhtuthcsyenlac GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
534049 10/01/2019 12:05:52 anhnguyen123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3272 KB
533869 09/01/2019 23:15:28 biabeogo147 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
533541 09/01/2019 14:54:50 pks0v1p GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2300 KB
533480 09/01/2019 11:20:48 tuanltt1252004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
533478 09/01/2019 10:56:47 000DANG GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
533477 09/01/2019 10:51:25 truongltt8c GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
531524 06/01/2019 10:49:28 Member GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 4136 KB
530111 04/01/2019 09:22:11 tanchan769 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3324 KB
529959 03/01/2019 23:10:27 ThaoAVang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2792 KB
529318 02/01/2019 19:31:09 mrhung1999vnvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4140 KB
529188 02/01/2019 14:56:46 thienhue123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
525916 09/12/2018 20:47:24 dfwapekko GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
525100 07/12/2018 21:35:27 vinhnt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3844 KB
523191 03/12/2018 20:30:06 phatdoan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2384 KB
518718 24/11/2018 11:45:49 nnphucthinh01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3384 KB
517252 22/11/2018 01:49:29 trungkenbi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3252 KB
516580 21/11/2018 00:17:16 MinhDevC GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1928 KB
515152 18/11/2018 20:59:46 6vienhdt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4088 KB
513799 16/11/2018 19:59:52 ninhttd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 953 ms 3164 KB
513503 16/11/2018 14:56:09 hungvu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
513456 16/11/2018 14:27:21 sungtranna0801 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3320 KB
513309 16/11/2018 08:45:28 dtskeosua GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3376 KB
512936 15/11/2018 18:49:05 NghiaCPP GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2972 KB
512935 15/11/2018 18:47:56 nghiaphamln GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2908 KB
512460 15/11/2018 13:32:17 khoinguyentdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
511935 15/11/2018 09:52:45 anhvippro123z GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3384 KB
511499 14/11/2018 19:12:08 hduoc2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
511498 14/11/2018 19:11:40 hduoc2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
511380 14/11/2018 12:53:59 FullStackDeveloper GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 593 ms 49748 KB
510636 13/11/2018 16:25:00 omlgg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
509911 12/11/2018 18:39:02 lehoang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
509434 11/11/2018 18:53:40 bk201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2344 KB
508334 09/11/2018 17:53:24 nvq2309 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4016 KB
508244 09/11/2018 15:01:07 htdung_bl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2844 KB
508231 09/11/2018 14:30:39 Ngoc_Nguyen_7398 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3208 KB
506794 07/11/2018 15:39:55 nvkmlhn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2888 KB
505868 06/11/2018 14:17:40 hoangndu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2960 KB
505507 05/11/2018 21:43:15 Hưng GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 2464 KB
504716 04/11/2018 20:27:25 hitu08 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4068 KB
504124 03/11/2018 18:29:18 sunepi719 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2916 KB
503712 02/11/2018 21:49:20 huynhvanphu102 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
503698 02/11/2018 21:36:10 LoHong2k3_IT_K36 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3400 KB
502412 01/11/2018 15:00:57 vudangkhoi2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3300 KB
502248 01/11/2018 11:40:16 chiyb2015 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
501748 31/10/2018 19:36:48 ptmq123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3324 KB
501598 31/10/2018 14:45:23 Vinhh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3324 KB
501314 30/10/2018 22:51:23 MTA_Asteria GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
500552 29/10/2018 23:09:04 quyhugo158 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
499266 27/10/2018 15:04:55 Enoughtodie99 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3256 KB
499113 27/10/2018 10:41:43 thamtudeptrai007 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 4820 KB
499103 27/10/2018 10:36:35 trungnguyenlak2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4820 KB
498798 26/10/2018 21:09:46 thienchidh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
498795 26/10/2018 21:06:53 thienchidh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
498369 26/10/2018 10:47:11 Backtracking GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
496319 23/10/2018 20:11:30 haihaihaihai0123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3244 KB
496292 23/10/2018 19:30:34 minh713823 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4052 KB
496136 23/10/2018 15:52:29 hellosunny GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
495155 21/10/2018 20:30:24 vanan9205 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
493862 19/10/2018 10:49:47 blebleble GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3220 KB
492675 18/10/2018 20:47:09 ironmank37d GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1852 KB
492265 18/10/2018 12:53:54 xacthuao1998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3000 KB
491794 17/10/2018 20:10:44 minh98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3152 KB
485166 11/10/2018 08:32:18 jackcookies020 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2308 KB
483984 09/10/2018 15:50:53 anhdhhp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
483464 08/10/2018 22:19:19 canhtan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
481906 06/10/2018 15:57:13 onism GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2968 KB
481366 05/10/2018 19:31:12 ducsmith GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3204 KB
481358 05/10/2018 19:25:40 TICHPX GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3204 KB
481346 05/10/2018 19:07:57 hieuvip1301 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3212 KB
479545 03/10/2018 19:06:34 hoangteo0103 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3208 KB
479300 03/10/2018 11:42:31 red GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
478782 02/10/2018 16:22:51 12hooks GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
478236 01/10/2018 23:12:27 hanhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3536 KB
477666 01/10/2018 02:54:50 nguyenthanhhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
477071 30/09/2018 09:53:21 pvannvu2512 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3084 KB
475354 27/09/2018 21:27:53 viet2805 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3648 KB
474130 26/09/2018 10:27:09 hitu03 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
473658 25/09/2018 16:37:19 phpx612 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3256 KB
472757 24/09/2018 10:25:38 trungnghia05123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2912 KB
472407 23/09/2018 16:30:33 nhhpbc7a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2396 KB
471857 22/09/2018 17:08:42 april2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3296 KB
470939 20/09/2018 20:58:28 DeBruyne GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2296 KB
470154 20/09/2018 14:05:46 thanhtungmk147 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
469515 18/09/2018 23:36:03 hitu01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
469481 18/09/2018 23:00:40 hitu05 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3024 KB
468496 17/09/2018 19:44:20 phamanmaithao10 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3228 KB
467346 15/09/2018 18:05:35 cotyey GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2508 KB
467148 15/09/2018 12:03:32 black_stone GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 7188 KB
466725 14/09/2018 16:39:31 ChuyenVanNQD GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3076 KB
466666 14/09/2018 15:40:24 masteroffood GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2504 KB
465922 13/09/2018 15:13:12 yasuoghostblade GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
465511 12/09/2018 18:51:32 huuthien198zz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4076 KB
465373 12/09/2018 15:04:07 ngockhain GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3264 KB
465365 12/09/2018 15:00:22 ngockhain GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3264 KB
465361 12/09/2018 14:56:18 ngockhain GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3252 KB
465359 12/09/2018 14:55:35 minhanhgaru GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3308 KB
465357 12/09/2018 14:54:00 minhanhgaru GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3308 KB
465327 12/09/2018 14:36:36 long2307 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
465283 12/09/2018 14:02:30 ducthinh2111 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3312 KB
464645 11/09/2018 16:02:01 55555555 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3036 KB
464365 11/09/2018 08:16:49 anhduy1811 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2436 KB
464352 11/09/2018 08:08:38 hoangmychv2002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2840 KB
463706 10/09/2018 09:32:06 manh123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
460476 04/09/2018 22:07:33 aivi0601 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2536 KB
460429 04/09/2018 21:30:42 xikhud GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2676 KB
459947 04/09/2018 08:36:56 zolydyck00 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2356 KB
459382 03/09/2018 10:45:02 rangnokapk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
458288 31/08/2018 22:19:14 haicao2805 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 718 ms 2608 KB
458156 31/08/2018 15:11:28 long_thathu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
458153 31/08/2018 15:09:02 long_thathu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
457715 30/08/2018 18:18:30 luan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
457359 30/08/2018 07:44:43 HHHHHHHH GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
457271 29/08/2018 22:58:55 hitu02 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2368 KB
457210 29/08/2018 21:24:19 longtqtqn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
456061 27/08/2018 13:11:24 hitu07 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3316 KB
456032 27/08/2018 09:47:29 hitu05 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
454720 23/08/2018 15:05:21 huuthien1102 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
453636 21/08/2018 11:39:50 FireArcanist GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
452991 19/08/2018 11:31:00 ducanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
451850 16/08/2018 21:22:37 Meliodas GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2336 KB
451834 16/08/2018 20:55:39 phuocanh1625 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
451697 16/08/2018 17:56:48 taitv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2404 KB
451040 15/08/2018 15:15:56 lucdaoquanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2376 KB
450778 14/08/2018 21:08:32 kakaka GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2932 KB
449989 13/08/2018 09:00:48 hdv250202 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2932 KB
449898 13/08/2018 05:04:44 0941054 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
449885 13/08/2018 01:08:45 jsomebodywtbl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3252 KB
449045 10/08/2018 22:56:22 hoangthuc701 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3040 KB
448981 10/08/2018 17:54:48 tototete GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2940 KB
448094 08/08/2018 10:48:00 Duc_Trung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
447591 06/08/2018 17:40:15 bluecat9x GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 3620 KB
447550 06/08/2018 15:55:38 duong2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
447272 05/08/2018 09:01:29 10ngocanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2972 KB
446981 03/08/2018 21:58:42 LongÇhampion GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2300 KB
446494 02/08/2018 11:54:38 vutrungnghia GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2460 KB
446493 02/08/2018 11:52:03 vutrungnghia GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
446423 02/08/2018 08:34:30 san1201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3200 KB
446208 01/08/2018 16:09:49 long68910 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
446207 01/08/2018 16:07:00 loideptra1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
446191 01/08/2018 15:41:05 hunghz123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
445500 30/07/2018 16:06:55 vandai61 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2760 KB
445179 29/07/2018 19:03:54 phuongnhi_tran_1206 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2892 KB
444784 27/07/2018 15:17:33 an GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
444160 25/07/2018 17:59:10 hoangnghiak98lhp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2320 KB
444144 25/07/2018 17:15:42 phamductaictk98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2332 KB
443389 23/07/2018 16:45:57 tronghieuACM GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3192 KB
442949 21/07/2018 21:09:01 paradisebay GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
438838 06/07/2018 13:33:32 huynhthanhtan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3024 KB
438567 05/07/2018 11:57:55 KHOI2611 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3132 KB
437516 29/06/2018 22:28:45 chaukhanh2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
437328 28/06/2018 22:42:12 nhattuan722 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
436293 24/06/2018 12:00:31 chienbinhlyoko GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
436134 23/06/2018 20:57:46 kaitou1412 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
433693 15/06/2018 23:04:31 kaitoukid1609 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
432659 14/06/2018 14:53:13 ledat112233 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
432635 14/06/2018 10:41:27 ongtrum19051997 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4044 KB
430978 06/06/2018 21:35:36 vietthanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
430224 03/06/2018 18:59:49 newbietm GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
429572 31/05/2018 16:03:06 Tran_Thanh_Oai97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
429541 31/05/2018 14:56:33 haodeptrai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
429532 31/05/2018 14:40:09 NQT1998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3316 KB
429215 30/05/2018 08:00:39 nguyenvantien0903 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3364 KB
427634 27/05/2018 20:46:09 buidinhpham2004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
427275 25/05/2018 20:19:44 nhathuypt25 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
426843 24/05/2018 15:05:28 NQT1998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
426624 23/05/2018 08:10:43 NTUThananhthien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
425102 15/05/2018 20:25:32 fake1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
424774 14/05/2018 10:52:15 dungnhannhungoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
424032 11/05/2018 11:18:04 vantho1298 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3356 KB
423812 10/05/2018 00:00:12 Quanpro98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3224 KB
422477 30/04/2018 20:11:48 viethuy99 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
422191 29/04/2018 17:57:24 nguyentuan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3228 KB
420410 22/04/2018 14:43:22 TranHoang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3316 KB
420334 22/04/2018 01:31:28 itsukashido GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
417006 13/04/2018 13:24:30 hoi_lam_gi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
416875 13/04/2018 07:47:39 Love4T144 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
416874 13/04/2018 07:47:21 55555 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
416871 13/04/2018 07:43:04 thuy12052004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
416560 12/04/2018 18:11:33 bibinguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3440 KB
415821 11/04/2018 09:07:14 dominhtri3003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
414950 08/04/2018 21:04:43 emhocdem070 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
414195 06/04/2018 21:38:39 php122002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
414193 06/04/2018 21:36:34 php122002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2328 KB
413075 04/04/2018 07:39:18 Anh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2948 KB
412888 03/04/2018 18:05:12 trananhprince GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2292 KB
411845 31/03/2018 22:22:30 __________ GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 4012 KB
411442 30/03/2018 21:27:15 neostheknight GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
411230 30/03/2018 08:45:16 hung_brvt_t1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
409557 26/03/2018 16:54:57 hoaigiang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2648 KB
409437 26/03/2018 14:33:07 letanminhtoan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
409430 26/03/2018 14:26:59 tinhochbt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
408896 24/03/2018 22:32:51 start008 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
408894 24/03/2018 22:30:43 cyb3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2244 KB
408488 23/03/2018 17:57:02 iiiiiii125478 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3108 KB
406257 18/03/2018 20:34:52 vuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
405229 15/03/2018 08:31:00 hungvt_ntu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
402621 11/03/2018 14:36:58 huy9a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
402126 09/03/2018 15:31:18 toila4120 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
401437 07/03/2018 07:09:19 anhxtanhwp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4028 KB
400916 04/03/2018 22:37:27 haxorus2004 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
398750 25/02/2018 21:56:15 ngocminh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2268 KB
398685 25/02/2018 20:04:18 addwadec GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
397234 19/02/2018 16:30:18 dungdq2002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
397039 18/02/2018 15:28:59 bestmaster1504 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
392789 30/01/2018 19:54:12 pumpum4141 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
392609 30/01/2018 09:05:29 duongbp1990 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2396 KB
392608 30/01/2018 09:04:57 duongbp1990 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2360 KB
390804 25/01/2018 15:36:01 ledokhoi02 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
390127 23/01/2018 22:55:16 doduc2652002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2884 KB
388391 22/01/2018 10:05:39 gtneopuv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2844 KB
388025 20/01/2018 21:47:58 buihoat2003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
387267 18/01/2018 19:44:53 dinhthanhnga06 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2620 KB
387256 18/01/2018 18:30:00 pro113ti GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 875 ms 3288 KB
387141 18/01/2018 14:40:20 NamDo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2644 KB
387031 18/01/2018 08:00:04 xuanvuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2556 KB
386611 16/01/2018 22:59:27 aplessss GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 3676 KB
386608 16/01/2018 22:53:53 SavarinJames GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3448 KB
386570 16/01/2018 21:36:05 Tunga1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
386529 16/01/2018 20:38:16 duonga1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
386335 16/01/2018 09:54:03 Quân1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
385822 14/01/2018 21:17:16 calipso GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3380 KB
385159 12/01/2018 23:13:10 kyonest12 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2340 KB
384271 10/01/2018 23:11:45 chinhhi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3236 KB
384005 10/01/2018 14:31:13 khab1706592 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2488 KB
383681 09/01/2018 20:28:19 thaibabao GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2512 KB
383590 09/01/2018 15:26:25 thao1234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
382807 07/01/2018 13:44:30 Socola_Đại_Ca GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
382507 06/01/2018 15:38:15 thanh123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
382275 06/01/2018 00:11:43 phannhatloi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 4100 KB
382274 06/01/2018 00:10:59 phannhatloi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 4100 KB
381324 03/01/2018 11:14:40 ntd992003 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
381198 03/01/2018 09:03:12 tuanhbt133 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
380962 02/01/2018 17:28:26 saothuaduoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2868 KB
380181 01/01/2018 22:32:02 minhth_1412 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3380 KB
379818 01/01/2018 08:55:20 langkhachthoikhong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
379815 01/01/2018 08:52:45 toida12chu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2976 KB
379553 31/12/2017 15:19:05 hiepnguyenhue2002 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4036 KB
378298 27/12/2017 21:34:00 Sakura GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2956 KB
377544 25/12/2017 16:49:13 huynhtuan17ti GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
376949 22/12/2017 15:31:55 MrRobot GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2968 KB
376903 22/12/2017 14:33:29 Phandat16 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
376897 22/12/2017 14:26:57 votrunghieu9a2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
376691 21/12/2017 15:46:54 changlangtu97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
376562 20/12/2017 21:17:44 khuongle GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
376554 20/12/2017 20:59:27 tenda1234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2860 KB
376362 19/12/2017 19:05:04 bachhuyhung20102001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2360 KB
376230 18/12/2017 15:57:19 taikhoan1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2564 KB
374762 14/12/2017 09:16:08 hoangnguyenhk14cqt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3244 KB
374167 12/12/2017 02:22:57 SmithWinter GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3152 KB
372747 06/12/2017 23:22:53 vtthanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4056 KB
369941 01/12/2017 14:21:45 Dodomin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3272 KB
369265 30/11/2017 11:30:16 flightlessbird GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3368 KB
368537 28/11/2017 21:25:28 badaocm234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
368535 28/11/2017 21:24:21 trungtt123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
367001 27/11/2017 16:26:12 haiphong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2340 KB
366994 27/11/2017 16:22:08 haiphong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2412 KB
366982 27/11/2017 16:11:01 khoinguyentdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3260 KB
366952 27/11/2017 15:44:13 namtao97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
365790 25/11/2017 00:56:11 hlsclan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3300 KB
365061 23/11/2017 23:24:54 thelightvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2784 KB
364973 23/11/2017 20:28:48 manhhungking GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
364428 22/11/2017 22:17:40 darknight5698 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
364417 22/11/2017 22:10:32 darknight5698 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
364408 22/11/2017 22:03:02 Nam_utc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4072 KB
364274 22/11/2017 18:41:47 mdan226 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3264 KB
364205 22/11/2017 15:41:23 chaugiang_97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
363942 22/11/2017 00:54:36 usernametop GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3276 KB
363085 20/11/2017 13:52:41 mrlihd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2908 KB
363032 20/11/2017 10:44:53 Nam_utc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4064 KB
363030 20/11/2017 10:41:44 Nam_utc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4064 KB
362785 19/11/2017 16:55:14 huukhoa2608 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
362760 19/11/2017 15:41:31 21cm GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2992 KB
362677 19/11/2017 11:40:27 vinhntndu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3372 KB
362006 17/11/2017 21:13:15 luxabu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2352 KB
361843 17/11/2017 15:21:29 thanhhoang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
361673 17/11/2017 13:47:24 NMPACM GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
361600 17/11/2017 05:51:27 viclu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
360706 15/11/2017 20:19:33 thanhchuongitc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3360 KB
360547 15/11/2017 16:09:20 tranminh183 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
360204 14/11/2017 23:03:04 Venus GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2936 KB
359191 13/11/2017 20:24:21 nguyendinhtin27011998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4000 KB
359099 13/11/2017 18:54:06 nguyenthanhtung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3260 KB
359096 13/11/2017 18:44:52 thiend17pm03_dhtdm GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3252 KB
359093 13/11/2017 18:35:51 chinhd17ht01tdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3252 KB
359089 13/11/2017 18:15:44 hungga1711 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3248 KB
356181 09/11/2017 15:33:53 minh3chap GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
355833 09/11/2017 00:10:45 honghoa2k2z GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
354374 07/11/2017 10:09:02 dungzudd231001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3100 KB
353279 05/11/2017 22:33:56 hungk36b GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
353035 05/11/2017 14:38:36 buithiuyennhi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
350701 02/11/2017 08:43:46 kiethk14cqt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3300 KB
350678 02/11/2017 07:52:00 bao023 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
349900 01/11/2017 07:28:43 hoan2k1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2888 KB
349624 31/10/2017 21:29:14 ItachiUchiha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
349383 31/10/2017 17:11:48 mk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3676 KB
347814 29/10/2017 15:44:27 huy9a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
347765 29/10/2017 15:04:43 trainolp2017 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
347745 29/10/2017 14:41:42 serayumi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3396 KB
347743 29/10/2017 14:41:39 serayumi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3396 KB
347379 28/10/2017 20:55:29 lcnguyendang123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3276 KB
346625 27/10/2017 15:53:07 long123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3304 KB
346384 27/10/2017 09:51:53 Luthaihoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
346381 27/10/2017 09:47:51 Luthaihoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
344958 25/10/2017 20:10:37 manhh15 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4080 KB
344208 24/10/2017 20:48:31 NAKICTI GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3292 KB
343793 24/10/2017 10:29:50 nganyhilow GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4068 KB
343624 24/10/2017 07:39:48 ngophuthinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
343136 23/10/2017 16:06:57 freepascal GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
343016 23/10/2017 13:00:11 nya_nya_meow GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
343013 23/10/2017 12:58:48 nya_nya_meow GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3260 KB
342847 23/10/2017 00:11:04 hongtran GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
342845 23/10/2017 00:00:49 umr2001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2392 KB
342808 22/10/2017 22:43:51 vinhquana GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
341338 20/10/2017 21:18:31 darkdragon02 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
340614 19/10/2017 20:52:31 tinhhk15 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
340320 19/10/2017 15:05:09 vikhangcqt171 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4088 KB
340278 19/10/2017 14:51:51 chn_k58_binh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2388 KB
340272 19/10/2017 14:48:56 vikhangcqt171 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
339927 19/10/2017 08:50:51 hanhhuyenit1619 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
338254 16/10/2017 22:15:30 thanhdatna1996 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3996 KB
338063 16/10/2017 21:01:15 Minatokaze GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
337655 16/10/2017 06:58:28 tanan112 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3404 KB
337210 15/10/2017 15:54:05 ares GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3744 KB
336612 14/10/2017 22:23:22 TanTruc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4084 KB
336398 14/10/2017 20:17:18 lichngothanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4092 KB
336391 14/10/2017 20:15:01 lichngothanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4092 KB
336046 14/10/2017 11:24:20 thainguyen_hut GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2860 KB
335575 13/10/2017 15:44:26 0000000000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
334457 12/10/2017 01:34:56 trantien151198 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3408 KB
332331 09/10/2017 09:29:02 caovantheanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2888 KB
330624 07/10/2017 08:05:34 baohuynh1215 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3240 KB
328666 03/10/2017 21:01:22 linhbeo1210 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
327184 02/10/2017 00:02:52 myfriend1102vn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2280 KB
326454 01/10/2017 06:24:11 tuandatqn95 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3132 KB
323571 26/09/2017 23:49:53 thanhpromu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3320 KB
322952 25/09/2017 23:16:16 thanhtrung98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3004 KB
321686 23/09/2017 21:06:14 minhnguyen998vp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3324 KB
321661 23/09/2017 20:20:33 masterv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3056 KB
319981 20/09/2017 14:51:56 Phenomenal1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
319980 20/09/2017 14:46:24 Phenomenal1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
317762 15/09/2017 23:48:45 KCuber GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3280 KB
316752 14/09/2017 01:20:06 8man GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
315522 11/09/2017 16:07:47 levuquocdat18 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2804 KB
315369 11/09/2017 10:13:29 kanjiake GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2336 KB
314862 10/09/2017 08:05:27 duongtc1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2368 KB
314789 09/09/2017 22:01:35 hs2huyenngoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3400 KB
314762 09/09/2017 21:21:57 hut_phamquochuy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 18160 KB
314423 09/09/2017 00:05:14 tiendiep9a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2912 KB
313802 07/09/2017 13:35:58 Shyn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2920 KB
312700 03/09/2017 22:53:28 huyvuhp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2788 KB
311914 02/09/2017 12:57:52 nguyentrungthanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
311036 30/08/2017 19:36:37 thanhquang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2320 KB
309536 27/08/2017 00:38:45 dangquangthang0001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4060 KB
309388 26/08/2017 15:02:26 hut_phamquochuy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 18144 KB
308819 24/08/2017 23:00:47 congminh410 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3240 KB
308330 23/08/2017 19:00:59 lotac GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2784 KB
308129 23/08/2017 09:53:23 hotuanhung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2376 KB
308108 23/08/2017 09:08:47 nguyenducthai1312 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
307399 20/08/2017 20:33:19 minhthu20201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
306810 19/08/2017 10:32:47 minhtan190397 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3372 KB
306791 19/08/2017 10:05:30 luan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3300 KB
306775 19/08/2017 09:11:29 luan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3076 KB
306274 18/08/2017 09:06:39 thilove98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 734 ms 33872 KB
305645 16/08/2017 18:24:12 daken1412 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
304681 14/08/2017 21:16:42 Godloveme GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
303254 11/08/2017 12:44:48 minuit GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2872 KB
302771 10/08/2017 13:42:12 ngocnhi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
300828 03/08/2017 17:41:40 xekoiuxuka GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3328 KB
300620 02/08/2017 16:29:13 hains GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
300418 02/08/2017 03:09:17 huynhthu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
300351 01/08/2017 18:21:43 mansblacks GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
300256 31/07/2017 21:04:30 nty GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3312 KB
300061 30/07/2017 11:39:10 reset GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3328 KB
299970 30/07/2017 08:28:25 hoangtrung080697 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
299938 29/07/2017 23:33:27 dothanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3328 KB
299918 29/07/2017 21:43:29 reset GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3328 KB
299874 29/07/2017 12:14:17 anhbannho147vn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3332 KB
299866 29/07/2017 11:18:08 anh76qn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
295984 16/07/2017 17:58:21 Nhokkz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
295982 16/07/2017 17:56:56 Nhokkz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
295687 15/07/2017 21:26:14 kazutohbt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
295590 15/07/2017 10:18:19 logacc999 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3288 KB
295568 15/07/2017 08:56:59 Hackerr GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
295304 14/07/2017 10:22:52 thienbaotb GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
293765 09/07/2017 16:24:09 dasea GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
292885 05/07/2017 15:03:32 atom3296 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2952 KB
292824 05/07/2017 05:39:27 congson123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2944 KB
292576 03/07/2017 23:17:06 nguyenhaidang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
292306 02/07/2017 09:55:12 hatuank97lhp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
292303 02/07/2017 09:40:39 nhpntz0t GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2356 KB
292245 02/07/2017 00:34:52 caubedaumat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
292236 01/07/2017 23:46:48 okeomachnha GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3264 KB
290746 25/06/2017 15:12:17 vokhanhan25 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
288321 16/06/2017 07:28:27 baohuynh1215 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
286093 08/06/2017 10:29:51 beobobot GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2612 KB
285211 03/06/2017 16:48:11 coderkcdhv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2300 KB
285127 03/06/2017 07:40:34 my_crush_hates_me GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3272 KB
284550 01/06/2017 04:01:41 ngan_it_tnh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2284 KB
284531 31/05/2017 23:25:24 thanhquy51vn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3552 KB
283245 25/05/2017 16:19:43 Tran_Thanh_Oai97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4012 KB
283217 25/05/2017 15:28:34 toquangsonktp22b GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3216 KB
283176 25/05/2017 14:25:39 hungvu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4008 KB
282587 23/05/2017 11:09:57 huytmdj GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3216 KB
282546 23/05/2017 09:51:34 Ngo_Van_Viet GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3216 KB
282370 22/05/2017 16:46:54 NhatKhanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2300 KB
282159 22/05/2017 09:26:06 vhoang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3008 KB
281267 18/05/2017 09:29:18 hahpuc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
275289 03/05/2017 10:50:09 darkplayer0211 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
274669 29/04/2017 23:09:03 frostpixel GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
274488 28/04/2017 21:40:34 contiti GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
273353 24/04/2017 15:13:15 duongcscx GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2320 KB
272374 20/04/2017 22:52:05 up_out_of_all GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3004 KB
272031 19/04/2017 19:09:50 dangkhoa_pascal GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3332 KB
271690 18/04/2017 08:45:25 kiemnguoiy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4108 KB
271648 17/04/2017 23:08:52 balobola GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 4084 KB
271572 17/04/2017 20:16:17 123B GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2428 KB
271163 16/04/2017 11:05:48 nvanhoang188 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4088 KB
270273 12/04/2017 21:21:53 nguyenvanbien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3348 KB
270209 12/04/2017 16:03:44 MINHKHANG GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
269284 09/04/2017 14:11:40 tronghk14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
268759 07/04/2017 22:25:25 doantringuyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
268740 07/04/2017 22:13:27 doantringuyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
268070 06/04/2017 17:02:08 Raito GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3288 KB
268068 06/04/2017 17:00:49 Raito GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
267986 06/04/2017 15:00:28 phbhan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2816 KB
267382 05/04/2017 12:38:37 tranlehiep2203 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 7984 KB
266724 04/04/2017 00:55:33 anhtungo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 8016 KB
266723 04/04/2017 00:53:43 anhtungo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 7964 KB
266640 03/04/2017 21:51:22 lehoainam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
265975 02/04/2017 10:29:46 1551010028duc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3312 KB
265904 02/04/2017 08:44:23 HồĐắcThanhMinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
265542 31/03/2017 23:18:24 segio_ramos GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2384 KB
265406 31/03/2017 16:14:05 HUT_Bamboo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3264 KB
265402 31/03/2017 16:05:23 hut_luan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3252 KB
265288 31/03/2017 00:32:58 tuan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
265287 31/03/2017 00:29:12 tuan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
265253 30/03/2017 22:38:54 khoadeptrai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2348 KB
264765 29/03/2017 18:48:29 beobobot GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
264707 29/03/2017 14:30:11 banhquocdanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3984 KB
264627 29/03/2017 07:25:02 copycat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
264568 28/03/2017 23:18:57 banhquocdanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3208 KB
263199 25/03/2017 21:09:38 vuhongson GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2832 KB
262973 24/03/2017 22:55:38 iostream GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3160 KB
262484 23/03/2017 18:24:53 tranthanhhai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4224 KB
261711 21/03/2017 22:55:43 hieua2tincvp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
261671 21/03/2017 21:24:10 aquawind0130 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
261658 21/03/2017 20:54:31 ginsama01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
259442 17/03/2017 16:01:27 nguyenhoangnam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
259441 17/03/2017 16:01:20 nguyenhoangnam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
259397 17/03/2017 13:32:00 nkduc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2364 KB
258268 14/03/2017 22:54:28 skydriver001 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4108 KB
257978 14/03/2017 09:10:06 duyvtvp1919 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3172 KB
257186 12/03/2017 11:12:47 hs2huyenngoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 6608 KB
256864 11/03/2017 15:04:19 BoB GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
256682 10/03/2017 20:48:40 tansang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
256555 10/03/2017 15:06:29 phongkieu31 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
256507 10/03/2017 14:19:24 phanhienbx01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3440 KB
256500 10/03/2017 14:04:13 saladiweslo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3044 KB
255290 06/03/2017 17:25:58 leesin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
255225 06/03/2017 11:15:01 0985971934j GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
254611 04/03/2017 16:56:22 kimhuongm1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
254606 04/03/2017 16:41:13 havusonkiem GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
254580 04/03/2017 16:10:34 nguyenphu63333 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
254558 04/03/2017 15:57:26 NTTrung3112 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
254066 03/03/2017 10:30:59 rick_fam0us GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
253208 28/02/2017 11:39:51 Adam_Kyle GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3280 KB
252997 27/02/2017 21:15:33 shay_betrayal GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3392 KB
252985 27/02/2017 20:58:02 mister_0_nile GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3456 KB
252900 27/02/2017 16:56:31 buikimanh126 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
252898 27/02/2017 16:55:35 buikimanh126 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2652 KB
252877 27/02/2017 16:35:27 khanhtdvy2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3996 KB
252855 27/02/2017 16:14:16 tuan121630 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3216 KB
251775 24/02/2017 20:29:19 hut_Phieu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3392 KB
250856 21/02/2017 21:05:04 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
249047 19/02/2017 00:28:15 phan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3052 KB
249046 19/02/2017 00:22:33 phan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3072 KB
247428 14/02/2017 23:58:55 ngonhutduy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2916 KB
246493 12/02/2017 13:32:27 dinhvanhuy98 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3008 KB
246431 12/02/2017 09:26:17 hotcamdao GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3576 KB
244866 06/02/2017 13:21:21 nhannguyen95 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2320 KB
244631 05/02/2017 13:56:36 doanthetai2005 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2960 KB
243824 31/01/2017 06:07:14 nguyentandat1502 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2948 KB
243487 28/01/2017 16:20:18 mik271 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4488 KB
243303 26/01/2017 23:55:55 hoangthuhang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3324 KB
243026 25/01/2017 09:17:55 King GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2940 KB
242892 24/01/2017 18:43:50 omega1100100 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2400 KB
242658 22/01/2017 20:41:49 Nasukek20 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2388 KB
240320 12/01/2017 18:57:24 phanluongquan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2476 KB
240309 12/01/2017 18:25:33 quocanh507 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 4024 KB
240171 12/01/2017 12:42:44 thedblaster GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3084 KB
238885 07/01/2017 10:44:39 hut_thai_nguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2888 KB
238793 06/01/2017 21:36:15 qwerty212 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2220 KB
238639 06/01/2017 10:08:28 SlothSe7en GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
238382 05/01/2017 15:53:32 ducquynhfptk12 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2308 KB
237450 02/01/2017 14:43:19 linhlrx GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
236514 29/12/2016 15:52:33 duyqnguyenle GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
234168 23/12/2016 08:21:33 nguyentamdat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
231546 12/12/2016 09:41:48 ducmanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
230497 08/12/2016 23:34:07 bvhop341999 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
230251 08/12/2016 16:26:24 nguyenthanhtinh365 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3240 KB
229887 07/12/2016 16:38:42 codera3k48 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
229195 05/12/2016 20:45:20 nguyentruonghoanghai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
228962 04/12/2016 22:17:23 alonekingzx GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4276 KB
227805 01/12/2016 20:42:13 datgk14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3272 KB
227804 01/12/2016 20:41:25 datgk14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3272 KB
227802 01/12/2016 20:38:30 datgk14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3272 KB
227801 01/12/2016 20:37:25 datgk14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4024 KB
227797 01/12/2016 20:35:16 godiego17 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3232 KB
227774 01/12/2016 20:16:32 datgk14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4048 KB
227385 30/11/2016 20:56:08 caovuquangsang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4024 KB
227368 30/11/2016 20:37:46 tienlocak14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4024 KB
227352 30/11/2016 20:13:58 huynhnguyenx GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
227031 29/11/2016 22:30:55 ffyyytt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
226940 29/11/2016 21:36:24 congminh410 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
226879 29/11/2016 21:04:19 laitiende GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2356 KB
226832 29/11/2016 20:44:07 ARSENAL1886 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1560 KB
226796 29/11/2016 20:21:27 Hieu_sqtt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
226399 28/11/2016 21:09:23 hut_frozen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3272 KB
226157 28/11/2016 10:41:22 k4mjk4mjz3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
226156 28/11/2016 10:40:41 k4mjk4mjz3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
225903 27/11/2016 20:27:11 hoainam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3272 KB
225732 27/11/2016 15:21:48 hihihil2010 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3296 KB
225700 27/11/2016 14:46:22 chaats GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3256 KB
225571 27/11/2016 11:46:29 Chuối GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3296 KB
225302 26/11/2016 20:52:44 boychienga1234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
225301 26/11/2016 20:51:35 boychienga1234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
225213 26/11/2016 18:21:55 kiemnguoiy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4048 KB
224928 26/11/2016 10:24:57 vuonghieuvui GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2404 KB
224873 26/11/2016 09:31:33 dovanloi017 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
224865 26/11/2016 09:05:55 xben GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
224863 26/11/2016 08:58:45 x302502 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
224862 26/11/2016 08:57:43 hutphuoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3272 KB
224858 26/11/2016 08:47:04 casaumayman GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 4108 KB
223864 25/11/2016 00:08:25 nguyenchikhanh159 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3036 KB
223704 24/11/2016 21:12:59 voxuanny32 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3296 KB
223615 24/11/2016 19:48:07 Hieu_sqtt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2644 KB
223597 24/11/2016 19:35:23 Bội GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3340 KB
223449 24/11/2016 15:32:46 caominhhung1991 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
223409 24/11/2016 14:50:20 sbeatit GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3316 KB
223294 24/11/2016 10:15:24 sony GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3300 KB
223255 24/11/2016 08:33:05 phamvucuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4088 KB
223076 23/11/2016 21:36:16 nhquanqt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2640 KB
222936 23/11/2016 18:38:14 khieunguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3336 KB
222752 23/11/2016 13:15:59 huyvuvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4116 KB
222683 23/11/2016 09:54:44 Phingubò GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2384 KB
222388 22/11/2016 20:07:28 hoanqq123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2992 KB
221587 21/11/2016 18:29:33 tanloitdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
221578 21/11/2016 18:19:02 khoinguyentdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3008 KB
221575 21/11/2016 18:18:39 taitv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4088 KB
221571 21/11/2016 18:16:59 khoinguyentdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3008 KB
221411 21/11/2016 14:24:39 truongtv28 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3424 KB
221185 21/11/2016 01:20:14 johnwilson GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 2904 KB
220947 20/11/2016 15:06:21 tanloitdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2916 KB
219739 18/11/2016 12:06:37 pnduc1109 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
219553 18/11/2016 09:06:06 k4mjk4mjz3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3324 KB
219214 17/11/2016 19:58:59 nguyennhan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3280 KB
219090 17/11/2016 15:54:47 mansblacks GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Python 3 Accepted 296 ms 15528 KB
218858 17/11/2016 06:10:27 adladl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
218406 16/11/2016 15:02:39 Duongnguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 18132 KB
218123 16/11/2016 00:12:28 khakha2706 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3320 KB
216929 13/11/2016 22:46:31 hackerluoj GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2944 KB
216902 13/11/2016 22:07:47 presariohg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3156 KB
216899 13/11/2016 22:06:21 presariohg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
216897 13/11/2016 22:02:55 presariohg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 703 ms 33160 KB
214970 11/11/2016 20:27:27 ducquynhfptk12 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
213576 09/11/2016 10:58:03 Hhcckqnl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
213003 08/11/2016 08:38:15 2221113513 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3188 KB
212804 07/11/2016 21:14:02 congtaisqtt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3204 KB
212704 07/11/2016 19:58:50 rikimaru161 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3968 KB
212572 07/11/2016 17:14:55 truongntt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3968 KB
212342 07/11/2016 09:55:39 tanloitdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2888 KB
212340 07/11/2016 09:52:54 tanloitdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
212235 06/11/2016 23:05:29 s2lyonking GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2300 KB
212157 06/11/2016 21:42:39 minhquangsqtt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3204 KB
211944 06/11/2016 15:53:05 kiemnguoiy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3200 KB
211859 06/11/2016 13:43:25 KaKa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3200 KB
211622 05/11/2016 22:33:26 cuongquep GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3176 KB
211577 05/11/2016 21:36:56 bjnjucun GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
211451 05/11/2016 16:14:17 trangyeuthoi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
211279 05/11/2016 09:33:00 kiemnguoiy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3212 KB
211219 05/11/2016 01:02:56 www GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
208325 31/10/2016 20:09:13 bopdepzaj GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3216 KB
208021 31/10/2016 03:34:38 Disconnect GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3188 KB
207033 29/10/2016 08:31:54 tiny GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3268 KB
206581 28/10/2016 18:43:40 tienthanh2509 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2368 KB
205802 27/10/2016 18:37:01 oOovWvoOo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
204647 25/10/2016 22:13:21 ariesgemini GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
203247 23/10/2016 23:21:52 phamvankhanh1516 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2364 KB
199754 20/10/2016 01:30:43 nqc290997 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2844 KB
199753 20/10/2016 01:29:15 nqc290997 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3292 KB
199752 20/10/2016 01:29:03 nqc290997 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3308 KB
199751 20/10/2016 01:28:36 nqc290997 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3304 KB
199750 20/10/2016 01:24:04 nqc290997 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
199597 19/10/2016 20:41:09 nhuquynh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3000 KB
199510 19/10/2016 18:43:15 agoodstudent GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
199506 19/10/2016 18:39:11 tuan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3000 KB
199314 19/10/2016 14:42:59 duckunzz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3132 KB
199258 19/10/2016 12:50:06 xacthuao1998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2392 KB
198842 18/10/2016 20:59:53 tmanh17 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 4120 KB
198789 18/10/2016 20:22:52 HVDInh33 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2376 KB
198731 18/10/2016 19:39:06 tranleduy1233 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
198695 18/10/2016 18:30:51 khoinguyentdmu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3420 KB
198568 18/10/2016 15:25:40 anhmanhvodoi20xx GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2296 KB
198292 18/10/2016 00:05:05 truongtv28 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3596 KB
197408 16/10/2016 19:54:38 giangbabygo123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
197308 16/10/2016 16:56:24 ajaxtcag GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
197306 16/10/2016 16:53:10 ajaxtcag GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
195778 14/10/2016 05:44:07 congson123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
195441 13/10/2016 19:30:44 o0985950397 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
195439 13/10/2016 19:29:12 o0985950397 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1780 KB
195437 13/10/2016 19:26:09 o0985950397 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2720 KB
195436 13/10/2016 19:25:57 nguyenthang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2576 KB
195433 13/10/2016 19:22:49 LHP GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2560 KB
195432 13/10/2016 19:22:19 anhpro96 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1756 KB
195428 13/10/2016 19:19:44 anhpro96 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2544 KB
195427 13/10/2016 19:17:33 LHP GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1636 KB
195426 13/10/2016 19:17:20 anhpro96 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3312 KB
195196 13/10/2016 13:15:14 nguyensieuv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
194542 12/10/2016 14:44:59 anhducpn67 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1804 KB
194539 12/10/2016 14:44:14 anhducpn67 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2172 KB
194515 12/10/2016 14:27:50 tqhuy2502 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
192870 11/10/2016 02:36:30 songlahyvong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
192866 11/10/2016 02:30:25 songlahyvong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2588 KB
186265 02/10/2016 07:44:50 nkt95bg GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2544 KB
183795 27/09/2016 23:20:39 hungdhv97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2500 KB
183781 27/09/2016 22:57:12 hutPhamPhuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1712 KB
183526 27/09/2016 17:05:57 vphuong214 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2504 KB
183452 27/09/2016 16:02:02 qqq GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2484 KB
183195 27/09/2016 09:10:48 Tree GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2324 KB
183118 26/09/2016 23:18:05 Tom GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2912 KB
182529 26/09/2016 10:04:26 phuocvinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 2344 KB
182482 26/09/2016 08:15:08 dinhtranchien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 2484 KB
181104 22/09/2016 21:57:58 ccstcvanhung01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2312 KB
179933 21/09/2016 08:46:11 lehuyhoang050401 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 2540 KB
179929 21/09/2016 08:43:48 ccstcvanhung01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 2540 KB
179043 19/09/2016 20:07:25 anhnguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 2400 KB
177556 16/09/2016 16:23:08 letuannghia194 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2452 KB
176839 15/09/2016 09:14:33 hoangducsmagic GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
176837 15/09/2016 09:13:08 phungvitrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
176779 15/09/2016 05:26:32 lbnvando GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 3472 KB
176765 15/09/2016 01:05:57 datdi GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3280 KB
174490 12/09/2016 19:17:29 kien_ngo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1760 KB
173150 10/09/2016 16:09:06 minhtienst135 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
173044 10/09/2016 14:34:13 Candy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 17384 KB
173040 10/09/2016 14:28:22 longtuansps GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2456 KB
173022 10/09/2016 13:49:47 superman0034 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2528 KB
173021 10/09/2016 13:48:48 superman0034 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2544 KB
173015 10/09/2016 13:41:42 trainer1234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
172996 10/09/2016 12:45:50 trainer1234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2528 KB
172924 10/09/2016 10:57:33 dungpt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3096 KB
172911 10/09/2016 10:49:48 pvtran1995 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 343 ms 3320 KB
171615 08/09/2016 12:37:20 cufury GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2484 KB
171360 07/09/2016 20:14:25 csh4ev3r GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2500 KB
171202 07/09/2016 09:26:53 csh4ev3r GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2540 KB
168513 02/09/2016 23:53:10 tkhenry GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2412 KB
168508 02/09/2016 23:46:22 awatjkim GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2496 KB
167782 31/08/2016 15:58:43 luuchv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3276 KB
167345 30/08/2016 09:52:28 legolascbl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2680 KB
166135 26/08/2016 16:14:06 haithanh_hmd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2496 KB
165568 25/08/2016 09:57:29 giacacluong323 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
165116 24/08/2016 09:49:24 qtuan140101 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3108 KB
165085 24/08/2016 00:14:45 parkouryb GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2576 KB
163852 20/08/2016 16:57:01 thaiuit GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2388 KB
163228 18/08/2016 09:11:45 3lovephuong3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
162466 15/08/2016 19:38:26 dahaodl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 343 ms 2572 KB
161399 12/08/2016 20:55:01 addwadec GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 359 ms 3344 KB
160707 11/08/2016 07:29:43 thanhan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
159357 07/08/2016 17:58:26 feneyuh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2564 KB
159348 07/08/2016 17:24:31 feneyuh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 2596 KB
158023 03/08/2016 12:52:55 Soledad GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
157702 01/08/2016 17:31:47 4everkaka GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 3336 KB
157037 29/07/2016 21:56:56 ititorit GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 1780 KB
156951 29/07/2016 15:43:54 HUT_Manh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 17416 KB
156642 28/07/2016 10:51:57 HTUManh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 17408 KB
156635 28/07/2016 10:33:13 hutphuoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3352 KB
156631 28/07/2016 10:25:56 hut_luan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2572 KB
154712 25/07/2016 02:05:47 vuvutru GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 406 ms 3240 KB
154455 23/07/2016 20:24:12 dangcuong_123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2568 KB
154347 23/07/2016 09:38:44 try GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2984 KB
154345 23/07/2016 09:27:45 khoi2410 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 3328 KB
151013 09/07/2016 22:59:36 thienlong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 2552 KB
150818 08/07/2016 23:40:30 hoangthongvo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1788 KB
148698 30/06/2016 09:30:04 leducthinh0409 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 6564 KB
143364 13/06/2016 13:10:32 hunterhieu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2500 KB
143287 13/06/2016 07:26:25 belphegor102 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
141616 04/06/2016 20:56:27 nguyenxuanhaa3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
141160 03/06/2016 10:15:25 trivonhan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
139378 30/05/2016 13:14:42 caothesan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2568 KB
138274 28/05/2016 15:24:16 maistudy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
138273 28/05/2016 15:17:58 maistudy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
138189 27/05/2016 21:20:58 proxike GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
137797 25/05/2016 21:49:06 trantienlqd200620 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
137324 23/05/2016 15:37:32 duyleo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
136153 15/05/2016 23:22:34 poweriknow GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
136116 15/05/2016 20:16:11 huonguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
133845 28/04/2016 08:36:45 NgaoMta4596 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3352 KB
132454 18/04/2016 12:40:21 tuancanhktpm GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2488 KB
132449 18/04/2016 12:00:52 thanhan_1715 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
132438 18/04/2016 11:28:46 tranlethanhphan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 359 ms 3224 KB
131052 15/04/2016 10:09:51 khangtran GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
130901 14/04/2016 11:22:26 xxxxxxx154 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2584 KB
129169 04/04/2016 20:37:41 Assassin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2712 KB
129157 04/04/2016 20:24:12 damsanchv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
129155 04/04/2016 20:23:26 damsanchv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2528 KB
128027 30/03/2016 17:45:11 nameless GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2684 KB
127977 30/03/2016 10:43:02 Hacker GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2668 KB
127857 29/03/2016 15:55:56 Hacker GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2672 KB
127361 27/03/2016 19:46:25 fuck_admin GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2568 KB
126413 22/03/2016 15:09:16 duyleo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
126406 22/03/2016 14:37:02 duykhamedia GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
124963 15/03/2016 19:04:18 thuyduyennguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
123259 05/03/2016 22:20:03 kimmy133 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
123017 03/03/2016 20:49:53 phuonganh1012 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
122995 03/03/2016 17:36:28 doinghieng GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
122581 01/03/2016 11:16:22 LamHuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
122571 01/03/2016 11:05:52 dinhtung2k GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
122565 01/03/2016 10:56:00 lucasnguyen23hqv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
122558 01/03/2016 10:44:46 theanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
122552 01/03/2016 10:25:53 trangmin_qc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
122551 01/03/2016 10:21:43 vuhoangphuc2000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
122550 01/03/2016 10:21:39 velothangkhau GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
122547 01/03/2016 10:19:47 namedai01 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
122088 27/02/2016 16:03:06 bang000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
121742 24/02/2016 23:29:08 lilom13 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
121721 24/02/2016 22:28:54 onebpiece1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
120368 18/02/2016 19:31:02 lvdo92 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2568 KB
119284 13/02/2016 22:13:38 TQT GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 2568 KB
118476 09/02/2016 12:40:56 hoang_95125 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
116667 03/02/2016 18:33:11 Hungnguyenvan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3364 KB
116539 02/02/2016 21:38:33 dqhungdl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2564 KB
115149 29/01/2016 00:12:38 junlexo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2592 KB
114168 23/01/2016 19:36:41 minhem1231 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2584 KB
114167 23/01/2016 19:35:51 minhem1231 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2580 KB
114164 23/01/2016 19:32:07 minhem1231 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2600 KB
114159 23/01/2016 19:21:38 ngonamduonghl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2596 KB
112707 17/01/2016 17:22:39 Loda GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3364 KB
110032 02/01/2016 17:49:35 hth20082000 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 2588 KB
104629 08/12/2015 16:21:59 chitam117119 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2880 KB
100972 04/12/2015 10:06:03 Hint_gokai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2708 KB
100950 04/12/2015 08:51:03 anhvu_cbl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
100384 01/12/2015 20:21:59 addwade GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
99824 29/11/2015 17:02:14 emlahoagio GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
99058 26/11/2015 11:07:26 HoVanAnhK58A2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2652 KB
98698 25/11/2015 08:48:09 tranquockhanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2740 KB
98569 24/11/2015 20:03:57 ntanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 406 ms 22604 KB
97978 23/11/2015 11:14:02 tiabennita GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2948 KB
97405 22/11/2015 11:20:55 duypr3 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 2520 KB
96923 21/11/2015 21:57:49 cyan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2688 KB
95978 21/11/2015 11:32:25 TrungCSP GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2736 KB
95456 19/11/2015 22:46:59 nguyen83 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
95309 19/11/2015 17:19:06 nguyenlong25793 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2888 KB
94353 17/11/2015 19:05:50 naruto1491900 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
94105 17/11/2015 08:06:52 nguyenhoatien1996 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 2568 KB
92982 15/11/2015 12:43:31 bachnxepu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1744 KB
92975 15/11/2015 12:27:40 minhem1231 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2164 KB
90974 11/11/2015 10:33:27 MrTus97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3348 KB
90720 10/11/2015 20:19:45 huynhduy_hmd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1616 KB
90682 10/11/2015 19:26:00 anhviet GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3348 KB
88908 06/11/2015 23:09:39 quanghsprovp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1748 KB
88770 06/11/2015 20:23:37 muadaumua GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2532 KB
88706 06/11/2015 19:04:46 nvtu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2536 KB
88617 06/11/2015 14:23:55 khanhduy8 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 281 ms 2380 KB
87588 03/11/2015 23:15:27 ndkhanh95 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2544 KB
86775 02/11/2015 00:54:27 Hhcckqnl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3308 KB
86672 01/11/2015 20:01:24 MTAnewbie GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3296 KB
86128 31/10/2015 08:57:39 loveTforever GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
85954 30/10/2015 21:27:36 sesshomalong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2552 KB
85952 30/10/2015 21:26:23 sesshomalong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2552 KB
85949 30/10/2015 21:24:02 sesshomalong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2540 KB
85729 30/10/2015 10:07:16 bvd GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2732 KB
84645 28/10/2015 12:59:01 psucoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 281 ms 17372 KB
84101 27/10/2015 17:05:40 hanhlv270597 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1588 KB
84071 27/10/2015 16:21:36 phuongdong07 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
84068 27/10/2015 16:19:52 reach_up GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
84064 27/10/2015 16:17:05 TheHappyWind GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
84028 27/10/2015 15:31:06 mr234 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
83922 27/10/2015 09:50:50 chalker GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
83696 26/10/2015 22:12:55 TCUCGiang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 2932 KB
83051 25/10/2015 17:08:30 chaugiang_97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
83026 25/10/2015 15:35:48 Khoidaik GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Python 2 Accepted 359 ms 13192 KB
83011 25/10/2015 14:47:26 RTY0209 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
83010 25/10/2015 14:47:01 RTY0209 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2472 KB
83005 25/10/2015 14:41:39 RTY0209 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2464 KB
83003 25/10/2015 14:40:38 RTY0209 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2452 KB
82997 25/10/2015 14:33:59 RTY0209 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2592 KB
82589 24/10/2015 03:21:16 NguyenCuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2596 KB
81941 22/10/2015 17:08:19 thientrang2808 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2596 KB
81829 22/10/2015 11:06:55 dothanhlam97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 2464 KB
80856 20/10/2015 13:35:17 anvodacu0112 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 312 ms 2600 KB
80243 19/10/2015 13:44:20 thitcho96 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3380 KB
79879 18/10/2015 10:36:04 romqn1999 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
77169 09/10/2015 21:24:54 angelo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
77144 09/10/2015 20:58:45 doantringuyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
77005 09/10/2015 18:38:58 nvh7602119 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2392 KB
75688 06/10/2015 22:37:52 Cherry GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 2484 KB
75665 06/10/2015 22:07:33 ThienCoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 3036 KB
75597 06/10/2015 20:42:47 toan411998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 2504 KB
75557 06/10/2015 19:41:45 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1744 KB
75556 06/10/2015 19:41:27 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1724 KB
75555 06/10/2015 19:40:49 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1728 KB
75553 06/10/2015 19:40:30 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1748 KB
75551 06/10/2015 19:40:18 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1732 KB
75550 06/10/2015 19:39:12 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1724 KB
75546 06/10/2015 19:36:48 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1732 KB
75543 06/10/2015 19:34:28 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2292 KB
75534 06/10/2015 19:24:10 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2488 KB
75532 06/10/2015 19:22:39 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2480 KB
75523 06/10/2015 19:14:58 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2476 KB
75518 06/10/2015 19:04:44 khoaat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2488 KB
75157 06/10/2015 00:40:12 nmint8m GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2556 KB
74797 05/10/2015 18:54:30 Luffyta GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2524 KB
73740 04/10/2015 20:50:22 h3white GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2712 KB
72549 04/10/2015 11:45:41 NgocHaiHITC GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3664 KB
72540 04/10/2015 11:36:46 Hoanghlt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4412 KB
72469 04/10/2015 09:24:21 Barbarian GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3420 KB
66588 23/09/2015 11:03:16 nguvaho GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2228 KB
65016 18/09/2015 22:26:28 huynhnhat GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2768 KB
62860 12/09/2015 19:35:16 thanhngoac272599 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
62859 12/09/2015 19:35:16 thanhngoac272599 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
62470 11/09/2015 10:12:57 chien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
61296 06/09/2015 16:06:39 phuleethanh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
60913 05/09/2015 17:56:29 MTAZero GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
59944 02/09/2015 18:58:48 thanhday132 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2604 KB
56339 26/08/2015 12:12:11 Aoba GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1600 KB
56338 26/08/2015 12:10:05 Aoba GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1696 KB
55910 24/08/2015 20:33:09 Aoba GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
53721 16/08/2015 18:57:42 truongngocgiang99 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
53669 16/08/2015 14:54:02 UiM GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2540 KB
50440 07/08/2015 17:14:21 PSD2012 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1952 KB
49786 02/08/2015 10:21:09 chidung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2628 KB
49777 02/08/2015 09:47:09 npltv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2928 KB
49772 02/08/2015 02:42:07 ngohuy1305 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
49387 29/07/2015 22:58:54 khongduocbocuoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
49168 27/07/2015 20:04:37 chitam117119 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3116 KB
45377 12/07/2015 17:19:53 congson GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 2596 KB
45361 12/07/2015 15:41:11 ktlt2014 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 249 ms 2608 KB
44597 05/07/2015 22:10:44 mrtan_lovelife GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2936 KB
44539 05/07/2015 12:07:26 hagyhang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2604 KB
44440 04/07/2015 11:01:03 tanphatvan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3496 KB
44398 03/07/2015 23:20:17 tanphatvan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3396 KB
43893 29/06/2015 12:22:18 glass99ss GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
43467 25/06/2015 23:05:51 hinodi_1998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
43445 25/06/2015 21:58:31 hungngoquoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2212 KB
43284 24/06/2015 21:13:38 nhutrg1998 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3036 KB
41955 20/06/2015 22:09:13 only_love97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2196 KB
39491 06/06/2015 20:51:13 the_c GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2644 KB
38873 01/06/2015 20:17:32 nguyenmanhthien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2560 KB
37885 29/05/2015 13:39:15 hainguyen3794 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 202 ms 3388 KB
35803 16/05/2015 11:05:09 nvhieu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3112 KB
35581 14/05/2015 12:39:02 wInD_MtA GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3372 KB
34585 13/05/2015 21:00:22 nghethuat102 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3116 KB
34250 11/05/2015 14:06:31 middlest GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
33420 10/05/2015 18:03:47 Nguyenthaihoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2908 KB
32744 04/05/2015 23:15:57 phanthanhnam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3396 KB
32195 29/04/2015 20:48:01 mikelhpdatke GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2608 KB
31976 28/04/2015 11:06:22 farmerboy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
31975 28/04/2015 11:02:38 yogathanh99 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 4020 KB
29507 17/04/2015 14:15:18 lamnguyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 249 ms 2636 KB
29506 17/04/2015 14:13:45 Algo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2604 KB
29494 17/04/2015 13:44:57 namlunoy GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 2636 KB
26730 07/04/2015 04:47:42 trungvt130584 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1704 KB
26262 01/04/2015 22:27:16 ngan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2504 KB
26076 31/03/2015 11:33:26 truongtop14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3528 KB
24998 27/03/2015 10:26:44 conglinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2532 KB
24133 22/03/2015 20:07:24 kieuquocdat123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2120 KB
24026 22/03/2015 15:00:39 vdn1999bxvp GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 2516 KB
21888 20/03/2015 23:08:11 hoanvv1995 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3240 KB
15960 09/03/2015 15:28:03 cincout GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2396 KB
15202 06/03/2015 10:06:09 tuongquan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2444 KB
13209 24/02/2015 11:13:05 xxxyyyzzz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 876 KB
11051 24/01/2015 13:53:37 conglinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2520 KB
11049 24/01/2015 13:52:49 conglinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
10997 23/01/2015 22:21:25 bengoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3256 KB
9963 15/01/2015 07:39:43 stepde15 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 776 KB
8422 10/01/2015 02:25:22 nxphuc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2388 KB
8396 10/01/2015 01:21:00 phuchoahodo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 968 KB
7578 29/12/2014 20:53:07 junking GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 916 KB
7008 13/12/2014 19:23:27 MeigyokuThmn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2556 KB
6992 13/12/2014 11:20:55 dinhvanduy7895 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2556 KB
6963 12/12/2014 17:37:17 thanhbinh0995 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2520 KB
4365 12/11/2014 00:03:27 voquocthang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2440 KB
3869 08/11/2014 00:11:15 sunshine GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2512 KB
3653 03/11/2014 20:15:34 vusaka GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 3364 KB
3546 02/11/2014 20:39:53 thienphuc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2516 KB
3488 02/11/2014 12:57:15 thanhCode GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2476 KB
3459 01/11/2014 20:48:08 haituanth2 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3296 KB
3450 01/11/2014 17:30:36 stepde14 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 249 ms 2500 KB
3448 01/11/2014 17:23:10 nptn90 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 249 ms 2464 KB
3441 01/11/2014 17:08:03 nptn90 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2504 KB
3398 01/11/2014 08:06:40 phamhuuthien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 358 ms 3100 KB
3291 30/10/2014 09:26:29 dthphuong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 249 ms 2444 KB
3287 30/10/2014 08:15:29 ductam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
3273 29/10/2014 23:31:17 NhatHoang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2520 KB
3272 29/10/2014 23:31:03 NhatHoang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2512 KB
3265 29/10/2014 23:08:41 transleyzhan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3164 KB
Back to Top