Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741432 07/04/2020 17:44:50 kuzuma245 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
740581 05/04/2020 10:29:49 Hikarii DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
740579 05/04/2020 10:28:52 Hikarii DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3924 KB
738668 31/03/2020 11:34:31 ducanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2568 KB
737842 28/03/2020 14:43:14 shin3030aa DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
735547 20/03/2020 16:29:39 suxzat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 5544 KB
735545 20/03/2020 16:28:40 suxzat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
735412 20/03/2020 09:47:10 baoduytran DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
735391 20/03/2020 08:32:00 0972210195 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 3460 KB
735102 19/03/2020 13:17:33 iq3000_ DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3200 KB
731196 11/03/2020 12:56:06 NaughtyWind DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
730600 09/03/2020 17:04:28 Sángolympic DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
727636 01/03/2020 20:16:05 kimjisoo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
726664 27/02/2020 21:46:15 khanhtron03 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2476 KB
726617 27/02/2020 21:07:13 ngoctuannguyen DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
725138 24/02/2020 16:06:52 tourist2samnguyen DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3584 KB
723968 22/02/2020 09:38:52 thanhminh1112 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 1772 KB
721391 17/02/2020 10:53:09 tahoangquan2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
720914 16/02/2020 09:50:57 nguyenhieuckt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
720030 14/02/2020 12:44:39 emLaNewBie DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 4148 KB
719952 14/02/2020 10:26:36 hoktro DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
717427 09/02/2020 16:26:06 nvlong08102003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
716909 08/02/2020 15:38:48 caocuong1210 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2644 KB
716894 08/02/2020 15:07:54 caocuong1210 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2652 KB
716867 08/02/2020 14:13:29 hodinhhoang312 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
716840 08/02/2020 13:12:05 chidaihk17 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
716807 08/02/2020 12:13:56 haohk17 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1880 KB
716788 08/02/2020 11:10:29 trankhanhduong2212 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
716738 08/02/2020 10:31:39 chicong44 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
716160 07/02/2020 11:09:30 Love DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 4108 KB
710692 29/01/2020 11:01:47 dangtiendung1201 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
710271 27/01/2020 17:25:56 ngoc1824 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 1816 KB
710083 26/01/2020 22:36:32 anhproqn99 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2440 KB
710060 26/01/2020 20:35:24 Quang249 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
709762 25/01/2020 13:18:28 tahoangquan2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
708274 21/01/2020 20:50:00 HackerMan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2396 KB
707341 19/01/2020 22:23:27 haupas DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 2488 KB
706969 18/01/2020 21:21:46 khanhld DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3188 KB
705149 15/01/2020 15:12:11 ldn694 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
703378 12/01/2020 10:32:10 minhquan052003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3236 KB
703069 11/01/2020 21:09:34 shin3030aa DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
702537 10/01/2020 21:41:35 rsattlpalpha DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
701956 10/01/2020 08:01:00 DB DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
701853 09/01/2020 23:11:48 lequocbinh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
701661 09/01/2020 17:52:19 anhkhoa09032004 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
701635 09/01/2020 17:00:47 nganngants DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
701173 08/01/2020 23:32:47 hoangmanh123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 4072 KB
701016 08/01/2020 20:16:09 dpduy123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2516 KB
701005 08/01/2020 20:01:14 BBBBBBBB DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3212 KB
700458 07/01/2020 20:53:09 hoangchisi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
700081 07/01/2020 12:58:50 ntphong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2948 KB
699609 06/01/2020 23:22:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
694664 29/12/2019 16:49:04 winterrr DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
693443 26/12/2019 10:04:38 winterrr DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
691852 22/12/2019 11:40:08 loilon504 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
691317 20/12/2019 22:56:04 manhender DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
690584 18/12/2019 22:00:44 stupidman DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2936 KB
688076 13/12/2019 21:08:13 mrzin703 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 1812 KB
683590 01/12/2019 21:07:23 ngovandat318 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
682850 30/11/2019 11:16:33 tranvannhan1911 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
682847 30/11/2019 11:12:24 tranvannhan1911 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3052 KB
682647 29/11/2019 22:34:06 bin1st090104 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3772 KB
681714 28/11/2019 15:43:02 kiki1999 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2668 KB
681095 27/11/2019 17:06:50 phucduy1509 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2552 KB
680116 25/11/2019 20:57:10 haiprot1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
679879 25/11/2019 05:37:25 yunan090803 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3468 KB
678736 22/11/2019 22:36:42 minhtriet2903 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2564 KB
677129 21/11/2019 20:51:38 nhanhuuhieu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3912 KB
676116 19/11/2019 15:09:50 Proscius DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2968 KB
675295 17/11/2019 21:54:24 hitu1902 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2444 KB
674969 17/11/2019 11:59:20 ogit403 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
674276 15/11/2019 17:33:36 hieupham DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
673921 14/11/2019 20:27:06 HoaBenKiaSong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
671914 11/11/2019 00:00:04 canhtoannct DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
669075 05/11/2019 21:00:52 hitu1903 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
668006 03/11/2019 20:55:57 hitu1901 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
663622 27/10/2019 08:45:45 hung30052002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
663245 26/10/2019 16:38:37 Zelda2004 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3000 KB
662998 25/10/2019 23:24:37 vhskillpro DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1868 KB
662418 24/10/2019 21:58:31 nguyenvanson DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
662302 24/10/2019 19:48:43 nguyenvanson DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
658703 17/10/2019 13:55:09 NQT1998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3568 KB
657890 15/10/2019 16:22:24 lcqhuyt1821 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
656860 13/10/2019 10:55:05 nguyentrantien2002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3368 KB
656213 11/10/2019 22:05:43 pmt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3928 KB
653894 08/10/2019 17:47:11 MaMoi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
650852 04/10/2019 08:07:41 minhboybn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
650651 03/10/2019 20:36:44 ntlinh0505 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
650103 03/10/2019 10:19:02 nguyentra DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1968 KB
649624 02/10/2019 16:23:57 inomatit82 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1964 KB
649589 02/10/2019 15:49:31 duong3203 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
649588 02/10/2019 15:48:42 tuantaitungo123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
649417 02/10/2019 10:17:32 huyhuy DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1812 KB
648741 01/10/2019 10:06:04 Fidisk DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
648377 30/09/2019 15:16:12 ntoan199 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3548 KB
648264 30/09/2019 09:45:27 Enoughtodie99 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 3008 KB
647907 29/09/2019 09:34:07 minh98 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2848 KB
642187 19/09/2019 09:14:21 Be_happy DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2972 KB
637518 13/09/2019 07:19:41 MinBaoTT DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
637419 12/09/2019 22:06:12 thien0914033912 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
637327 12/09/2019 20:38:42 18120461 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 18088 KB
637198 12/09/2019 15:47:23 akigaming DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 18112 KB
637099 12/09/2019 14:33:35 zolydyck00 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 4044 KB
636662 11/09/2019 23:08:23 hiepthuong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4012 KB
633609 07/09/2019 17:31:48 khanhkjhave DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
633597 07/09/2019 16:38:12 shukun DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
632477 04/09/2019 21:42:41 lethanhlong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2404 KB
632317 04/09/2019 16:08:07 Vinhh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
631836 03/09/2019 10:25:58 phongan105 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
631649 02/09/2019 20:12:40 FL_ADC DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3360 KB
630920 31/08/2019 21:16:29 queanh0220 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
629161 27/08/2019 18:21:38 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2584 KB
629156 27/08/2019 18:12:31 uchiha DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2644 KB
628518 26/08/2019 14:31:49 trungnghia05123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
628345 25/08/2019 20:43:08 VOTRUNGHOANGHUNG DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3464 KB
628342 25/08/2019 20:41:51 VOTRUNGHOANGHUNG DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3456 KB
628338 25/08/2019 20:35:15 blebleble DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
628281 25/08/2019 19:09:23 funcolor DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3316 KB
628276 25/08/2019 19:05:51 VOTRUNGHOANGHUNG DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2248 KB
628274 25/08/2019 18:56:47 blebleble DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 12404 KB
628152 25/08/2019 13:09:15 ALongNT2812006 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3760 KB
627050 24/08/2019 21:58:07 nghia DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
625317 22/08/2019 19:50:04 gbking2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
625096 22/08/2019 10:32:05 thuy_quynh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
623893 19/08/2019 16:43:44 longvnhue DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
620399 13/08/2019 15:07:01 t4k4g1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 5688 KB
620378 13/08/2019 14:38:36 zyenz123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2916 KB
620372 13/08/2019 14:21:32 omlgg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2572 KB
620364 13/08/2019 13:44:17 snowynguyen DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3184 KB
620185 12/08/2019 21:51:41 thaolinh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2964 KB
620176 12/08/2019 21:41:32 nhatanh10102005 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3544 KB
620163 12/08/2019 21:21:19 leductoan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
620097 12/08/2019 19:23:14 ct390 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
619969 12/08/2019 15:41:50 nguyetanh10102005 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
619783 11/08/2019 21:01:11 taminhquanno21 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
619190 10/08/2019 01:15:58 NguyenVanTan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3712 KB
619188 10/08/2019 00:35:32 NguyenVanTan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
617784 07/08/2019 10:04:53 nhattuan722 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3220 KB
615062 01/08/2019 19:08:26 hoangndu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
613635 30/07/2019 11:26:50 ducanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3308 KB
613485 30/07/2019 08:00:00 trieutrng DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
612448 27/07/2019 22:58:26 hoangnghiaviet DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
610915 25/07/2019 14:59:29 trandat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
609019 22/07/2019 14:25:15 Nacker DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
608238 20/07/2019 18:14:33 anhnguyen123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
607068 17/07/2019 15:39:46 trieutanhung93 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
606553 16/07/2019 01:25:25 nguyendenn1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
605988 13/07/2019 09:57:12 maytinhpc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2624 KB
605632 11/07/2019 23:57:13 hoatmt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
605463 11/07/2019 14:47:52 duth DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1796 KB
604935 09/07/2019 22:51:39 april2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3552 KB
604629 09/07/2019 11:30:39 truongtop14 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 2464 KB
604394 08/07/2019 21:26:05 baobao07 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
603014 04/07/2019 15:25:17 Newps DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3248 KB
600546 28/06/2019 08:41:39 lcnguyendang123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2652 KB
596364 21/06/2019 13:13:39 dragon123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3380 KB
594231 16/06/2019 23:24:00 cyrocs258 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
592580 13/06/2019 09:14:34 anhnguyenroux DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
592579 13/06/2019 09:13:46 anhnguyenroux DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3708 KB
592457 12/06/2019 19:09:22 letungduong31121999 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 4104 KB
592110 11/06/2019 18:15:57 jackykg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1880 KB
590525 06/06/2019 14:22:58 elkunpham DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 4100 KB
589753 04/06/2019 09:23:38 TIN10_VUTRINHHOANG DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
588776 31/05/2019 22:24:31 truongthienlocTH DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
588649 31/05/2019 16:33:53 tuananh778999 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
588334 30/05/2019 20:36:22 php122002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4036 KB
588332 30/05/2019 20:34:53 php122002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 4024 KB
587579 28/05/2019 14:15:20 NTTAN DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2472 KB
587171 27/05/2019 19:48:43 trieungocminh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
587138 27/05/2019 18:15:24 dchy2000 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1796 KB
586997 27/05/2019 09:39:12 thnhan2005 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3180 KB
586784 26/05/2019 14:39:39 minhhaiyl132 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
586782 26/05/2019 14:28:50 musubi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 125 ms 2744 KB
586626 25/05/2019 22:24:18 khanh8a3yl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
585669 22/05/2019 23:33:33 tranthuyan1234 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3144 KB
584981 21/05/2019 15:43:16 094175234 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
584391 19/05/2019 22:50:42 sang123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3348 KB
576440 24/04/2019 03:32:38 hungbmt1503 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
575431 19/04/2019 21:33:34 vanhsusu03 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 4112 KB
575155 18/04/2019 22:03:46 meocondp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
573739 16/04/2019 00:02:08 lecungtien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
570556 08/04/2019 16:57:05 nambxvp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
569725 05/04/2019 22:16:35 proloc12 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
569709 05/04/2019 21:32:28 proloc12 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
568929 03/04/2019 21:02:16 huynhvanphu102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
567952 01/04/2019 14:23:12 kokokj124 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3684 KB
567234 30/03/2019 11:50:32 ffrederick DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
566912 29/03/2019 14:45:33 april2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 3688 KB
566695 28/03/2019 21:38:07 VINH_17_50 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
566306 28/03/2019 10:58:29 thaibao1611 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
566303 28/03/2019 10:55:55 skysky DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
566296 28/03/2019 10:51:56 ERommel DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
566295 28/03/2019 10:51:51 hqt03102003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
566269 28/03/2019 10:27:32 nguyenjim DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
566196 28/03/2019 08:30:48 kaitoukid1609 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
565938 27/03/2019 21:16:32 WhileBlack DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
564966 26/03/2019 10:24:32 kaitou1412 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
562074 19/03/2019 09:23:37 gacodelam123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
559427 12/03/2019 23:46:24 JinerGenkai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
555934 06/03/2019 22:24:02 phatdoan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
555881 06/03/2019 21:51:29 hungcqt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
555666 06/03/2019 15:57:35 hungcqt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
554991 05/03/2019 09:39:32 yn2493 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
554985 05/03/2019 09:34:16 duycqt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
554802 04/03/2019 20:49:10 tuancqt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
554797 04/03/2019 20:46:55 namlawng123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2456 KB
554789 04/03/2019 20:29:35 vmt120203 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
554682 04/03/2019 15:39:51 GauNguyenCon DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3200 KB
553525 01/03/2019 20:52:30 phungduyminh1802 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
552587 28/02/2019 09:16:06 h_giaotvn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
552585 28/02/2019 09:08:44 minhtrieutvn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
551402 25/02/2019 20:48:25 VGK_Cr7 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
551076 25/02/2019 10:03:35 dvmduc_k36_chv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1856 KB
551074 25/02/2019 10:02:48 tducCHVK36 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 4044 KB
551073 25/02/2019 10:02:30 ngocminhchvk36 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
549500 21/02/2019 15:51:14 trung_hieu_k36_chv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 4040 KB
549473 21/02/2019 15:41:35 nvietphi03 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2664 KB
549461 21/02/2019 15:38:59 anhduy1811 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 14980 KB
549451 21/02/2019 15:33:23 dat10tin DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
549441 21/02/2019 15:26:18 luongdang2k3_k36chv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
549422 21/02/2019 15:17:30 QuỳnhNhư DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
549400 21/02/2019 15:09:04 HuyHoàng_K36_CHV DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
549371 21/02/2019 14:59:36 sorbitol DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
549320 21/02/2019 14:24:39 buihoat2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
547753 17/02/2019 19:23:16 quynh382003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
547181 16/02/2019 00:26:16 Member DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
546661 15/02/2019 08:44:40 Qanh29 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
546477 14/02/2019 19:14:48 myhorizon DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
546049 13/02/2019 18:15:55 HMĐ_191 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3348 KB
546036 13/02/2019 16:26:50 Chirox DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
546033 13/02/2019 16:24:34 blackcat2710 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
546015 13/02/2019 16:02:07 dfwapekko DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3172 KB
545995 13/02/2019 15:33:18 dangnguyen DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
544545 10/02/2019 06:25:37 VPFFV DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3224 KB
544529 09/02/2019 23:07:15 thienkun DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
544515 09/02/2019 22:28:39 lamphamaizu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
544459 09/02/2019 19:50:13 1234 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3264 KB
544442 09/02/2019 18:15:50 ntoanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
544413 09/02/2019 16:56:43 1234 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
544365 09/02/2019 13:26:31 phanlong2811 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
544358 09/02/2019 11:22:26 nhamtan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
544347 09/02/2019 10:21:08 futanaristic DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2604 KB
544339 09/02/2019 09:02:16 april2003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 4012 KB
544330 09/02/2019 08:00:32 buildersleagueunited DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
544311 09/02/2019 00:12:28 tienhoang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
544297 08/02/2019 23:43:45 thanh123456 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
544287 08/02/2019 23:33:28 ngoctink27 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
544269 08/02/2019 22:55:18 vudaohoanglong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
543155 03/02/2019 21:29:34 biabeogo147 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
541782 29/01/2019 23:29:32 bk201 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
538585 20/01/2019 19:07:47 meoconxinhxan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2456 KB
535116 11/01/2019 21:24:06 leviettttnh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
533561 09/01/2019 15:58:57 Namche DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
533429 09/01/2019 08:48:48 tuanltt1252004 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
530523 04/01/2019 20:12:41 TICHPX DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3232 KB
524582 06/12/2018 18:07:04 vanan9205 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
524533 06/12/2018 16:50:15 lehoang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3036 KB
524043 05/12/2018 17:03:39 thanhduong11 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
523319 03/12/2018 21:49:19 viet2805 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
520810 28/11/2018 01:01:29 vinhhuong0802 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
519800 26/11/2018 09:29:37 chaugiang_97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
517992 23/11/2018 00:07:49 buidinhpham2004 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
516849 21/11/2018 17:14:29 8man DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
516162 20/11/2018 11:33:48 mdan226 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
513397 16/11/2018 11:32:12 dtskeosua DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4108 KB
511936 15/11/2018 09:53:05 anhvippro123z DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
507767 08/11/2018 21:16:16 MTA_Asteria DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
507712 08/11/2018 20:28:14 thienchidh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
507708 08/11/2018 20:22:16 thienchidh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
507509 08/11/2018 15:45:38 chinhhi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2376 KB
506859 07/11/2018 18:00:15 congvipkhoinoi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
505521 05/11/2018 21:56:36 admin20 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
505055 05/11/2018 10:56:13 Midodra DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
501945 31/10/2018 21:52:26 congvipkhoinoi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
497357 24/10/2018 23:36:38 minhth_1412 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
496106 23/10/2018 15:28:50 trinhcongtai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
494795 20/10/2018 21:52:08 lucdaoquanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
494154 19/10/2018 17:32:15 quangtienlkhigh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
493963 19/10/2018 14:30:29 blebleble DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
491040 16/10/2018 19:06:51 Anh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1580 KB
490190 15/10/2018 21:49:05 trungkenbi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 4096 KB
489343 14/10/2018 20:43:46 vinhhung053 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
488154 12/10/2018 23:22:11 huuthien1102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
485069 11/10/2018 06:35:02 phamductaictk98 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
483650 09/10/2018 09:19:10 Asteross DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
483180 08/10/2018 15:41:00 qwerty212 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
477840 01/10/2018 15:26:31 DeBruyne DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
477538 30/09/2018 22:47:49 pro113ti DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
477345 30/09/2018 19:33:24 nguyenvantien0903 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
476909 29/09/2018 22:14:21 ChuyenVanNQD DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
475609 28/09/2018 07:25:48 haicao2805 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
475225 27/09/2018 20:33:05 NhiemHK DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3060 KB
474819 27/09/2018 10:30:38 hanhien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
473754 25/09/2018 20:37:59 MinhDevC DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3332 KB
472621 23/09/2018 22:59:26 hitu02 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
472320 23/09/2018 14:33:27 kami DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
472309 23/09/2018 14:11:18 DeBruyne DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2320 KB
471162 21/09/2018 09:03:11 cotyey DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
470050 20/09/2018 06:03:12 pvannvu2512 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
469362 18/09/2018 20:22:01 hitu03 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
468622 17/09/2018 22:33:48 16122001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
468280 17/09/2018 11:56:23 black_stone DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3204 KB
467646 16/09/2018 00:07:27 xikhud DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3228 KB
465426 12/09/2018 15:45:45 sungtranna0801 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 4064 KB
464741 11/09/2018 18:01:05 iiiiiii125478 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2512 KB
464413 11/09/2018 09:17:52 trungtt123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
463910 10/09/2018 15:30:52 haodeptrai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
463891 10/09/2018 15:24:45 Tran_Thanh_Oai97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 4052 KB
463865 10/09/2018 15:08:30 NQT1998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3084 KB
463833 10/09/2018 14:41:34 hungvu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3644 KB
462146 07/09/2018 21:50:19 SlothSe7en DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
460051 04/09/2018 11:17:58 Gib5102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
458918 02/09/2018 11:32:56 Meliodas DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
457975 31/08/2018 08:05:06 huynhthanhtan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
457358 30/08/2018 07:44:29 HHHHHHHH DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
453363 20/08/2018 19:32:55 LongÇhampion DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3312 KB
452059 17/08/2018 10:25:17 anhngque DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
450588 14/08/2018 15:43:32 lehaiduyem123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
448545 09/08/2018 16:23:00 truonghxpt1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
448534 09/08/2018 16:02:46 Gib5102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
447929 07/08/2018 21:21:26 phuongnhi_tran_1206 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
447869 07/08/2018 20:14:55 wolf_boss DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
447232 04/08/2018 20:23:50 hoatmt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
447193 04/08/2018 16:08:07 hiepnguyenhue2002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
445556 30/07/2018 19:15:18 nguyentuan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
444614 26/07/2018 21:59:10 congyb1032002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
444510 26/07/2018 16:12:48 trananhprince DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
444507 26/07/2018 16:11:39 trananhprince DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
441033 14/07/2018 10:36:29 cyb3 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
441032 14/07/2018 10:35:16 cyb3 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
440308 12/07/2018 08:18:31 hoangthuc701 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
440241 11/07/2018 22:05:16 nghuy99 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
439678 09/07/2018 23:34:47 KHOI2611 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
438636 05/07/2018 16:18:01 nhoxnho1212 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
433673 15/06/2018 21:17:15 doduc2652002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
432418 12/06/2018 23:08:37 MonsterTTRR_6a3_2006 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 2408 KB
431335 07/06/2018 21:58:24 TreantProtector DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
431213 07/06/2018 15:07:16 choitankde22 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
430808 06/06/2018 08:40:22 55555555 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
429658 01/06/2018 08:09:24 Hackerr DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
429521 31/05/2018 14:29:51 ACM2015 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
429517 31/05/2018 14:13:21 ACM2015 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
427794 28/05/2018 15:28:47 edwinda107 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
427616 27/05/2018 19:59:44 nhathuypt25 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
427413 26/05/2018 16:44:03 thaibabao DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 9604 KB
426297 21/05/2018 23:14:22 tuancanhktpm DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
425412 17/05/2018 01:06:04 fake1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 9696 KB
423015 03/05/2018 21:56:25 dungdq2002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
419383 19/04/2018 11:04:53 Adam_Kyle DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4104 KB
414243 06/04/2018 22:23:35 davic_2001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
413744 05/04/2018 20:54:31 ngocviphb DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3164 KB
413631 05/04/2018 15:01:20 tin2016_tdduy DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2472 KB
413405 04/04/2018 23:51:17 ngocviphb DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3284 KB
413355 04/04/2018 22:45:31 nguyenmanhthien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1892 KB
413103 04/04/2018 08:29:01 xuanvuong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
412942 03/04/2018 20:51:32 vinhntndu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1796 KB
412670 03/04/2018 10:09:49 nmhien2605 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
412645 03/04/2018 09:46:49 dangkhoa_pascal DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
412644 03/04/2018 09:46:23 dangkhoa_pascal DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
412643 03/04/2018 09:44:17 SPJ DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
412448 02/04/2018 22:15:37 dangkhoa_pascal DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
412203 02/04/2018 08:49:14 __________ DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3244 KB
409321 26/03/2018 09:57:34 tinhochbt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
408840 24/03/2018 20:34:38 lcnguyendang123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
407393 21/03/2018 15:46:01 thao1234 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
405581 15/03/2018 21:21:39 kami DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
405399 15/03/2018 16:02:33 minhthanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2624 KB
405245 15/03/2018 09:05:45 nguyenducthai1312 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 11080 KB
405230 15/03/2018 08:31:31 minhys DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
403442 13/03/2018 12:57:59 davic_2001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2932 KB
403182 12/03/2018 20:20:59 hoainam DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3968 KB
397095 18/02/2018 20:38:21 giangvu258 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
396071 12/02/2018 20:33:44 tn902329 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
392618 30/01/2018 10:02:12 duongbp1990 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1840 KB
392259 29/01/2018 14:24:59 lockhaicttv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3316 KB
390365 24/01/2018 15:45:25 SavarinJames DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
390362 24/01/2018 15:43:54 gonproro123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
390361 24/01/2018 15:35:29 skt_huydinh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
390356 24/01/2018 15:30:24 vudet11 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
390192 24/01/2018 08:24:01 dark_knight152 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
387514 19/01/2018 12:41:02 FujiVN DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3124 KB
387213 18/01/2018 16:04:11 username DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
385932 15/01/2018 09:35:22 ntd992003 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
385799 14/01/2018 19:19:39 huy9a1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
384684 11/01/2018 18:26:06 vikhangcqt171 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4040 KB
382779 07/01/2018 12:25:48 khab1706592 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3668 KB
381414 03/01/2018 15:05:03 manhh15 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
381109 03/01/2018 01:21:52 chamchamcham DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2492 KB
380771 02/01/2018 14:21:48 sherlycracker DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 171 ms 17960 KB
380728 02/01/2018 13:30:22 codera3k48 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
379950 01/01/2018 12:18:55 nguyentrungthanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3200 KB
379788 01/01/2018 02:43:50 trungpro531998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4040 KB
379787 01/01/2018 02:42:29 trungpro531998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3996 KB
379786 01/01/2018 02:41:25 trungpro531998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 9112 KB
379782 01/01/2018 02:35:48 trungpro531998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 10036 KB
379432 31/12/2017 08:26:39 toida12chu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
378920 29/12/2017 14:19:20 Phandat16 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
377193 23/12/2017 17:31:20 changlangtu97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
376587 21/12/2017 00:04:36 emhocdem070 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2392 KB
376568 20/12/2017 21:37:31 luxabu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3260 KB
376042 17/12/2017 22:26:00 manhhungking DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
375057 14/12/2017 22:04:05 trungtt123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
370481 02/12/2017 14:53:36 hoangtu222x12x21x1111 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
370297 01/12/2017 23:25:04 namtao97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
369892 01/12/2017 11:51:35 long_thathu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3664 KB
368890 29/11/2017 15:59:26 tuandatqn95 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
368605 28/11/2017 23:00:08 huynhtuan17ti DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
365540 24/11/2017 18:56:02 thanhdatna1996 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
362914 19/11/2017 22:44:04 haiphong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
361590 17/11/2017 00:53:32 trainolp2017 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
361497 16/11/2017 21:40:36 thminh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4012 KB
359517 14/11/2017 09:22:16 Minatokaze DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 4048 KB
359223 13/11/2017 20:38:46 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
359221 13/11/2017 20:38:28 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
359219 13/11/2017 20:37:59 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3748 KB
359215 13/11/2017 20:36:15 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 4032 KB
359210 13/11/2017 20:34:20 hungga1711 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2444 KB
359209 13/11/2017 20:33:57 tuan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3356 KB
359208 13/11/2017 20:33:29 hungga1711 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1744 KB
359200 13/11/2017 20:30:53 hungga1711 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
359189 13/11/2017 20:22:34 tiny DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4020 KB
359175 13/11/2017 20:13:31 hungga1711 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2056 KB
359126 13/11/2017 19:49:39 chinhd17ht01tdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2472 KB
359120 13/11/2017 19:40:50 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4064 KB
358741 13/11/2017 09:26:18 NMPACM DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
358588 12/11/2017 22:38:24 mrlihd DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
358467 12/11/2017 20:30:04 NMPACM DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
358150 12/11/2017 10:57:25 Linh_Moi_T32 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
357897 11/11/2017 21:29:04 Leo_Messi_96 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
357826 11/11/2017 18:43:24 hoangphuc12510 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3028 KB
357665 11/11/2017 15:19:32 saothuaduoc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 4076 KB
357422 11/11/2017 00:13:16 tiendiep9a1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
357045 10/11/2017 15:44:21 freepascal DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
356464 09/11/2017 20:54:07 thelightvn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
356262 09/11/2017 17:26:41 tenda1234 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
356258 09/11/2017 17:20:57 kakaka DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
355807 08/11/2017 23:28:46 khanhsaker97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3496 KB
354771 07/11/2017 20:16:37 huyvuhp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2772 KB
354055 06/11/2017 20:56:05 dnhung1997 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3616 KB
353572 06/11/2017 14:09:01 myfriend1102vn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
353566 06/11/2017 14:04:04 myfriend1102vn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
349894 01/11/2017 07:27:04 hoan2k1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2504 KB
347944 29/10/2017 21:16:57 trungcbg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
347440 28/10/2017 21:46:36 dotuansondn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2248 KB
347398 28/10/2017 21:07:31 trongthu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
347289 28/10/2017 19:42:09 NhatKhanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4856 KB
347028 28/10/2017 10:12:47 linhbeo1210 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
341125 20/10/2017 15:20:47 0000000000 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
340539 19/10/2017 18:20:47 bluecat9x DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
338699 17/10/2017 14:17:52 thanhquang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
331603 08/10/2017 11:43:00 blebleble DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
329526 05/10/2017 18:53:22 huudatwn1q DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
328391 03/10/2017 14:54:24 tranthanhhai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 4048 KB
324661 28/09/2017 16:21:33 hanhhuyenit1619 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
323966 27/09/2017 21:42:24 masterv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
323188 26/09/2017 10:46:38 hiruma2001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
322597 25/09/2017 16:31:41 21cm DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 2524 KB
321592 23/09/2017 16:05:23 caovantheanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1860 KB
321582 23/09/2017 15:56:38 doduc2652002 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
320983 22/09/2017 15:37:02 tqhuy2502 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2708 KB
320456 21/09/2017 10:26:03 coderkcdhv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
320271 20/09/2017 23:10:54 hahpuc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
319179 18/09/2017 22:39:17 Uwatm8 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1864 KB
319127 18/09/2017 21:25:10 Deepsea DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
318137 16/09/2017 20:18:52 tranminh183 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4056 KB
316389 13/09/2017 14:43:02 huytmdj DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4080 KB
316297 13/09/2017 09:26:10 tronghk14 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
316296 13/09/2017 09:25:02 tronghk14 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 4068 KB
315823 12/09/2017 02:56:37 shuu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3700 KB
315822 12/09/2017 02:56:17 shuu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3684 KB
315806 12/09/2017 00:20:02 pogback1f4 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3044 KB
314878 10/09/2017 08:41:48 thainguyen DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 4100 KB
314435 09/09/2017 00:38:42 hs2huyenngoc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
314400 08/09/2017 23:04:50 thuho DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
314390 08/09/2017 22:56:16 thuho DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
314256 08/09/2017 20:13:48 xekoiuxuka DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
314252 08/09/2017 20:04:42 hoangtrung080697 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3700 KB
314250 08/09/2017 20:01:47 anh76qn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
314243 08/09/2017 19:56:33 anhbannho147vn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3660 KB
314069 07/09/2017 23:39:50 dangquangthang0001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
314068 07/09/2017 23:39:06 dangquangthang0001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3628 KB
313296 05/09/2017 21:36:03 actionboyvn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
313125 05/09/2017 15:27:18 sonnguyen0612 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
312644 03/09/2017 20:33:21 CUTI DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
311826 02/09/2017 01:09:36 casaumayman DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
311275 31/08/2017 15:16:46 Godloveme DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
308532 24/08/2017 13:29:36 lamngok1201 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
308499 24/08/2017 10:29:54 blebleble DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2420 KB
307245 20/08/2017 09:27:23 uongnuocbangmom DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
306591 18/08/2017 18:51:52 iostream DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3572 KB
305295 16/08/2017 07:17:26 hungk36b DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
305192 15/08/2017 20:53:38 nam288 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3584 KB
302654 09/08/2017 21:37:30 congthangk36d DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
302636 09/08/2017 21:04:15 leehieeu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 562 ms 32456 KB
302372 08/08/2017 23:23:27 Hackerr DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
300958 04/08/2017 09:54:06 vohinh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
299639 28/07/2017 14:48:32 Nhokkz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
299638 28/07/2017 14:47:16 Nhokkz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
299637 28/07/2017 14:44:52 Nhokkz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
299636 28/07/2017 14:44:00 Nhokkz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
299634 28/07/2017 14:40:58 Nhokkz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
299596 28/07/2017 09:58:13 nghiattk27 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
298953 26/07/2017 11:21:54 skydriver001 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 578 ms 31972 KB
298468 24/07/2017 20:08:48 iostream DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 3720 KB
297533 21/07/2017 12:54:50 nhpntz0t DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1844 KB
297509 21/07/2017 11:08:27 tu3297 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
295909 16/07/2017 12:30:50 thienlong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2460 KB
295493 14/07/2017 22:53:13 huw DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
293991 10/07/2017 14:08:26 okeomachnha DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1832 KB
293845 09/07/2017 22:57:37 congson123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
293680 09/07/2017 09:36:13 nhn29 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2464 KB
293371 07/07/2017 21:30:12 anhducpn67 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2216 KB
292087 01/07/2017 07:53:50 saothuaduoc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
290514 24/06/2017 12:47:15 epricesx DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
289267 19/06/2017 21:43:28 hoangthuhang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
289094 19/06/2017 10:38:29 Ledacthuong2210 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
289059 19/06/2017 09:24:27 comrades102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2464 KB
288450 16/06/2017 16:32:55 NguyenMinhTam DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
288252 15/06/2017 21:13:04 hoanmalai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1844 KB
287304 12/06/2017 20:51:39 my_crush_hates_me DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
286812 10/06/2017 22:21:35 lotac DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
286644 10/06/2017 12:06:11 123B DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 4072 KB
286239 08/06/2017 20:29:46 giangbabygo123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
285526 05/06/2017 10:04:35 hatuank97lhp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 14140 KB
285282 03/06/2017 23:41:06 dangcuong_123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
285113 02/06/2017 23:06:34 21cm DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
281770 20/05/2017 18:57:37 frostpixel DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
279255 14/05/2017 21:45:24 MINHKHANG DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2652 KB
279110 14/05/2017 01:27:39 banhquocdanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
279064 13/05/2017 22:41:50 madaunhan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
274167 27/04/2017 13:30:43 omega1100100 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
270661 14/04/2017 16:15:59 HUT_Bamboo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
269637 10/04/2017 22:24:37 phanhienbx01 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3384 KB
268866 08/04/2017 08:43:22 thedblaster DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
268784 07/04/2017 22:34:40 hieua2tincvp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
267036 04/04/2017 16:45:15 ngophuthinh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3652 KB
265659 01/04/2017 14:58:34 VDQ DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3620 KB
265286 31/03/2017 00:20:37 tuan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3348 KB
265285 31/03/2017 00:17:01 tuan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3348 KB
262472 23/03/2017 17:23:51 hocattuongltv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3976 KB
262347 23/03/2017 14:37:01 nguyenthicamtu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
262297 23/03/2017 10:50:25 Minhthanhntu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
262294 23/03/2017 10:43:16 wlie9006 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
262293 23/03/2017 10:42:05 nguyenthicamtu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
262184 23/03/2017 07:25:22 manhcuongcvp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
261756 22/03/2017 07:35:29 DP DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
258063 14/03/2017 14:28:49 sieucegeto4 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
257469 12/03/2017 20:55:57 hocattuongltv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3728 KB
257415 12/03/2017 19:28:55 Trí DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1840 KB
257355 12/03/2017 16:47:10 sonkhung52 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
256987 11/03/2017 19:45:45 duongcscx DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3716 KB
256958 11/03/2017 18:48:15 hereiam DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
256956 11/03/2017 18:46:42 irving DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 3256 KB
256376 10/03/2017 06:44:14 Soledad DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
253165 28/02/2017 09:52:36 h_ntu01 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 4064 KB
253157 28/02/2017 09:30:03 comrades102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
253084 28/02/2017 07:36:59 nkduc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
253061 27/02/2017 23:46:26 honghoa2k2z DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
251676 24/02/2017 15:45:53 duahaucc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
251207 22/02/2017 21:35:12 yesiambao DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
250339 20/02/2017 14:48:03 nhannguyen95 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1872 KB
249001 18/02/2017 23:01:01 Hữu_Đăng DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
248699 18/02/2017 15:04:13 linhlrx DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
245976 10/02/2017 20:50:30 tranquockhanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
245008 06/02/2017 23:51:23 baotuanvn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
245006 06/02/2017 23:41:07 baotuanvn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
244561 04/02/2017 21:47:44 try DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
243239 26/01/2017 17:40:07 SlothSe7en DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
242619 22/01/2017 15:35:22 duyvtvp1919 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
238236 04/01/2017 22:48:59 tranleduy1233 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
233448 19/12/2016 20:37:38 bvhop341999 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3096 KB
232496 15/12/2016 00:47:11 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
232495 15/12/2016 00:41:33 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 578 ms 31344 KB
232493 15/12/2016 00:38:19 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 609 ms 33256 KB
232261 14/12/2016 10:08:25 quocphuong94 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
232237 14/12/2016 01:13:33 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
232236 14/12/2016 01:12:55 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
232229 14/12/2016 00:16:59 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 562 ms 34412 KB
232228 14/12/2016 00:12:17 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 625 ms 33000 KB
231490 11/12/2016 22:20:26 Purifier DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
231296 11/12/2016 10:46:50 chien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
231044 10/12/2016 14:58:30 nhquanqt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
229699 07/12/2016 09:09:38 ktvn100 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 3208 KB
229616 06/12/2016 22:46:57 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
229614 06/12/2016 22:39:21 presariohg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 468 ms 30668 KB
229511 06/12/2016 20:20:19 2221113513 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
226799 29/11/2016 20:22:39 Hieu_sqtt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2812 KB
226327 28/11/2016 19:11:37 phamvankhanh1516 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
223364 24/11/2016 13:26:02 phamvucuong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
222933 23/11/2016 18:34:07 truongntt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4068 KB
222924 23/11/2016 18:28:58 truongntt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
222913 23/11/2016 17:51:09 tiny DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3788 KB
222661 23/11/2016 09:17:49 pnduc1109 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
222654 23/11/2016 09:00:57 NMPACM DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
222605 23/11/2016 01:10:34 thanhluan0687 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 6408 KB
222603 23/11/2016 01:04:09 thanhluan0687 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 6780 KB
222370 22/11/2016 19:54:15 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3388 KB
222276 22/11/2016 18:16:07 truongtv28 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
222005 22/11/2016 09:31:08 Hieu_sqtt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
222002 22/11/2016 09:28:00 Hieu_sqtt DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3216 KB
221393 21/11/2016 13:56:25 truongtv28 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
221268 21/11/2016 09:26:53 oOovWvoOo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
221267 21/11/2016 09:25:31 oOovWvoOo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
221254 21/11/2016 08:55:55 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3404 KB
221113 20/11/2016 23:12:19 anhpro96 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
220829 20/11/2016 10:24:11 trongtai37 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
220553 19/11/2016 21:11:07 kien_ngo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
219528 18/11/2016 08:28:13 bjnjucun DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 4068 KB
218175 16/11/2016 01:30:47 nguyenthang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
216848 13/11/2016 20:29:07 hackerluoj DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
215193 12/11/2016 08:52:00 nguyennhan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2836 KB
215017 11/11/2016 22:05:57 hungbach DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 3960 KB
214985 11/11/2016 21:00:00 s2lyonking DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
212636 07/11/2016 18:59:22 nhuquynh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 3668 KB
209895 02/11/2016 21:51:55 voquocthang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1764 KB
209666 02/11/2016 17:17:33 thanhluan0687 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1756 KB
209618 02/11/2016 16:18:23 truongtv28 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3888 KB
208408 31/10/2016 21:56:06 HVDInh33 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 3996 KB
207519 29/10/2016 22:48:02 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2276 KB
207518 29/10/2016 22:46:34 khoinguyentdmu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
206025 27/10/2016 21:37:40 HackerRank DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
205743 27/10/2016 16:46:54 lbnvando DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
204275 25/10/2016 15:02:25 n0th1ng DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 4064 KB
204153 25/10/2016 08:45:05 ARSENAL1886 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1568 KB
204128 25/10/2016 02:05:24 tuan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 3732 KB
203136 23/10/2016 21:12:38 tmanh17 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 4104 KB
201484 22/10/2016 12:18:40 www DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 4012 KB
201445 22/10/2016 10:31:58 ntanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
201336 22/10/2016 02:59:01 dhkhtn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
201332 22/10/2016 02:54:02 dhkhtn DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
201304 22/10/2016 01:46:17 boyvnpro1997 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 4012 KB
200709 21/10/2016 12:37:44 fashion_designer DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
200464 21/10/2016 00:33:08 4everkaka DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
200110 20/10/2016 16:27:00 taycuong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
199655 19/10/2016 22:09:51 hoanqq123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
198680 18/10/2016 18:12:17 vphuong214 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
197381 16/10/2016 19:12:05 caohieu04 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
195748 14/10/2016 00:57:11 phuonganh1012 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
195616 13/10/2016 22:42:34 ARSENAL1886 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194208 11/10/2016 21:40:57 duckhai2102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
190087 08/10/2016 18:20:48 giangstellar365 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2816 KB
189552 07/10/2016 19:44:36 damsanchv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
188775 05/10/2016 23:36:58 hungdhv97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3316 KB
188195 05/10/2016 10:29:37 icon97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 1740 KB
188191 05/10/2016 10:27:06 icon97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 1740 KB
188188 05/10/2016 10:16:00 icon97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3320 KB
186862 03/10/2016 00:38:53 phungvitrung DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
185867 01/10/2016 13:51:19 ngonamduonghl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2288 KB
185340 30/09/2016 15:42:51 hoangducsmagic DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
185244 30/09/2016 12:36:25 minhtienst135 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
181447 23/09/2016 20:42:36 khangkhangtg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
179908 21/09/2016 08:22:31 doinghieng DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3012 KB
179064 19/09/2016 20:37:01 dqhn123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
178740 18/09/2016 23:09:32 stevenlethai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
177444 16/09/2016 09:42:36 nguvaho DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2120 KB
177442 16/09/2016 09:37:58 MTAZero DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
177441 16/09/2016 09:37:16 wInD_MtA DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2324 KB
176287 14/09/2016 15:31:37 qqq DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3328 KB
176251 14/09/2016 14:54:14 giacacluong323 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
176237 14/09/2016 14:41:04 letuannghia194 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
175330 13/09/2016 16:01:21 nkt95bg DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2912 KB
175316 13/09/2016 15:58:11 vophuanpig DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4076 KB
175291 13/09/2016 15:44:48 Nhoem DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3296 KB
173976 12/09/2016 00:01:25 tkhenry DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2232 KB
172683 09/09/2016 23:47:10 awatjkim DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
172355 09/09/2016 15:05:08 truongtop14 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
170941 06/09/2016 20:26:10 CUTI DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
167952 01/09/2016 09:26:04 n99dl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2284 KB
166920 29/08/2016 13:03:28 3lovephuong3 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2428 KB
166903 29/08/2016 09:57:07 datdi DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3272 KB
166350 27/08/2016 13:35:38 wInD_MtA DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2492 KB
166331 27/08/2016 10:16:30 Icarus DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2428 KB
165639 25/08/2016 12:15:32 qtuan140101 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
163818 20/08/2016 14:53:30 taycuong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3648 KB
163486 18/08/2016 23:39:56 hut_luan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3356 KB
162929 17/08/2016 01:48:57 dahaodl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
162859 16/08/2016 22:06:47 thaiuit DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1628 KB
160877 11/08/2016 16:01:22 nguyenquanghai DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
159946 09/08/2016 01:44:39 khoi2410 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3228 KB
159645 08/08/2016 16:15:36 hunterhieu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3732 KB
159644 08/08/2016 16:14:39 hunterhieu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 4128 KB
159325 07/08/2016 15:31:00 hoangthongvo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
158246 04/08/2016 16:13:25 BoB DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2048 KB
156466 27/07/2016 20:51:16 long93hv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
151023 09/07/2016 23:52:40 try DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
150768 08/07/2016 20:02:17 hoanqq321 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
150766 08/07/2016 20:01:29 hoanqq321 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
149863 04/07/2016 18:22:43 leducthinh0409 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2372 KB
149127 01/07/2016 14:51:18 dqhn123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
142148 07/06/2016 11:01:14 Tree DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2432 KB
142114 07/06/2016 09:35:15 ikotam DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
142104 07/06/2016 08:11:07 ThoBayMau DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2896 KB
137810 25/05/2016 22:29:41 Comrade DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3004 KB
134318 01/05/2016 22:34:19 lvhanh270597 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2360 KB
133474 25/04/2016 16:32:36 hoangvuduyanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
132658 19/04/2016 20:38:42 Loda DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1796 KB
132294 17/04/2016 17:42:28 doanphuduc94 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1748 KB
130843 13/04/2016 14:25:40 truongtop14 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2960 KB
129790 07/04/2016 10:57:34 Assassin DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
128567 01/04/2016 23:50:56 Loda DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1196 KB
128173 31/03/2016 09:54:51 caothesan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1676 KB
128071 30/03/2016 21:45:07 tranquockhanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1460 KB
128060 30/03/2016 21:07:18 tranminhkhoa DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2672 KB
126765 24/03/2016 08:28:01 tranquockhanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
125637 17/03/2016 22:38:04 khangtran DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1752 KB
125603 17/03/2016 21:25:20 nguyenxuanhaa3 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
125080 15/03/2016 23:21:46 huuthinh123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3364 KB
123100 04/03/2016 20:16:49 doanphuduc94 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
123099 04/03/2016 20:15:48 doanphuduc94 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1788 KB
122934 03/03/2016 12:46:39 quanghsprovp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
122135 27/02/2016 19:13:34 thanhday132 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Python 2 Accepted 296 ms 13332 KB
121252 23/02/2016 17:41:47 dqhungdl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
120051 17/02/2016 19:41:23 lvdo92 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1380 KB
119825 16/02/2016 15:43:54 123vietnam_pro DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1760 KB
119817 16/02/2016 15:22:05 nguyentamdat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
118785 11/02/2016 19:45:35 TQT DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1464 KB
118546 09/02/2016 20:57:40 middlest DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 1788 KB
116855 04/02/2016 18:36:00 dacthai2807 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2528 KB
116275 01/02/2016 13:52:20 HoVanAnhK58A2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
116121 30/01/2016 20:49:06 ntanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
114329 24/01/2016 22:13:24 huynhduy_hmd DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2836 KB
114323 24/01/2016 22:03:40 namnguyen123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
114025 23/01/2016 05:40:39 trungvt130584 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
113805 22/01/2016 08:29:12 tiabennita DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
112998 18/01/2016 21:59:59 minhem1231 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2096 KB
112945 18/01/2016 21:04:23 lehoainam DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 1820 KB
110907 07/01/2016 12:01:33 hth20082000 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3312 KB
109834 01/01/2016 21:15:18 phuongle0205 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
106664 17/12/2015 22:28:36 ztrong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
106339 16/12/2015 09:05:10 huynhnhat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
105276 10/12/2015 23:00:15 minhem1231 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
101540 06/12/2015 13:42:32 stepde15 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1708 KB
100496 02/12/2015 15:27:19 ThienCoder DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2328 KB
100487 02/12/2015 14:31:44 ThienCoder DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2332 KB
100457 02/12/2015 07:58:35 miltonbw DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
100035 30/11/2015 09:06:09 minhthuan274 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 4896 KB
99662 29/11/2015 09:25:42 xuanduclb123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
99465 28/11/2015 10:33:42 nghethuat102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
98883 25/11/2015 21:37:56 dhenry DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
98615 24/11/2015 21:21:52 bachnxepu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1764 KB
95017 18/11/2015 23:32:48 trial DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 4160 KB
94478 17/11/2015 21:34:31 muadaumua DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4104 KB
92877 15/11/2015 09:19:52 haituanth2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1780 KB
92876 15/11/2015 09:19:09 haituanth2 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2360 KB
92585 14/11/2015 16:24:22 nguyenhoatien1996 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 843 ms 14548 KB
92322 13/11/2015 23:24:51 ThienCoder DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2348 KB
91119 11/11/2015 19:00:27 Khoidaik DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1784 KB
90778 10/11/2015 21:56:40 nhutrg1998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
90082 09/11/2015 16:20:52 Hhcckqnl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
89856 09/11/2015 08:46:10 huyvit1999 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2988 KB
89855 09/11/2015 08:45:24 GaoWhite DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2988 KB
89845 09/11/2015 08:34:17 thangnd73 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2988 KB
89594 08/11/2015 16:26:09 muadaumua DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2952 KB
88831 06/11/2015 21:54:09 nvtu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2924 KB
88020 05/11/2015 00:04:05 thanhpromu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2620 KB
87924 04/11/2015 21:11:03 TCUCGiang DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3320 KB
86801 02/11/2015 09:17:31 qcuong98 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 1708 KB
83373 26/10/2015 16:51:39 hanhlv270597 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3956 KB
83259 26/10/2015 11:19:29 MTAnewbie DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
81159 21/10/2015 09:49:28 anhvu_cbl DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
81147 21/10/2015 09:06:16 UiM DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
81058 20/10/2015 21:34:42 borntodie DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2424 KB
81053 20/10/2015 21:27:03 borntodie DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 2420 KB
80531 19/10/2015 20:29:00 hmh100298 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
80195 19/10/2015 09:56:10 toan411998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
78217 13/10/2015 05:33:27 lovelink117 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
77705 11/10/2015 13:26:36 nvthanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2508 KB
76710 08/10/2015 23:06:37 Barbarian DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 3404 KB
75519 06/10/2015 19:09:05 o0985950397 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2264 KB
75504 06/10/2015 18:43:53 khoaat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2324 KB
75503 06/10/2015 18:43:52 NgocHaiHITC DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 3296 KB
75489 06/10/2015 18:16:09 khoaat DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2472 KB
75309 06/10/2015 11:15:42 NgocHaiHITC DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1136 KB
75308 06/10/2015 11:15:10 NgocHaiHITC DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
69649 29/09/2015 14:59:29 linhit DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
65572 20/09/2015 17:16:59 phuongle0205 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
63325 14/09/2015 12:21:26 phuleethanh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
63313 14/09/2015 11:00:01 MTAZero DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
61537 07/09/2015 08:41:56 sonanui DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
59942 02/09/2015 18:44:28 thanhday132 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
50947 11/08/2015 21:11:02 truongngocgiang99 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
50939 11/08/2015 20:32:34 sonhn99 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
50840 11/08/2015 10:46:19 Guizebb DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
50628 09/08/2015 20:24:29 mrtan_lovelife DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3128 KB
50567 08/08/2015 22:15:49 vdn1999bxvp DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1836 KB
50561 08/08/2015 19:44:45 manhha251 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2124 KB
50558 08/08/2015 19:12:32 npltv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
48571 23/07/2015 01:39:06 khongduocbocuoc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1844 KB
48525 22/07/2015 19:49:57 chitam117119 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
46123 14/07/2015 21:36:52 tuank55 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 6544 KB
45424 13/07/2015 00:04:44 hinodi_1998 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3096 KB
45422 12/07/2015 23:48:07 thanga2pbc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3536 KB
44851 08/07/2015 15:54:49 abcd789 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
44246 02/07/2015 21:13:24 admin DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
39775 10/06/2015 21:32:03 farmerboy DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
37928 29/05/2015 19:50:12 romqn1999 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
33413 10/05/2015 16:02:33 nguyenmanhthien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2696 KB
33234 08/05/2015 20:25:02 nảm10tin DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
32210 29/04/2015 21:50:31 mikelhpdatke DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
32206 29/04/2015 21:19:49 lecong DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
26772 07/04/2015 18:46:58 cincout DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1724 KB
26768 07/04/2015 18:41:01 cincout DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
26767 07/04/2015 17:41:32 cincout DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1748 KB
26761 07/04/2015 16:29:56 ngocjr7 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 124 ms 5348 KB
26140 31/03/2015 22:09:48 bluesky DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
24456 23/03/2015 22:25:08 kieuquocdat123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1712 KB
15807 08/03/2015 15:17:29 only_love97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15757 08/03/2015 00:41:41 yurilover172 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 808 KB
13110 18/02/2015 16:41:34 xxxyyyzzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 788 KB
8491 10/01/2015 14:37:37 phuchoahodo DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
8329 09/01/2015 22:21:53 nxphuc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 876 KB
3528 02/11/2014 17:03:28 phamhuuthien DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2680 KB
Back to Top