Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739502 02/04/2020 20:19:57 ldn694 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
709371 23/01/2020 22:43:07 huongg SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
708272 21/01/2020 20:49:40 HackerMan SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
705615 16/01/2020 09:29:26 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
702032 10/01/2020 09:47:31 gn123 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1120 KB
702018 10/01/2020 09:24:04 dangdinhkhiem SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
702006 10/01/2020 08:58:14 hieutvtt SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
699778 07/01/2020 01:11:12 ntphong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
698886 06/01/2020 08:25:58 tuantaitungo123 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
697451 03/01/2020 21:55:37 binchip SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 804 KB
681401 28/11/2019 10:00:13 Dothanhtai2006 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 980 KB
678650 22/11/2019 21:15:09 cyb3 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
633179 06/09/2019 20:40:31 baobao07 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
623694 18/08/2019 23:24:53 leviettttnh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 46 ms 1800 KB
619740 11/08/2019 16:33:48 vanquyvct SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1544 KB
619323 10/08/2019 12:22:00 thnam SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
619282 10/08/2019 10:49:38 thnam SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
619004 09/08/2019 16:31:08 toancva0105 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
618940 09/08/2019 15:09:46 thaibs SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
615630 02/08/2019 16:56:30 ffrederick SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
606804 16/07/2019 21:03:51 SPJ SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
579169 01/05/2019 16:06:05 nguyenvantien0903 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579167 01/05/2019 16:04:25 nguyenvantien0903 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
573756 16/04/2019 00:25:39 tranlehiep2203 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
573178 14/04/2019 20:21:35 dangkhoa_pascal SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
561749 18/03/2019 10:50:50 trungnguyenlak2003 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
560566 14/03/2019 23:29:10 phuongnhi_tran_1206 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1508 KB
559255 12/03/2019 19:05:44 lehoang SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1236 KB
546531 14/02/2019 21:37:42 vanan9205 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1256 KB
511939 15/11/2018 09:53:51 anhvippro123z SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
500654 30/10/2018 10:23:55 xikhud SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
500428 29/10/2018 20:48:54 iostream SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 125 ms 2496 KB
497460 25/10/2018 08:40:28 luckyboy__qh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
495693 22/10/2018 19:47:18 nguyenledinh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
494658 20/10/2018 15:48:44 DeBruyne SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
488377 13/10/2018 10:24:38 LongÇhampion SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1732 KB
477851 01/10/2018 15:38:11 vikhangcqt171 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
475314 27/09/2018 21:15:44 phamanmaithao10 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462310 08/09/2018 08:22:14 rangnokapk SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
457343 30/08/2018 07:39:16 HHHHHHHH SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
457198 29/08/2018 21:12:45 haxorus2004 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
453264 20/08/2018 09:30:33 anhduy1811 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453263 20/08/2018 09:24:09 anhduy1811 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
442734 20/07/2018 22:38:22 ngocdoan2661 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
442385 19/07/2018 20:08:32 hoangthuc701 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
416533 12/04/2018 17:09:06 vinhntndu SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
392625 30/01/2018 10:55:23 duongbp1990 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359888 14/11/2017 15:37:40 freepascal SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1244 KB
349892 01/11/2017 07:26:22 hoan2k1 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
326991 01/10/2017 18:49:20 madaunhan SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
322219 24/09/2017 16:34:20 rangnokapk SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1524 KB
321315 23/09/2017 07:59:36 quanghsprovp SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
321117 22/09/2017 21:17:33 awatjkim SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
318841 18/09/2017 08:47:35 na2m2428 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
317813 16/09/2017 06:02:42 damsanchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317811 16/09/2017 05:36:04 vietducitchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
317705 15/09/2017 22:05:52 dangai SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
317694 15/09/2017 21:50:07 anhducpn67 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
317672 15/09/2017 21:03:57 duongtc1 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
317670 15/09/2017 21:01:18 dangai SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317661 15/09/2017 20:46:37 congson123 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
317653 15/09/2017 20:12:47 vietducitchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317271 15/09/2017 03:57:37 ngolong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1328 KB
317269 15/09/2017 03:46:31 ngolong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1352 KB
317262 15/09/2017 01:24:40 thinhfaker2k SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
317215 14/09/2017 22:39:09 minhys SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
317192 14/09/2017 22:03:24 anhducpn67 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
317168 14/09/2017 21:05:22 wsama SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
317154 14/09/2017 20:51:25 vietducitchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1300 KB
317141 14/09/2017 20:37:21 vuhongson SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316842 14/09/2017 08:29:17 duongtc1 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
316766 14/09/2017 07:30:47 NPL SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
316743 14/09/2017 00:18:51 ngolong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1292 KB
316742 14/09/2017 00:14:56 ngolong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1544 KB
316720 13/09/2017 23:43:18 vietducitchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
316667 13/09/2017 22:23:14 vhoang SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
316646 13/09/2017 21:59:44 Malin_CHV SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
316600 13/09/2017 21:06:01 duong2 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 2176 KB
316394 13/09/2017 14:46:04 duongtc1 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
316393 13/09/2017 14:46:03 nguyenducthai1312 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
316380 13/09/2017 14:35:48 Malin_CHV SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
316283 13/09/2017 08:21:48 ngolong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1348 KB
316010 12/09/2017 16:09:44 dangai SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
315969 12/09/2017 15:07:13 dangai SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
315892 12/09/2017 08:39:24 ngolong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1528 KB
315888 12/09/2017 08:32:43 lecanh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1348 KB
315887 12/09/2017 08:32:32 smad SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1032 KB
315886 12/09/2017 08:29:08 detuvc SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1292 KB
315773 11/09/2017 22:30:30 cfcuong SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
313521 06/09/2017 19:22:42 anh76qn SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
272849 22/04/2017 19:21:37 4everkaka SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
262012 22/03/2017 19:20:56 namnguyen123 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
231287 11/12/2016 10:24:50 dqhn123 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
212221 06/11/2016 22:51:16 ARSENAL1886 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
203117 23/10/2016 20:52:42 bjnjucun SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
203060 23/10/2016 19:46:56 ititorit SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
202165 23/10/2016 17:55:33 agoodstudent SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
173245 10/09/2016 19:51:44 Nguyenthaihoc SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 62 ms 1068 KB
173239 10/09/2016 19:26:50 bachnxepu SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164995 23/08/2016 21:32:40 middlest SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 1000 ms 1768 KB
149815 04/07/2016 14:32:43 hanhlv270597 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
149692 04/07/2016 04:43:31 nghethuat102 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 808 KB
140523 31/05/2016 16:06:18 romqn1999 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1196 KB
139556 31/05/2016 11:21:47 khangtran SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 62 ms 1036 KB
132533 18/04/2016 19:50:51 thanhday132 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
128587 02/04/2016 11:50:30 mrtan_lovelife SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 62 ms 1032 KB
128586 02/04/2016 11:48:27 mrtan_lovelife SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 78 ms 1188 KB
104281 07/12/2015 08:44:00 miltonbw SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 852 KB
99687 29/11/2015 10:21:51 dhkhtn SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 31 ms 864 KB
96202 21/11/2015 17:42:00 loveTforever SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1000 KB
94242 17/11/2015 15:33:43 psucoder SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 171 ms 14296 KB
94237 17/11/2015 15:26:38 khangkhangtg SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 187 ms 13140 KB
94230 17/11/2015 15:19:40 VoHT SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 187 ms 14304 KB
94222 17/11/2015 15:14:03 takanada SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 250 ms 14236 KB
93983 16/11/2015 21:58:52 khanhduy8 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
90590 10/11/2015 17:04:05 psucoder SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 187 ms 13780 KB
90586 10/11/2015 17:01:52 psucoder SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 171 ms 15200 KB
90277 09/11/2015 20:42:57 toan411998 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 671 ms 1748 KB
83214 26/10/2015 00:03:51 MTAZero SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
63326 14/09/2015 12:52:25 phuleethanh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 836 KB
62010 09/09/2015 15:13:32 Aoba SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
48276 20/07/2015 22:16:27 mikelhpdatke SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
46077 14/07/2015 17:19:04 tuank55 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
41271 15/06/2015 21:12:30 anhtu1998 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
41268 15/06/2015 21:09:57 nguyenmanhthien SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
41253 15/06/2015 18:01:28 nghethuat102 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1476 KB
40857 12/06/2015 22:23:56 farmerboy SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
40856 12/06/2015 22:08:53 only_love97 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
27344 14/04/2015 19:15:59 phamtan11 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
21173 13/03/2015 13:52:44 kieuquocdat123 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 343 ms 1692 KB
17200 11/03/2015 00:37:22 tuongquan SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
11606 08/02/2015 13:57:26 conglinh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 31 ms 904 KB
8552 11/01/2015 00:52:26 nxphuc SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7466 24/12/2014 14:23:54 stepde14 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7462 24/12/2014 13:37:17 stepde14 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
6382 03/12/2014 15:21:34 longqnh SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 218 ms 1748 KB
3870 08/11/2014 00:13:20 sunshine SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
3391 01/11/2014 07:30:54 phamhuuthien SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
3382 31/10/2014 23:18:52 WhisJay SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
3373 31/10/2014 21:15:01 NhatHoang SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
Back to Top