Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708271 21/01/2020 20:49:30 HackerMan CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
705616 16/01/2020 09:29:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
683241 30/11/2019 22:32:53 chuotvip CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649234 01/10/2019 22:39:46 ffrederick CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
642451 19/09/2019 15:37:44 dangkhoa_pascal CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
595160 18/06/2019 23:12:17 ntoanh CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
569264 04/04/2019 18:07:58 vanan9205 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
521817 30/11/2018 20:28:10 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
521811 30/11/2018 20:26:18 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
511940 15/11/2018 09:54:12 anhvippro123z CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
505408 05/11/2018 20:40:51 LongÇhampion CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
501455 31/10/2018 10:21:06 VPFFV CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
498815 26/10/2018 21:18:27 vohieu751 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
466999 14/09/2018 22:48:51 ARSENAL1886 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
451636 16/08/2018 16:49:22 HHHHHHHH CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
421304 25/04/2018 21:01:32 vinhntndu CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
392634 30/01/2018 11:37:24 duongbp1990 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
375925 17/12/2017 13:36:02 vinhquana CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
360600 15/11/2017 16:32:33 freepascal CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
349890 01/11/2017 07:25:46 hoan2k1 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
339048 17/10/2017 21:19:12 Sieyco123456 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
260227 18/03/2017 09:58:15 doituyentin CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
236793 30/12/2016 18:17:40 thanhday132 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
210508 03/11/2016 22:42:39 HoVanAnhK58A2 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
173632 11/09/2016 14:18:31 bachnxepu CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
163886 20/08/2016 18:21:48 hanhlv270597 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163406 18/08/2016 20:00:05 dqhn123 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
105574 11/12/2015 19:37:57 phuleethanh CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
104732 08/12/2015 22:35:00 phuleethanh CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
94645 18/11/2015 14:16:20 khangkhangtg CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Java 8 Accepted 171 ms 14296 KB
94389 17/11/2015 20:10:53 VoHT CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Java 8 Accepted 171 ms 14860 KB
94219 17/11/2015 15:11:49 khanhduy8 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
94058 17/11/2015 00:32:56 psucoder CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
84925 28/10/2015 21:23:35 MTAZero CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
84901 28/10/2015 21:03:02 hlnhvt CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
79413 16/10/2015 19:58:06 qcuong98 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
62908 12/09/2015 21:50:38 madaunhan CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
41790 19/06/2015 17:21:02 only_love97 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
41354 16/06/2015 11:52:50 nguyenmanhthien CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
41081 14/06/2015 20:20:34 farmerboy CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
31837 26/04/2015 23:31:51 Nguyenthaihoc CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
27351 14/04/2015 20:16:11 phamtan11 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
23949 21/03/2015 21:58:20 kieuquocdat123 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
11607 08/02/2015 18:57:49 conglinh CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 0 ms 656 KB
8324 09/01/2015 20:35:03 nxphuc CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
7477 24/12/2014 17:59:11 stepde14 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
3867 07/11/2014 23:30:46 sunshine CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
3511 02/11/2014 15:03:54 NhatHoang CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3510 02/11/2014 15:00:22 NhatHoang CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
3393 01/11/2014 07:48:41 phamhuuthien CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
Back to Top