Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708284 21/01/2020 20:52:19 HackerMan DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 46 ms 3064 KB
705618 16/01/2020 09:29:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 78 ms 3436 KB
651140 04/10/2019 16:04:06 ntlinh0505 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 46 ms 2700 KB
650885 04/10/2019 08:47:39 inomatit82 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 78 ms 2752 KB
650845 04/10/2019 07:57:44 tuantaitungo123 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 2976 KB
650609 03/10/2019 20:02:55 minhboybn DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 3336 KB
650009 03/10/2019 09:10:33 przxct DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 78 ms 3728 KB
643209 20/09/2019 16:32:46 16122001 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 109 ms 3424 KB
638603 14/09/2019 09:31:08 manhh15 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 437 ms 69480 KB
623439 18/08/2019 09:43:44 haupas DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 171 ms 14536 KB
621141 15/08/2019 00:03:47 leviettttnh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 328 ms 5352 KB
600355 27/06/2019 17:48:34 dangkhoa_pascal DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 2104 KB
588094 30/05/2019 07:05:28 dchy2000 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 2044 KB
543234 04/02/2019 00:14:38 khangtran DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 31 ms 3264 KB
520876 28/11/2018 11:34:57 xikhud DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 109 ms 22060 KB
511944 15/11/2018 09:55:13 anhvippro123z DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 203 ms 13668 KB
504898 04/11/2018 23:18:15 LongÇhampion DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 171 ms 19156 KB
503301 02/11/2018 16:03:41 vubom01 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 31 ms 2836 KB
502149 01/11/2018 09:10:16 nguyenledinh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 281 ms 34344 KB
497683 25/10/2018 14:49:34 ChuyenVanNQD DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 12668 KB
495944 23/10/2018 08:28:53 nguyenledinh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 265 ms 34248 KB
494629 20/10/2018 13:21:43 haicao2805 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 187 ms 5912 KB
467274 15/09/2018 15:47:24 ARSENAL1886 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 125 ms 21568 KB
456299 28/08/2018 09:11:32 HHHHHHHH DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
447059 04/08/2018 10:08:49 huy9a1 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 171 ms 2592 KB
430061 03/06/2018 00:30:43 huynhtuan17ti DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 125 ms 34544 KB
419276 18/04/2018 21:25:52 vinhntndu DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 171 ms 8592 KB
392740 30/01/2018 16:02:29 duongbp1990 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 187 ms 7184 KB
360486 15/11/2017 15:39:24 freepascal DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 93 ms 4844 KB
349887 01/11/2017 07:25:26 hoan2k1 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 218 ms 7504 KB
344767 25/10/2017 16:34:49 caovantheanh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 218 ms 7520 KB
325231 29/09/2017 13:33:35 duyvtvp1919 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 203 ms 3340 KB
283241 25/05/2017 16:14:56 baotuanvn DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 171 ms 2548 KB
272268 20/04/2017 17:46:46 duahaucc DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 93 ms 3968 KB
265274 30/03/2017 23:39:03 tuan DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 35788 KB
265261 30/03/2017 23:10:20 tuan DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 125 ms 36052 KB
243150 26/01/2017 01:00:03 tuan DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 36064 KB
242725 23/01/2017 12:21:27 dahaodl DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 421 ms 3276 KB
221607 21/11/2016 18:58:02 dqhn123 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 46 ms 2744 KB
207745 30/10/2016 17:04:05 caothesan DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 2536 KB
206961 29/10/2016 05:34:39 HSam DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 3204 KB
173666 11/09/2016 15:41:49 bachnxepu DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 18484 KB
173663 11/09/2016 15:40:33 bachnxepu DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 34268 KB
171256 07/09/2016 14:19:32 CUTI DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 125 ms 38296 KB
158975 06/08/2016 13:16:58 hanhlv270597 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 125 ms 18584 KB
158238 04/08/2016 15:49:40 long93hv DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
157211 30/07/2016 13:35:26 ntanh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 156 ms 15788 KB
143058 11/06/2016 20:41:44 middlest DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 343 ms 14168 KB
139354 30/05/2016 11:47:52 romqn1999 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 187 ms 25368 KB
135541 11/05/2016 22:24:56 TQT DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 187 ms 21344 KB
133663 26/04/2016 21:13:33 nguyenxuanhaa3 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 93 ms 3024 KB
133399 25/04/2016 13:25:10 phuleethanh DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 250 ms 12660 KB
124323 11/03/2016 20:28:42 doanphuduc94 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 109 ms 18504 KB
112718 17/01/2016 18:22:23 mrtan_lovelife DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 78 ms 3092 KB
98896 25/11/2015 22:06:10 dhenry DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 93 ms 3036 KB
95087 19/11/2015 08:41:21 MTAZero DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 27820 KB
94357 17/11/2015 19:30:28 takanada DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Java 8 Accepted 656 ms 65068 KB
94337 17/11/2015 17:25:40 khanhduy8 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 93 ms 1708 KB
94225 17/11/2015 15:15:22 zerothientai DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Java 8 Accepted 484 ms 40280 KB
93270 15/11/2015 21:10:17 qcuong98 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 156 ms 21400 KB
81614 22/10/2015 01:17:41 psucoder DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Java 8 Accepted 437 ms 36476 KB
81612 22/10/2015 01:15:50 psucoder DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Java 8 Accepted 468 ms 36680 KB
61779 08/09/2015 04:53:11 dhkhtn DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 140 ms 20356 KB
61778 08/09/2015 04:04:30 dhkhtn DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 171 ms 20316 KB
47232 16/07/2015 15:31:45 longnghiem1999 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 109 ms 18676 KB
41579 17/06/2015 23:23:52 farmerboy DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 62 ms 2276 KB
41005 14/06/2015 09:22:44 nguyenmanhthien DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 171 ms 5156 KB
34474 12/05/2015 21:18:57 mikelhpdatke DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 156 ms 38332 KB
26179 01/04/2015 08:15:01 bao DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 109 ms 34048 KB
25201 29/03/2015 16:02:58 ladpro98 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 124 ms 20236 KB
24966 26/03/2015 22:07:02 kieuquocdat123 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 93 ms 2264 KB
Back to Top