Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738323 30/03/2020 01:54:27 Hieuthanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
737960 28/03/2020 20:32:56 xii GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
736803 24/03/2020 21:05:28 byvf GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1516 KB
736699 24/03/2020 16:04:05 thienhi09092019 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
736537 23/03/2020 20:57:26 hoangmanh123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
736381 23/03/2020 14:08:50 Pigpy GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
735865 21/03/2020 20:05:41 Matatabi GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
735810 21/03/2020 15:58:51 chidaihk17 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
733857 17/03/2020 21:27:10 sunarrior GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 736 KB
733542 16/03/2020 21:24:20 khacduycpp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
733537 16/03/2020 21:15:15 PSCLCoder GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
733460 16/03/2020 14:21:33 buivinhquang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
732937 14/03/2020 09:20:02 knam4202 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
731411 11/03/2020 23:15:24 blackcat2710 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731327 11/03/2020 20:23:36 Sángolympic GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731319 11/03/2020 20:06:50 nguyenan0808 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
730807 10/03/2020 10:11:18 tienloc_dz GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
730798 10/03/2020 09:25:21 vananha2k23 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
730752 09/03/2020 23:26:44 KhanhVy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
730381 08/03/2020 20:32:52 zest135 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1644 KB
730244 07/03/2020 23:49:23 hieuishere GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
729719 06/03/2020 14:57:03 minh12131415 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
729509 05/03/2020 23:43:13 daohuulong2020 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
728900 04/03/2020 22:58:29 vhskillpro2 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1488 KB
728521 04/03/2020 06:30:01 AngusX GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
728469 03/03/2020 21:54:18 longlunglinh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
728441 03/03/2020 21:09:57 ducpro GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
728289 03/03/2020 16:07:24 hokage1201 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
728142 03/03/2020 06:15:25 naeco GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
728141 03/03/2020 06:14:47 naeco GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
727666 01/03/2020 21:05:58 tam GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
727483 01/03/2020 10:07:59 baotruc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
727482 01/03/2020 10:01:38 baotruc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
726613 27/02/2020 21:01:11 phamlekhoa GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
726309 27/02/2020 07:40:56 traitorakali GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
726226 26/02/2020 22:04:36 duongkibo GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 16760 KB
726035 26/02/2020 14:01:41 manhblue GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
725819 26/02/2020 00:02:45 namlxcntt GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 17956 KB
725440 25/02/2020 09:31:12 kassivender GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
724974 24/02/2020 10:19:40 tahoangquan2 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
724901 23/02/2020 23:12:29 vanthang10tin GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 64 KB
724210 22/02/2020 19:52:04 duythien123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
723709 21/02/2020 17:37:31 nhmt1504 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723503 21/02/2020 09:53:26 Matatabi GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
723300 20/02/2020 16:48:07 laian8a1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
723046 20/02/2020 09:56:46 dat_phuc_2524 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
723038 20/02/2020 09:47:33 nguyenminhhiengoku GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
722835 19/02/2020 20:23:38 ducmanh1301 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
722803 19/02/2020 19:28:04 baolinh0211 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
722774 19/02/2020 17:28:23 TườngVy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
722727 19/02/2020 16:01:05 NguyenTuanPhat GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 31 ms 2068 KB
722685 19/02/2020 15:25:45 Sang7a4gpc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722367 18/02/2020 21:48:57 hatrungbp2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722178 18/02/2020 16:41:32 piisugn GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
721846 17/02/2020 21:39:50 haohk17 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
721832 17/02/2020 21:21:30 hodinhhoang312 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1488 KB
721828 17/02/2020 21:18:46 tuananh1 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1520 KB
721646 17/02/2020 17:41:40 bichsonnhat GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1488 KB
721273 16/02/2020 22:49:17 huynhphannhatvy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
720976 16/02/2020 12:12:26 hoa1705 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
720915 16/02/2020 09:52:13 linhngao121212 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
720254 14/02/2020 22:24:34 tranbac1128 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1452 KB
720063 14/02/2020 14:35:33 Account GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
719976 14/02/2020 10:51:28 uyen187 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
719851 14/02/2020 08:00:45 dangthithuyen GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
719845 14/02/2020 02:25:02 thuylan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
719810 13/02/2020 23:24:59 Kduy9180 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
719800 13/02/2020 22:49:02 ngophuthinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
719653 13/02/2020 17:13:45 Sơna1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
719645 13/02/2020 17:01:06 QuáchNhậtNam GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
719212 12/02/2020 19:50:52 congbinh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
718308 11/02/2020 08:57:20 duongsondev GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
717918 10/02/2020 15:54:41 quanit2k4 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717917 10/02/2020 15:54:00 trandat GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
717574 09/02/2020 21:07:58 phgquynh2208 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
717572 09/02/2020 21:07:44 888888888 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
717265 09/02/2020 11:21:08 Hydra0123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
717046 08/02/2020 19:58:40 shin3030aa GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716985 08/02/2020 17:11:14 thangloi2209 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716708 08/02/2020 10:10:08 ntnvlog GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
716216 07/02/2020 12:26:57 Love GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
716214 07/02/2020 12:22:24 Love GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
716156 07/02/2020 11:06:39 Hokage_Itachi GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
715879 06/02/2020 21:52:55 nguyenthehop GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
715443 06/02/2020 12:26:45 hlsclan GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 16788 KB
714059 03/02/2020 21:37:22 quynhdao271 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
712868 01/02/2020 09:03:46 BurlySamurai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
712435 31/01/2020 10:33:57 anhtu0902 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
712430 31/01/2020 10:23:49 tienloc_tvn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
712399 31/01/2020 09:23:15 kimngan_tvn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
712397 31/01/2020 09:20:10 kimcuong_tvn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
712281 30/01/2020 22:00:12 minhlam7a2gpc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
710982 29/01/2020 21:54:21 khoaa2k23 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
710981 29/01/2020 21:49:37 anbuicv GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710522 28/01/2020 18:08:18 hoangle134134 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
710372 27/01/2020 22:49:11 shiraishi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1384 KB
710233 27/01/2020 16:00:24 JoySluxirt GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
709873 25/01/2020 20:42:08 nhathuylol123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
709570 24/01/2020 15:43:16 manhender GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
709497 24/01/2020 11:33:47 nsndpgno GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
709437 24/01/2020 00:17:24 Dan_De_Nui GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
709206 23/01/2020 19:36:39 bku_lapis GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
709072 23/01/2020 12:41:55 AnhLongButPha GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
707595 20/01/2020 16:09:37 khongcoten002 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
707054 19/01/2020 09:08:30 Quangz GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
707053 19/01/2020 08:57:45 Quangz GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
706948 18/01/2020 20:59:29 drloc2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
706835 18/01/2020 17:31:42 HackerMan GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
705733 16/01/2020 15:15:02 myxnguyen894 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
705717 16/01/2020 14:58:17 nnvjava GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 234 ms 17048 KB
704052 13/01/2020 10:41:50 tuan1642001 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
703345 12/01/2020 09:55:01 0376637474 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
703177 11/01/2020 23:11:57 viothang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
702999 11/01/2020 19:32:10 long020506 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
702492 10/01/2020 20:45:05 viocuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702194 10/01/2020 14:22:31 tthghhkt GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
702074 10/01/2020 10:24:51 cowduyhai GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
702004 10/01/2020 08:56:18 Turkey GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
701976 10/01/2020 08:28:52 khanhld GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701880 10/01/2020 00:09:28 watanabe2804 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
699595 06/01/2020 23:16:35 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
699585 06/01/2020 23:12:46 ntphong GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
699366 06/01/2020 20:26:38 khanhnhat123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
699341 06/01/2020 20:02:39 haupas GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
698693 05/01/2020 20:06:13 duydec1 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
697766 04/01/2020 13:03:31 anhkhoa09032004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
697285 03/01/2020 18:54:18 nkhbsct06 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
697249 03/01/2020 17:40:17 Tuantienti GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
697213 03/01/2020 16:11:15 fh2512 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
697062 03/01/2020 14:39:24 hunter2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
697041 03/01/2020 14:27:42 Aftery GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
696735 02/01/2020 23:30:56 0842020263 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
696542 02/01/2020 19:54:04 tranminhprvt01 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
696435 02/01/2020 16:02:18 eophaiteo11 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
696431 02/01/2020 15:59:26 tahoangquan2 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
696053 01/01/2020 23:15:02 phanchaunguyen4 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
695793 01/01/2020 13:19:51 nguyenduythanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
695629 31/12/2019 20:57:07 hokhanhduy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
695546 31/12/2019 18:34:46 nnbxxx GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
694935 30/12/2019 13:36:45 TrumpPham GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
694726 29/12/2019 20:32:48 DangKhoa GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
694464 28/12/2019 21:09:30 Trung13102000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
694457 28/12/2019 20:59:24 Trung13102000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
694453 28/12/2019 20:46:29 Trung13102000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
694448 28/12/2019 20:38:17 VGK_Cr7 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
693394 26/12/2019 08:59:24 stkirito74 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
693363 26/12/2019 08:26:04 0343249261 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
692672 24/12/2019 14:49:08 amazing GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
692307 23/12/2019 20:55:37 personal2233 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
692296 23/12/2019 20:44:32 ntt12112001 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
691695 21/12/2019 18:56:35 Phanvythien GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
691490 21/12/2019 11:51:14 CodeWar37 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
691010 19/12/2019 23:47:36 10mũ9 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
690977 19/12/2019 21:45:59 damminhquan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
690964 19/12/2019 21:04:32 ishokusogiria GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
690498 18/12/2019 18:31:12 kiettram GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
690142 18/12/2019 00:17:43 phamvansung GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
690009 17/12/2019 20:25:12 VoAnhPhu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689922 17/12/2019 18:00:45 nghia3092001 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
689825 17/12/2019 16:08:32 haidang172005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
689800 17/12/2019 15:49:50 sendmylove123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
689477 16/12/2019 22:05:24 Lucifer GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
689089 16/12/2019 10:25:24 chuonghc2512 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
689078 16/12/2019 10:04:01 cbl_quangvinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688899 15/12/2019 16:42:16 nxphuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
688796 15/12/2019 13:10:59 mashiro9933 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688701 15/12/2019 08:27:14 hopnguyen GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688131 13/12/2019 23:40:03 xuanhienkma GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 203 ms 17580 KB
688060 13/12/2019 20:12:49 ChangChangHK16 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1752 KB
687991 13/12/2019 15:42:41 junloveyin GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
687988 13/12/2019 15:39:12 trangttk2 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
687979 13/12/2019 15:12:03 np4s GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687977 13/12/2019 15:05:06 mrgayyy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
686595 10/12/2019 13:35:09 hoangmanh123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
686523 10/12/2019 08:16:41 daothaihoang18 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
685901 07/12/2019 15:44:14 _jayll_thelazycoder_ GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
685891 07/12/2019 15:33:42 metide GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685531 06/12/2019 15:10:49 Nhi23072002 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
685362 06/12/2019 00:26:24 hieu GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 234 ms 16900 KB
685280 05/12/2019 21:05:26 huonggiang2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685217 05/12/2019 19:40:58 conlocdaifa GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
685170 05/12/2019 17:13:08 quocviet2001 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
684523 04/12/2019 08:54:10 klinh3003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
684285 03/12/2019 14:14:00 phuong218 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
684219 03/12/2019 10:45:58 thienminh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
684098 02/12/2019 22:51:54 chenlinong GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683980 02/12/2019 21:09:45 giaphucK17cqt GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
683524 01/12/2019 19:23:09 khongminhtuan2006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
683520 01/12/2019 19:12:04 lephuongthanh963 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683313 01/12/2019 08:12:08 ngominhduc006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
682996 30/11/2019 16:01:03 Caomylinh02 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
682887 30/11/2019 13:47:44 RH07 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
682836 30/11/2019 10:47:23 QuynhAnh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
681905 28/11/2019 21:37:34 naruto270504 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
681884 28/11/2019 21:18:36 khanhtron03 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
681874 28/11/2019 21:04:51 prgrmanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
681716 28/11/2019 15:43:58 nguyennhatloc197 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
681293 27/11/2019 22:25:14 TuongLe GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
681286 27/11/2019 22:16:56 TuongLe GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
680625 26/11/2019 20:28:08 RH07 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
680486 26/11/2019 15:41:22 tuyen1809 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
680434 26/11/2019 15:09:13 slinethang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
680262 25/11/2019 23:43:57 minhquandinhcao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
680200 25/11/2019 22:46:58 anhthcsyl2006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
679957 25/11/2019 14:08:40 asd19900zo GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
679409 24/11/2019 00:39:34 doanhtu1209 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
679090 23/11/2019 15:32:06 spotify28 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
678596 22/11/2019 20:41:17 coder_ GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
677295 22/11/2019 07:39:54 minhduc2k2vp GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
677261 21/11/2019 23:46:13 kimji GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
676972 21/11/2019 15:26:20 duy2006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
676939 21/11/2019 14:47:06 HaiPip GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
676849 21/11/2019 10:19:37 phongnguyenxuan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675904 18/11/2019 23:24:08 phamchibinh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675708 18/11/2019 18:38:07 tuanqtdl GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
675459 18/11/2019 09:50:23 phatbs3011 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675315 17/11/2019 22:21:10 son123ttvt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
675127 17/11/2019 19:04:43 eltxic GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
675124 17/11/2019 18:35:44 suxzat GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
675080 17/11/2019 16:25:37 nguyenthanhngan2412005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
674486 15/11/2019 22:51:33 letrunghieu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
674131 15/11/2019 10:49:54 lethienquan28052006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
674058 15/11/2019 07:37:52 phongnguyenxuan229 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
673711 14/11/2019 15:35:25 duc18032006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
673565 14/11/2019 10:07:08 phạm_Linh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
673433 13/11/2019 22:21:44 doanbahung GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
673412 13/11/2019 21:48:53 levanthao10tin GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
673216 13/11/2019 17:11:56 BananaOnTheTree GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
672870 12/11/2019 22:53:04 sinhhungccl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
672814 12/11/2019 21:24:39 phanngocquyet GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
672685 12/11/2019 18:02:36 phantom906 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
672323 11/11/2019 21:59:32 anhlapro260398 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 78 ms 6460 KB
672314 11/11/2019 21:49:37 anhlapro260398 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 46 ms 1464 KB
671706 10/11/2019 18:39:17 hitu1910 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
671623 10/11/2019 13:22:33 ok12duong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
671181 09/11/2019 10:46:18 hello5423 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
671180 09/11/2019 10:46:13 vodenta9th2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
671059 08/11/2019 23:21:21 letrunghieu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
670304 07/11/2019 21:30:34 normal5428 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
670154 07/11/2019 17:26:29 nhdnguyen05 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
670135 07/11/2019 16:45:39 Asteross GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669821 06/11/2019 23:22:45 pingponggame GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1564 KB
669800 06/11/2019 23:03:35 thanh2611 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
669399 06/11/2019 12:56:37 Dothanhtai2006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 1252 KB
669394 06/11/2019 12:39:21 rongvuahoangkim GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
667941 03/11/2019 18:51:38 trung09072004 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
667838 03/11/2019 15:52:34 huukhanhk39a GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
666464 01/11/2019 11:47:40 hitu1916 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
666389 01/11/2019 00:46:00 thanhthien79 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
666126 31/10/2019 19:13:05 cuongdoduy123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
665857 31/10/2019 09:37:58 Sixxx1235 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 218 ms 16748 KB
665716 30/10/2019 22:25:55 dangtiendung1201 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665676 30/10/2019 21:51:26 trankhanhduong2212 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1564 KB
665633 30/10/2019 21:17:25 haohk17 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1548 KB
665067 29/10/2019 21:21:50 NQT1998 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
664978 29/10/2019 18:16:29 vanphuc2409 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
664747 29/10/2019 11:23:38 hatrungbp2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664673 28/10/2019 23:49:03 tranminhquandz1999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664646 28/10/2019 22:01:58 philong1703 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
664594 28/10/2019 21:11:43 nguyenlequan2301 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
664579 28/10/2019 21:00:26 chicong44 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664567 28/10/2019 20:55:15 nguyenkhoip GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
664552 28/10/2019 20:45:50 NghiaPH GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1484 KB
664290 28/10/2019 11:21:17 khanhdong0210 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
664263 28/10/2019 10:51:52 agru GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664261 28/10/2019 10:47:07 tuanhung GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
664046 27/10/2019 18:30:19 huytool GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664026 27/10/2019 17:45:08 caocuong1210 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
663444 26/10/2019 21:41:09 thiennhan2701 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
663303 26/10/2019 18:10:31 vhskillpro GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663230 26/10/2019 16:01:07 hitu1906 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
662794 25/10/2019 19:21:43 fvrffrvgf GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
662655 25/10/2019 15:48:49 truonghieu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
662519 25/10/2019 09:39:50 HoaBenKiaSong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662501 25/10/2019 09:14:27 klinh3003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
662153 24/10/2019 15:17:56 hitu1919 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662061 24/10/2019 11:22:58 hitu1902 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661870 24/10/2019 07:54:05 DươngAnhVũ GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
661841 24/10/2019 07:36:50 MinhBietBay GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661769 24/10/2019 00:30:37 phuong2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
661698 23/10/2019 21:51:28 nmhh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
661582 23/10/2019 19:50:17 hitu1910 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
661274 22/10/2019 23:52:09 NAQ95 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
660844 22/10/2019 13:37:48 NguyenHung GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
660725 21/10/2019 23:44:11 hitu1914 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2056 KB
660580 21/10/2019 19:55:12 19521242 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
660408 21/10/2019 17:37:45 admin2009 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660039 20/10/2019 16:27:26 HuyNguyenQuoc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
659840 19/10/2019 22:08:18 camlaitin GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
659483 18/10/2019 23:15:31 qminh0410 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
659263 18/10/2019 13:36:47 baolamnbl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
659262 18/10/2019 13:33:36 phi220502 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
659012 17/10/2019 20:19:05 novaphoenix GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
658637 17/10/2019 10:46:05 Douilu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658494 16/10/2019 21:24:42 mama GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
658182 16/10/2019 05:39:05 1924801040097 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
657460 14/10/2019 18:55:32 SIU2018Yasou GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657299 14/10/2019 15:00:48 thecomeback GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
657228 14/10/2019 12:57:36 thiennhan2701 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
657111 13/10/2019 22:27:42 hieupham GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
657098 13/10/2019 21:53:59 123abc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
657097 13/10/2019 21:52:24 vuhoangphuc2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657087 13/10/2019 21:42:46 vuhoangphuc2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
656891 13/10/2019 15:14:44 19521515 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656833 13/10/2019 09:46:06 huyhayphet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
656452 12/10/2019 10:37:14 khanhnhi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
656237 11/10/2019 22:19:15 PHDKhoa GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
656059 11/10/2019 19:31:10 akimbox521 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
656028 11/10/2019 18:55:34 whoisthatguy GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
655788 11/10/2019 14:27:58 tranggc1024 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
655757 11/10/2019 14:16:13 lamhn2006123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
655693 11/10/2019 10:59:33 quanghuy123456 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
654789 09/10/2019 23:42:48 kuzuma245 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
654333 09/10/2019 13:45:25 thuyvy207 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
654283 09/10/2019 11:08:56 minhman727 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
654076 09/10/2019 00:20:36 Flashcode GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653958 08/10/2019 20:41:10 nguyentrantien2002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
653910 08/10/2019 18:49:10 CBLtk GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
653909 08/10/2019 18:47:44 CBLtk GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
653366 08/10/2019 10:31:52 12345678910 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
653365 08/10/2019 10:31:15 456789 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
652380 06/10/2019 13:14:17 MaMoi GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
652159 06/10/2019 02:12:38 Firstsight2709 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
651891 05/10/2019 17:05:38 binpro110wer GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
651684 05/10/2019 09:52:43 pham2910 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651360 04/10/2019 21:34:29 narzarech GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
651358 04/10/2019 21:33:06 narzarech GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
650947 04/10/2019 10:46:29 SIU2018CAKHOSOLO GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
650704 03/10/2019 21:28:07 tuanio GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650430 03/10/2019 15:50:51 ngocduygpc8a1 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
650404 03/10/2019 15:38:21 ltd9a4gpc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
650083 03/10/2019 10:04:32 duongvanson GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
649534 02/10/2019 15:05:17 kevilstark GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
649181 01/10/2019 21:33:48 trong123123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
649175 01/10/2019 21:27:02 tuyenoccho GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 203 ms 16748 KB
648221 29/09/2019 23:44:00 longdoan GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
648171 29/09/2019 20:42:00 minhdung02 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 0 ms 976 KB
648140 29/09/2019 20:14:52 coke GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
647981 29/09/2019 11:08:11 littledev GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
647845 29/09/2019 07:46:36 tuanmapun GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
647810 28/09/2019 23:36:10 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
647760 28/09/2019 21:10:12 gicungduochet GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
647558 28/09/2019 15:01:12 Zelda2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
647554 28/09/2019 14:54:43 yolo19yolo GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
647220 27/09/2019 22:17:07 nguyenphandung1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
647006 27/09/2019 17:47:59 nguyendonghung GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
646987 27/09/2019 17:29:55 congcanhlnq GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
646924 27/09/2019 15:36:17 chutichday2 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
645965 25/09/2019 16:39:41 baduc10tin GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
645964 25/09/2019 16:38:39 baduc10tin GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
645585 24/09/2019 19:35:17 trinhtrung GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
645099 23/09/2019 21:36:15 ghiuduy131001 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644686 23/09/2019 08:29:12 ntoan199 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644430 22/09/2019 16:42:18 manhll GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
644133 21/09/2019 21:37:05 giangbabygo123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
644131 21/09/2019 21:36:27 giangbabygo123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
643953 21/09/2019 15:46:29 ngocdang0602 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
643839 21/09/2019 13:52:09 ltd9a4gpc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
643686 21/09/2019 08:59:25 vodanhxyz2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
643424 20/09/2019 19:55:26 duongthao2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
643054 20/09/2019 14:01:43 chuongpham7750 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
642839 20/09/2019 00:07:28 blueshark07 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1180 KB
642836 19/09/2019 23:52:44 sydeptrai11 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
642771 19/09/2019 21:35:59 givmeyrlve GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642565 19/09/2019 17:59:41 1924801030043 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642485 19/09/2019 16:13:24 khongngocanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
642299 19/09/2019 10:21:19 vipno12tiger GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 203 ms 16368 KB
641986 18/09/2019 22:03:35 ptcvp121 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
641445 18/09/2019 12:58:45 Godloveme GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
641444 18/09/2019 12:58:08 Godloveme GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
641224 18/09/2019 07:53:54 BBisthebest GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
640619 17/09/2019 14:50:15 p2t3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640547 17/09/2019 14:31:18 milo123199 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640399 17/09/2019 10:19:55 Accel1202 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 203 ms 16720 KB
640327 17/09/2019 09:17:58 MinBaoTT GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
640276 17/09/2019 07:27:24 badaoteemo1 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
640042 16/09/2019 18:57:33 tuanppkk GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
639612 15/09/2019 21:12:11 thienkun GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
639607 15/09/2019 21:05:32 huydcmm GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639509 15/09/2019 16:44:17 hoangtrang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
639505 15/09/2019 16:38:08 hd19022003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
639479 15/09/2019 15:50:57 donghoang2k1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
638997 14/09/2019 16:37:47 quoclan99 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638884 14/09/2019 15:13:54 minhtriet2903 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638759 14/09/2019 13:27:58 hoangthai GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
637890 13/09/2019 14:07:00 0977859215 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
637832 13/09/2019 11:18:09 adsjashflaksdjkas GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
637790 13/09/2019 11:06:32 michealle GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
637701 13/09/2019 10:26:18 ngocduong09062003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
637678 13/09/2019 10:14:54 nguyen2k3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
637594 13/09/2019 08:59:45 hello1112 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637312 12/09/2019 20:30:04 Scheherazade GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
637251 12/09/2019 17:05:17 KKdode GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
637250 12/09/2019 17:04:34 HoangVu123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
637115 12/09/2019 14:44:10 pthc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
637011 12/09/2019 11:16:46 hoanhatle GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
636517 11/09/2019 20:24:53 kimjisoo GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
636495 11/09/2019 19:56:21 lethanhphat2005 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636484 11/09/2019 19:47:01 nguyenvinhkhang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
636414 11/09/2019 18:10:56 khailq229 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
636396 11/09/2019 17:56:38 dpduy123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635911 10/09/2019 16:02:14 Fixedbot GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
635152 09/09/2019 09:30:19 pepesayhi GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
633943 08/09/2019 15:48:04 camnguyenmeow GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
633774 08/09/2019 03:21:38 nguyenthanhtinh365 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
633607 07/09/2019 17:22:34 RedDevilss2 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633514 07/09/2019 12:05:22 musubi GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633448 07/09/2019 09:49:07 Be_happy GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
633043 06/09/2019 15:07:23 phuoctktkhg GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
632922 06/09/2019 00:02:41 Lan123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
632893 05/09/2019 22:42:14 pepesayhi GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
632808 05/09/2019 19:01:00 cuthaodd GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632795 05/09/2019 17:46:56 duth GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
632543 04/09/2019 23:46:04 LLFR GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
632534 04/09/2019 23:18:58 Doanngoctan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
632014 03/09/2019 20:24:46 ChuyenVanNQD GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
631732 02/09/2019 22:32:48 hien2k4 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
631696 02/09/2019 21:34:39 hoktro GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
631657 02/09/2019 20:23:50 Merevoli GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
631560 02/09/2019 17:11:00 19522456 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
631455 02/09/2019 08:29:51 pmt GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
630900 31/08/2019 20:42:21 phuquang GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
630878 31/08/2019 19:26:11 bobeothui GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
630201 30/08/2019 11:36:57 pogodi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1452 KB
629240 27/08/2019 21:34:56 krydnq1355 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
629235 27/08/2019 21:30:53 krydnq1355 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
628855 27/08/2019 07:23:25 yeuemkhong GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
628492 26/08/2019 12:39:09 omlgg GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
628198 25/08/2019 15:36:08 BaoAnh981 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 234 ms 16172 KB
628170 25/08/2019 13:52:20 tngh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
626188 24/08/2019 18:31:53 phamlquangminh GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
625968 24/08/2019 09:47:46 trungkienthcsyenlac GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
625957 24/08/2019 09:27:00 namu10x GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
625818 23/08/2019 21:34:45 huycc123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
625814 23/08/2019 21:31:19 ALongNT2812006 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
625800 23/08/2019 21:18:33 sonpham056 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
625175 22/08/2019 12:47:44 thuy_quynh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
624814 21/08/2019 21:35:44 unglinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
624746 21/08/2019 18:54:12 WhiteTiger GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
624311 20/08/2019 17:36:06 hiepthuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624151 20/08/2019 10:32:00 blackcat2712 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
623582 18/08/2019 18:08:21 tiendung2306 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
623419 18/08/2019 09:10:20 nguyenthehop GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 218 ms 16016 KB
623278 17/08/2019 21:41:59 ristxnd GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
623167 17/08/2019 17:00:19 khongco GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
623133 17/08/2019 16:30:59 anime GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
623082 17/08/2019 15:10:45 anime GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
620539 13/08/2019 20:24:52 0338941454 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
620497 13/08/2019 18:03:23 tomohisacchi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
619934 12/08/2019 13:21:55 queanh0220 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619838 12/08/2019 07:31:18 akamegakill GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
619697 11/08/2019 13:49:16 limpale1234 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619462 10/08/2019 16:45:40 drtue2501 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
618761 08/08/2019 22:21:49 mrle0bda3t GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
618351 08/08/2019 12:16:10 tyty GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
618296 08/08/2019 10:45:52 trycod3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
617637 06/08/2019 22:32:23 hoangyen27 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
617304 06/08/2019 10:53:22 maitruc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
616743 05/08/2019 10:39:43 truongkimmai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
616433 04/08/2019 10:40:49 Anonymousisthebestoftheworld GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
615279 02/08/2019 02:33:50 baotrancpp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
614893 01/08/2019 12:38:57 thienbaotb GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1324 KB
614824 01/08/2019 10:24:54 nhsnguyenthicamtu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 2036 KB
614810 01/08/2019 10:05:03 trucmai GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
614612 01/08/2019 08:03:30 mynga GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
614333 31/07/2019 18:11:25 samnguyen867 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
614299 31/07/2019 16:43:28 minhthi28 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
613807 30/07/2019 19:12:49 huuhoangle GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
613695 30/07/2019 15:10:21 abc789 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2368 KB
613640 30/07/2019 11:41:31 vovanmuoi2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
613586 30/07/2019 10:19:31 cbl_anhquan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
613481 30/07/2019 07:48:46 lnatuan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
613480 30/07/2019 07:45:59 lnatuan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
613479 30/07/2019 07:44:09 lnatuan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
613200 29/07/2019 16:30:47 Nam20cm GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 218 ms 16192 KB
613189 29/07/2019 16:19:59 0941177356 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
612943 29/07/2019 08:35:10 Akali GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
612931 29/07/2019 08:07:46 hoang123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
612575 28/07/2019 10:27:45 luukimhoang2022 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
612521 28/07/2019 09:16:31 dothihoangduyen GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
612520 28/07/2019 09:13:59 DHKH_HUE_2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
612508 28/07/2019 08:48:08 abc789 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
612506 28/07/2019 08:46:51 abc789 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
612045 27/07/2019 09:53:50 kid2201 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
611858 26/07/2019 21:11:56 DOTOAN GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
611591 26/07/2019 10:34:34 shoanga2k52 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
611339 26/07/2019 00:06:09 loilon504 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
611108 25/07/2019 19:44:18 Tatsuya GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
611095 25/07/2019 19:18:53 tuansan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
610794 25/07/2019 11:06:28 lethanhlong GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
610713 25/07/2019 09:24:50 trang000 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
610658 25/07/2019 08:10:11 phanthimai123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
610510 24/07/2019 21:24:31 trandat GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
610435 24/07/2019 20:27:02 Fidisk GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
610214 24/07/2019 11:15:50 funcolor GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
610072 24/07/2019 09:33:11 huanhoang2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610020 24/07/2019 09:07:43 thuctapsinh GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1520 KB
610019 24/07/2019 09:07:34 huuhoangle GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
609735 23/07/2019 16:10:24 believer GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
609711 23/07/2019 15:31:06 bpoytem GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1476 KB
609625 23/07/2019 13:42:52 lethimytien GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
609426 23/07/2019 07:40:22 cbl_anhquan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
609278 22/07/2019 21:31:02 nguyenchikhanh159 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
609269 22/07/2019 20:49:12 vanan9205 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
608550 21/07/2019 11:35:08 sheepB1209 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
608369 21/07/2019 01:30:52 truongthinh14 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
608272 20/07/2019 19:42:25 thnhan2005 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
607982 19/07/2019 20:44:50 phuongthao02012006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
607853 19/07/2019 11:09:35 elmore GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
607534 18/07/2019 15:26:37 trantrung GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
607243 17/07/2019 22:07:15 tunglams229 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 31 ms 836 KB
605089 10/07/2019 14:49:05 MinhBomNha GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
604915 09/07/2019 22:25:20 canhtoannct GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
604728 09/07/2019 15:44:50 leson GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
604665 09/07/2019 13:25:50 225688093 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603651 06/07/2019 08:34:30 skeydy020 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
602873 04/07/2019 07:57:19 ntqh2k2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
602833 03/07/2019 22:55:03 TienDat2kx GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
602677 03/07/2019 17:10:07 khuyentran GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602656 03/07/2019 16:40:11 ta GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
602519 03/07/2019 14:37:54 Assyrian GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
602140 02/07/2019 16:26:46 luatpkvl GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
602139 02/07/2019 16:22:35 luatpkvl GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
601590 01/07/2019 10:25:07 vmtpld GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
601077 29/06/2019 17:18:27 grimmz GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2252 KB
600952 29/06/2019 10:51:58 dangthithanhphuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
600306 27/06/2019 15:45:07 marfus GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
597854 24/06/2019 12:25:50 emLaNewBie GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
597780 24/06/2019 09:34:34 H2911 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 1580 KB
597662 23/06/2019 21:56:55 mrzin703 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
597361 23/06/2019 10:48:49 ngocanhmtak50 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
597188 22/06/2019 21:38:28 quanghuy123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
597163 22/06/2019 21:12:16 nguyenkhoip GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
596887 22/06/2019 12:19:54 Nhv1133_Tx GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
595989 20/06/2019 16:08:40 kienque123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
595564 19/06/2019 20:45:50 lethienquan28052006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
595241 19/06/2019 07:46:08 18T1021208 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
594384 17/06/2019 14:52:06 thanhdat2605 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
593393 14/06/2019 21:51:49 baobao07 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593327 14/06/2019 20:38:57 quypham1422003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
593188 14/06/2019 16:16:50 winterrr GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
593122 14/06/2019 14:59:42 banhgiaman GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
593113 14/06/2019 14:49:45 cyrocs258 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
592717 13/06/2019 17:49:19 anh8atlvp GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
592381 12/06/2019 15:57:05 ngoctit GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
592129 11/06/2019 19:56:50 quocpro_2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591903 10/06/2019 21:47:40 nguyentruongthuphuong GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1372 KB
590514 06/06/2019 13:03:48 dothiyenlinh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
589942 04/06/2019 18:59:23 thachtt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
589633 03/06/2019 20:53:36 NTUCoderPlusAccount GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
589384 02/06/2019 22:31:10 abc_dev GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
589155 02/06/2019 09:20:08 TIN10_VUTRINHHOANG GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
588686 31/05/2019 20:06:09 nguyenhoainam GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
588637 31/05/2019 16:05:01 hoatmt GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
588588 31/05/2019 13:19:34 dchy2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
587346 28/05/2019 07:31:51 khiem123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
587264 27/05/2019 22:09:23 anhnguyenroux GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
587147 27/05/2019 18:45:22 khiem123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
586678 26/05/2019 09:40:50 trung_hieu_k36_chv GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
586525 25/05/2019 16:45:58 legoyb GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
585781 23/05/2019 09:18:57 tink30_phamkhanhlinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585776 23/05/2019 09:14:03 dinhtuandat GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1636 KB
585752 23/05/2019 08:53:27 khuongvutramanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
585056 21/05/2019 17:31:16 KayTran GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
584893 21/05/2019 09:54:08 shadow050206 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1688 KB
583210 15/05/2019 17:49:32 huyvu GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 218 ms 16936 KB
583163 15/05/2019 16:28:28 suneater GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
582365 13/05/2019 11:07:12 HuyHoàng_K36_CHV GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
582205 12/05/2019 16:12:20 Seria GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
582011 11/05/2019 15:07:59 Thanh_Cao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
581705 10/05/2019 08:35:29 lamdtrvl GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
581659 10/05/2019 01:00:19 Thanh_Cao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
581283 08/05/2019 15:01:49 nguyendenn1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
581062 07/05/2019 14:11:25 phangiabao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580885 06/05/2019 18:49:59 nhan2269 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
580354 04/05/2019 20:05:08 tiennl GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
580338 04/05/2019 19:51:31 ct390 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
580259 04/05/2019 16:43:53 nguyenmih GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
579810 03/05/2019 11:26:11 hh1305 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
579429 02/05/2019 16:37:50 anhchien123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
579292 02/05/2019 10:41:59 kugaogll1998 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579228 01/05/2019 21:21:59 rimuru GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
579190 01/05/2019 17:30:39 abc125 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
579147 01/05/2019 15:13:13 Anhhatca72 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
578970 30/04/2019 20:17:36 tuanphantomyb010 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
577629 27/04/2019 23:19:00 nguyenquanghieu2000d GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577619 27/04/2019 22:54:21 VanTy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
577598 27/04/2019 21:37:58 Newps GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
577249 26/04/2019 20:51:51 nguyenhuylong123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
577141 26/04/2019 15:27:07 TranHung GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576692 25/04/2019 10:22:51 nhan05102000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
576496 24/04/2019 15:12:56 leduyminh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
576435 23/04/2019 23:44:17 tmnduy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
576407 23/04/2019 22:30:38 trieungocminh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
576306 23/04/2019 20:19:41 ngbn112358 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
576015 22/04/2019 20:24:00 havu GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
575942 22/04/2019 11:23:07 TranLeNhuQuynh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
575650 20/04/2019 20:35:23 duongmaiquy2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
575405 19/04/2019 20:12:48 transude GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
575152 18/04/2019 21:58:50 dvmduc_k36_chv GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
574671 17/04/2019 22:51:04 manhduc8521 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
574645 17/04/2019 22:23:14 aGoodGuy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
574430 17/04/2019 10:50:08 thống GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
574051 16/04/2019 21:05:11 batman GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
574037 16/04/2019 20:52:10 batman GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
573975 16/04/2019 19:41:21 vietanhdeptrai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
573717 15/04/2019 23:32:31 quangucich2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
573519 15/04/2019 16:47:28 trieutanhung93 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573315 14/04/2019 23:51:13 quyenhair2109 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 156 ms 17772 KB
573185 14/04/2019 20:29:07 tuananh778999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
572498 13/04/2019 02:55:15 higurashishikon GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
571637 10/04/2019 19:16:54 lehoang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
571622 10/04/2019 19:03:34 hoangnguyencpp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
571076 09/04/2019 14:20:21 Nhóc_Lùn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
571056 09/04/2019 13:57:06 hoaf13 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
571033 09/04/2019 13:27:22 12052000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
570908 09/04/2019 09:36:35 buiminhhangvc2005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
570522 08/04/2019 15:31:59 nguyenduchieu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
570375 08/04/2019 07:35:18 KhongBietLam GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
570258 07/04/2019 21:29:05 trung5kvshthlnqk38b GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
570127 07/04/2019 15:28:14 kler GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
569824 06/04/2019 11:44:22 hanhien GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 46 ms 6044 KB
569789 06/04/2019 08:52:32 pinyahoo567 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
569762 06/04/2019 01:14:29 WyvernP GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1380 KB
569314 04/04/2019 21:09:09 tenda1234 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
569267 04/04/2019 18:42:11 Trí123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
568663 03/04/2019 09:30:48 buu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
567734 31/03/2019 18:18:15 tuandzk111cva GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
567257 30/03/2019 14:38:25 phanhaidang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
567012 29/03/2019 20:16:21 thiennhanui GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
567002 29/03/2019 19:45:00 khanhtran2201 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
566047 27/03/2019 23:04:34 Cat_coder GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
565872 27/03/2019 20:20:52 huytda2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
565511 27/03/2019 11:03:18 HARI000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
565453 27/03/2019 10:05:08 VINH_17_50 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
564958 26/03/2019 09:55:11 midnight GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564555 25/03/2019 02:15:59 longdoviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564448 24/03/2019 21:54:10 phongan105 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 872 KB
564218 24/03/2019 09:48:28 vinhdat4999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
564217 24/03/2019 09:48:06 vinhdat4999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
564212 24/03/2019 09:19:25 thongsouler GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
563918 23/03/2019 13:32:49 hosithao GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
563907 23/03/2019 12:32:54 hongphongthp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
563609 22/03/2019 15:47:05 hodacluc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
562743 20/03/2019 21:28:11 hoangdeptrainhatquadat GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
562708 20/03/2019 20:12:10 tyty GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
562701 20/03/2019 19:31:18 quanquan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
562599 20/03/2019 15:04:24 minhbeta GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
562543 20/03/2019 12:07:58 Nducnha GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
562541 20/03/2019 12:06:30 daothanhloc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
562412 19/03/2019 23:46:10 thienchidh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
562283 19/03/2019 19:22:28 chienkhamdtv GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
562003 18/03/2019 23:03:47 nhtm GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
561643 17/03/2019 22:47:50 quynh382003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
561314 17/03/2019 10:10:36 dangptpt_ GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
561090 16/03/2019 14:50:13 phuonghoa GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
560912 15/03/2019 22:52:18 17000547 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 156 ms 17776 KB
560765 15/03/2019 18:09:05 ngohieu7890 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
560461 14/03/2019 19:32:44 hoannguyenngoc22 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
560456 14/03/2019 19:19:42 thanhcong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
560430 14/03/2019 19:00:22 xuankha123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
560122 14/03/2019 09:38:47 toancva0105 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 31 ms 1568 KB
560013 14/03/2019 08:24:11 gianghia056 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
559910 13/03/2019 23:01:32 chongoairung GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
559467 13/03/2019 07:35:42 vuonghuyen2006 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
558963 12/03/2019 10:03:45 doanhtuan137 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
558657 11/03/2019 21:58:02 dongtrang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
558619 11/03/2019 21:06:48 Trannhatnam GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
558451 11/03/2019 16:20:40 Alice0801 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
558375 11/03/2019 15:00:06 Chi_songngu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
556405 07/03/2019 17:15:11 Nguyenphanthanhbinh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
555967 06/03/2019 23:24:55 nguyenhau GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
555533 06/03/2019 10:38:30 meoconnho2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
555255 05/03/2019 19:37:47 myduyen GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
554512 04/03/2019 07:23:39 h_giaotvn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
553902 02/03/2019 10:11:19 nguyenthanhnga GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
553422 01/03/2019 17:01:50 lam1708vn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
553214 01/03/2019 09:25:53 Reset_For_VOI GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
553198 01/03/2019 09:04:10 namlawng123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
552988 28/02/2019 20:33:23 khongquangnam GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
552119 27/02/2019 08:22:16 uchssk04 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
552117 27/02/2019 08:20:36 uchssk04 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
552087 27/02/2019 05:09:53 manhpkcn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
551984 26/02/2019 21:26:08 tuankhoa2908 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
551904 26/02/2019 20:02:03 duybui200545 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
551800 26/02/2019 16:17:36 Best GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
551656 26/02/2019 13:30:08 huuduc8igc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
551182 25/02/2019 15:31:23 masteroffood GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
550628 24/02/2019 07:34:58 adeline GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550280 23/02/2019 14:01:23 123ra456 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
550118 22/02/2019 21:40:51 Linhdethuong GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
549880 22/02/2019 14:37:16 nguyenvu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
549832 22/02/2019 11:05:56 quangminh14 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
548984 20/02/2019 19:46:34 harleyjin2019 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
548448 19/02/2019 15:58:17 duongdz GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
548437 19/02/2019 15:51:02 minhxyz111 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
548423 19/02/2019 15:35:23 abcxyz123654789 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
548416 19/02/2019 15:32:39 duybui200545 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 1208 KB
547695 17/02/2019 11:58:12 phuongcoder GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
547531 16/02/2019 21:42:35 goatdoheo GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
547503 16/02/2019 20:02:58 Hedgehog2411 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
547239 16/02/2019 09:22:00 0369191689 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
547066 15/02/2019 21:24:26 phungduyminh1802 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
546808 15/02/2019 14:48:10 rsattlpalpha GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
546769 15/02/2019 12:22:52 heo GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
546569 14/02/2019 23:06:20 nhatmot123123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
546398 14/02/2019 15:51:29 chinhnd719 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
546223 13/02/2019 23:11:42 ngtrkien18 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
545339 12/02/2019 09:30:38 nttvan1611 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 0 ms 1172 KB
545213 11/02/2019 21:46:33 david0403 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
544565 10/02/2019 09:30:13 tuan3655 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
544491 09/02/2019 21:35:12 thaobeoloi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
544335 09/02/2019 08:53:30 egabede1350 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
544308 08/02/2019 23:59:23 fkphua GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
543853 07/02/2019 12:27:57 khanha2k46pbc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
543663 06/02/2019 11:24:14 gacodelam123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
543555 05/02/2019 18:30:15 thedemonstuan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
543396 04/02/2019 19:49:30 vanan9205 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
543164 03/02/2019 21:41:08 ducnhannguyen2410 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
542985 03/02/2019 11:25:45 hoangdieu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
542440 01/02/2019 16:37:26 thiennhb GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
542438 01/02/2019 16:36:34 thiennhb GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
542280 01/02/2019 00:00:33 bingo GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
542031 30/01/2019 20:11:49 NoFace GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2008 KB
541545 29/01/2019 09:26:37 thanhtrung98 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 46 ms 1548 KB
541467 28/01/2019 21:48:31 ducthangivicii GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
540942 27/01/2019 09:22:52 huycc123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
540771 26/01/2019 15:19:59 haminh2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
540768 26/01/2019 15:17:19 amanhkinhhoang2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
540752 26/01/2019 14:59:24 quyhugo158 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
540750 26/01/2019 14:57:49 mystar0806 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
540749 26/01/2019 14:57:23 mystar0806 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
540747 26/01/2019 14:56:15 mystar0806 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
540722 26/01/2019 14:40:58 vanan9205 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
540430 25/01/2019 20:13:40 huynhchiton981 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
540066 24/01/2019 23:45:18 HedspiHUST GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
540034 24/01/2019 20:54:37 Lam22062002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
539999 24/01/2019 19:16:58 cptkhai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
539935 24/01/2019 15:37:22 TTree GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
539415 22/01/2019 17:21:03 tcoder GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
539390 22/01/2019 16:20:39 dinhtranchien GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
539165 22/01/2019 08:31:59 Itachi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538780 21/01/2019 10:40:53 onehit GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
538444 20/01/2019 11:44:02 lugeiu2911 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
537221 16/01/2019 20:02:15 thanhlong1801 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
536969 15/01/2019 22:34:14 gbking2003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
536410 14/01/2019 21:09:06 ngocnguyenminh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1304 KB
536366 14/01/2019 19:34:50 asdsderfedf GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
535750 13/01/2019 11:08:33 ngoctuannguyen GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
535634 12/01/2019 22:28:16 leviettttnh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
535569 12/01/2019 20:55:12 leminhhieust GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
535121 11/01/2019 21:27:05 thanhtuthcsyenlac GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
535090 11/01/2019 21:05:16 datviphvt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
534056 10/01/2019 12:24:04 mrhung1999vnvn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
533912 10/01/2019 03:37:45 phamcham GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
533189 08/01/2019 19:06:52 Purple_Sheep GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
533177 08/01/2019 18:40:51 toikhongbietlambai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
533176 08/01/2019 18:35:52 toikhongbietlambai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
533078 08/01/2019 16:00:54 tanchan769 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
532085 06/01/2019 22:03:31 batuan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
531980 06/01/2019 21:09:20 truongthienlocTH GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
531709 06/01/2019 15:18:37 sonpham056 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531600 06/01/2019 11:26:46 blackcat2710 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531530 06/01/2019 10:51:20 Member GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531396 06/01/2019 08:12:06 anhvuddpro123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531290 05/01/2019 21:39:29 vanduc8a3 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
531281 05/01/2019 21:36:33 nguyenquangdung GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
531264 05/01/2019 21:16:27 nguyenthieuthanh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
531117 05/01/2019 16:20:44 phantruongthinh11032003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
531106 05/01/2019 16:14:30 MH307 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531021 05/01/2019 14:39:06 MH307 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
531005 05/01/2019 14:28:46 tuanhungnaruto GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
531004 05/01/2019 14:28:26 huytin8 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
531000 05/01/2019 14:23:52 dothihoangduyen GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530922 05/01/2019 11:30:26 Thinh_Feline GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
530825 05/01/2019 07:38:34 CKTGNMHieu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
530370 04/01/2019 15:02:01 truongvulinh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
530239 04/01/2019 10:16:49 tranchienthang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
530214 04/01/2019 10:08:26 nguyentuankiet2005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
530204 04/01/2019 10:04:18 phansam2004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
530040 04/01/2019 08:27:13 tuanqlbxvp GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
529837 03/01/2019 21:17:10 OotakuO GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
529566 03/01/2019 12:44:13 tdn2018_3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
529503 03/01/2019 09:02:12 tiendatgpc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
529394 02/01/2019 21:27:45 caikimdat GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
529257 02/01/2019 16:29:24 Zerolife GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
528363 02/01/2019 08:24:26 ngocduygpc8a1 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
528342 02/01/2019 08:15:54 dothanhhai8a4 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
528329 02/01/2019 07:59:45 bjobjobjo113 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
528328 02/01/2019 07:59:39 bjobjobjo113 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
528128 01/01/2019 01:26:00 chilly123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
527000 11/12/2018 21:20:09 thanhtuthcsyenlac GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
526776 11/12/2018 15:19:36 duongphuongnam GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
526661 11/12/2018 13:26:15 toan2902 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
526515 10/12/2018 23:12:51 codelaitudau GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
526151 10/12/2018 15:17:00 myhorizon GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
526045 10/12/2018 01:12:04 thanhduong11 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
526042 10/12/2018 01:07:23 thanhduong11 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525746 09/12/2018 15:01:14 huynhgiaot GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
525721 09/12/2018 14:31:50 minhtrieutvn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
525631 09/12/2018 10:11:04 hongduyen29 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
525540 08/12/2018 21:12:15 ffrederick GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
525290 08/12/2018 13:07:30 anhnguyen123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525268 08/12/2018 12:16:14 vivimini110 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
525258 08/12/2018 11:04:31 HeoSolji GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
525036 07/12/2018 20:04:30 ducminhtrinh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
525016 07/12/2018 19:45:39 hduoc2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524905 07/12/2018 16:29:02 kimtoi_123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
524831 07/12/2018 11:53:15 lucdaoquanh GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 218 ms 17888 KB
524813 07/12/2018 10:20:46 khanhthcsbinhbo9a GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
523910 05/12/2018 09:41:25 lamcqt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
523350 03/12/2018 22:39:43 huydcmm GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
523122 03/12/2018 20:00:57 mr_coder GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
523081 03/12/2018 19:47:19 vanhsusu03 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
523053 03/12/2018 19:00:18 Admin1001 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
523023 03/12/2018 16:46:17 16122001 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523010 03/12/2018 16:00:48 vttdvp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
522325 01/12/2018 21:36:43 anhlavipnd199 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
522094 01/12/2018 15:11:37 Qanh29 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
521911 30/11/2018 21:29:53 Kieuthienquyyl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521848 30/11/2018 20:53:40 lethuyyl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
521582 29/11/2018 22:58:42 phongpcbyl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521581 29/11/2018 22:55:31 nhtloc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521579 29/11/2018 22:50:48 nhtloc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
520965 28/11/2018 19:25:26 hoangviethang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520727 27/11/2018 22:19:43 myheart_jin GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
520649 27/11/2018 21:12:48 huyak16cqt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520459 27/11/2018 15:33:53 nhingicon123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520147 26/11/2018 20:46:36 lmpars GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
520133 26/11/2018 20:35:03 minhvuthcsyl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
520052 26/11/2018 19:19:47 namconyl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
519726 25/11/2018 23:28:41 hoavinh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
519723 25/11/2018 23:25:51 hunguet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519351 25/11/2018 12:44:08 Evil GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519280 25/11/2018 09:37:13 bluesky_ GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
519116 24/11/2018 22:14:16 nguyenngochan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519083 24/11/2018 21:32:01 hoanglongtranhuu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
519005 24/11/2018 19:42:01 tanchan679 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518955 24/11/2018 18:23:17 tnnt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518638 24/11/2018 08:19:10 quanyp112 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
517694 22/11/2018 17:21:18 11111111111111 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
517038 21/11/2018 21:24:51 VanHieu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
516754 21/11/2018 15:04:09 nakrothpro GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
515324 18/11/2018 22:56:19 6vienhdt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515305 18/11/2018 22:44:50 đuongt09062003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515178 18/11/2018 21:16:34 quangduyluu123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
514708 18/11/2018 09:40:43 seadiva GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
514662 18/11/2018 08:51:48 dmquan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
514653 18/11/2018 08:43:27 TranNgan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
514648 18/11/2018 08:38:10 nhannguyen2k4 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514634 18/11/2018 08:28:16 daoxuanhang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
514627 18/11/2018 08:16:06 congnguyen GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
514448 17/11/2018 21:03:10 hung17122004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
514409 17/11/2018 20:29:17 phuphuphu123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
514345 17/11/2018 17:43:46 mtpntu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
514305 17/11/2018 15:57:31 totanhiep GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
514255 17/11/2018 14:35:12 khangnghiem142 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
514254 17/11/2018 14:34:50 lehoang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
513406 16/11/2018 12:12:08 totanhiep GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
513345 16/11/2018 10:12:55 dropusagi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
513343 16/11/2018 10:08:59 dropusagi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
513305 16/11/2018 08:36:16 htthinh1999 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
513107 15/11/2018 22:24:30 jdkun123258TDMU GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
512965 15/11/2018 19:44:42 hoangcanh123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
512654 15/11/2018 15:14:33 truonghoanghan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
512645 15/11/2018 15:10:11 ngominhthu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
512408 15/11/2018 12:34:48 isayiloveu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
511946 15/11/2018 09:55:34 anhvippro123z GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511676 14/11/2018 22:16:47 NghiaCPP GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
509882 12/11/2018 16:35:14 biobio GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
509854 12/11/2018 15:25:59 HUT_TOAN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
509787 12/11/2018 09:04:16 buithanhhoang2504 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
509652 11/11/2018 22:16:15 thaolinh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
509616 11/11/2018 21:34:46 tuancqt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509374 11/11/2018 17:14:05 nguyenledinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
508521 09/11/2018 21:40:17 taminhquanno20 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
507987 08/11/2018 23:40:45 mino GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
506762 07/11/2018 14:52:14 maytinhpc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
506691 07/11/2018 11:44:55 daomanhcuong173 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506602 07/11/2018 09:51:45 TrongDuy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
506521 07/11/2018 07:58:06 hungcqt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
506060 06/11/2018 16:00:14 nguyentrang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505916 06/11/2018 15:04:14 vandat_2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505855 06/11/2018 14:00:01 duonglt GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
505765 06/11/2018 08:47:20 nguyentandung2005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
504937 05/11/2018 02:15:47 hoangphan4256 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504759 04/11/2018 21:29:57 vmt120203 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504388 04/11/2018 09:12:02 lamcqt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
504165 03/11/2018 19:39:39 nhhpbc7a1 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
503866 03/11/2018 08:13:50 phatdoan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
502694 01/11/2018 19:24:42 dfwapekko GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
501883 31/10/2018 21:05:05 tadat216 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501839 31/10/2018 20:36:40 thangnt1003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501525 31/10/2018 11:05:31 nhuphuc2204 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
501524 31/10/2018 11:04:50 nhuphuc2204 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
501519 31/10/2018 11:01:56 diemqui110105 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
501469 31/10/2018 10:35:21 yn2493 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
501463 31/10/2018 10:25:20 duycqt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
501456 31/10/2018 10:21:50 nguyenthanhdung GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
501291 30/10/2018 22:27:07 akigaming GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
501215 30/10/2018 21:08:28 nguyenhuy2k2 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
500817 30/10/2018 14:53:02 Sau GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
499869 28/10/2018 17:54:52 VPFFV GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499809 28/10/2018 15:09:25 hoanglong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
499808 28/10/2018 15:08:46 Khoi2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499462 27/10/2018 21:01:59 Namche GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 0 ms 1320 KB
499079 27/10/2018 10:25:24 lehoanggiang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
499013 27/10/2018 08:11:51 khoinguyentdmu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
499009 27/10/2018 07:52:39 Neptune GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
498959 27/10/2018 00:16:39 Quoctong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498879 26/10/2018 22:22:34 kakaka GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
498751 26/10/2018 20:12:27 binlunxt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498394 26/10/2018 11:12:00 duycuong295 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
498390 26/10/2018 11:07:33 hachanh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
498249 26/10/2018 01:14:03 lichhoanglich GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
498222 25/10/2018 23:32:07 nhoklonely091 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
498110 25/10/2018 21:34:42 KillMonger GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
497939 25/10/2018 19:51:28 ppc99er GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
497708 25/10/2018 15:11:21 datphm03 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
497480 25/10/2018 09:14:51 thienhue123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
497421 25/10/2018 00:50:06 Vinhh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
497361 24/10/2018 23:38:44 datvaduat_7a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497207 24/10/2018 22:10:43 hungduytdn7a3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497108 24/10/2018 21:08:20 duong09062003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
496617 24/10/2018 00:34:13 dungal GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
496555 23/10/2018 22:52:29 Nguyenphanthanhbinh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
496024 23/10/2018 13:40:51 vanminh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496016 23/10/2018 12:52:11 hieu1751220089 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
495950 23/10/2018 08:38:51 hakishikure GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
495933 23/10/2018 08:07:52 ptdien GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
495921 23/10/2018 07:35:51 nguyentanhuy GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
495765 22/10/2018 21:15:03 nguyenhuyoccho GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
495528 22/10/2018 12:05:53 vohieu751 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
495151 21/10/2018 20:21:53 tuanltt1252004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
494757 20/10/2018 21:11:00 btappmedia GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
494317 19/10/2018 20:30:02 truongltt8c GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
494258 19/10/2018 19:31:10 000DANG GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
493066 19/10/2018 10:28:29 59130929 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492596 18/10/2018 19:07:27 sunepi719 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492399 18/10/2018 15:24:00 khochimtoai123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
491871 17/10/2018 20:55:16 quangtienlkhigh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
491745 17/10/2018 19:41:18 haihaihaihai0123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
491634 17/10/2018 16:00:27 binbmt1234 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
491598 17/10/2018 14:11:48 gnurt1130 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491301 16/10/2018 22:56:03 anzuko GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
491231 16/10/2018 22:10:10 nhuricute GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
490974 16/10/2018 17:25:15 pinknam GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
490898 16/10/2018 15:54:32 vhpcoder17203 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490640 16/10/2018 09:46:57 Baongoc_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490630 16/10/2018 09:45:43 Quan_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
490589 16/10/2018 09:36:43 Tien一8a3一tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490448 16/10/2018 08:12:47 Fonekedokato GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
490385 16/10/2018 05:52:58 tranhoainam_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490331 16/10/2018 00:19:29 hoangthang11051 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490299 15/10/2018 23:34:38 0987480154 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
490261 15/10/2018 22:35:23 phuongyet0703 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
490201 15/10/2018 21:52:44 duyvu123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
490157 15/10/2018 21:36:01 8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490076 15/10/2018 20:47:55 tranhoainam22 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490041 15/10/2018 20:24:40 tenspace GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490025 15/10/2018 20:19:54 Thaianh_8a3_TĐN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
489979 15/10/2018 19:39:29 bk201 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
489796 15/10/2018 12:02:13 nguyen_8a3_tdn2018 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
489605 15/10/2018 00:54:30 minh98 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489383 14/10/2018 21:30:40 hanluc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
489381 14/10/2018 21:29:24 hanluc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2216 KB
489374 14/10/2018 21:23:13 bbccpad GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
489354 14/10/2018 21:02:43 NguyenHoangqQuya2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
489112 14/10/2018 11:20:10 minhquan052003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
489053 14/10/2018 09:39:50 thienngoc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
488841 13/10/2018 22:09:03 letrunghieu_9a3 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
488822 13/10/2018 21:55:44 dinhtrongchien GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
488608 13/10/2018 16:36:47 ceberos4800 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
488033 12/10/2018 21:32:08 trunghieu99tt GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
488004 12/10/2018 21:12:35 toididaocode GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 18444 KB
487948 12/10/2018 20:57:09 nguyen8a3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
487927 12/10/2018 20:51:45 i_love_KT GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
487845 12/10/2018 19:58:52 cutrung2802 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
487646 12/10/2018 16:06:57 linh_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487576 12/10/2018 15:41:40 Quang_Hoang_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487490 12/10/2018 15:03:34 nguyendz_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487425 12/10/2018 14:40:11 thinh_8a4_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487422 12/10/2018 14:39:08 kiemtra8a3tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487420 12/10/2018 14:38:03 zxcvbnmasdfghjkl GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487245 12/10/2018 09:36:35 nguyenvanlinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486553 11/10/2018 19:46:10 khanhmta GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486539 11/10/2018 19:34:56 soloking GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
486370 11/10/2018 16:03:37 trinhcongtai GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486272 11/10/2018 15:11:22 haiprot1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486264 11/10/2018 15:10:00 haiprot1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486018 11/10/2018 09:37:08 vietnguyen2799 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
485073 11/10/2018 06:51:23 huyantrung1350 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
484137 09/10/2018 19:16:53 tutinit GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
484025 09/10/2018 16:21:33 XuanPhuc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
484009 09/10/2018 16:02:41 quyhugo158 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1956 KB
483850 09/10/2018 14:37:47 gavangken GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
483552 08/10/2018 23:24:47 Tien_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
483474 08/10/2018 22:26:46 phuctien8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483456 08/10/2018 22:05:51 thochit GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483047 08/10/2018 10:14:20 lethanhbinh3920 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
482857 07/10/2018 21:09:10 minh713823 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482837 07/10/2018 20:55:08 biabeogo147 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
482757 07/10/2018 19:50:21 vudangkhoi2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
482609 07/10/2018 14:53:37 levanthao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
481480 05/10/2018 21:13:30 phamduccuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
481173 05/10/2018 15:51:59 dung_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481068 05/10/2018 14:41:19 phuong_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481062 05/10/2018 14:37:56 kiên_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
481061 05/10/2018 14:37:45 Ngọc_8a3_TĐN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481060 05/10/2018 14:37:02 Trang_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481059 05/10/2018 14:35:39 tranhoainam22 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481030 05/10/2018 14:21:08 thaianh2492005 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481023 05/10/2018 14:18:39 Chien_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
481012 05/10/2018 14:13:56 HIEU_8A3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480937 05/10/2018 12:10:45 yurukute GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
480685 05/10/2018 07:57:50 hoangndu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480574 04/10/2018 22:05:20 hongphong_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480542 04/10/2018 21:46:07 huutuan_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480426 04/10/2018 20:44:28 ngoc_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
480387 04/10/2018 20:23:49 quyen_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480070 04/10/2018 15:29:29 xoaphm GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 17724 KB
479999 04/10/2018 14:34:45 abcdefghi GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
479992 04/10/2018 14:30:18 Nothingcanstopme GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
479987 04/10/2018 14:28:21 nguyenkhanh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
479977 04/10/2018 14:22:21 assign9Binput GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
479965 04/10/2018 14:17:19 kokokoko GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
479964 04/10/2018 14:16:41 phanngocquang0905 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
479924 04/10/2018 12:26:08 tien05062004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
479657 03/10/2018 21:07:52 baldragon GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479628 03/10/2018 20:45:27 tqh0806 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
479334 03/10/2018 13:18:06 bangtanboys GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
479222 03/10/2018 09:18:13 huy171104 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
479127 02/10/2018 23:05:40 anhquyen256123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
479101 02/10/2018 22:26:12 machiomai8a3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
479087 02/10/2018 22:01:05 khanhkjhave GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1852 KB
479058 02/10/2018 21:35:59 TUNG_8A3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478243 01/10/2018 23:18:15 nhanhuuhieu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
478184 01/10/2018 21:57:32 seagull GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477905 01/10/2018 16:27:22 votthichaua GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
477904 01/10/2018 16:26:22 tamto58713 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477065 30/09/2018 09:46:54 lcqhuyt1821 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477063 30/09/2018 09:45:14 cogang123 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
476169 28/09/2018 21:50:06 trungnguyenlak2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
476087 28/09/2018 20:35:19 luckyboy__qh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
475930 28/09/2018 16:48:13 boniva161 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
475761 28/09/2018 13:08:38 tranhoainam22 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
475710 28/09/2018 11:47:19 Dicky_8A3n8_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475653 28/09/2018 09:43:21 chaugiang_97 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475424 27/09/2018 22:08:45 Hoa_8A3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
475388 27/09/2018 21:45:16 huutuan_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475283 27/09/2018 20:57:55 vietduct32 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475259 27/09/2018 20:47:01 TháiAnh_8A3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
475229 27/09/2018 20:34:22 bmt301004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
475218 27/09/2018 20:30:27 Thu_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
475214 27/09/2018 20:28:15 Hưng GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
475202 27/09/2018 20:23:38 KLinh_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475188 27/09/2018 20:16:02 KLinh_8a3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475127 27/09/2018 19:40:08 kiên_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475107 27/09/2018 19:05:49 vanan9205 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
475077 27/09/2018 18:37:12 binhpro2204 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475076 27/09/2018 18:36:31 baokha GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475066 27/09/2018 18:29:46 baokha GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475054 27/09/2018 18:21:01 minhtridang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475046 27/09/2018 18:14:23 chevutramanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474709 27/09/2018 00:31:01 luongntu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
474694 26/09/2018 23:57:05 letruongsanh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
474307 26/09/2018 15:29:35 MinhDevC GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474034 26/09/2018 08:48:41 nghiaphamln GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473835 25/09/2018 21:29:49 kenkjn309 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473800 25/09/2018 21:08:47 hung_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473531 25/09/2018 13:35:34 linhtruong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473459 25/09/2018 10:26:48 machiomai8a3 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
473454 25/09/2018 10:25:54 kiennam_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473207 24/09/2018 23:58:15 Cá37 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
473033 24/09/2018 19:43:36 khoa_8a3_tdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472657 23/09/2018 23:59:34 a2k47phan_18 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
472400 23/09/2018 16:14:44 congvipkhoinoi GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
472397 23/09/2018 16:10:37 kami GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472385 23/09/2018 15:54:49 hoangteo0103 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
472176 23/09/2018 08:04:53 phuocbuiduc GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 156 ms 17708 KB
471900 22/09/2018 17:48:32 GuxGaming GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471735 22/09/2018 14:21:59 phuongae1 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
471211 21/09/2018 10:51:40 Ngoc_Nguyen_7398 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471210 21/09/2018 10:42:41 tronglh0104 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471117 21/09/2018 00:15:41 minhduc331ns GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
470495 20/09/2018 15:47:44 hoainam2222005 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
470480 20/09/2018 15:43:26 Mai_8A3_TDN GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
470313 20/09/2018 15:15:14 vtduong03092112 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
470031 20/09/2018 00:20:24 l3aymax GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
469786 19/09/2018 18:11:23 xacutara GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
469655 19/09/2018 14:03:53 zxcvbnm GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
469622 19/09/2018 12:02:31 sang123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
468975 18/09/2018 15:15:30 amv1102 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
468075 16/09/2018 17:19:35 nlebachnlb GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
467866 16/09/2018 11:18:37 lehoang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
467704 16/09/2018 07:44:50 huy070302 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
467521 15/09/2018 21:35:28 nguyenthanhhien GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
467099 15/09/2018 08:41:45 Kousei GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
466352 13/09/2018 22:06:41 12hooks GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
466245 13/09/2018 20:47:25 ILS18_22 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
465493 12/09/2018 17:35:07 DeBruyne GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
465268 12/09/2018 13:38:25 cotyey GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 171 ms 17884 KB
465134 12/09/2018 09:55:26 ttrungg GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
464633 11/09/2018 15:54:15 red GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2008 KB
464307 11/09/2018 07:31:42 SHIHO GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
464259 10/09/2018 23:40:53 20164598 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 171 ms 17564 KB
463314 09/09/2018 16:32:10 ThaoNguyen GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
463291 09/09/2018 16:13:28 Summer8103 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
463187 09/09/2018 14:18:05 mrminh1122004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
463184 09/09/2018 14:09:42 kienldt7924ldt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
463027 09/09/2018 09:34:58 long_thathu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
463000 09/09/2018 08:40:21 khoa03082002 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
462519 08/09/2018 11:52:51 hieunguyenthi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462275 08/09/2018 02:37:00 conmeocon GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
462244 08/09/2018 00:08:41 LoHong2k3_IT_K36 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
461804 07/09/2018 12:56:54 C_Hiếu_k36CHV GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461798 07/09/2018 12:38:47 CườngReus11 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461367 06/09/2018 16:51:01 BKDev99 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
461320 06/09/2018 15:43:54 TPCuong GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
461265 06/09/2018 14:55:23 dungprovn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
461050 06/09/2018 07:59:35 vermouth2005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
461018 06/09/2018 00:27:47 bluesharkdn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
460430 04/09/2018 21:30:48 leminhcuong298 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460415 04/09/2018 21:18:32 FireArcanist GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
460275 04/09/2018 17:50:55 ngobao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459990 04/09/2018 09:41:45 nhonlonton GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459646 03/09/2018 19:37:33 phuong2003vtvip GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458213 31/08/2018 16:58:59 campha10x GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
458168 31/08/2018 15:20:00 duong2 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458146 31/08/2018 15:02:54 khanhsaker97 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
457678 30/08/2018 16:15:05 zolydyck00 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
457322 30/08/2018 07:33:04 HHHHHHHH GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457303 30/08/2018 00:52:05 black_stone GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
456902 29/08/2018 10:07:11 xiabui GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
456670 28/08/2018 19:12:01 hellosunny GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
455932 26/08/2018 20:34:47 xikhud GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455649 25/08/2018 19:14:01 Khoi2004 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
455120 24/08/2018 13:18:56 trungkenbi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
454663 23/08/2018 14:03:32 dankcute GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
454546 23/08/2018 09:39:29 phamanmaithao10 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454445 23/08/2018 00:46:36 DeathGun GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454203 22/08/2018 14:51:13 long68910 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
454114 22/08/2018 11:22:22 MTAK53 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
453990 22/08/2018 07:59:11 duy999999 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
453869 21/08/2018 20:33:55 quickmaths GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453852 21/08/2018 20:13:28 quickmaths GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453835 21/08/2018 20:01:55 pks0v1p GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453342 20/08/2018 18:46:17 xuyencutevl GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452736 18/08/2018 20:04:25 nhanspy GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
452622 18/08/2018 15:05:46 thangvt202 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
452367 17/08/2018 20:35:58 hitu01 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
452353 17/08/2018 19:47:53 leducnhuan281297 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451712 16/08/2018 18:19:16 hitu03 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
451656 16/08/2018 17:02:51 hoangnghiaviet GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451472 16/08/2018 14:34:24 hitu08 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
451266 15/08/2018 22:17:43 hitu02 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1420 KB
451118 15/08/2018 18:47:02 huuthien198zz GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
451089 15/08/2018 17:14:59 tungcoi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
450999 15/08/2018 10:48:23 thongnguyen050999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
450996 15/08/2018 10:47:11 thongnguyen050999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
450994 15/08/2018 10:44:42 thongnguyen050999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
450925 15/08/2018 08:54:26 hitu05 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
450874 14/08/2018 23:36:17 hitu07 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
450656 14/08/2018 18:11:46 Meliodas GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
450634 14/08/2018 17:25:30 hitu04 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
450114 13/08/2018 14:32:10 shigenevafc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449987 13/08/2018 08:59:06 khoinguyentdmu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449986 13/08/2018 08:58:18 khoinguyentdmu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449539 12/08/2018 11:31:28 0975880897 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
449525 12/08/2018 10:52:58 bao2342 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449437 12/08/2018 01:55:31 jsomebodywtbl GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
448838 10/08/2018 09:54:33 hocchuyentin GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
448836 10/08/2018 09:52:26 idaka123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448796 10/08/2018 09:16:48 ducnhannguyen2410 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448788 10/08/2018 09:07:05 mtx4869 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448781 10/08/2018 08:57:14 YoriHarumi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448776 10/08/2018 08:48:37 Quanghung GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448608 09/08/2018 19:36:28 nguyenxuanlinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448480 09/08/2018 14:50:33 nhân GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448356 09/08/2018 08:13:34 nthuyvan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448028 08/08/2018 08:47:23 letuananh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
447831 07/08/2018 18:02:39 lshuutoan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
446696 02/08/2018 22:08:52 GiaLương GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446654 02/08/2018 20:45:33 hoangthuc701 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
446616 02/08/2018 18:34:55 hoangducsmagic2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
445915 31/07/2018 20:36:11 viet2805 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
445907 31/07/2018 20:30:45 trungnghia05123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
445488 30/07/2018 15:41:36 nguyenmaivinh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
445417 30/07/2018 11:11:03 LongÇhampion GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
444936 28/07/2018 10:10:33 10ngocanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
444489 26/07/2018 15:53:08 toilanguoivn GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
444487 26/07/2018 15:48:27 wolf_boss GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
444156 25/07/2018 17:54:08 huynhvanphu102 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
443660 24/07/2018 17:03:41 tronghieuACM GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
443508 23/07/2018 21:58:19 maihuuton987 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443489 23/07/2018 21:10:14 hieuhehehieu123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
443404 23/07/2018 19:07:21 bluecat9x GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443367 23/07/2018 16:02:20 hungnguyen0306 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
443042 21/07/2018 21:48:55 paradisebay GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
442430 19/07/2018 21:25:40 nguyetanh10102005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
442157 18/07/2018 23:24:19 phuongnhi_tran_1206 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
442111 18/07/2018 21:25:05 nhatanh10102005 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
441962 18/07/2018 11:48:08 Hoangnhunggpc1981 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
441870 18/07/2018 07:42:45 nguyetanhpink20051010englishskipping GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
441729 17/07/2018 16:21:53 shenmax626400 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
441724 17/07/2018 16:16:48 0941054 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
441718 17/07/2018 16:11:48 shenmax626400 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
441624 17/07/2018 09:18:41 BaoyeuTram GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
441623 17/07/2018 09:18:10 Trietle7606 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
441620 17/07/2018 09:05:06 nagisa100304 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
441154 14/07/2018 22:12:50 nhatthanh99 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 203 ms 17628 KB
439595 09/07/2018 20:26:22 khuyentrannd GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439283 08/07/2018 10:42:50 xuanvuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
439255 08/07/2018 08:19:51 ducanhgx GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 171 ms 17892 KB
439253 08/07/2018 01:16:03 dpm11234 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
438573 05/07/2018 12:22:24 tototete GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437904 01/07/2018 19:20:02 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437903 01/07/2018 19:19:45 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
437755 30/06/2018 20:59:51 baotrantthgd GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
437651 30/06/2018 15:06:56 KHOI2611 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437615 30/06/2018 10:35:15 blueshark GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
437462 29/06/2018 17:24:28 phu123vt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
437261 28/06/2018 15:07:15 tashagospel123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437220 28/06/2018 11:18:31 hanhien GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437037 27/06/2018 15:00:43 ngodacluong1999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436947 26/06/2018 22:59:01 ndtanh GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
436868 26/06/2018 15:45:02 huyLHP GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436208 24/06/2018 06:57:28 hoangvu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
436055 23/06/2018 14:15:10 noobgiahuy GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
435932 22/06/2018 17:13:58 yorukarasu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
435858 22/06/2018 09:40:18 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435841 22/06/2018 09:18:40 thuanbui GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
434586 20/06/2018 07:57:37 GHTG2303 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
434525 19/06/2018 20:55:51 zxcvbgt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
434504 19/06/2018 19:45:50 conan987123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
434410 19/06/2018 10:51:21 nguyenanhlam123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
434326 18/06/2018 22:29:13 uchiha GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434281 18/06/2018 17:47:22 phampham GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 218 ms 16904 KB
434122 17/06/2018 21:27:28 tuanvukttt GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
434089 17/06/2018 20:21:04 thienkaito GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434088 17/06/2018 20:20:43 thienkaito GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
433814 16/06/2018 12:00:55 chienbinhlyoko GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
433666 15/06/2018 19:36:00 nhattuan722 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
433610 15/06/2018 06:21:33 thachtuyen19 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
432484 13/06/2018 09:55:17 hung30052002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
432054 10/06/2018 21:04:11 chaukhanh2003 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431489 08/06/2018 11:50:49 ledat112233 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
431429 08/06/2018 09:44:15 vínhdinhstudents GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
431376 08/06/2018 00:12:56 HaoHuynh GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 62 ms 6392 KB
430466 04/06/2018 19:20:20 Zura GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430315 04/06/2018 00:38:06 ThanhTungTDMU GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430298 03/06/2018 22:58:01 Namhai16102001 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
430236 03/06/2018 19:42:39 taminhquanno21 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
430142 03/06/2018 13:28:21 vantien077 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
430122 03/06/2018 11:23:06 anhvu910 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
430045 02/06/2018 22:10:48 thaibabao GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429934 02/06/2018 11:38:01 hoanggtannitc GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
429933 02/06/2018 11:34:50 N_H_T GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429692 01/06/2018 11:29:06 N_H_T GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 156 ms 17876 KB
429465 31/05/2018 11:22:11 onism GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429321 30/05/2018 23:11:17 tranhieucd16kp2 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
428282 29/05/2018 22:05:10 legendstrangeitc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
428261 29/05/2018 20:50:11 laccac555 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
428162 29/05/2018 11:16:17 nguyentrinhdat7599 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
428147 29/05/2018 11:02:55 skipro982301 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
428145 29/05/2018 11:02:28 dnhung1998 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
428135 29/05/2018 10:48:24 quocbinhitc GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
428097 29/05/2018 10:28:49 nnphucthinh01 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
428085 29/05/2018 10:23:44 chithanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
428062 29/05/2018 10:13:50 dota1998 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
427814 28/05/2018 19:14:48 Thethvl123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
426674 23/05/2018 11:24:19 Minh1502 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
426500 22/05/2018 17:50:17 m134m4a1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
426293 21/05/2018 23:00:08 Asteross GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1672 KB
426018 20/05/2018 19:48:35 nhathuypt25 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
425914 20/05/2018 00:29:06 tham18091999 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 156 ms 17804 KB
425838 19/05/2018 14:04:28 locnguyen GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 156 ms 17848 KB
425726 18/05/2018 20:30:04 thienphucanh2004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
425552 17/05/2018 17:36:17 RoxSmeb GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 140 ms 17852 KB
425543 17/05/2018 17:00:49 minhminhtran GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
425439 17/05/2018 09:22:48 pmquan2001 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 2080 KB
425242 16/05/2018 14:36:54 Tran_Thanh_Oai97 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
424999 15/05/2018 10:26:27 quanghuy2312 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
424989 15/05/2018 09:18:18 nhantruongmy111 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
424567 13/05/2018 18:18:59 fake1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424556 13/05/2018 17:45:10 hathenhanls GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
424555 13/05/2018 17:44:55 hathenhanls GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1812 KB
424458 13/05/2018 11:12:38 hungdzno1 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
423931 10/05/2018 21:13:15 sneaky1999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
423843 10/05/2018 11:05:12 learnJava GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 17800 KB
423681 08/05/2018 23:12:22 khongcotaikhoan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
423655 08/05/2018 20:58:28 sungtranna0801 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
423308 06/05/2018 08:34:24 ndkhoa146 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 31 ms 1576 KB
423122 04/05/2018 21:31:03 thienthanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
423105 04/05/2018 17:16:21 bangthui2369 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422779 02/05/2018 11:14:42 minhminhtran GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
422425 30/04/2018 16:12:54 khoahuu8062 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
422247 29/04/2018 20:57:42 vinhnt GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
422035 29/04/2018 10:39:12 pdhuy2002 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
421628 26/04/2018 23:50:42 MonsterTTRR_6a3_2006 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
421471 26/04/2018 18:00:31 NTUThananhthien GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
421421 26/04/2018 13:29:41 Venn GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
421396 26/04/2018 10:24:12 unknown01 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
421284 25/04/2018 20:39:22 abcdef GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
421192 25/04/2018 15:24:44 kaitou1412 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1912 KB
421187 25/04/2018 15:08:24 Gib5102 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420967 24/04/2018 20:19:24 tinhochbt GAGI - Gấp giấy Python 2 Accepted 31 ms 1516 KB
420882 24/04/2018 15:09:17 truonghxpt1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420730 23/04/2018 21:58:39 kutroll254 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
419419 19/04/2018 15:34:39 hoang2811 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419379 19/04/2018 10:44:13 nhatdanbgvt GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419073 17/04/2018 21:54:43 linhle232001 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
418473 15/04/2018 15:00:03 congavutru GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
417148 14/04/2018 00:46:02 spectrecipher1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
417142 14/04/2018 00:26:35 vietthanh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
416972 13/04/2018 11:55:40 chicken1996 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416935 13/04/2018 10:24:10 neosthegod GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416586 12/04/2018 19:54:05 khang080703 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
415955 11/04/2018 14:22:45 vcn123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
415855 11/04/2018 10:06:18 theanhbr02 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
415050 09/04/2018 01:41:32 nghethuat102 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414667 08/04/2018 09:56:14 hungsunhotboy GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
414488 07/04/2018 19:52:10 MeoAmi GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414293 07/04/2018 09:27:23 ThaoAVang GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414200 06/04/2018 21:48:15 kaitou1412 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
414011 06/04/2018 14:12:17 Quanpro98 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1228 KB
413639 05/04/2018 15:09:18 allen GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
413068 04/04/2018 05:39:37 bibinguyen GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
412586 03/04/2018 08:20:58 minhoccho GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
412049 01/04/2018 16:52:41 phamthanhtrung123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
411538 31/03/2018 07:49:21 minhtampcb GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
411536 31/03/2018 07:46:14 hungokok GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
411501 30/03/2018 23:18:13 nhphucqt GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
411345 30/03/2018 15:18:56 hung_brvt_t1 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
411337 30/03/2018 15:12:57 neostheknight GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
411248 30/03/2018 09:56:12 truongcao GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
411086 29/03/2018 21:11:58 buidinhpham2004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2372 KB
410967 29/03/2018 16:27:53 phuong1962002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
410466 28/03/2018 14:23:16 saocodon1999 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
410458 28/03/2018 14:13:51 saocodon1999 GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 203 ms 17168 KB
410424 28/03/2018 13:13:10 OKAY0979 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
410294 28/03/2018 08:23:42 reaper2003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
410199 27/03/2018 22:21:13 0946264390 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
410015 27/03/2018 14:36:24 trongyb GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
410013 27/03/2018 14:30:42 trongyb GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
409582 26/03/2018 19:21:28 thuy12052004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
409506 26/03/2018 15:59:58 SPyofgame GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
409497 26/03/2018 15:45:55 anphongpct GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2456 KB
409489 26/03/2018 15:37:55 Linhdethuong GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1588 KB
409448 26/03/2018 14:51:33 ntn122 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
409030 25/03/2018 15:54:01 htrang1004 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
409025 25/03/2018 15:17:47 55555 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
408898 24/03/2018 22:35:41 DoanHuong98 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
408854 24/03/2018 21:19:32 phamdat2 GAGI - Gấp giấy Python 3 Accepted 46 ms 1476 KB
408559 23/03/2018 22:16:11 nguyenvantien0903 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
408077 22/03/2018 21:32:19 karasu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2436 KB
408074 22/03/2018 21:14:48 letuongminh GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2384 KB
407457 21/03/2018 19:37:03 minhrongcon2000 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
406947 20/03/2018 18:54:42 kaitoukid1609 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
406262 18/03/2018 20:48:49 dinhmanh99 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1908 KB
406256 18/03/2018 20:30:05 bestmaster1504 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
406161 18/03/2018 12:12:53 congyb1032002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
405830 16/03/2018 19:28:31 maxnguyen2003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
405829 16/03/2018 19:27:22 maxnguyen2003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
405091 14/03/2018 21:22:54 btkiet0404 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
403018 12/03/2018 15:25:59 4maxskill4 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2624 KB
403007 12/03/2018 15:19:54 ngoctho GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
402851 12/03/2018 00:05:19 phamductaictk98 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402528 10/03/2018 23:26:47 __________ GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402486 10/03/2018 22:00:00 rianta9 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402483 10/03/2018 21:58:15 rianta9 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 31 ms 2152 KB
401889 08/03/2018 18:17:45 TrầnDanhĐạo GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401765 08/03/2018 10:14:55 shooting_star922 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401645 07/03/2018 22:51:45 lephuthien411 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
401334 06/03/2018 20:10:23 buihongxuyenk98lhp GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400939 05/03/2018 08:00:23 truonghqsm GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
400872 04/03/2018 21:02:32 Ragitellsp_tdmu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
399683 01/03/2018 13:19:39 crayed GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
399563 01/03/2018 08:16:36 truonghqsm GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
399464 28/02/2018 20:49:52 dungdq2002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398985 26/02/2018 22:04:15 vuong GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
397364 20/02/2018 15:34:08 ducviet5138 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
397360 20/02/2018 15:18:34 kanadetachibana GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397249 19/02/2018 18:31:12 halenkeller GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
396835 16/02/2018 21:20:52 QUARK GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
396460 14/02/2018 20:18:36 nguyenxuancam2001 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
396438 14/02/2018 16:38:57 nqvmystery123 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
396108 12/02/2018 22:08:21 17TiTheAnh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
396040 12/02/2018 18:21:59 chimiu GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395955 12/02/2018 14:31:10 minhlam2102002 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
395870 12/02/2018 09:17:49 asdfghjkl GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
394823 07/02/2018 13:45:37 tinhochbt GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
394718 06/02/2018 23:50:30 chiyb2015 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394471 06/02/2018 00:19:53 linhBKit GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
393763 02/02/2018 20:13:37 vantho1298 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
393708 02/02/2018 15:33:50 haminh2003 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
393694 02/02/2018 15:17:52 anhduy1811 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
393671 02/02/2018 14:47:16 longvt24 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
393668 02/02/2018 14:39:29 nguyennhandannnd GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
393393 01/02/2018 15:34:58 ngocluong8787 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
393342 01/02/2018 14:34:24 abcdefg GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
393229 01/02/2018 07:51:51 dtd201112 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
392875 31/01/2018 08:44:56 QuangTruongNguyen GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
392783 30/01/2018 19:38:06 pumpum4141 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
392747 30/01/2018 16:06:34 duongbp1990 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
392645 30/01/2018 12:59:04 xxoo GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
392463 29/01/2018 19:33:23 quangntu GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
392195 29/01/2018 10:21:15 toila4120 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
392192 29/01/2018 10:12:06 lanhhan GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
392018 28/01/2018 19:44:00 tranthutrang GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
391828 28/01/2018 08:48:26 BIGNUM GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
391766 27/01/2018 20:44:01 vudet11 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
391524 26/01/2018 23:07:48 trungtt123 GAGI - Gấp giấy GNU C++