Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738898 31/03/2020 22:20:31 bbamm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
738896 31/03/2020 22:08:23 manhender TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738867 31/03/2020 21:10:48 Hieuthanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
738749 31/03/2020 16:29:08 kassivender TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
738281 29/03/2020 22:04:55 quan28699 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 740 KB
738280 29/03/2020 22:03:34 tahieu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
738276 29/03/2020 21:52:31 zephyrus TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
738261 29/03/2020 21:41:12 Enoughtodie99 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
738233 29/03/2020 21:00:42 Enoughtodie99 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737985 28/03/2020 21:20:43 daohuulong2020 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
737567 27/03/2020 14:33:17 tuan1642001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736509 23/03/2020 18:05:26 Pigpy TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
735964 21/03/2020 23:43:48 hokage1201 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
731013 10/03/2020 21:08:49 khai2004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
730785 10/03/2020 08:38:47 hoa1705 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
730537 09/03/2020 12:51:32 damminhquan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
730362 08/03/2020 17:56:34 BananaOnTheTree TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
730257 08/03/2020 00:47:45 hieuishere TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
727757 01/03/2020 23:16:43 baotruc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
726782 28/02/2020 00:41:02 ngominhduc006 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
726148 26/02/2020 19:24:42 truongthienlocTH TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
723135 20/02/2020 11:35:40 Love TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
722713 19/02/2020 15:47:54 bku_lapis TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 636 KB
721949 18/02/2020 09:34:48 ptcvp121 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
721453 17/02/2020 12:33:18 prgrmanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
721286 16/02/2020 23:25:35 huynhphannhatvy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
719927 14/02/2020 09:57:16 JoySluxirt TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
719833 14/02/2020 00:18:18 khanhtron03 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
718226 10/02/2020 22:50:15 shin3030aa TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 804 KB
716972 08/02/2020 16:55:23 thangloi2209 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716294 07/02/2020 14:54:55 Lucifer TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
716022 07/02/2020 08:35:45 Hàoa1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
716014 07/02/2020 08:28:09 Sơna1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
716005 07/02/2020 08:11:06 Sángolympic TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
714119 03/02/2020 23:07:56 hoktro TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
713384 02/02/2020 12:22:36 khanhld TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
713239 01/02/2020 23:16:05 novaphoenix TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
713181 01/02/2020 21:36:31 Linhdethuong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
712673 31/01/2020 18:39:49 nhathuylol123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
710931 29/01/2020 20:50:27 viothang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
710675 29/01/2020 10:47:26 tktmaya TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
710527 28/01/2020 18:21:02 hoangle134134 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
710355 27/01/2020 21:36:16 viocuong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 2020 KB
710028 26/01/2020 17:17:04 suxzat TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
709919 25/01/2020 23:33:36 tranbac1128 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
709506 24/01/2020 11:54:30 nsndpgno TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
708268 21/01/2020 20:49:10 HackerMan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
707879 20/01/2020 23:22:07 19522456 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
707775 20/01/2020 21:16:05 drloc2004 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
705389 15/01/2020 21:28:29 thống TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
705343 15/01/2020 20:36:46 Quang249 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
705308 15/01/2020 20:10:20 AnhLongButPha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
704441 13/01/2020 21:46:38 dontkillme TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
704313 13/01/2020 19:37:57 minhquan052003 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
703853 12/01/2020 22:04:51 watanabe2804 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
702962 11/01/2020 18:08:19 haupas TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
701765 09/01/2020 20:29:52 VGK_Cr7 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
701487 09/01/2020 14:47:32 whoisthatguy TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
700730 08/01/2020 11:28:56 CodeWar37 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700698 08/01/2020 09:59:35 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
700534 07/01/2020 22:18:06 tahoangquan2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
699784 07/01/2020 01:17:03 ntphong TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
697099 03/01/2020 14:56:38 Pyster TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
696712 02/01/2020 22:59:27 anhkhoa09032004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
696684 02/01/2020 22:35:51 nnbxxx TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
695795 01/01/2020 13:22:42 nguyenduythanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695499 31/12/2019 16:13:03 10mũ9 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
694777 29/12/2019 21:46:50 Trung13102000 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
694428 28/12/2019 19:54:47 ishokusogiria TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
694391 28/12/2019 16:35:33 duyluan3110 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694262 28/12/2019 11:10:27 0343249261 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
694180 28/12/2019 08:05:59 4maxskill4 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
693388 26/12/2019 08:49:34 Nhi23072002 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
693369 26/12/2019 08:35:55 stkirito74 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
691150 20/12/2019 18:20:45 quocviet2001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
689891 17/12/2019 17:25:30 sendmylove123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
689571 17/12/2019 09:34:07 ltd9a4gpc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
689523 16/12/2019 23:35:45 hoangmanh123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
688949 15/12/2019 20:30:27 haidang172005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
687983 13/12/2019 15:23:56 thieu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
687790 12/12/2019 22:43:05 vhskillpro TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
685222 05/12/2019 19:45:18 lephungha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
683781 02/12/2019 13:47:35 MinhBietBay TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683496 01/12/2019 17:02:14 naruto270504 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
682665 29/11/2019 23:29:02 RedDevilss2 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
682664 29/11/2019 23:27:45 RedDevilss2 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
682008 29/11/2019 00:14:36 thaibom03 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
681963 28/11/2019 22:47:07 anhthcsyl2006 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
681126 27/11/2019 19:02:15 RedDevilss2 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 828 ms 2528 KB
680608 26/11/2019 19:55:40 anhduc2004 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
676257 19/11/2019 21:15:30 karasu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
675602 18/11/2019 15:03:13 phatbs3011 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675572 18/11/2019 13:42:54 tunggiang123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
675212 17/11/2019 20:12:41 nguyenthanhngan2412005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
675049 17/11/2019 15:54:03 minhthi28 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
673881 14/11/2019 19:13:55 tandk TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
673880 14/11/2019 19:13:44 huytool TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
673845 14/11/2019 18:27:46 dinhhuuduc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
673844 14/11/2019 18:27:27 dangtiendung1201 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
673841 14/11/2019 18:26:07 dangtiendung1201 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
673222 13/11/2019 17:19:30 son123ttvt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
671820 10/11/2019 20:57:08 0941177356 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
671751 10/11/2019 20:00:35 tuanmapun TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
671750 10/11/2019 19:59:46 tuanmapun TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
671747 10/11/2019 19:58:23 tuanmapun TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
671410 09/11/2019 17:56:39 sinhhungccl TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
670991 08/11/2019 22:05:58 trungkienthcsyenlac TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
670325 07/11/2019 21:52:21 normal5428 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
670153 07/11/2019 17:25:27 huukhanhk39a TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
669977 07/11/2019 11:36:16 HoaBenKiaSong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
669170 05/11/2019 22:47:24 hieupham TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
668231 04/11/2019 10:58:43 ngocduygpc8a1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
667985 03/11/2019 20:21:17 hitu1910 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667447 02/11/2019 20:38:13 longlevi2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
666692 01/11/2019 17:46:53 kuzuma245 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
665228 30/10/2019 10:41:20 19521242 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664943 29/10/2019 16:33:57 klinh3003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
664719 29/10/2019 10:08:23 Sixxx1235 TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 203 ms 17208 KB
664047 27/10/2019 18:31:02 agru TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
663932 27/10/2019 15:19:34 thiennhan2701 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663919 27/10/2019 14:54:33 phuong2004 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663610 27/10/2019 08:16:07 nmhh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
663181 26/10/2019 14:13:46 hitu1902 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
662101 24/10/2019 14:16:07 milo123199 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661283 23/10/2019 00:56:53 hitu1914 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
661264 22/10/2019 22:57:20 minhtriet2903 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
659414 18/10/2019 20:49:39 CBLtk TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659237 18/10/2019 09:39:04 quanghuy123456 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
659056 17/10/2019 21:07:26 MaMoi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
658860 17/10/2019 17:20:54 conlocdaifa TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658848 17/10/2019 17:00:51 quoclan99 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
658298 16/10/2019 14:18:50 hunter2000 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
657063 13/10/2019 20:16:09 chutichday2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
656878 13/10/2019 12:20:51 nguyentrantien2002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
656719 12/10/2019 22:23:43 hoangthai TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2016 KB
656538 12/10/2019 15:12:27 yolo19yolo TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
656361 12/10/2019 08:58:52 lamhn2006123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
655702 11/10/2019 11:15:09 SIU2018Yasou TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
655416 10/10/2019 17:20:59 ntnvlog TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
652950 07/10/2019 18:05:28 nguyendonghung TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
652225 06/10/2019 08:53:26 duth TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652206 06/10/2019 08:26:24 congcanhlnq TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
651789 05/10/2019 14:27:33 SIU2018CAKHOSOLO TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651346 04/10/2019 21:24:42 Thinh_Feline TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
650423 03/10/2019 15:46:38 hd19022003 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650376 03/10/2019 15:27:09 kevilstark TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650374 03/10/2019 15:26:05 mrzin703 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
649687 02/10/2019 18:09:45 Trí123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649529 02/10/2019 15:02:16 legoyb TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
648851 01/10/2019 14:36:02 nguyenvinhkhang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
648558 30/09/2019 20:36:35 lethanhphat2005 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
647930 29/09/2019 10:07:28 nguyenvanson TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
646887 27/09/2019 14:49:33 ducga123456 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644611 22/09/2019 21:52:53 OotakuO TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
643702 21/09/2019 09:08:47 adsjashflaksdjkas TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
642291 19/09/2019 10:18:02 nguyen2k3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
642279 19/09/2019 10:13:47 hoangtrang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
641666 18/09/2019 15:45:23 WhiteTiger TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
641304 18/09/2019 09:40:42 MinBaoTT TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
639844 16/09/2019 14:18:17 thienkun TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
639171 14/09/2019 20:23:39 dinhtrongchien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638616 14/09/2019 09:39:48 unglinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
638610 14/09/2019 09:35:49 unglinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
638231 13/09/2019 18:54:06 ngocdang0602 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
638225 13/09/2019 18:44:23 dpduy123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
638208 13/09/2019 18:15:32 khanhtran2201 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
636827 12/09/2019 09:00:22 Be_happy TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
636352 11/09/2019 15:55:48 kimjisoo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
633729 07/09/2019 22:27:13 Cat_coder TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
633723 07/09/2019 22:08:30 gicungduochet TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
633720 07/09/2019 22:00:46 anhsangleloi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
633687 07/09/2019 21:03:02 pmt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
631688 02/09/2019 21:28:37 minh7a2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
630672 31/08/2019 10:54:41 huukhoa2608 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
629571 28/08/2019 17:59:09 winterrr TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
629224 27/08/2019 21:16:48 hiepthuong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
628886 27/08/2019 08:40:52 anime TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 908 KB
628859 27/08/2019 07:34:46 yeuemkhong TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
625146 22/08/2019 12:32:34 thuy_quynh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
625023 22/08/2019 10:10:59 baotrancpp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624874 21/08/2019 23:29:52 akamegakill TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
624504 21/08/2019 07:53:39 khanhkjhave TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
624495 21/08/2019 07:12:51 hoang123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
624154 20/08/2019 11:09:27 queanh0220 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624047 19/08/2019 23:02:01 ristxnd TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
623532 18/08/2019 16:05:55 tiendung2306 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
622726 16/08/2019 15:10:26 tyty TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
622724 16/08/2019 15:07:26 quanquan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
622717 16/08/2019 14:54:31 trycod3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
620626 14/08/2019 02:24:43 limpale1234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2360 KB
620102 12/08/2019 19:43:31 tiennl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
619550 10/08/2019 23:00:35 believer TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
619131 09/08/2019 21:00:38 quanghuy123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
618959 09/08/2019 15:27:30 huuduc8igc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
618946 09/08/2019 15:11:31 rsattlpalpha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2024 KB
617142 06/08/2019 08:16:06 mynga TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
616822 05/08/2019 15:19:19 thienbaotb TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
616304 04/08/2019 00:49:25 luukimhoang2022 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
615455 02/08/2019 13:35:06 Akali TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
615001 01/08/2019 16:19:00 duyendangnam TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
614875 01/08/2019 11:40:45 TAn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
614793 01/08/2019 09:53:15 nhsnguyenthicamtu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
614611 01/08/2019 08:02:55 View6S TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
614399 31/07/2019 19:27:08 maitruc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
613486 30/07/2019 08:11:08 lnatuan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
612609 28/07/2019 12:04:15 Fidisk TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
612453 27/07/2019 23:01:57 lnatuan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
612262 27/07/2019 16:45:40 truongthinh14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
611733 26/07/2019 15:47:38 funcolor TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610727 25/07/2019 09:36:11 trang000 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
610411 24/07/2019 19:25:39 caodung TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
610409 24/07/2019 19:19:39 lethimytien TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
610194 24/07/2019 10:53:34 phanthimai123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
610179 24/07/2019 10:38:55 trucmai TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
610125 24/07/2019 09:56:09 trandat TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610095 24/07/2019 09:40:21 huuhoangle TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
605976 13/07/2019 07:46:01 dungbn1234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
605803 12/07/2019 15:11:59 mashiroshiina TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
605440 11/07/2019 12:45:11 tuanphantomyb010 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
605420 11/07/2019 10:30:39 MinhBomNha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
605162 10/07/2019 16:35:10 canhtoannct TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
603801 06/07/2019 17:28:25 18T1021208 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
603612 05/07/2019 23:47:50 H2911 TRAU - Trâu và cỏ Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
603406 05/07/2019 14:24:18 Assyrian TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
603081 04/07/2019 17:21:27 khuyentran TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2060 KB
601430 30/06/2019 18:24:03 dangthithanhphuong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
599103 27/06/2019 01:56:30 dchy2000 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
598243 25/06/2019 08:57:50 emLaNewBie TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
598242 25/06/2019 08:56:45 emLaNewBie TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
598179 24/06/2019 23:03:23 haiprot1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
597643 23/06/2019 21:40:45 lethienquan28052006 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
596860 22/06/2019 11:24:16 hoatmt TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
596060 20/06/2019 18:26:48 dothiyenlinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
595968 20/06/2019 15:52:35 thanhdat2605 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
595769 20/06/2019 09:46:07 TIN10_VUTRINHHOANG TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
595652 20/06/2019 00:39:05 khiem123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
595117 18/06/2019 21:15:40 baobao07 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
595045 18/06/2019 18:03:40 Ryo9x TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
594187 16/06/2019 21:58:10 vansamtran TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
593613 15/06/2019 11:30:53 anh8atlvp TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
593549 15/06/2019 09:59:36 buihoat2003 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593155 14/06/2019 15:32:04 banhgiaman TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
593070 14/06/2019 11:56:53 cyrocs258 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
592613 13/06/2019 13:34:51 ct390 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
592383 12/06/2019 15:58:47 ngoctit TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591857 10/06/2019 19:58:59 anhnguyenroux TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
589246 02/06/2019 14:34:31 nguyenhoainam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
587329 28/05/2019 07:21:11 trung_hieu_k36_chv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
586896 26/05/2019 20:52:01 huuthien198zz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
586166 24/05/2019 12:23:39 quangucich2000 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
584137 18/05/2019 20:10:26 hoangviethang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
584136 18/05/2019 20:09:43 hoangviethang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
583929 17/05/2019 18:51:40 david0403 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
581516 09/05/2019 17:39:56 TranLeNhuQuynh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
581218 08/05/2019 08:35:40 phangiabao TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
580960 06/05/2019 22:19:19 anhchien123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
580428 04/05/2019 21:55:04 trieutanhung93 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
580023 03/05/2019 22:17:49 hh1305 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
579971 03/05/2019 21:22:49 rimuru TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
579313 02/05/2019 11:05:04 havu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
579174 01/05/2019 16:16:31 tuananh778999 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
579164 01/05/2019 15:59:40 buu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
579053 01/05/2019 02:38:58 votthichaua TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
577892 29/04/2019 10:42:04 lehoang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
574653 17/04/2019 22:28:41 leviettttnh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
574421 17/04/2019 10:32:28 16122001 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
573919 16/04/2019 18:25:41 nhatquynh2402 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
572614 13/04/2019 14:33:51 dylanrohdes TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
572602 13/04/2019 13:30:13 ducthangivicii TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
572165 12/04/2019 04:44:51 Cat_coder TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
572027 11/04/2019 20:46:59 trungnguyenlak2003 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
570568 08/04/2019 18:51:31 phongan105 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
569523 05/04/2019 12:51:39 daothanhloc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
567268 30/03/2019 15:07:45 phanhaidang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
566660 28/03/2019 20:32:52 minhbeta TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
565492 27/03/2019 10:36:05 buidinhpham2004 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
564855 25/03/2019 23:02:58 hongphongthp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
563573 22/03/2019 15:16:56 bingo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
563556 22/03/2019 15:03:23 nguyenhau TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
562408 19/03/2019 23:29:44 chienkhamdtv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
561374 17/03/2019 14:25:04 gacodelam123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
560853 15/03/2019 21:19:47 khanha2k46pbc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
559288 12/03/2019 20:30:24 ffrederick TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1484 KB
557520 10/03/2019 08:27:03 phuonghoa TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557436 09/03/2019 22:02:20 tuankhoa2908 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
557035 08/03/2019 22:08:37 vuonghuyen2006 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556645 08/03/2019 07:28:33 yn2493 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
556545 07/03/2019 20:52:36 chinhnd719 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
555906 06/03/2019 22:08:08 hungcqt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
555850 06/03/2019 21:25:50 Nguyenphanthanhbinh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
555227 05/03/2019 17:34:28 namlawng123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
555194 05/03/2019 16:10:27 Nducnha TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
555162 05/03/2019 15:29:12 thuy12052004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
555114 05/03/2019 14:45:44 vanquyvct TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
553891 02/03/2019 09:55:04 vmt120203 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
553249 01/03/2019 11:51:42 txvuong150764 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
552499 27/02/2019 22:28:48 huydcmm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
552096 27/02/2019 07:09:26 tuancqt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
552089 27/02/2019 05:16:25 masteroffood TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
551580 26/02/2019 09:34:09 Itachi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
551437 25/02/2019 21:25:27 nguyenvu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1668 KB
550743 24/02/2019 15:41:40 NoFace TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550679 24/02/2019 10:07:08 thao1234 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
550623 24/02/2019 01:40:50 heo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
550090 22/02/2019 20:59:16 phungduyminh1802 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
547086 15/02/2019 21:34:00 minhvuthcsyl TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
546240 14/02/2019 01:16:04 vanhsusu03 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
546135 13/02/2019 21:10:31 Qanh29 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
545809 13/02/2019 05:03:32 myhorizon TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
542734 02/02/2019 20:43:53 gbking2003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
542118 31/01/2019 10:21:33 dinhtranchien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
541817 30/01/2019 03:52:59 conmeocon TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
541816 30/01/2019 03:46:38 conmeocon TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
541815 30/01/2019 03:45:12 conmeocon TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
541104 27/01/2019 19:05:34 huycc123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
541094 27/01/2019 18:24:26 YoriHarumi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
540843 26/01/2019 21:03:05 mrhung1999vnvn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
540024 24/01/2019 20:18:35 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
539790 23/01/2019 22:27:45 Lam22062002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
539746 23/01/2019 21:10:17 cptkhai TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
539414 22/01/2019 17:15:15 tcoder TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
538321 19/01/2019 21:12:58 tanchan769 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
538290 19/01/2019 19:11:26 uchiha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
538043 18/01/2019 22:14:14 a2k47phan_18 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
537520 17/01/2019 14:08:41 Member TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
537107 16/01/2019 15:08:52 kimtoi_123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1992 KB
536594 15/01/2019 13:24:15 59130929 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
535522 12/01/2019 20:06:15 ngoctuannguyen TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
535028 11/01/2019 19:20:54 blackcat2710 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
534949 11/01/2019 15:43:33 NamDo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
534729 11/01/2019 08:12:25 minhtrieutvn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
534711 11/01/2019 07:59:16 huynhgiao_tvn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
534710 11/01/2019 07:57:48 Neptune TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
534130 10/01/2019 14:15:51 xiabui TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1384 KB
533091 08/01/2019 16:16:29 tien05062004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
533054 08/01/2019 15:39:27 truongltt8c TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
531659 06/01/2019 13:39:45 anhnguyen123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531126 05/01/2019 16:26:22 caikimdat TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
530532 04/01/2019 20:18:08 tuanltt1252004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
530500 04/01/2019 19:56:06 000DANG TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
530379 04/01/2019 15:31:03 biabeogo147 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
529788 03/01/2019 20:42:08 Namche TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 1020 KB
529178 02/01/2019 14:51:33 thienhue123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
526378 10/12/2018 20:34:12 hduoc2003 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
525801 09/12/2018 16:19:44 vhpcoder17203 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
525790 09/12/2018 16:03:55 quyen_8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
525042 07/12/2018 20:12:59 anhlavipnd199 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
524140 05/12/2018 21:06:49 094175234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523139 03/12/2018 20:08:00 mr_coder TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
522752 02/12/2018 20:48:38 duycqt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
522015 01/12/2018 08:22:15 toikhongbietlambai TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 764 KB
521587 29/11/2018 23:16:15 nhtloc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521397 29/11/2018 20:04:56 ducminhtrinh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
521379 29/11/2018 19:26:22 dfwapekko TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
518053 23/11/2018 09:13:39 ngominhthu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
516928 21/11/2018 20:01:38 phatdoan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
515192 18/11/2018 21:30:10 quangduyluu123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
515099 18/11/2018 20:00:43 diemqui110105 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
514741 18/11/2018 10:02:42 khangnghiem142 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
514740 18/11/2018 10:02:27 seadiva TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1800 KB
514739 18/11/2018 10:02:25 daoxuanhang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
514738 18/11/2018 10:02:17 TranNgan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
514681 18/11/2018 09:16:07 dmquan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514664 18/11/2018 08:54:42 nhannguyen2k4 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
514633 18/11/2018 08:27:49 hung17122004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
514621 18/11/2018 08:09:20 congnguyen TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
514579 18/11/2018 06:52:58 mtpntu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
514355 17/11/2018 17:52:31 NghiaCPP TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
513716 16/11/2018 17:57:24 nhuphuc2204 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2540 KB
512910 15/11/2018 17:20:10 MinhDevC TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
511947 15/11/2018 09:55:56 anhvippro123z TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511861 15/11/2018 09:23:27 hachanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
511860 15/11/2018 09:22:42 hachanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
510554 13/11/2018 15:22:33 hanluc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
508756 10/11/2018 10:22:56 jdkun123258TDMU TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1456 KB
508736 10/11/2018 09:58:13 jdkun123258TDMU TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
508492 09/11/2018 21:11:33 tenspace TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
507386 08/11/2018 12:46:33 ngobao TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
506438 06/11/2018 23:15:13 btappmedia TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
504922 05/11/2018 00:18:11 trungkenbi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
503750 02/11/2018 22:30:46 huynhvanphu102 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 781 ms 2688 KB
500972 30/10/2018 16:14:16 thienngoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
500457 29/10/2018 21:14:10 MTA_Asteria TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1224 KB
500105 29/10/2018 00:14:35 nhoklonely091 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
499542 27/10/2018 22:39:56 sunepi719 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
499057 27/10/2018 09:39:48 Vinhh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1304 KB
498356 26/10/2018 10:34:32 haihaihaihai0123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
497232 24/10/2018 22:28:23 hungduytdn7a3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497074 24/10/2018 20:42:34 Namche TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
497038 24/10/2018 20:04:50 quyhugo158 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
497028 24/10/2018 19:57:43 quyhugo158 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
496824 24/10/2018 14:42:32 unknown01 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
496811 24/10/2018 14:14:45 thehaprok TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 156 ms 17804 KB
496202 23/10/2018 16:31:20 abcdefghi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
496195 23/10/2018 16:22:51 lehoang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2100 KB
496172 23/10/2018 16:13:56 vanan9205 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
496060 23/10/2018 14:36:41 chiyb2015 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1388 KB
495733 22/10/2018 20:51:33 VPFFV TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
495726 22/10/2018 20:49:51 letruongsanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
495501 22/10/2018 10:54:44 KillMonger TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
495499 22/10/2018 10:53:00 binbmt1234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1140 KB
495496 22/10/2018 10:50:10 quocppa123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
494506 20/10/2018 08:19:16 vermouth2005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
494480 20/10/2018 03:06:52 trantien151198 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
494439 19/10/2018 23:38:37 0987480154 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
492847 18/10/2018 23:12:44 bk201 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2576 KB
492702 18/10/2018 20:56:53 Linh_Moi_T32 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
492674 18/10/2018 20:44:02 dnhung1997 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492629 18/10/2018 19:55:16 kakaka TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
491380 17/10/2018 07:35:18 minh98 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
488876 13/10/2018 22:36:38 letrunghieu_9a3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
488775 13/10/2018 21:13:56 toididaocode TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 187 ms 18564 KB
488596 13/10/2018 16:13:07 jackcookies020 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
488322 13/10/2018 09:38:26 59130802 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488262 13/10/2018 08:41:43 ThaoAVang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
488261 13/10/2018 08:40:45 ThaoAVang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
484651 10/10/2018 18:05:20 hoangnguyen29 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
484617 10/10/2018 16:28:03 minhduc331ns TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
484404 10/10/2018 00:10:12 thochit TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
484289 09/10/2018 21:24:46 Hoa_8A3_TDN TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
483409 08/10/2018 21:25:03 sang123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
483103 08/10/2018 11:53:57 hoangndu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482921 07/10/2018 22:17:48 vinhnt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
482013 06/10/2018 18:45:54 BaoyeuTram TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
481740 06/10/2018 10:58:27 SHIHO TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
481278 05/10/2018 18:00:59 12hooks TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
480953 05/10/2018 12:29:52 phuocbuiduc TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 203 ms 16976 KB
480886 05/10/2018 10:32:12 Ngoc_Nguyen_7398 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479847 04/10/2018 08:19:01 pdhuy2002 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
479333 03/10/2018 13:05:18 bangtanboys TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
479218 03/10/2018 09:14:22 hoangteo0103 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
479169 03/10/2018 00:37:29 LoHong2k3_IT_K36 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
478647 02/10/2018 15:10:28 nhanhuuhieu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
478349 02/10/2018 07:41:54 Kousei TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2220 KB
477659 01/10/2018 02:50:35 nguyenthanhhien TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
477075 30/09/2018 10:02:41 cogang123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
477048 30/09/2018 09:17:25 khanhnguyen TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
476886 29/09/2018 21:48:14 kycapmtp TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
476872 29/09/2018 21:37:34 bpoytem TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
476662 29/09/2018 18:07:58 khoa_8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
476430 29/09/2018 13:22:39 trungnghia05123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
476057 28/09/2018 20:02:35 hanhien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
475933 28/09/2018 17:05:45 boniva161 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
475494 27/09/2018 22:54:45 hongphong_8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
475315 27/09/2018 21:16:09 chuotvip TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
474564 26/09/2018 21:17:31 Thethvl123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
474550 26/09/2018 21:10:02 vivimini110 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474490 26/09/2018 20:15:06 hieuhehehieu123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
473692 25/09/2018 18:19:19 baokha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
473474 25/09/2018 10:29:17 machiomai8a3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473467 25/09/2018 10:28:24 TUNG_8A3_TDN TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472290 23/09/2018 13:38:38 nghialuffy TRAU - Trâu và cỏ Python 3 Accepted 46 ms 1532 KB
471532 21/09/2018 22:37:33 hieunguyenthi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471524 21/09/2018 22:24:33 viet2805 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471348 21/09/2018 16:15:10 thanhngoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
469863 19/09/2018 20:38:44 VanHieu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
469838 19/09/2018 20:04:20 zxcvbnm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
469186 18/09/2018 18:18:12 vtduong03092112 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
469166 18/09/2018 17:52:31 hellosunny TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
468866 18/09/2018 14:06:31 DeBruyne TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
468654 17/09/2018 23:24:21 red TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
468403 17/09/2018 15:48:08 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
467317 15/09/2018 16:58:20 cotyey TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
466589 14/09/2018 14:37:33 pks0v1p TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466515 14/09/2018 12:55:03 xacutara TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
466079 13/09/2018 18:39:01 hoangnghiaviet TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
464399 11/09/2018 08:50:41 long_thathu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
463332 09/09/2018 16:49:32 CườngReus11 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462839 08/09/2018 21:22:32 leminhcuong298 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
462777 08/09/2018 19:38:49 Khoi2004 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
461864 07/09/2018 14:50:35 phuong2003vtvip TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
461484 06/09/2018 20:15:08 hoangthuc701 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
461224 06/09/2018 14:16:09 manh123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459375 03/09/2018 10:40:35 zolydyck00 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
458159 31/08/2018 15:14:27 khanhsaker97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
457321 30/08/2018 07:32:57 HHHHHHHH TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
457305 30/08/2018 01:00:17 black_stone TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
457179 29/08/2018 20:43:39 xikhud TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
454681 23/08/2018 14:36:31 duong2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
454382 22/08/2018 21:25:16 hitu03 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
453036 19/08/2018 15:10:10 Meliodas TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
452995 19/08/2018 12:45:24 hitu07 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452980 19/08/2018 10:32:11 lananhtkd TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
451805 16/08/2018 20:04:08 hitu02 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451586 16/08/2018 15:52:34 hitu08 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451475 16/08/2018 14:36:54 vohinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451189 15/08/2018 20:51:35 tototete TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
450940 15/08/2018 09:24:34 hitu05 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
450673 14/08/2018 18:36:34 ThànhLuân TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
449871 13/08/2018 00:34:45 jsomebodywtbl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
449771 12/08/2018 20:52:58 0975880897 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
447959 07/08/2018 22:35:39 maihuuton987 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
447913 07/08/2018 20:58:25 lucdaoquanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
446804 03/08/2018 09:21:34 LongÇhampion TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446562 02/08/2018 16:00:16 0941054 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
445815 31/07/2018 15:14:31 bluecat9x TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
445237 29/07/2018 23:02:14 thaolinh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
445045 28/07/2018 19:57:27 hoanganh28122005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
444416 26/07/2018 10:43:12 phuongnhi_tran_1206 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
443897 25/07/2018 10:29:01 nguyetanh10102005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
443668 24/07/2018 17:27:24 tronghieuACM TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
443334 23/07/2018 12:51:05 hdv250202 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1140 KB
442283 19/07/2018 15:00:23 nhatanh10102005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
439315 08/07/2018 16:28:08 ducanhgx TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 187 ms 17776 KB
438639 05/07/2018 16:34:33 paradisebay TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
438483 05/07/2018 00:37:07 KHOI2611 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
437962 02/07/2018 08:43:05 truonghxpt1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437797 01/07/2018 08:12:40 ironmank37d TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437413 29/06/2018 10:06:40 linhle232001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
436150 23/06/2018 21:38:57 chienbinhlyoko TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
436002 23/06/2018 09:02:24 yorukarasu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
435918 22/06/2018 15:36:42 nhattuan722 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
434728 20/06/2018 20:17:46 kaitoukid1609 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
434645 20/06/2018 13:08:35 kaitoukid1609 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
434385 19/06/2018 09:32:58 zxcvbgt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
432489 13/06/2018 10:31:40 ledat112233 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
432485 13/06/2018 10:00:54 hung30052002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
431656 08/06/2018 21:53:36 vantien077 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
430750 05/06/2018 19:31:45 taminhquanno21 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
430524 04/06/2018 22:40:34 rangnokapk TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429284 30/05/2018 21:03:23 vietthanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
427045 25/05/2018 10:54:12 nhathuypt25 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
426479 22/05/2018 16:43:55 NTUThananhthien TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
424937 14/05/2018 23:08:28 fake1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
422843 02/05/2018 20:30:38 dungdq2002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422775 02/05/2018 09:53:27 dongLinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
422605 01/05/2018 15:34:56 nguyenvantien0903 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
421626 26/04/2018 23:45:57 kaitou1412 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
421390 26/04/2018 10:04:46 chicken1996 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
420675 23/04/2018 18:34:15 phamthanhtrung123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
420401 22/04/2018 13:55:03 Quanpro98 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418824 16/04/2018 22:38:45 CongLyK98 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
416613 12/04/2018 20:53:29 nguyentuan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416326 12/04/2018 10:38:17 Love4T144 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
415973 11/04/2018 14:42:09 vcn123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
415260 09/04/2018 20:52:53 phamthanhtrung123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
413070 04/04/2018 05:57:16 bibinguyen TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
412972 03/04/2018 21:39:23 buihongxuyenk98lhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
412956 03/04/2018 21:27:55 mycatismoon TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
411929 01/04/2018 08:51:40 karasu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
411764 31/03/2018 17:12:28 __________ TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
410754 29/03/2018 10:51:59 thanhria TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 203 ms 17668 KB
410140 27/03/2018 20:49:37 55555 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
410109 27/03/2018 19:48:27 Anh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
409797 27/03/2018 08:08:33 truongcao TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
409014 25/03/2018 13:29:06 trang2002cool02 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
407645 22/03/2018 08:17:47 letuongminh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
407542 22/03/2018 07:07:00 hoaigiang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
407541 22/03/2018 07:05:29 tinhochbt TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
407039 21/03/2018 07:36:11 hungokok TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
406146 18/03/2018 10:25:57 kienldt123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
402608 11/03/2018 13:17:55 trananhprince TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
401432 07/03/2018 00:08:04 cyb3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
400655 03/03/2018 21:55:31 lanhhan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
400274 02/03/2018 21:49:56 toila4120 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
399999 02/03/2018 07:55:04 anhduy1811 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
399148 27/02/2018 15:39:44 thuyvan123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
399146 27/02/2018 15:38:26 dat_tran1200 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398531 24/02/2018 20:50:05 khaitobeo12 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
398530 24/02/2018 20:49:54 longvt24 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
397513 21/02/2018 00:14:00 vandai61 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
396757 16/02/2018 16:38:33 QUARK TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
396477 14/02/2018 21:23:21 nqvmystery123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
396314 13/02/2018 21:35:49 minhlam2102002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2200 KB
394815 07/02/2018 13:13:18 hut_phamquochuy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
393816 02/02/2018 21:04:20 vantho1298 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
392754 30/01/2018 16:14:46 duongbp1990 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392457 29/01/2018 18:35:41 tranthutrang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
390553 24/01/2018 22:20:29 ntngocngoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
387263 18/01/2018 19:15:06 lockhaicttv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
387254 18/01/2018 18:14:37 thanhhoang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
387097 18/01/2018 11:31:41 tranminhtan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
386847 17/01/2018 19:39:17 quan8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386821 17/01/2018 16:59:49 hunghz123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
385019 12/01/2018 15:44:37 nguyennhandannnd TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
384342 11/01/2018 10:01:08 giangvu258 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384186 10/01/2018 19:58:51 ngocminh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
384185 10/01/2018 19:56:02 ngocminh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383891 10/01/2018 10:48:18 SavarinJames TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383836 10/01/2018 08:15:26 ducden2003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383574 09/01/2018 15:08:36 QuỳnhNhư TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383378 09/01/2018 08:37:27 chinhhi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
382649 06/01/2018 22:21:09 doduc2652002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382580 06/01/2018 20:13:39 Socola_Đại_Ca TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
382574 06/01/2018 20:05:21 Socola_Đại_Ca TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
381231 03/01/2018 09:25:12 ntd992003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381223 03/01/2018 09:17:38 cat TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380720 02/01/2018 13:20:18 hongquan_no1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
379171 30/12/2017 07:36:54 phannhatloi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
378686 28/12/2017 19:41:34 anhminh2912003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
378476 28/12/2017 11:05:09 php122002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
378239 27/12/2017 20:32:16 iiiiiii125478 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
378232 27/12/2017 20:24:07 nguyenchicuong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
378218 27/12/2017 20:00:11 ducthien1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
378201 27/12/2017 18:25:53 haxorus2004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
378157 27/12/2017 15:49:57 lêanhtuấn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
377460 24/12/2017 22:51:33 minhth_1412 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376131 18/12/2017 08:41:11 vuvietha TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
375877 17/12/2017 09:44:15 tenda1234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
375546 15/12/2017 21:33:11 VTTNTTT TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
375497 15/12/2017 19:47:14 changlangtu97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
375388 15/12/2017 15:29:25 hoi_lam_gi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
374798 14/12/2017 09:26:32 kami TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
374635 13/12/2017 21:16:40 hihihil2010 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374503 13/12/2017 14:09:32 Phandat16 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
374155 12/12/2017 01:33:20 khoa0308 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
374117 11/12/2017 21:35:57 thinh2242005lop7A3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
373991 11/12/2017 14:08:58 MrRobot TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
373912 11/12/2017 08:11:17 Nguyenkhoi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 1240 KB
373909 11/12/2017 08:07:43 thanhha7a3TDN TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
373908 11/12/2017 08:07:32 2005tung TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
373907 11/12/2017 08:06:54 balancebreaker2123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
373891 11/12/2017 07:59:08 AcMongBongDem TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
373886 11/12/2017 07:57:43 amonyous TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 1232 KB
373879 11/12/2017 07:51:00 hoainam2222005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
373877 11/12/2017 07:49:55 phươnganh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
373874 11/12/2017 07:49:36 ngocloly TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
373872 11/12/2017 07:48:45 hoainam2222005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
373868 11/12/2017 07:47:58 20052005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
373864 11/12/2017 07:46:26 nam7a3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
373850 11/12/2017 06:06:28 Azusaki TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
373833 10/12/2017 22:19:45 AcMongBongDem TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
373736 10/12/2017 18:25:03 hoalinh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
373346 08/12/2017 22:58:52 Sakura TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
373186 08/12/2017 15:54:26 munrio123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
373143 08/12/2017 15:23:58 tuanhbt133 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
372019 05/12/2017 09:40:32 SmithWinter TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
372002 05/12/2017 08:20:02 minhanhgaru TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371987 05/12/2017 07:46:28 duymai1612 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
371796 04/12/2017 19:48:42 thinh2242005lop7A3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
371389 04/12/2017 09:04:49 Minhkiu7a3_TDN TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
370143 01/12/2017 20:58:21 orimashaky TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
370009 01/12/2017 15:36:32 hieunv1996 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
369928 01/12/2017 13:20:33 votrunghieu9a2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
368919 29/11/2017 17:53:47 dinhthanhnga06 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
367095 27/11/2017 20:32:09 badaocm234 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
366878 27/11/2017 14:37:29 namtao97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
366226 26/11/2017 00:24:21 trainolp2017 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
366060 25/11/2017 20:10:19 bachphuongcuu7a7_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
365517 24/11/2017 16:57:45 sanglequang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
364891 23/11/2017 17:07:10 quocnguyen TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
363954 22/11/2017 02:04:49 hlsclan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
363063 20/11/2017 12:14:12 transsthaoss TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
362868 19/11/2017 21:35:12 nguyenthanhtung TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1488 KB
362606 19/11/2017 09:02:17 thao1234 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
362605 19/11/2017 09:01:38 thao1234 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362415 18/11/2017 16:28:22 thanh123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
360840 15/11/2017 21:44:03 vinhntndu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360703 15/11/2017 20:17:11 buicamtu108 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
360008 14/11/2017 17:16:05 anhdhbn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
359709 14/11/2017 14:49:46 HVT TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
359006 13/11/2017 16:00:21 luxabu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
358408 12/11/2017 19:37:46 WhileBlack TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357490 11/11/2017 09:13:24 bachhuyhung20102001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356925 10/11/2017 14:22:47 phichau123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
356608 09/11/2017 22:54:13 chinhd17ht01tdmu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
355406 08/11/2017 15:02:51 minh3chap TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
355117 08/11/2017 09:50:49 trancongluanmta TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
353399 06/11/2017 08:37:56 tthm TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
353398 06/11/2017 08:37:40 TuanĐz7A3TĐn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
353395 06/11/2017 08:37:14 TuanĐz7A3TĐn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
352930 05/11/2017 10:03:07 Phuongthaond TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
352627 04/11/2017 20:41:11 WTF24 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
351851 03/11/2017 15:18:54 Thai TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
351778 03/11/2017 11:28:29 khoinguyentdmu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
350686 02/11/2017 08:14:19 binh0913546622 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
349902 01/11/2017 07:28:58 hoan2k1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
346450 27/10/2017 13:17:35 0000000000 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
345100 25/10/2017 21:33:55 meobeo1234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
345006 25/10/2017 20:38:25 HoàngLộcCQT TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
344936 25/10/2017 19:58:18 hoanganhlaboss139 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343422 23/10/2017 21:21:18 minhaho160601 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
343121 23/10/2017 16:00:05 freepascal TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
343049 23/10/2017 15:30:50 vietdeptrai TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
342545 22/10/2017 15:32:12 huy9a1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
342483 22/10/2017 14:51:59 wind87915 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
342339 22/10/2017 09:09:47 tinhhk15 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
342156 21/10/2017 21:40:59 hung080104 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
342154 21/10/2017 21:39:51 nguyenvuminhtri2004 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
341524 21/10/2017 08:56:37 dungzudd231001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
341022 20/10/2017 13:50:51 hoi_lam_gi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
339925 19/10/2017 08:49:41 saothuaduoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
339599 18/10/2017 20:17:27 Sieyco123456 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
339114 17/10/2017 21:46:48 hoainam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
338982 17/10/2017 20:28:03 manhh15 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338213 16/10/2017 21:52:28 hung8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
337910 16/10/2017 19:50:04 hoangtrung080697 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
336190 14/10/2017 15:24:10 Raito TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335708 13/10/2017 21:02:29 thienhk15 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335582 13/10/2017 15:54:21 long123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335277 12/10/2017 23:43:10 MinhThư TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
335138 12/10/2017 21:22:32 nguyenquechi123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
335026 12/10/2017 20:18:43 uitachi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
334893 12/10/2017 16:40:48 BaoKhuong TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
334650 12/10/2017 14:03:05 SHieu8a3TDN2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
334359 11/10/2017 22:55:45 sanglequang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
334003 11/10/2017 15:50:45 caovantheanh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
333774 11/10/2017 08:23:22 phambichngoclamson2002 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 703 ms 1808 KB
333751 11/10/2017 07:46:06 tanan112 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332690 09/10/2017 19:59:10 haltv TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
332043 08/10/2017 20:42:01 vikhangcqt171 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
331645 08/10/2017 13:37:45 NAKICTI TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
331422 08/10/2017 08:54:01 kyonest12 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 687 ms 1780 KB
330442 06/10/2017 22:07:17 hieu8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
330099 06/10/2017 16:39:27 darkdragon02 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
329570 05/10/2017 20:07:50 thamtudeptrai007 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
329195 04/10/2017 23:33:45 Than TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
329186 04/10/2017 22:57:30 NgocBao2786 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328269 03/10/2017 10:04:15 hanhhuyenit1619 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
327880 02/10/2017 21:33:20 kimngan8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
327846 02/10/2017 21:18:27 tuananhtdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
327841 02/10/2017 21:16:52 nam8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
327838 02/10/2017 21:15:47 nam8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
327761 02/10/2017 20:49:37 ha8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
327740 02/10/2017 20:41:28 CoSosiBT TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
327694 02/10/2017 20:21:51 hungga1711 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
326710 01/10/2017 14:39:57 minhtdn8a3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2068 KB
326612 01/10/2017 12:31:26 lcnguyendang123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
326595 01/10/2017 12:02:05 hung1321 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
326557 01/10/2017 10:55:26 hieu8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2444 KB
325097 29/09/2017 00:31:19 haidangdz TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
325007 28/09/2017 22:50:34 thanh8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
324919 28/09/2017 21:30:20 huuk98lhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324692 28/09/2017 16:30:00 minhno2000_tdn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
324675 28/09/2017 16:26:04 Tuan8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2572 KB
324586 28/09/2017 15:55:30 hoa8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
324585 28/09/2017 15:55:11 thutrang8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
324576 28/09/2017 15:52:19 christzy TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
324522 28/09/2017 15:40:22 MinhChau_A3_TDN_2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
324497 28/09/2017 15:34:02 duc8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
324489 28/09/2017 15:32:14 tue8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
324480 28/09/2017 15:31:13 ngocminh_8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
324476 28/09/2017 15:29:25 MinhChau_A3_TDN_2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
324475 28/09/2017 15:28:58 qđạttdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
324472 28/09/2017 15:28:14 ngocanh8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
324470 28/09/2017 15:27:47 huydat_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
324469 28/09/2017 15:27:15 manh8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
324451 28/09/2017 15:24:23 Viet8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
324449 28/09/2017 15:24:00 ninhduchuy_8a3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2068 KB
324444 28/09/2017 15:22:34 huudat8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2056 KB
324439 28/09/2017 15:21:24 tung_8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1976 KB
324436 28/09/2017 15:21:01 KTPLinh8A3_TĐN2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
324433 28/09/2017 15:20:27 ngolinh8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
324421 28/09/2017 15:18:49 Duong8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
324409 28/09/2017 15:16:16 phamhuy8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
324406 28/09/2017 15:15:34 hai8a3_tdn TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
324405 28/09/2017 15:15:29 cong8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2384 KB
324400 28/09/2017 15:14:21 hieu8a3tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
324396 28/09/2017 15:12:29 trunghieu8a3_tdn2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
324386 28/09/2017 15:10:07 ManhDung8a3_TDN TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2252 KB
324330 28/09/2017 14:36:06 nguyenvanduck98lhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
323929 27/09/2017 21:12:12 xuanchinh97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323550 26/09/2017 22:49:45 khanhtran3596 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
321516 23/09/2017 14:47:13 Master_01 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321499 23/09/2017 14:30:42 masterv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321498 23/09/2017 14:30:10 quangcuongnd29296 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321244 23/09/2017 00:07:48 hoangnghiak98lhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321081 22/09/2017 20:36:21 thanhdatna1996 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
320800 22/09/2017 08:47:47 ducbp TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
320457 21/09/2017 10:27:37 thocon TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
319627 19/09/2017 20:16:57 truongntt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
319243 19/09/2017 01:46:08 tiny TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
319117 18/09/2017 21:05:57 714D65 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318711 17/09/2017 21:45:37 honghoa2k2z TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318686 17/09/2017 19:59:46 8man TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
318683 17/09/2017 19:54:33 8man TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
318620 17/09/2017 17:09:18 phuongnam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318619 17/09/2017 17:08:25 phuongnam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
318541 17/09/2017 15:35:15 ductinLHP TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318537 17/09/2017 15:34:21 daohuuhuyk98lhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317053 14/09/2017 16:10:53 k30tin TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316587 13/09/2017 20:35:25 ngophuthinh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1952 KB
316316 13/09/2017 10:02:34 hahpuc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
316245 12/09/2017 23:11:03 ongtrum19051997 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314921 10/09/2017 10:41:19 huyvuhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312297 03/09/2017 11:06:26 NPL TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
312028 02/09/2017 18:13:17 fcpnh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
311853 02/09/2017 09:20:21 manhcuongcvp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311851 02/09/2017 09:10:57 ProLQM TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
311254 31/08/2017 14:38:39 buiminhkhang TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
311111 30/08/2017 21:59:54 xekoiuxuka TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310527 29/08/2017 15:01:36 tanloitdmu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309474 26/08/2017 21:00:38 nty TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
308848 24/08/2017 23:32:06 myfriend1102vn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
308831 24/08/2017 23:19:51 locnguyen TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
308486 24/08/2017 09:21:45 lecanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
307900 22/08/2017 17:19:58 lehoangcong098py1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307477 21/08/2017 09:19:20 bicrackpro123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307163 19/08/2017 21:49:31 minhthu20201 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
307147 19/08/2017 21:29:54 ABC_XYZ TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
306517 18/08/2017 16:56:45 Ruacon TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
306516 18/08/2017 16:56:05 Ruacon TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
306514 18/08/2017 16:54:54 Ruacon TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
306491 18/08/2017 16:25:02 BINHTHUONG TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
304027 12/08/2017 22:31:49 YeuEmTuCaiNhinDauTien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
303052 10/08/2017 21:38:15 sonnguyen0612 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
301960 07/08/2017 21:43:43 Tu2112003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
301544 06/08/2017 15:52:14 nguyenthien2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
301542 06/08/2017 15:51:18 nguyenthien2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
301537 06/08/2017 15:30:25 nguyenthien2017 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
300943 04/08/2017 08:45:41 tuan_tudl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
300942 04/08/2017 08:45:33 tuan_tudl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
300350 01/08/2017 18:13:15 Nhokkz TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
300347 01/08/2017 16:51:46 anh76qn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
300215 31/07/2017 15:31:30 flightlessbird TRAU - Trâu và cỏ Python 3 Accepted 78 ms 5976 KB
299726 28/07/2017 19:35:13 hungk36b TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
299492 27/07/2017 21:42:31 hains TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
299271 27/07/2017 10:39:45 enteeth TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
299186 27/07/2017 02:31:26 hoanglongbpt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
298163 23/07/2017 16:25:29 trang2002cool TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
298115 23/07/2017 10:42:34 anhbannho147vn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
297888 22/07/2017 20:45:16 skydriver001 TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 171 ms 17396 KB
297178 20/07/2017 10:25:15 congthangk36d TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
295463 14/07/2017 20:37:51 logacc999 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293770 09/07/2017 17:09:10 cvthang56th2 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
292797 05/07/2017 00:11:09 01667401268 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
292070 01/07/2017 01:51:12 huudatwn1q TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
292067 01/07/2017 01:42:12 okeomachnha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
291878 30/06/2017 13:01:18 nmcuongit97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
291070 26/06/2017 20:51:23 azulgrana1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
290971 26/06/2017 13:33:42 caubedaumat TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
290924 26/06/2017 09:08:07 nhpntz0t TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
290303 23/06/2017 21:47:48 ncdkhoa4d TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
290302 23/06/2017 21:46:48 ncdkhoa4d TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
289379 20/06/2017 13:44:02 thanhquy51vn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
288864 18/06/2017 11:28:42 thienbaotb TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
288038 15/06/2017 00:26:38 nguyenhaidang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
287221 12/06/2017 15:24:25 anhvu_cbl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
287218 12/06/2017 15:13:16 thienbaotb TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
286439 09/06/2017 11:23:09 MakmarGod TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
283796 28/05/2017 23:20:36 hoaviet201 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283500 26/05/2017 14:08:32 tuan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283496 26/05/2017 13:58:31 tuan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283045 25/05/2017 01:50:30 thanhquy51vn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282807 24/05/2017 09:23:54 johnstonebig TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282771 24/05/2017 06:50:30 hocattuongltv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282752 23/05/2017 22:56:27 Vinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
279290 15/05/2017 00:18:48 arohigh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
277644 11/05/2017 22:04:16 langocson8125 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
277643 11/05/2017 22:03:28 langocson8125 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277551 11/05/2017 17:06:16 hoangtammaithy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
275801 05/05/2017 14:34:24 buikimanh126 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275213 02/05/2017 19:14:04 hatuank97lhp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
274961 01/05/2017 14:09:41 tranthanhhai TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
274359 28/04/2017 15:46:48 trinhvanluc213 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
273703 25/04/2017 21:19:19 HSam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1472 KB
273650 25/04/2017 17:46:55 frostpixel TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
273198 24/04/2017 00:36:01 contiti TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
271540 17/04/2017 18:42:24 up_out_of_all TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271204 16/04/2017 12:53:14 123B TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
271108 16/04/2017 09:29:57 dangkhoa_pascal TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271089 16/04/2017 08:49:56 thiennhi123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
270012 11/04/2017 21:35:31 nguyenvanbien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269523 10/04/2017 15:54:14 MINHKHANG TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269091 08/04/2017 22:11:57 phamtrunghieuntp TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
267730 05/04/2017 22:07:33 nguyenduclam0605 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
267119 04/04/2017 20:14:09 phongkieu31 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
266864 04/04/2017 12:44:37 myfriend1102vn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
266303 02/04/2017 22:54:23 peppie TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
265136 30/03/2017 15:57:14 khoabhvt TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
264760 29/03/2017 18:28:23 tuan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
260633 19/03/2017 09:17:08 nguyenquyvuong TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
259301 17/03/2017 10:15:03 nkduc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259271 17/03/2017 09:44:37 duyvtvp1919 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
258735 16/03/2017 09:30:25 huynhdinhhiep TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
255988 08/03/2017 19:43:30 Midodra TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
254377 03/03/2017 23:57:50 segio_ramos TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
254359 03/03/2017 23:13:53 manhhungking TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
254358 03/03/2017 23:13:28 manhhungking TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
254357 03/03/2017 23:13:08 manhhungking TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
254338 03/03/2017 22:52:27 chaukhanh2003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
252221 26/02/2017 14:21:13 meomeo123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
251506 23/02/2017 21:03:53 Fui TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
251468 23/02/2017 19:43:08 Adam_Kyle TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
248593 18/02/2017 08:44:06 duyhuylq TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 808 KB
248192 17/02/2017 08:59:48 king744744 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
248187 17/02/2017 08:49:17 king744744 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
246336 11/02/2017 21:52:22 anhtu1197 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
245439 08/02/2017 22:23:47 Soledad TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
244932 06/02/2017 19:55:43 chien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
244745 05/02/2017 21:52:54 mik271 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
244354 03/02/2017 13:51:54 nhannguyen95 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
242001 18/01/2017 10:02:47 omega1100100 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
241458 15/01/2017 15:45:20 Disconnect TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
241345 14/01/2017 23:04:13 tranxuanloc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
240096 11/01/2017 23:11:53 phanluongquan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
240087 11/01/2017 22:27:36 nguyentrungthanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
238626 06/01/2017 09:33:18 SlothSe7en TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1772 KB
238215 04/01/2017 22:18:17 Demo2000 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
238207 04/01/2017 22:14:22 doanthetai2005 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
237992 04/01/2017 15:43:25 hoangthuhang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
237978 04/01/2017 15:24:03 vokhanhan25 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
237736 03/01/2017 15:10:07 qwerty212 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
237151 01/01/2017 09:08:07 nguyenquoctan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
236512 29/12/2016 15:51:01 coderkcdhv TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
236235 28/12/2016 15:07:46 NoName96 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236128 27/12/2016 21:45:58 Nasukek20 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
236111 27/12/2016 21:19:51 tronghk14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
235731 25/12/2016 21:09:31 duyqnguyenle TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
235428 24/12/2016 17:27:46 vinhquana TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
235395 24/12/2016 15:43:26 linhlrx TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
233664 20/12/2016 19:47:16 datgk14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
233526 19/12/2016 22:52:03 dranko TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
233036 17/12/2016 11:47:12 casaumayman TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
232904 16/12/2016 20:38:38 chaats TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
232489 15/12/2016 00:14:31 tuandatqn95 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
232473 14/12/2016 22:58:05 longtruongdt2001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
231497 11/12/2016 22:44:57 ngotrikhiem TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
231474 11/12/2016 21:43:54 rankcựccao TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
231340 11/12/2016 13:03:31 vuonghieuvui TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
230945 09/12/2016 23:39:51 tranlehiep2203 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
230617 09/12/2016 09:55:35 NVL TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
230421 08/12/2016 21:28:07 DucHuy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
230374 08/12/2016 20:45:36 buihoat2003 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
230366 08/12/2016 20:40:07 vhoang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
230318 08/12/2016 19:51:39 leesin TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
230312 08/12/2016 19:44:21 iostream TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
229780 07/12/2016 11:34:45 codera3k48 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2544 KB
229269 05/12/2016 23:05:41 epricesx TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
229266 05/12/2016 23:03:42 hieua2tincvp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
228573 03/12/2016 22:40:50 nguyenhoanganh1612001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
228572 03/12/2016 22:30:17 nvanhoang188 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
228189 02/12/2016 21:02:20 quocanh507 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
226284 28/11/2016 16:52:34 hut_nguyenquynhattu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
226209 28/11/2016 14:25:48 nguyentandat1502 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226125 28/11/2016 09:24:16 thanhngoac272599 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
226107 28/11/2016 08:44:22 ducmanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
220633 19/11/2016 22:25:13 duongtc1 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
220605 19/11/2016 22:05:20 vuhongson TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
220161 18/11/2016 21:42:58 dovanloi017 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
219492 18/11/2016 02:13:10 nguyenthanhtinh365 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
219150 17/11/2016 18:19:35 voxuanny32 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1428 KB
218980 17/11/2016 12:38:09 dats2007 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
217336 14/11/2016 21:17:49 Bội TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
214421 10/11/2016 21:53:33 mansblacks TRAU - Trâu và cỏ Python 3 Accepted 46 ms 1536 KB
213897 09/11/2016 21:39:39 duckunzz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
213847 09/11/2016 20:56:48 khoaat TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
213321 08/11/2016 21:06:43 congtaisqtt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213120 08/11/2016 14:40:16 LHP TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
212855 07/11/2016 22:17:19 NULL TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
212449 07/11/2016 14:55:05 hutphuoc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
211482 05/11/2016 18:04:54 o0985950397 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211161 04/11/2016 22:57:06 noatall2404 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
210655 04/11/2016 02:14:38 2221113513 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
210377 03/11/2016 20:43:01 cuongquep TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
209295 02/11/2016 01:04:23 thanhthai3457 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
208346 31/10/2016 20:58:23 bethogay TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
207880 30/10/2016 21:13:44 duy121604 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
207509 29/10/2016 22:29:38 Minatokaze TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
206392 28/10/2016 14:30:16 mk TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
206377 28/10/2016 14:21:08 dinhvanhuy98 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
205929 27/10/2016 20:34:39 s2lyonking TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
205784 27/10/2016 18:01:16 vietbrave TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
205724 27/10/2016 16:32:56 lehuyhoang050401 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
205690 27/10/2016 15:43:12 agoodstudent TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
205561 27/10/2016 11:34:32 presariohg TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 156 ms 17880 KB
205259 26/10/2016 21:50:44 Ramaas22 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
204144 25/10/2016 08:14:17 ItachiUchiha TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
203885 24/10/2016 20:44:33 rikimaru161 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203147 23/10/2016 21:29:53 anhpro96 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
203139 23/10/2016 21:17:32 Ungocuyen123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
201871 23/10/2016 11:12:32 nguyenthang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
200979 21/10/2016 20:31:17 minhquangsqtt TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
200430 20/10/2016 23:37:37 bjnjucun TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
200393 20/10/2016 23:01:52 ngocnhi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1896 KB
200229 20/10/2016 20:53:27 phamvankhanh1516 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
199811 20/10/2016 09:09:44 ariesgemini TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
199052 19/10/2016 00:31:12 k4mjk4mjz3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
198263 17/10/2016 23:34:00 saladiweslo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
197107 15/10/2016 21:23:14 hut_Phieu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
196544 14/10/2016 23:21:07 tranleduy1233 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
195769 14/10/2016 01:53:19 nqc290997 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195380 13/10/2016 16:59:17 ffyyytt TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
194467 12/10/2016 11:32:19 ngoton TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
193156 11/10/2016 15:27:05 huyenthoai123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
190586 09/10/2016 22:17:20 nguyenkhoa0721 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
190208 08/10/2016 22:10:06 alonekingzx TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
189806 08/10/2016 08:24:51 khoadeptrai TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
189141 06/10/2016 20:55:15 ARSENAL1886 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189039 06/10/2016 18:24:31 huynhtienluc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188720 05/10/2016 22:35:45 hieua2tincvp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
187683 04/10/2016 16:18:54 duahaucc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
187283 03/10/2016 21:43:47 hieua2tincvp TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
187069 03/10/2016 16:04:27 12345678 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186675 02/10/2016 20:08:06 giangstellar365 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186246 01/10/2016 23:54:31 congson123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
186129 01/10/2016 21:26:20 trainer1234 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
185671 30/09/2016 23:00:32 toida12chu TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
184469 29/09/2016 11:00:32 tqhuy2502 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
184085 28/09/2016 16:17:59 anhducpn67 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183223 27/09/2016 10:27:15 darkplayer0211 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
182774 26/09/2016 17:23:34 vphuong214 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 804 KB
182300 25/09/2016 21:15:49 hungdhv97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
180425 21/09/2016 22:37:28 Ahihi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
177275 15/09/2016 22:06:40 yuu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
175976 14/09/2016 03:14:52 phungvitrung TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
174888 13/09/2016 07:47:27 hoangducsmagic TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
174659 12/09/2016 21:49:57 nguyensieuv TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
174612 12/09/2016 21:19:29 lbnvando TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
174531 12/09/2016 20:18:01 giangbabygo123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
174488 12/09/2016 19:17:08 anhnguyen TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 888 KB
173672 11/09/2016 15:53:32 bachnxepu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
173571 11/09/2016 10:33:39 kien_ngo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171104 06/09/2016 23:24:29 sjk TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 296 ms 17388 KB
170926 06/09/2016 20:08:52 awatjkim TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
170539 05/09/2016 21:44:00 addwadec TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170537 05/09/2016 21:43:07 addwadec TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170518 05/09/2016 21:23:58 tkhenry TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168411 02/09/2016 17:15:50 hoang_95125 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
168410 02/09/2016 17:15:00 hoang_95125 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
167984 01/09/2016 14:20:35 haithanh_hmd TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
166147 26/08/2016 16:42:47 016868777758 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
164924 23/08/2016 19:49:16 giacacluong323 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 1016 KB
163992 20/08/2016 23:17:04 ltd99hz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
163594 19/08/2016 16:20:04 192168120 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
162894 16/08/2016 22:48:52 Kei TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162738 16/08/2016 16:14:10 khieunguyen TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162695 16/08/2016 13:39:20 sbeatit TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
162668 16/08/2016 12:20:36 thanhthuy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162443 15/08/2016 18:44:26 Long145236 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162397 15/08/2016 15:50:43 dahaodl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162267 15/08/2016 08:42:59 itcdeveloper14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162261 15/08/2016 08:37:41 itcdeveloper14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
161270 12/08/2016 15:23:20 study TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
161211 12/08/2016 12:56:11 study TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
160780 11/08/2016 11:18:18 itcdeveloper14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
160117 09/08/2016 16:24:25 balobola TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
160007 09/08/2016 11:11:02 hentaino102 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
159603 08/08/2016 13:14:33 cufury TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
159274 07/08/2016 11:50:06 hoanmalai TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158510 05/08/2016 18:28:24 feneyuh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
158322 04/08/2016 22:52:05 3lovephuong3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
158308 04/08/2016 22:13:12 thanhan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
157758 01/08/2016 20:56:37 Voxuanvuong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
156575 28/07/2016 04:14:35 PhanVell TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
155007 26/07/2016 14:25:33 4everkaka TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
154436 23/07/2016 19:07:42 ititorit TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
153434 20/07/2016 08:07:49 lqm181 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
152324 16/07/2016 17:10:37 thuytinh0114 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
151596 13/07/2016 13:52:05 anhduy6102 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
150853 09/07/2016 08:23:21 thienlong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
149715 04/07/2016 07:36:10 trinhbaoanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
149532 03/07/2016 11:42:25 TranHoang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 1712 KB
149488 03/07/2016 08:55:24 hienvt TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 250 ms 16508 KB
148831 30/06/2016 15:21:50 leducthinh0409 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
148577 29/06/2016 16:12:34 hanlongboy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
147678 24/06/2016 08:18:09 huynhthanhtan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
147668 24/06/2016 07:25:22 huynhthanhtan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
145398 19/06/2016 02:02:29 quancr258 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
145114 17/06/2016 19:05:45 HVDInh33 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
143202 12/06/2016 15:40:14 darkness TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
142170 07/06/2016 15:10:50 Tree TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
141558 04/06/2016 16:32:32 SunnyAUG TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141435 04/06/2016 08:36:58 nguyenxuanhaa3 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
141129 03/06/2016 00:29:12 phuonganh1012 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
139374 30/05/2016 13:08:07 ac4ever TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
138211 27/05/2016 22:57:10 abinh2000 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
136993 21/05/2016 17:46:04 cyan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
136879 20/05/2016 21:20:00 trivonhan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
136792 20/05/2016 10:29:21 junlexo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
134383 02/05/2016 16:45:54 ngungu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
134121 30/04/2016 14:01:52 caothesan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
132389 18/04/2016 00:57:10 thanhan_1715 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
130710 12/04/2016 17:07:41 Yu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
129104 04/04/2016 18:30:52 nguyentamdat TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
129082 04/04/2016 17:45:30 Assassin TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
128330 01/04/2016 00:24:56 tranlethanhphan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
127330 27/03/2016 19:38:48 fuck_admin TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
126899 24/03/2016 23:57:49 khangtran TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
125858 19/03/2016 12:33:13 Aoba TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
124882 15/03/2016 15:07:42 nameless TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
123800 09/03/2016 08:27:41 mialui TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
123789 09/03/2016 01:22:36 Steven_DK TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
123738 08/03/2016 19:27:39 TQT TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
123246 05/03/2016 20:21:44 dragonballzvip123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
120246 18/02/2016 13:10:42 lvdo92 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
119935 16/02/2016 21:10:17 hungs20 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
119447 14/02/2016 19:02:46 tatthang96 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
118069 06/02/2016 11:52:35 dqhungdl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
116251 01/02/2016 10:09:48 tuanvp2001 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
115101 28/01/2016 20:05:18 hai17032001 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112402 15/01/2016 18:15:08 datbeohbbh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
111769 12/01/2016 22:43:14 lehoainam TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
111599 11/01/2016 19:09:49 tuancanhktpm TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
111326 09/01/2016 21:04:14 thedblaster TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
111211 09/01/2016 12:25:05 chitam117119 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
111140 08/01/2016 16:28:47 saophaixoan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
111116 08/01/2016 15:05:32 flyitaly TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
111099 08/01/2016 14:40:17 0968866747j TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
111010 07/01/2016 20:31:32 kazutohbt TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110794 06/01/2016 17:31:38 ngonamduonghl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
110607 05/01/2016 20:43:11 0985971934j TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
110540 05/01/2016 16:00:02 tramy2702 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
110206 03/01/2016 21:32:34 dung TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110125 03/01/2016 14:36:47 BoB TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109927 02/01/2016 10:04:06 hoangpro1vip TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109428 30/12/2015 14:16:19 lol2308 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
106611 17/12/2015 19:11:44 aquawind0130 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
106605 17/12/2015 16:20:19 yennhi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106187 15/12/2015 16:04:13 kidkuro145 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
105602 11/12/2015 21:06:51 newfull TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
105576 11/12/2015 19:44:53 hanhlv270597 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
104496 07/12/2015 20:53:46 TrangPham TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
99778 29/11/2015 15:45:21 johnnycracker99104746 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
98571 24/11/2015 20:11:34 addwade TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
98465 24/11/2015 14:44:22 klingous TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
98207 23/11/2015 22:14:24 luuchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
97947 23/11/2015 09:46:32 nvtu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
95814 20/11/2015 22:05:41 danghuy09 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
95202 19/11/2015 13:25:04 cobonla TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
95196 19/11/2015 13:07:06 cobonla TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
94604 18/11/2015 09:55:21 ACM2015 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
94562 18/11/2015 03:47:53 minhem1231 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
94484 17/11/2015 21:48:35 riotgame TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
93931 16/11/2015 21:06:46 nguhoc123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
93442 15/11/2015 23:31:52 nmint8m TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
93175 15/11/2015 18:42:28 tuyencao2509 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
93174 15/11/2015 18:41:51 dangminhtuan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
92463 14/11/2015 12:58:44 123456 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
90988 11/11/2015 11:15:54 emlahoagio TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
90982 11/11/2015 10:58:25 tranquockhanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
90702 10/11/2015 19:51:45 TCUCGiang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
89814 09/11/2015 07:32:14 onebpiece1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89478 08/11/2015 10:33:12 poweriknow TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
89468 08/11/2015 10:07:38 muadaumua TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89450 08/11/2015 08:53:07 Hhcckqnl TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
89442 08/11/2015 08:15:56 anhnguyen6529 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
88932 07/11/2015 00:06:13 tiabennita TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
88926 06/11/2015 23:31:18 cyan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
88765 06/11/2015 20:17:42 lthbinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
88724 06/11/2015 19:39:15 namnguyen123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
88550 06/11/2015 00:45:52 psucoder TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 171 ms 13632 KB
88472 05/11/2015 22:15:54 phanhiep10a2 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
88400 05/11/2015 21:04:56 hoanqq123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
88053 05/11/2015 08:51:16 datdi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
88052 05/11/2015 08:51:16 datdi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87021 02/11/2015 20:45:59 nguyenthehop TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
85142 29/10/2015 10:18:48 dunsdo99 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
85006 28/10/2015 23:03:04 MTAnewbie TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
85002 28/10/2015 22:57:20 MTAnewbie TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 756 KB
84839 28/10/2015 19:25:33 NgaoMta4596 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
84472 28/10/2015 09:14:15 hoainamchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 824 KB
83878 27/10/2015 08:52:12 angelo TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
83565 26/10/2015 20:47:29 emyeuadmin TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
83167 25/10/2015 22:13:10 longnp030 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
82678 24/10/2015 10:51:19 legendtk84 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
82378 23/10/2015 21:36:50 chomeo13 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
82041 22/10/2015 21:12:59 i_dont_know TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
81448 21/10/2015 21:49:50 chigau123456 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
80209 19/10/2015 10:54:47 cvthang123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
79357 16/10/2015 16:05:06 longnghiem1999 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
77816 11/10/2015 20:55:50 ngcaobaolong TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
77634 11/10/2015 08:48:24 hvdungchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
76957 09/10/2015 16:32:29 vuquelam29 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
76687 08/10/2015 22:42:58 MrTus97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
76189 08/10/2015 04:34:35 Cherry TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 832 KB
75088 05/10/2015 23:07:06 gietbarca TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
74954 05/10/2015 21:27:05 trantienlqd200620 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
72491 04/10/2015 10:11:08 kimtuyentran TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
72101 03/10/2015 21:03:51 thuyduyennguyen TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
72073 03/10/2015 20:21:50 huyenthoai101 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
72011 03/10/2015 17:35:37 huuhieu2k TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
71510 02/10/2015 15:41:12 toan411998 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 856 KB
71300 02/10/2015 08:04:07 chalker TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
71163 01/10/2015 22:38:37 tanphu0208 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
69620 29/09/2015 14:26:35 anvodacu0112 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
68994 27/09/2015 17:24:57 dominhhaitinchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
68788 27/09/2015 10:23:37 nganluuchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
68723 27/09/2015 07:55:18 dhkhtn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 848 KB
68685 26/09/2015 23:20:13 nguyenhuutienk56a3 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68494 26/09/2015 17:00:53 HẰNGCHV TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
68481 26/09/2015 16:10:04 phuonganhchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
68274 26/09/2015 09:39:40 nguyenlannhi_chv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
67823 25/09/2015 11:55:21 typpoppop TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
67810 25/09/2015 11:10:55 duongblue TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
67689 24/09/2015 23:07:46 xuantruongchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
67606 24/09/2015 19:46:43 vietlongchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
67442 24/09/2015 16:09:45 sieuga2712 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
67433 24/09/2015 16:05:38 Trangchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
67432 24/09/2015 16:04:02 nminhchau13chv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
67407 24/09/2015 15:51:27 vietlongchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
67402 24/09/2015 15:49:46 hieu_chv_10tin TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
67093 24/09/2015 12:42:49 Dangminhtin TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
67053 24/09/2015 09:35:13 lotac TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
65796 21/09/2015 12:48:28 dacthai2807 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
65710 20/09/2015 22:07:57 dacthai2807 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64956 18/09/2015 21:45:21 damsanchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64760 18/09/2015 16:21:21 doantringuyen TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
63504 14/09/2015 15:49:26 vpn0809 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
63077 13/09/2015 16:33:45 trankimhung123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
63076 13/09/2015 16:33:23 trankimhung123 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62354 10/09/2015 21:56:05 ruki TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
60476 04/09/2015 12:32:17 phuleethanh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
60414 04/09/2015 09:59:57 MTAZero TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
59917 02/09/2015 16:18:40 sushi TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
59804 02/09/2015 10:54:25 Hint_gokai TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
59723 01/09/2015 19:59:27 sesshomalong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
59420 31/08/2015 15:19:16 dangcuong_123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
59373 30/08/2015 22:26:53 romqn1999 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
58793 27/08/2015 22:11:17 vinhtrong97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 960 KB
57446 26/08/2015 22:10:17 huynhnhat TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
55994 24/08/2015 22:37:12 nguvaho TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
55489 23/08/2015 12:49:18 duytoannguyenledh TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
55475 23/08/2015 12:09:16 huynhduy_hmd TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
54448 21/08/2015 19:57:00 JCORE TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
54429 21/08/2015 17:21:48 bvd TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
51983 13/08/2015 15:06:01 UiM TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
50548 08/08/2015 14:01:25 hoangthongvo TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
50541 08/08/2015 13:55:39 hoangthongvo TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 708 KB
50523 08/08/2015 10:33:19 manhha251 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 708 KB
49681 01/08/2015 15:37:13 npltv TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
48975 26/07/2015 02:19:11 khongduocbocuoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 668 KB
48248 20/07/2015 20:11:56 lamquangvinhATO TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 604 KB
47445 17/07/2015 20:07:07 ngothanhkong TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
47274 16/07/2015 18:45:34 duckhai2102 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
46201 15/07/2015 17:38:33 tranminhchien TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
46084 14/07/2015 17:52:12 sonhn99 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
45937 13/07/2015 23:01:58 dambaquyen96 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45469 13/07/2015 10:13:34 Loda TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 928 KB
44813 08/07/2015 09:52:55 bacthosan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
44065 01/07/2015 01:28:27 lvt2000 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
43995 30/06/2015 15:18:45 lenguyen2204 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
43987 30/06/2015 13:05:44 lenguyen2204 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
43927 29/06/2015 20:19:48 phamvuhai22 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
43915 29/06/2015 18:39:32 phamquanghuy1001 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
43124 24/06/2015 03:01:25 phuongle0205 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 556 KB
41878 20/06/2015 10:17:22 boteomap2 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
41532 17/06/2015 16:15:29 danbinhtrieu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
41465 16/06/2015 22:45:35 vuthanhlam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
41424 16/06/2015 16:22:42 DSQT TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 568 KB
41405 16/06/2015 15:17:03 nguyenphilong TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 536 KB
41286 15/06/2015 22:14:47 anhchi821999 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
40909 13/06/2015 13:04:00 tanphatvan TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
39731 10/06/2015 01:40:55 AresGod TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
39572 07/06/2015 15:40:55 mrtan_lovelife TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
39222 03/06/2015 04:17:13 ffwcenter TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
38888 01/06/2015 20:52:12 testthuthoi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
37999 30/05/2015 09:18:50 Comrade TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
36758 26/05/2015 21:52:10 the_c TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
36713 26/05/2015 16:20:13 thilove98 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
36474 24/05/2015 18:47:48 ngan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
35877 17/05/2015 00:12:01 farmerboy TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
33116 07/05/2015 21:03:02 2625xxx TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 668 KB
33063 07/05/2015 09:51:40 wInD_MtA TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 940 KB
32715 04/05/2015 21:36:21 ducnt25899 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
32660 04/05/2015 15:23:21 middlest TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
32337 30/04/2015 19:54:36 ducnt25899 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
31928 27/04/2015 21:46:33 yogathanh99 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
31918 27/04/2015 21:16:44 Nguyenthaihoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
31813 26/04/2015 16:36:02 nhatnam1711999 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2548 KB
31688 25/04/2015 21:20:32 mikelhpdatke TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
31469 24/04/2015 14:54:59 nguyenmanhthien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
31437 24/04/2015 09:27:34 linhnguyen3696 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
31301 23/04/2015 18:03:10 nghethuat102 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
30766 20/04/2015 20:17:52 phanthanhnam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
30605 20/04/2015 00:37:53 anhtu1998 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 604 KB
29553 17/04/2015 18:37:20 tranvthanhson TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 716 KB
27074 12/04/2015 12:50:53 Algo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
26510 04/04/2015 19:26:52 quanghsprovp TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2304 KB
26337 02/04/2015 17:21:28 trungvt130584 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 768 KB
26011 30/03/2015 21:36:59 _Hexa_ TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
25867 30/03/2015 10:43:01 phamtan11 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
24563 24/03/2015 13:09:15 only_love97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
24065 22/03/2015 15:59:07 nhocksoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
21381 15/03/2015 12:14:19 vuducnhi TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
21295 14/03/2015 15:58:18 glass99ss TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
21217 13/03/2015 22:59:00 kieuquocdat123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
21214 13/03/2015 22:52:15 vdn1999bxvp TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
21098 12/03/2015 09:40:23 garrychin TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
19082 11/03/2015 09:15:26 thanh_oai TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 596 KB
17163 10/03/2015 21:21:01 clrscrduc11 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 516 KB
14102 27/02/2015 09:32:38 nhutrg1998 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 532 KB
12980 14/02/2015 15:21:34 hinodi_1998 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11358 31/01/2015 17:24:13 Nuputa_95 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
11161 26/01/2015 02:09:30 Hungnguyenvan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
11134 25/01/2015 14:07:25 tankorbox TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10842 21/01/2015 23:53:16 letruonglam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10729 21/01/2015 02:08:32 VietNamVoDich TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 636 KB
10424 18/01/2015 08:43:18 xxxyyyzzz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 612 KB
10404 17/01/2015 22:51:51 stepde15 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10249 16/01/2015 21:44:24 bengoc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
8776 12/01/2015 23:29:09 strongboss TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 760 KB
8719 12/01/2015 15:18:17 marj8995 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
8710 12/01/2015 13:42:13 stepde15 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1664 KB
8373 09/01/2015 23:56:52 nxphuc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 704 KB
8209 08/01/2015 09:31:42 phuchoahodo TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
7723 02/01/2015 09:58:01 irrres111 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
7637 30/12/2014 19:40:15 conglinh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
7482 25/12/2014 08:29:00 PhuongThao TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7480 25/12/2014 00:23:12 junking TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
7254 17/12/2014 18:34:47 MeigyokuThmn TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7198 17/12/2014 06:13:35 quanrealnguyen TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
7164 16/12/2014 10:20:51 chivo912 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
6949 12/12/2014 02:01:59 itntc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
6791 08/12/2014 19:37:44 vusaka TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
6749 08/12/2014 09:22:45 quochuycnttntu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
6669 06/12/2014 23:45:51 thanhbinh0995 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 732 KB
6580 05/12/2014 20:15:52 dinhvanduy7895 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
5535 17/11/2014 19:07:59 thanhCode TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
5461 16/11/2014 21:14:19 ThienCoder TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 912 KB
5383 15/11/2014 05:49:15 kamagiao TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
4414 12/11/2014 22:40:37 thienphuc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
4412 12/11/2014 22:38:13 thienphuc TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 708 KB
4405 12/11/2014 21:24:11 sunshine TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
4317 10/11/2014 20:34:06 voquocthang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
4303 10/11/2014 17:22:08 ductam TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
4266 10/11/2014 13:43:17 phamhuuthien TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
3934 09/11/2014 11:46:26 chuppachup TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
3931 09/11/2014 11:18:23 NhatHoang TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
3902 08/11/2014 20:46:31 duyman94 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
3875 08/11/2014 09:59:29 nguyenngocliem TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
3858 07/11/2014 21:00:04 ITNguyen9x TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 620 KB
3851 07/11/2014 19:35:59 haituanth2 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3844 07/11/2014 17:53:43 vusaka TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
3815 06/11/2014 18:51:58 stepde14 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
Back to Top