Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739232 01/04/2020 22:54:44 lnatuan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
739029 01/04/2020 15:39:13 biabeogo147 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
738960 01/04/2020 10:33:14 knam4202 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 2808 KB
738466 30/03/2020 16:17:06 ltd9a4gpc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
737319 26/03/2020 16:41:33 kassivender DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
737290 26/03/2020 14:44:14 tuan1642001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3256 KB
737285 26/03/2020 14:14:12 lucky_boy DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2192 KB
737160 25/03/2020 22:10:19 bbamm DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
735886 21/03/2020 20:53:43 hokage1201 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1504 KB
735824 21/03/2020 16:40:56 itsmenoname DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 3240 KB
735166 19/03/2020 16:03:02 long8212 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3352 KB
735020 19/03/2020 08:39:11 tienloc_dz DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
733278 15/03/2020 15:08:52 nguyenvinhkhang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2528 KB
733206 15/03/2020 09:58:57 drlamlqd9 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
733113 14/03/2020 20:47:06 hieuishere DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2916 KB
733111 14/03/2020 20:45:20 hieuishere DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2928 KB
733100 14/03/2020 20:33:39 hieuishere DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2924 KB
732953 14/03/2020 09:45:35 0919211420 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
730131 07/03/2020 18:48:28 vhskillpro2 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 281 ms 13440 KB
729867 06/03/2020 23:09:28 vietanhk99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3040 KB
729866 06/03/2020 23:08:54 vietanhk99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2772 KB
729864 06/03/2020 23:06:54 manhender DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2856 KB
728377 03/03/2020 19:51:30 thống DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2900 KB
726326 27/02/2020 09:09:03 AngusX DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
726098 26/02/2020 16:30:26 duylele1173 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
724557 23/02/2020 14:43:51 tuanmapun DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
724552 23/02/2020 14:37:05 thanhminh1112 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
724545 23/02/2020 14:31:12 byvf DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 4084 KB
724169 22/02/2020 17:01:05 dangthithuyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
723150 20/02/2020 12:19:08 damminhquan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 3144 KB
722734 19/02/2020 16:06:57 tuananh1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2772 KB
722439 19/02/2020 09:25:12 phamchibinh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 3184 KB
722253 18/02/2020 19:13:36 congbinh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
721900 18/02/2020 04:40:16 naeco DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3316 KB
721898 18/02/2020 04:36:35 naeco DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2892 KB
721897 18/02/2020 04:36:05 naeco DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2892 KB
721002 16/02/2020 14:02:24 ptcvp121 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2800 KB
721000 16/02/2020 13:56:32 ptcvp121 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2780 KB
720881 16/02/2020 08:51:54 linhngao121212 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
720724 15/02/2020 20:41:37 ntnvlog DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
720633 15/02/2020 17:07:25 huuhoangle DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
720531 15/02/2020 15:57:15 caocuong1210 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 3328 KB
720456 15/02/2020 14:40:23 Nducnha DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2192 KB
719324 12/02/2020 22:18:16 cbl_conghuynh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2516 KB
719159 12/02/2020 17:14:03 camlaitin DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
718666 11/02/2020 17:50:04 dinhhuuduc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
718660 11/02/2020 17:25:57 Love DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
717569 09/02/2020 21:03:26 phgquynh2208 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
717486 09/02/2020 19:27:20 baopham19062003kgkgkg DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2608 KB
716653 08/02/2020 09:01:06 000DANG DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
716588 07/02/2020 22:41:13 duyvu123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 3168 KB
716133 07/02/2020 10:31:29 Hieuloi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2520 KB
715844 06/02/2020 20:58:23 helloeveryone DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
715658 06/02/2020 16:41:17 ttt1405 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
715091 05/02/2020 20:38:21 tienloc_tvn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
714762 05/02/2020 13:07:26 drloc2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2468 KB
714004 03/02/2020 20:19:20 luxabu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2204 KB
713770 03/02/2020 08:37:55 kimcuong_tvn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
713769 03/02/2020 08:37:01 kimngan_tvn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
713715 03/02/2020 00:19:03 mnhphm DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3352 KB
713712 03/02/2020 00:08:57 mnhphm DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3352 KB
713496 02/02/2020 16:39:43 Hàoa1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
713197 01/02/2020 22:11:36 namu10x DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2204 KB
712297 30/01/2020 22:11:02 Linhdethuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2876 KB
711989 30/01/2020 14:53:53 Evanstn2412 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2204 KB
710391 27/01/2020 22:54:54 shiraishi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2892 KB
710240 27/01/2020 16:08:12 bku_lapis DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2816 KB
710170 27/01/2020 11:54:21 cbl_vietnam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
710169 27/01/2020 11:52:36 cbl_hoanglinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
710165 27/01/2020 11:46:39 cbl_vietnam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
710163 27/01/2020 11:38:02 cbl_vietnam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
709735 25/01/2020 09:03:57 nguyenhieuckt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
709105 23/01/2020 14:50:35 tranbac1128 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2172 KB
708716 22/01/2020 14:13:46 hoangchisi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
708266 21/01/2020 20:48:34 HackerMan DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
707047 19/01/2020 06:54:20 mashiro9933 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
706561 18/01/2020 10:19:25 suxzat DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2916 KB
705707 16/01/2020 14:48:51 KillMonger DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 234 ms 15892 KB
705108 15/01/2020 14:20:51 haupas DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
704634 14/01/2020 13:59:05 darkclo DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2328 KB
704632 14/01/2020 13:57:37 bliztcranked DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2324 KB
704631 14/01/2020 13:55:50 tienminhktvn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2308 KB
704627 14/01/2020 13:51:58 vinh123zxcvbnm DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 3004 KB
704626 14/01/2020 13:50:11 hieu1592004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
704625 14/01/2020 13:49:23 vinh123zxcvbnm DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 312 ms 3300 KB
704621 14/01/2020 13:28:46 tien4112004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3012 KB
704397 13/01/2020 21:02:17 djxone123456 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2952 KB
703706 12/01/2020 19:46:21 long020506 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
703705 12/01/2020 19:45:57 long020506 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
703458 12/01/2020 14:04:16 tranthuyan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 203 ms 5832 KB
703358 12/01/2020 10:11:49 viocuong DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 296 ms 13480 KB
703336 12/01/2020 09:50:25 viocuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2900 KB
703284 12/01/2020 09:03:16 ashura2k5501 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2108 KB
703240 12/01/2020 08:18:35 stkirito74 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
702800 11/01/2020 12:20:16 pxt9704 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2772 KB
702799 11/01/2020 12:19:59 pxt9704 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 2784 KB
702609 11/01/2020 00:38:46 watanabe2804 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2896 KB
702247 10/01/2020 15:21:42 hatayamakano DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2364 KB
702015 10/01/2020 09:17:16 vandat_2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 2368 KB
701785 09/01/2020 20:47:47 khanhnhat123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
701736 09/01/2020 19:47:43 khanhld DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 2664 KB
701385 09/01/2020 11:26:47 thnah_an DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3024 KB
700466 07/01/2020 20:59:09 cuongbvbn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
700446 07/01/2020 20:31:34 0842020263 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 531 ms 2852 KB
699715 07/01/2020 00:17:25 ntphong DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
699622 06/01/2020 23:29:47 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 3256 KB
699553 06/01/2020 22:49:15 0977859215 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3332 KB
699543 06/01/2020 22:42:44 nguyenphandung1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2112 KB
698926 06/01/2020 09:28:00 JayBao DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3296 KB
698519 05/01/2020 15:30:15 lethimytien DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
698345 05/01/2020 10:28:33 nhatthang2704 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
698157 04/01/2020 22:28:23 anhkhoa09032004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
698154 04/01/2020 22:23:51 novaphoenix DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
698153 04/01/2020 22:20:17 cuongbvbn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
698021 04/01/2020 18:45:16 hokhanhduy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2212 KB
696581 02/01/2020 20:48:30 cuongbvbn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
696472 02/01/2020 16:58:52 nnbxxx DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 15928 KB
696024 01/01/2020 22:22:05 ngocduygpc8a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
695985 01/01/2020 21:25:50 duth DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 12748 KB
695190 30/12/2019 22:24:56 Lucifer DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
694973 30/12/2019 15:01:30 qvan_le DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 234 ms 124320 KB
694968 30/12/2019 14:50:38 ngoc1824 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 2080 KB
694069 27/12/2019 20:40:11 fh2512 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
693477 26/12/2019 11:51:12 chenlinong DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2800 KB
693362 26/12/2019 08:24:41 anhproqn99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2976 KB
693317 26/12/2019 00:03:25 hoangminh123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2808 KB
693229 25/12/2019 20:06:52 whoisthatguy DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
692568 24/12/2019 10:52:47 KennuNg DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3300 KB
692556 24/12/2019 10:39:29 vuong123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
692338 23/12/2019 21:25:20 conlocdaifa DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2912 KB
691908 22/12/2019 16:22:10 Linhdethuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 2080 KB
691162 20/12/2019 19:31:49 sendmylove123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2132 KB
690952 19/12/2019 20:56:07 truong9cltt DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
690233 18/12/2019 08:53:34 Nhi23072002 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
689901 17/12/2019 17:41:33 duyluan3110 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2780 KB
689660 17/12/2019 13:06:22 cuong7 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 2924 KB
689011 15/12/2019 22:21:15 anhproqn99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3140 KB
688468 14/12/2019 16:05:48 minhquan052003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
688384 14/12/2019 14:51:50 cuthaodd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2160 KB
688034 13/12/2019 18:24:37 hoangmanh123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
687999 13/12/2019 15:50:13 khanhtron03 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
687998 13/12/2019 15:49:41 khanhtron03 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2432 KB
687997 13/12/2019 15:49:11 khanhtron03 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2448 KB
687465 12/12/2019 14:19:18 JoySluxirt DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
687219 11/12/2019 18:23:33 nevergiveup DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2844 KB
687061 11/12/2019 14:23:04 MH307 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
686766 10/12/2019 20:43:30 jackykg DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
686632 10/12/2019 15:07:31 A519LeVanDuc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
686605 10/12/2019 14:16:41 eophaiteo11 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
686429 09/12/2019 19:14:49 dangtiendung1201 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
686316 09/12/2019 15:14:08 hieu DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 921 ms 52248 KB
686220 08/12/2019 23:13:24 vanthien_bl DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2180 KB
686050 08/12/2019 08:21:53 ishigamisenku DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2164 KB
686044 08/12/2019 07:57:00 quanit2k4 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2852 KB
685796 07/12/2019 10:09:46 Seria DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
684233 03/12/2019 11:14:14 CodeWar37 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2148 KB
684224 03/12/2019 10:57:56 thuyngocha98 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2912 KB
683555 01/12/2019 20:15:17 cbl_hoanglinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
683544 01/12/2019 20:02:12 cbl_conghuynh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2512 KB
683400 01/12/2019 14:18:59 phatbs3011 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 3320 KB
683386 01/12/2019 13:35:23 aGoodGuy DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2872 KB
683226 30/11/2019 22:18:05 hoa1705 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682563 29/11/2019 21:27:16 camnguyenmeow DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2844 KB
682243 29/11/2019 14:25:13 levanthao10tin DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2200 KB
680506 26/11/2019 15:58:52 chutichday2 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
680303 26/11/2019 07:40:36 kakaka DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2500 KB
680056 25/11/2019 17:55:53 dpduy123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2252 KB
680052 25/11/2019 17:36:03 kimji DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
679682 24/11/2019 16:57:18 iambluuu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2960 KB
679680 24/11/2019 16:56:07 tanhoangdl DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2972 KB
679674 24/11/2019 16:46:52 minhquandinhcao DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2960 KB
677273 22/11/2019 00:49:19 proveyourself DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3132 KB
677271 22/11/2019 00:30:51 ccccccc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3116 KB
677077 21/11/2019 19:31:50 bin1st090104 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
676829 21/11/2019 08:56:45 idaka123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 453 ms 2904 KB
675776 18/11/2019 21:23:09 RandomMan100 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2476 KB
674939 17/11/2019 10:41:03 hoangyen27 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2900 KB
674648 16/11/2019 17:18:27 minhthi28 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
674391 15/11/2019 21:04:03 shin3030aa DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 7904 KB
673873 14/11/2019 19:04:36 kitkat303 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2848 KB
673782 14/11/2019 17:14:21 quoclan99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 5944 KB
672930 13/11/2019 08:49:33 minhtuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3340 KB
672823 12/11/2019 21:33:00 htthinh1999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2904 KB
672819 12/11/2019 21:30:25 htthinh1999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 6436 KB
672402 11/11/2019 23:22:55 omgursocute DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 3208 KB
671522 09/11/2019 22:58:03 admin2009 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 218 ms 2852 KB
670579 08/11/2019 14:36:12 hongkhuyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2124 KB
670512 08/11/2019 10:19:27 tuanio DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
670504 08/11/2019 10:04:25 tuanio DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2840 KB
670302 07/11/2019 21:29:54 manabidan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2156 KB
669628 06/11/2019 18:54:18 Nam20cm DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 859 ms 47840 KB
669294 06/11/2019 09:26:40 ogit403 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2896 KB
669238 06/11/2019 01:10:20 hieupham DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 2156 KB
669236 06/11/2019 01:06:02 hieupham DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2164 KB
669049 05/11/2019 20:35:33 RedDevilss2 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2908 KB
668858 05/11/2019 16:01:51 toanct DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2156 KB
667657 03/11/2019 09:46:56 Disconnect DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2160 KB
667476 02/11/2019 21:10:34 trung09072004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 453 ms 2964 KB
667369 02/11/2019 18:52:36 BananaOnTheTree DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 468 ms 2964 KB
667342 02/11/2019 18:11:06 HoaBenKiaSong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 5588 KB
667329 02/11/2019 18:01:23 HoaBenKiaSong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 203 ms 7912 KB
667328 02/11/2019 18:00:34 huytool DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 218 ms 2928 KB
667052 02/11/2019 08:24:19 badaoteemo1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 218 ms 2968 KB
666882 01/11/2019 21:37:16 minhtriet2903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 234 ms 2968 KB
666662 01/11/2019 16:45:34 prgrmanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3692 KB
666204 31/10/2019 20:33:03 phucduy1509 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 3328 KB
665474 30/10/2019 19:41:18 PhucAGX DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3288 KB
665081 29/10/2019 21:35:14 19521242 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 8292 KB
664990 29/10/2019 18:51:35 minhtriet2903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 203 ms 7884 KB
664102 27/10/2019 21:13:06 emLaNewBie DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
664089 27/10/2019 20:58:00 emLaNewBie DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2936 KB
664087 27/10/2019 20:54:36 vhskillpro DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2172 KB
663896 27/10/2019 14:35:33 congcanhlnq DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2144 KB
662482 25/10/2019 08:22:08 hoa2005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
662399 24/10/2019 21:33:32 ristxnd DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
662126 24/10/2019 14:44:44 legoyb DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2584 KB
661919 24/10/2019 08:21:57 longlunglinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
660733 22/10/2019 00:28:10 HoaBenKiaSong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3324 KB
660697 21/10/2019 22:17:57 0941177356 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3216 KB
660613 21/10/2019 20:04:59 roselee DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
660609 21/10/2019 20:03:37 roselee DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
660606 21/10/2019 20:02:40 roselee DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 2664 KB
660353 21/10/2019 16:22:26 minhduc2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3360 KB
660349 21/10/2019 16:17:58 linh251193 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2980 KB
660341 21/10/2019 16:09:29 inomatit82 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
660337 21/10/2019 16:04:25 khanhdong0210 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
660335 21/10/2019 16:01:41 thangloi2209 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
660330 21/10/2019 15:55:55 phuong2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
660327 21/10/2019 15:54:46 tuanhung DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
660324 21/10/2019 15:51:59 khuongduy2710 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1948 KB
660323 21/10/2019 15:51:04 nmhh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
660322 21/10/2019 15:50:34 DươngAnhVũ DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1940 KB
660315 21/10/2019 15:46:13 MinhBietBay DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
660002 20/10/2019 11:17:46 believer DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2868 KB
659955 20/10/2019 09:47:33 ServantOfEvil DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2924 KB
659950 20/10/2019 09:34:49 Hokage_Itachi DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 812 ms 51056 KB
659495 18/10/2019 23:34:47 Johan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2172 KB
659466 18/10/2019 22:52:06 Johan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
659300 18/10/2019 15:02:48 nb2phuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
659129 17/10/2019 22:35:21 nguyenvanson DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2500 KB
658998 17/10/2019 20:06:22 HuyHoàng_K36_CHV DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
658536 16/10/2019 23:11:33 normal5428 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2200 KB
658515 16/10/2019 22:01:06 duongnghiepvl DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2520 KB
658127 15/10/2019 22:14:10 hung123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2964 KB
658105 15/10/2019 21:43:27 thecomeback DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 203 ms 6252 KB
657062 13/10/2019 20:15:20 nguyentrantien2002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
656953 13/10/2019 16:14:13 ailawjproo123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2960 KB
656921 13/10/2019 15:52:13 Xenocryptix DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2960 KB
656884 13/10/2019 14:54:52 Zelda2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2196 KB
655594 10/10/2019 23:31:17 nguyenthanhtinh365 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2940 KB
655535 10/10/2019 22:06:58 tahoangquan2 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
654691 09/10/2019 22:04:04 tbinh_dl DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2476 KB
653436 08/10/2019 13:46:45 kyohzs02 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2176 KB
653432 08/10/2019 13:41:59 hatheanh5990 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2880 KB
652991 07/10/2019 19:29:21 CBLtk DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 9096 KB
652895 07/10/2019 15:18:27 mrle0bda3t DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 421 ms 2256 KB
652675 06/10/2019 21:34:58 kudoshinichi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
652592 06/10/2019 19:20:43 CBLtk DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 9352 KB
651878 05/10/2019 16:35:42 Thinh_Feline DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
651301 04/10/2019 20:37:54 ppc99er DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3184 KB
651211 04/10/2019 17:52:06 tranvubao2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2156 KB
651081 04/10/2019 15:13:09 kevilstark DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
650666 03/10/2019 20:53:12 Evil DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
650448 03/10/2019 15:59:54 nguyenngochan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2452 KB
650307 03/10/2019 14:46:15 BBisthebest DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2596 KB
650245 03/10/2019 13:59:21 nguyenvana DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1940 KB
650154 03/10/2019 10:39:46 tranduyquocan2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3340 KB
650017 03/10/2019 09:16:21 pmk1517 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
649887 02/10/2019 23:33:08 nb2phuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2204 KB
649828 02/10/2019 22:03:00 kangoc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2840 KB
649276 02/10/2019 00:27:42 blackcat2712 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2412 KB
649228 01/10/2019 22:32:27 thống DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
648996 01/10/2019 16:19:04 anpro69 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3244 KB
648988 01/10/2019 16:10:20 NguyenPhuocThinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2808 KB
648986 01/10/2019 16:09:46 Hanhnguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2732 KB
648983 01/10/2019 16:08:47 quocduong2301 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3232 KB
648982 01/10/2019 16:08:06 vtduong03092112 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
648980 01/10/2019 16:07:44 letrunghau1962 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3232 KB
648979 01/10/2019 16:07:36 transuna DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2808 KB
648973 01/10/2019 16:02:33 hugo12345 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2076 KB
648971 01/10/2019 16:02:29 tlong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3244 KB
648970 01/10/2019 16:02:19 minhd1209 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
648954 01/10/2019 15:53:11 SnakeHieu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2732 KB
648948 01/10/2019 15:50:12 kenken1911 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2112 KB
648942 01/10/2019 15:48:43 minhd1209 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2808 KB
648941 01/10/2019 15:48:25 Paikugon DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
648937 01/10/2019 15:46:20 thanhhuyenvu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2744 KB
648922 01/10/2019 15:37:58 ren4910 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2748 KB
648912 01/10/2019 15:33:15 x_xnhanphanx DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2748 KB
648902 01/10/2019 15:28:09 MonkeyPlayLOL DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3244 KB
648885 01/10/2019 15:12:36 huynam2611 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2164 KB
648875 01/10/2019 14:59:15 nhatquynh2402 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2748 KB
648874 01/10/2019 14:55:37 qvan_le DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2104 KB
648552 30/09/2019 20:09:41 MaMoi DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2792 KB
648137 29/09/2019 20:13:16 quoctrungitk16nbkqn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1744 KB
648054 29/09/2019 15:54:32 andanhtin DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2136 KB
647951 29/09/2019 10:30:57 thanhpptuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2124 KB
647333 28/09/2019 08:30:08 nguyenkhoip DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
647332 28/09/2019 08:29:30 cuongdoduy123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2404 KB
647328 28/09/2019 08:24:15 cuongdoduy123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2452 KB
647319 28/09/2019 08:06:21 cuongdoduy123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
647007 27/09/2019 17:51:38 canhtoannct DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
646368 26/09/2019 12:05:01 redcoder DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2172 KB
645797 25/09/2019 08:30:49 kimjisoo DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
645367 24/09/2019 14:47:58 ntoan199 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2160 KB
644841 23/09/2019 14:11:24 van080702 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
643983 21/09/2019 16:11:11 19522456 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 140 ms 14932 KB
643835 21/09/2019 13:43:05 Barohusc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2104 KB
643742 21/09/2019 10:06:45 cuongdoduy123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3052 KB
643740 21/09/2019 10:04:48 cuongdoduy123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2404 KB
643701 21/09/2019 09:08:08 Scar DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3228 KB
643676 21/09/2019 08:49:54 php122002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2424 KB
643669 21/09/2019 08:40:25 minhtuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 3228 KB
643320 20/09/2019 18:43:24 khanhtran2201 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2900 KB
643316 20/09/2019 18:41:43 khanhtran2201 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
642630 19/09/2019 19:07:37 4maxskill4 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
642156 19/09/2019 08:39:58 OotakuO DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
641279 18/09/2019 09:21:44 Quân1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
641268 18/09/2019 09:16:40 Sángolympic DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2416 KB
641090 17/09/2019 22:19:59 MinBaoTT DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
640636 17/09/2019 14:54:22 thientho DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 7204 KB
639445 15/09/2019 14:53:35 aka100304 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
639388 15/09/2019 11:31:05 loilon504 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
638590 14/09/2019 09:21:22 gicungduochet DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2604 KB
638587 14/09/2019 09:18:31 mandoanky0903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
637362 12/09/2019 21:09:29 vovuongkietbd DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
636836 12/09/2019 09:13:23 thienkun DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2952 KB
636371 11/09/2019 16:21:51 conghieu239 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
636132 11/09/2019 08:50:00 Be_happy DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
635323 09/09/2019 16:39:52 pmt DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2192 KB
633850 08/09/2019 13:27:54 trungkienthcsyenlac DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
633714 07/09/2019 21:45:25 Cat_coder DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2156 KB
633677 07/09/2019 20:46:33 Cat_coder DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2196 KB
633566 07/09/2019 15:22:31 pinyahoo567 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
633184 06/09/2019 20:43:05 hunghz123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
632471 04/09/2019 21:32:30 TrumpPham DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2648 KB
631895 03/09/2019 15:02:49 blueshark07 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3208 KB
631288 01/09/2019 20:19:55 tiendung2306 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
630945 31/08/2019 22:08:14 hieunguyenthi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 203 ms 79820 KB
630405 30/08/2019 21:28:32 KKdode DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2364 KB
630387 30/08/2019 21:15:20 ldn694 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2372 KB
629910 29/08/2019 15:38:34 trungthanh1398 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 546 ms 3292 KB
629852 29/08/2019 14:23:26 thaolinh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
629535 28/08/2019 16:28:26 unglinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 531 ms 3324 KB
629385 28/08/2019 10:50:44 hiepthuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 10284 KB
624985 22/08/2019 09:59:52 thuy_quynh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1760 KB
623520 18/08/2019 15:05:19 trycod3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2788 KB
623032 17/08/2019 12:33:38 queanh0220 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2432 KB
621224 15/08/2019 09:28:06 truongkimmai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2816 KB
621132 14/08/2019 23:12:10 Soledad DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2524 KB
621025 14/08/2019 20:29:40 nantas DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
619816 11/08/2019 23:24:41 funcolor DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3348 KB
619781 11/08/2019 20:26:18 huuduc8igc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3308 KB
619316 10/08/2019 12:11:10 winterrr DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
617788 07/08/2019 10:19:11 nguyetanh10102005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
617138 06/08/2019 08:03:58 lequocbinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2456 KB
617137 06/08/2019 08:03:20 lequocbinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3180 KB
617136 06/08/2019 08:00:28 lequocbinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3184 KB
617020 05/08/2019 21:08:18 hongnghia DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
616948 05/08/2019 18:31:48 Scheherazade DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 203 ms 2316 KB
616803 05/08/2019 15:04:10 anzuko DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 1800 KB
616792 05/08/2019 14:46:56 rsattlpalpha DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3148 KB
616791 05/08/2019 14:43:16 quyen4774 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
616776 05/08/2019 14:22:55 Huwng DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
616751 05/08/2019 11:38:34 ta DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
616343 04/08/2019 02:41:17 baotrancpp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2416 KB
616296 04/08/2019 00:42:06 trandat DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
615826 02/08/2019 22:41:10 nvq2309 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2188 KB
614844 01/08/2019 10:45:40 hglong903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
614840 01/08/2019 10:44:07 hglong903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2592 KB
614433 31/07/2019 20:24:51 Relie_99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 203 ms 2124 KB
613893 30/07/2019 20:37:25 abc125 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2812 KB
613639 30/07/2019 11:32:30 Tatsuya DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3204 KB
612900 29/07/2019 00:08:16 buu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2800 KB
612638 28/07/2019 13:30:41 tiennl DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
612079 27/07/2019 10:43:15 dothihoangduyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 3564 KB
612057 27/07/2019 10:04:13 vivimini110 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
612056 27/07/2019 10:01:14 vivimini110 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
611992 27/07/2019 08:22:39 cogang123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
611916 26/07/2019 22:38:15 truongthinh14 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2100 KB
611352 26/07/2019 06:05:27 munrio123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
611335 25/07/2019 23:51:53 shoanga2k52 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
611208 25/07/2019 21:05:21 Fidisk DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
610836 25/07/2019 12:19:52 lethanhlong DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2768 KB
610637 25/07/2019 04:43:04 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2848 KB
609595 23/07/2019 12:30:26 truongthienlocTH DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2760 KB
609462 23/07/2019 08:19:45 rasengan2458 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2148 KB
608030 19/07/2019 22:36:43 anhnguyenroux DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2744 KB
607368 18/07/2019 10:04:05 dpn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
606919 17/07/2019 01:48:15 hoangchung DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 843 ms 33204 KB
606794 16/07/2019 20:54:44 trantien151198 DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 796 ms 33320 KB
606212 14/07/2019 14:22:56 thanhdat2605 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2200 KB
606059 13/07/2019 16:19:04 tuanphantomyb010 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3356 KB
605854 12/07/2019 16:44:35 anhthcsyl2006 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
605841 12/07/2019 16:36:38 lethienquan28052006 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
605698 12/07/2019 09:19:09 thenymphsofdelphi DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2796 KB
605449 11/07/2019 13:37:48 khanhnhi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2112 KB
605295 10/07/2019 21:27:47 mrzin703 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2476 KB
605280 10/07/2019 21:07:24 MinhBomNha DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3108 KB
605274 10/07/2019 21:01:06 haiprot1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2544 KB
605271 10/07/2019 20:54:37 mrzin703 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2444 KB
603808 06/07/2019 17:47:22 trungnghia DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3112 KB
603063 04/07/2019 16:56:11 dmcs123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3132 KB
602880 04/07/2019 08:22:28 quanghuy123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
602713 03/07/2019 17:45:12 khuyentran DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2940 KB
602194 02/07/2019 19:43:46 18T1021208 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
602154 02/07/2019 17:28:40 HMĐ_191 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2492 KB
601987 02/07/2019 08:34:18 thewminers1014 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
601981 02/07/2019 08:29:02 Sángolympic DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2116 KB
601977 02/07/2019 08:27:09 thewminers1014 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 3236 KB
600459 27/06/2019 21:52:49 hongphongthp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
600330 27/06/2019 16:32:55 Assyrian DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2928 KB
598429 25/06/2019 16:56:40 flower DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2096 KB
597108 22/06/2019 20:15:32 thnhan2005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
597107 22/06/2019 20:13:11 thnhan2005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
596741 22/06/2019 00:21:42 LuongLegend DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 203 ms 6244 KB
596738 22/06/2019 00:18:11 LuongLegend DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 5984 KB
596737 22/06/2019 00:15:36 LuongLegend DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 6244 KB
596719 21/06/2019 23:32:10 boy_kute_pro DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 5952 KB
596663 21/06/2019 22:13:16 __tranghoang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 203 ms 6312 KB
596439 21/06/2019 15:34:03 khuyentrannd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
596159 20/06/2019 22:34:27 l3eatrix DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 2608 KB
596041 20/06/2019 17:54:53 nguyenthao DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3304 KB
595934 20/06/2019 15:15:47 dothiyenlinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
595680 20/06/2019 07:27:36 phitran DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
595675 20/06/2019 07:25:07 anonymous_x DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3280 KB
595645 19/06/2019 23:57:21 nghiagiap123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 5992 KB
595454 19/06/2019 15:37:32 LeeVanHiep DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 6016 KB
595392 19/06/2019 13:22:56 supertato DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 5976 KB
595371 19/06/2019 11:39:29 minhhieu092 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 6280 KB
595337 19/06/2019 10:28:22 trongluan2809 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2576 KB
595297 19/06/2019 09:49:30 phamcham DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 218 ms 6344 KB
595294 19/06/2019 09:46:32 doanphungtu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2788 KB
594899 18/06/2019 10:17:52 baobao07 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3328 KB
593391 14/06/2019 21:51:33 cyrocs258 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
592913 14/06/2019 03:48:58 khiem123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2100 KB
592389 12/06/2019 16:04:06 ngoctit DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2168 KB
591880 10/06/2019 20:48:42 vinhhuong0802 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
591500 09/06/2019 20:17:47 luonggiolinh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
591427 09/06/2019 16:29:14 ngovandat318 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2164 KB
591196 08/06/2019 18:46:52 quocpro_2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2636 KB
590992 08/06/2019 08:03:01 hung30052002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
590550 06/06/2019 15:18:05 thien0914033912 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2172 KB
590522 06/06/2019 13:49:21 kiki1999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2912 KB
589637 03/06/2019 21:02:43 leson DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2152 KB
589071 01/06/2019 21:13:57 hoktro DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 10484 KB
589066 01/06/2019 20:56:15 thiennhan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
589064 01/06/2019 20:50:00 thiennhan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
589060 01/06/2019 20:42:32 thiennhan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
588951 01/06/2019 14:11:18 nguyenhoainam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 7752 KB
588623 31/05/2019 14:27:41 dchy2000 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 3296 KB
588184 30/05/2019 15:02:37 hoatmt DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
588128 30/05/2019 11:59:07 pdthang2000 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3284 KB
587674 28/05/2019 16:20:54 rangnokapk DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
587669 28/05/2019 16:16:04 zxcvbgt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
587620 28/05/2019 15:20:43 Gib5102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
587522 28/05/2019 10:15:43 musubi DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2752 KB
586905 26/05/2019 21:03:50 TIN10_VUTRINHHOANG DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2916 KB
586765 26/05/2019 13:53:34 trung_hieu_k36_chv DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 7988 KB
586355 25/05/2019 07:19:48 elkunpham DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
586291 24/05/2019 21:52:54 onehit DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
586052 23/05/2019 21:24:43 TranLeNhuQuynh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2840 KB
585626 22/05/2019 21:58:33 lehoaihai215 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
585466 22/05/2019 16:12:47 cr705 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
585007 21/05/2019 16:18:04 biabeogo147 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
584885 21/05/2019 09:38:32 maytinhpc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
584836 21/05/2019 07:46:51 phuonghoa DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
584224 19/05/2019 10:02:19 iiiiiii125478 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1940 KB
584223 19/05/2019 10:01:34 iiiiiii125478 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2524 KB
584212 19/05/2019 08:37:54 vietdung DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2928 KB
583913 17/05/2019 16:41:54 trieutanhung93 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
583550 16/05/2019 16:13:39 ashleyds DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
582728 14/05/2019 16:39:09 hh1305 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2752 KB
582631 14/05/2019 14:14:28 ngocminhchvk36 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2432 KB
582339 13/05/2019 10:14:37 havu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2492 KB
582265 12/05/2019 22:44:43 votthichaua DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2904 KB
582075 11/05/2019 19:17:31 HMoon2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2796 KB
580982 07/05/2019 00:33:35 quangucich2000 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2940 KB
580907 06/05/2019 20:08:16 th2109 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2948 KB
579557 02/05/2019 21:12:41 rimuru DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
578918 30/04/2019 16:54:46 trung5kvshthlnqk38b DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
578879 30/04/2019 10:33:12 tuananh778999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2152 KB
578784 29/04/2019 20:45:03 NVL DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
577781 28/04/2019 20:14:20 ngockhain DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 3220 KB
577269 26/04/2019 21:10:20 zyenz123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
576770 25/04/2019 16:07:50 minhnhatlego1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2720 KB
576769 25/04/2019 16:06:40 kong73 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2724 KB
576421 23/04/2019 22:47:06 trung5kvshthlnqk38b DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
576410 23/04/2019 22:33:33 thienphucanh2004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
576409 23/04/2019 22:32:57 ironmank37d DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
575602 20/04/2019 16:05:07 khanhnguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
575535 20/04/2019 10:30:34 khanhnguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2940 KB
575381 19/04/2019 17:39:16 duyhai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2836 KB
574684 17/04/2019 23:01:30 Sơna1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
573870 16/04/2019 16:24:13 anhbr9876 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 453 ms 2656 KB
573841 16/04/2019 15:11:28 lehoang DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
573812 16/04/2019 08:28:34 ct390 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
573748 16/04/2019 00:11:04 thanhduong11 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
573747 16/04/2019 00:11:01 thanhduong11 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
573600 15/04/2019 21:21:32 thochit DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 7768 KB
573137 14/04/2019 17:52:56 harunguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 6364 KB
573132 14/04/2019 17:50:01 harunguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1776 KB
572689 13/04/2019 19:57:21 buuhanpham DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
572434 12/04/2019 22:44:16 meocondp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2776 KB
572433 12/04/2019 22:41:23 meocondp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2412 KB
572429 12/04/2019 22:38:57 meocondp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2776 KB
572342 12/04/2019 20:18:06 quochungctg2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3128 KB
572076 11/04/2019 21:59:33 quoctrungitk16nbkqn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
572049 11/04/2019 21:19:40 hosithao DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
572048 11/04/2019 21:19:08 hosithao DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2920 KB
571883 11/04/2019 13:42:15 KhongBietLam DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
571834 11/04/2019 09:16:34 huyhuy DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 1748 KB
571746 10/04/2019 20:32:33 NT17 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
571725 10/04/2019 20:20:13 chanhnghia20 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3240 KB
571657 10/04/2019 19:25:13 ntn17102003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
571550 10/04/2019 14:05:31 thien0914033912 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
571155 09/04/2019 15:08:30 duc1234hd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3176 KB
570831 09/04/2019 05:41:23 mytienngo DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2788 KB
570550 08/04/2019 16:20:54 khanhhuyctg DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 1896 KB
570546 08/04/2019 16:15:49 abc1111 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2932 KB
570494 08/04/2019 13:59:15 trieungocminh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
570030 07/04/2019 01:55:49 cucxinh2911 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2904 KB
569839 06/04/2019 12:33:45 thachtt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 10240 KB
569641 05/04/2019 20:17:50 Cat_coder DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
569261 04/04/2019 17:12:12 zeatea DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
569255 04/04/2019 17:00:58 Newps DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
568975 03/04/2019 22:10:38 bobobap DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2920 KB
568480 02/04/2019 20:12:49 ngbn112358 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
568445 02/04/2019 17:16:28 kitkat303 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 3232 KB
568263 02/04/2019 11:17:48 huy070302 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
567902 01/04/2019 11:03:27 phongan105 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
567894 01/04/2019 10:33:09 thiennhanui DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
567886 01/04/2019 10:20:45 vuonghuyen2006 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
567766 31/03/2019 19:57:18 trick2gg DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2528 KB
565777 27/03/2019 19:52:11 mnt33 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
565689 27/03/2019 17:16:44 mnt33 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2756 KB
564797 25/03/2019 21:40:16 Nguyencaobao203 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2864 KB
564670 25/03/2019 14:41:06 VINH_17_50 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
564436 24/03/2019 21:42:25 lhviet DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 546 ms 32608 KB
564116 23/03/2019 22:01:21 LTThanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2792 KB
563890 23/03/2019 10:39:29 triphuc315 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2168 KB
563819 22/03/2019 23:35:54 duchau16199 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2848 KB
563217 21/03/2019 23:44:22 ngotuankiet5a DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2804 KB
562146 19/03/2019 14:53:08 0369191689 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
561275 17/03/2019 09:08:12 nguyenhau DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
559370 12/03/2019 22:09:00 kytnn2000 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2936 KB
559312 12/03/2019 21:14:36 duongcscx DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 2920 KB
559196 12/03/2019 17:06:27 nhhpbc7a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
559125 12/03/2019 15:43:42 MINHKHANG DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2192 KB
559122 12/03/2019 15:42:48 MR_Asshole DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
558565 11/03/2019 19:59:13 phuquang DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2868 KB
558098 11/03/2019 10:00:23 heo DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 4072 KB
557894 10/03/2019 22:25:40 seal2015 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2180 KB
557559 10/03/2019 10:14:29 totanhiep DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2808 KB
557535 10/03/2019 09:17:14 nhuricute DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
557260 09/03/2019 15:41:30 huydcmm DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2812 KB
556709 08/03/2019 09:17:24 quyhugo158 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
556680 08/03/2019 08:29:47 long68910 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
556514 07/03/2019 19:59:02 Itachi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3184 KB
556462 07/03/2019 19:12:30 quyen_8a3_tdn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
556056 07/03/2019 08:12:07 hanluc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
556021 07/03/2019 07:35:24 h_giaotvn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
555807 06/03/2019 20:35:51 ntoanh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
555803 06/03/2019 20:33:08 diemqui110105 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
555691 06/03/2019 16:13:04 nguyenthanhnga DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
555689 06/03/2019 16:11:58 nguyenthanhnga DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
554620 04/03/2019 13:27:20 Summer8103 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2844 KB
553788 02/03/2019 09:00:12 ffrederick DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 1820 KB
553581 01/03/2019 21:37:48 bao2342 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2408 KB
553523 01/03/2019 20:51:52 nqvmystery123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
551957 26/02/2019 20:51:34 meoconnho2004 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2928 KB
551931 26/02/2019 20:25:33 masteroffood DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
551572 26/02/2019 08:48:30 inomatit82 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2920 KB
551534 26/02/2019 07:14:44 vmt120203 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
551115 25/02/2019 10:35:29 hungcqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2624 KB
551071 25/02/2019 10:00:12 tuancqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
551066 25/02/2019 09:51:04 lamcqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2232 KB
551065 25/02/2019 09:50:10 yn2493 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
551064 25/02/2019 09:49:57 lamcqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2260 KB
551062 25/02/2019 09:48:36 duycqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
551057 25/02/2019 09:31:48 phatdoan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
550786 24/02/2019 16:47:56 kitkat303 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3268 KB
550780 24/02/2019 16:39:14 kaizosama DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2868 KB
550779 24/02/2019 16:36:32 AMuoi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
550778 24/02/2019 16:35:25 include DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2868 KB
550777 24/02/2019 16:34:55 asa DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2868 KB
550774 24/02/2019 16:32:26 taideptrai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
550771 24/02/2019 16:31:12 vanhocvp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2916 KB
550770 24/02/2019 16:31:01 anhdasai245 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
550768 24/02/2019 16:29:38 duc1234hd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3264 KB
550763 24/02/2019 16:26:38 thanhcong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
550758 24/02/2019 16:20:45 hoaf13 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2892 KB
550576 23/02/2019 22:10:35 ntnng DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2216 KB
549653 21/02/2019 19:57:15 rianta9 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
549311 21/02/2019 13:46:14 daothanhloc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2608 KB
549032 20/02/2019 20:48:35 phungduyminh1802 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
547765 17/02/2019 20:08:40 gacodelam123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
547639 17/02/2019 09:42:21 quynh382003 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
547534 16/02/2019 21:46:08 nguyenvu DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
546864 15/02/2019 15:55:15 lengocphuc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2492 KB
545399 12/02/2019 11:19:49 myhorizon DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 62 ms 2644 KB
545145 11/02/2019 20:01:56 SHieu8a3TDN2017 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
544929 11/02/2019 09:37:34 duy0805 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
544928 11/02/2019 09:36:22 Qanh29 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
544910 11/02/2019 09:06:18 totanhiep DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
544902 11/02/2019 08:55:20 ngoctuannguyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
544856 11/02/2019 04:56:06 cuongyd1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
544855 11/02/2019 04:54:55 cuongyd1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
544854 11/02/2019 04:53:59 cuongyd1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
544853 11/02/2019 04:49:04 cuongyd1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
544852 11/02/2019 04:45:46 cuongyd1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
544801 10/02/2019 21:56:41 ducthangivicii DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 14808 KB
544768 10/02/2019 21:06:24 Qanh29 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
544755 10/02/2019 20:37:49 Qanh29 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
544745 10/02/2019 20:13:17 lehoang DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
544691 10/02/2019 16:04:36 NoFace DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 9972 KB
544107 08/02/2019 10:24:30 khanha2k46pbc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
543567 05/02/2019 19:30:07 thedemonstuan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
543563 05/02/2019 19:24:40 thedemonstuan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
543441 04/02/2019 23:54:44 trungnghia05123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2248 KB
543219 03/02/2019 22:54:28 vanhsusu03 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1900 KB
542712 02/02/2019 20:14:10 thecuongthehieu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2424 KB
542626 02/02/2019 09:49:34 thecuongthehieu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2588 KB
541949 30/01/2019 16:22:49 gbking2003 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
541836 30/01/2019 11:55:58 TTree DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
541670 29/01/2019 17:31:00 ducnhannguyen2410 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2236 KB
540988 27/01/2019 11:12:40 leminhhieust DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 14424 KB
540111 25/01/2019 09:07:03 phpx612 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2172 KB
539984 24/01/2019 18:21:36 tcoder DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 10608 KB
539503 22/01/2019 21:25:27 nguyenngocthong DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 3292 KB
538366 19/01/2019 23:02:09 uchiha DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 11396 KB
538271 19/01/2019 16:34:05 viethunganhthu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2832 KB
537979 18/01/2019 20:10:05 dylanrohdes DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 3264 KB
536852 15/01/2019 20:55:59 YoriHarumi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3240 KB
536782 15/01/2019 19:12:17 sonpham056 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 3092 KB
536147 14/01/2019 14:23:25 gigabyte DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
536034 14/01/2019 02:31:01 conmeocon DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2816 KB
535839 13/01/2019 18:16:47 hoangphan4256 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2784 KB
535406 12/01/2019 15:39:09 jdkun123258TDMU DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 14968 KB
534971 11/01/2019 16:02:52 cmtanphat DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
534970 11/01/2019 16:02:24 8443626 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
534928 11/01/2019 15:19:09 chongoairung DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
534908 11/01/2019 14:47:32 Just_a_dream DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
534599 10/01/2019 23:07:47 a2k47phan_18 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3208 KB
534389 10/01/2019 20:04:16 phongpcbyl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
534253 10/01/2019 17:18:11 mrhung1999vnvn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
534157 10/01/2019 15:00:01 Neptune DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
534125 10/01/2019 14:09:30 tuanltt1252004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
533408 09/01/2019 08:09:56 huynhgiao_tvn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
533402 09/01/2019 07:47:01 minhtrieutvn DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
533365 08/01/2019 22:56:11 dothihoangduyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2864 KB
533354 08/01/2019 22:48:39 Telephonefg DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2616 KB
533259 08/01/2019 20:14:43 sang123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2448 KB
533088 08/01/2019 16:12:23 tanchan769 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2824 KB
532794 07/01/2019 21:50:54 Telephonefg DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2472 KB
532644 07/01/2019 20:27:11 blackcat2710 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 41508 KB
532642 07/01/2019 20:23:58 kimtoi_123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
531977 06/01/2019 21:07:33 nguyenthieuthanh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
531613 06/01/2019 11:49:10 i_Icode0014 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
531612 06/01/2019 11:48:22 i_Icode0014 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2896 KB
531548 06/01/2019 10:57:44 Member DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2320 KB
530602 04/01/2019 21:07:10 lecongnguyen16Ti DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
530592 04/01/2019 21:01:57 lecongnguyen16Ti DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
530591 04/01/2019 21:01:37 lecongnguyen16Ti DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
530589 04/01/2019 21:01:07 lecongnguyen16Ti DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
529467 02/01/2019 23:49:08 leviettttnh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
528161 01/01/2019 21:12:38 biabeogo147 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
525901 09/12/2018 20:34:17 minhvuthcsyl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
525140 07/12/2018 22:46:32 quangduyluu123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2632 KB
524772 07/12/2018 08:53:24 thienhue123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
524593 06/12/2018 18:15:42 anhnguyen123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2952 KB
524555 06/12/2018 17:34:06 dfwapekko DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2916 KB
524316 06/12/2018 10:00:40 ducminhtrinh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
524155 05/12/2018 21:14:40 VGK_Cr7 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
523886 05/12/2018 09:36:07 lamcqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2256 KB
523376 04/12/2018 00:23:24 6vienhdt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2296 KB
523343 03/12/2018 22:29:29 duycqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1880 KB
523068 03/12/2018 19:27:38 Cá37 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
522660 02/12/2018 16:48:08 khanhkjhave DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
521419 29/11/2018 20:35:16 anhlavipnd199 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
520714 27/11/2018 22:08:18 lmpars DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2752 KB
518674 24/11/2018 10:03:39 tuancqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2576 KB
518036 23/11/2018 08:23:27 ngominhthu DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
517984 22/11/2018 23:52:04 khahanphan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
517050 21/11/2018 21:30:20 hungcqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2584 KB
517032 21/11/2018 21:19:52 nguyenthanhdung DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2948 KB
517027 21/11/2018 21:14:37 lamcqt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
516616 21/11/2018 08:24:12 truonghoanghan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
516614 21/11/2018 08:06:43 ngominhthu DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
516560 20/11/2018 23:10:52 nhanhuuhieu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3308 KB
516155 20/11/2018 11:05:26 lehoang DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
515923 19/11/2018 22:06:07 quyhugo158 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
514354 17/11/2018 17:52:07 yn2493 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2648 KB
513568 16/11/2018 16:03:33 ayakoyuuki DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2352 KB
513082 15/11/2018 21:49:53 cenzter DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 765 ms 13508 KB
512486 15/11/2018 13:49:09 abcdefghi DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
511949 15/11/2018 09:56:37 anhvippro123z DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
511642 14/11/2018 22:09:50 NghiaCPP DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2940 KB
511597 14/11/2018 21:32:16 phatdoan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3332 KB
511137 13/11/2018 21:58:09 vmt120203 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
510780 13/11/2018 19:42:11 hachanh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
509395 11/11/2018 17:51:12 nguyenledinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
508158 09/11/2018 10:21:20 Backtracking DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2768 KB
507312 08/11/2018 09:57:53 tadat216 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 2120 KB
507275 08/11/2018 08:29:01 Kousei DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 578 ms 3440 KB
506778 07/11/2018 15:11:19 lehoangbaolam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2128 KB
506704 07/11/2018 12:09:45 tchk DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
506501 07/11/2018 00:54:38 khoinguyentdmu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2872 KB
506284 06/11/2018 20:45:01 dtskeosua DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
506107 06/11/2018 16:23:29 htdung_bl DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2620 KB
505587 05/11/2018 22:30:29 VPFFV DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
505407 05/11/2018 20:40:43 nhatanh10102005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
505399 05/11/2018 20:38:36 tqh0806 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
502285 01/11/2018 12:36:45 bk201 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
501712 31/10/2018 18:34:17 trantien151198 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 8956 KB
501709 31/10/2018 18:28:42 thienchidh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
501706 31/10/2018 18:25:03 trantien151198 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3212 KB
501368 31/10/2018 00:46:32 hitu07 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2844 KB
501152 30/10/2018 20:04:57 vanminh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
501108 30/10/2018 19:12:07 sunepi719 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
500047 28/10/2018 22:46:10 gavangken DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
499863 28/10/2018 17:38:08 boykhang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 7276 KB
499777 28/10/2018 13:45:15 huynhvanphu102 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
499247 27/10/2018 14:45:29 vanminh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
499166 27/10/2018 12:00:43 hieu1751220089 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2616 KB
498806 26/10/2018 21:15:09 hoangndu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
498526 26/10/2018 14:21:53 hitu01 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2628 KB
498274 26/10/2018 07:53:56 gavangken DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
498253 26/10/2018 01:38:25 Vinhh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2192 KB
497455 25/10/2018 08:16:28 vermouth2005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 578 ms 3568 KB
497453 25/10/2018 08:13:52 vermouth2005 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 593 ms 3568 KB
496251 23/10/2018 18:09:28 anhquoc831997 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2564 KB
495703 22/10/2018 20:01:45 vohieu751 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 1808 KB
495433 22/10/2018 09:35:48 NguyenNhatMinh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
495271 21/10/2018 22:18:46 Teddy DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 78 ms 2644 KB
495023 21/10/2018 12:39:07 hduoc2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 10828 KB
494022 19/10/2018 15:01:48 anzuko DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1904 KB
492703 18/10/2018 20:57:12 quangtienlkhigh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
492390 18/10/2018 15:19:00 MinhDevC DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2164 KB
492316 18/10/2018 14:26:22 vudangkhoi2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2824 KB
492068 17/10/2018 23:55:52 nghiaphamln DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2824 KB
491728 17/10/2018 19:30:01 trinhcongtai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2748 KB
490415 16/10/2018 07:45:48 minh98 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
489853 15/10/2018 15:03:04 ngocle2001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2876 KB
488978 14/10/2018 05:46:42 nhuphuc2204 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
487345 12/10/2018 11:17:39 admin123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2256 KB
487339 12/10/2018 11:08:28 admin123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2256 KB
487331 12/10/2018 10:39:38 vang12383 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2264 KB
487316 12/10/2018 10:25:21 nhatnam1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2264 KB
487315 12/10/2018 10:25:13 59131563 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2228 KB
487314 12/10/2018 10:24:51 59130929 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2236 KB
487311 12/10/2018 10:24:16 59130929 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
487307 12/10/2018 10:19:37 anhquoc8xth DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2256 KB
487300 12/10/2018 10:15:01 anhquoc8xth DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2256 KB
487103 12/10/2018 08:23:03 haihaihaihai0123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
486594 11/10/2018 20:14:52 soloking DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 609 ms 3572 KB
486429 11/10/2018 16:28:14 neohp97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
486357 11/10/2018 15:54:44 pks0v1p DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2624 KB
486092 11/10/2018 10:34:57 PhongDang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2292 KB
486057 11/10/2018 10:17:19 rinscarlet DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2240 KB
486056 11/10/2018 10:16:15 rinscarlet DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2260 KB
486014 11/10/2018 09:32:56 phamdinhlam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
483681 09/10/2018 10:12:01 hieuhehehieu123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 671 ms 3512 KB
483550 08/10/2018 23:24:01 hitu08 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
482662 07/10/2018 16:17:26 Reborn DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
482535 07/10/2018 11:16:37 nlebachnlb DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2200 KB
482293 06/10/2018 22:50:25 david0403 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
481976 06/10/2018 17:22:50 pvannvu2512 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2868 KB
481240 05/10/2018 16:40:53 onism DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2784 KB
480829 05/10/2018 09:24:36 094175234 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3300 KB
480282 04/10/2018 18:19:33 haihaihaihai0123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2772 KB
480272 04/10/2018 18:04:37 vanan9205 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
480043 04/10/2018 15:15:23 quyhugo158 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 187 ms 3048 KB
478557 02/10/2018 13:12:12 ngobao DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2616 KB
478554 02/10/2018 12:49:52 trungnguyenlak2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2892 KB
477812 01/10/2018 14:58:23 nguyennhandannnd DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 171 ms 2800 KB
476929 29/09/2018 22:59:18 anhdhhp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3280 KB
476089 28/09/2018 20:36:34 viet2805 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3252 KB
475433 27/09/2018 22:13:06 hoangteo0103 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2904 KB
475323 27/09/2018 21:18:49 minhduc331ns DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2872 KB
474908 27/09/2018 15:04:19 minhduc331ns DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2208 KB
474505 26/09/2018 20:29:32 maihuuton987 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2196 KB
474110 26/09/2018 10:07:27 Duc_Trung DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
474099 26/09/2018 10:00:43 ducansuper DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
473897 25/09/2018 22:33:25 lehoang DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
473557 25/09/2018 14:35:45 cbl_hoaitt4 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
473165 24/09/2018 22:27:40 viet2805 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2888 KB
472812 24/09/2018 13:50:20 MTA_Asteria DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
472240 23/09/2018 11:11:42 trantien151198 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3268 KB
471838 22/09/2018 16:34:20 zxcvbnm DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2604 KB
471709 22/09/2018 11:16:03 ducthinh2111 DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 734 ms 32480 KB
471705 22/09/2018 10:58:26 minhanhgaru DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 750 ms 32824 KB
471686 22/09/2018 10:20:21 mystar0806 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
471549 21/09/2018 23:03:16 nghialuffy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
471545 21/09/2018 23:01:19 nghialuffy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
471543 21/09/2018 22:59:19 nghialuffy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
471484 21/09/2018 21:28:27 dungprovn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2604 KB
471204 21/09/2018 10:30:40 ailab DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
471137 21/09/2018 07:42:07 wolf_boss DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
469521 18/09/2018 23:44:57 hoangnghiaviet DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 4036 KB
469391 18/09/2018 21:02:42 nguyenthanhhien DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
469178 18/09/2018 18:12:03 12hooks DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
468355 17/09/2018 15:00:49 Tran_Thanh_Oai97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2808 KB
468354 17/09/2018 14:59:39 sungtranna0801 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2808 KB
468352 17/09/2018 14:56:49 NQT1998 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
468346 17/09/2018 14:48:34 hungvu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2808 KB
468340 17/09/2018 14:44:11 haodeptrai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2848 KB
467787 16/09/2018 09:57:55 10ngocanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2168 KB
467659 16/09/2018 01:02:51 BWH_2006 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
467654 16/09/2018 00:44:40 coderine2006 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
467284 15/09/2018 15:54:26 DeBruyne DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
466894 14/09/2018 21:40:41 cotyey DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
466789 14/09/2018 18:44:33 hitu03 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2844 KB
466731 14/09/2018 16:59:16 black_stone DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3320 KB
466222 13/09/2018 20:31:46 viet2805 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3232 KB
465616 12/09/2018 22:56:26 red DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2744 KB
463881 10/09/2018 15:18:55 Gib5102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
463498 09/09/2018 21:09:14 Thethvl123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
463338 09/09/2018 16:56:19 long_thathu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
463337 09/09/2018 16:55:47 long_thathu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2180 KB
463282 09/09/2018 16:03:41 hitu02 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
461641 06/09/2018 23:14:10 richardannowit DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 9984 KB
461435 06/09/2018 18:47:44 hellosunny DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 9668 KB
461135 06/09/2018 10:30:37 55555555 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 15776 KB
460794 05/09/2018 20:07:57 phuong2003vtvip DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
460791 05/09/2018 20:06:02 phuong2003vtvip DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
460741 05/09/2018 18:32:18 dangtrungkien DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2496 KB
460326 04/09/2018 19:27:58 phuong011999vn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
460320 04/09/2018 19:20:40 xiabui DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
460319 04/09/2018 19:18:17 xiabui DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3208 KB
460145 04/09/2018 14:52:26 letandatty211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
460039 04/09/2018 11:03:25 manh123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 406 ms 3292 KB
459839 03/09/2018 23:53:00 nhanspy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
459744 03/09/2018 21:14:43 tungcoi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2552 KB
459606 03/09/2018 17:16:56 ngocthien DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2208 KB
459460 03/09/2018 12:26:42 trungkenbi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 4276 KB
458848 02/09/2018 10:15:31 zolydyck00 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 281 ms 2604 KB
457784 30/08/2018 20:32:37 hitu05 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
457319 30/08/2018 07:32:35 HHHHHHHH DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2200 KB
456991 29/08/2018 13:16:10 xikhud DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2188 KB
456103 27/08/2018 15:12:39 FireArcanist DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
456089 27/08/2018 15:00:06 FireArcanist DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
456072 27/08/2018 14:28:00 huuthien1102 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
456071 27/08/2018 14:25:46 huuthien1102 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
455989 26/08/2018 22:32:10 laucanhat DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
455793 26/08/2018 10:40:31 namlawng123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2152 KB
455712 25/08/2018 22:03:13 MTAK53 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
455497 25/08/2018 11:30:45 hitu07 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2940 KB
453591 21/08/2018 10:20:31 tronghieuACM DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
453293 20/08/2018 14:48:58 nguyentuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2956 KB
452817 18/08/2018 22:26:47 huuthien198zz DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2776 KB
452603 18/08/2018 14:34:03 nttvan1611 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
452595 18/08/2018 14:23:17 nttvan1611 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
452521 18/08/2018 09:47:52 omlgg DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
452068 17/08/2018 10:31:07 moitapcode DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
450892 15/08/2018 00:47:46 neddie DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2924 KB
450617 14/08/2018 16:28:16 loideptra1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
450592 14/08/2018 15:45:08 long68910 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
450591 14/08/2018 15:44:49 long68910 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
450305 13/08/2018 21:47:32 Meliodas DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
449633 12/08/2018 15:35:44 jsomebodywtbl DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 9376 KB
448939 10/08/2018 15:04:29 long68910 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
448934 10/08/2018 14:52:20 long68910 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
448088 08/08/2018 10:41:26 an DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
447147 04/08/2018 14:47:24 ThaoAVang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
446662 02/08/2018 21:04:59 hoangducsmagic2 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
446576 02/08/2018 16:21:38 LongÇhampion DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
446464 02/08/2018 10:08:25 vantho1298 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2812 KB
446463 02/08/2018 10:06:12 vantho1298 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2812 KB
446436 02/08/2018 08:48:18 psdkljfsahdpi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3200 KB
446427 02/08/2018 08:39:56 psdkljfsahdpi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3200 KB
446396 02/08/2018 00:18:31 haxorus2004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
446388 01/08/2018 23:40:29 haxorus2004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
445919 31/07/2018 20:47:22 hanhien DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
445897 31/07/2018 20:10:39 duong2 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
445800 31/07/2018 14:34:00 0941054 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
444874 27/07/2018 23:26:52 daugausoc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
444628 26/07/2018 23:12:38 bluecat9x DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
444448 26/07/2018 14:28:12 tashagospel123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
444358 26/07/2018 09:02:39 dankcute DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
443932 25/07/2018 11:09:08 QuỳnhNhư DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
443292 23/07/2018 09:37:32 hdatdragon DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
443180 22/07/2018 20:54:47 phuongnhi_tran_1206 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2620 KB
442901 21/07/2018 20:55:17 paradisebay DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
442738 20/07/2018 22:58:54 lkn_ptnk1821 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
442304 19/07/2018 15:39:59 chiyb2015 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
441815 17/07/2018 21:57:47 hdv250202 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
441531 16/07/2018 21:08:46 snowynguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2848 KB
441506 16/07/2018 18:15:16 vuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
440836 13/07/2018 16:04:23 buihoat2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
439804 10/07/2018 14:09:47 tototete DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3324 KB
439198 07/07/2018 19:58:16 nhamtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 19240 KB
438979 06/07/2018 19:52:52 nhamtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 19340 KB
438925 06/07/2018 16:22:52 tronglh0104 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
438777 06/07/2018 10:46:33 paradisebay DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2872 KB
438776 06/07/2018 10:43:10 anhduy1811 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
438761 06/07/2018 09:32:44 haicoi_vt02 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2636 KB
438742 06/07/2018 08:33:23 hoangmychv2002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1896 KB
438386 04/07/2018 15:06:01 KHOI2611 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2548 KB
438295 03/07/2018 20:09:17 tototete DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 3324 KB
437866 01/07/2018 15:57:28 nhhpbc7a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
437541 29/06/2018 23:48:33 jackcookies020 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
437536 29/06/2018 23:32:26 jackcookies020 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
437164 28/06/2018 09:12:04 ironmank37d DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 2332 KB
437131 28/06/2018 00:35:05 ducanh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
436930 26/06/2018 21:23:36 Pejunmapdit DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
436852 26/06/2018 15:01:50 taminhquanno21 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 562 ms 3168 KB
436154 23/06/2018 21:41:56 phamductaictk98 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2580 KB
434840 21/06/2018 12:45:44 chienbinhlyoko DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
434777 20/06/2018 22:28:10 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2824 KB
434774 20/06/2018 22:22:48 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2808 KB
434773 20/06/2018 22:21:20 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2824 KB
434487 19/06/2018 18:41:30 kaitoukid1609 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
434426 19/06/2018 13:09:56 kakaka DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 1844 KB
434424 19/06/2018 12:23:40 nhattuan722 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 546 ms 3076 KB
433996 17/06/2018 10:30:22 Fonekedokato DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
433554 14/06/2018 21:31:27 chaukhanh2003 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2928 KB
432020 10/06/2018 15:45:29 ledat112233 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 2256 KB
429795 01/06/2018 17:18:21 unknown01 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 3372 KB
429791 01/06/2018 17:05:23 unknown01 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
429659 01/06/2018 08:10:54 hisiter DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 656 ms 37400 KB
427791 28/05/2018 15:23:20 EdwardNguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2828 KB
427476 26/05/2018 22:37:16 blahbleh111 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2468 KB
427437 26/05/2018 20:07:25 buidinhpham2004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
427378 26/05/2018 11:51:15 newbietm DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
426871 24/05/2018 18:15:29 nhathuypt25 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
426870 24/05/2018 18:13:38 nhathuypt25 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
425954 20/05/2018 12:08:25 NTUThananhthien DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
425371 16/05/2018 22:07:24 vietthanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
425364 16/05/2018 21:27:10 hoanganhlccl DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2252 KB
425348 16/05/2018 20:25:41 chicken1996 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2948 KB
424822 14/05/2018 18:53:12 fake1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2204 KB
424223 12/05/2018 08:27:43 thaitung_0410 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2928 KB
424190 12/05/2018 00:21:04 lethanhsonthd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 4260 KB
424050 11/05/2018 13:49:51 minhminhtran DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 296 ms 2924 KB
423110 04/05/2018 19:48:48 MonsterTTRR_6a3_2006 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2444 KB
423109 04/05/2018 19:18:53 MonsterTTRR_6a3_2006 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 3184 KB
422929 03/05/2018 15:31:25 dat_tran1200 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 312 ms 2816 KB
422708 01/05/2018 23:22:55 Asteross DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
422635 01/05/2018 20:06:11 vinhnt DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 3288 KB
422473 30/04/2018 19:35:39 phamtrunghieuntp DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 109 ms 4028 KB
422398 30/04/2018 13:34:46 viethuy99 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
421965 28/04/2018 23:13:44 nguyenvantien0903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
421916 28/04/2018 20:07:39 phamthanhtrung123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 125 ms 4300 KB
421899 28/04/2018 18:39:40 nguyentuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2876 KB
421575 26/04/2018 21:12:00 manhh15 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 10480 KB
421106 25/04/2018 08:27:06 huukhoa2608 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
420821 24/04/2018 10:01:23 longvt24 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 578 ms 3088 KB
420772 23/04/2018 23:29:15 kaitou1412 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
420486 22/04/2018 20:13:02 nguyenvantien0903 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 312 ms 2264 KB
420168 21/04/2018 20:29:49 truongcoi2001 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 109 ms 4064 KB
420136 21/04/2018 18:11:01 TranHoang DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2916 KB
420111 21/04/2018 16:48:47 vinhhung053 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 109 ms 4036 KB
419906 20/04/2018 23:36:28 waterfall2311 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 4616 KB
419898 20/04/2018 23:23:29 waterfall2311 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
419714 20/04/2018 11:02:22 Quanpro98 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 328 ms 2948 KB
419696 20/04/2018 10:22:08 vinhhung053 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 109 ms 4112 KB
419140 18/04/2018 07:23:41 YeuEmTuCaiNhinDauTien DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 281 ms 2920 KB
418773 16/04/2018 20:57:41 Lolilover DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2932 KB
418578 15/04/2018 20:24:35 quan8a3_tdn2017 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
416930 13/04/2018 10:16:02 55555 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3280 KB
416766 13/04/2018 00:38:21 theanhbr02 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1620 KB
416757 13/04/2018 00:03:17 bibinguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3428 KB
416013 11/04/2018 15:51:40 Love4T144 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
415983 11/04/2018 14:52:47 hoangthuc701 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2220 KB
415277 09/04/2018 21:27:48 nghethuat102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2752 KB
415246 09/04/2018 20:16:11 thamtudeptrai007 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
414139 06/04/2018 19:16:02 blebleble DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 296 ms 3840 KB
413345 04/04/2018 22:30:11 start008 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
412696 03/04/2018 10:31:41 lecungtien DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
412457 02/04/2018 22:26:12 Sagittarius191 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
411128 29/03/2018 22:44:50 __________ DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2496 KB
410685 29/03/2018 08:10:05 levanthuc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
410071 27/03/2018 16:26:55 thanhria DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 843 ms 32420 KB
409692 26/03/2018 22:11:59 thuy12052004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 578 ms 3072 KB
408374 23/03/2018 14:03:23 tinhochbt DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3244 KB
408305 23/03/2018 10:08:39 TrangK DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2428 KB
408108 22/03/2018 23:57:05 htrang1004 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
406337 19/03/2018 08:33:09 chetzoitao11 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
405700 16/03/2018 09:56:41 neostheknight DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
405696 16/03/2018 09:55:31 hung_brvt_t1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
405685 16/03/2018 09:33:58 theanhbr01 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
405610 15/03/2018 23:03:53 iiiiiii125478 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
402960 12/03/2018 14:30:49 manhdcd123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
402946 12/03/2018 13:23:12 letanminhtoan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
401975 09/03/2018 08:21:28 vclzt DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
401446 07/03/2018 09:10:38 Anh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
400423 03/03/2018 11:44:24 uf2as410 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
400070 02/03/2018 09:55:11 quocbinhitc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3332 KB
400069 02/03/2018 09:51:14 dnhung1998 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3332 KB
400068 02/03/2018 09:51:07 tuanhao_itc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3284 KB
399901 01/03/2018 20:39:07 bach123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2220 KB
399713 01/03/2018 14:40:05 gtneopuv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2236 KB
399556 01/03/2018 08:10:18 NamDo DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2184 KB
399533 01/03/2018 07:02:18 xuanvuong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
399231 27/02/2018 21:57:41 johansherlock DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2792 KB
398995 26/02/2018 22:24:09 shinosuke149 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
398984 26/02/2018 22:03:08 nguyencaothai DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2860 KB
398772 26/02/2018 03:59:56 bkav DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 3304 KB
398693 25/02/2018 20:12:30 ngocminh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2600 KB
398361 23/02/2018 22:59:40 phuckg2002 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
398055 22/02/2018 21:06:21 Tu2112003 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3024 KB
397990 22/02/2018 15:54:44 toila4120 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
397952 22/02/2018 15:10:09 shinosuke149 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
397889 22/02/2018 14:19:10 vcn123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 609 ms 3512 KB
397885 22/02/2018 14:11:42 thienbaotb DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
397784 22/02/2018 00:41:41 GiaLương DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 906 ms 3116 KB
397780 21/02/2018 23:58:29 cyb3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
397779 21/02/2018 23:55:56 minhphan244 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
397777 21/02/2018 23:29:11 cyb3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2536 KB
397775 21/02/2018 23:27:58 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
396884 17/02/2018 10:05:47 tn902329 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2492 KB
396422 14/02/2018 15:45:05 steenguyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
396167 13/02/2018 09:00:30 minhlam2102002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3248 KB
395815 11/02/2018 21:18:20 trang2002cool02 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2196 KB
395136 08/02/2018 15:14:14 thuyvan123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2840 KB
394990 07/02/2018 20:32:47 thienduong DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
394434 05/02/2018 22:33:04 2221115541 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 265 ms 13464 KB
394250 05/02/2018 07:26:13 truongcoi2001 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
394179 04/02/2018 19:12:00 2221113513 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 265 ms 13412 KB
394176 04/02/2018 18:36:18 2221113513 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 218 ms 14064 KB
394172 04/02/2018 18:30:08 2221113513 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 250 ms 13472 KB
394170 04/02/2018 18:13:44 2221113513 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 312 ms 13728 KB
394169 04/02/2018 18:10:18 2221113513 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 250 ms 14064 KB
394066 04/02/2018 00:01:40 2221115541 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 218 ms 13608 KB
394063 03/02/2018 23:27:57 2221113513 DIKI - Sân điền kinh Python 3 Accepted 125 ms 6428 KB
393955 03/02/2018 14:11:34 Tunga1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
393670 02/02/2018 14:40:26 hauancuc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
393306 01/02/2018 09:52:58 Coder_Stupidd DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
393261 01/02/2018 08:18:48 Quân1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
392769 30/01/2018 17:07:48 duongbp1990 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 5348 KB
392552 29/01/2018 22:43:59 bleach_01 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2212 KB
392547 29/01/2018 22:18:39 doduc2652002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
392342 29/01/2018 15:36:10 bleach_01 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2216 KB
391494 26/01/2018 21:49:05 vandai61 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2536 KB
391333 26/01/2018 14:45:26 shitcutee DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
390357 24/01/2018 15:31:48 hoang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2640 KB
389978 23/01/2018 15:02:24 anhminh2912003 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
388088 21/01/2018 07:43:06 quyenmmai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2180 KB
387220 18/01/2018 16:09:22 trananhprince DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2208 KB
387182 18/01/2018 15:12:24 nguyenhoanglamtruong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2412 KB
387180 18/01/2018 15:11:26 khoa10tiCKT DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2364 KB
387172 18/01/2018 15:04:41 cffffvn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 234 ms 2584 KB
387169 18/01/2018 15:00:05 nguyenhoanglamtruong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 234 ms 71496 KB
386393 16/01/2018 12:22:00 huy9a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
385719 14/01/2018 15:01:23 lcnguyendang123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
385716 14/01/2018 14:59:09 lcnguyendang123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 187 ms 2896 KB
385590 14/01/2018 09:20:16 quan8a3_tdn2017 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 3112 KB
384533 11/01/2018 15:30:21 buiminhkhang DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
383670 09/01/2018 18:36:53 anhquant8 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2568 KB
383447 09/01/2018 11:10:43 ducden2003 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 906 ms 3552 KB
382484 06/01/2018 14:49:45 php122002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2432 KB
382483 06/01/2018 14:48:43 php122002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2456 KB
382452 06/01/2018 13:05:32 khab1706592 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3316 KB
382434 06/01/2018 10:34:11 chinhhi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 7856 KB
382158 05/01/2018 21:05:09 Socola_Đại_Ca DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2740 KB
382154 05/01/2018 21:03:53 Socola_Đại_Ca DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2596 KB
382012 05/01/2018 16:26:04 SavarinJames DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3096 KB
382009 05/01/2018 16:21:49 SavarinJames DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3188 KB
381575 04/01/2018 20:49:56 lcnguyendang123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 234 ms 11696 KB
379939 01/01/2018 11:44:45 colen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
379440 31/12/2017 08:43:04 everson DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
378692 28/12/2017 19:53:11 nvta DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3304 KB
378480 28/12/2017 11:06:28 ntd992003 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 671 ms 3536 KB
378267 27/12/2017 21:01:55 thaibabao2002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3188 KB
377983 26/12/2017 23:47:59 TanTruc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2968 KB
377842 26/12/2017 18:54:35 phannhatloi DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 3268 KB
377482 25/12/2017 09:18:10 ylfengyou DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2220 KB
377350 24/12/2017 09:57:08 dinhthanhnga06 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2560 KB
377001 22/12/2017 21:17:50 sherlycracker DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2748 KB
375949 17/12/2017 15:59:48 anhvanace DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
375427 15/12/2017 15:43:02 hoi_lam_gi DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 3584 KB
375275 15/12/2017 13:56:02 tenda1234 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
375180 15/12/2017 09:43:00 ngocle2001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2844 KB
374913 14/12/2017 14:57:32 changlangtu97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
374849 14/12/2017 09:45:13 bao023 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2868 KB
374668 13/12/2017 22:24:13 viclu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2868 KB
374560 13/12/2017 15:59:16 quocnguyen DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 3528 KB
374495 13/12/2017 14:05:43 votrunghieu9a2 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3292 KB
373432 09/12/2017 09:37:54 trang2002cool DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
373055 08/12/2017 13:37:33 hoi_lam_gi DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
372848 07/12/2017 15:26:00 huyenvy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2880 KB
372780 07/12/2017 10:52:21 tuanhbt133 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 3668 KB
372602 06/12/2017 20:38:17 dungdq2002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 3212 KB
372447 06/12/2017 11:04:23 Phandat16 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 3876 KB
372231 05/12/2017 21:18:56 phuongnam DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 156 ms 2172 KB
371789 04/12/2017 19:43:05 tam DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 3520 KB
371719 04/12/2017 16:52:26 GấuBéoIT DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
371713 04/12/2017 16:48:45 nakrothpro DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
371670 04/12/2017 16:05:23 nakrothpro DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2944 KB
371662 04/12/2017 15:51:47 PearlHo DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2820 KB
371524 04/12/2017 13:01:45 kiemnguoiy DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3252 KB
371448 04/12/2017 10:16:26 thminh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
370429 02/12/2017 13:07:30 ducphong DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2140 KB
370423 02/12/2017 12:59:45 dominhlam DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2832 KB
369708 01/12/2017 08:12:35 huytmdj DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2848 KB
369280 30/11/2017 13:14:05 MrRobot DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
368999 29/11/2017 21:18:01 SKT_Bengi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
368950 29/11/2017 19:59:26 long123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 10764 KB
368881 29/11/2017 15:32:58 hiepnguyenhue2002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 1848 KB
368722 29/11/2017 09:57:12 NMTJ4F DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3268 KB
368512 28/11/2017 20:52:10 nakrothpro DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
367115 27/11/2017 21:02:29 k4mjk4mjz3 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
366939 27/11/2017 15:34:11 tenspace DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2208 KB
366713 27/11/2017 00:40:00 phuocanh1625 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3312 KB
366702 26/11/2017 23:53:46 Venus DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
366697 26/11/2017 23:48:25 Venus DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
366601 26/11/2017 21:17:06 lcnguyendang123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
366298 26/11/2017 09:42:38 namtao97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
366272 26/11/2017 08:53:23 nhocasoc101 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2804 KB
366189 25/11/2017 23:16:00 lkdn3t_python DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3196 KB
366033 25/11/2017 18:12:47 tranminh183 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
366032 25/11/2017 18:08:16 tranminh183 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2592 KB
365981 25/11/2017 16:13:50 nhocasoc101 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2904 KB
365793 25/11/2017 01:08:24 khoa0308 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
365200 24/11/2017 10:33:27 phuleethanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
365010 23/11/2017 21:46:14 trainolp2017 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
365006 23/11/2017 21:39:33 trainolp2017 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
365005 23/11/2017 21:37:48 manhh15 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 8824 KB
365002 23/11/2017 21:32:28 manhh15 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 9376 KB
364981 23/11/2017 20:31:25 vananht36 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2228 KB
364978 23/11/2017 20:31:02 vananht36 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2228 KB
364835 23/11/2017 15:48:10 thienhk15 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
363228 20/11/2017 20:46:19 tosdeptrai DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
362974 20/11/2017 05:51:27 minhth_1412 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 390 ms 2224 KB
362973 20/11/2017 05:46:15 minhth_1412 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 312 ms 2228 KB
362972 20/11/2017 05:42:56 minhth_1412 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2216 KB
362572 19/11/2017 01:20:34 hlsclan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
362358 18/11/2017 15:09:24 sorry_dahaodl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2212 KB
362319 18/11/2017 14:42:34 hoanglongbpt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
362301 18/11/2017 14:30:18 nguyenthanhtung DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 3244 KB
361573 16/11/2017 23:57:58 thiend17pm03_dhtdm DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 3172 KB
361433 16/11/2017 20:47:14 badaocm234 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
360571 15/11/2017 16:16:02 taikhoan1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
360565 15/11/2017 16:14:03 taikhoan1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2196 KB
360330 15/11/2017 10:47:55 htthtt11t1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360094 14/11/2017 21:16:23 thanhchuongitc DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3348 KB
359751 14/11/2017 15:05:43 thao1234 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
359564 14/11/2017 11:02:10 tiendiep9a1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2196 KB
359563 14/11/2017 10:54:23 dangthai4399 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
358958 13/11/2017 15:23:39 thanh123 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
358536 12/11/2017 21:50:41 thelightvn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2640 KB
357715 11/11/2017 15:53:38 vinhntndu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
357657 11/11/2017 15:15:38 linhdarak98lhp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 250 ms 105724 KB
356934 10/11/2017 14:26:03 khoinguyentdmu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2920 KB
356932 10/11/2017 14:25:19 khoinguyentdmu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2920 KB
356450 09/11/2017 20:50:10 chuotvip DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2932 KB
355828 08/11/2017 23:57:06 magicdeller DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
355573 08/11/2017 16:16:43 Leo_Messi_96 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 3336 KB
354912 07/11/2017 21:49:10 haxuantoan98 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
354040 06/11/2017 20:48:03 Linh_Moi_T32 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3284 KB
353322 05/11/2017 23:35:56 lucdaoquanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2580 KB
353094 05/11/2017 19:24:56 luxabu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2216 KB
353014 05/11/2017 13:42:20 FujiVN DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3316 KB
352606 04/11/2017 20:25:09 luxabu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2208 KB
352391 04/11/2017 15:36:00 minh3chap DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
352212 04/11/2017 10:14:26 luxabu DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
351864 03/11/2017 15:41:52 ngocviphb DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
351534 02/11/2017 22:09:48 thaibabao DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3220 KB
350875 02/11/2017 14:15:47 darkdragon02 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 9432 KB
350716 02/11/2017 09:24:51 kami DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
350650 02/11/2017 01:11:21 vova DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
350096 01/11/2017 13:29:20 AB_Z DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
349885 01/11/2017 07:24:03 hoan2k1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2864 KB
349813 01/11/2017 00:11:50 chinhd17ht01tdmu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 78 ms 2864 KB
349677 31/10/2017 22:00:56 crush DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
349287 31/10/2017 15:10:13 isora1996 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3336 KB
349245 31/10/2017 13:43:08 ttdpro98 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
349163 31/10/2017 09:56:56 manhhungking DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3264 KB
349137 31/10/2017 08:52:43 mrlihd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
348955 30/10/2017 23:41:58 khanhsaker97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3264 KB
346142 26/10/2017 21:30:15 hains DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
344980 25/10/2017 20:27:29 hoanganhlaboss139 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 656 ms 3540 KB
343847 24/10/2017 14:20:44 nhocasoc101 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 640 ms 3140 KB
343829 24/10/2017 13:19:28 huy9a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 656 ms 3532 KB
343095 23/10/2017 15:52:05 freepascal DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
342929 23/10/2017 09:05:45 dungzudd231001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
341831 21/10/2017 15:05:18 NhatKhanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2932 KB
339306 18/10/2017 08:48:39 ARSENAL1886 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1552 KB
339304 18/10/2017 08:42:08 ItachiUchiha DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 4036 KB
337926 16/10/2017 19:58:38 vietdeptrai DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2980 KB
337631 16/10/2017 00:29:28 trivonhan DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
337583 15/10/2017 22:41:26 linhbeo1210 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2444 KB
337247 15/10/2017 16:21:29 christzy DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 625 ms 3156 KB
337064 15/10/2017 14:05:27 yhuynh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
336822 15/10/2017 09:18:38 kyonest12 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2236 KB
336392 14/10/2017 20:15:07 tinhhk15 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
336020 14/10/2017 10:56:06 hien_jeony DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
335761 13/10/2017 21:51:12 vova DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
335183 12/10/2017 22:01:53 vova DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
334586 12/10/2017 12:00:53 dothanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
333509 10/10/2017 20:23:26 vikhangcqt171 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
333149 10/10/2017 10:37:24 trungtt123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2188 KB
333081 10/10/2017 09:23:09 KCuber DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 5612 KB
332537 09/10/2017 15:25:00 caovantheanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2196 KB
332482 09/10/2017 14:30:27 lamvission45 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
332441 09/10/2017 13:57:14 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
332337 09/10/2017 09:39:39 hahpuc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
331590 08/10/2017 11:06:35 tanan112 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2840 KB
331476 08/10/2017 09:37:48 phambichngoclamson2002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
330765 07/10/2017 13:51:45 stupidcat1102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
330524 06/10/2017 23:06:47 Master_01 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
330391 06/10/2017 21:49:29 NAKICTI DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2140 KB
329989 06/10/2017 15:22:18 0000000000 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
329476 05/10/2017 16:33:42 vuongbxvp DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
329378 05/10/2017 10:25:44 bachhuyhung20102001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2180 KB
328920 04/10/2017 14:08:19 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
328913 04/10/2017 13:53:43 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
328860 04/10/2017 08:06:59 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
328859 04/10/2017 08:06:25 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
328339 03/10/2017 12:28:07 hung1321 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2888 KB
327749 02/10/2017 20:45:52 dungcnttk51mta DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2852 KB
327513 02/10/2017 16:00:30 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
327512 02/10/2017 15:57:58 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
327499 02/10/2017 15:43:20 teacher211 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
327310 02/10/2017 08:34:43 trantrungkien DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
327307 02/10/2017 08:33:58 chetzoitao11 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
327300 02/10/2017 08:23:36 QMK1702 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
327293 02/10/2017 08:07:39 chetzoitao11 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2564 KB
327292 02/10/2017 08:07:34 stupidcat1102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
327291 02/10/2017 08:07:26 Sydneyfung DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2584 KB
327290 02/10/2017 08:04:34 boykhang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3360 KB
327282 02/10/2017 07:46:04 QMK1702 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2564 KB
327280 02/10/2017 07:41:08 trantrungkien DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
327276 02/10/2017 07:32:41 php122002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
327275 02/10/2017 07:31:14 php122002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
327274 02/10/2017 07:28:21 boykhang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3280 KB
327270 02/10/2017 07:25:01 Duongnguyen DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2816 KB
327267 02/10/2017 07:20:39 boykhang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2772 KB
327248 02/10/2017 04:22:19 hungbmt1503 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2160 KB
326972 01/10/2017 18:00:41 vuthehuyht DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2172 KB
326971 01/10/2017 18:00:11 vuthehuyht DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2172 KB
326968 01/10/2017 17:59:02 vuthehuyht DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2160 KB
326542 01/10/2017 10:34:20 ntanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2104 KB
326084 30/09/2017 15:06:50 nooborfeeder DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
326048 30/09/2017 14:11:18 21cm DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 9256 KB
326042 30/09/2017 13:59:20 21cm DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 171 ms 8908 KB
326039 30/09/2017 13:51:48 thienanh1999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2240 KB
326035 30/09/2017 13:30:45 thienanh1999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
324114 28/09/2017 00:00:18 myfriend1102vn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2632 KB
324078 27/09/2017 23:05:33 thanhdatna1996 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
323922 27/09/2017 21:03:26 daodongphong DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
323500 26/09/2017 21:34:48 Truongthienloc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
323219 26/09/2017 12:28:50 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3564 KB
322408 24/09/2017 22:10:01 Account DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
322027 24/09/2017 13:34:16 thai141212 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
321660 23/09/2017 20:07:44 hungga1711 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2924 KB
320246 20/09/2017 22:35:13 masterv DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 7180 KB
319940 20/09/2017 12:40:52 8man DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
319933 20/09/2017 12:31:08 8man DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
319859 20/09/2017 08:06:03 ltbminh_ctl DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
317659 15/09/2017 20:37:20 hs2huyenngoc DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
317077 14/09/2017 16:41:53 vinhquana DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
316573 13/09/2017 20:13:19 nghia14302 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2884 KB
316533 13/09/2017 18:53:38 shuu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2936 KB
316531 13/09/2017 18:53:03 shuu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
316530 13/09/2017 18:50:23 shuu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 6464 KB
316529 13/09/2017 18:50:02 shuu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 6448 KB
316523 13/09/2017 18:37:15 reset DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2928 KB
316295 13/09/2017 09:23:54 khoabhvt DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
315479 11/09/2017 15:30:44 fcpnh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2608 KB
315274 11/09/2017 08:45:31 hotuanhung DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
315253 11/09/2017 08:28:42 minhys DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
315238 11/09/2017 08:17:33 vhoang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 6696 KB
315121 10/09/2017 21:04:45 huyvuhp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2608 KB
315069 10/09/2017 18:05:43 phuongnam DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 78 ms 2808 KB
315068 10/09/2017 17:48:46 phuongnam DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 625 ms 3148 KB
315058 10/09/2017 17:27:52 levuquocdat18 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2620 KB
314896 10/09/2017 09:08:45 levuquocdat18 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2584 KB
314484 09/09/2017 10:10:00 Shyn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2180 KB
314462 09/09/2017 08:54:41 Shyn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2204 KB
314283 08/09/2017 20:58:37 Dodomin DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
314280 08/09/2017 20:54:51 Dodomin DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2608 KB
314274 08/09/2017 20:44:56 Dodomin DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3316 KB
314036 07/09/2017 21:38:55 trantien151198 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2916 KB
313754 07/09/2017 08:11:44 traptrap1104 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
313353 05/09/2017 22:59:56 Hackerr DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
312815 04/09/2017 15:09:12 anhbannho147vn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2928 KB
312143 03/09/2017 06:32:10 ducbp DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
311879 02/09/2017 11:39:24 Nhokkz DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
311459 31/08/2017 23:38:16 iquanghung DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
311008 30/08/2017 17:55:50 hieunv1996 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2920 KB
310369 28/08/2017 23:58:10 16122001 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
310355 28/08/2017 23:14:54 hoangtrung080697 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 2912 KB
308706 24/08/2017 20:59:52 thanhnhana5 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2204 KB
308696 24/08/2017 20:53:37 minhhuylqd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2144 KB
308683 24/08/2017 20:43:13 nguyenhamlon DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2452 KB
308676 24/08/2017 20:37:44 congminh410 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2852 KB
308674 24/08/2017 20:36:13 phanvanhung123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 10388 KB
308665 24/08/2017 20:30:00 nhatr DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 10696 KB
308657 24/08/2017 20:25:38 nguyenvu9405 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 93 ms 2204 KB
308653 24/08/2017 20:22:04 hizthi DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 10100 KB
308646 24/08/2017 20:13:59 winnawa DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2212 KB
308635 24/08/2017 20:03:58 lephuthien411 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
308631 24/08/2017 20:02:32 SAGGIN DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 10504 KB
308626 24/08/2017 20:00:04 jat DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 41476 KB
308618 24/08/2017 19:57:02 minhhuy24072002 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
308609 24/08/2017 19:52:51 5hoangnd DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2480 KB
308600 24/08/2017 19:37:27 blebleble DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 11260 KB
308297 23/08/2017 17:26:49 thanhhoang DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2688 KB
307970 22/08/2017 21:45:54 anh76qn DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
307962 22/08/2017 21:08:29 lamngok1201 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
307957 22/08/2017 20:47:52 na2m2428 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
307850 22/08/2017 15:00:11 letuannghia194 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
307185 19/08/2017 22:33:56 m2i0n0h1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
307154 19/08/2017 21:41:19 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2828 KB
307151 19/08/2017 21:36:45 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
307150 19/08/2017 21:31:37 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2836 KB
307148 19/08/2017 21:30:32 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
307139 19/08/2017 21:21:13 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
307137 19/08/2017 21:20:30 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2844 KB
307136 19/08/2017 21:19:21 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2868 KB
307128 19/08/2017 21:00:14 thensniper DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
306889 19/08/2017 13:31:16 tiny DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2908 KB
306888 19/08/2017 13:30:17 ABC_XYZ DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
306606 18/08/2017 19:25:10 khoinguyentdmu DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2844 KB
306602 18/08/2017 19:19:51 truongtt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2828 KB
306572 18/08/2017 18:26:18 tuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
306535 18/08/2017 17:33:05 Adam_Kyle_Java DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 593 ms 32936 KB
306058 17/08/2017 17:36:48 Nhokkz DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
306056 17/08/2017 17:12:14 dqvinh2510 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
306054 17/08/2017 17:10:16 syaoran_5893 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
305987 17/08/2017 15:23:17 luongngocminh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
304694 14/08/2017 22:11:24 benopera5 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
304636 14/08/2017 18:35:33 huytion156 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
304026 12/08/2017 22:24:53 buikimanh126 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
304024 12/08/2017 22:22:50 buikimanh126 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
302168 08/08/2017 15:08:43 sonnguyen0612 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
302081 08/08/2017 10:49:46 mansblacks DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
301589 06/08/2017 20:03:57 hanhhuyenit1619 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
301538 06/08/2017 15:36:18 nam288 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
301225 05/08/2017 10:00:02 leehieeu DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 625 ms 33752 KB
300759 03/08/2017 08:33:05 trongphuongbkhn DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2284 KB
300378 01/08/2017 20:57:47 skydriver001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2936 KB
299815 28/07/2017 22:37:06 BuiTriDung DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2224 KB
299487 27/07/2017 21:38:31 trinhvanluc213 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
299401 27/07/2017 19:22:42 Comrade DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
299169 27/07/2017 00:45:23 bicrackpro123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2620 KB
298479 24/07/2017 20:30:27 hungk36b DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
298350 24/07/2017 10:24:52 ducnt25899 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2492 KB
298223 23/07/2017 20:24:49 minhthu20201 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
297396 20/07/2017 21:40:15 skydriver001 DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 593 ms 32580 KB
296014 16/07/2017 20:35:32 congthangk36d DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
295965 16/07/2017 16:51:49 xekoiuxuka DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2916 KB
295663 15/07/2017 18:36:19 phuonganh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
295614 15/07/2017 12:01:07 vubinhduong DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
295611 15/07/2017 11:30:16 logacc999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
295483 14/07/2017 21:59:25 quang000khanh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 46 ms 1552 KB
294962 13/07/2017 13:07:20 logacc999 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2852 KB
294180 10/07/2017 23:36:53 huudatwn1q DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 46 ms 1884 KB
294174 10/07/2017 23:11:01 dangquangthang0001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3240 KB
293950 10/07/2017 10:34:07 01667401268 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3172 KB
293606 08/07/2017 21:26:42 dasea DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2980 KB
293330 07/07/2017 17:04:40 phuonganh DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
293326 07/07/2017 16:57:59 Minhduc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
293249 07/07/2017 10:45:28 zminhthinhsd1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
292770 04/07/2017 22:08:01 thanhthuy4u DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2872 KB
292610 04/07/2017 01:18:27 MinhDang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
292394 02/07/2017 23:32:48 Ledacthuong2210 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
292387 02/07/2017 22:59:56 Minhduc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
292385 02/07/2017 22:55:13 sanglequang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
292186 01/07/2017 17:11:25 kisoraz9 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
292160 01/07/2017 14:51:37 Nhokkz DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 640 ms 3536 KB
292028 30/06/2017 22:51:47 nguyenhaidang DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2196 KB
291968 30/06/2017 17:20:32 Nhokkz DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 656 ms 3536 KB
291964 30/06/2017 17:15:30 okeomachnha DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3216 KB
291891 30/06/2017 14:46:45 EFFORTS DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3236 KB
291758 29/06/2017 21:03:24 lgdark DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3232 KB
291517 28/06/2017 19:45:19 Huan1412 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3368 KB
291444 28/06/2017 15:07:49 quangminh6624 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
291208 27/06/2017 13:52:03 Winder DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2208 KB
291204 27/06/2017 13:40:17 Winder DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
291189 27/06/2017 11:44:05 caubedaumat DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
290495 24/06/2017 11:48:46 nhpntz0t DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2900 KB
290015 22/06/2017 19:52:40 hoaviet201 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2836 KB
289986 22/06/2017 18:01:30 nguyenkhue86 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 2872 KB
289966 22/06/2017 17:21:40 ad3720011 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 703 ms 3144 KB
289264 19/06/2017 21:34:18 nguyenhavi DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 3268 KB
289262 19/06/2017 21:28:59 QSM DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2876 KB
289251 19/06/2017 21:14:56 thienbaotb DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
289193 19/06/2017 19:56:24 thienbaotb DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
288423 16/06/2017 15:41:15 nghiapro97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2200 KB
288062 15/06/2017 08:14:19 saothuaduoc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
287471 13/06/2017 09:14:58 perfect DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
286926 11/06/2017 13:20:10 lotac DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 78 ms 2592 KB
286598 10/06/2017 09:07:16 Long145236 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
286202 08/06/2017 18:44:33 logn145236 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 78 ms 37864 KB
285423 04/06/2017 21:21:09 ngocnhi DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
285160 03/06/2017 09:58:12 lshuutoan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2208 KB
285155 03/06/2017 09:51:04 hut_phamquochuy DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 328 ms 6080 KB
284782 01/06/2017 22:43:59 min3012001 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2156 KB
284585 01/06/2017 10:15:05 hatuank97lhp DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 9592 KB
284154 30/05/2017 09:26:17 huuhieu2k DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 93 ms 2796 KB
283492 26/05/2017 13:35:04 tuan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
283466 26/05/2017 11:39:10 hocattuongltv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2868 KB
281152 17/05/2017 22:50:47 hungbt DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2820 KB