Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741801 08/04/2020 22:40:45 Kimanh1011 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
741546 07/04/2020 22:22:08 noel_trang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
741495 07/04/2020 21:29:44 codetokyo HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
740475 04/04/2020 21:33:12 sangsang238 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
740305 04/04/2020 12:32:29 hoang2kne HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
739730 03/04/2020 09:41:26 phamanchi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
739628 02/04/2020 23:19:29 python_train HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 4924 KB
739546 02/04/2020 20:55:31 thopro1973 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
739330 02/04/2020 12:21:40 hung2k3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
738724 31/03/2020 15:24:19 thanthienhai HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
738642 31/03/2020 09:58:20 ryoushiki HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
737998 28/03/2020 22:01:52 TrumpPham HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
737953 28/03/2020 20:21:09 xii HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737463 27/03/2020 08:24:02 nghiepradeon HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737434 26/03/2020 22:21:28 phuonganh257 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
736794 24/03/2020 20:55:52 byvf HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
736691 24/03/2020 15:54:33 thienhi09092019 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
736519 23/03/2020 19:01:46 hoangmanh123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736478 23/03/2020 16:24:03 toiladuc_1012_HSGS HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
736379 23/03/2020 14:00:35 Pigpy HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
735808 21/03/2020 15:57:13 cyber_coder HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
735805 21/03/2020 15:52:53 chidaihk17 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
735564 20/03/2020 16:48:33 ngao HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
735161 19/03/2020 15:53:16 lbn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
735157 19/03/2020 15:50:40 hung123456 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
735153 19/03/2020 15:46:49 hung123456 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
735049 19/03/2020 09:56:09 longbao3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
735030 19/03/2020 09:21:44 trungdung06ltt HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
734950 18/03/2020 22:51:19 blacksheep07112001 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
733845 17/03/2020 21:08:31 sunarrior HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
733722 17/03/2020 16:20:12 mnhphm HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
733710 17/03/2020 15:45:59 khongcoten002 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
733707 17/03/2020 15:33:18 khacduycpp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
733334 15/03/2020 20:50:06 knam4202 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
733229 15/03/2020 10:44:41 PSCLCoder HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
733228 15/03/2020 10:43:57 PSCLCoder HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
732995 14/03/2020 12:03:36 baoduytran HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
731407 11/03/2020 23:05:53 blackcat2710 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731142 11/03/2020 09:27:17 chi1234 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
731010 10/03/2020 21:07:16 khai2004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
730520 09/03/2020 11:36:14 tienloc_dz HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
730393 08/03/2020 20:51:53 min HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
730274 08/03/2020 09:46:13 hieuishere HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
730193 07/03/2020 21:08:58 nguyenminhhiengoku HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
729860 06/03/2020 23:02:36 KhanhVy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
729715 06/03/2020 14:49:57 minh12131415 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
729517 05/03/2020 23:51:36 daohuulong2020 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
728991 05/03/2020 14:18:18 buivinhquang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
728769 04/03/2020 16:01:05 vhskillpro2 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1556 KB
728460 03/03/2020 21:39:32 AngusX HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
728434 03/03/2020 20:59:27 ducpro HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
728408 03/03/2020 20:39:01 Hàoa1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
728244 03/03/2020 15:07:04 drlamlqd9 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
728135 03/03/2020 05:58:52 naeco HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728105 02/03/2020 23:32:45 hokage1201 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
727767 01/03/2020 23:46:37 baotruc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
727765 01/03/2020 23:43:28 baotruc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
727763 01/03/2020 23:33:11 baotruc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
727658 01/03/2020 20:47:38 tam HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
727333 29/02/2020 20:28:15 pkconan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
727330 29/02/2020 20:23:07 pkconan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
726584 27/02/2020 20:30:49 phamlekhoa HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
726338 27/02/2020 10:23:32 nguyenan0808 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
726307 27/02/2020 07:25:41 traitorakali HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
725799 25/02/2020 22:29:50 duongkibo HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 203 ms 16648 KB
725730 25/02/2020 21:33:11 namlxcntt HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 218 ms 16784 KB
725026 24/02/2020 13:09:22 manhender HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
724891 23/02/2020 22:51:43 vanthang10tin HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724787 23/02/2020 20:42:44 tahoangquan2 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
724483 23/02/2020 11:17:23 kassivender HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
723170 20/02/2020 12:57:21 manhblue HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
722349 18/02/2020 21:36:36 KillMonger HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722274 18/02/2020 20:30:23 tuananh1 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
722157 18/02/2020 16:27:09 piisugn HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721639 17/02/2020 17:21:55 bichsonnhat HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
721514 17/02/2020 14:38:16 BananaOnTheTree HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
721289 16/02/2020 23:46:26 huynhphannhatvy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
720974 16/02/2020 11:46:19 hoa1705 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
720445 15/02/2020 14:05:06 linhngao121212 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
719797 13/02/2020 22:37:35 ngophuthinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
719638 13/02/2020 16:49:22 QuáchNhậtNam HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
719323 12/02/2020 22:16:30 Kduy9180 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
719122 12/02/2020 16:30:29 congbinh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
718791 11/02/2020 20:48:33 Account HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
718287 11/02/2020 08:23:32 duongsondev HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
717950 10/02/2020 16:12:28 quanit2k4 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717689 10/02/2020 09:07:25 Toykongu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
717545 09/02/2020 20:49:53 uyen187 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717526 09/02/2020 20:15:32 888888888 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
717038 08/02/2020 19:52:31 shin3030aa HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
716984 08/02/2020 17:08:34 thangloi2209 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716482 07/02/2020 19:53:58 Hydra0123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
716139 07/02/2020 10:39:08 Hokage_Itachi HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
715980 06/02/2020 23:26:38 Love HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
715859 06/02/2020 21:28:31 nguyenthehop HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
714323 04/02/2020 16:02:56 quynhdao271 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
712955 01/02/2020 10:17:28 AnhĐứccôngphá HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
712942 01/02/2020 10:05:16 AnhLongButPha HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
712412 31/01/2020 09:46:53 tienloc_tvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
712307 30/01/2020 22:23:13 hlsclan HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 187 ms 16696 KB
712302 30/01/2020 22:16:21 anhtu0902 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
710978 29/01/2020 21:45:42 anbuicv HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
710977 29/01/2020 21:42:20 khoaa2k23 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
710865 29/01/2020 16:33:27 minhlam7a2gpc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
710529 28/01/2020 18:28:49 hoangle134134 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
710370 27/01/2020 22:48:33 shiraishi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
710239 27/01/2020 16:06:44 ntquoc263 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
710227 27/01/2020 15:53:52 JoySluxirt HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
709899 25/01/2020 22:03:49 nhathuylol123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
709695 24/01/2020 23:48:02 BurlySamurai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
709507 24/01/2020 11:56:28 nsndpgno HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
709423 24/01/2020 00:03:04 Dan_De_Nui HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
709177 23/01/2020 18:28:51 bku_lapis HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708934 22/01/2020 23:41:35 thaibs HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
707888 20/01/2020 23:45:25 nguyenduythanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
707589 20/01/2020 15:57:21 khongcoten002 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
706946 18/01/2020 20:55:10 drloc2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
706832 18/01/2020 17:31:00 HackerMan HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
706219 17/01/2020 15:07:03 myxnguyen894 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
705949 16/01/2020 21:34:28 nhmt1504 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
705706 16/01/2020 14:48:40 nnvjava HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 171 ms 16416 KB
705423 15/01/2020 22:17:00 jungrok HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
705189 15/01/2020 15:59:44 anhchienxl HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
705187 15/01/2020 15:59:35 AnhANcogang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
704048 13/01/2020 10:36:02 tuan1642001 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703884 12/01/2020 23:15:10 rivenkiet HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
703551 12/01/2020 15:57:28 A_Guest HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703042 11/01/2020 20:26:03 ntphong HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
703014 11/01/2020 19:48:19 0376637474 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
703002 11/01/2020 19:36:47 long020506 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
702774 11/01/2020 11:25:22 0376637474 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
702559 10/01/2020 22:25:03 viothang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
702468 10/01/2020 20:25:04 viocuong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702249 10/01/2020 15:22:35 slinethang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702240 10/01/2020 15:17:24 diceline HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
702206 10/01/2020 14:34:00 dangminhtuan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
702189 10/01/2020 14:17:50 tthghhkt HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
702044 10/01/2020 10:05:28 cowduyhai HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
701966 10/01/2020 08:17:27 khanhld HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701876 09/01/2020 23:56:02 watanabe2804 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
700921 08/01/2020 18:54:43 sicalotut HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
700920 08/01/2020 18:54:25 sicalotut HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
699592 06/01/2020 23:15:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
699590 06/01/2020 23:14:57 ntphong HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
699354 06/01/2020 20:20:18 khanhnhat123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
699322 06/01/2020 19:50:38 haupas HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
698678 05/01/2020 19:59:00 Huwng HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
698659 05/01/2020 19:35:50 duydec1 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
697757 04/01/2020 12:50:27 anhkhoa09032004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
697604 04/01/2020 08:43:45 doanhtuan137 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
697224 03/01/2020 16:38:00 Tuantienti HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
697034 03/01/2020 14:23:00 Aftery HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
696678 02/01/2020 22:28:30 0842020263 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
696636 02/01/2020 21:50:05 kienioi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
696625 02/01/2020 21:40:27 nhatthang2704 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696532 02/01/2020 19:44:21 tranminhprvt01 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
696394 02/01/2020 15:38:13 7 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
696391 02/01/2020 15:33:32 tahoangquan2 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
696349 02/01/2020 14:58:42 Vero_senpai HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
695618 31/12/2019 20:27:57 hokhanhduy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
695543 31/12/2019 18:26:37 nnbxxx HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
695163 30/12/2019 22:00:33 dnqcityzens HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
694919 30/12/2019 12:29:40 Hao_Nhat HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
694874 30/12/2019 10:15:42 quanghuy3004new HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
694463 28/12/2019 21:09:14 vinhpele HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 748 KB
694365 28/12/2019 15:41:56 fh2512 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
694249 28/12/2019 10:47:41 0343249261 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
693950 27/12/2019 15:00:15 Trung13102000 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693822 27/12/2019 09:19:42 buitaloc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693396 26/12/2019 09:02:48 stkirito74 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692512 24/12/2019 09:05:08 hatheanh5990 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
692289 23/12/2019 20:31:44 personal2233 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692285 23/12/2019 20:25:59 ntt12112001 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
692282 23/12/2019 20:24:31 duyluan3110 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692238 23/12/2019 19:30:28 prgrmanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691673 21/12/2019 18:08:01 Phanvythien HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
690974 19/12/2019 21:30:13 damminhquan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
690940 19/12/2019 20:47:43 ishokusogiria HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
690834 19/12/2019 17:05:29 hello5423 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
690398 18/12/2019 15:11:55 amazing HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
690395 18/12/2019 15:07:34 10mũ9 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
689794 17/12/2019 15:45:40 sendmylove123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689725 17/12/2019 14:50:28 haidang172005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
689075 16/12/2019 09:50:05 cbl_quangvinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
689061 16/12/2019 08:10:23 chuonghc2512 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
688872 15/12/2019 16:08:46 nxphuong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688789 15/12/2019 12:57:27 mashiro9933 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688693 15/12/2019 08:00:50 hopnguyen HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688451 14/12/2019 15:53:41 dangthithuyen HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
688446 14/12/2019 15:50:44 dangthithuyen HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
688101 13/12/2019 22:22:34 xuanhienkma HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 234 ms 18208 KB
688053 13/12/2019 19:54:06 ChangChangHK16 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
687443 12/12/2019 13:42:57 cuong7 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
686723 10/12/2019 18:26:15 hoangmanh123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
685853 07/12/2019 15:00:01 metide HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685518 06/12/2019 14:59:19 Nhi23072002 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
685306 05/12/2019 21:31:23 huonggiang2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685300 05/12/2019 21:25:25 nguyenhuutri HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
684719 04/12/2019 19:56:40 quocviet2001 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
684715 04/12/2019 19:46:42 nghia3092001 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
684520 04/12/2019 08:22:34 klinh3003 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
684215 03/12/2019 10:23:06 thienminh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
684176 03/12/2019 08:52:59 hieu HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 234 ms 18216 KB
684076 02/12/2019 22:22:27 tranminhquandz1999 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
684059 02/12/2019 22:05:20 phuong218 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
683785 02/12/2019 13:55:15 longlunglinh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
683498 01/12/2019 17:06:50 naruto270504 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
683140 30/11/2019 20:00:08 lehlanha HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
682980 30/11/2019 15:43:52 0394875536 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
682976 30/11/2019 15:37:58 Caomylinh02 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
682957 30/11/2019 15:22:26 khongquangnam HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
682642 29/11/2019 22:30:33 ngongoc071 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
682100 29/11/2019 09:35:29 daothaihoang18 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 64 KB
682004 29/11/2019 00:05:11 chenlinong HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
681907 28/11/2019 21:40:12 khanhtron03 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
681768 28/11/2019 17:26:57 nguyennhatloc197 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681567 28/11/2019 14:39:58 nguyennhatloc197 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681315 27/11/2019 22:45:26 giaphucK17cqt HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
680995 27/11/2019 15:35:59 ngocdang0602 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
680419 26/11/2019 14:47:02 huonggiang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
680412 26/11/2019 14:41:16 lephuongthanh963 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680254 25/11/2019 23:34:04 minhquandinhcao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
680083 25/11/2019 20:05:25 luxabu HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
679951 25/11/2019 13:26:23 asd19900zo HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
679783 24/11/2019 20:52:20 dinhchien2901 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
679455 24/11/2019 09:38:15 karasu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
678698 22/11/2019 21:37:35 spotify28 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678561 22/11/2019 20:08:55 CodeWar37 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678504 22/11/2019 18:50:27 fvrffrvgf HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
677257 21/11/2019 23:34:48 kimji HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
676911 21/11/2019 14:05:54 duy2006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
676759 20/11/2019 22:15:20 longlevi2 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
675933 19/11/2019 00:21:57 canhtoannct HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
675888 18/11/2019 23:05:01 phamchibinh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
675684 18/11/2019 17:46:03 tuanqtdl HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
675626 18/11/2019 15:23:59 QuynhAnh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675457 18/11/2019 09:48:28 phatbs3011 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
675264 17/11/2019 20:58:57 nguyenthanhngan2412005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675121 17/11/2019 18:20:15 suxzat HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
674791 16/11/2019 22:51:03 dinhhuuduc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674686 16/11/2019 19:54:38 son123ttvt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674657 16/11/2019 18:17:15 anhduc2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
674213 15/11/2019 14:43:52 HaiPip HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
673550 14/11/2019 09:32:54 phạm_Linh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
673399 13/11/2019 21:34:57 levanthao10tin HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
673349 13/11/2019 20:17:16 eltxic HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
672821 12/11/2019 21:30:48 doanbahung HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
672770 12/11/2019 20:46:23 phanngocquyet HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
672679 12/11/2019 17:54:56 phantom906 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
672217 11/11/2019 20:40:18 Lucifer HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
672195 11/11/2019 20:29:06 Collins_Nguyễn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 2064 KB
672192 11/11/2019 20:20:44 anhlapro260398 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 6444 KB
672068 11/11/2019 16:17:23 NQT1998 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
671449 09/11/2019 19:53:25 yasuoghostblade HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
671405 09/11/2019 17:36:05 sinhhungccl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 744 KB
671278 09/11/2019 14:33:16 ngominhduc006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
671247 09/11/2019 13:30:09 RH07 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
670706 08/11/2019 17:10:58 dzungdducws HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
670535 08/11/2019 12:09:40 rongvuahoangkim HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
670354 07/11/2019 22:12:07 SIU2018CAKHOSOLO HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
670353 07/11/2019 22:10:31 normal5428 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
670159 07/11/2019 17:33:44 huukhanhk39a HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669898 07/11/2019 09:04:33 vodenta9th2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669779 06/11/2019 22:33:44 pingponggame HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
669739 06/11/2019 21:42:49 Dothanhtai2006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
669737 06/11/2019 21:40:59 thanh2611 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669088 05/11/2019 21:16:42 duc18032006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
668948 05/11/2019 17:50:25 cuongdoduy123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
668947 05/11/2019 17:49:02 cuongdoduy123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
668870 05/11/2019 16:07:40 lamgiahung112 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
667925 03/11/2019 18:20:47 trung09072004 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
667140 02/11/2019 11:27:21 mandoanky0903 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666953 01/11/2019 23:20:38 hitu1906 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666855 01/11/2019 21:01:41 longvnhue HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
666839 01/11/2019 20:30:05 agru HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
666661 01/11/2019 16:43:07 letrunghieu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
666380 01/11/2019 00:06:16 thanhthien79 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666350 31/10/2019 23:21:48 phgquynh2208 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
666345 31/10/2019 23:09:57 hitu1916 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666266 31/10/2019 21:36:32 thiennhan2701 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665560 30/10/2019 20:26:47 nguyenlequan2301 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665530 30/10/2019 20:11:59 haohk17 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664896 29/10/2019 15:46:44 Sixxx1235 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 203 ms 17644 KB
664651 28/10/2019 22:12:37 vanphuc2409 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664527 28/10/2019 20:32:49 chicong44 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
664524 28/10/2019 20:31:38 hatrungbp2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
664517 28/10/2019 20:26:59 NghiaPH HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664361 28/10/2019 15:45:40 RedDevilss2 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664268 28/10/2019 10:56:02 khanhdong0210 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664226 28/10/2019 09:03:09 ok12duong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664043 27/10/2019 18:22:50 huytool HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663837 27/10/2019 11:28:02 caocuong1210 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663296 26/10/2019 18:02:18 vhskillpro HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663183 26/10/2019 14:28:22 hitu1902 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
662513 25/10/2019 09:30:04 HoaBenKiaSong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
662486 25/10/2019 08:38:50 klinh3003 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
661984 24/10/2019 09:15:15 idaka123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
661907 24/10/2019 08:16:24 tuanhung HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661856 24/10/2019 07:44:48 DươngAnhVũ HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
661850 24/10/2019 07:42:09 phuong2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
661824 24/10/2019 07:26:25 MinhBietBay HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 884 KB
661686 23/10/2019 21:40:44 nmhh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 880 KB
661273 22/10/2019 23:39:23 NAQ95 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 31 ms 860 KB
661110 22/10/2019 16:58:31 hitu1911 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
661031 22/10/2019 15:26:13 hitu1919 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
661015 22/10/2019 15:14:30 conlocdaifa HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660728 21/10/2019 23:58:57 hitu1914 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
660401 21/10/2019 17:21:20 admin2009 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660086 20/10/2019 19:47:59 19521242 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659415 18/10/2019 20:50:46 shuunae HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
658990 17/10/2019 19:56:50 novaphoenix HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
658635 17/10/2019 10:45:17 Douilu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658181 16/10/2019 05:29:22 1924801040097 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
658101 15/10/2019 21:36:32 VoAnhPhu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
658036 15/10/2019 20:37:54 SIU2018Yasou HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657876 15/10/2019 16:10:36 doanhtu1209 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
657515 14/10/2019 20:16:06 havu HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
657294 14/10/2019 14:46:08 thecomeback HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657114 13/10/2019 22:31:23 hieupham HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657084 13/10/2019 21:30:12 vuhoangphuc2000 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
657081 13/10/2019 21:09:45 nguyentrantien2002 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656947 13/10/2019 16:09:34 qminh0410 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656869 13/10/2019 11:28:57 19521515 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656470 12/10/2019 11:02:07 thiennhan2701 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
656443 12/10/2019 10:19:46 quochuong2006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
656440 12/10/2019 10:15:26 trong123123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
656180 11/10/2019 21:47:18 cblnamphuong HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
655903 11/10/2019 15:25:11 whoisthatguy HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
655879 11/10/2019 15:05:56 PluginDZN HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
655789 11/10/2019 14:28:07 lamhn2006123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
654642 09/10/2019 21:23:39 Tuan18CT4 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654384 09/10/2019 14:35:47 thống HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
654262 09/10/2019 10:40:59 minhman727 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
654110 09/10/2019 07:28:09 12345678910 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
654007 08/10/2019 21:38:49 hunter2000 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
653843 08/10/2019 16:23:14 456789 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
653593 08/10/2019 14:48:09 085304158 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
652846 07/10/2019 12:57:03 NguyenHung HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
652751 07/10/2019 00:28:08 Flashcode HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652366 06/10/2019 12:53:58 MaMoi HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
652314 06/10/2019 11:08:28 camlaitin HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
652313 06/10/2019 11:07:39 camlaitin HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
652152 06/10/2019 01:36:38 Firstsight2709 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
652141 06/10/2019 00:38:57 muoncobangai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651885 05/10/2019 16:55:05 binpro110wer HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
651884 05/10/2019 16:53:18 binpro110wer HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
651706 05/10/2019 10:23:51 SIU2018pham HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651558 05/10/2019 01:34:08 pham2910 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
651196 04/10/2019 17:23:27 narzarech HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
650981 04/10/2019 12:40:39 dangminhtuan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
650693 03/10/2019 21:16:08 tuanio HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650392 03/10/2019 15:33:33 ngocduygpc8a1 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
650072 03/10/2019 09:53:15 duongvanson HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
649707 02/10/2019 19:46:21 HuyNguyenQuoc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649520 02/10/2019 14:58:10 kevilstark HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649089 01/10/2019 19:36:04 lethienquan28052006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
648651 30/09/2019 23:16:34 canhtoannct HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
648192 29/09/2019 21:50:17 longdoan HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 6604 KB
648158 29/09/2019 20:18:25 minhdung02 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
648149 29/09/2019 20:16:05 minhdung02 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
648144 29/09/2019 20:15:20 coke HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
648040 29/09/2019 15:12:47 d19hvbcvt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647975 29/09/2019 10:52:58 littledev HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
647911 29/09/2019 09:47:57 nguyenvanson HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
647777 28/09/2019 21:46:44 tuanmapun HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
647477 28/09/2019 11:25:28 dangtiendung1201 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
647240 27/09/2019 22:31:05 PHDKhoa HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
647002 27/09/2019 17:44:24 congcanhlnq HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
646983 27/09/2019 17:23:46 ntnvlog HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
646879 27/09/2019 14:44:59 chutichday2 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
646834 27/09/2019 12:01:39 Zelda2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
646730 26/09/2019 22:55:30 yolo19yolo HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
646268 26/09/2019 10:19:04 longg HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646178 26/09/2019 00:14:05 huynhthanhtan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
645986 25/09/2019 18:14:16 nguyendonghung HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645954 25/09/2019 15:52:28 baduc10tin HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645570 24/09/2019 19:07:30 trinhtrung HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645553 24/09/2019 18:37:28 ghostboy937 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
645401 24/09/2019 15:17:47 1924801040047 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
645331 24/09/2019 14:18:11 phannhatminnh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645264 24/09/2019 10:30:28 trannguyenquynhnhu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645191 24/09/2019 00:07:25 blueshark07 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
645089 23/09/2019 21:19:28 ghiuduy131001 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
644791 23/09/2019 11:08:38 Turkey HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
644681 23/09/2019 08:17:20 ntoan199 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
644246 22/09/2019 07:53:35 manhll HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
644111 21/09/2019 21:08:20 giangbabygo123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
643861 21/09/2019 14:37:26 CBLtk HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
643856 21/09/2019 14:31:00 ltd9a4gpc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
643305 20/09/2019 18:24:07 duongthao2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
643273 20/09/2019 17:36:45 Trí123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
643038 20/09/2019 12:23:36 adsjashflaksdjkas HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
642828 19/09/2019 23:26:12 sydeptrai11 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642724 19/09/2019 21:08:01 givmeyrlve HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642345 19/09/2019 10:59:15 truongkimmai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642341 19/09/2019 10:56:40 Paikugon HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642247 19/09/2019 10:03:13 nguyenphandung1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642225 19/09/2019 09:38:44 vipno12tiger HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 234 ms 17032 KB
641974 18/09/2019 21:48:50 ptcvp121 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641796 18/09/2019 17:56:47 khailq229 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
641419 18/09/2019 12:22:24 Godloveme HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641364 18/09/2019 10:44:02 vansamtran HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
641200 18/09/2019 07:16:56 VGK_Cr7 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
641142 17/09/2019 23:14:43 quantanker HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
640672 17/09/2019 15:04:48 khongngocanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640605 17/09/2019 14:48:59 quoclan99 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
640603 17/09/2019 14:48:53 p2t3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640582 17/09/2019 14:46:08 BBisthebest HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640157 16/09/2019 21:14:23 Accel1202 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 203 ms 17240 KB
639993 16/09/2019 17:35:07 1924801030043 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
639991 16/09/2019 17:34:24 badaoteemo1 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
639936 16/09/2019 16:39:57 tuanppkk HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
639595 15/09/2019 20:51:05 thienkun HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
639519 15/09/2019 17:08:29 hd19022003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639408 15/09/2019 12:34:25 donghoang2k1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639287 15/09/2019 08:21:17 chuongpham7750 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
638980 14/09/2019 16:28:17 huydcmm HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638753 14/09/2019 12:57:34 hoangthai HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638409 13/09/2019 22:38:32 minhtriet2903 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
637900 13/09/2019 14:12:38 milo123199 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637876 13/09/2019 13:59:31 0977859215 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
637739 13/09/2019 10:43:53 hoangtrang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637388 12/09/2019 21:39:15 nguyenvinhkhang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637243 12/09/2019 16:49:26 HoangVu123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
637195 12/09/2019 15:45:52 lethanhphat2005 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
637194 12/09/2019 15:45:48 lethanhphat2005 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
637085 12/09/2019 14:25:34 pthc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
637008 12/09/2019 11:11:05 ducga123456 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
637001 12/09/2019 11:02:45 hoanhatle HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
636944 12/09/2019 10:20:10 ngocduong09062003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
636647 11/09/2019 22:55:31 1924801040007 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
636554 11/09/2019 21:10:02 MinBaoTT HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
636549 11/09/2019 21:04:40 minhtp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636392 11/09/2019 17:48:11 dpduy123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636007 10/09/2019 21:32:18 lhkhshiba HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
635981 10/09/2019 20:53:59 Scheherazade HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
635511 10/09/2019 00:47:11 kimjisoo HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
635418 09/09/2019 20:55:42 Fixedbot HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
635404 09/09/2019 20:40:33 Asteross HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
635278 09/09/2019 14:58:56 nguyen2k3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
634038 08/09/2019 19:45:06 tranduy14884 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633929 08/09/2019 15:36:35 camnguyenmeow HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
633710 07/09/2019 21:43:23 gicungduochet HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
633679 07/09/2019 20:47:34 phuoctktkhg HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633510 07/09/2019 11:57:22 musubi HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633441 07/09/2019 09:22:27 Be_happy HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
633022 06/09/2019 14:37:30 akamegakill HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
632894 05/09/2019 22:43:24 minhthi28 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
632888 05/09/2019 22:33:32 pepesayhi HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
632846 05/09/2019 21:06:52 Lan123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
632784 05/09/2019 17:21:34 duth HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632513 04/09/2019 22:44:45 cuthaodd HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
632003 03/09/2019 20:03:37 ChuyenVanNQD HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
631982 03/09/2019 19:16:35 LLFR HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
631647 02/09/2019 20:11:45 Merevoli HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
631646 02/09/2019 20:11:05 kuzuma245 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
631544 02/09/2019 16:15:43 19522456 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 93 ms 5800 KB
631450 02/09/2019 08:04:13 pmt HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
631263 01/09/2019 18:53:20 nguyenthanhtinh365 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
631020 31/08/2019 23:49:00 hien2k4 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
630790 31/08/2019 16:13:44 bobeothui HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
630638 31/08/2019 09:59:19 drtue2501 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
630177 30/08/2019 10:14:24 duongtc1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
629949 29/08/2019 17:40:02 hoainam123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
629222 27/08/2019 21:08:47 krydnq1355 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
628871 27/08/2019 08:00:51 yeuemkhong HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
628660 26/08/2019 19:26:50 WhiteTiger HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
628297 25/08/2019 19:33:29 kimmm HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
628206 25/08/2019 15:53:05 jsankscans HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
628194 25/08/2019 15:30:57 BaoAnh981 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 218 ms 15992 KB
628157 25/08/2019 13:20:42 tngh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
626168 24/08/2019 17:41:03 phamlquangminh HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
625890 23/08/2019 22:45:54 trungkienthcsyenlac HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
625802 23/08/2019 21:20:31 ALongNT2812006 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
625789 23/08/2019 21:09:30 namu10x HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
625569 23/08/2019 12:17:51 anime HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
625554 23/08/2019 11:44:44 sonpham056 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
625134 22/08/2019 12:29:49 thuy_quynh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
624745 21/08/2019 18:53:39 unglinh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
624733 21/08/2019 18:30:22 ngocdang0602 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
624296 20/08/2019 17:08:07 hiepthuong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624064 19/08/2019 23:54:23 blackcat2712 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
623979 19/08/2019 20:56:42 anhsangleloi HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
623750 19/08/2019 11:57:17 lecongbao HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
623410 18/08/2019 09:00:43 nguyenthehop HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 234 ms 16044 KB
623315 17/08/2019 22:18:52 tiendung2306 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
622956 17/08/2019 00:37:24 khongco HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
621115 14/08/2019 22:54:19 muoncobangai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
621101 14/08/2019 22:44:02 muoncobangai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
621099 14/08/2019 22:41:24 muoncobangai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
620628 14/08/2019 02:59:40 limpale1234 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
619930 12/08/2019 13:00:11 queanh0220 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
619761 11/08/2019 18:38:30 tomohisacchi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619541 10/08/2019 22:28:19 winterrr HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
618748 08/08/2019 22:03:32 mrle0bda3t HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
618243 08/08/2019 10:03:29 nhsnguyenthicamtu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
617957 07/08/2019 16:08:56 vuong123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
617474 06/08/2019 16:03:26 hoangyen27 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
617412 06/08/2019 15:09:59 mynga HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
617404 06/08/2019 15:04:52 maitruc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
616749 05/08/2019 10:53:32 truongkimmai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
616429 04/08/2019 10:29:09 Anonymousisthebestoftheworld HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
615938 03/08/2019 11:22:12 ristxnd HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
615270 02/08/2019 01:50:23 baotrancpp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
615162 01/08/2019 21:31:14 quochuong2006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
615157 01/08/2019 21:28:24 lethienquan28052006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
615143 01/08/2019 21:21:51 lethienquan28052006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
615130 01/08/2019 21:10:10 lethienquan28052006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
614999 01/08/2019 16:17:29 phanthimai123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
614890 01/08/2019 12:18:06 thienbaotb HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
614625 01/08/2019 08:19:40 trucmai HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
614276 31/07/2019 16:16:44 TIN10_VUTRINHHOANG HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
613801 30/07/2019 19:08:49 huuhoangle HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
613493 30/07/2019 08:23:53 lnatuan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
613491 30/07/2019 08:22:19 lnatuan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
613490 30/07/2019 08:15:39 abc789 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
613458 30/07/2019 01:49:45 vovanmuoi2000 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
613191 29/07/2019 16:22:13 Nam20cm HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 234 ms 18764 KB
613166 29/07/2019 15:11:41 trang000 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
612963 29/07/2019 09:09:13 Akali HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
612910 29/07/2019 07:20:46 hoang123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
612456 27/07/2019 23:06:59 lnatuan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
611917 26/07/2019 22:39:40 badwolf HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 218 ms 16264 KB
611332 25/07/2019 23:47:12 loilon504 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
611102 25/07/2019 19:27:03 Tatsuya HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
611041 25/07/2019 17:04:16 tuansan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610792 25/07/2019 11:03:22 lethanhlong HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
610789 25/07/2019 10:58:41 trang000 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
610723 25/07/2019 09:34:15 luukimhoang2022 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
610677 25/07/2019 08:46:56 phanthimai123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
610524 24/07/2019 21:35:01 kylereese12 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
610469 24/07/2019 21:04:17 trandat HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
610431 24/07/2019 20:17:56 Fidisk HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
610206 24/07/2019 11:05:32 funcolor HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
610012 24/07/2019 09:04:49 huuhoangle HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
609985 24/07/2019 08:46:02 huanhoang2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609849 23/07/2019 20:48:36 thuctapsinh HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 5640 KB
609729 23/07/2019 15:58:47 believer HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
609679 23/07/2019 15:11:01 bpoytem HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
609281 22/07/2019 21:39:24 nguyenchikhanh159 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609038 22/07/2019 15:05:18 lethimytien HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
608533 21/07/2019 11:22:22 sheepB1209 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
608481 21/07/2019 10:43:57 honganh2003 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
608358 21/07/2019 00:51:25 truongthinh14 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
608269 20/07/2019 19:41:40 thnhan2005 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
607848 19/07/2019 10:48:34 elmore HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
607370 18/07/2019 10:06:28 0941177356 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
606657 16/07/2019 11:26:49 tunglams229 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
606613 16/07/2019 10:52:32 DOTOAN HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
605077 10/07/2019 14:36:10 MinhBomNha HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
604718 09/07/2019 15:30:23 leson HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 2280 KB
604650 09/07/2019 12:48:48 225688093 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604083 07/07/2019 21:35:49 nlebachnlb HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 5564 KB
603642 06/07/2019 08:11:12 skeydy020 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
603503 05/07/2019 19:31:44 samnguyen867 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
603469 05/07/2019 17:30:11 ThangLey1 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
603304 05/07/2019 09:22:07 meimei HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
602895 04/07/2019 09:04:24 truonghieu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
602675 03/07/2019 17:09:20 khuyentran HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
602626 03/07/2019 15:58:22 Assyrian HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602624 03/07/2019 15:54:52 anhthcsyl2006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
602381 03/07/2019 09:21:39 ta HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
601587 01/07/2019 10:13:28 vmtpld HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
601564 01/07/2019 09:44:29 luatpkvl HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601535 01/07/2019 08:24:18 ntqh2k2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
601439 30/06/2019 19:40:50 buidinhpham2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1628 KB
601063 29/06/2019 16:58:21 grimmz HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 2336 KB
598397 25/06/2019 15:57:31 marfus HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
598256 25/06/2019 09:38:58 emLaNewBie HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
597502 23/06/2019 16:50:02 mrzin703 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
597272 22/06/2019 23:38:59 ngocanhmtak50 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
597171 22/06/2019 21:20:21 quanghuy123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
597062 22/06/2019 17:55:15 nguyenkhoip HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
596884 22/06/2019 11:58:35 Nhv1133_Tx HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596837 22/06/2019 10:35:14 laihoangphuongthao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596390 21/06/2019 14:28:13 lethienquan28052006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
596310 21/06/2019 10:59:57 khanhnhi HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
595978 20/06/2019 16:00:07 kienque123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
595476 19/06/2019 16:06:42 ppc99er HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
595042 18/06/2019 17:45:49 18T1021208 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
595020 18/06/2019 16:43:37 Ryo9x HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
594340 17/06/2019 13:18:49 thanhdat2605 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
593861 16/06/2019 00:06:08 xuanchinh97 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
593729 15/06/2019 17:09:14 SadLove HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593365 14/06/2019 21:29:07 baobao07 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
593203 14/06/2019 16:41:33 tandapchai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
593198 14/06/2019 16:32:05 quypham1422003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
593156 14/06/2019 15:35:49 banhgiaman HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
593127 14/06/2019 15:04:06 anh8atlvp HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
592937 14/06/2019 09:01:28 Lis2il HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
592619 13/06/2019 14:00:57 cyrocs258 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
592398 12/06/2019 16:07:31 ngoctit HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
592134 11/06/2019 20:07:57 quocpro_2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591858 10/06/2019 20:05:42 anhnguyenroux HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
591686 10/06/2019 09:56:11 Monster HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591619 10/06/2019 08:39:26 ngocanhtt2019 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590493 06/06/2019 11:56:20 dothiyenlinh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
590460 06/06/2019 08:45:31 thaomeo HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
590452 06/06/2019 08:21:52 Sơna1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
590449 06/06/2019 08:09:19 Sángolympic HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
589946 04/06/2019 19:34:42 dangthithanhphuong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
589292 02/06/2019 15:45:32 abc_dev HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
588591 31/05/2019 13:22:27 nguyenhoainam HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588586 31/05/2019 13:17:01 dchy2000 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
588567 31/05/2019 12:05:43 hoatmt HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
588174 30/05/2019 14:49:40 kugaogll1998 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
587727 28/05/2019 20:00:13 dinhtuandat HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
587723 28/05/2019 19:53:46 tink30_phamkhanhlinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
587440 28/05/2019 08:44:29 Ti30_dieulinhne HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
587437 28/05/2019 08:42:30 tin10_buinhatlinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
587009 27/05/2019 10:20:50 shadow050206 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
586838 26/05/2019 16:59:30 TIN10_VUTRINHHOANG HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
586818 26/05/2019 16:29:08 tin10_tranthivankhanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
585746 23/05/2019 08:42:40 khuongvutramanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
585340 22/05/2019 10:01:05 khiem123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
584644 20/05/2019 18:34:08 KayTran HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
583612 16/05/2019 20:05:40 hoktro HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583608 16/05/2019 20:01:11 trungthanh1398 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583170 15/05/2019 16:58:34 huyvu HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 203 ms 16072 KB
583155 15/05/2019 16:10:31 suneater HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
583066 15/05/2019 10:04:23 0338941454 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
582720 14/05/2019 16:10:33 elkunpham HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
582531 13/05/2019 21:47:02 tthh2124 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
582237 12/05/2019 20:22:57 maytinhpc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
582067 11/05/2019 18:56:33 Seria HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
582054 11/05/2019 18:15:33 Bao_tran HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
581613 09/05/2019 22:46:05 Thanh_Cao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
581577 09/05/2019 21:25:02 lamdtrvl HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
581279 08/05/2019 14:08:08 nguyendenn1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581150 07/05/2019 21:44:33 phangiabao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580843 06/05/2019 11:55:20 nhan2269 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
580342 04/05/2019 19:55:07 tiennl HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
580237 04/05/2019 15:53:17 nguyenmih HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
579802 03/05/2019 11:18:15 hh1305 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
579692 03/05/2019 09:21:45 havu HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
579425 02/05/2019 16:28:51 anhchien123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
579224 01/05/2019 21:08:51 rimuru HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
579166 01/05/2019 16:02:07 idoguirblx HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
579139 01/05/2019 14:34:51 Anhhatca72 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
579103 01/05/2019 12:09:56 abc125 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
578880 30/04/2019 10:45:58 ntuyen_may HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
578856 30/04/2019 09:33:42 hoangdunghk16 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
578753 29/04/2019 18:13:34 ntuyen_may HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
577953 29/04/2019 14:57:41 skipro982301 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
577949 29/04/2019 14:36:09 ntuyen_may HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
577948 29/04/2019 14:35:05 ntuyen_may HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
577943 29/04/2019 14:29:02 ntuyen_may HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
577933 29/04/2019 14:13:10 ct390 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
577928 29/04/2019 14:08:02 ntuyen_may HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
577757 28/04/2019 17:15:25 tuanphantomyb010 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
577635 27/04/2019 23:34:03 nguyenquanghieu2000d HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
577442 27/04/2019 11:25:32 VanTy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577240 26/04/2019 20:45:00 nguyenhuylong123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
577130 26/04/2019 15:05:16 TranHung HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
576679 25/04/2019 10:06:44 nhan05102000 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
576451 24/04/2019 08:47:29 leduyminh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
576375 23/04/2019 21:48:41 trieungocminh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
576293 23/04/2019 19:49:37 tmnduy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
576277 23/04/2019 19:15:17 ngbn112358 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
575972 22/04/2019 15:05:09 letungduong31121999 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
575902 22/04/2019 09:39:39 TranLeNhuQuynh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
575856 21/04/2019 22:54:33 meocondp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
575757 21/04/2019 16:14:10 Newps HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
575204 19/04/2019 00:08:29 thống HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
575078 18/04/2019 20:30:26 khanhtran2201 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
575072 18/04/2019 20:22:42 transude HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
575047 18/04/2019 19:41:09 duongmaiquy2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
574562 17/04/2019 19:03:46 manhduc8521 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
573999 16/04/2019 20:21:24 tuananh778999 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
573391 15/04/2019 10:07:39 trieutanhung93 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
573095 14/04/2019 15:52:35 quyenhair2109 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 171 ms 17720 KB
572981 14/04/2019 09:45:13 nguyenhuy2k2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
572150 12/04/2019 00:00:48 higurashishikon HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
571507 10/04/2019 09:42:58 lam_coder HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
571059 09/04/2019 13:59:23 Nhóc_Lùn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
570906 09/04/2019 09:35:14 buiminhhangvc2005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
570833 09/04/2019 05:43:25 hoaf13 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
570825 09/04/2019 00:17:40 12052000 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
570256 07/04/2019 21:27:59 nguyenduchieu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1792 KB
570188 07/04/2019 19:46:53 KhongBietLam HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
569976 06/04/2019 22:16:25 lethedy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
569874 06/04/2019 15:14:05 kler HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
569796 06/04/2019 09:17:51 minhduc2k2vp HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
569740 05/04/2019 22:49:16 hoangnguyencpp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
569573 05/04/2019 16:15:00 hanhien HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 1480 KB
569279 04/04/2019 20:09:10 tenda1234 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
569206 04/04/2019 15:36:22 truongnguyen3222 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
567273 30/03/2019 15:18:36 phanhaidang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
567037 29/03/2019 21:18:35 tuandzk111cva HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
567001 29/03/2019 19:43:35 ngophuthinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
566918 29/03/2019 14:50:50 buu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
566041 27/03/2019 22:59:59 Cat_coder HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
565968 27/03/2019 21:50:03 trung5kvshthlnqk38b HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
565824 27/03/2019 20:10:33 huytda2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565577 27/03/2019 14:54:23 chienkhamdtv HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
565491 27/03/2019 10:35:23 HARI000 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
565311 27/03/2019 00:24:22 proptit_12_1_13 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
565163 26/03/2019 20:14:56 thiennhanui HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
564883 26/03/2019 00:04:18 midnight HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564549 25/03/2019 01:34:20 longdoviet HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
564438 24/03/2019 21:45:07 phongan105 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
564372 24/03/2019 19:34:33 trycod3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564278 24/03/2019 14:44:01 trycod3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564275 24/03/2019 14:38:32 vinhdat4999 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564273 24/03/2019 14:27:48 hongphongthp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
563705 22/03/2019 20:54:54 hodacluc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
562689 20/03/2019 19:06:46 tyty HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
562584 20/03/2019 14:37:13 quanquan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
562582 20/03/2019 14:33:16 minhbeta HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
562534 20/03/2019 11:43:18 daothanhloc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
562422 20/03/2019 00:10:45 _Min_ HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
562410 19/03/2019 23:34:34 thienchidh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
561980 18/03/2019 22:12:58 nhtm HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
561466 17/03/2019 16:45:39 dangptpt_ HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
560768 15/03/2019 19:01:41 hosithao HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
560031 14/03/2019 08:34:24 capcoders HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
560016 14/03/2019 08:28:07 pinyahoo567 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
560005 14/03/2019 08:16:54 gianghia056 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
559901 13/03/2019 22:48:35 chongoairung HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
559295 12/03/2019 20:46:56 Trannhatnam HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
559247 12/03/2019 18:39:45 xuankha123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
558898 12/03/2019 09:14:14 minas_0213 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
558896 12/03/2019 09:13:16 minas_0213 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
558771 12/03/2019 08:01:02 quynhd_1308 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
558446 11/03/2019 15:56:51 Alice0801 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
558321 11/03/2019 14:27:38 Chi_songngu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
558100 11/03/2019 10:01:07 toancva0105 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
557538 10/03/2019 09:29:06 phuonghoa HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
556899 08/03/2019 16:05:30 0919211420 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556893 08/03/2019 15:59:21 nambii HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1176 KB
556573 07/03/2019 21:16:17 huyhhh2511 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
556262 07/03/2019 14:42:15 nhuricute HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
555966 06/03/2019 23:17:46 nguyenhau HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
555814 06/03/2019 20:46:41 ykhanh205 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
555733 06/03/2019 18:41:57 ngohieu7890 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
555535 06/03/2019 10:40:25 meoconnho2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
555296 05/03/2019 21:30:48 vuonghuyen2006 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
554507 04/03/2019 07:20:29 h_giaotvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
553776 02/03/2019 08:56:11 nguyenhuy2k2 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
553482 01/03/2019 20:05:48 nguyenthanhnga HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
553229 01/03/2019 10:13:05 namlawng123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
553228 01/03/2019 10:13:01 namlawng123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
553210 01/03/2019 09:18:32 Reset_For_VOI HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
553072 28/02/2019 22:28:20 quynh382003 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
552178 27/02/2019 10:43:21 lam1708vn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
551978 26/02/2019 21:21:26 tuankhoa2908 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
551768 26/02/2019 15:52:17 anphongpct HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
551767 26/02/2019 15:52:03 Linhdethuong HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
551763 26/02/2019 15:44:15 hoangdeptrainhatquadat HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
551747 26/02/2019 15:20:28 phuquang HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
551404 25/02/2019 20:50:16 vducvtc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
551166 25/02/2019 15:14:04 masteroffood HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
550627 24/02/2019 07:29:52 adeline HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550625 24/02/2019 07:26:59 adeline HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
550499 23/02/2019 19:44:32 myduyen HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
549863 22/02/2019 14:15:42 ducminhtrinh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
549539 21/02/2019 16:12:41 nguyenvu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 2216 KB
549249 21/02/2019 09:25:13 quangminh14 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
548970 20/02/2019 18:47:34 vanquyvct HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
548890 20/02/2019 14:52:30 Best HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
548637 19/02/2019 21:48:44 harleyjin2019 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
547574 16/02/2019 23:35:57 ngtrkien18 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
547490 16/02/2019 19:33:51 Hedgehog2411 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
547469 16/02/2019 18:40:20 huuduc8igc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
547063 15/02/2019 21:22:53 phungduyminh1802 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
546764 15/02/2019 11:30:30 rsattlpalpha HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
546476 14/02/2019 19:08:48 nhatmot123123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
545792 13/02/2019 04:24:25 myhorizon HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
545688 12/02/2019 21:14:52 123ra456 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
545335 12/02/2019 09:26:03 Orchids HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
545226 11/02/2019 22:02:02 chinhnd719 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
545087 11/02/2019 16:54:00 david0403 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
545086 11/02/2019 16:51:01 nttvan1611 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
544806 10/02/2019 22:06:57 ducthangivicii HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
544562 10/02/2019 09:24:11 tuan3655 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
544402 09/02/2019 16:07:10 ntnowadays HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
544338 09/02/2019 08:58:44 egabede1350 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
544322 09/02/2019 01:18:39 legoyb HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
544302 08/02/2019 23:49:49 fkphua HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
543847 07/02/2019 12:15:13 khanha2k46pbc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
543657 06/02/2019 11:07:13 gacodelam123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
542983 03/02/2019 11:08:13 thedemonstuan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
542970 03/02/2019 10:38:27 hoangdieu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
542637 02/02/2019 10:35:34 heo HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
542456 01/02/2019 18:05:47 dothihoangduyen HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
542424 01/02/2019 16:16:21 thiennhb HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
542047 30/01/2019 21:33:41 bingo HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
541993 30/01/2019 17:56:38 nguyenvanson2002 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
541982 30/01/2019 17:43:15 NoFace HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
540932 27/01/2019 09:09:22 huycc123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
540832 26/01/2019 20:31:17 TTree HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1172 KB
540524 25/01/2019 21:56:08 ducthangivicii HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
539787 23/01/2019 22:21:18 Lam22062002 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
539751 23/01/2019 21:13:12 huynhchiton981 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
539750 23/01/2019 21:12:11 huynhchiton981 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
539736 23/01/2019 20:52:55 cptkhai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
539404 22/01/2019 16:52:00 tcoder HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
539373 22/01/2019 15:55:58 dinhtranchien HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
538497 20/01/2019 14:43:42 Itachi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
538437 20/01/2019 10:27:24 manhpkcn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
538374 19/01/2019 23:36:35 lugeiu2911 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
538365 19/01/2019 22:53:59 lehoangthang69 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 996 KB
538156 19/01/2019 08:32:33 toikhongbietlambai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
537855 18/01/2019 11:21:40 onehit HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
537216 16/01/2019 19:19:04 thanhlong1801 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536959 15/01/2019 22:20:19 gbking2003 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
536951 15/01/2019 22:14:37 Chuminhhien HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
536934 15/01/2019 21:57:39 Huongtran HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
536921 15/01/2019 21:51:22 hocsuotdoi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536500 14/01/2019 23:38:27 shoanga2k52 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
536342 14/01/2019 18:21:23 asdsderfedf HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
536145 14/01/2019 14:08:59 ngoctuannguyen HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
535500 12/01/2019 19:35:50 leminhhieust HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
534849 11/01/2019 12:54:37 jdkun123258TDMU HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
534052 10/01/2019 12:13:39 mrhung1999vnvn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
533907 10/01/2019 03:26:36 phamcham HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1388 KB
533872 09/01/2019 23:25:09 minhnghiacpp HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
533098 08/01/2019 16:21:16 tanchan769 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
532798 07/01/2019 21:57:32 hoaithuong11051 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
532119 06/01/2019 22:24:47 ghostblade HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
532017 06/01/2019 21:26:28 huyak16cqt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
531583 06/01/2019 11:10:27 blackcat2710 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531525 06/01/2019 10:49:52 Member HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531168 05/01/2019 19:06:29 ronaldo HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
531040 05/01/2019 14:49:02 anhvuddpro123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
531007 05/01/2019 14:29:42 huytin8 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
530987 05/01/2019 14:13:51 MH307 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
530975 05/01/2019 14:09:04 tuanhungnaruto HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
530891 05/01/2019 10:14:20 0369191689 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1020 KB
530884 05/01/2019 10:04:49 Thinh_Feline HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
530834 05/01/2019 07:45:07 nguyenthieuthanh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
530822 05/01/2019 07:34:24 nguyenthithuylinh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
530814 05/01/2019 07:27:58 nguyenquangdung HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
530544 04/01/2019 20:27:17 tuanltt1252004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
530468 04/01/2019 19:19:13 dothihoangduyen HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
530174 04/01/2019 09:51:44 CKTGNMHieu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
530171 04/01/2019 09:47:48 khanhthcsbinhbo9a HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
530119 04/01/2019 09:25:25 thaolinh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
529494 03/01/2019 08:49:10 tiendatgpc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
529391 02/01/2019 21:24:11 OotakuO HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
529281 02/01/2019 17:24:56 sonpham056 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
529252 02/01/2019 16:23:31 Zerolife HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
528377 02/01/2019 08:31:13 dothanhhai8a4 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
528366 02/01/2019 08:25:28 ngocduygpc8a1 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
528232 01/01/2019 22:20:43 truongthienlocTH HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
528125 01/01/2019 01:10:22 chilly123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1260 KB
526655 11/12/2018 12:59:18 toan2902 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
526586 11/12/2018 08:16:45 truongvulinh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
526518 10/12/2018 23:13:08 leviettttnh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
526511 10/12/2018 23:09:43 codelaitudau HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
526429 10/12/2018 21:29:40 blahbleh111 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
526389 10/12/2018 20:50:09 thanhtuthcsyenlac HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
526240 10/12/2018 18:20:31 kimhan123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
526041 10/12/2018 01:00:36 H2911 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
526012 09/12/2018 22:55:16 oanh8a3yl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
525982 09/12/2018 21:30:56 nvt2003 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
525799 09/12/2018 16:11:59 kimcuong_tvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
525793 09/12/2018 16:04:35 thaoly_tvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
525792 09/12/2018 16:04:32 kimngan_tvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
525789 09/12/2018 16:03:40 thaoly_tvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
525720 09/12/2018 14:31:49 huynhgiaot HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
525701 09/12/2018 13:57:40 minhtrieutvn HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
525266 08/12/2018 12:00:29 vivimini110 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
525254 08/12/2018 10:49:08 HMĐ_191 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525252 08/12/2018 10:40:42 HeoSolji HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 31 ms 1620 KB
525108 07/12/2018 21:49:49 hongduyen29 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
524657 06/12/2018 20:18:19 ffrederick HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
524001 05/12/2018 15:59:20 gigabyte HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
523994 05/12/2018 15:27:42 kimtoi_123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
523912 05/12/2018 09:41:44 lamcqt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523778 04/12/2018 21:57:15 lethuyyl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
523123 03/12/2018 20:01:23 mr_coder HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523119 03/12/2018 19:59:37 vanhsusu03 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522709 02/12/2018 20:01:48 anhnguyen123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522695 02/12/2018 19:40:29 Evil HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
522314 01/12/2018 21:19:18 anhlavipnd199 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
521990 30/11/2018 23:26:35 vttdvp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
521978 30/11/2018 22:57:25 huydcmm HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 456 KB
521781 30/11/2018 20:04:57 Kieuthienquyyl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521779 30/11/2018 20:01:14 lethuyyl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
521592 29/11/2018 23:41:07 nhtloc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521020 28/11/2018 20:19:12 vanduc8a3 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1132 KB
521018 28/11/2018 20:17:40 vanduc8a3 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
520738 27/11/2018 22:30:53 hoangviethang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
520736 27/11/2018 22:29:20 hocchovui HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
520490 27/11/2018 16:07:03 duongphuongnam HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520451 27/11/2018 15:22:59 nhingicon123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520264 26/11/2018 22:24:51 myheart_jin HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
520088 26/11/2018 19:52:20 phongpcbyl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
519867 26/11/2018 11:30:45 hung17122004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1356 KB
519865 26/11/2018 11:29:10 hung17122004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1040 KB
519712 25/11/2018 23:02:30 ronnienguyen HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
519705 25/11/2018 22:51:38 hunguet HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 31 ms 864 KB
519701 25/11/2018 22:48:04 mdan226 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
519696 25/11/2018 22:44:08 hoavinh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
519630 25/11/2018 21:36:52 namconyl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
519549 25/11/2018 20:25:31 minhvuthcsyl HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
519271 25/11/2018 08:53:26 bluesky_ HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519086 24/11/2018 21:34:33 TranNgan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
518917 24/11/2018 17:36:07 tnnt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518915 24/11/2018 17:35:18 tnnt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518880 24/11/2018 17:12:03 hoanglongtranhuu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
518778 24/11/2018 14:49:40 quanyp112 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
518070 23/11/2018 09:50:46 tanchan679 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
518066 23/11/2018 09:44:40 duycuong295 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
517895 22/11/2018 21:16:50 nguyenthanhdung HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
517692 22/11/2018 17:20:43 11111111111111 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
517370 22/11/2018 10:24:31 VanHieu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
516357 20/11/2018 19:51:14 mtpntu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
515326 18/11/2018 22:57:11 admin1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515277 18/11/2018 22:29:29 đuongt09062003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
515207 18/11/2018 21:40:40 6vienhdt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
515198 18/11/2018 21:35:06 quangduyluu123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
515181 18/11/2018 21:18:51 nhhpbc7a1 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
514694 18/11/2018 09:30:56 dmquan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514675 18/11/2018 09:11:29 daoxuanhang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514673 18/11/2018 09:09:45 nhannguyen2k4 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
514598 18/11/2018 07:51:50 seadiva HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
514425 17/11/2018 20:48:01 TranNgan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
514420 17/11/2018 20:44:35 hung17122004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
514415 17/11/2018 20:42:14 hung17122004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
514393 17/11/2018 19:43:10 phuphuphu123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
514357 17/11/2018 17:53:48 khang162x HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
514284 17/11/2018 15:31:14 totanhiep HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1152 KB
514266 17/11/2018 14:59:23 khangnghiem142 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
514256 17/11/2018 14:36:16 lehoang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
514053 17/11/2018 08:32:34 ngocdieu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
514024 17/11/2018 06:23:16 mtpntu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
513898 16/11/2018 22:01:59 ducthangivicii HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
513768 16/11/2018 19:09:41 mtpntu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1300 KB
512934 15/11/2018 18:47:07 hoangcanh123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
512453 15/11/2018 13:26:15 totanhiep HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
512445 15/11/2018 13:18:16 congnguyen HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
512328 15/11/2018 11:53:49 khanhprohkht HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
511951 15/11/2018 09:57:19 anhvippro123z HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
511680 14/11/2018 22:17:23 NghiaCPP HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
511374 14/11/2018 12:40:31 isayiloveu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
511336 14/11/2018 11:28:13 htthinh1999 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
510519 13/11/2018 14:46:14 hayqua HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
510310 13/11/2018 08:21:59 ngominhthu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
510306 13/11/2018 08:15:28 truonghoanghan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
509981 12/11/2018 19:53:09 tenspace HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
509425 11/11/2018 18:29:40 hduoc2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
509423 11/11/2018 18:28:52 hduoc2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
509372 11/11/2018 17:08:14 nguyenledinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
509306 11/11/2018 15:53:16 HUT_TOAN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
508517 09/11/2018 21:34:41 taminhquanno20 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
508456 09/11/2018 20:31:02 Qanh29 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1052 KB
508307 09/11/2018 16:24:27 buithanhhoang2504 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
507980 08/11/2018 23:25:27 mino HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
506799 07/11/2018 15:52:02 trungkient48 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
506560 07/11/2018 09:09:45 TrongDuy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
506527 07/11/2018 08:24:36 hungcqt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
505995 06/11/2018 15:33:08 nguyentrang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505831 06/11/2018 12:52:51 daomanhcuong173 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
505769 06/11/2018 08:51:03 nguyentandung2005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
505295 05/11/2018 17:54:06 SIU2018CAKHOSOLO HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
505167 05/11/2018 14:20:28 hoanglong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
505158 05/11/2018 14:13:53 hoanglong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
504913 04/11/2018 23:39:05 lmpars HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
504797 04/11/2018 21:55:27 tuancqt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
504204 03/11/2018 20:32:07 skipro982301 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 2192 KB
503220 02/11/2018 13:49:13 hut_Phieu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
502687 01/11/2018 19:11:02 dfwapekko HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
502353 01/11/2018 14:18:34 vandat_2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
501969 31/10/2018 22:32:00 tadat216 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501954 31/10/2018 22:08:51 akigaming HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501700 31/10/2018 18:00:52 HedspiHUST HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
501539 31/10/2018 11:17:35 lamcqt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501513 31/10/2018 10:56:52 diemqui110105 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
501454 31/10/2018 10:18:29 nhuphuc2204 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
501436 31/10/2018 10:00:24 vmt120203 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
501350 31/10/2018 00:02:35 lehoanggiang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
501347 30/10/2018 23:57:47 lehoanggiang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
501294 30/10/2018 22:28:43 phatdoan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
500496 29/10/2018 21:50:49 nhoklonely091 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
500027 28/10/2018 22:28:00 yn2493 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499988 28/10/2018 21:55:50 duycqt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499755 28/10/2018 11:52:52 lehoang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
499754 28/10/2018 11:52:26 lehoang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
499673 28/10/2018 09:42:05 ntoanh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1232 KB
499003 27/10/2018 07:38:48 Neptune HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
498943 26/10/2018 23:59:04 Quoctong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498873 26/10/2018 22:20:35 VPFFV HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498871 26/10/2018 22:19:13 kakaka HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
498420 26/10/2018 11:23:22 binlunxt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
498338 26/10/2018 10:20:41 hachanh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
498195 25/10/2018 23:07:26 17000547 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 125 ms 18020 KB
497910 25/10/2018 18:52:43 phucbd2k17 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
497893 25/10/2018 18:22:41 thanhthuy4u HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 1496 KB
497634 25/10/2018 14:00:33 Sau HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
497450 25/10/2018 08:05:38 anzuko HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
497447 25/10/2018 07:58:52 thienhue123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
497419 25/10/2018 00:49:12 Vinhh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
497257 24/10/2018 22:47:06 lichhoanglich HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
497243 24/10/2018 22:40:16 hungduytdn7a3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
496594 23/10/2018 23:30:44 dungal HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
495932 23/10/2018 08:00:50 hakishikure HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
495607 22/10/2018 16:09:56 biobio HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
495431 22/10/2018 09:26:45 vohieu751 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
495347 21/10/2018 23:07:51 nhoccutez9 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494725 20/10/2018 19:15:23 luctuyen001 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
494372 19/10/2018 21:50:20 xuanluan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
494279 19/10/2018 19:54:03 quocdongqh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
494203 19/10/2018 18:45:27 truongltt8c HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
494158 19/10/2018 17:36:54 vanminh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
494129 19/10/2018 16:39:28 btappmedia HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
494103 19/10/2018 15:58:59 000DANG HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
492349 18/10/2018 14:56:20 sunepi719 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492293 18/10/2018 14:11:35 khochimtoai123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492050 17/10/2018 23:20:47 hieu1751220089 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
491851 17/10/2018 20:42:04 quangtienlkhigh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
491747 17/10/2018 19:42:50 59130929 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1448 KB
491726 17/10/2018 19:28:59 haihaihaihai0123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
490867 16/10/2018 15:34:25 vhpcoder17203 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490621 16/10/2018 09:44:36 Baongoc_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490614 16/10/2018 09:43:58 Quan_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490584 16/10/2018 09:35:46 Tien一8a3一tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490418 16/10/2018 07:48:47 Fonekedokato HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
490379 16/10/2018 05:50:04 tranhoainam_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490292 15/10/2018 23:19:50 hoangthang11051 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490149 15/10/2018 21:34:09 8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490070 15/10/2018 20:46:18 tranhoainam22 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
490017 15/10/2018 20:15:18 Thaianh_8a3_TĐN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
489945 15/10/2018 18:23:03 bk201 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
489791 15/10/2018 11:59:07 nguyen_8a3_tdn2018 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489574 14/10/2018 23:57:52 malloc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
489565 14/10/2018 23:51:32 minh98 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
489501 14/10/2018 22:55:29 duyvu123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489262 14/10/2018 18:46:08 KillMonger HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
489254 14/10/2018 17:50:50 vanan9205 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
489060 14/10/2018 09:44:42 thienngoc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
489052 14/10/2018 09:39:40 hung_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
488989 14/10/2018 07:41:27 duong09062003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488884 13/10/2018 22:40:40 letrunghieu_9a3 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
488787 13/10/2018 21:24:30 NguyenHoangqQuya2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
488737 13/10/2018 20:14:09 dinhtrongchien HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
488560 13/10/2018 15:26:59 phuongyet0703 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488547 13/10/2018 15:07:05 ceberos4800 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
488434 13/10/2018 11:30:43 0987480154 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488211 13/10/2018 01:01:09 binbmt1234 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
488138 12/10/2018 23:12:41 hanluc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
488020 12/10/2018 21:23:18 trunghieu99tt HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
487943 12/10/2018 20:56:14 nguyen8a3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
487905 12/10/2018 20:44:22 toididaocode HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 187 ms 18616 KB
487867 12/10/2018 20:22:15 bbccpad HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487684 12/10/2018 16:25:08 16122001 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
487675 12/10/2018 16:19:11 i_love_KT HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487668 12/10/2018 16:13:32 hongphong_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487665 12/10/2018 16:12:52 machiomai8a3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487615 12/10/2018 15:55:53 zxcvbnmasdfghjkl HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487411 12/10/2018 14:30:21 nguyendz_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
486460 11/10/2018 17:18:20 minhquan052003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486335 11/10/2018 15:43:51 trinhcongtai HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
485088 11/10/2018 07:40:29 neohp97 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
485087 11/10/2018 07:25:10 nguyenvanlinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
485056 11/10/2018 02:58:36 vietnguyen2799 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 5220 KB
485047 11/10/2018 00:10:47 khanhmta HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
484614 10/10/2018 16:03:49 nhocasoc101 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
484595 10/10/2018 14:51:37 datphm03 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1400 KB
484442 10/10/2018 05:17:04 khoinguyentdmu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
484406 10/10/2018 00:13:24 thochit HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
484283 09/10/2018 21:21:10 soloking HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
484246 09/10/2018 20:59:20 cutrung2802 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
483809 09/10/2018 14:23:14 XuanPhuc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483703 09/10/2018 10:53:09 Nwero HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
483584 09/10/2018 05:40:18 tranhoainam22 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483453 08/10/2018 22:03:02 phuctien8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483385 08/10/2018 21:02:21 caikimdat HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483342 08/10/2018 20:22:13 ngoc_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
482716 07/10/2018 18:43:55 cenzter HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
482708 07/10/2018 18:14:35 haiprot1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
482518 07/10/2018 10:42:03 biabeogo147 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1360 KB
482221 06/10/2018 21:57:47 vtvui1803 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 6556 KB
482004 06/10/2018 18:17:50 pinknam HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
481964 06/10/2018 17:05:33 vudangkhoi2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
481732 06/10/2018 10:27:00 thanhcm HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
481628 05/10/2018 22:49:01 quyhugo158 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
481575 05/10/2018 22:07:09 hoalinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
481057 05/10/2018 14:34:19 dung_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481042 05/10/2018 14:25:15 thinh_8a4_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
480666 05/10/2018 07:22:09 gavangken HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
480507 04/10/2018 21:29:43 hoangndu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
480405 04/10/2018 20:32:59 phamduccuong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480062 04/10/2018 15:27:11 xoaphm HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 171 ms 17728 KB
479989 04/10/2018 14:29:14 abcdefghi HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1300 KB
479961 04/10/2018 14:12:56 assign9Binput HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
479954 04/10/2018 14:08:17 kokokoko HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
479942 04/10/2018 13:45:25 levanthao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
479923 04/10/2018 12:24:26 tien05062004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
479902 04/10/2018 10:35:31 bjobjobjo113 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
479644 03/10/2018 20:59:23 Quiuit HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
479605 03/10/2018 20:24:11 nguyenkhanh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
479512 03/10/2018 18:46:56 ninja_sunflower HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479402 03/10/2018 15:53:07 michealle HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479347 03/10/2018 13:52:02 duymanhTH HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
479271 03/10/2018 10:38:37 hitu08 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
479268 03/10/2018 10:31:17 hitu03 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
479266 03/10/2018 10:30:12 hitu02 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
479226 03/10/2018 09:25:23 Nothingcanstopme HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
479216 03/10/2018 09:12:10 huy171104 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
479117 02/10/2018 22:45:46 phanngocquang0905 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
479099 02/10/2018 22:22:51 anhquyen256123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
479014 02/10/2018 21:06:09 TUNG_8A3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478494 02/10/2018 10:22:10 kiemtra8a3tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
478275 01/10/2018 23:41:07 bangtanboys HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477889 01/10/2018 16:10:33 votthichaua HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
477882 01/10/2018 16:04:07 tamto58713 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477077 30/09/2018 10:10:52 cogang123 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
477074 30/09/2018 10:01:40 lcqhuyt1821 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476895 29/09/2018 21:56:53 nhanhuuhieu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
476636 29/09/2018 17:24:10 DNHCuong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476106 28/09/2018 21:03:17 Hoa_8A3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
475956 28/09/2018 18:11:39 LukH HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
475945 28/09/2018 17:40:53 trungnguyenlak2003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
475935 28/09/2018 17:15:02 boniva161 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
475813 28/09/2018 14:38:17 hitu07 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475790 28/09/2018 13:58:33 tqh0806 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
475772 28/09/2018 13:13:32 Chien_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475753 28/09/2018 12:55:11 tranhoainam22 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
475745 28/09/2018 12:45:18 Trang_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475726 28/09/2018 12:09:04 linh_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
475709 28/09/2018 11:44:14 Dicky_8A3n8_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475598 28/09/2018 00:42:46 luongntu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
475400 27/09/2018 21:53:10 khanhkjhave HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
475377 27/09/2018 21:39:54 huutuan_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
475267 27/09/2018 20:50:51 ngoc_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475255 27/09/2018 20:45:45 TháiAnh_8A3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475147 27/09/2018 19:52:37 Thu_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475125 27/09/2018 19:39:34 vietduct32 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
475110 27/09/2018 19:20:00 kiên_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475070 27/09/2018 18:33:20 quyen_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474758 27/09/2018 08:12:41 hitumaster HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474594 26/09/2018 21:37:09 phuong_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
473912 25/09/2018 23:07:20 letruongsanh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
473737 25/09/2018 20:22:29 kenkjn309 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
473532 25/09/2018 13:49:44 nghiaphamln HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473426 25/09/2018 10:19:13 machiomai8a3 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473393 25/09/2018 10:01:27 KLinh_8a3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473371 25/09/2018 09:49:55 Ngọc_8a3_TĐN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
473352 25/09/2018 09:42:25 kiennam_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473195 24/09/2018 23:24:20 Cá37 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
472983 24/09/2018 18:36:52 nguyenhuy2k2 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
472796 24/09/2018 13:25:59 MinhDevC HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472623 23/09/2018 23:01:20 a2k47phan_18 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
472373 23/09/2018 15:47:08 kami HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472363 23/09/2018 15:37:25 hoangteo0103 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
472220 23/09/2018 10:40:31 trung_hieu_k36_chv HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
472165 23/09/2018 07:37:09 phuocbuiduc HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 171 ms 17756 KB
471978 22/09/2018 20:20:53 huy212003 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
471921 22/09/2018 18:25:03 soik HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471493 21/09/2018 21:42:01 Nguyenphanthanhbinh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
471206 21/09/2018 10:34:02 tronglh0104 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471023 20/09/2018 21:45:16 quynhnhi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2852 KB
470885 20/09/2018 20:29:22 Ngoc_Nguyen_7398 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
470853 20/09/2018 20:17:52 nguyenhuyoccho HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470842 20/09/2018 20:10:24 minhduc331ns HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470805 20/09/2018 19:42:12 khoa_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470760 20/09/2018 18:28:04 Purple_Sheep HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470733 20/09/2018 18:08:26 LimeSheep HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470714 20/09/2018 17:46:37 baokha HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470654 20/09/2018 16:35:15 transuna HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
470645 20/09/2018 16:30:54 darkscopion HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
470633 20/09/2018 16:25:07 trannguyenquynhnhu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
470587 20/09/2018 16:11:14 HIEU_8A3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470581 20/09/2018 16:10:07 Quang_Hoang_8a3_tdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470455 20/09/2018 15:37:08 hoainam2222005 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
470362 20/09/2018 15:23:35 Mai_8A3_TDN HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
469922 19/09/2018 22:00:42 vtduong03092112 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
469897 19/09/2018 21:24:13 phuongae1 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
469895 19/09/2018 21:21:06 Hưng HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
469848 19/09/2018 20:22:58 l3aymax HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
469662 19/09/2018 14:26:21 zxcvbnm HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
469496 18/09/2018 23:16:26 sang123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
469434 18/09/2018 21:41:34 ngocminhchvk36 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
469212 18/09/2018 18:27:16 xacutara HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
469080 18/09/2018 16:13:11 HuyHoàng_K36_CHV HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
469033 18/09/2018 15:46:48 dynnspg0129 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
469002 18/09/2018 15:28:07 dvmduc_k36_chv HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
468971 18/09/2018 15:11:46 quyvuongk36chv HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
468919 18/09/2018 14:40:57 tducCHVK36 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
468917 18/09/2018 14:40:28 nghialuffy HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 31 ms 1544 KB
468057 16/09/2018 16:31:55 nlebachnlb HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 187 ms 17676 KB
468055 16/09/2018 16:27:03 nlebachnlb HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
468020 16/09/2018 15:47:31 HLShindora HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
467994 16/09/2018 14:56:32 hoangnguyen29 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
467448 15/09/2018 20:54:10 nguyenthanhhien HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
467395 15/09/2018 20:00:10 nvq2309 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
467349 15/09/2018 18:08:58 minhtridang HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
467348 15/09/2018 18:08:54 GuxGaming HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
467193 15/09/2018 14:11:07 lehoang HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
467116 15/09/2018 10:17:30 vermouth2005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
467115 15/09/2018 10:15:36 Kousei HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
467086 15/09/2018 07:49:36 SHIHO HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
466937 14/09/2018 22:06:31 VINH_17_50 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
466303 13/09/2018 21:19:22 12hooks HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
466237 13/09/2018 20:41:22 ILS18_22 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
465469 12/09/2018 16:39:54 DeBruyne HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
465264 12/09/2018 13:33:45 cotyey HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 187 ms 17844 KB
464515 11/09/2018 13:27:21 red HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
464184 10/09/2018 22:07:05 20164598 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 218 ms 17644 KB
463594 09/09/2018 23:05:36 bachtam2001 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
463323 09/09/2018 16:37:03 Summer8103 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
463266 09/09/2018 15:39:27 ThaoNguyen HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
462853 08/09/2018 21:30:38 long_thathu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462457 08/09/2018 10:20:47 hieunguyenthi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462394 08/09/2018 09:37:39 khoa03082002 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
462269 08/09/2018 01:37:58 conmeocon HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
462246 08/09/2018 00:08:48 LoHong2k3_IT_K36 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
461908 07/09/2018 16:02:24 omlgg HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
461665 07/09/2018 00:05:25 CườngReus11 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
461664 07/09/2018 00:04:54 C_Hiếu_k36CHV HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
461331 06/09/2018 15:57:16 BKDev99 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
461122 06/09/2018 10:16:27 TPCuong HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
461019 06/09/2018 00:31:01 bluesharkdn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
460500 04/09/2018 22:53:04 dungprovn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460387 04/09/2018 20:51:23 FireArcanist HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
460380 04/09/2018 20:46:41 leminhcuong298 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459858 04/09/2018 03:43:23 nhonlonton HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
459798 03/09/2018 22:17:23 ngobao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
459773 03/09/2018 21:34:18 datviphvt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459723 03/09/2018 21:00:23 temlqd HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
459550 03/09/2018 15:52:25 phuong2003vtvip HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
458170 31/08/2018 15:21:39 khanhsaker97 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
458115 31/08/2018 14:27:52 ttrungg HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
458102 31/08/2018 13:28:31 campha10x HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
458100 31/08/2018 13:24:31 campha10x HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
457791 30/08/2018 20:43:19 black_stone HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
457694 30/08/2018 16:29:54 fuck HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
457616 30/08/2018 15:17:09 zolydyck00 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
457317 30/08/2018 07:32:07 HHHHHHHH HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
456836 29/08/2018 09:04:34 xiabui HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
456708 28/08/2018 20:11:41 linhtruong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
456657 28/08/2018 18:40:25 hellosunny HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
455929 26/08/2018 20:20:59 xikhud HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
455731 25/08/2018 22:48:52 MTAK53 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
455651 25/08/2018 19:24:26 Khoi2004 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455031 24/08/2018 07:16:11 trungkenbi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
454661 23/08/2018 13:53:57 dankcute HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
454369 22/08/2018 21:01:46 phamanmaithao10 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
454194 22/08/2018 14:37:52 long68910 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
454171 22/08/2018 14:03:41 DeathGun HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
453855 21/08/2018 20:18:04 pks0v1p HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
452716 18/08/2018 19:25:18 nhanspy HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
452644 18/08/2018 15:28:17 thangvt202 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
452560 18/08/2018 11:31:04 StephenToan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452275 17/08/2018 18:49:11 leducnhuan281297 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452219 17/08/2018 18:12:15 votruongson277 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452031 17/08/2018 09:03:35 duy999999 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
451862 16/08/2018 21:35:20 Meliodas HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451811 16/08/2018 20:11:32 hitu02 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451710 16/08/2018 18:14:45 hitu01 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
451701 16/08/2018 18:03:18 hitu03 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451639 16/08/2018 16:53:23 hoangnghiaviet HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451594 16/08/2018 15:59:24 hitu08 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
451558 16/08/2018 15:36:38 linhcoca888 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1276 KB
451293 15/08/2018 23:26:32 hitu04 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
451217 15/08/2018 21:18:54 hitu07 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
451105 15/08/2018 18:05:31 huuthien198zz HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451085 15/08/2018 16:54:01 tungcoi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
451007 15/08/2018 11:12:16 hitu01 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
450954 15/08/2018 09:42:21 hitu05 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
450094 13/08/2018 13:49:11 shigenevafc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449966 13/08/2018 08:36:24 khoinguyentdmu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449833 12/08/2018 22:43:14 uchiha HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
449785 12/08/2018 21:07:37 0975880897 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
449519 12/08/2018 10:39:58 xuanvuong HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
449516 12/08/2018 10:33:02 bao2342 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449484 12/08/2018 09:26:18 taminhquanno21 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449435 12/08/2018 01:49:03 jsomebodywtbl HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
449019 10/08/2018 21:44:56 nhthong HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
448777 10/08/2018 08:49:36 ducnhannguyen2410 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448773 10/08/2018 08:47:04 hocchuyentin HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
448759 10/08/2018 08:26:46 YoriHarumi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448753 10/08/2018 08:17:02 Quanghung HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448742 10/08/2018 08:03:59 mtx4869 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448417 09/08/2018 09:46:36 xuyencutevl HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
448368 09/08/2018 08:39:17 maihuuton987 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448365 09/08/2018 08:34:43 nthuyvan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448358 09/08/2018 08:21:15 nguyenxuanlinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448357 09/08/2018 08:20:31 nguyenxuanlinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448134 08/08/2018 13:32:57 nhân HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
448023 08/08/2018 08:36:19 letuananh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
447829 07/08/2018 18:02:00 lshuutoan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
447202 04/08/2018 17:13:27 cuchuoi_2005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
446469 02/08/2018 10:38:10 hoangducsmagic2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
445875 31/07/2018 16:57:25 trungnghia05123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
445465 30/07/2018 14:45:23 nguyenmaivinh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
445350 30/07/2018 09:15:03 LongÇhampion HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
445323 30/07/2018 08:48:18 enteeth HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
445206 29/07/2018 21:26:41 dungdq2002 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
445205 29/07/2018 21:26:05 viet2805 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
444150 25/07/2018 17:42:46 huynhvanphu102 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
444009 25/07/2018 15:20:42 dong2005 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
443705 24/07/2018 19:35:16 wolf_boss HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
443670 24/07/2018 17:29:50 tronghieuACM HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
443463 23/07/2018 20:51:52 hieuhehehieu123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
443402 23/07/2018 18:52:19 bluecat9x HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443112 22/07/2018 14:38:08 vominhhoang1205 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
443095 22/07/2018 10:37:36 10ngocanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
443028 21/07/2018 21:40:58 paradisebay HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
442687 20/07/2018 20:01:55 hungnguyen0306 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
442450 19/07/2018 21:45:53 nguyetanh10102005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 1024 KB
442227 19/07/2018 09:30:26 nhatanh10102005 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
442225 19/07/2018 09:29:55 nguyetanhpink20051010englishskipping HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
442151 18/07/2018 22:55:14 phuongnhi_tran_1206 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
441684 17/07/2018 14:56:41 shenmax626400 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
441617 17/07/2018 08:55:33 nagisa100304 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
440997 14/07/2018 09:34:47 BaoyeuTram HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
440281 11/07/2018 23:07:44 hoangmychv2002 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
440273 11/07/2018 22:46:05 hongnt001 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 218 ms 17536 KB
440268 11/07/2018 22:38:33 tridung HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
440251 11/07/2018 22:21:59 zxcvbgt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
439841 10/07/2018 15:50:06 anhdhhp HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
439589 09/07/2018 20:10:52 tototete HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439588 09/07/2018 20:08:11 tototete HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439586 09/07/2018 20:07:46 khuyentrannd HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
439258 08/07/2018 08:44:31 ducanhgx HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 156 ms 17872 KB
439250 08/07/2018 00:38:44 dpm11234 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439068 07/07/2018 10:16:49 GiaLương HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439061 07/07/2018 09:46:46 ahh HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
439044 07/07/2018 08:57:06 Trietle7606 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
438562 05/07/2018 11:24:33 tototete HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
438345 04/07/2018 09:06:02 tantran HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 171 ms 17988 KB
437728 30/06/2018 19:44:34 baotrantthgd HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
437636 30/06/2018 12:31:55 KHOI2611 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
437614 30/06/2018 10:30:30 blueshark HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
437588 30/06/2018 06:54:32 phu123vt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437253 28/06/2018 14:48:29 tashagospel123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437201 28/06/2018 10:25:25 hanhien HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437048 27/06/2018 15:46:16 ngodacluong1999 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436860 26/06/2018 15:17:31 huyLHP HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436367 24/06/2018 20:35:31 ndtanh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
436127 23/06/2018 20:43:39 hoangvu HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
436079 23/06/2018 15:32:37 yorukarasu HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
436041 23/06/2018 13:51:49 noobgiahuy HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
435853 22/06/2018 09:34:04 huynhthanhtan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
434845 21/06/2018 14:08:21 thuanbui HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
434497 19/06/2018 19:25:07 conan987123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
434395 19/06/2018 10:21:29 nguyenanhlam123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
434105 17/06/2018 20:53:10 tuanvukttt HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
433803 16/06/2018 11:37:20 chienbinhlyoko HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 2236 KB
433609 15/06/2018 06:18:19 thachtuyen19 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
432609 14/06/2018 08:56:54 hung30052002 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
431481 08/06/2018 11:31:09 ledat112233 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
430868 06/06/2018 11:17:33 khoi2410 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 62 ms 1924 KB
430672 05/06/2018 14:55:20 ducthinh2111 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430562 05/06/2018 09:08:07 vantien077 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
430476 04/06/2018 20:13:49 Zura HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430444 04/06/2018 18:15:38 hoangphan4256 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
430313 04/06/2018 00:10:27 ThanhTungTDMU HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1740 KB
430079 03/06/2018 08:41:44 anhvu910 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
430042 02/06/2018 22:05:57 thaibabao HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429899 02/06/2018 10:19:04 crayed HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
429844 01/06/2018 23:07:11 Namhai16102001 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 860 KB
429832 01/06/2018 21:02:59 taminhquanno21 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
429732 01/06/2018 13:31:28 nguyentrinhdat7599 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429672 01/06/2018 10:24:09 tutinit HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
429453 31/05/2018 11:06:37 onism HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
429241 30/05/2018 13:55:05 tranhieucd16kp2 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
428236 29/05/2018 16:46:58 laccac555 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
428159 29/05/2018 11:13:07 tranminhty1999 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
428153 29/05/2018 11:09:05 hoanggtannitc HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
428137 29/05/2018 10:52:20 tranminhty1999 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 171 ms 17728 KB
428086 29/05/2018 10:24:11 rangnokapk HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
428054 29/05/2018 10:07:55 dnhung1998 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
428026 29/05/2018 09:53:42 dota1998 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
428013 29/05/2018 09:46:23 chithanh HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
427983 29/05/2018 09:22:37 legendstrangeitc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
427978 29/05/2018 09:17:37 quocbinhitc HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
427969 29/05/2018 09:12:42 nnphucthinh01 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
427808 28/05/2018 18:56:38 Thethvl123 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
426587 22/05/2018 22:12:44 Minh1502 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
426493 22/05/2018 17:29:51 m134m4a1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
426289 21/05/2018 22:49:46 Asteross HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
426016 20/05/2018 19:39:31 nhathuypt25 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
425725 18/05/2018 20:25:54 thienphucanh2004 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
425654 18/05/2018 01:23:17 RoxSmeb HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 156 ms 17992 KB
425550 17/05/2018 17:23:44 minhminhtran HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
425429 17/05/2018 08:57:15 pmquan2001 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
424682 14/05/2018 00:28:51 tham18091999 HIPHA - Hình phạt Java 8 Accepted 156 ms 17916 KB
424561 13/05/2018 17:59:02 fake1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
424451 13/05/2018 10:59:41 hungdzno1 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
423762 09/05/2018 20:34:38 sneaky1999 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
423677 08/05/2018 22:51:31 khongcotaikhoan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
423309 06/05/2018 08:37:53 ndkhoa146 HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
423125 04/05/2018 21:41:34 thienthanh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
423099 04/05/2018 15:57:33 nhantruongmy111 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422991 03/05/2018 20:29:13 cucxinh2911 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422776 02/05/2018 10:11:23 ngocboi HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
422391 30/04/2018 12:14:10 khoahuu8062 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
422237 29/04/2018 20:42:47 vinhnt HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
422139 29/04/2018 16:10:07 bangthui2369 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
421956 28/04/2018 22:34:51 thaitung_0410 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
421466 26/04/2018 17:46:00 NTUThananhthien HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
421143 25/04/2018 11:29:51 unknown01 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
420962 24/04/2018 20:08:21 tinhochbt HIPHA - Hình phạt Python 2 Accepted 31 ms 1516 KB
420718 23/04/2018 21:32:03 kutroll254 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
420610 23/04/2018 12:03:32 Venn HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
419908 20/04/2018 23:37:55 MonsterTTRR_6a3_2006 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
419903 20/04/2018 23:32:38 MonsterTTRR_6a3_2006 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
419557 19/04/2018 22:50:25 TrầnDanhĐạo HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
419197 18/04/2018 15:00:10 nhatdanbgvt HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
418904 17/04/2018 14:40:46 nguyenngochan HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted