Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739395 02/04/2020 17:07:38 knam4202 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
739061 01/04/2020 16:19:01 kassivender AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
738895 31/03/2020 22:03:30 bbamm AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
737866 28/03/2020 15:29:06 hoa1705 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
737865 28/03/2020 15:27:45 hoa1705 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
737661 27/03/2020 20:03:36 vanphuc2409 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
736681 24/03/2020 14:42:33 khongcoten002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
736664 24/03/2020 10:56:42 hokage1201 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736102 22/03/2020 15:41:23 nguyenduythanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
733240 15/03/2020 11:56:59 damminhquan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
730704 09/03/2020 21:32:19 Hieuloi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
730333 08/03/2020 15:27:04 0842020263 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
729733 06/03/2020 15:13:20 drlamlqd9 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
728766 04/03/2020 15:55:45 ptcvp121 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
727830 02/03/2020 11:26:34 truongthienlocTH AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
727687 01/03/2020 21:29:21 thangloi2209 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
727563 01/03/2020 15:03:36 Love AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
727553 01/03/2020 14:45:47 Love AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
726104 26/02/2020 16:39:21 duylele1173 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
726095 26/02/2020 16:23:50 huynhchiton981 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
726039 26/02/2020 14:04:46 huycc123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2644 KB
725750 25/02/2020 21:40:05 hunghuy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
724744 23/02/2020 19:47:27 linhngao121212 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
723578 21/02/2020 13:44:08 dathoanhao098 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
723270 20/02/2020 16:20:01 bku_lapis AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
721679 17/02/2020 19:15:16 congbinh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
718193 10/02/2020 22:15:55 shin3030aa AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
717977 10/02/2020 16:30:43 Sơna1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
717969 10/02/2020 16:22:02 perfectshot AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
717944 10/02/2020 16:09:18 minhquoc19ti AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
717901 10/02/2020 15:42:24 Lucifer AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
716734 08/02/2020 10:28:54 tienloc_tvn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
715608 06/02/2020 16:05:21 kimngan_tvn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
715465 06/02/2020 12:59:41 kimcuong_tvn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
714783 05/02/2020 13:53:35 DangKhoa AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
714501 04/02/2020 21:25:11 phgquynh2208 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 3592 KB
713936 03/02/2020 17:38:42 tktmaya AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
713288 02/02/2020 09:22:01 0343249261 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
713121 01/02/2020 19:53:06 tuilatui132 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
713067 01/02/2020 17:30:11 viocuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
713020 01/02/2020 14:49:05 ntnvlog AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
713009 01/02/2020 14:15:01 khanhld AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
712156 30/01/2020 20:21:49 suxzat AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
711053 30/01/2020 09:31:50 khongcoten002 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
711039 30/01/2020 08:45:22 stkirito74 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
710533 28/01/2020 18:38:20 hoangle134134 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
710191 27/01/2020 14:37:40 BananaOnTheTree AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
710186 27/01/2020 13:49:55 hello5423 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
709232 23/01/2020 20:05:56 19522456 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
708263 21/01/2020 20:48:15 HackerMan AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
706961 18/01/2020 21:14:20 drloc2004 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
706578 18/01/2020 11:15:23 JoySluxirt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
705790 16/01/2020 16:00:20 ngocduygpc8a1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
705352 15/01/2020 20:43:39 CodeWar37 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
705141 15/01/2020 15:05:23 tuan1642001 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
704834 14/01/2020 20:57:06 VGK_Cr7 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
703909 13/01/2020 00:21:57 watanabe2804 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
703798 12/01/2020 21:09:45 emLaNewBie AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
703782 12/01/2020 20:54:01 sang123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
701967 10/01/2020 08:17:46 whoisthatguy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
700706 08/01/2020 10:10:38 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 3268 KB
700705 08/01/2020 10:10:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 3268 KB
700704 08/01/2020 10:09:49 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 3268 KB
699779 07/01/2020 01:11:54 ntphong AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
698543 05/01/2020 15:48:36 nguyenvinhkhang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697478 03/01/2020 22:31:06 nnbxxx AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
697432 03/01/2020 21:31:18 novaphoenix AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
697428 03/01/2020 21:25:55 anhkhoa09032004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
697316 03/01/2020 19:36:58 haupas AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
697263 03/01/2020 18:21:47 tahoangquan2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
696780 03/01/2020 01:10:00 kimjisoo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
696412 02/01/2020 15:48:40 eophaiteo11 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
696390 02/01/2020 15:33:19 haidang172005 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
696213 02/01/2020 10:33:34 Nhi23072002 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
695959 01/01/2020 21:00:00 HMĐ_191 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
695723 01/01/2020 00:43:25 ldn694 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
695722 01/01/2020 00:26:21 minhquandinhcao AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
695652 31/12/2019 21:29:27 minhthi28 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
694770 29/12/2019 21:25:22 rongvuahoangkim AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
694629 29/12/2019 15:11:36 huytool AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
694066 27/12/2019 20:34:20 phatbs3011 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
693935 27/12/2019 14:37:17 ntt12112001 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
691508 21/12/2019 13:25:03 quocviet2001 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
691164 20/12/2019 19:41:29 duyluan3110 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
689761 17/12/2019 15:25:14 sendmylove123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
689482 16/12/2019 22:07:02 hoangmanh123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 3284 KB
687779 12/12/2019 22:29:57 jackykg AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
684073 02/12/2019 22:19:26 admin2009 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
683352 01/12/2019 11:31:03 camnguyenmeow AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
683233 30/11/2019 22:24:49 anhthcsyl2006 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
682865 30/11/2019 12:31:09 camnguyenmeow AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
682671 29/11/2019 23:48:00 RedDevilss2 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
676919 21/11/2019 14:19:33 kiki1999 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
676918 21/11/2019 14:18:59 kiki1999 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
676659 20/11/2019 20:18:31 hieupham AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
676126 19/11/2019 15:27:58 NQT1998 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
676078 19/11/2019 14:15:58 dangtiendung1201 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
675915 19/11/2019 00:11:16 canhtoannct AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
675344 17/11/2019 22:56:53 omgursocute AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
675342 17/11/2019 22:56:23 thewminers1014 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
674630 16/11/2019 16:35:12 vhskillpro AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
672344 11/11/2019 22:29:21 0941177356 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
671107 09/11/2019 01:35:45 HoaBenKiaSong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
669890 07/11/2019 08:25:23 phuong2004 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
669448 06/11/2019 15:05:31 minhtriet2903 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
669392 06/11/2019 12:37:35 nmhh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2876 KB
667825 03/11/2019 15:35:00 prgrmanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
667352 02/11/2019 18:23:27 hitu1902 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
666975 01/11/2019 23:58:27 ogit403 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
666193 31/10/2019 20:27:27 cuongdoduy123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
663929 27/10/2019 15:14:30 congcanhlnq AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
663460 26/10/2019 21:54:56 quoclan99 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663391 26/10/2019 20:32:50 nguyenkhoip AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
663153 26/10/2019 10:30:39 gicungduochet AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
663152 26/10/2019 10:28:39 mandoanky0903 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
661625 23/10/2019 20:45:04 ngoctuannguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
661201 22/10/2019 21:35:55 DươngAnhVũ AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
661159 22/10/2019 20:18:42 MinhBietBay AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
656343 12/10/2019 08:36:00 khanhnhi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
654669 09/10/2019 21:45:32 tiendung2306 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
653806 08/10/2019 15:54:41 nguyentrantien2002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
653786 08/10/2019 15:45:45 hayqua AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
653747 08/10/2019 15:26:57 david0403 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
652593 06/10/2019 19:20:59 MaMoi AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
649170 01/10/2019 21:20:44 agru AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
648426 30/09/2019 16:23:27 legoyb AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
646182 26/09/2019 00:29:58 ntoan199 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
645998 25/09/2019 18:36:26 dpduy123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
645992 25/09/2019 18:28:09 khanhtran2201 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
645019 23/09/2019 18:48:59 khanhtran2201 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
643220 20/09/2019 16:41:52 tiennl AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
642326 19/09/2019 10:28:13 unglinh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
640112 16/09/2019 20:23:17 dinhtrongchien AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
639925 16/09/2019 16:34:03 chuongpham7750 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
639342 15/09/2019 09:52:59 MinBaoTT AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
639339 15/09/2019 09:51:56 baotrancpp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
637421 12/09/2019 22:08:37 Be_happy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
636138 11/09/2019 09:06:52 lethimytien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
633986 08/09/2019 17:11:53 canhtoannct AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
633957 08/09/2019 15:58:06 trungkienthcsyenlac AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
633709 07/09/2019 21:43:09 pmt AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2852 KB
633658 07/09/2019 20:20:05 quanghuy123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
632502 04/09/2019 22:29:14 kuzuma245 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
630983 31/08/2019 23:04:48 lnatuan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
630902 31/08/2019 20:57:04 huukhoa2608 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
630795 31/08/2019 16:23:15 phongkieu31 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
629889 29/08/2019 14:56:00 hiepthuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
624983 22/08/2019 09:59:25 thuy_quynh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
624880 21/08/2019 23:36:16 queanh0220 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
620028 12/08/2019 16:44:25 rsattlpalpha AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
619965 12/08/2019 15:29:07 haminh2003 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
619773 11/08/2019 19:59:14 Relie_99 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
619750 11/08/2019 17:22:39 maytinhpc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
619749 11/08/2019 17:21:27 maytinhpc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
619634 11/08/2019 10:35:56 believer AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
617939 07/08/2019 15:35:31 vuong123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
617781 07/08/2019 09:59:34 abc125 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
616298 04/08/2019 00:43:27 trandat AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
613042 29/07/2019 11:01:22 Fidisk AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
612332 27/07/2019 20:20:40 truongthinh14 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
611912 26/07/2019 22:36:03 funcolor AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
611536 26/07/2019 09:34:44 dangkyqt2509 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
611528 26/07/2019 09:31:22 cr705 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
611523 26/07/2019 09:30:25 thangvt202 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
611457 26/07/2019 08:52:20 thaolinh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
610798 25/07/2019 11:13:32 lethanhlong AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
609571 23/07/2019 11:10:39 cbl_tuankhoa AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
608415 21/07/2019 09:39:48 anhnguyenroux AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
606805 16/07/2019 21:04:36 Nhv1133_Tx AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
606571 16/07/2019 08:51:50 hongphongthp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
606193 14/07/2019 11:05:03 neos AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
605807 12/07/2019 15:43:40 18T1021208 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
605785 12/07/2019 14:20:39 tuanphantomyb010 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 3420 KB
605501 11/07/2019 16:01:27 mrzin703 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
605433 11/07/2019 11:33:57 MinhBomNha AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
605299 10/07/2019 21:32:30 haiprot1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
603831 06/07/2019 19:57:36 lethienquan28052006 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
603401 05/07/2019 13:54:17 Assyrian AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
602867 04/07/2019 07:40:04 ct390 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
602729 03/07/2019 17:52:28 khuyentran AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
601873 01/07/2019 23:31:58 trieutanhung93 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
600599 28/06/2019 10:00:20 thanhdat2605 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
600505 27/06/2019 23:13:44 hoatmt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
599234 27/06/2019 11:55:59 dchy2000 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
599190 27/06/2019 11:06:31 LeeVanHiep AMPHO - Âm phổ Python 3 Accepted 62 ms 5984 KB
598694 26/06/2019 09:27:34 TIN10_VUTRINHHOANG AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
598446 25/06/2019 17:53:30 flower AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
597334 23/06/2019 10:17:32 khuyentrannd AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
596824 22/06/2019 10:16:14 LeeVanHiep AMPHO - Âm phổ Python 3 Accepted 93 ms 6516 KB
596677 21/06/2019 22:39:38 __tranghoang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
596648 21/06/2019 21:35:11 baobao07 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
596604 21/06/2019 20:29:37 havu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
596373 21/06/2019 13:51:05 supertato AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
596368 21/06/2019 13:16:30 dothiyenlinh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
596354 21/06/2019 12:42:50 supertato AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
596350 21/06/2019 12:36:53 supertato AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
596155 20/06/2019 22:05:50 l3eatrix AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
596096 20/06/2019 20:10:29 LuongLegend AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
596044 20/06/2019 17:59:00 Muaxuan0320 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
596026 20/06/2019 17:32:38 boy_kute_pro AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
596003 20/06/2019 16:31:05 nguyenthao AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
595955 20/06/2019 15:41:12 trongluan2809 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
595886 20/06/2019 13:15:02 minhhieu092 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
595855 20/06/2019 11:44:55 Hoang_dz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
595833 20/06/2019 10:54:48 nghiagiap123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
595832 20/06/2019 10:54:47 LeeVanHiep AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
595698 20/06/2019 08:11:24 phitran AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
595658 20/06/2019 02:18:20 khiem123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
595622 19/06/2019 22:47:54 doanphungtu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
593740 15/06/2019 17:36:37 winterrr AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
593648 15/06/2019 13:11:15 cyrocs258 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
593646 15/06/2019 13:03:32 onehit AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
593633 15/06/2019 12:23:25 cyrocs258 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
592633 13/06/2019 14:26:23 ngoctit AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
591628 10/06/2019 09:00:27 hung30052002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
590665 06/06/2019 22:04:59 phongan105 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
589448 03/06/2019 10:31:58 nguyenhoainam AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
589062 01/06/2019 20:44:16 hoktro AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
589046 01/06/2019 20:30:43 Seria AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
588930 01/06/2019 13:03:41 baotramdhqt123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
588445 30/05/2019 23:24:21 letuananh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
587565 28/05/2019 13:58:23 musubi AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
587395 28/05/2019 07:56:34 trung_hieu_k36_chv AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
587038 27/05/2019 11:27:18 quangucich2000 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
584585 20/05/2019 15:50:31 onehit AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
584532 20/05/2019 11:17:40 votthichaua AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
583904 17/05/2019 16:06:08 hoangviethang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 62 ms 3628 KB
583132 15/05/2019 15:16:28 ngominhthu AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
583022 15/05/2019 09:34:55 hh1305 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
580013 03/05/2019 22:11:26 rimuru AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
579946 03/05/2019 20:38:25 tuananh778999 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
578817 29/04/2019 22:19:43 ducthangivicii AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
574748 18/04/2019 07:47:29 leviettttnh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
574513 17/04/2019 15:52:13 16122001 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
574176 17/04/2019 02:01:49 hoaf13 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
574145 16/04/2019 23:31:20 thống AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
572539 13/04/2019 09:54:16 lecungtien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
572351 12/04/2019 20:39:12 truonghoanghan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
570277 07/04/2019 21:46:22 pinyahoo567 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
569130 04/04/2019 09:41:44 karasu AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
568733 03/04/2019 12:04:24 thedemonstuan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
567210 30/03/2019 10:03:32 nguyenhuy2k2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
566055 27/03/2019 23:11:33 Cat_coder AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
565078 26/03/2019 16:24:57 doremonss501 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
565015 26/03/2019 14:49:39 Best AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2744 KB
564519 24/03/2019 23:09:25 daothanhloc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
564152 23/03/2019 23:17:28 bingo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
563937 23/03/2019 14:14:24 phuonghoa AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
563796 22/03/2019 23:02:10 thangitcbg AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
563780 22/03/2019 22:47:53 datmadd AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
563610 22/03/2019 15:48:17 vuonghuyen2006 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
563599 22/03/2019 15:40:29 nguyenhau AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
560562 14/03/2019 22:57:24 chongoairung AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
560025 14/03/2019 08:32:01 gianghia056 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
559409 12/03/2019 23:09:02 phamcham AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
559408 12/03/2019 23:04:17 Nguyenphanthanhbinh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
557502 10/03/2019 00:21:29 ffrederick AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1740 KB
556669 08/03/2019 08:10:28 nguyenvu AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
555230 05/03/2019 17:51:17 txvuong150764 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
555229 05/03/2019 17:47:53 namlawng123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
554708 04/03/2019 16:44:12 Itachi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
554699 04/03/2019 16:02:33 nguyenthanhnga AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
554447 03/03/2019 21:47:19 vanhsusu03 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
554433 03/03/2019 21:28:20 lehoang AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
554432 03/03/2019 21:26:03 Qanh29 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
553579 01/03/2019 21:37:12 tuancqt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
553245 01/03/2019 10:55:56 gacodelam123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
552450 27/02/2019 21:34:53 BanManiac AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
552203 27/02/2019 12:57:10 masteroffood AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
552147 27/02/2019 09:25:12 duycqt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
552144 27/02/2019 09:14:33 yn2493 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
551777 26/02/2019 16:00:51 vanquyvct AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
550997 24/02/2019 22:50:46 thienkun AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
550967 24/02/2019 22:12:18 lengocphuc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
550105 22/02/2019 21:20:05 phungduyminh1802 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
549979 22/02/2019 15:46:37 huuduc8igc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
549974 22/02/2019 15:43:41 ryoushiki AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
549547 21/02/2019 16:20:12 anphongpct AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
549072 20/02/2019 21:22:26 thiennhb AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
548460 19/02/2019 16:12:36 vmt120203 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
548124 18/02/2019 21:14:09 heo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
546342 14/02/2019 14:26:15 abcdefghi AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
545886 13/02/2019 10:13:43 lamcqt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
545488 12/02/2019 14:50:08 myhorizon AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
543680 06/02/2019 13:40:53 TTree AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
543411 04/02/2019 20:41:42 thecuongthehieu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
543355 04/02/2019 16:38:27 gbking2003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
543142 03/02/2019 21:15:42 ducnhannguyen2410 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
542470 01/02/2019 19:37:44 conmeocon AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2564 KB
542018 30/01/2019 19:47:24 NoFace AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
541396 28/01/2019 16:24:21 YoriHarumi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
540493 25/01/2019 21:18:21 quangduyluu123 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
539560 23/01/2019 07:48:23 minhtrieutvn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
539559 23/01/2019 07:45:23 huynhgiao_tvn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
538109 19/01/2019 01:04:36 59130929 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
537528 17/01/2019 14:23:28 Member AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
537508 17/01/2019 13:11:49 kimtoi_123 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
537192 16/01/2019 17:21:28 mrhung1999vnvn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2192 KB
536756 15/01/2019 18:00:04 xiabui AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
536540 15/01/2019 10:09:45 a2k47phan_18 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
536393 14/01/2019 20:31:46 jdkun123258TDMU AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2876 KB
536109 14/01/2019 12:10:37 Neptune AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
536069 14/01/2019 10:48:02 blackcat2710 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
535707 13/01/2019 00:51:05 tanchan769 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
535657 12/01/2019 23:08:50 nhanhuuhieu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
535381 12/01/2019 15:05:50 hanluc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
533493 09/01/2019 13:16:12 pks0v1p AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
531760 06/01/2019 16:17:54 ntoanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
531254 05/01/2019 21:01:22 khanhkjhave AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
531025 05/01/2019 14:40:54 MH307 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 46 ms 3676 KB
530905 05/01/2019 10:56:20 nguyentuankiet2005 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 46 ms 3796 KB
530401 04/01/2019 16:32:43 biabeogo147 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
529263 02/01/2019 16:36:29 Zerolife AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
529185 02/01/2019 14:55:35 thienhue123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
526857 11/12/2018 16:46:13 Lam22062002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
526048 10/12/2018 01:51:32 cptkhai AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
525602 09/12/2018 02:33:12 H2911 AMPHO - Âm phổ Python 3 Accepted 46 ms 4468 KB
525018 07/12/2018 19:51:24 dfwapekko AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
524838 07/12/2018 13:28:49 anhnguyen123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
524814 07/12/2018 10:21:08 tcoder AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
522770 02/12/2018 21:05:20 ducminhtrinh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522713 02/12/2018 20:09:15 minhhaiyl132 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
520869 28/11/2018 10:42:29 Tatsuya AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
519583 25/11/2018 20:56:05 0987480154 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
518514 23/11/2018 21:23:59 phatdoan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
518455 23/11/2018 19:42:46 VPFFV AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
516300 20/11/2018 17:53:21 trungkenbi AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 2520 KB
515659 19/11/2018 13:17:40 tadat216 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
514383 17/11/2018 19:13:43 NghiaCPP AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
513314 16/11/2018 09:05:50 htthinh1999 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
512446 15/11/2018 13:18:28 khoinguyentdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
511952 15/11/2018 09:57:43 anhvippro123z AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
510635 13/11/2018 16:24:57 khoaat AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
510101 12/11/2018 21:33:09 hduoc2003 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
509379 11/11/2018 17:31:12 nguyenledinh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
508630 10/11/2018 00:44:30 bk201 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
508166 09/11/2018 10:32:34 MinhDevC AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 31 ms 2400 KB
505436 05/11/2018 20:58:00 nhatanh10102005 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
505032 05/11/2018 10:40:20 hitu08 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
503732 02/11/2018 22:11:53 huynhvanphu102 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2700 KB
501213 30/10/2018 21:07:00 MTA_Asteria AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
500812 30/10/2018 14:50:40 trungnguyenlak2003 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
500130 29/10/2018 08:37:01 sunepi719 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
499602 28/10/2018 00:55:07 Vinhh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
498917 26/10/2018 23:07:28 quyhugo158 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
498911 26/10/2018 22:52:07 quyhugo158 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
498743 26/10/2018 20:02:04 ThaoAVang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2552 KB
496071 23/10/2018 14:45:52 chiyb2015 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
495387 22/10/2018 00:12:00 thochit AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 3464 KB
494863 20/10/2018 23:18:31 haihaihaihai0123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
492783 18/10/2018 21:43:10 sang123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
492062 17/10/2018 23:38:05 LoHong2k3_IT_K36 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
491607 17/10/2018 14:39:52 minh98 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
491211 16/10/2018 21:57:21 trungnghia05123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
490558 16/10/2018 09:31:49 wolf_boss AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
489694 15/10/2018 09:53:12 hoangndu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
486536 11/10/2018 19:31:33 soloking AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
486047 11/10/2018 10:10:00 pdhuy2002 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
483664 09/10/2018 09:36:51 hieuhehehieu123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
483583 09/10/2018 05:37:26 vinhnt AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
483496 08/10/2018 22:42:29 anhdhhp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
481559 05/10/2018 21:52:18 viet2805 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
481432 05/10/2018 20:35:43 hieunguyenthi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
480541 04/10/2018 21:45:57 maihuuton987 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
480475 04/10/2018 21:12:29 dungprovn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
480174 04/10/2018 16:23:40 tqh0806 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
480111 04/10/2018 15:49:53 vanan9205 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
479925 04/10/2018 12:29:11 tien05062004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
479395 03/10/2018 15:41:37 hoangteo0103 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 2448 KB
479376 03/10/2018 15:21:45 hoangnghiaviet AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
479017 02/10/2018 21:07:31 red AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
478876 02/10/2018 18:21:02 phuong011999vn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
478863 02/10/2018 17:59:16 hellosunny AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
478215 01/10/2018 22:31:04 hanhien AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
477664 01/10/2018 02:53:31 nguyenthanhhien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
476915 29/09/2018 22:28:31 hitu01 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
475336 27/09/2018 21:24:04 chuotvip AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
474638 26/09/2018 22:20:38 094175234 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
474562 26/09/2018 21:15:13 vivimini110 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
474481 26/09/2018 20:07:09 pvannvu2512 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
474389 26/09/2018 17:58:42 lehoang AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
472626 23/09/2018 23:08:16 nghialuffy AMPHO - Âm phổ Python 3 Accepted 62 ms 6104 KB
472296 23/09/2018 13:52:27 12hooks AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
469651 19/09/2018 13:57:37 DeBruyne AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
468283 17/09/2018 12:01:23 lephuocdat AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
467318 15/09/2018 17:03:48 cotyey AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
467071 15/09/2018 00:22:39 black_stone AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
464469 11/09/2018 10:58:02 linhle232001 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
464430 11/09/2018 09:37:09 long_thathu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
464106 10/09/2018 21:06:11 lucdaoquanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
464043 10/09/2018 19:11:43 phamanmaithao10 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
463018 09/09/2018 09:15:30 phuong2003vtvip AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
462131 07/09/2018 21:24:35 tungcoi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
459641 03/09/2018 19:12:51 zolydyck00 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
459325 03/09/2018 10:02:02 hitu03 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
459245 02/09/2018 23:42:23 xikhud AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
458437 01/09/2018 10:25:15 VINH_17_50 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
457787 30/08/2018 20:41:45 duong2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
457764 30/08/2018 20:14:58 darkdragon02 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
457316 30/08/2018 07:31:45 HHHHHHHH AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
456800 29/08/2018 00:51:39 kanadetachibana AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
456597 28/08/2018 16:54:09 omlgg AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
455940 26/08/2018 21:09:14 hitu07 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
455860 26/08/2018 15:11:17 hitu05 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
454551 23/08/2018 09:43:03 dankcute AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
454295 22/08/2018 18:09:59 huuthien198zz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
453406 20/08/2018 20:29:58 jackcookies020 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
453381 20/08/2018 20:06:41 jackcookies020 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
452990 19/08/2018 11:30:24 phamductaictk98 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
452989 19/08/2018 11:29:30 hitu02 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
452966 19/08/2018 10:14:11 Meliodas AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
449952 13/08/2018 08:15:44 nguyennhandannnd AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
449876 13/08/2018 00:46:51 jsomebodywtbl AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
447169 04/08/2018 15:26:45 duong2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
446925 03/08/2018 18:06:02 LongÇhampion AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
446760 03/08/2018 05:26:52 0941054 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
446703 02/08/2018 22:13:53 hoangducsmagic2 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2432 KB
446265 01/08/2018 18:34:23 bluecat9x AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
445402 30/07/2018 10:01:19 nguyetanh10102005 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
445378 30/07/2018 09:40:25 kienldt7924ldt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
444552 26/07/2018 17:44:36 phuongnhi_tran_1206 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
443747 24/07/2018 21:04:51 loveloz AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
443746 24/07/2018 21:04:49 loveloz AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2616 KB
443744 24/07/2018 21:04:41 loveloz AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2644 KB
443538 24/07/2018 00:57:55 tronghieuACM AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
442968 21/07/2018 21:13:13 paradisebay AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
441645 17/07/2018 10:42:25 dong2005 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
438836 06/07/2018 13:04:34 huynhthanhtan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
438835 06/07/2018 13:01:55 huynhthanhtan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
438575 05/07/2018 13:17:56 tototete AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
438489 05/07/2018 01:00:15 KHOI2611 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
437801 01/07/2018 08:46:01 ironmank37d AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
437756 30/06/2018 21:01:43 chaukhanh2003 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
437455 29/06/2018 15:25:41 vuthehuyht AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
436382 24/06/2018 21:36:32 nhattuan722 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
436260 24/06/2018 10:13:31 chienbinhlyoko AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
434436 19/06/2018 14:13:03 kakaka AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
434330 18/06/2018 22:44:34 vandai61 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
434154 17/06/2018 22:56:12 uchiha AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
432500 13/06/2018 11:51:25 ledat112233 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
432094 10/06/2018 23:48:41 Asteross AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
427114 25/05/2018 11:10:09 nhathuypt25 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
426589 22/05/2018 22:21:01 thaibabao AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
426520 22/05/2018 19:12:55 NTUThananhthien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
426519 22/05/2018 19:03:56 buidinhpham2004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
425706 18/05/2018 18:00:08 kanadetachibana AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
425705 18/05/2018 17:58:06 ntngocngoc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
425455 17/05/2018 10:33:28 MonsterTTRR_6a3_2006 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
425048 15/05/2018 15:21:43 fake1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 6416 KB
424968 15/05/2018 01:23:49 php122002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
422949 03/05/2018 17:05:26 phamthanhtrung123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
422934 03/05/2018 15:48:43 nguyenvantien0903 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
422437 30/04/2018 17:12:27 viethuy99 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
422353 30/04/2018 10:54:24 phamtrunghieuntp AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
422135 29/04/2018 15:57:42 nguyentuan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
421501 26/04/2018 18:47:04 congyb1032002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2464 KB
420587 23/04/2018 01:57:28 kaitou1412 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
418843 17/04/2018 00:00:53 Quanpro98 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
417126 13/04/2018 22:43:47 bibinguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
417047 13/04/2018 19:12:33 YeuEmTuCaiNhinDauTien AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
416726 12/04/2018 23:07:07 nguyenngochan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
416708 12/04/2018 22:39:13 Love4T144 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
416669 12/04/2018 21:58:23 chicken1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
416607 12/04/2018 20:41:25 chicken1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
416603 12/04/2018 20:34:04 EdwardNguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2276 KB
416601 12/04/2018 20:31:44 smartSheep AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
415155 09/04/2018 12:00:21 MeoAmi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
415061 09/04/2018 07:31:51 thuy12052004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
414329 07/04/2018 11:00:36 kaitoukid1609 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
414327 07/04/2018 10:59:41 kaitoukid1609 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
413939 06/04/2018 10:13:17 55555 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2636 KB
412714 03/04/2018 10:48:11 minhtampcb AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
412657 03/04/2018 09:57:25 kzkaka2k1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
412514 03/04/2018 01:57:42 hung_brvt_t1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
412504 03/04/2018 00:05:25 Linhdethuong AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
411980 01/04/2018 11:29:12 thanhria AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 203 ms 17896 KB
411910 01/04/2018 01:58:34 nguyenhaidang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
411829 31/03/2018 21:43:39 __________ AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
410942 29/03/2018 15:50:12 trang2002cool02 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
410242 28/03/2018 07:07:13 reaper2003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
410084 27/03/2018 18:28:09 phamdat2 AMPHO - Âm phổ Python 3 Accepted 62 ms 5808 KB
409152 25/03/2018 21:57:18 vantho1298 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
409146 25/03/2018 21:37:53 vantho1298 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
408615 24/03/2018 07:57:58 minhdanglvl AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
408605 24/03/2018 07:33:08 benopera5 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
408570 23/03/2018 22:45:30 htrang1004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
408454 23/03/2018 15:59:46 iiiiiii125478 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
408441 23/03/2018 15:45:09 Anh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2080 KB
408413 23/03/2018 15:14:09 tinhochbt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
408099 22/03/2018 22:52:28 haiyenk98lhp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
403189 12/03/2018 20:48:03 cyb3 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
402626 11/03/2018 14:45:19 trananhprince AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
401743 08/03/2018 09:40:28 vclzt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
400719 04/03/2018 08:33:21 thanh123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
398739 25/02/2018 21:35:29 ngocminh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
398135 23/02/2018 00:29:11 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
398133 23/02/2018 00:26:26 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
398132 23/02/2018 00:26:11 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
398131 23/02/2018 00:25:58 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
398130 23/02/2018 00:25:38 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
398129 23/02/2018 00:25:24 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
398128 23/02/2018 00:24:51 shinosuke149 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
397222 19/02/2018 16:17:57 dungdq2002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
396764 16/02/2018 16:56:20 nvq2309 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
396357 14/02/2018 07:50:18 minhlam2102002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
396307 13/02/2018 20:56:33 nguyenquochuydl123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2520 KB
395262 09/02/2018 07:53:58 bestmaster1504 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
394528 06/02/2018 14:08:35 hunghz AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
394382 05/02/2018 16:02:31 thao1234 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
393664 02/02/2018 14:36:16 anhduy1811 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
393652 02/02/2018 14:22:00 longvt24 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
393441 01/02/2018 17:59:43 trungtt123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
392857 31/01/2018 08:05:28 duongbp1990 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
392379 29/01/2018 16:07:34 longvt24 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
392149 29/01/2018 08:37:24 toila4120 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
392079 28/01/2018 23:06:05 lanhhan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
387092 18/01/2018 11:18:04 phambichngoclamson2002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
386443 16/01/2018 15:37:57 haxorus2004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2448 KB
386427 16/01/2018 14:47:39 hunghz123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
385867 14/01/2018 22:42:46 phuocanh1625 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385504 13/01/2018 23:05:34 buihoat2003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
385038 12/01/2018 15:53:50 lockhaicttv AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
383908 10/01/2018 11:31:57 SavarinJames AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
383591 09/01/2018 15:27:57 chinhhi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
383511 09/01/2018 14:03:31 LukH AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
383432 09/01/2018 10:38:25 ducden2003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
382962 07/01/2018 21:16:33 quy190202 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
382658 06/01/2018 22:57:07 khab1706592 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
382603 06/01/2018 20:57:55 Socola_Đại_Ca AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
381716 05/01/2018 00:39:54 phannhatloi AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
381274 03/01/2018 10:07:00 ntd992003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
380248 02/01/2018 10:06:43 nguyenthanhtung AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
379607 31/12/2017 18:25:03 anhminh2912003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
379004 29/12/2017 15:50:28 Phandat16 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
377690 26/12/2017 12:03:28 votrunghieu9a2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
377649 26/12/2017 07:34:13 minhth_1412 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
376420 20/12/2017 00:06:46 khoa0308 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
376349 19/12/2017 17:25:51 kakaka AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
376308 18/12/2017 21:50:49 tenda1234 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
375936 17/12/2017 14:36:25 VTTNTTT AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
375826 17/12/2017 08:25:57 changlangtu97 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
375416 15/12/2017 15:39:29 hoi_lam_gi AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
375291 15/12/2017 14:18:56 tuanhbt133 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
374283 12/12/2017 18:58:26 MrRobot AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
373717 10/12/2017 16:05:33 Sakura AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
371546 04/12/2017 13:54:19 hut_phamquochuy AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
371544 04/12/2017 13:52:19 kiemnguoiy AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
370640 02/12/2017 23:12:21 dothanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
370294 01/12/2017 23:22:22 hieunv1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
368232 28/11/2017 13:42:10 taminhquanno21 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2792 KB
367117 27/11/2017 21:04:08 badaocm234 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
367113 27/11/2017 21:01:04 minhaho160601 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
366883 27/11/2017 14:52:32 namtao97 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
366676 26/11/2017 22:28:21 khoinguyentdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
366321 26/11/2017 11:24:03 Venus AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
366280 26/11/2017 09:08:40 trainolp2017 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
364848 23/11/2017 15:55:06 quyenmmai AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364471 22/11/2017 23:04:51 hlsclan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364470 22/11/2017 23:04:18 dinhthanhnga06 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
363974 22/11/2017 08:02:50 Leo_Messi_96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
362482 18/11/2017 20:19:32 vinhntndu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
360320 15/11/2017 10:34:43 htthtt11t1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2796 KB
360216 14/11/2017 23:58:07 aplessss AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 171 ms 17744 KB
360122 14/11/2017 21:31:51 doduc2652002 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
360099 14/11/2017 21:21:11 luxabu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
359231 13/11/2017 20:40:15 chinhd17ht01tdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
359226 13/11/2017 20:39:01 chinhd17ht01tdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
358362 12/11/2017 18:25:45 bigkoro AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
357500 11/11/2017 09:33:51 bachhuyhung20102001 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357287 10/11/2017 21:35:19 thanhchuongitc AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
357121 10/11/2017 16:39:16 hoi_lam_gi AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
355520 08/11/2017 15:46:45 minh3chap AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
354493 07/11/2017 14:44:12 dungzudd231001 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
354106 06/11/2017 21:25:38 tungtdn4321 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
354028 06/11/2017 20:42:53 hung8a3_tdn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2812 KB
352938 05/11/2017 10:09:03 thamtudeptrai007 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352111 03/11/2017 23:04:48 tiendiep9a1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
352103 03/11/2017 22:39:26 kyonest12 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
350124 01/11/2017 14:21:48 tmvtri123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
349882 01/11/2017 07:23:27 hoan2k1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
347340 28/10/2017 20:22:01 mk AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
347140 28/10/2017 15:16:41 taikhoan1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
346252 26/10/2017 23:41:27 OPE169 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
345005 25/10/2017 20:38:11 trungcbg AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
344982 25/10/2017 20:28:04 hoanganhlaboss139 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
344401 25/10/2017 08:27:52 manhhungking AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344400 25/10/2017 08:26:20 manhhungking AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
344394 25/10/2017 08:14:21 linhbeo1210 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
344333 24/10/2017 23:39:45 huy9a1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
344029 24/10/2017 16:28:53 thienhk15 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
344002 24/10/2017 15:57:30 thienhk15 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
343939 24/10/2017 15:16:04 NAKICTI AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
343516 23/10/2017 22:38:59 ItachiUchiha AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2500 KB
343126 23/10/2017 16:03:00 freepascal AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
343056 23/10/2017 15:35:05 vietdeptrai AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
342657 22/10/2017 17:27:44 long123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
342404 22/10/2017 11:31:26 godiego17 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
341921 21/10/2017 16:01:43 manhh15 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
341242 20/10/2017 19:03:52 Luthaihoc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
340659 19/10/2017 21:36:46 vinhquana AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
340634 19/10/2017 21:15:55 saothuaduoc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
339764 18/10/2017 22:21:44 hieu8a3_tdn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
339223 17/10/2017 23:16:22 kiemnguoiy AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338989 17/10/2017 20:32:52 tinhhk15 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
338941 17/10/2017 20:05:35 vikhangcqt171 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338635 17/10/2017 10:28:49 hoangtrung080697 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
338596 17/10/2017 09:40:29 hanhhuyenit1619 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
338450 17/10/2017 07:27:46 minhno2000_tdn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
338279 16/10/2017 22:26:35 thutrang8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
338247 16/10/2017 22:10:02 tung_8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
337854 16/10/2017 16:54:38 Raito AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
337031 15/10/2017 13:05:42 lcnguyendang123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
336426 14/10/2017 20:31:58 nguyenvuminhtri2004 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
335740 13/10/2017 21:32:12 darkdragon02 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
335475 13/10/2017 12:42:48 hoanglongbpt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
334690 12/10/2017 14:40:26 Minatokaze AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
334596 12/10/2017 12:09:18 SHieu8a3TDN2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
334585 12/10/2017 11:51:53 tanan112 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
334418 11/10/2017 23:50:25 OPE169 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
332819 09/10/2017 21:20:03 tuananhtdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
332811 09/10/2017 21:15:01 ngocanh8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
332543 09/10/2017 15:43:29 caovantheanh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
332314 09/10/2017 08:37:09 baohuynh1215 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 3464 KB
331315 07/10/2017 22:26:47 nguyenquechi123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
331273 07/10/2017 21:51:49 nguyenquechi123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
330989 07/10/2017 16:27:20 qđạttdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
330988 07/10/2017 16:26:10 thanh8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
330986 07/10/2017 16:25:45 huydat_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
330981 07/10/2017 16:24:32 duc8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
330978 07/10/2017 16:23:44 nam8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
330970 07/10/2017 16:21:55 tue8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
330951 07/10/2017 16:15:26 ManhDung8a3_TDN AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
330948 07/10/2017 16:13:50 hai8a3_tdn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
330944 07/10/2017 16:13:05 hai8a3_tdn AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2732 KB
330943 07/10/2017 16:12:56 trunghieu8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
330942 07/10/2017 16:12:15 phamhuy8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330941 07/10/2017 16:12:08 Tuan8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330940 07/10/2017 16:11:43 cong8a3tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330939 07/10/2017 16:11:29 Viet8a3tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
330937 07/10/2017 16:10:47 ngolinh8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330934 07/10/2017 16:10:04 MinhChau_A3_TDN_2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
330933 07/10/2017 16:09:51 ninhduchuy_8a3 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
330847 07/10/2017 15:03:22 hieu8a3tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330761 07/10/2017 13:39:25 Duong8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
330746 07/10/2017 12:30:41 huudat8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330549 06/10/2017 23:32:12 KTPLinh8A3_TĐN2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
330513 06/10/2017 22:37:26 kimngan8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
330494 06/10/2017 22:28:18 quang8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
330463 06/10/2017 22:16:03 ha8a3tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
329588 05/10/2017 20:44:14 minhtdn8a3 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
329045 04/10/2017 18:30:00 hoa8a3_tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
328613 03/10/2017 19:53:11 manh8a3tdn2017 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
328550 03/10/2017 18:31:30 thanhdatna1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
326901 01/10/2017 16:03:59 ductinLHP AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
326896 01/10/2017 16:01:17 thangk98lhp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
326895 01/10/2017 16:00:51 hung080104 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2700 KB
326892 01/10/2017 16:00:00 wind87915 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
326890 01/10/2017 15:58:26 haidangdz AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
326865 01/10/2017 15:40:49 christzy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
326781 01/10/2017 15:08:36 christzy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
325943 30/09/2017 10:10:57 tuandatqn95 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
324134 28/09/2017 01:21:53 hoangnghiak98lhp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
321793 24/09/2017 07:09:29 reset AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
321515 23/09/2017 14:46:19 masterv AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
321236 22/09/2017 23:49:20 Than AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
320958 22/09/2017 14:55:40 0000000000 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
320819 22/09/2017 09:19:49 ducbp AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 3764 KB
317864 16/09/2017 11:09:27 quang000khanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317250 15/09/2017 00:07:40 anhbannho147vn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
315269 11/09/2017 08:42:00 huyvuhp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312586 03/09/2017 16:59:08 ProLQM AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
312526 03/09/2017 15:50:27 nakrothpro AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
311778 01/09/2017 22:10:21 nguyentrungthanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
311397 31/08/2017 21:43:47 bimat AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
311203 31/08/2017 10:37:49 blebleble AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
311188 31/08/2017 08:50:07 thanhhoang AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
309572 27/08/2017 10:17:11 BINHTHUONG AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
308567 24/08/2017 16:26:35 anh76qn AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
307350 20/08/2017 16:45:29 ABC_XYZ AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
306485 18/08/2017 16:18:44 truongntt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
306250 18/08/2017 08:46:18 khoabhvt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
305632 16/08/2017 17:54:45 locnguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
305432 16/08/2017 11:40:05 nguyenchicuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
305431 16/08/2017 11:38:32 nguyenchicuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
305383 16/08/2017 09:58:03 quangcuongnd29296 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
304970 15/08/2017 16:45:35 lebaothinh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
304693 14/08/2017 22:06:48 thuho AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
304685 14/08/2017 21:45:06 Tu2112003 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
304276 13/08/2017 16:40:37 myfriend1102vn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
304262 13/08/2017 16:00:44 hungga1711 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
304260 13/08/2017 15:52:40 baohuynh1215 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
303407 11/08/2017 16:20:13 sonnguyen0612 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
303403 11/08/2017 16:15:37 thensniper AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
302565 09/08/2017 15:58:31 01667401268 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2696 KB
302056 08/08/2017 08:53:57 truongtt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
301997 07/08/2017 23:05:36 tiny AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
301781 07/08/2017 14:07:42 tanloitdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
301740 07/08/2017 10:50:50 tuan AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
301714 07/08/2017 10:27:29 khoinguyentdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2540 KB
300648 02/08/2017 18:47:44 xekoiuxuka AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
299794 28/07/2017 21:57:58 hungk36b AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
299253 27/07/2017 09:31:43 minhthu20201 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
298734 25/07/2017 19:32:49 toilati123vn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297906 22/07/2017 21:48:52 skydriver001 AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 171 ms 17844 KB
297475 21/07/2017 08:35:36 buiminhkhang AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
297237 20/07/2017 14:19:17 congthangk36d AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
296899 19/07/2017 18:03:37 vuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
296033 16/07/2017 21:25:12 kazutohbt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
295478 14/07/2017 21:29:42 logacc999 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
295064 13/07/2017 18:18:55 NVL AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
293974 10/07/2017 12:21:03 nhpntz0t AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
293779 09/07/2017 17:39:07 Nhokkz AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
293757 09/07/2017 15:50:54 dasea AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
293078 06/07/2017 15:56:35 le_doan_phu AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
292333 02/07/2017 14:48:51 vokhanhan25 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
292233 01/07/2017 23:15:09 okeomachnha AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
290968 26/06/2017 12:51:03 nguyenmy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
290368 24/06/2017 00:50:31 lotac AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
289547 21/06/2017 09:49:16 ad3720011 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
289545 21/06/2017 09:47:53 khoinguyentdmu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 2448 KB
289477 20/06/2017 22:50:25 nguyenhaidang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
289378 20/06/2017 13:20:27 caubedaumat AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
289363 20/06/2017 12:35:47 thienbaotb AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
287579 13/06/2017 15:39:35 anhvu_cbl AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
285982 07/06/2017 16:37:27 ngocnhi AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
285963 07/06/2017 15:52:02 hatuank97lhp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
285123 02/06/2017 23:41:45 zminhthinhsd1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
285044 02/06/2017 19:54:54 my_crush_hates_me AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
284414 31/05/2017 15:58:39 thanhquy51vn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
283516 26/05/2017 15:51:56 johnstonebig AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
283486 26/05/2017 13:21:57 tuan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
283485 26/05/2017 13:14:19 tuan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
280930 17/05/2017 12:11:33 DTUTeam1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
277158 10/05/2017 12:35:32 tuan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
277079 09/05/2017 22:56:59 dats2007 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
276238 07/05/2017 19:53:52 azulgrana1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
274951 01/05/2017 13:06:06 tranthanhhai AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274674 29/04/2017 23:51:53 nguyenducptit AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
274655 29/04/2017 22:25:20 frostpixel AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
274415 28/04/2017 18:18:39 contiti AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
272375 20/04/2017 22:52:06 crush AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
272315 20/04/2017 21:16:09 up_out_of_all AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
271994 19/04/2017 15:22:05 dangminhtuan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
271990 19/04/2017 14:55:18 dangkhoa_pascal AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
271987 19/04/2017 14:41:58 SPJ AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
271070 16/04/2017 00:58:48 nguyenduclam0605 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
270515 13/04/2017 21:07:56 phamtrunghieul52 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
270231 12/04/2017 16:58:40 nguyenvanbien AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
269926 11/04/2017 16:39:19 MINHKHANG AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 2544 KB
269174 09/04/2017 00:29:05 leplalep AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
268274 06/04/2017 21:48:28 phamtrunghieuntp AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
267381 05/04/2017 12:38:12 tranlehiep2203 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
264473 28/03/2017 19:55:06 dangquangthang0001 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
264445 28/03/2017 19:05:14 vietanh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
261548 21/03/2017 15:57:46 nguyenhoangnam AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
261540 21/03/2017 15:40:40 huynhdinhhiep AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
260231 18/03/2017 09:59:07 doituyentin AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
259588 17/03/2017 20:09:55 ducanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
259583 17/03/2017 20:01:08 fatter111 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
259382 17/03/2017 12:58:18 nkduc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
258984 16/03/2017 19:19:15 ngophuthinh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
256081 08/03/2017 22:38:52 hieua2tincvp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
256062 08/03/2017 21:42:36 Midodra AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
254258 03/03/2017 20:08:46 vhoang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
254198 03/03/2017 16:42:02 minhtien678 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
253943 02/03/2017 21:37:45 ChristopherSamba AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 156 ms 17752 KB
253880 02/03/2017 17:45:38 hanhan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
253643 01/03/2017 19:40:11 tranhuuhongson AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
253517 01/03/2017 11:31:13 cp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
251409 23/02/2017 16:02:26 Adam_Kyle AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
249121 19/02/2017 12:07:45 Khonghoclacapdat AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
246464 12/02/2017 12:07:12 hahpuc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
246105 11/02/2017 10:40:45 stromvbvc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
246093 11/02/2017 09:39:16 dinhvanhuy98 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
244647 05/02/2017 15:06:11 hoainam AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
244370 03/02/2017 15:15:52 nhannguyen95 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
243882 31/01/2017 16:21:22 HuyNguyen1212 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
243880 31/01/2017 15:56:03 Nasukek20 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
243458 28/01/2017 11:00:42 mik271 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
243361 27/01/2017 14:49:52 nguyentandat1502 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
242069 18/01/2017 23:00:41 omega1100100 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
240441 12/01/2017 21:43:40 nvtu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
239957 11/01/2017 11:47:21 lecam16T1 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
239816 10/01/2017 20:08:14 coderkcdhv AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
239438 09/01/2017 20:37:32 tronghk14 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
239263 08/01/2017 17:43:19 doanthetai2005 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 6644 KB
238266 05/01/2017 00:14:47 hoangthuhang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
238027 04/01/2017 16:50:59 VDQ AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 6676 KB
237497 02/01/2017 19:01:08 NoName96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
237294 01/01/2017 21:41:04 Demo2000 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
237248 01/01/2017 20:31:05 vuhongson AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
237009 31/12/2016 15:13:10 SlothSe7en AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
236837 30/12/2016 23:14:33 linhlrx AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
236823 30/12/2016 22:23:28 nguyentigo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
236470 29/12/2016 13:00:08 duyqnguyenle AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
235355 24/12/2016 10:43:39 pipipham AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
234061 22/12/2016 19:02:28 leesin AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
233948 21/12/2016 22:06:05 hihihil2010 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
233689 20/12/2016 20:22:18 chaats AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
233644 20/12/2016 16:06:52 iostream AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
232418 14/12/2016 21:23:44 nvanhoang188 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
232416 14/12/2016 21:19:10 datgk14 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
232285 14/12/2016 13:47:14 casaumayman AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
229850 07/12/2016 15:23:44 codera3k48 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
229613 06/12/2016 22:39:06 nguyenthanhtinh365 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
227953 02/12/2016 08:14:11 ducmanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 3428 KB
227058 29/11/2016 22:53:12 quocanh507 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
225164 26/11/2016 16:46:31 huyvuvn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
224731 25/11/2016 22:45:24 socodentin AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
221603 21/11/2016 18:52:18 Bội AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
219151 17/11/2016 18:26:56 LHP AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
218867 17/11/2016 08:10:17 anhpro96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
218835 17/11/2016 00:33:21 nguyenthang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
216261 12/11/2016 14:23:15 mansblacks AMPHO - Âm phổ Python 3 Accepted 46 ms 6128 KB
213991 09/11/2016 23:20:23 ducquynhfptk12 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
213198 08/11/2016 18:48:56 congtaisqtt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
212958 07/11/2016 23:57:12 NULL AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
210648 04/11/2016 01:56:58 2221113513 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
210398 03/11/2016 21:17:18 bjnjucun AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
206911 28/10/2016 23:54:29 k4mjk4mjz3 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 3264 KB
206744 28/10/2016 21:35:25 s2lyonking AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
206539 28/10/2016 17:08:38 voxuanny32 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
205655 27/10/2016 15:13:14 doraemon AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
205417 26/10/2016 23:57:06 presariohg AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 171 ms 17748 KB
205196 26/10/2016 20:50:41 noatall2404 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
205161 26/10/2016 20:30:58 thanhthai3457 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
204084 25/10/2016 00:30:05 pvt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
203862 24/10/2016 20:30:39 rikimaru161 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
203632 24/10/2016 15:24:31 qwerty212 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
201615 22/10/2016 19:52:00 giangbabygo123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
200931 21/10/2016 20:02:09 minhquangsqtt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
200213 20/10/2016 20:29:19 phamvankhanh1516 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
200069 20/10/2016 15:48:13 nqc290997 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
200067 20/10/2016 15:47:32 nqc290997 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
198990 18/10/2016 23:28:30 dranko AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
198245 17/10/2016 23:16:49 saladiweslo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
197222 16/10/2016 01:26:00 congson123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
196540 14/10/2016 23:10:58 tranleduy1233 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
195507 13/10/2016 20:39:16 ffyyytt AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
190673 10/10/2016 01:34:29 hut_luan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
189969 08/10/2016 12:29:56 alonekingzx AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
189943 08/10/2016 10:38:13 khoadeptrai AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
187642 04/10/2016 15:17:41 duahaucc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
186318 02/10/2016 11:02:25 giangstellar365 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
185602 30/09/2016 21:56:27 toida12chu AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
183375 27/09/2016 15:12:40 anhducpn67 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183198 27/09/2016 09:21:56 darkplayer0211 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
182703 26/09/2016 16:07:10 vphuong214 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182421 25/09/2016 22:54:32 phanhienbx01 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
182369 25/09/2016 22:14:37 tqhuy2502 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182210 25/09/2016 17:50:21 huynhtienluc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181850 24/09/2016 19:30:59 awatjkim AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181486 23/09/2016 21:55:37 hieua2tincvp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181315 23/09/2016 13:12:31 yuu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
181166 22/09/2016 22:41:31 tkhenry AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
181122 22/09/2016 22:11:55 ARSENAL1886 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
180681 22/09/2016 14:37:50 hungdhv97 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
180577 22/09/2016 08:46:05 thanhngoac272599 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
180567 22/09/2016 08:09:09 chien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
178653 18/09/2016 21:09:23 nguyensieuv AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
178561 18/09/2016 18:52:00 trainer1234 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
176029 14/09/2016 08:30:50 nhokkokhoc AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 328 ms 18216 KB
176020 14/09/2016 08:13:25 dinhtranchien AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
174946 13/09/2016 08:50:23 hoangducsmagic AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
174351 12/09/2016 16:01:52 lbnvando AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
174158 12/09/2016 11:02:37 anhnguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
173740 11/09/2016 19:22:48 ariesgemini AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
173718 11/09/2016 18:37:58 phamduy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
173556 11/09/2016 10:04:16 kien_ngo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
173029 10/09/2016 13:59:32 leducthinh0409 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172337 09/09/2016 14:37:54 Hhcckqnl AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167732 31/08/2016 09:21:28 tatthang96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167448 30/08/2016 15:08:33 huypro111 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167435 30/08/2016 14:56:03 trungvt130584 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
167422 30/08/2016 14:48:04 dsgod26 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167324 30/08/2016 09:06:37 legolascbl AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
167310 29/08/2016 23:50:57 tranvannhancu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
164869 23/08/2016 16:29:38 giacacluong323 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
162672 16/08/2016 12:58:19 Kei AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162602 16/08/2016 08:47:00 Long145236 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
162477 15/08/2016 19:55:51 thanhthuy AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
162403 15/08/2016 15:58:51 sbeatit AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162322 15/08/2016 10:31:04 Long145236 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162254 15/08/2016 08:05:41 itcdeveloper14 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162253 15/08/2016 08:00:15 itcdeveloper14 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1400 KB
162237 15/08/2016 00:08:57 khieunguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161775 13/08/2016 20:44:45 phungvitrung AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
161772 13/08/2016 20:32:54 dacthai2807 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161460 12/08/2016 22:14:28 3lovephuong3 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161069 12/08/2016 00:09:57 tuannak AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
161068 12/08/2016 00:07:52 tuannak AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
161067 12/08/2016 00:06:50 tuannak AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
161066 12/08/2016 00:06:21 tuannak AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
161065 12/08/2016 00:06:02 tuannak AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
161064 12/08/2016 00:05:38 tuannak AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
161027 11/08/2016 22:37:46 luannguyen AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
160010 09/08/2016 11:22:36 hentaino102 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159752 08/08/2016 20:13:27 minhchanhthi AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159420 07/08/2016 21:02:13 rick_fam0us AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159258 07/08/2016 10:56:27 addwadec AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
159191 06/08/2016 23:43:37 hoanmalai AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158503 05/08/2016 17:15:38 feneyuh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158270 04/08/2016 20:15:01 thanhan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
156747 28/07/2016 20:35:52 192168120 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
156724 28/07/2016 16:08:14 PhanVell AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156462 27/07/2016 20:47:37 Voxuanvuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
155116 26/07/2016 19:58:18 Soledad AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
155115 26/07/2016 19:57:32 Soledad AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
154659 24/07/2016 21:29:26 anhduy6102 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
153643 20/07/2016 18:46:37 phuocvinh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
151977 15/07/2016 09:18:04 thuytinh0114 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
150816 08/07/2016 23:30:01 thienlong AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
149451 02/07/2016 21:18:46 TranHoang AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
149314 02/07/2016 08:23:08 try AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
149126 01/07/2016 14:50:56 dangcuong_123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148460 29/06/2016 08:17:55 trieutran182 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
148414 28/06/2016 21:58:02 hanlongboy AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
147920 25/06/2016 19:41:53 dahaodl AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147300 22/06/2016 16:30:25 ititorit AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147260 22/06/2016 13:47:05 phamminhtuan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147240 22/06/2016 11:21:48 sonkhung52 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
146975 21/06/2016 10:12:22 taicualo113 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
146851 20/06/2016 23:37:35 cufury AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
145143 17/06/2016 22:07:56 vuquelam29 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
145130 17/06/2016 20:38:08 HVDInh33 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142601 09/06/2016 14:21:29 Tree AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
142309 07/06/2016 23:32:05 phuonganh1012 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141429 04/06/2016 08:18:26 nguyenxuanhaa3 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
140920 02/06/2016 11:34:20 proxike AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
140577 31/05/2016 21:09:08 quocbao AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
139421 30/05/2016 16:07:35 mycountry AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
139177 29/05/2016 11:27:35 mycountry AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1768 KB
138151 27/05/2016 19:15:23 abinh2000 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137346 23/05/2016 15:59:54 quangnguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136969 21/05/2016 10:15:19 Nhoem AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136962 21/05/2016 09:58:15 vophuanpig AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136872 20/05/2016 21:11:15 trivonhan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135384 10/05/2016 21:55:29 trantienlqd200620 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134991 08/05/2016 20:12:08 4everkaka AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1612 KB
134960 08/05/2016 11:31:07 poweriknow AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134112 30/04/2016 13:24:06 caothesan AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133052 22/04/2016 17:04:56 anhmanhvodoi20xx AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132385 18/04/2016 00:36:54 thanhan_1715 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
132124 16/04/2016 14:57:09 tranlethanhphan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
130572 11/04/2016 22:45:45 luuchv AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
130385 10/04/2016 20:43:07 xxxxxxx154 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129107 04/04/2016 18:36:42 nguyentamdat AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
129085 04/04/2016 17:50:07 Assassin AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
127340 27/03/2016 19:40:51 fuck_admin AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
126944 25/03/2016 13:06:07 duckunzz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
125489 17/03/2016 14:12:55 phamnguyenhoanghuykhoa AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125234 16/03/2016 10:47:39 minh1tm AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124348 11/03/2016 21:34:45 khangtran AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124236 11/03/2016 00:06:44 Steven_DK AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123232 05/03/2016 19:26:38 hungs20 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
123132 04/03/2016 22:56:19 TQT AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122023 26/02/2016 22:48:48 eobikten AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122017 26/02/2016 22:36:07 minhem1231 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120492 18/02/2016 22:57:23 letuannghia194 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120480 18/02/2016 22:21:31 longhuy322000 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120251 18/02/2016 13:36:04 lvdo92 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119054 13/02/2016 10:47:49 datbeohbbh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
117774 05/02/2016 14:06:00 phuongle0205 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
116212 31/01/2016 22:27:17 sorry_dqhungdl AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116211 31/01/2016 22:26:52 dqhungdl AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116193 31/01/2016 22:14:13 minhem1231 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116170 31/01/2016 19:31:08 Comrade AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114727 26/01/2016 16:12:26 nameless AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114722 26/01/2016 15:46:33 khalminh11t2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
114713 26/01/2016 15:18:23 tranquockhanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114470 25/01/2016 16:10:10 duykhamedia AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
113869 22/01/2016 14:23:38 truonghuynhhuong123 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113866 22/01/2016 14:16:39 sunbest132 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113865 22/01/2016 14:15:30 sunbest132 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113864 22/01/2016 14:14:38 lizidiot1591 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113861 22/01/2016 14:11:05 sunbest132 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113860 22/01/2016 14:11:04 cmtanphat AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113568 21/01/2016 10:01:11 nanisempai AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113490 21/01/2016 00:12:29 aquawind0130 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112726 17/01/2016 20:22:32 tuancanhktpm AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111864 13/01/2016 14:12:48 0985971934j AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111725 12/01/2016 16:10:11 BoB AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111453 10/01/2016 14:55:42 thedblaster AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
111313 09/01/2016 20:09:03 dung AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111149 08/01/2016 18:08:45 ngonamduonghl AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109384 30/12/2015 08:35:42 cobonla AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107478 23/12/2015 14:33:08 AdminNTU AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106535 16/12/2015 21:30:37 kidkuro145 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106445 16/12/2015 14:56:48 lehoainam AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105733 12/12/2015 21:30:38 dang18 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105421 11/12/2015 10:55:12 hanhlv270597 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104511 07/12/2015 21:55:26 lthbinh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
100821 03/12/2015 21:00:33 riotgame AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
100342 01/12/2015 13:41:47 KK_XuanTuyen AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
98887 25/11/2015 21:44:34 damsanchv AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
96091 21/11/2015 15:40:18 onebpiece1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
94812 18/11/2015 20:32:20 danghuy09 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94540 17/11/2015 23:39:20 Cherry AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
94089 17/11/2015 02:50:25 minhem1231 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
93516 16/11/2015 08:21:46 tiabennita AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
93313 15/11/2015 21:59:54 nmint8m AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
92866 15/11/2015 08:50:10 bachnxepu AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92861 15/11/2015 08:17:19 nguyenthehop AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92860 15/11/2015 08:17:04 nguyenthehop AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92859 15/11/2015 08:16:39 nguyenthehop AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92858 15/11/2015 08:15:12 nguyenthehop AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
92684 14/11/2015 19:42:03 khiem2702 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91492 12/11/2015 14:04:38 tranquockhanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91235 11/11/2015 21:26:18 cyan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89026 07/11/2015 11:22:18 emlahoagio AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88544 06/11/2015 00:21:32 khanhduy8 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
88537 06/11/2015 00:10:14 psucoder AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 156 ms 14232 KB
88359 05/11/2015 20:32:09 thedangnguyen2204 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87385 03/11/2015 18:05:40 quoca2vp AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87191 03/11/2015 09:24:13 huyvit1999 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87180 03/11/2015 09:00:58 datdi AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
86307 31/10/2015 17:29:44 muadaumua AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
86052 30/10/2015 23:03:43 Nhichau AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
85585 29/10/2015 22:53:04 hoanqq123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85582 29/10/2015 22:49:31 giangnam298 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1276 KB
85576 29/10/2015 22:47:14 muadaumua AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85573 29/10/2015 22:44:15 sesshomalong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85540 29/10/2015 22:16:34 namnguyen123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
85499 29/10/2015 21:40:01 hth20082000 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84894 28/10/2015 20:56:22 MTAnewbie AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84798 28/10/2015 17:10:15 NgaoMta4596 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83562 26/10/2015 20:46:28 emyeuadmin AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
82929 25/10/2015 08:58:37 anhnguyen6529 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
82686 24/10/2015 11:10:34 lphuctai AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
82421 23/10/2015 22:07:27 chalker AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
82047 22/10/2015 21:22:25 danyenbinh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81725 22/10/2015 08:51:13 angelo AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
81077 20/10/2015 22:02:28 chigau123456 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
80935 20/10/2015 15:29:52 toan411998 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
78230 13/10/2015 08:25:45 congtinh AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
76769 09/10/2015 08:17:26 MrTus97 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
75668 06/10/2015 22:08:04 TrungCSP AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2628 KB
71719 02/10/2015 22:29:18 typpoppop AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
71423 02/10/2015 10:07:17 longqnh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
71171 01/10/2015 22:50:20 loveTforever AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2744 KB
69820 29/09/2015 21:31:32 thanhday132 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
69814 29/09/2015 21:23:20 bqlong2k AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
69644 29/09/2015 14:30:56 anvodacu0112 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
69364 28/09/2015 17:12:43 hoangtuananh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
69295 28/09/2015 14:54:57 thitcho96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
69267 28/09/2015 14:15:37 nguvaho AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
69192 28/09/2015 09:07:50 minhthuan274 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1836 KB
68663 26/09/2015 22:38:01 nguyenhuutienk56a3 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
65605 20/09/2015 19:14:10 addwade AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
65022 18/09/2015 22:52:37 tsongafan AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
64770 18/09/2015 16:29:04 zzcrossfirecfzz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
64768 18/09/2015 16:28:02 namlc247 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
62207 10/09/2015 14:15:07 johnwilson AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1796 KB
61573 07/09/2015 12:58:54 doantringuyen AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
61425 06/09/2015 21:40:50 phuleethanh AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
61041 05/09/2015 21:16:27 huynhnhat AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
61038 05/09/2015 21:08:43 phanthanhnam AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
60854 05/09/2015 15:51:01 chien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
60848 05/09/2015 15:37:38 thanhngoac272599 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
60770 05/09/2015 13:19:55 MTAZero AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
59768 01/09/2015 23:08:30 Hint_gokai AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
58862 28/08/2015 09:42:56 Aoba AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 980 KB
58677 27/08/2015 17:46:45 pqhieu AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
58604 27/08/2015 11:34:43 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 980 KB
58596 27/08/2015 11:17:04 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
58593 27/08/2015 11:15:18 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 980 KB
58587 27/08/2015 10:59:55 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
58582 27/08/2015 10:54:17 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
58553 27/08/2015 10:09:41 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 984 KB
58526 27/08/2015 09:35:17 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
58513 27/08/2015 09:20:39 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
58511 27/08/2015 09:18:03 ktlt2014 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1696 KB
55345 23/08/2015 09:05:28 huynhduy_hmd AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
53848 17/08/2015 20:58:30 chomeo13 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1724 KB
51968 13/08/2015 14:20:29 UiM AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
50717 10/08/2015 12:48:05 duongblue AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
50254 05/08/2015 22:27:03 manhha251 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
50140 05/08/2015 11:15:46 truongngocgiang99 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
49704 01/08/2015 17:45:20 npltv AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
49001 26/07/2015 11:26:05 hoangthongvo AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
48942 25/07/2015 22:12:52 khongduocbocuoc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
48911 25/07/2015 19:45:50 chitam117119 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
48153 20/07/2015 09:27:18 thaihoangadl AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
45855 13/07/2015 21:39:06 dambaquyen96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
45511 13/07/2015 16:14:26 only_love97 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
45219 11/07/2015 10:34:21 lehuutien1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
44898 08/07/2015 22:10:50 bacthosan AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1808 KB
44430 04/07/2015 09:02:05 lvt2000 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
44377 03/07/2015 21:43:02 lenguyen2204 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
43671 27/06/2015 15:26:57 hungngoquoc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1716 KB
43214 24/06/2015 15:27:26 hinodi_1998 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
42960 22/06/2015 23:02:00 phamquanghuy1001 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
42067 21/06/2015 18:17:23 vduckute AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
41609 18/06/2015 04:14:52 the_c AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1840 KB
41352 16/06/2015 11:41:34 vuthanhlam AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
41288 15/06/2015 22:22:02 linhlk25 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
41105 15/06/2015 07:41:00 anhchi821999 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
39717 09/06/2015 22:29:02 MTAZero AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 234 ms 17524 KB
39715 09/06/2015 22:16:41 wInD_MtA AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
39656 09/06/2015 09:17:47 boteomap2 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
39646 08/06/2015 19:30:14 mrtan_lovelife AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2840 KB
39625 08/06/2015 09:31:52 nguyencaothai AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
39546 07/06/2015 03:27:37 Stupid_Dog AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1740 KB
39353 04/06/2015 10:09:05 pha96 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
39147 02/06/2015 23:13:53 ffwcenter AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
38245 31/05/2015 14:54:38 ngan AMPHO - Âm phổ Python 2 Accepted 62 ms 5696 KB
38228 31/05/2015 10:37:08 tranvthanhson AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1776 KB
38029 30/05/2015 13:15:03 Nghesi9ngon AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1588 KB
37956 29/05/2015 21:07:30 tungtp AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
37747 28/05/2015 06:48:22 dvt1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
37745 28/05/2015 06:44:02 dvt1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
37744 28/05/2015 06:41:46 dvt1996 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
36686 26/05/2015 12:59:25 romqn1999 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
36684 26/05/2015 11:27:32 thilove98 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
36559 25/05/2015 00:03:49 tranminhchien AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
35869 16/05/2015 23:36:04 farmerboy AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
35548 14/05/2015 11:57:12 tanphatvan AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
33198 08/05/2015 10:32:49 wInD_MtA AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
33010 06/05/2015 22:34:46 2625xxx AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
32489 02/05/2015 14:27:55 middlest AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
31709 25/04/2015 22:27:38 mikelhpdatke AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
31608 25/04/2015 02:26:24 nguyenlong25793 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
31346 23/04/2015 19:32:49 nghethuat102 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
30664 20/04/2015 13:53:14 huytion156 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
29763 18/04/2015 17:37:23 bvd AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
28542 16/04/2015 17:37:48 nhocksoc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
28505 16/04/2015 08:34:56 anhtu1998 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
28488 16/04/2015 08:04:28 nguyenmanhthien AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
27303 14/04/2015 14:01:43 Loda AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 1760 KB
27027 11/04/2015 13:47:08 blackfox_1995 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
26862 08/04/2015 21:32:12 _Hexa_ AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
26663 06/04/2015 05:18:53 Zhuge_Liang AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 218 ms 16916 KB
26398 03/04/2015 19:57:56 quanghsprovp AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
25981 30/03/2015 19:47:47 nguyenlequangduy AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
25082 28/03/2015 05:15:48 trungvt130584 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
24982 27/03/2015 09:09:11 nhutrg1998 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
24530 24/03/2015 10:42:53 neveralone AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
24452 23/03/2015 22:19:08 Algo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1776 KB
24263 23/03/2015 01:42:22 namlunoy AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 0 ms 928 KB
24141 22/03/2015 20:31:05 yogathanh99 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
21723 18/03/2015 11:14:39 bluesky AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
21717 18/03/2015 09:52:49 ducnt25899 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
21452 15/03/2015 17:55:10 DSQT AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
21377 15/03/2015 11:41:33 vuducnhi AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
21307 14/03/2015 16:51:18 Nguyenthaihoc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
21300 14/03/2015 16:08:50 truongtop14 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
21163 13/03/2015 01:54:47 kieuquocdat123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
18084 11/03/2015 07:10:56 thanh_oai AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
18082 11/03/2015 05:06:16 glass99ss AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
17120 10/03/2015 16:38:09 vdn1999bxvp AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
15152 05/03/2015 18:06:55 yurilover172 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 656 KB
14050 26/02/2015 11:39:29 HuOng_BOo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 584 KB
13049 15/02/2015 15:05:02 dinhvanthanh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
11928 12/02/2015 21:55:32 tankorbox AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
11346 31/01/2015 10:27:57 Hungnguyenvan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 592 KB
11184 26/01/2015 16:36:26 VietNamVoDich AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10931 23/01/2015 09:23:28 manhlinh13t4 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
10914 22/01/2015 21:00:30 hoangtanit AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
10625 20/01/2015 17:42:56 marj8995 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
10324 17/01/2015 12:41:34 bengoc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
9966 15/01/2015 07:52:26 stepde15 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 568 KB
8445 10/01/2015 08:28:25 maithu55 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
8439 10/01/2015 04:26:47 nxphuc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7713 01/01/2015 22:49:24 conglinh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
7486 25/12/2014 12:55:14 junking AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
7390 22/12/2014 15:41:24 menho99 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
7160 16/12/2014 05:41:53 quanrealnguyen AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
6705 07/12/2014 11:18:09 letruonglam AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
6599 05/12/2014 21:59:12 tiendunginte AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
6520 04/12/2014 20:50:54 tinapham_1702 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
6449 04/12/2014 14:24:09 hoanvv1995 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
6448 04/12/2014 14:23:48 thuytiendang206 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
6435 03/12/2014 23:27:08 hhhawking AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
6407 03/12/2014 19:03:46 Nhap_Test AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
6249 02/12/2014 22:43:16 dinhvanduy7895 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
6243 02/12/2014 13:10:52 Nhap_Test AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6237 02/12/2014 12:53:04 Nhap_Test AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6172 30/11/2014 20:26:04 Nhap_Test AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
6165 30/11/2014 15:57:14 thanhbinh0995 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
6112 29/11/2014 23:15:31 Nhap_Test AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
6092 29/11/2014 22:15:03 dinhvanduy7895 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
6053 28/11/2014 23:41:52 Nhap_Test AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
5955 24/11/2014 17:57:53 MeigyokuThmn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
5626 19/11/2014 14:02:08 yyy AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
5609 18/11/2014 22:58:39 Daring_Nguyen_Nhu_Y AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 604 KB
5602 18/11/2014 10:32:34 DanhTeo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
5449 16/11/2014 19:43:09 ThienCoder AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
4322 10/11/2014 22:45:13 irrres111 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
4260 10/11/2014 13:10:17 ductam AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
4255 10/11/2014 08:25:47 duyman94 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
4248 09/11/2014 22:54:29 vusaka AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
4199 09/11/2014 21:44:33 coldmoon AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
4188 09/11/2014 21:40:29 NhatHoang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
4186 09/11/2014 21:39:54 kamagiao AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
4173 09/11/2014 21:31:37 phamhuuthien AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
4171 09/11/2014 21:30:27 dthphuong AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
4170 09/11/2014 21:29:48 ITNguyen9x AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
4169 09/11/2014 21:28:51 itntc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
4151 09/11/2014 21:16:45 drowssap AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 736 KB
4145 09/11/2014 21:14:20 junlexo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
4144 09/11/2014 21:13:30 junlexo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
4131 09/11/2014 21:05:41 danh20051995nt AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
4130 09/11/2014 21:05:34 itntc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
4127 09/11/2014 21:04:52 nguyenngocliem AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
4082 09/11/2014 20:46:02 ductrikhtn AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
4062 09/11/2014 20:36:21 junlexo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
4047 09/11/2014 20:29:56 transleyzhan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
4030 09/11/2014 20:22:12 junlexo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
4021 09/11/2014 20:19:20 thanhCode AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
4019 09/11/2014 20:18:57 thanhCode AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
4011 09/11/2014 20:16:56 phuchoahodo AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 588 KB
4009 09/11/2014 20:16:32 thienphuc AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
4008 09/11/2014 20:15:54 voquocthang AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
4004 09/11/2014 20:14:29 stepde14 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
4000 09/11/2014 20:12:24 haituanth2 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3999 09/11/2014 20:12:13 sunshine AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
Back to Top