Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741879 09/04/2020 12:42:24 pdthang2000 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
741549 07/04/2020 22:27:58 trungkienthcsyenlac DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
741508 07/04/2020 21:49:11 quanghuy123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
741099 06/04/2020 23:55:20 canhtoannct DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
740623 05/04/2020 13:50:26 emLaNewBie DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
739207 01/04/2020 21:39:17 naruto270504 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
738970 01/04/2020 10:44:11 RandomMan100 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
737791 28/03/2020 11:08:07 viothang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
736704 24/03/2020 16:19:52 onehit DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
735585 20/03/2020 17:17:30 suxzat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
733589 17/03/2020 01:39:54 Kduy9180 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
733588 17/03/2020 01:38:33 Kduy9180 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 2404 KB
733587 17/03/2020 01:36:27 Kduy9180 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
733431 16/03/2020 10:10:33 nhdu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
733417 16/03/2020 09:37:18 nduc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
733346 15/03/2020 21:26:58 phuongthao123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2636 KB
733308 15/03/2020 16:55:30 thangtin18210 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
731914 13/03/2020 16:05:10 nhdu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
731850 13/03/2020 10:50:06 thongoc1984 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 17828 KB
731840 13/03/2020 10:04:05 lequocbinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 33092 KB
731697 12/03/2020 17:56:17 whoisthatguy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
731658 12/03/2020 16:41:45 nqmihn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
731656 12/03/2020 16:38:02 azzminhzza DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
731646 12/03/2020 16:31:18 phat31082k3 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
731644 12/03/2020 16:30:28 phuong123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
731642 12/03/2020 16:27:00 toptran18 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
731639 12/03/2020 16:22:26 hong8323 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
731637 12/03/2020 16:19:30 lamduong11tin DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
731636 12/03/2020 16:19:29 taiemp9 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
731630 12/03/2020 16:16:57 nhdu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
731627 12/03/2020 16:14:16 hungit1821 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
728354 03/03/2020 17:55:17 tranconganhkhoa2006 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 46 ms 33796 KB
727035 28/02/2020 20:43:51 HuỳnhHuyZz DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
726600 27/02/2020 20:41:28 aruru12 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Python 3 Accepted 156 ms 7004 KB
723312 20/02/2020 17:08:25 thống DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
722929 19/02/2020 22:25:11 khanhkjhave DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
722278 18/02/2020 20:36:02 hoangtrung1801 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1876 KB
721266 16/02/2020 22:39:49 baopham19062003kgkgkg DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
720082 14/02/2020 15:21:17 hoktro DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
719807 13/02/2020 23:10:25 khanhtron03 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
719373 13/02/2020 08:40:19 phuong2004 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
717805 10/02/2020 13:19:03 Love DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
717344 09/02/2020 14:18:37 nmhh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
717048 08/02/2020 20:01:13 tiendung2306 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
714603 05/02/2020 07:27:12 novaphoenix DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
712495 31/01/2020 13:16:30 khanhld DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
709106 23/01/2020 14:50:52 Quang249 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
708840 22/01/2020 20:23:00 anhkhoa09032004 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
708262 21/01/2020 20:48:02 HackerMan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
705205 15/01/2020 16:11:05 minhtriet2903 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
705198 15/01/2020 16:07:01 haupas DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
703971 13/01/2020 08:46:13 duong3203 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
701734 09/01/2020 19:42:05 nvlong08102003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
701711 09/01/2020 19:07:03 phuleethanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
701392 09/01/2020 11:33:18 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
701105 08/01/2020 22:19:01 khanhld DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
701055 08/01/2020 21:07:10 khanhld DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
700099 07/01/2020 13:22:22 ntphong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
697044 03/01/2020 14:29:10 HuyHoàng_K36_CHV DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
692589 24/12/2019 11:08:43 lethienquan28052006 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
690598 18/12/2019 22:24:12 stupidman DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
690040 17/12/2019 21:13:06 sendmylove123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
688623 14/12/2019 22:32:25 bin1st090104 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
688107 13/12/2019 22:34:48 mrzin703 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
685656 06/12/2019 20:32:53 shin3030aa DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
682107 29/11/2019 09:42:24 hoangndu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
680915 27/11/2019 14:10:12 vanthien_bl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
680575 26/11/2019 19:19:41 thanhhoai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
680573 26/11/2019 19:17:42 thanhhoai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
680057 25/11/2019 18:06:36 banhgiaman DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
680040 25/11/2019 16:49:02 haiprot1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
679594 24/11/2019 15:10:43 HoaBenKiaSong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
679432 24/11/2019 08:52:53 ngoctuannguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
678641 22/11/2019 21:09:08 manhender DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
678557 22/11/2019 20:04:36 congthangk36d DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
678365 22/11/2019 15:31:03 nguyenthihonghanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
677141 21/11/2019 20:57:21 agru DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
675154 17/11/2019 19:46:35 binhlecong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
674964 17/11/2019 11:50:04 vhskillpro DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
674903 17/11/2019 09:55:02 danghuy09 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Python 3 Accepted 78 ms 6812 KB
674881 17/11/2019 09:14:11 cbl_conghuynh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
671877 10/11/2019 21:48:00 ldn694 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
668986 05/11/2019 19:21:24 cuongdoduy123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
667092 02/11/2019 09:56:31 unglinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
666152 31/10/2019 19:52:08 MaMoi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
665495 30/10/2019 19:50:56 ngocdeptrai153 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
663351 26/10/2019 19:46:16 ngocdeptrai153 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
663128 26/10/2019 09:49:48 nguyenkhoip DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
663126 26/10/2019 09:47:04 nguyenkhoip DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
659257 18/10/2019 11:49:28 Fidisk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
658526 16/10/2019 22:33:31 lvcong97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 2588 KB
658525 16/10/2019 22:32:53 lvcong97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
658379 16/10/2019 16:36:58 lvcong97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
657086 13/10/2019 21:37:44 nguyentrantien2002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
657082 13/10/2019 21:18:22 VGK_Cr7 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
655424 10/10/2019 17:32:17 ThaoAVang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
655008 10/10/2019 09:18:03 inomatit82 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
651767 05/10/2019 12:22:19 TrumpPham DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
650004 03/10/2019 09:09:12 loilon504 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
649317 02/10/2019 08:34:00 huyhuy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
648673 01/10/2019 00:08:37 ntoan199 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
648624 30/09/2019 22:16:51 MinBaoTT DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
647467 28/09/2019 11:08:00 tranthuyan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
647466 28/09/2019 11:06:54 tranthuyan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
643247 20/09/2019 17:04:55 pmt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
642955 20/09/2019 09:20:53 Be_happy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
642817 19/09/2019 22:49:53 vietdung DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
638374 13/09/2019 21:56:44 hglong903 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
637864 13/09/2019 12:55:09 nguyenhoainam DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
636782 12/09/2019 08:10:08 nvlong08102003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
636757 12/09/2019 07:33:31 Newps DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
635843 10/09/2019 15:23:26 gbking2003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
632769 05/09/2019 16:38:33 phantanhung DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
632767 05/09/2019 16:35:12 lun3003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
632707 05/09/2019 15:20:25 hieuad88 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
631358 01/09/2019 22:21:05 hoaf13 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
630262 30/08/2019 15:56:17 nhatanh10102005 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2652 KB
626199 24/08/2019 20:05:29 queanh0220 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
624981 22/08/2019 09:59:09 thuy_quynh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
624039 19/08/2019 22:49:13 funcolor DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
624033 19/08/2019 22:41:20 trungtt123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
623079 17/08/2019 15:09:07 conghieu239 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
622959 17/08/2019 00:53:58 ptkhai1203 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
621540 15/08/2019 20:56:20 omlgg DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1800 KB
621302 15/08/2019 12:38:20 hoatmt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
620660 14/08/2019 08:48:38 taminhquanno21 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
620254 13/08/2019 06:55:21 nguyetanh10102005 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
619497 10/08/2019 18:45:19 anzuko DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
616299 04/08/2019 00:43:57 trandat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
615963 03/08/2019 12:52:45 developerAction DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
614594 01/08/2019 07:28:26 mashiroshiina DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
613172 29/07/2019 15:46:46 khanhnhi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
611571 26/07/2019 10:15:02 tam255212 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
611285 25/07/2019 22:19:06 hưngtm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1780 KB
609061 22/07/2019 15:26:35 believer DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
608997 22/07/2019 12:58:55 mashiroshiina DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
607582 18/07/2019 16:23:49 cbl_hoanglinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
607529 18/07/2019 15:22:10 hoangnghiaviet DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
607525 18/07/2019 15:18:34 viet2805 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
607521 18/07/2019 15:10:01 nhattuan722 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
601755 01/07/2019 17:54:19 HMĐ_191 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
601736 01/07/2019 16:52:52 winterrr DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
601466 30/06/2019 21:17:21 baobao07 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
601294 30/06/2019 10:41:40 Hàoa1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
601198 30/06/2019 07:37:24 Mosz DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
600917 29/06/2019 09:23:31 Sángolympic DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
600406 27/06/2019 20:35:20 quangduyluu123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
599273 27/06/2019 13:59:45 lehoang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
597319 23/06/2019 09:35:31 thanthien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
597280 23/06/2019 01:09:37 ducanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
596281 21/06/2019 09:51:15 Sơna1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2844 KB
595421 19/06/2019 14:37:25 ct390 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
595369 19/06/2019 11:28:00 Midodra DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
594120 16/06/2019 20:05:42 cyrocs258 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
593738 15/06/2019 17:27:46 vanquyvct DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
593670 15/06/2019 14:42:52 Nguyenthaihoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Python 3 Accepted 265 ms 6996 KB
591460 09/06/2019 18:07:30 dfwapekko DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
589927 04/06/2019 18:21:13 11nguyenhuyhoang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
589169 02/06/2019 09:41:04 tuananh778999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
588852 01/06/2019 08:35:32 TIN10_VUTRINHHOANG DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
588790 31/05/2019 23:07:03 vanhsusu03 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
588388 30/05/2019 22:17:29 anhnguyenroux DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
588278 30/05/2019 16:33:30 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
588112 30/05/2019 08:35:45 anhlavipnd199 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2824 KB
588042 29/05/2019 20:52:25 anhlavipnd199 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
587609 28/05/2019 15:07:43 khuongvutramanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
585598 22/05/2019 20:15:15 maytinhpc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
584959 21/05/2019 14:34:20 trung_hieu_k36_chv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
584752 20/05/2019 20:57:30 dat10tin DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
584569 20/05/2019 14:33:03 nguyenmaivinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
582847 14/05/2019 22:05:28 lamdola DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
582576 14/05/2019 02:53:11 masteroffood DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
582272 12/05/2019 23:36:13 rimuru DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
577918 29/04/2019 13:37:30 JiKa DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 265 ms 17244 KB
577501 27/04/2019 15:34:23 tranthuyan1234 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 5564 KB
575168 18/04/2019 22:10:18 meocondp DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
573403 15/04/2019 10:15:08 trung_hieu_k36_chv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
572493 13/04/2019 01:20:42 10ngocanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
570053 07/04/2019 08:12:46 anhnguyen123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
567636 31/03/2019 13:16:31 totanhiep DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
567445 30/03/2019 23:13:44 tuancanhktpm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 156 ms 18048 KB
567410 30/03/2019 21:56:45 tuancanhktpm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 156 ms 18032 KB
561685 18/03/2019 00:11:12 pwonjgit DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1512 KB
559871 13/03/2019 22:09:34 lhviet DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 140 ms 18108 KB
559149 12/03/2019 16:06:08 Nducnha DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
559134 12/03/2019 15:57:06 wolfejames DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
555142 05/03/2019 15:04:46 QuỳnhNhư DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
553753 02/03/2019 08:39:32 duycqt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
553750 02/03/2019 08:38:25 MINHKHANG DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
553502 01/03/2019 20:31:43 phungduyminh1802 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
553142 01/03/2019 07:47:44 phatdoan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
553139 01/03/2019 07:33:49 lamcqt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
553138 01/03/2019 07:25:14 yn2493 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
553136 01/03/2019 07:19:27 tuancqt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
553134 01/03/2019 07:06:39 vmt120203 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
553131 01/03/2019 06:22:18 namlawng123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
553111 28/02/2019 23:47:32 ffrederick DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
553109 28/02/2019 23:35:29 hungcqt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
552943 28/02/2019 20:08:46 ducminhtrinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
552768 28/02/2019 15:39:33 lamthibichduy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
552763 28/02/2019 15:37:43 huynhthanhtruc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 0 ms 2796 KB
552754 28/02/2019 15:28:36 thiennhanui DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
552744 28/02/2019 15:15:27 phongan105 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
552704 28/02/2019 14:35:21 lbnvando DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
552605 28/02/2019 09:45:14 minhtrieutvn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
552586 28/02/2019 09:15:02 h_giaotvn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
550723 24/02/2019 14:27:00 Nobita004 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
550269 23/02/2019 11:55:04 lengocphuc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
546459 14/02/2019 18:49:57 myhorizon DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
542820 02/02/2019 22:43:16 gacodelam123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
542812 02/02/2019 22:34:06 gacodelam123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
542806 02/02/2019 22:23:03 gacodelam123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
542804 02/02/2019 22:19:55 gacodelam123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
541528 29/01/2019 00:33:31 bk201 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
541410 28/01/2019 17:46:42 htdung_bl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
541118 27/01/2019 19:27:29 TTree DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
540205 25/01/2019 10:40:38 phpx612 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
539493 22/01/2019 20:59:50 tanchan769 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
537159 16/01/2019 16:22:58 uchiha DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
537123 16/01/2019 15:39:44 mbfibat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
537102 16/01/2019 14:58:22 YoriHarumi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
537100 16/01/2019 14:54:21 ntngocngoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
534048 10/01/2019 11:44:35 ntoanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
530345 04/01/2019 13:13:34 vanan9205 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
524935 07/12/2018 17:30:48 lehoang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
522149 01/12/2018 17:41:28 094175234 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 5560 KB
521605 30/11/2018 01:19:33 tadat216 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
521405 29/11/2018 20:15:30 VPFFV DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
519227 25/11/2018 06:30:40 huynhvanphu102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
518055 23/11/2018 09:14:16 biabeogo147 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
518052 23/11/2018 09:12:36 nhuricute DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
511954 15/11/2018 09:58:04 anhvippro123z DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
510831 13/11/2018 20:04:27 anhvippro123z DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
509102 11/11/2018 01:31:45 hanhien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
505624 05/11/2018 22:55:06 ttthinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
505611 05/11/2018 22:44:06 nhamtan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
505517 05/11/2018 21:51:13 kaitoukid1609 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
498902 26/10/2018 22:44:22 hihihuhu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
498163 25/10/2018 22:22:50 Anh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
496011 23/10/2018 12:23:15 leviettttnh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
495775 22/10/2018 21:38:38 dungdq2002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 2428 KB
494541 20/10/2018 09:53:45 vudangkhoi2003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
494530 20/10/2018 09:21:42 minhth_1412 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
494257 19/10/2018 19:30:07 Meliodas DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
492748 18/10/2018 21:19:25 minh713823 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
492312 18/10/2018 14:24:33 ngobao DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
489714 15/10/2018 10:11:42 gavangken DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
488219 13/10/2018 01:53:56 _Vector_ DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
488040 12/10/2018 21:33:55 enddinglove DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
488039 12/10/2018 21:33:51 vuong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
487176 12/10/2018 09:04:17 tuank55 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
483619 09/10/2018 08:16:25 Asteross DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
481699 06/10/2018 08:23:32 thaolinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
481671 06/10/2018 00:12:19 haxorus2004 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
480790 05/10/2018 09:06:15 t4k4g1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
478697 02/10/2018 15:42:51 snowynguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
477491 30/09/2018 22:12:17 iiiiiii125478 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
476366 29/09/2018 10:11:24 trongtai37 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
472781 24/09/2018 12:18:06 ngocdu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
470928 20/09/2018 20:51:21 nguyenvantien0903 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
469293 18/09/2018 19:02:09 cotyey DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
469290 18/09/2018 19:00:24 cotyey DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
468956 18/09/2018 14:59:26 long_thathu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
468903 18/09/2018 14:30:02 trungnghia05123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
468357 17/09/2018 15:02:33 april2003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
468251 17/09/2018 09:04:15 black_stone DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
465918 13/09/2018 15:08:09 hahpuc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
464013 10/09/2018 16:56:03 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
463715 10/09/2018 09:56:36 xikhud DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
461620 06/09/2018 22:56:58 nguyenhoanganh1612001 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1984 KB
460198 04/09/2018 15:48:33 nguyenhung1903 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
460177 04/09/2018 15:27:45 094175234 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 5648 KB
460153 04/09/2018 15:04:24 pvannvu2512 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
460150 04/09/2018 15:02:28 pvannvu2512 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
458321 31/08/2018 22:51:24 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
458320 31/08/2018 22:51:00 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
458316 31/08/2018 22:44:16 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
458315 31/08/2018 22:43:43 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
458304 31/08/2018 22:33:35 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
458040 31/08/2018 10:12:15 vuhongsonchv1619 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
457657 30/08/2018 15:55:05 tqhuy2502 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
457654 30/08/2018 15:54:03 vhoang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
457602 30/08/2018 14:59:12 kanjiake DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
457594 30/08/2018 14:53:06 nguyenducthai1312 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 46 ms 21560 KB
457555 30/08/2018 11:24:32 huynhthanhtan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
457553 30/08/2018 11:22:43 huynhthanhtan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
457315 30/08/2018 07:31:37 HHHHHHHH DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
455366 25/08/2018 00:32:45 tronghieuACM DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
451907 16/08/2018 22:47:40 bluecat9x DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
451858 16/08/2018 21:30:29 linhle232001 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
449803 12/08/2018 21:45:26 jsomebodywtbl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
449501 12/08/2018 10:01:36 LongÇhampion DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
448673 09/08/2018 21:49:38 Hoangnhunggpc1981 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
447247 04/08/2018 22:25:07 phuongnhi_tran_1206 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
447162 04/08/2018 15:17:58 zxcvbgt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
446600 02/08/2018 17:48:28 san1201 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
446528 02/08/2018 14:37:44 Gib5102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
443405 23/07/2018 19:21:25 tashagospel123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
441211 15/07/2018 12:01:29 daugausoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
440813 13/07/2018 15:55:17 buihoat2003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
440811 13/07/2018 15:51:21 paradisebay DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
440788 13/07/2018 13:41:24 minhys DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
440227 11/07/2018 21:54:24 minhboybn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
439670 09/07/2018 23:22:04 KHOI2611 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
439525 09/07/2018 15:10:31 damsanchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
439064 07/07/2018 10:00:59 thelightvn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
438103 02/07/2018 15:53:12 hoangmychv2002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
438097 02/07/2018 15:47:19 haicoi_vt02 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
438023 02/07/2018 10:33:45 minhyc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
437974 02/07/2018 09:03:17 hung30052002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
437645 30/06/2018 14:13:19 thien0914033912 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
437548 30/06/2018 00:40:10 vuong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
435801 22/06/2018 00:27:46 chaukhanh2003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
434539 19/06/2018 21:33:16 huy9a1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
431320 07/06/2018 21:14:51 NTUThananhthien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
431314 07/06/2018 21:08:55 HuyDafug6996 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
431309 07/06/2018 21:02:47 NTUThananhthien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
431307 07/06/2018 21:01:16 TreantProtector DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
431303 07/06/2018 20:52:31 HuyDafug6996 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
429736 01/06/2018 13:56:37 hiepnguyenhue2002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
429656 01/06/2018 08:01:02 trungtt123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 2596 KB
429449 31/05/2018 10:39:48 chiyb2015 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
429443 31/05/2018 10:33:22 congyb1032002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
429249 30/05/2018 15:31:54 Pejunmapdit DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
427761 28/05/2018 11:59:19 dungnhannhungoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
427398 26/05/2018 14:42:47 trananhprince DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
427368 26/05/2018 11:22:27 thaibabao DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
426893 24/05/2018 19:46:51 lbnvando DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
426241 21/05/2018 18:45:14 tuancanhktpm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
425780 19/05/2018 09:14:50 doanthanhnhat0510 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
425777 19/05/2018 09:05:32 lequanghungb2 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
425408 17/05/2018 00:11:01 fake1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
424247 12/05/2018 12:45:59 nqvmystery123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
423923 10/05/2018 20:27:06 nhattuan722 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
423107 04/05/2018 17:28:43 cyb3 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
416861 13/04/2018 07:35:49 kaitou1412 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
416423 12/04/2018 15:45:08 16122001 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
413509 05/04/2018 08:34:44 theanhbr01 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
413168 04/04/2018 10:33:27 dangkhoa_pascal DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
412202 02/04/2018 08:26:52 __________ DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
412118 01/04/2018 21:21:12 nmquan_15 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
411309 30/03/2018 13:25:14 anhklymqn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
411044 29/03/2018 20:05:14 hoangthuc701 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
405037 14/03/2018 20:02:56 davic_2001 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 46 ms 2976 KB
399194 27/02/2018 19:19:55 heraclex12 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
399177 27/02/2018 16:38:08 hung30112002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
398498 24/02/2018 19:32:59 blebleble DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
398404 24/02/2018 10:29:53 quyenmmai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
398390 24/02/2018 10:03:12 hien_jeony DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
398383 24/02/2018 09:23:44 mrlihd DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
397925 22/02/2018 14:54:00 addwadec DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
397076 18/02/2018 19:03:42 nguyenquanglinh2001 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
396555 15/02/2018 10:38:50 tn902329 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
394384 05/02/2018 16:05:44 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
394323 05/02/2018 11:48:58 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
392867 31/01/2018 08:31:04 duongbp1990 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
390885 25/01/2018 16:18:46 doduc2652002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
390844 25/01/2018 15:57:29 thamtudeptrai007 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
386823 17/01/2018 17:18:34 chinhhi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
386736 17/01/2018 13:21:53 giangvu258 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
381892 05/01/2018 14:07:51 buddfreljordha07 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
381890 05/01/2018 14:06:56 khanhvinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381871 05/01/2018 14:01:40 gia08032002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
381869 05/01/2018 14:00:32 dinhdu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
381865 05/01/2018 13:58:44 wonkang213 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
381861 05/01/2018 13:57:59 banphuongxa_1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381859 05/01/2018 13:56:02 king5341 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381858 05/01/2018 13:55:38 ngoxuanchien112 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
381856 05/01/2018 13:54:24 phuoc2205 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381854 05/01/2018 13:54:17 autoclick123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
381853 05/01/2018 13:53:45 buddfreljordha07 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
381849 05/01/2018 13:52:12 heosuaway20 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
381844 05/01/2018 13:50:27 0948532817 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
381810 05/01/2018 12:13:44 khanhtuong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
381302 03/01/2018 10:36:08 daicaomga DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
381268 03/01/2018 09:57:17 T_Trung DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
381111 03/01/2018 06:50:39 8man DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
381027 02/01/2018 21:31:38 tranthanhhai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
380629 02/01/2018 09:33:48 codera3k48 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
380439 01/01/2018 19:49:15 lotac DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
379959 01/01/2018 12:58:25 ngophuthinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
379005 29/12/2017 15:50:52 Phandat16 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
378725 28/12/2017 21:34:08 adladl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
377693 26/12/2017 12:04:25 votrunghieu9a2 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
377121 23/12/2017 10:25:19 changlangtu97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
376718 21/12/2017 16:07:16 nhatlinh91827 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
375618 16/12/2017 09:25:56 luxabu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
373574 10/12/2017 00:28:17 chamchamcham DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
372484 06/12/2017 14:26:32 badaocm234 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
372482 06/12/2017 14:23:56 ngqd DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
372480 06/12/2017 14:20:52 nguyen041202 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
372479 06/12/2017 14:20:35 vothaian DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
372478 06/12/2017 14:20:03 thienancm2002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
372477 06/12/2017 14:19:58 phichau123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
372476 06/12/2017 14:19:41 lekhanhbang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
372475 06/12/2017 14:18:39 gopimodi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
372474 06/12/2017 14:18:25 van312nt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
372472 06/12/2017 14:17:14 shio0411 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
372471 06/12/2017 14:16:17 nhanhaulori DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
372470 06/12/2017 14:16:00 thanhhoang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
372469 06/12/2017 14:15:04 luongminhkhoi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
372468 06/12/2017 14:14:33 locle821 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
372467 06/12/2017 14:13:52 huukhoa2608 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
372415 06/12/2017 08:33:36 cmtanphat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
370505 02/12/2017 15:43:35 lcnguyendang123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
370431 02/12/2017 13:14:16 NMPACM DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
370386 02/12/2017 10:21:35 namtao97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
368862 29/11/2017 15:18:45 k4mjk4mjz3 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
366613 26/11/2017 21:27:08 chuotvip DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
365559 24/11/2017 19:40:37 nguyenthanhtung DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
365550 24/11/2017 19:16:57 thiend17pm03_dhtdm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 2500 KB
364424 22/11/2017 22:14:44 Nam_utc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
364309 22/11/2017 19:54:33 chinhd17ht01tdmu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
363884 21/11/2017 23:23:13 Nam_utc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
362945 20/11/2017 00:23:38 Nam_utc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
360714 15/11/2017 20:23:57 long123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
360307 15/11/2017 10:03:55 Minatokaze DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
359220 13/11/2017 20:38:18 manhh15 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
359186 13/11/2017 20:21:26 NAKICTI DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
357809 11/11/2017 18:20:29 thienbaotb DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 2556 KB
357279 10/11/2017 21:20:27 tronghk14 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
357047 10/11/2017 15:45:33 freepascal DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
356818 10/11/2017 13:18:27 0000000000 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
356579 09/11/2017 22:29:42 Tu2112003 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
356574 09/11/2017 22:27:28 tranthanhhai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
356400 09/11/2017 20:24:10 vinhntndu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
355723 08/11/2017 21:45:25 manhhungking DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
354915 07/11/2017 21:51:53 vikhangcqt171 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
352767 04/11/2017 23:18:43 tinhhk15 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
352389 04/11/2017 15:32:10 boykhang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 62 ms 3380 KB
351164 02/11/2017 16:18:17 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
351163 02/11/2017 16:17:45 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
351158 02/11/2017 16:16:54 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
351064 02/11/2017 15:48:36 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
351017 02/11/2017 15:26:43 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
351012 02/11/2017 15:25:22 php122002 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
349881 01/11/2017 07:23:19 hoan2k1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 46 ms 2860 KB
348017 29/10/2017 23:43:26 whoami DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 46 ms 2868 KB
339555 18/10/2017 19:34:14 tuan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
337334 15/10/2017 17:42:28 21cm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
335581 13/10/2017 15:52:03 qwerty212 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
331371 08/10/2017 07:51:27 linhbeo1210 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
329442 05/10/2017 15:02:41 skydriver001 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
329094 04/10/2017 20:54:22 thanhpromu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
329093 04/10/2017 20:48:27 thanhpromu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
328969 04/10/2017 15:18:17 ntan1210 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
327073 01/10/2017 21:02:21 blebleble DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
321198 22/09/2017 22:25:26 coderkcdhv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1596 KB
319783 19/09/2017 23:12:23 ledat112233 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
317116 14/09/2017 20:06:09 Malin_CHV DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316826 14/09/2017 08:14:55 tuanlymchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
316764 14/09/2017 05:57:50 dangtrungkien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316629 13/09/2017 21:42:08 ngothanhdat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
316489 13/09/2017 16:09:04 sieuga2712 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
315748 11/09/2017 21:50:44 vhoang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
309242 26/08/2017 10:31:36 8man DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
308604 24/08/2017 19:47:21 sonnguyen0612 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
308181 23/08/2017 11:14:36 casaumayman DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
304884 15/08/2017 15:12:40 Tunga1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
303455 11/08/2017 17:31:58 buikimanh126 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
303412 11/08/2017 16:22:56 duonga1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
303400 11/08/2017 16:14:27 Quân1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
303392 11/08/2017 16:11:19 Tranvanthang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
301000 04/08/2017 14:18:40 minhthu20201 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
298146 23/07/2017 13:39:07 NguyenMinhTam DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 2504 KB
297341 20/07/2017 19:38:04 iostream DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
297263 20/07/2017 15:00:43 nhpntz0t DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
297262 20/07/2017 15:00:26 nhpntz0t DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
296588 18/07/2017 21:48:27 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
296583 18/07/2017 21:38:03 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
296579 18/07/2017 21:26:02 thongnguyen050999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
294384 11/07/2017 17:08:54 nguyenducptit DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
293902 10/07/2017 08:21:54 dasea DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
293781 09/07/2017 17:54:00 123B DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
293740 09/07/2017 14:59:52 phamvannhatvu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
293670 09/07/2017 08:55:01 SpringFlowers DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
293446 08/07/2017 03:33:27 okeomachnha DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
291543 28/06/2017 21:59:25 saothuaduoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
291002 26/06/2017 17:32:48 darkboom DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
289774 22/06/2017 00:03:11 hanhhuyenit1619 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
285929 07/06/2017 14:08:22 hatuank97lhp DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
285896 07/06/2017 10:33:21 holyshit DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
285703 06/06/2017 10:07:29 tuanils111 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
285658 05/06/2017 22:19:32 vubom121 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
285651 05/06/2017 21:47:07 ndcoutinho DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
284579 01/06/2017 10:03:31 my_crush_hates_me DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
283896 29/05/2017 12:11:20 vokhanhan25 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
282454 22/05/2017 21:30:42 dangcuong_123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
281355 18/05/2017 16:14:44 MINHKHANG DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
280986 17/05/2017 15:20:50 thanhcm DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 0 ms 3004 KB
277640 11/05/2017 22:00:19 tuandvnaruto DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277620 11/05/2017 20:41:16 frostpixel DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
274633 29/04/2017 21:22:02 doquangdat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 187 ms 17876 KB
273767 26/04/2017 00:05:19 omega1100100 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
272997 23/04/2017 10:05:57 duyqnguyenle DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
270701 14/04/2017 20:16:24 vuquelam29 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
270499 13/04/2017 20:13:09 tqhuy2502 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
270224 12/04/2017 16:27:47 khoadeptrai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
270221 12/04/2017 16:24:31 khoadeptrai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
270220 12/04/2017 16:22:20 khoadeptrai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
270219 12/04/2017 16:21:19 khoadeptrai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
270217 12/04/2017 16:20:32 khoadeptrai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
270212 12/04/2017 16:09:07 khoadeptrai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
269688 11/04/2017 00:30:57 banhquocdanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
268726 07/04/2017 22:01:15 thanhphuonghdhh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
268718 07/04/2017 21:53:19 thanhphuonghdhh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
268098 06/04/2017 18:29:11 baotran01051998 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1524 KB
267772 06/04/2017 00:08:17 baotran01051998 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
266091 02/04/2017 15:25:46 Duongnguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
265163 30/03/2017 16:39:18 doantringuyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
265158 30/03/2017 16:30:10 bht15420 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 78 ms 2936 KB
263016 25/03/2017 09:41:49 HUT_Bamboo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
262179 23/03/2017 07:16:05 awatjkim DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
261790 22/03/2017 08:01:55 duyvtvp1919 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
261316 21/03/2017 07:13:21 nkduc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
261246 20/03/2017 21:39:19 thedblaster DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
260581 19/03/2017 00:44:57 phbhan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
260199 18/03/2017 09:53:17 doituyentin DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
259080 16/03/2017 21:43:31 Adam_Kyle DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
257649 13/03/2017 11:35:08 hs2huyenngoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
256612 10/03/2017 17:04:24 Hữu_Đăng DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
255940 08/03/2017 17:46:53 Soledad DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
254279 03/03/2017 20:54:05 tranquockhanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
252936 27/02/2017 19:08:59 lonelystar DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
250912 21/02/2017 22:38:46 cavang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
250397 20/02/2017 17:26:07 try DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
250230 20/02/2017 08:15:44 tungvppro DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
248022 16/02/2017 21:11:24 anhtu1197 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
247766 16/02/2017 10:26:03 presariohg DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
247765 16/02/2017 10:25:16 presariohg DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
247762 16/02/2017 10:10:48 presariohg DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 187 ms 17808 KB
247648 15/02/2017 22:07:43 HuyNguyen1212 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
246511 12/02/2017 14:47:16 nhannguyen95 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
245474 08/02/2017 23:04:24 phan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
244979 06/02/2017 21:43:24 addwade DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
240641 13/01/2017 16:26:09 nvtu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
238480 05/01/2017 21:02:36 SlothSe7en DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
238471 05/01/2017 20:37:42 mansblacks DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Java 8 Accepted 125 ms 21652 KB
237880 03/01/2017 22:38:52 linhlrx DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
236666 30/12/2016 00:52:02 dangminhtuan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
233968 21/12/2016 23:06:42 hieua2tincvp DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
233949 21/12/2016 22:10:38 longcvpa2 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
233390 19/12/2016 12:26:58 tranleduy1233 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
233020 17/12/2016 08:34:18 giangbabygo123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
229166 05/12/2016 19:48:44 bvhop341999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
226292 28/11/2016 17:02:39 nhquanqt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
226289 28/11/2016 16:58:24 nhquanqt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
225424 26/11/2016 23:58:45 HoVanAnhK58A2 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
224958 26/11/2016 10:35:31 vuonghieuvui DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
224698 25/11/2016 22:10:42 nguyensieuv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
222025 22/11/2016 09:57:09 khoinguyentdmu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1576 KB
220831 20/11/2016 10:30:05 HVDInh33 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
220576 19/11/2016 21:41:23 thaixuandang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
219304 17/11/2016 21:46:58 NMPACM DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
213884 09/11/2016 21:18:18 tuanla_2000 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
213383 08/11/2016 22:15:13 noatall2404 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
211229 05/11/2016 01:36:47 testvn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
210699 04/11/2016 10:38:19 tu3297 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
208548 01/11/2016 00:52:34 Amateur DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
207931 30/10/2016 22:59:18 tuyenkbhb DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
206989 29/10/2016 07:23:25 duonglong_96 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
206909 28/10/2016 23:53:25 anhnguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
206731 28/10/2016 21:26:58 thanhnd DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
206705 28/10/2016 21:03:42 PSAQuocTruong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
205763 27/10/2016 17:12:11 4everkaka DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
203858 24/10/2016 20:28:30 Phingubò DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
203131 23/10/2016 21:10:43 cyan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
203092 23/10/2016 20:31:29 congtaisqtt DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
203035 23/10/2016 19:26:17 phamvankhanh1516 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
201689 22/10/2016 22:18:26 tranquockhanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
195002 12/10/2016 21:36:48 tienthanh214 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
194694 12/10/2016 15:55:54 thokhanhhuyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
193048 11/10/2016 12:03:15 hungs20 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
193013 11/10/2016 11:04:33 bidatpro2107 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
189745 07/10/2016 23:33:48 songlahyvong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
189452 07/10/2016 14:57:28 ariesgemini DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
189451 07/10/2016 14:56:05 hoangducsmagic DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
189393 07/10/2016 09:28:55 CUTI DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1548 KB
187331 03/10/2016 22:24:00 hungdhv97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186936 03/10/2016 10:53:54 duahaucc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
186869 03/10/2016 04:18:02 songlahyvong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
186612 02/10/2016 18:36:54 vphuong214 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186435 02/10/2016 14:47:37 minhtienst135 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
182644 26/09/2016 14:42:41 ARSENAL1886 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1252 KB
179994 21/09/2016 10:51:11 leducthinh0409 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177838 17/09/2016 09:10:21 trongtai37 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
175427 13/09/2016 16:41:10 datdi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
175419 13/09/2016 16:37:19 datdi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
175133 13/09/2016 13:09:14 wInD_MtA DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
173963 11/09/2016 23:34:47 nguyenson99 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
173694 11/09/2016 16:46:35 bachnxepu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
172810 10/09/2016 09:25:43 phungvitrung DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
168576 03/09/2016 08:22:47 Hhcckqnl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166846 28/08/2016 23:45:43 phuchoahodo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166809 28/08/2016 22:41:40 dahaodl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
165531 25/08/2016 08:17:47 nhoxchipro999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
164705 23/08/2016 12:51:49 3lovephuong3 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164653 23/08/2016 09:56:07 qtuan140101 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
161864 14/08/2016 09:38:12 thaiuit DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161525 12/08/2016 23:20:29 hentaino102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160740 11/08/2016 10:15:48 taicualo113 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160236 09/08/2016 20:26:33 taycuong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
153748 21/07/2016 00:10:52 phan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
153113 19/07/2016 01:06:07 phan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
153111 19/07/2016 00:58:52 phan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
152918 18/07/2016 15:06:32 long93hv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
152220 16/07/2016 09:04:26 lamnguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
151614 13/07/2016 14:57:23 giacacluong323 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
151334 11/07/2016 13:18:42 thienlong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
151333 11/07/2016 12:34:26 ducthanh313 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1560 KB
151326 11/07/2016 11:34:28 ducthanh313 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1560 KB
151325 11/07/2016 11:33:38 ducthanh313 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
150380 06/07/2016 21:11:35 toida12chu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
143840 15/06/2016 18:36:16 belphegor102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
142315 08/06/2016 00:34:52 SunnyAUG DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
141411 04/06/2016 07:02:42 besombody99 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141151 03/06/2016 09:50:49 stevenlethai DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141098 02/06/2016 22:55:36 artist310116 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134641 04/05/2016 22:02:34 HồĐắcThanhMinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134264 01/05/2016 14:20:50 ngonamduonghl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
132521 18/04/2016 17:32:49 thanhan_1715 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
129320 05/04/2016 09:31:56 Assassin DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128905 03/04/2016 21:15:44 thanhday132 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128497 01/04/2016 21:30:50 tranquockhanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128410 01/04/2016 12:07:21 thanhluancn1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
127106 26/03/2016 14:40:41 _Hexa_ DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125449 17/03/2016 09:39:14 hunganhnguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125342 16/03/2016 21:47:29 ntanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
125337 16/03/2016 21:39:18 hungace DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125182 16/03/2016 09:44:33 trivonhan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125142 16/03/2016 08:34:45 nguyenxuanhaa3 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125140 16/03/2016 08:22:40 khangtran DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124098 10/03/2016 15:24:31 duyleo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124093 10/03/2016 15:14:49 duykhamedia DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124092 10/03/2016 15:10:06 cmtanphat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124019 10/03/2016 00:26:15 phuonganh1012 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123159 05/03/2016 10:49:15 player DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
123157 05/03/2016 10:37:09 player DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122740 02/03/2016 10:05:41 doinghieng DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122478 29/02/2016 21:06:50 quanghsprovp DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121599 24/02/2016 16:16:19 anhnguyen6529 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
120743 20/02/2016 21:48:56 lvdo92 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120612 20/02/2016 01:04:42 lahoangphongq DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
120144 18/02/2016 08:21:44 tranquockhanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
118650 10/02/2016 16:15:13 TQT DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
117867 05/02/2016 20:02:03 dqhungdl DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
116806 04/02/2016 15:17:34 cobonla DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
116141 31/01/2016 10:09:59 emlahoagio DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114871 27/01/2016 17:44:52 datbeohbbh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
114721 26/01/2016 15:45:19 123vietnam_pro DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114525 25/01/2016 20:58:09 cmtanphat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114397 25/01/2016 14:53:28 lehoainam DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114225 24/01/2016 11:51:21 nguyentamdat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113113 19/01/2016 15:27:17 Loda DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
112614 16/01/2016 22:14:36 minhem1231 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109675 31/12/2015 20:23:03 huynhduy_hmd DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
109550 31/12/2015 08:34:45 huyenthoai101 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109549 31/12/2015 08:34:12 huuhieu2k DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2448 KB
109544 31/12/2015 08:29:29 kimmy133 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109534 31/12/2015 07:38:20 thuyduyennguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109511 30/12/2015 21:59:17 phuongle0205 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
108118 27/12/2015 10:16:49 trantienlqd200620 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
107148 20/12/2015 19:22:40 vdn1999bxvp DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
105831 13/12/2015 15:17:13 luuchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105742 12/12/2015 22:51:30 minhthuan274 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105586 11/12/2015 20:20:48 CSP_9 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105201 10/12/2015 16:39:37 xuantruongchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105200 10/12/2015 16:37:55 damsanchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105198 10/12/2015 16:36:43 xuantruongchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
105197 10/12/2015 16:32:07 tuanlymchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105178 10/12/2015 16:14:34 ngothanhdat DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105055 10/12/2015 08:21:32 thaichv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
104690 08/12/2015 20:38:56 dacthai2807 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
103669 06/12/2015 20:50:49 minhem1231 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
101298 05/12/2015 17:03:03 psucoder DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
100519 02/12/2015 16:04:34 huuthinh123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
99710 29/11/2015 11:25:58 lamquangvinhATO DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99702 29/11/2015 11:00:49 nghethuat102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
99352 27/11/2015 19:34:39 vipbgo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
91019 11/11/2015 12:54:58 kimnhi56th1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89587 08/11/2015 15:53:54 taycuong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
86693 01/11/2015 20:45:06 chitam117119 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
86587 01/11/2015 14:31:22 Tranhoa DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
84509 28/10/2015 10:07:13 hanhlv270597 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83149 25/10/2015 21:37:25 thethithoi1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
81037 20/10/2015 21:10:09 romqn1999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
79993 18/10/2015 16:31:06 dohonghuan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
75889 07/10/2015 10:49:40 Khoidaik DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
75785 07/10/2015 08:02:23 toan411998 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
75387 06/10/2015 14:42:59 Cherry DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
70469 01/10/2015 07:37:16 bacthosan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
70027 30/09/2015 09:45:36 stepde15 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
70022 30/09/2015 09:36:18 stepde15 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
69625 29/09/2015 14:27:51 anvodacu0112 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
65871 21/09/2015 15:19:54 TieuTa DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
65867 21/09/2015 15:15:24 tanan56th1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
65866 21/09/2015 15:14:29 TP_N DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
65862 21/09/2015 15:03:45 ThienCoder DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
64591 17/09/2015 21:58:31 phuleethanh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
62781 12/09/2015 12:08:01 hoangthongvo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
62593 11/09/2015 20:23:01 truongngocgiang99 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
61541 07/09/2015 09:39:55 sonanui DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
60605 04/09/2015 21:21:58 JCORE DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1820 KB
59991 02/09/2015 22:21:43 sushi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
54504 21/08/2015 22:06:14 nhutrg1998 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
53826 17/08/2015 17:11:20 UiM DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
50473 07/08/2015 21:03:31 kalylenny DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
49714 01/08/2015 19:17:32 npltv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
49406 30/07/2015 01:02:27 ngan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Python 2 Accepted 31 ms 5632 KB
48804 24/07/2015 22:25:43 lecong DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
46211 15/07/2015 19:29:27 vinhnhp DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
43959 30/06/2015 07:48:19 MTAZero DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 3108 KB
43948 29/06/2015 23:12:40 the_c DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1820 KB
43435 25/06/2015 21:01:47 mrtan_lovelife DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
42084 21/06/2015 19:31:57 trucan999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
42040 21/06/2015 15:21:25 RinJi DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
41961 20/06/2015 22:24:32 only_love97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1728 KB
41913 20/06/2015 19:17:05 kaytii97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
41655 18/06/2015 10:41:33 tanphatvan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
41637 18/06/2015 08:41:41 yogathanh99 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
41377 16/06/2015 13:06:49 thotranduc2010 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
39123 02/06/2015 21:50:36 nguyenmanhthien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
36668 26/05/2015 09:56:07 nghethuat102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
36009 18/05/2015 23:02:36 farmerboy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
35781 16/05/2015 09:59:13 middlest DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
34509 13/05/2015 10:12:04 Algo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
33417 10/05/2015 16:35:41 nhatnam1711999 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
33152 07/05/2015 21:59:49 hmh100298 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
33044 07/05/2015 00:06:36 mikelhpdatke DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
31483 24/04/2015 15:17:49 thelife3210 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
27044 11/04/2015 23:13:27 glass99ss DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
26720 07/04/2015 00:06:56 gamo DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
26709 06/04/2015 21:41:26 trungvt130584 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1708 KB
24842 25/03/2015 20:53:54 namlunoy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
24332 23/03/2015 14:15:07 nguyenlequangduy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
24330 23/03/2015 14:13:11 nguyenlequangduy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
21167 13/03/2015 08:34:40 kieuquocdat123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
11537 06/02/2015 23:28:54 Hungnguyenvan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 620 KB
11526 06/02/2015 11:33:13 hoanvv1995 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 616 KB
11523 06/02/2015 10:22:58 bengoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 724 KB
8736 12/01/2015 16:58:25 maithu55 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
8543 10/01/2015 22:23:49 nxphuc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
8277 08/01/2015 18:54:06 dinhvanduy7895 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7707 01/01/2015 22:04:57 conglinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7706 01/01/2015 19:28:40 conglinh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
7606 30/12/2014 13:42:29 Patience DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 668 KB
7458 23/12/2014 23:37:14 haituanth2 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 636 KB
7408 23/12/2014 00:02:24 MeigyokuThmn DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
5864 23/11/2014 14:47:42 xuanhongnguyen DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 672 KB
5863 23/11/2014 14:46:55 Hoanghuy DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
5455 16/11/2014 20:32:17 nguyenngocliem DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
5438 16/11/2014 16:29:41 tiendunginte DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
5437 16/11/2014 16:29:00 itntc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
5397 15/11/2014 21:05:49 sunshine DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
5367 14/11/2014 19:36:38 voquocthang DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
5341 13/11/2014 21:49:44 phamhuuthien DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 616 KB
5334 13/11/2014 12:01:29 thienphuc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 588 KB
5330 13/11/2014 10:59:37 chuppachup DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
5327 13/11/2014 10:23:16 chuppachup DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
5326 13/11/2014 10:21:53 chuppachup DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
4406 12/11/2014 21:57:32 AnhLoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
4400 12/11/2014 19:27:17 thanhhuy55cth DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
4392 12/11/2014 16:31:59 codega DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
4389 12/11/2014 16:30:49 WhisJay DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
4387 12/11/2014 16:29:22 chivo912 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 732 KB
4349 11/11/2014 18:29:09 thanhCode DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
4348 11/11/2014 18:27:32 thanhCode DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 93 ms 56672 KB
4335 11/11/2014 13:04:15 stepde14 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
Back to Top