Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731513 12/03/2020 13:05:05 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 812 ms 3048 KB
722323 18/02/2020 21:16:54 duythien123 TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 734 ms 3080 KB
722310 18/02/2020 21:03:48 anhnguyenroux TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 890 ms 1924 KB
722298 18/02/2020 20:57:21 anhnguyenroux TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 859 ms 1924 KB
719077 12/02/2020 15:24:06 ct390 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 296 ms 2768 KB
715703 06/02/2020 18:37:57 Sang7a4gpc TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 500 ms 2612 KB
708210 21/01/2020 20:31:30 HackerMan TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 312 ms 1856 KB
667896 03/11/2019 17:06:28 nguyenvantien0903 TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 343 ms 1900 KB
654845 10/10/2019 04:56:22 ffrederick TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 859 ms 1948 KB
639309 15/09/2019 09:08:19 baobao07 TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 875 ms 2640 KB
605376 11/07/2019 09:03:50 datphuongnam TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 500 ms 1792 KB
594366 17/06/2019 14:41:22 ngoctit TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 468 ms 1856 KB
567920 01/04/2019 12:38:22 vanan9205 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 156 ms 2996 KB
511956 15/11/2018 09:58:45 anhvippro123z TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 375 ms 1884 KB
500100 29/10/2018 00:04:36 tadat216 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 687 ms 2576 KB
500097 29/10/2018 00:01:49 tadat216 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 718 ms 2576 KB
500094 28/10/2018 23:56:02 tadat216 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 718 ms 2576 KB
500064 28/10/2018 23:07:22 aloalo71ikg TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 750 ms 2576 KB
498057 25/10/2018 21:03:35 xikhud TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 187 ms 1852 KB
497617 25/10/2018 13:37:01 LongÇhampion TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 703 ms 2628 KB
492658 18/10/2018 20:22:21 ARSENAL1886 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 468 ms 2492 KB
479597 03/10/2018 20:16:58 blebleble TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 437 ms 2520 KB
474487 26/09/2018 20:10:38 hanhien TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 453 ms 2524 KB
471591 22/09/2018 00:15:54 dangkhoa_pascal TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 218 ms 2736 KB
455397 25/08/2018 10:05:01 HHHHHHHH TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 484 ms 1896 KB
433739 16/06/2018 09:32:05 christzy TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 500 ms 1920 KB
419256 18/04/2018 21:04:16 vinhntndu TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 296 ms 1920 KB
398252 23/02/2018 17:32:37 truongcoi2001 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 218 ms 2696 KB
398230 23/02/2018 16:24:14 truongcoi2001 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 250 ms 2696 KB
393902 03/02/2018 09:27:07 duongbp1990 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 515 ms 1772 KB
360481 15/11/2017 15:37:50 freepascal TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 250 ms 2740 KB
349114 31/10/2017 08:20:24 hoan2k1 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 453 ms 2528 KB
300508 02/08/2017 10:18:52 MountainDOrm TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 421 ms 2556 KB
282998 24/05/2017 21:31:07 tuan TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 687 ms 2548 KB
282996 24/05/2017 21:19:11 tuan TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 687 ms 2548 KB
275599 04/05/2017 20:47:31 tuan TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 687 ms 2588 KB
275597 04/05/2017 20:44:52 tuan TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 656 ms 2588 KB
262629 24/03/2017 01:06:13 ducquynhfptk12 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 203 ms 2720 KB
260105 18/03/2017 09:34:47 doituyentin TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
251495 23/02/2017 20:39:43 4everkaka TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
231085 10/12/2016 16:33:19 dqhn123 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 671 ms 1912 KB
194334 12/10/2016 02:02:49 junlexo TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 421 ms 1828 KB
145348 18/06/2016 22:57:53 romqn1999 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 343 ms 2768 KB
145144 17/06/2016 22:08:40 khangtran TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 421 ms 2768 KB
144963 17/06/2016 00:23:37 qtuan140101 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 937 ms 1852 KB
134303 01/05/2016 20:31:02 ngonamduonghl TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 484 ms 1804 KB
132825 21/04/2016 08:46:13 thitcho96 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 984 ms 1852 KB
118744 11/02/2016 17:30:29 TQT TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 718 ms 1876 KB
95984 21/11/2015 11:54:40 thanhday132 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 468 ms 1836 KB
86916 02/11/2015 15:50:09 toan411998 TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 453 ms 1748 KB
80332 19/10/2015 14:51:36 nguvaho TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 906 ms 3044 KB
61896 08/09/2015 21:35:24 phuleethanh TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 343 ms 2752 KB
61701 07/09/2015 20:39:40 MTAZero TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 593 ms 1920 KB
54520 21/08/2015 23:34:11 wInD_MtA TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 717 ms 1828 KB
45277 11/07/2015 23:48:42 hinodi_1998 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 826 ms 2140 KB
39756 10/06/2015 16:24:42 farmerboy TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 686 ms 2028 KB
35557 14/05/2015 12:14:37 tanphatvan TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 249 ms 2864 KB
32041 28/04/2015 22:54:35 mikelhpdatke TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 249 ms 2776 KB
24805 25/03/2015 19:30:59 kieuquocdat123 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 343 ms 1676 KB
10891 22/01/2015 15:17:37 nxphuc TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 405 ms 1860 KB
10546 19/01/2015 19:30:37 maithu55 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 483 ms 1760 KB
10411 18/01/2015 00:15:24 hoanvv1995 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 468 ms 1764 KB
10319 17/01/2015 10:42:02 marj8995 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 405 ms 1728 KB
10164 16/01/2015 09:33:35 tinapham_1702 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 436 ms 1764 KB
10163 16/01/2015 09:32:34 bengoc TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 405 ms 1764 KB
10155 16/01/2015 08:53:15 thanhbinh0995 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 421 ms 1764 KB
10130 16/01/2015 00:34:26 vinguyentruong TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 670 ms 2056 KB
10129 16/01/2015 00:29:09 hhhawking TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 514 ms 2008 KB
10123 16/01/2015 00:08:47 numberjack TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 577 ms 2012 KB
10109 15/01/2015 23:45:45 thuytiendang206 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 920 ms 2080 KB
10076 15/01/2015 22:41:35 dinhvanduy7895 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 546 ms 2008 KB
10055 15/01/2015 21:21:22 stepde14 TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 530 ms 2044 KB
10049 15/01/2015 21:11:41 phuchoahodo TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 249 ms 1784 KB
Back to Top