Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731514 12/03/2020 13:05:12 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 203 ms 2184 KB
708487 21/01/2020 23:31:43 HH04 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 187 ms 2172 KB
708209 21/01/2020 20:31:22 HackerMan FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 187 ms 2168 KB
679557 24/11/2019 13:33:39 Dothanhtai2006 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 3188 KB
675283 17/11/2019 21:30:04 tandk FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 78 ms 3112 KB
668629 05/11/2019 09:42:12 munrio123 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
662866 25/10/2019 21:01:21 taminhquanno21 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
539972 24/01/2019 16:39:19 lehoang FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
539968 24/01/2019 16:37:07 vanan9205 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
535660 12/01/2019 23:09:55 blackcat2710 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 156 ms 2188 KB
511957 15/11/2018 09:59:06 anhvippro123z FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 171 ms 2224 KB
488378 13/10/2018 10:25:08 tuanqlbxvp FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
488371 13/10/2018 10:21:52 tien05062004 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
488367 13/10/2018 10:18:43 bxgbaki FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
488364 13/10/2018 10:16:40 tuanltt1252004 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
479075 02/10/2018 21:49:21 thuho FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 125 ms 2152 KB
451543 16/08/2018 15:31:44 HHHHHHHH FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2900 KB
423003 03/05/2018 21:33:21 vinhntndu FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 156 ms 2168 KB
373916 11/12/2017 08:13:27 2005tung FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 3068 KB
363927 22/11/2017 00:26:57 mdan226 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
361311 16/11/2017 15:55:03 freepascal FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 3156 KB
349113 31/10/2017 08:20:14 hoan2k1 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 109 ms 2872 KB
260220 18/03/2017 09:57:06 doituyentin FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2900 KB
257091 12/03/2017 08:29:37 namnguyen123 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2900 KB
237260 01/01/2017 20:58:09 Demo2000 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2868 KB
210676 04/11/2016 08:59:20 ariesgemini FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 3080 KB
210671 04/11/2016 07:48:45 nguyensieuv FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 2688 KB
204030 24/10/2016 22:55:20 phungvitrung FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
203283 23/10/2016 23:55:01 NgaoMta4596 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2936 KB
188991 06/10/2016 16:16:25 nhatanhst FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 46 ms 2140 KB
187186 03/10/2016 19:23:45 nhatanhst FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 31 ms 2140 KB
187183 03/10/2016 19:16:38 nhatanhst FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 46 ms 2140 KB
187181 03/10/2016 19:15:29 nhatanhst FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 46 ms 2140 KB
176978 15/09/2016 14:26:58 dqhn123 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 140 ms 1996 KB
174081 12/09/2016 09:34:11 MTAZero FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 140 ms 2052 KB
139230 29/05/2016 14:57:16 ngmq FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 140 ms 2248 KB
139228 29/05/2016 14:54:59 ngmq FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 156 ms 2620 KB
139227 29/05/2016 14:42:06 ngmq FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 171 ms 2264 KB
58877 28/08/2015 10:54:23 clover_4 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 249 ms 1960 KB
47256 16/07/2015 15:38:47 longnghiem1999 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 124 ms 2272 KB
41446 16/06/2015 19:08:03 farmerboy FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
24675 25/03/2015 10:22:42 bao FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 249 ms 1644 KB
24449 23/03/2015 22:08:55 kieuquocdat123 FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 124 ms 2096 KB
21341 14/03/2015 22:27:53 vuducnhi FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 3140 KB
19095 11/03/2015 10:16:51 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 31 ms 2060 KB
17207 11/03/2015 00:55:04 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 109 ms 1948 KB
17202 11/03/2015 00:42:40 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 109 ms 1932 KB
17201 11/03/2015 00:41:54 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 202 ms 1592 KB
17192 11/03/2015 00:20:57 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 343 ms 40688 KB
17190 11/03/2015 00:06:48 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 202 ms 1556 KB
17187 11/03/2015 00:03:27 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 109 ms 5464 KB
17180 10/03/2015 23:53:06 tourist FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
13001 14/02/2015 21:49:46 xxxyyyzzz FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 358 ms 1556 KB
10622 20/01/2015 17:36:16 nxphuc FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 374 ms 1556 KB
10302 16/01/2015 23:41:08 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 733 ms 2200 KB
10295 16/01/2015 23:24:54 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 764 ms 2200 KB
10294 16/01/2015 23:23:00 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 733 ms 2196 KB
10293 16/01/2015 23:21:59 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 842 ms 2200 KB
10289 16/01/2015 23:18:53 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 748 ms 2172 KB
10288 16/01/2015 23:18:02 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 733 ms 2220 KB
10287 16/01/2015 23:17:12 ngqua FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 577 ms 2168 KB
Back to Top