Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735063 19/03/2020 10:18:06 haupas CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 296 ms 3364 KB
731515 12/03/2020 13:05:19 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 203 ms 18748 KB
708208 21/01/2020 20:31:12 HackerMan CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 203 ms 18672 KB
693502 26/12/2019 13:04:06 cyb3 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 234 ms 18768 KB
684470 03/12/2019 22:19:51 kakaka CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 859 ms 2064 KB
684453 03/12/2019 22:03:21 hanhien CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 2664 KB
683463 01/12/2019 15:30:56 leviettttnh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 109 ms 2896 KB
675401 18/11/2019 01:57:57 thien0914033912 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 968 ms 2620 KB
672411 11/11/2019 23:35:03 tandapchai CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 296 ms 2720 KB
668356 04/11/2019 16:51:02 nguyenvantien0903 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 984 ms 2652 KB
658521 16/10/2019 22:15:24 ffrederick CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 968 ms 2680 KB
658331 16/10/2019 15:24:00 nguyentrantien2002 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 2000 KB
629185 27/08/2019 20:11:43 phongan105 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 968 ms 2592 KB
628528 26/08/2019 14:45:13 trungnguyenlak2003 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 984 ms 2764 KB
624944 22/08/2019 09:45:40 thuy_quynh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 1964 KB
619052 09/08/2019 18:03:19 trandat CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 1992 KB
603888 07/07/2019 01:01:16 ngocminh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 2620 KB
597467 23/06/2019 15:48:01 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 140 ms 2848 KB
597402 23/06/2019 13:43:08 dangkhoa_pascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 953 ms 1916 KB
546761 15/02/2019 11:08:51 pacboy002 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 187 ms 4196 KB
541390 28/01/2019 16:18:45 MINHKHANG CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 828 ms 2580 KB
525203 08/12/2018 09:04:42 toan2902 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 828 ms 2676 KB
520008 26/11/2018 17:52:45 pvannvu2512 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 843 ms 2568 KB
520005 26/11/2018 17:48:37 pvannvu2512 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 2568 KB
514857 18/11/2018 12:34:33 Teddy CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 218 ms 4008 KB
514856 18/11/2018 12:33:33 Teddy CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 734 ms 3880 KB
514317 17/11/2018 16:09:59 LongÇhampion CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 968 ms 2684 KB
514312 17/11/2018 16:06:19 LongÇhampion CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 1000 ms 2688 KB
511958 15/11/2018 09:59:26 anhvippro123z CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 859 ms 2652 KB
511820 15/11/2018 04:46:47 iiiiiii125478 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 906 ms 2460 KB
511725 14/11/2018 23:11:28 huy9a1 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 890 ms 2668 KB
484560 10/10/2018 11:38:54 tritanngo99 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 250 ms 2728 KB
460820 05/09/2018 20:32:48 hoangthuc701 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 875 ms 2632 KB
456417 28/08/2018 10:07:24 HHHHHHHH CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 859 ms 2592 KB
453629 21/08/2018 11:23:37 leduykhongngu CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 187 ms 3508 KB
453603 21/08/2018 10:40:47 htthtt11t1 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 203 ms 4440 KB
450397 14/08/2018 09:52:27 duyvtvp1919 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 859 ms 2624 KB
450395 14/08/2018 09:51:03 duyvtvp1919 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 875 ms 2620 KB
437579 30/06/2018 03:05:47 theanhbr02 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 906 ms 2676 KB
419294 18/04/2018 22:02:58 vinhntndu CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 859 ms 2688 KB
406101 17/03/2018 22:23:54 lcnguyendang123 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 859 ms 2632 KB
405250 15/03/2018 09:10:57 vikhangcqt171 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 890 ms 2648 KB
399096 27/02/2018 11:39:11 tranquockhanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 578 ms 2500 KB
394219 04/02/2018 22:22:34 MonsterTTRR_6a3_2006 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 203 ms 3168 KB
392106 29/01/2018 01:21:28 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 531 ms 3836 KB
392104 29/01/2018 01:13:06 AresGod CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 484 ms 3824 KB
382766 07/01/2018 11:30:17 Love4T144 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 203 ms 4324 KB
381808 05/01/2018 11:51:06 o3ypcmm CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 250 ms 3664 KB
376515 20/12/2017 17:00:43 NautilusX CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 937 ms 2552 KB
375061 14/12/2017 22:24:21 Ledacthuong2210 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 171 ms 3244 KB
360457 15/11/2017 15:18:06 freepascal CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 171 ms 3228 KB
349112 31/10/2017 08:20:07 hoan2k1 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 234 ms 2988 KB
347903 29/10/2017 19:42:18 masterv CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 203 ms 2988 KB
328878 04/10/2017 08:32:04 duyvtvp1919 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 953 ms 2612 KB
322596 25/09/2017 16:25:37 Deepsea CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 953 ms 2652 KB
322571 25/09/2017 15:23:57 Deepsea CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 921 ms 2652 KB
322568 25/09/2017 15:21:12 Deepsea CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 921 ms 2652 KB
301148 04/08/2017 23:21:59 ngonamduonghl CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 937 ms 1992 KB
295221 14/07/2017 02:33:37 okeomachnha CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 953 ms 2616 KB
285117 02/06/2017 23:13:26 lotac CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 812 ms 2672 KB
273807 26/04/2017 07:16:03 hoang_95125 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 906 ms 2628 KB
273159 23/04/2017 22:31:18 khangtran CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 906 ms 1948 KB
271846 18/04/2017 18:46:58 snake69 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 812 ms 2732 KB
260520 18/03/2017 22:14:19 namnguyen123 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 906 ms 2656 KB
259877 18/03/2017 08:16:39 doituyentin CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 781 ms 2728 KB
234296 23/12/2016 21:35:42 money CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 140 ms 6336 KB
234294 23/12/2016 21:27:39 money CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 140 ms 6336 KB
218494 16/11/2016 16:47:00 wInD_MtA CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 125 ms 2264 KB
218484 16/11/2016 16:29:20 nguyenson99 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 156 ms 2260 KB
218442 16/11/2016 15:31:19 nguyenson99 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 125 ms 2264 KB
216415 12/11/2016 20:26:36 HoVanAnhK58A2 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 890 ms 1996 KB
210678 04/11/2016 09:04:00 SunnyAUG CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 109 ms 3832 KB
209087 01/11/2016 21:57:15 vdn1999bxvp CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 468 ms 3464 KB
207863 30/10/2016 20:58:39 ntanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 875 ms 2560 KB
201534 22/10/2016 16:21:54 dahaodl CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 781 ms 2696 KB
197027 15/10/2016 19:35:50 hoangvuduyanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 593 ms 2256 KB
178289 17/09/2016 23:06:07 datbeohbbh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 203 ms 2448 KB
160851 11/08/2016 15:06:59 hentaino102 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 343 ms 3256 KB
117816 05/02/2016 17:29:03 TQT CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 296 ms 2084 KB
107667 24/12/2015 07:29:00 phuleethanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 265 ms 3072 KB
107649 23/12/2015 22:36:16 phuleethanh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 296 ms 3304 KB
107647 23/12/2015 22:33:07 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 328 ms 3016 KB
107645 23/12/2015 22:32:26 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 328 ms 3016 KB
107623 23/12/2015 21:43:00 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 187 ms 2068 KB
107620 23/12/2015 21:39:49 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 312 ms 3316 KB
107560 23/12/2015 18:40:43 stepde15 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 312 ms 5188 KB
107554 23/12/2015 17:15:00 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 218 ms 2068 KB
100492 02/12/2015 15:13:24 huynhduy_hmd CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 828 ms 2144 KB
90641 10/11/2015 18:05:50 qcuong98 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 656 ms 2240 KB
90390 10/11/2015 00:08:43 stepde15 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 281 ms 2860 KB
83228 26/10/2015 01:14:31 dhkhtn CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 187 ms 2600 KB
71754 02/10/2015 23:01:31 bao CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 578 ms 2276 KB
60210 03/09/2015 20:52:01 MTAZero CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 640 ms 2488 KB
47336 16/07/2015 21:35:52 chomeo13 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 764 ms 2184 KB
47236 16/07/2015 15:33:02 longnghiem1999 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 733 ms 2184 KB
45908 13/07/2015 22:39:00 trandung CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 733 ms 2376 KB
41697 18/06/2015 18:06:21 farmerboy CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 842 ms 2188 KB
24342 23/03/2015 15:09:19 kieuquocdat123 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 717 ms 2052 KB
24341 23/03/2015 15:09:18 kieuquocdat123 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 795 ms 2048 KB
17169 10/03/2015 22:33:56 yurilover172 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 577 ms 1916 KB
10573 19/01/2015 21:58:36 marj8995 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 780 ms 2056 KB
10512 19/01/2015 00:52:52 nxphuc CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 748 ms 2624 KB
10475 18/01/2015 18:02:25 stepde14 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 124 ms 4304 KB
Back to Top