Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738492 30/03/2020 18:26:10 emLaNewBie NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
738462 30/03/2020 16:11:25 anhkhoa09032004 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
736683 24/03/2020 15:00:12 Love NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
731145 11/03/2020 09:42:29 minhthi28 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
726684 27/02/2020 22:03:46 bin1st090104 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
726545 27/02/2020 17:57:55 vuhoangphuc2000 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
726181 26/02/2020 20:39:30 manhender NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 1804 KB
725236 24/02/2020 19:44:29 aruru12 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Python 3 Accepted 62 ms 6748 KB
724861 23/02/2020 22:23:37 vhskillpro NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
717183 09/02/2020 08:27:57 minhtrieutvn NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
716560 07/02/2020 21:22:38 thống NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
715105 05/02/2020 20:49:19 baopham19062003kgkgkg NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
714971 05/02/2020 17:30:09 Quang249 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
714540 04/02/2020 22:02:05 novaphoenix NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
712134 30/01/2020 19:59:51 dangtiendung1201 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
710834 29/01/2020 15:56:55 18T1021208 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 6456 KB
708207 21/01/2020 20:31:03 HackerMan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
705522 16/01/2020 03:07:46 cuong7 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
705521 16/01/2020 02:57:37 BuiTriDung NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
704199 13/01/2020 16:34:58 khanhld NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
703107 11/01/2020 21:55:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
703104 11/01/2020 21:53:17 pxt9704 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
700491 07/01/2020 21:24:57 khanhkjhave NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
700217 07/01/2020 14:53:45 ntphong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2716 KB
700167 07/01/2020 14:27:56 ntphong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
693605 26/12/2019 18:19:44 atsichts NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
692668 24/12/2019 14:46:33 thongoc1984 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
687592 12/12/2019 15:40:39 khanhtron03 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
687590 12/12/2019 15:39:49 khanhtron03 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
685728 06/12/2019 22:17:01 haiprot1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
685549 06/12/2019 15:24:25 minhtrut NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
685542 06/12/2019 15:20:40 soulphan03 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 171 ms 5800 KB
685540 06/12/2019 15:19:32 soulphan03 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
684926 05/12/2019 09:53:21 winterrr NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
684055 02/12/2019 22:02:28 kuzuma245 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
682537 29/11/2019 20:54:58 cmtanphat NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
682331 29/11/2019 15:32:36 voldemup NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
681385 28/11/2019 09:12:47 kiki1999 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
672760 12/11/2019 20:39:45 NQT1998 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
672692 12/11/2019 18:36:41 lecongbao NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
672218 11/11/2019 20:40:18 tahoangquan2 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
672148 11/11/2019 18:45:23 minhkhoi1026 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
665551 30/10/2019 20:20:27 Fidisk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
658334 16/10/2019 15:35:24 nguyentrantien2002 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
657710 15/10/2019 09:53:34 pmt NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
656588 12/10/2019 18:00:22 ntoan199 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
653864 08/10/2019 16:52:01 ThaoAVang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
648841 01/10/2019 14:30:04 MaMoi NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
647925 29/09/2019 09:59:44 thanhpptuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
647919 29/09/2019 09:57:12 thanhpptuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
647909 29/09/2019 09:45:40 thanhpptuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
646703 26/09/2019 21:44:51 queanh0220 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
644564 22/09/2019 20:34:18 dfwapekko NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
642820 19/09/2019 22:53:43 NgocThinh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 1816 KB
642620 19/09/2019 18:51:45 redcoder NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
642619 19/09/2019 18:49:00 redcoder NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
640298 17/09/2019 08:13:41 gbking2003 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
638279 13/09/2019 19:41:16 FL_ADC NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
635849 10/09/2019 15:29:02 ct390 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
635151 09/09/2019 09:14:38 lucky_boy NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
635148 09/09/2019 09:11:51 lucky_boy NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
631152 01/09/2019 13:52:40 canhtoannct NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
630244 30/08/2019 14:44:36 nhatanh10102005 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
624943 22/08/2019 09:45:23 thuy_quynh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
624004 19/08/2019 22:07:05 uchiha NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
622762 16/08/2019 16:05:35 hongphongthp NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
619132 09/08/2019 21:00:48 trandat NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
613733 30/07/2019 16:01:41 namlawng123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2476 KB
612859 28/07/2019 22:38:49 ffrederick NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
612518 28/07/2019 09:10:05 lethienquan28052006 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
607645 18/07/2019 19:31:13 trieutanhung93 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
606426 15/07/2019 15:33:19 baobao07 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
605168 10/07/2019 16:45:25 conghieu239 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
603877 06/07/2019 23:45:59 ducanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
601993 02/07/2019 08:42:49 Sơna1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 3272 KB
601236 30/06/2019 09:14:35 Hàoa1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
601233 30/06/2019 09:06:36 Sángolympic NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
596814 22/06/2019 09:56:00 trananhprince NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
595304 19/06/2019 09:51:52 rangnokapk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
595261 19/06/2019 08:36:37 Gib5102 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
594368 17/06/2019 14:42:06 ngoctit NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
594244 17/06/2019 08:08:35 tuananh778999 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
590225 05/06/2019 12:40:14 masteroffood NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
587247 27/05/2019 22:00:17 anhnguyenroux NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
587106 27/05/2019 16:35:22 vietanhdeptrai NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2792 KB
583684 16/05/2019 22:27:27 rimuru NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
582600 14/05/2019 09:10:56 dat10tin NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
582370 13/05/2019 11:11:14 luongdang2k3_k36chv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
581452 09/05/2019 13:08:50 leviettttnh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
580521 05/05/2019 08:00:49 thienphucanh2004 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
580366 04/05/2019 20:28:12 trung5kvshthlnqk38b NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
572941 14/04/2019 02:13:51 hoaf13 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
572936 14/04/2019 02:02:05 thanhcong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
571840 11/04/2019 09:29:34 HuyHoàng_K36_CHV NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
560888 15/03/2019 21:54:54 nbphong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
559417 12/03/2019 23:33:17 thecuongthehieu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
554923 05/03/2019 08:16:33 tcoder NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
554694 04/03/2019 15:57:36 lehoang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2752 KB
551889 26/02/2019 19:01:18 inomatit82 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
546611 15/02/2019 01:21:03 bk201 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
546112 13/02/2019 20:52:33 cptkhai NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
546111 13/02/2019 20:51:59 cptkhai NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
538716 21/01/2019 09:18:47 blackcat2710 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
537970 18/01/2019 18:48:24 dylanrohdes NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
533902 10/01/2019 03:13:30 cyb3 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
530358 04/01/2019 14:19:08 nguyenvantien0903 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
530356 04/01/2019 14:18:13 nguyenvantien0903 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
519582 25/11/2018 20:55:43 caikimdat NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
516148 20/11/2018 10:47:50 hitu08 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
514526 17/11/2018 23:14:49 chinhhi NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
513110 15/11/2018 22:31:49 hitu03 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
512918 15/11/2018 17:37:03 vanan9205 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
511959 15/11/2018 09:59:47 anhvippro123z NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
509065 10/11/2018 23:13:22 hduoc2003 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
504559 04/11/2018 16:50:16 hitu07 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
503564 02/11/2018 19:57:14 GauNguyenCon NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
503429 02/11/2018 18:53:17 Le_Quang_Tho NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
503414 02/11/2018 18:44:32 leesai NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
503406 02/11/2018 18:42:02 kokokj124 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
503402 02/11/2018 18:40:14 DucThanh97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
503401 02/11/2018 18:38:29 TICHPX NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
503400 02/11/2018 18:38:04 Socola_Đại_Ca NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
503391 02/11/2018 18:29:41 Enoughtodie99 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2352 KB
502217 01/11/2018 10:52:38 viethoang99 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
501762 31/10/2018 19:50:25 ptmq123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2840 KB
499348 27/10/2018 16:27:32 Enoughtodie99 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
492622 18/10/2018 19:47:48 hitu01 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2820 KB
489685 15/10/2018 09:46:18 kakaka NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
486961 12/10/2018 02:49:41 iiiiiii125478 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 1936 KB
486519 11/10/2018 19:23:05 soloking NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
486483 11/10/2018 18:07:54 12hooks NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
486190 11/10/2018 14:40:27 DeBruyne NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1620 KB
484524 10/10/2018 10:54:38 nhuricute NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
484495 10/10/2018 09:39:46 biabeogo147 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
484153 09/10/2018 19:43:15 094175234 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1764 KB
482465 07/10/2018 09:39:42 pvannvu2512 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
479337 03/10/2018 13:31:17 phamanmaithao10 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2904 KB
477648 01/10/2018 02:40:27 nguyenthanhhien NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
477057 30/09/2018 09:37:49 Tran_Thanh_Oai97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
476199 28/09/2018 22:13:00 april2003 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
469998 19/09/2018 23:23:12 xikhud NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
469396 18/09/2018 21:06:23 nguyenthanhhien NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
469130 18/09/2018 16:48:09 thanhtungmk147 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
467577 15/09/2018 22:09:56 chuongx98 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
466717 14/09/2018 16:29:37 ChuyenVanNQD NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
465671 13/09/2018 08:01:05 qwerty212 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2136 KB
465234 12/09/2018 11:31:47 Minatokaze NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
464712 11/09/2018 16:54:55 yasuoghostblade NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
462892 08/09/2018 21:57:49 haicao2805 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
461519 06/09/2018 20:50:03 rangnokapk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
461282 06/09/2018 15:08:00 LongÇhampion NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
458999 02/09/2018 14:53:29 huynhthanhtan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 2552 KB
458245 31/08/2018 20:35:36 lcnguyendang123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2520 KB
457267 29/08/2018 22:47:01 hitu02 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
457266 29/08/2018 22:46:09 hitu02 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
456812 29/08/2018 06:31:36 phamductaictk98 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 3136 KB
456420 28/08/2018 10:09:07 HHHHHHHH NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
455956 26/08/2018 21:43:36 huuthien1102 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
453876 21/08/2018 20:48:51 thelightvn NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
449763 12/08/2018 20:39:28 hoangthuc701 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
449657 12/08/2018 15:59:28 tronghieuACM NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
449042 10/08/2018 22:50:42 phuongnhi_tran_1206 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
447173 04/08/2018 15:28:25 Asteross NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
445061 28/07/2018 20:46:10 an NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
444811 27/07/2018 17:37:53 Bad_Cong_Tu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
438783 06/07/2018 10:57:56 chaukhanh2003 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
436891 26/06/2018 16:53:25 iostream NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
435911 22/06/2018 15:12:09 reset NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2604 KB
431543 08/06/2018 16:16:23 MiuKy NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
430692 05/06/2018 15:46:16 phantrongtan1702 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
430690 05/06/2018 15:44:52 xuanhonvn123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
430680 05/06/2018 15:23:27 doanthanhnhat0510 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
430555 05/06/2018 08:53:43 reset NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
427904 29/05/2018 08:38:55 trungtt123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
427003 25/05/2018 09:04:02 tuanmc09 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2824 KB
424497 13/05/2018 14:55:11 dungdq2002 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
424476 13/05/2018 12:59:18 sruletheworld NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Python 3 Accepted 62 ms 6492 KB
424168 11/05/2018 22:28:57 vantho1298 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
424162 11/05/2018 22:25:31 vantho1298 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
424159 11/05/2018 22:16:33 vantho1298 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
424158 11/05/2018 22:13:21 vantho1298 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
420799 24/04/2018 00:42:02 bibinguyen NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
419783 20/04/2018 19:47:48 dangkhoa_pascal NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
416179 11/04/2018 22:27:18 tronghk14 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
414890 08/04/2018 17:20:23 vinhntndu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
409946 27/03/2018 12:26:40 start008 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
406570 19/03/2018 20:16:27 thao1234 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2812 KB
394120 04/02/2018 14:16:29 vuong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
393910 03/02/2018 10:02:39 duongbp1990 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
393894 03/02/2018 09:06:12 coderkcdhv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 2436 KB
393410 01/02/2018 16:18:22 NamDo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
393409 01/02/2018 16:18:13 gtneopuv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
393385 01/02/2018 15:11:58 xuanvuong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
393212 01/02/2018 07:22:26 Quân1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2796 KB
393209 01/02/2018 07:18:15 Tunga1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
379556 31/12/2017 15:29:03 huy9a1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
376324 18/12/2017 23:42:56 trangs NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
374208 12/12/2017 11:00:35 christzy NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
372032 05/12/2017 10:52:57 mrlihd NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
370801 03/12/2017 12:17:07 namtao97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
370148 01/12/2017 21:03:43 tranmanhdat3006 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2412 KB
364178 22/11/2017 14:56:51 thanhquang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
364025 22/11/2017 09:21:10 dinhthanhnga06 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
363754 21/11/2017 19:05:17 hoangtrung080697 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
359257 13/11/2017 20:53:06 nguyendinhtin27011998 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
358367 12/11/2017 18:39:22 freepascal NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
349111 31/10/2017 08:20:00 hoan2k1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
347453 28/10/2017 22:02:12 NhatKhanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
347307 28/10/2017 19:56:59 huytmdj NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
341418 20/10/2017 23:02:35 dqhn123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
340029 19/10/2017 09:42:51 linhbeo1210 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
336650 14/10/2017 23:07:13 ares NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
335022 12/10/2017 20:15:31 masterv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
333323 10/10/2017 16:44:09 caovantheanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
327088 01/10/2017 21:16:44 Deepsea NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
319895 20/09/2017 10:06:43 leducan1110 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
316308 13/09/2017 09:51:06 duongtc1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
316252 12/09/2017 23:40:50 8man NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
315457 11/09/2017 14:55:25 fcpnh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
313588 06/09/2017 21:23:01 vhoang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
313080 05/09/2017 14:38:51 anhbannho147vn NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
310184 28/08/2017 16:06:49 nguyenducthai1312 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
308464 24/08/2017 00:08:43 parkouryb NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1744 KB
304851 15/08/2017 14:15:56 Nhokkz NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
304841 15/08/2017 13:50:48 reset NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
303302 11/08/2017 14:54:11 anh76qn NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
301804 07/08/2017 14:36:25 frostpixel NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
298637 25/07/2017 14:12:35 minhthu20201 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2812 KB
292613 04/07/2017 01:33:43 okeomachnha NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
288140 15/06/2017 14:55:45 MINHKHANG NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2512 KB
282965 24/05/2017 20:11:36 tuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
282963 24/05/2017 20:08:45 tuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
275043 01/05/2017 22:15:36 123B NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
274357 28/04/2017 15:41:30 tuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2216 KB
272969 23/04/2017 03:38:37 Disconnect NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
272838 22/04/2017 16:56:05 duyqnguyenle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
271220 16/04/2017 14:31:50 tranthanhhai NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
266167 02/04/2017 16:53:49 tiny NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
265791 01/04/2017 20:23:05 tansang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
265598 01/04/2017 08:56:18 vdn1999bxvp NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 2456 KB
262241 23/03/2017 08:15:42 nkduc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
261568 21/03/2017 17:44:07 nguyenhaan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2764 KB
255767 07/03/2017 22:31:09 honghoa2k2z NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
254424 04/03/2017 08:01:00 duyvtvp1919 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
251103 22/02/2017 19:34:50 vphuong214 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
243349 27/01/2017 12:48:01 SlothSe7en NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
243293 26/01/2017 23:32:11 linhlrx NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
241395 15/01/2017 09:57:43 doanthetai2005 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
238790 06/01/2017 21:29:18 ARSENAL1886 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
235842 26/12/2016 15:10:24 saladiweslo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
235572 25/12/2016 10:45:07 phbhan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
231994 13/12/2016 16:03:21 ducmanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
229206 05/12/2016 21:07:46 nhquanqt NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
227960 02/12/2016 09:02:58 hoanqq123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
227848 01/12/2016 21:33:16 actionboyvn NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
227828 01/12/2016 21:09:45 tienlocak14 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
227822 01/12/2016 21:01:52 hihihil2010 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
227412 30/11/2016 21:20:40 hoainam NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
227364 30/11/2016 20:34:09 chaats NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
226502 29/11/2016 00:54:46 sony NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
225552 27/11/2016 11:19:46 truongtv28 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
222077 22/11/2016 12:00:06 tanloitdmu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2620 KB
222074 22/11/2016 11:49:50 tanloitdmu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
222061 22/11/2016 11:07:12 khoinguyentdmu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2236 KB
222060 22/11/2016 11:07:00 khoinguyentdmu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
221845 21/11/2016 22:27:34 ducquynhfptk12 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
220130 18/11/2016 20:43:58 pnduc1109 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
217196 14/11/2016 17:07:40 doquangduc71 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
215265 12/11/2016 10:12:52 anhducpn67 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
215264 12/11/2016 10:12:20 tqhuy2502 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
214370 10/11/2016 20:06:42 boychienga1234 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
214366 10/11/2016 20:04:41 boychienga1234 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2724 KB
211417 05/11/2016 15:01:51 HVDInh33 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
210052 03/11/2016 01:55:38 oOovWvoOo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
209612 02/11/2016 16:10:43 tranleduy1233 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
209354 02/11/2016 08:26:46 khoaat NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
208018 31/10/2016 02:59:53 o0985950397 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
203024 23/10/2016 19:10:57 nguyenthang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
202109 23/10/2016 15:54:11 anhpro96 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
202077 23/10/2016 15:08:10 LHP NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
199171 19/10/2016 10:38:39 duckunzz NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
198455 18/10/2016 10:40:34 giacacluong323 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
196238 14/10/2016 16:26:25 hoangducsmagic NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
194365 12/10/2016 08:09:49 songlahyvong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
194335 12/10/2016 02:19:55 junlexo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
192955 11/10/2016 10:07:08 hungdhv97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
189175 06/10/2016 21:23:42 phungvitrung NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1672 KB
187232 03/10/2016 20:37:53 nkt95bg NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
184395 29/09/2016 08:01:12 quanghsprovp NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
177503 16/09/2016 14:39:49 letuannghia194 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
171374 07/09/2016 20:39:10 4everkaka NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
168474 02/09/2016 22:50:23 awatjkim NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
165127 24/08/2016 10:22:17 qtuan140101 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
163921 20/08/2016 20:47:45 thaiuit NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163266 18/08/2016 12:09:19 dahaodl NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
162975 17/08/2016 10:44:08 damsanchv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
154931 25/07/2016 22:36:20 phan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154929 25/07/2016 22:30:16 phan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
152201 16/07/2016 08:03:56 caothesan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
152053 15/07/2016 13:56:43 thienlong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1296 KB
144914 16/06/2016 21:03:59 proxike NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
143715 14/06/2016 21:32:45 belphegor102 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
143575 14/06/2016 11:07:40 hunterhieu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
142335 08/06/2016 08:30:19 nguyenxuanhaa3 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
141111 02/06/2016 23:32:08 trivonhan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 1740 KB
139438 30/05/2016 16:16:24 mycountry NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
137113 22/05/2016 11:54:45 Comrade NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
136043 15/05/2016 10:51:02 ngonamduonghl NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136042 15/05/2016 10:48:55 thumieu88 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136039 15/05/2016 10:32:25 huonguyen NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1668 KB
132382 18/04/2016 00:05:52 khangtran NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2060 KB
128203 31/03/2016 13:24:36 emlahoagio NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
125868 19/03/2016 14:26:10 tienthanh214 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
123551 07/03/2016 21:37:21 TQT NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123297 06/03/2016 14:01:21 ntanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123291 06/03/2016 13:37:45 lvdo92 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
116607 03/02/2016 12:25:02 dqhungdl NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
114415 25/01/2016 15:03:55 caoduytinh1999 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114408 25/01/2016 14:58:05 dkhtuan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114405 25/01/2016 14:57:15 phamnhi NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114398 25/01/2016 14:53:35 linhnguyen NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
110704 06/01/2016 11:22:56 tiabennita NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110480 05/01/2016 15:19:41 hth20082000 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
109857 01/01/2016 23:56:49 sonhn99 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109488 30/12/2015 19:07:04 sesshomalong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
101042 04/12/2015 15:16:19 huynhduy_hmd NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1196 KB
100953 04/12/2015 09:08:29 anhvu_cbl NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100647 02/12/2015 22:56:54 cyan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100626 02/12/2015 21:51:09 tranquockhanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100150 30/11/2015 15:25:05 minhem1231 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
100147 30/11/2015 15:10:26 hanhlv270597 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
96212 21/11/2015 18:34:30 thanhday132 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
95093 19/11/2015 08:54:36 MTAnewbie NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
94102 17/11/2015 07:52:57 anvodacu0112 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 31 ms 1520 KB
93286 15/11/2015 21:31:23 loveTforever NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
93262 15/11/2015 21:05:33 bqlong2k NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
90588 10/11/2015 17:03:24 habelle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90582 10/11/2015 16:48:16 habelle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90575 10/11/2015 16:44:38 habelle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90572 10/11/2015 16:41:11 habelle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
90558 10/11/2015 16:26:52 habelle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
90551 10/11/2015 16:22:34 habelle NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 46 ms 1576 KB
90448 10/11/2015 09:48:17 psucoder NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Java 8 Accepted 187 ms 14356 KB
86778 02/11/2015 02:20:31 Hhcckqnl NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1160 KB
86085 31/10/2015 00:25:59 chalker NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
82404 23/10/2015 21:48:06 Khoidaik NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Python 2 Accepted 62 ms 1584 KB
82087 22/10/2015 22:42:10 phuc_doan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
80350 19/10/2015 15:08:56 nguvaho NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1252 KB
79253 16/10/2015 08:28:43 ngoclylc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
78845 15/10/2015 08:46:18 UiM NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1364 KB
78785 15/10/2015 00:19:07 hoangthongvo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
78784 15/10/2015 00:18:23 hoangthongvo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
78165 12/10/2015 21:53:04 angelo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
78091 12/10/2015 19:53:21 ThienCoder NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
77994 12/10/2015 15:28:31 toan411998 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 1136 KB
76650 08/10/2015 21:52:22 ngocchau2603 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
76069 07/10/2015 21:33:35 Cherry NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
72651 04/10/2015 17:43:37 tranvthanhson NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
61864 08/09/2015 20:06:50 huynhnhat NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
61861 08/09/2015 19:50:14 miltonbw NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
61851 08/09/2015 17:31:55 phuleethanh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
61223 06/09/2015 12:07:30 MTAZero NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
60534 04/09/2015 16:57:21 Nguyenthaihoc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
60452 04/09/2015 10:54:15 wInD_MtA NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
50398 07/08/2015 10:39:40 ktlt2014 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1636 KB
50170 05/08/2015 11:52:42 ktlt2014 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
50120 05/08/2015 10:41:09 ktlt2014 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1660 KB
49760 01/08/2015 23:53:42 npltv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
48387 21/07/2015 21:08:44 tuank55 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
43629 27/06/2015 00:10:15 hungngoquoc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
43226 24/06/2015 16:01:11 hinodi_1998 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2876 KB
42856 22/06/2015 12:24:57 mrtan_lovelife NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
42855 22/06/2015 12:20:47 mrtan_lovelife NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
40900 13/06/2015 11:58:51 only_love97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
39683 09/06/2015 14:29:54 nghethuat102 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
39505 06/06/2015 21:45:19 nhutrg1998 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
39348 04/06/2015 00:30:22 nguyenmanhthien NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
39313 03/06/2015 22:18:05 yogathanh99 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 0 ms 2880 KB
38222 31/05/2015 09:46:09 romqn1999 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
37968 29/05/2015 21:25:55 the_c NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
36471 24/05/2015 18:30:22 ngan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 1620 KB
36227 22/05/2015 01:21:42 farmerboy NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
34275 11/05/2015 15:16:54 middlest NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
32013 28/04/2015 20:50:46 mikelhpdatke NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
31188 23/04/2015 09:56:28 lamnguyen NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
31185 23/04/2015 09:54:00 nxphuc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
27442 15/04/2015 20:37:31 phamtan11 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
27041 11/04/2015 20:54:49 trungvt130584 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
27040 11/04/2015 20:53:31 trungvt130584 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1704 KB
24164 22/03/2015 21:09:27 kieuquocdat123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
21230 13/03/2015 23:34:13 OOO NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
15732 07/03/2015 23:22:32 AresGod NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 624 KB
15168 05/03/2015 20:33:44 tuongquan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15167 05/03/2015 20:26:42 TiChuot97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
15155 05/03/2015 18:50:20 codelagi NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
14180 01/03/2015 10:04:50 xxxyyyzzz NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 564 KB
11442 03/02/2015 20:21:59 conglinh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
11440 03/02/2015 19:51:48 maithu55 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 756 KB
11254 28/01/2015 09:46:38 bengoc NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10476 18/01/2015 18:22:40 stepde14 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
10458 18/01/2015 15:40:39 phuchoahodo NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
10395 17/01/2015 22:34:17 vinguyentruong NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10321 17/01/2015 11:01:26 marj8995 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 552 KB
10268 16/01/2015 22:32:20 voquocthang NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 560 KB
10040 15/01/2015 19:12:20 haituanth2 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 616 KB
9944 15/01/2015 04:48:28 stepde15 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 218 ms 5696 KB
9933 15/01/2015 00:05:34 Trung123 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 552 KB
9929 14/01/2015 23:58:43 dinhvanduy7895 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
9928 14/01/2015 23:58:11 dinhvanduy7895 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
9912 14/01/2015 22:55:24 thanhbinh0995 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
Back to Top