Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737754 28/03/2020 07:08:35 lucky_boy KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 750 ms 2612 KB
737388 26/03/2020 21:07:44 0842020263 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 875 ms 4164 KB
737039 25/03/2020 15:59:01 ldn694 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
735726 21/03/2020 10:33:23 cyber_coder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2560 KB
735722 21/03/2020 10:03:15 vanphuc2409 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 343 ms 1896 KB
735721 21/03/2020 09:59:23 vanphuc2409 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 375 ms 1896 KB
731339 11/03/2020 20:59:25 Love KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 328 ms 1960 KB
729990 07/03/2020 12:56:36 minhthi28 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2808 KB
727564 01/03/2020 15:12:17 hlsclan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2628 KB
727554 01/03/2020 14:45:59 tienloc_tvn KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 4264 KB
725328 24/02/2020 23:24:00 nhattuan722 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 2572 KB
724191 22/02/2020 18:43:29 quoclan99 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 312 ms 2600 KB
723324 20/02/2020 17:32:51 ntquoc263 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 953 ms 2576 KB
723319 20/02/2020 17:28:10 ntquoc263 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 718 ms 2576 KB
723318 20/02/2020 17:27:36 ntquoc263 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2576 KB
723245 20/02/2020 15:33:38 khanhld KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 703 ms 1920 KB
723238 20/02/2020 15:20:55 tuanvip069 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 375 ms 2804 KB
723109 20/02/2020 10:55:36 xuanhuan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2804 KB
723103 20/02/2020 10:51:50 quochuong2006 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2804 KB
723053 20/02/2020 10:09:44 my147 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2804 KB
723037 20/02/2020 09:45:21 minhratnhat KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2804 KB
723036 20/02/2020 09:44:06 ltmhuy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2804 KB
723029 20/02/2020 09:39:32 viethaofpc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2804 KB
722982 20/02/2020 07:30:47 lethienquan28052006 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 484 ms 2792 KB
722976 20/02/2020 04:46:45 quachtridat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 2488 KB
722960 19/02/2020 23:32:08 trong123123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 500 ms 2788 KB
720211 14/02/2020 20:44:27 tiendung2306 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 328 ms 2708 KB
719777 13/02/2020 21:53:02 I_love_Linh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2764 KB
719114 12/02/2020 16:25:47 Lucifer KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2900 KB
719095 12/02/2020 15:57:18 Lucifer KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2900 KB
718282 11/02/2020 07:46:57 winterrr KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 562 ms 2880 KB
718077 10/02/2020 19:46:09 phgquynh2208 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2896 KB
718069 10/02/2020 19:21:07 kimcuong_tvn KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2896 KB
717968 10/02/2020 16:20:45 kimngan_tvn KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2872 KB
717966 10/02/2020 16:19:35 Sơna1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2736 KB
717658 10/02/2020 08:03:36 novaphoenix KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2908 KB
716446 07/02/2020 18:44:01 whoisthatguy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 546 ms 2908 KB
715507 06/02/2020 14:25:38 Quang249 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2996 KB
715470 06/02/2020 13:02:50 0343249261 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 546 ms 2896 KB
715469 06/02/2020 13:02:21 0343249261 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 546 ms 2896 KB
715467 06/02/2020 13:01:00 0343249261 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2896 KB
715440 06/02/2020 12:23:51 anhkhoa09032004 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2896 KB
713408 02/02/2020 14:30:20 emLaNewBie KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 312 ms 2708 KB
709743 25/01/2020 09:44:10 minhtriet2903 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 750 ms 2584 KB
709584 24/01/2020 16:02:40 MinBaoTT KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2820 KB
709578 24/01/2020 15:54:22 manhender KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 734 ms 1912 KB
709540 24/01/2020 13:35:59 haupas KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2564 KB
708206 21/01/2020 20:30:52 HackerMan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 703 ms 2548 KB
705847 16/01/2020 18:35:40 watanabe2804 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 890 ms 2636 KB
704719 14/01/2020 16:30:12 huytool KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 875 ms 2632 KB
703694 12/01/2020 19:36:55 minhquan052003 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 921 ms 2776 KB
703632 12/01/2020 17:40:05 nguyenhoainam KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 953 ms 2776 KB
702024 10/01/2020 09:39:50 gn123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2876 KB
701997 10/01/2020 08:45:17 dangdinhkhiem KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 531 ms 2876 KB
701842 09/01/2020 22:43:59 hieutvtt KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 4308 KB
701632 09/01/2020 16:49:53 gn123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2876 KB
700091 07/01/2020 13:09:25 ntphong KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2808 KB
699662 06/01/2020 23:48:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 875 ms 2708 KB
699659 06/01/2020 23:46:05 ntphong KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2840 KB
699066 06/01/2020 11:27:19 khanhnhat123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2860 KB
699060 06/01/2020 11:23:19 ishokusogiria KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2860 KB
693692 26/12/2019 21:21:32 tuanmapun KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2852 KB
692968 25/12/2019 08:28:31 duyluan3110 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 906 ms 2756 KB
691963 22/12/2019 18:25:08 sendmylove123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 875 ms 2752 KB
691233 20/12/2019 21:25:47 mrzin703 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 875 ms 2700 KB
688937 15/12/2019 20:19:43 hoangmanh123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2628 KB
687757 12/12/2019 21:45:45 vhskillpro KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1892 KB
680721 26/11/2019 22:44:32 quoclan99 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 2020 KB
677242 21/11/2019 23:05:01 omgursocute KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2604 KB
676930 21/11/2019 14:32:52 congcanhlnq KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 781 ms 2648 KB
676185 19/11/2019 16:29:01 unglinh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 984 ms 2640 KB
676183 19/11/2019 16:28:45 unglinh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2640 KB
675937 19/11/2019 00:23:25 canhtoannct KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2852 KB
673694 14/11/2019 15:15:34 NQT1998 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2632 KB
669338 06/11/2019 10:36:08 hitu1903 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 2664 KB
667009 02/11/2019 03:05:57 ogit403 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 3412 KB
666945 01/11/2019 23:02:01 trungkienthcsyenlac KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2908 KB
660810 22/10/2019 11:01:58 Fidisk KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2912 KB
659469 18/10/2019 22:58:55 ngoctuannguyen KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2024 KB
659082 17/10/2019 21:34:39 red KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 843 ms 2792 KB
658347 16/10/2019 15:50:54 nguyentrantien2002 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 875 ms 2796 KB
657971 15/10/2019 19:00:10 hoangviethang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 718 ms 2024 KB
657628 14/10/2019 23:01:45 MaMoi KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 3940 KB
655715 11/10/2019 12:34:56 tahoangquan2 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 562 ms 2888 KB
650370 03/10/2019 15:22:58 haiprot1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 2588 KB
650223 03/10/2019 11:22:01 ntoan199 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 343 ms 2668 KB
649254 01/10/2019 23:39:03 kuzuma245 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2572 KB
647499 28/09/2019 12:43:00 18T1021208 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 2600 KB
646069 25/09/2019 20:12:37 pmt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 812 ms 2580 KB
644719 23/09/2019 09:14:52 Be_happy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2836 KB
642037 18/09/2019 23:14:43 sang123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 1936 KB
641656 18/09/2019 15:35:51 lethienquan28052006 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2824 KB
641208 18/09/2019 07:32:00 thienkun KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2820 KB
641114 17/09/2019 22:31:50 canhtoannct KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2880 KB
637981 13/09/2019 15:15:35 duth KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 1996 KB
636232 11/09/2019 12:16:58 ct390 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 546 ms 2860 KB
636004 10/09/2019 21:30:30 queanh0220 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 890 ms 2580 KB
635947 10/09/2019 18:05:39 gbking2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2860 KB
635930 10/09/2019 16:39:08 thanhthien123123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2860 KB
635176 09/09/2019 10:28:00 khiem123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2024 KB
633718 07/09/2019 21:50:54 khanhkjhave KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2916 KB
632781 05/09/2019 17:04:29 hiepthuong KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2560 KB
629015 27/08/2019 12:49:45 funcolor KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 140 ms 2636 KB
624946 22/08/2019 09:46:24 lethimytien KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2792 KB
624941 22/08/2019 09:45:06 thuy_quynh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
624399 20/08/2019 20:59:54 lnatuan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2832 KB
624389 20/08/2019 20:28:01 omlgg KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 484 ms 2912 KB
623391 18/08/2019 08:23:52 hoatmt KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 484 ms 2836 KB
623344 17/08/2019 23:23:32 thaolinh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2828 KB
620633 14/08/2019 07:48:20 nguyetanh10102005 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 3084 KB
619775 11/08/2019 20:03:08 hongphongthp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 859 ms 2688 KB
619151 09/08/2019 21:49:53 trandat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 1904 KB
617955 07/08/2019 16:05:12 vuong123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 593 ms 2848 KB
609533 23/07/2019 09:49:26 dfwapekko KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
605382 11/07/2019 09:09:07 trieutanhung93 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 4116 KB
605381 11/07/2019 09:07:48 trieutanhung93 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 4116 KB
604230 08/07/2019 14:42:24 nghiagiap123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 3244 KB
603263 05/07/2019 01:03:08 minhhieu092 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 2632 KB
603088 04/07/2019 17:27:18 flower KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 718 ms 1948 KB
603061 04/07/2019 16:49:52 trongluan2809 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2624 KB
602907 04/07/2019 09:35:25 LuongLegend KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 7512 KB
602851 04/07/2019 01:08:55 nguyenthao KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 2612 KB
602649 03/07/2019 16:24:27 supertato KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2668 KB
602623 03/07/2019 15:54:50 supertato KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 875 ms 2668 KB
602600 03/07/2019 15:30:58 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 703 ms 2020 KB
602593 03/07/2019 15:27:21 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 703 ms 2020 KB
602586 03/07/2019 15:19:48 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 765 ms 2020 KB
602585 03/07/2019 15:19:17 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 984 ms 2020 KB
602584 03/07/2019 15:18:50 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2020 KB
602583 03/07/2019 15:18:29 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 765 ms 2020 KB
602582 03/07/2019 15:17:59 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 750 ms 2020 KB
602581 03/07/2019 15:17:24 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2020 KB
602579 03/07/2019 15:16:37 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 812 ms 2020 KB
602578 03/07/2019 15:14:54 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 953 ms 2024 KB
602577 03/07/2019 15:14:27 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 937 ms 2024 KB
602575 03/07/2019 15:13:37 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 734 ms 2024 KB
602573 03/07/2019 15:13:09 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 2020 KB
602572 03/07/2019 15:12:29 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2020 KB
602571 03/07/2019 15:12:12 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 765 ms 2020 KB
602570 03/07/2019 15:11:54 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2020 KB
602568 03/07/2019 15:09:51 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 3424 KB
602567 03/07/2019 15:09:35 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3424 KB
602566 03/07/2019 15:09:07 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3424 KB
602564 03/07/2019 15:08:44 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 3444 KB
602563 03/07/2019 15:06:59 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3248 KB
602562 03/07/2019 15:06:36 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 609 ms 3436 KB
602561 03/07/2019 15:06:08 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3284 KB
602559 03/07/2019 15:05:32 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 3400 KB
602558 03/07/2019 15:04:46 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 3256 KB
602556 03/07/2019 15:04:18 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3276 KB
602555 03/07/2019 15:03:51 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3260 KB
602554 03/07/2019 15:03:30 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3256 KB
602553 03/07/2019 15:02:59 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3260 KB
602552 03/07/2019 15:02:25 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3264 KB
602549 03/07/2019 15:01:52 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3240 KB
602548 03/07/2019 15:01:23 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 609 ms 3436 KB
602547 03/07/2019 15:00:59 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3240 KB
602546 03/07/2019 15:00:23 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3236 KB
602544 03/07/2019 14:59:07 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 3448 KB
602540 03/07/2019 14:56:12 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 3456 KB
602532 03/07/2019 14:50:58 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3220 KB
602530 03/07/2019 14:49:27 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 515 ms 3228 KB
602529 03/07/2019 14:47:53 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 703 ms 3456 KB
602528 03/07/2019 14:47:14 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 703 ms 3456 KB
602527 03/07/2019 14:46:29 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 671 ms 3456 KB
602526 03/07/2019 14:43:02 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 3356 KB
602524 03/07/2019 14:42:18 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 3444 KB
602522 03/07/2019 14:40:04 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 3396 KB
602521 03/07/2019 14:39:19 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 546 ms 3448 KB
602518 03/07/2019 14:36:49 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 3456 KB
602517 03/07/2019 14:33:43 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 3448 KB
602516 03/07/2019 14:33:09 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 718 ms 3448 KB
602514 03/07/2019 14:32:34 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 3448 KB
602513 03/07/2019 14:30:44 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 718 ms 3448 KB
602510 03/07/2019 14:29:35 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 906 ms 3444 KB
602499 03/07/2019 14:21:48 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2020 KB
602495 03/07/2019 14:18:31 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2020 KB
602494 03/07/2019 14:17:25 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2020 KB
602493 03/07/2019 14:15:24 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 875 ms 2020 KB
602490 03/07/2019 14:13:44 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2020 KB
602488 03/07/2019 14:12:27 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2020 KB
602486 03/07/2019 14:09:38 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2676 KB
602482 03/07/2019 14:06:14 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2676 KB
602481 03/07/2019 14:04:16 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2676 KB
602479 03/07/2019 14:02:54 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 937 ms 2676 KB
602477 03/07/2019 14:02:05 LeeVanHiep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 2768 KB
602421 03/07/2019 10:30:02 boy_kute_pro KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 4600 KB
601211 30/06/2019 08:17:20 TIN10_VUTRINHHOANG KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2676 KB
597876 24/06/2019 13:38:54 baobao07 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2644 KB
597874 24/06/2019 13:37:10 baobao07 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 812 ms 2644 KB
595089 18/06/2019 19:55:30 cyrocs258 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 3120 KB
594371 17/06/2019 14:42:54 ngoctit KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 781 ms 1964 KB
593456 14/06/2019 23:26:22 trungnguyenlak2003 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 1916 KB
590946 07/06/2019 22:41:41 huuthien198zz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2680 KB
590860 07/06/2019 17:34:16 Hàoa1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 2012 KB
589573 03/06/2019 18:12:44 vokhanhan25 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 3044 KB
587216 27/05/2019 21:03:58 hoktro KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 1908 KB
586279 24/05/2019 21:27:40 hh1305 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 2676 KB
586116 24/05/2019 09:51:42 KayTran KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2888 KB
586065 23/05/2019 21:40:35 tuananh778999 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 1996 KB
583727 17/05/2019 08:13:31 vuonghuyen2006 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 531 ms 2848 KB
580392 04/05/2019 20:52:13 trung5kvshthlnqk38b KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2896 KB
579436 02/05/2019 16:54:22 rimuru KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2668 KB
575665 20/04/2019 21:50:13 thống KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 515 ms 2908 KB
569082 04/04/2019 07:37:49 karasu KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2920 KB
568641 03/04/2019 08:56:07 phuonghoa KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2856 KB
568135 02/04/2019 00:05:49 BoB KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 3804 KB
567492 31/03/2019 07:58:49 nguyenhau KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2892 KB
566843 29/03/2019 09:23:33 duycqt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 390 ms 3420 KB
566838 29/03/2019 09:18:56 duycqt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 625 ms 2640 KB
566837 29/03/2019 09:18:27 MINHKHANG KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 625 ms 2640 KB
565300 26/03/2019 23:46:17 buidinhpham2004 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 78 ms 2796 KB
562869 21/03/2019 08:29:50 tuancqt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 1888 KB
561015 16/03/2019 08:57:37 BanManiac KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 3016 KB
560983 16/03/2019 07:28:37 ducminhtrinh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2928 KB
560921 15/03/2019 23:04:39 ngocminhta KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2848 KB
560112 14/03/2019 09:28:18 irisus123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2876 KB
560111 14/03/2019 09:27:34 irisus123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 203 ms 2876 KB
560110 14/03/2019 09:27:06 irisus123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2876 KB
560077 14/03/2019 09:06:50 asdfghjklass KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
560064 14/03/2019 08:51:03 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
560061 14/03/2019 08:49:44 hanluc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2876 KB
559391 12/03/2019 22:28:15 nguyenvu KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2880 KB
559368 12/03/2019 22:05:03 quyhugo158 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2880 KB
559325 12/03/2019 21:23:30 leviettttnh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2880 KB
554871 05/03/2019 06:10:25 phungduyminh1802 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2836 KB
554544 04/03/2019 08:11:24 minhtrieutvn KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 4268 KB
554542 04/03/2019 08:06:46 h_giaotvn KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 26408 KB
553695 02/03/2019 07:52:10 ffrederick KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 546 ms 1948 KB
553038 28/02/2019 21:43:18 namlawng123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 562 ms 2664 KB
552425 27/02/2019 21:17:09 tuankhoa2908 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 562 ms 2672 KB
548819 20/02/2019 12:23:06 thecuongthehieu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2036 KB
547477 16/02/2019 19:02:39 goatdoheo KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 4284 KB
544371 09/02/2019 14:18:27 caikimdat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 531 ms 2744 KB
543147 03/02/2019 21:23:06 NoFace KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 562 ms 2664 KB
542881 03/02/2019 01:38:41 conmeocon KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 2788 KB
542632 02/02/2019 10:10:13 biabeogo147 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2920 KB
542256 31/01/2019 21:44:37 jdkun123258TDMU KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 562 ms 2804 KB
542008 30/01/2019 19:20:21 bk201 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2016 KB
541872 30/01/2019 14:09:55 xiabui KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 531 ms 2720 KB
541600 29/01/2019 14:20:58 lehoang KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 2868 KB
541598 29/01/2019 14:18:23 lehoang KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2868 KB
539091 21/01/2019 21:49:23 uchiha KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2764 KB
536474 14/01/2019 22:57:53 MonsterTTRR_6a3_2006 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 2620 KB
534316 10/01/2019 19:06:52 anhnguyen123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2736 KB
531700 06/01/2019 14:59:11 Kieuthienquyyl KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2912 KB
526888 11/12/2018 18:18:07 tcoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 2800 KB
526243 10/12/2018 18:24:17 nakrothpro KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2908 KB
525531 08/12/2018 21:02:01 vanduc8a3 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2908 KB
524754 07/12/2018 07:25:24 hachanh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2908 KB
522233 01/12/2018 19:54:48 Anh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2248 KB
522151 01/12/2018 17:43:41 Anh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 78 ms 2264 KB
520412 27/11/2018 12:50:13 huynhvanphu102 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 2820 KB
519449 25/11/2018 16:16:00 Backtracking KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 2624 KB
516738 21/11/2018 14:21:05 khoinguyentdmu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2620 KB
516737 21/11/2018 14:18:36 khoinguyentdmu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
511112 13/11/2018 21:39:27 quocdongqh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
509767 12/11/2018 07:52:05 kakaka KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 625 ms 2652 KB
509746 12/11/2018 00:11:44 hanhien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2584 KB
509607 11/11/2018 21:21:58 tadat216 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 218 ms 2672 KB
508299 09/11/2018 16:09:30 minhth_1412 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 437 ms 3924 KB
506914 07/11/2018 19:02:27 hduoc2003 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 203 ms 2632 KB
506912 07/11/2018 19:02:01 hduoc2003 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 234 ms 2632 KB
506587 07/11/2018 09:31:55 nhatanh10102005 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 2892 KB
502067 01/11/2018 00:23:59 viethoang99 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 1952 KB
497695 25/10/2018 15:06:16 hoangducsmagic2 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 625 ms 2024 KB
496995 24/10/2018 19:25:03 vanan9205 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2876 KB
496442 23/10/2018 21:35:45 ngobao KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 1940 KB
495107 21/10/2018 17:58:12 btappmedia KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 625 ms 2784 KB
493911 19/10/2018 13:41:44 hitu05 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 390 ms 3968 KB
491553 17/10/2018 12:15:41 lehoang KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2812 KB
491540 17/10/2018 11:15:43 hitu03 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 1916 KB
489415 14/10/2018 21:53:31 baldragon KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 625 ms 4092 KB
483389 08/10/2018 21:06:05 missfamily97 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 1972 KB
482604 07/10/2018 14:37:47 nguyenvantien0903 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 1992 KB
481450 05/10/2018 20:58:18 hoangteo0103 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2588 KB
481177 05/10/2018 15:52:48 hoangthuc701 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 3520 KB
479888 04/10/2018 09:48:51 hitu08 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 781 ms 2540 KB
479779 03/10/2018 23:29:24 12hooks KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 3548 KB
479157 02/10/2018 23:53:50 hitu01 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2632 KB
476058 28/09/2018 20:02:56 hieunguyenthi KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2604 KB
473164 24/09/2018 22:26:08 hitu07 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2628 KB
472764 24/09/2018 10:52:40 hitu02 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 1972 KB
472763 24/09/2018 10:50:02 hitu02 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 671 ms 1972 KB
472733 24/09/2018 09:35:18 viet2805 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 4184 KB
472725 24/09/2018 09:29:08 pks0v1p KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 781 ms 2620 KB
472125 23/09/2018 00:24:55 long_thathu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1960 KB
472119 23/09/2018 00:19:53 long_thathu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 1992 KB
472072 22/09/2018 22:55:43 phamanmaithao10 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 265 ms 2632 KB
471589 22/09/2018 00:12:30 cotyey KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 265 ms 2632 KB
471452 21/09/2018 20:18:26 vikhangcqt171 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2620 KB
468838 18/09/2018 12:11:16 black_stone KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2756 KB
467803 16/09/2018 10:14:28 minhboybn KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 296 ms 2616 KB
467781 16/09/2018 09:56:01 18120461 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 484 ms 80588 KB
466037 13/09/2018 17:03:34 hoangnghiaviet KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 437 ms 4004 KB
464694 11/09/2018 16:42:25 xikhud KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 609 ms 4184 KB
464693 11/09/2018 16:40:48 xikhud KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 671 ms 4280 KB
464200 10/09/2018 22:23:38 BVs_cớp KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2812 KB
462480 08/09/2018 10:36:12 trungtt123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
458382 01/09/2018 08:28:24 huynhthanhtan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
458381 01/09/2018 08:27:51 huynhthanhtan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 2616 KB
457858 30/08/2018 22:01:45 Minatokaze KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 625 ms 4380 KB
457806 30/08/2018 21:21:34 Meliodas KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1916 KB
456419 28/08/2018 10:08:58 HHHHHHHH KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 4168 KB
455599 25/08/2018 16:13:32 nhanspy KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 687 ms 4236 KB
453764 21/08/2018 16:12:08 ironmank37d KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2916 KB
452378 17/08/2018 21:50:23 LongÇhampion KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 734 ms 2672 KB
452085 17/08/2018 11:02:53 trananhprince KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 1924 KB
452084 17/08/2018 11:02:02 trananhprince KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 1984 KB
447011 04/08/2018 01:25:18 phuongnhi_tran_1206 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 546 ms 2308 KB
446794 03/08/2018 09:01:57 lcnguyendang123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2560 KB
445969 31/07/2018 23:48:10 Asteross KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2860 KB
444610 26/07/2018 21:53:55 duong2 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2840 KB
442988 21/07/2018 21:24:51 paradisebay KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2904 KB
441126 14/07/2018 19:06:01 cyb3 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
439714 10/07/2018 00:42:51 KHOI2611 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2648 KB
438117 02/07/2018 16:32:02 taminhquanno21 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 5704 KB
437401 29/06/2018 06:35:20 iiiiiii125478 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 2692 KB
436804 26/06/2018 10:44:09 zxcvbgt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 203 ms 2704 KB
434040 17/06/2018 16:26:23 thelightvn KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 2804 KB
433565 14/06/2018 22:25:32 abc0o0o KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 562 ms 2800 KB
431550 08/06/2018 16:32:24 MiuKy KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 828 ms 2760 KB
429813 01/06/2018 20:14:15 nhokphuthuy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 5664 KB
427419 26/05/2018 16:55:02 thaibabao KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2664 KB
426842 24/05/2018 14:52:56 tuancanhktpm KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 671 ms 2024 KB
426430 22/05/2018 11:54:35 fake1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 625 ms 2684 KB
425598 17/05/2018 21:18:08 kaitoukid1609 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2912 KB
422166 29/04/2018 16:57:15 TranHoang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 640 ms 2604 KB
420805 24/04/2018 00:53:13 bibinguyen KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 671 ms 2604 KB
420720 23/04/2018 21:35:24 reaper2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2816 KB
420299 22/04/2018 00:04:01 nguyenhaidang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2704 KB
419724 20/04/2018 12:03:54 Quanpro98 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 546 ms 4244 KB
419237 18/04/2018 20:17:34 55555 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 4340 KB
419215 18/04/2018 18:08:29 MeoAmi KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 546 ms 3684 KB
419169 18/04/2018 10:21:16 16122001 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2880 KB
418612 15/04/2018 22:53:49 dangkhoa_pascal KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2924 KB
412654 03/04/2018 09:53:37 __________ KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 812 ms 2628 KB
410330 28/03/2018 09:15:37 thuy12052004 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 4176 KB
410318 28/03/2018 09:04:38 55555 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 4244 KB
408798 24/03/2018 18:10:25 haiyenk98lhp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 1900 KB
407379 21/03/2018 15:27:49 thanh123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2804 KB
405508 15/03/2018 18:49:50 ngocminh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 1996 KB
404812 14/03/2018 10:11:48 mrlihd KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2008 KB
401610 07/03/2018 21:04:49 bach123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 843 ms 1956 KB
399334 28/02/2018 09:51:55 huuthuan13816 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2856 KB
398952 26/02/2018 21:01:37 thao1234 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2876 KB
397985 22/02/2018 15:48:14 truongcoi2001 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2856 KB
397729 21/02/2018 21:29:13 dungdq2002 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 2596 KB
393913 03/02/2018 10:11:14 duongbp1990 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 781 ms 1884 KB
391468 26/01/2018 20:38:42 vinhntndu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2676 KB
388121 21/01/2018 09:09:49 ntd992003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 4344 KB
386934 17/01/2018 22:02:43 chinhhi KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 312 ms 2748 KB
384070 10/01/2018 15:20:44 long123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 2612 KB
384055 10/01/2018 15:01:45 hchocon206 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 328 ms 1956 KB
383279 08/01/2018 20:55:09 luxabu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 875 ms 1996 KB
383156 08/01/2018 15:45:03 minhanhgaru KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 2584 KB
382756 07/01/2018 10:42:54 hoi_lam_gi KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2904 KB
382648 06/01/2018 22:17:43 lotac KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 2004 KB
381159 03/01/2018 08:08:46 tuanhbt133 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2904 KB
381143 03/01/2018 07:52:03 Phandat16 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 375 ms 2908 KB
379372 30/12/2017 20:01:21 changlangtu97 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 312 ms 1928 KB
378720 28/12/2017 21:15:48 tinhhk15 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 859 ms 2620 KB
377696 26/12/2017 12:05:37 votrunghieu9a2 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2892 KB
377489 25/12/2017 09:44:55 doduc2652002 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 3420 KB
377483 25/12/2017 09:18:43 thamtudeptrai007 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 671 ms 3420 KB
374209 12/12/2017 11:00:59 QuỳnhNhư KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2824 KB
374081 11/12/2017 16:26:16 longvt24 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2780 KB
374076 11/12/2017 16:22:37 haxorus2004 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2780 KB
374074 11/12/2017 16:21:16 haxorus2004 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2780 KB
374071 11/12/2017 16:18:59 nguyennhandannnd KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 2780 KB
374069 11/12/2017 16:17:54 anhduy1811 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2780 KB
374068 11/12/2017 16:17:32 chaukhanh2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2780 KB
374067 11/12/2017 16:17:17 shinosuke149 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2780 KB
374066 11/12/2017 16:17:12 haminh2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2780 KB
374065 11/12/2017 16:17:02 hunghz123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2780 KB
374061 11/12/2017 16:16:09 haminh2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2812 KB
374051 11/12/2017 16:12:38 buihoat2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2780 KB
374050 11/12/2017 16:12:35 hunghz123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2812 KB
374046 11/12/2017 16:11:18 buihoat2003 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2780 KB
374045 11/12/2017 16:11:12 hunghz123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2812 KB
370650 02/12/2017 23:31:53 namtao97 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2492 KB
369883 01/12/2017 11:28:54 huyvuhp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 1952 KB
369882 01/12/2017 11:28:05 huyvuhp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 859 ms 1952 KB
368945 29/11/2017 19:51:03 tiendiep9a1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 531 ms 2672 KB
368538 28/11/2017 21:27:24 chuotvip KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2008 KB
365545 24/11/2017 19:12:51 hungga1711 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2624 KB
365486 24/11/2017 15:56:53 huy9a1 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2860 KB
365290 24/11/2017 14:27:45 vinhquana KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 4548 KB
357744 11/11/2017 16:35:51 freepascal KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2912 KB
357637 11/11/2017 15:02:31 minh3chap KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2912 KB
357480 11/11/2017 08:55:04 dungzudd231001 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 406 ms 2676 KB
357194 10/11/2017 19:26:40 quyenmmai KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 625 ms 3444 KB
355114 08/11/2017 09:40:28 hanhhuyenit1619 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 406 ms 2608 KB
349109 31/10/2017 08:18:58 hoan2k1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 875 ms 2640 KB
346586 27/10/2017 15:36:18 reset KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 2648 KB
345920 26/10/2017 17:27:20 hoangtrung080697 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 625 ms 1988 KB
340448 19/10/2017 15:52:20 christzy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 406 ms 2892 KB
339795 18/10/2017 23:03:43 lamvission45 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2892 KB
339784 18/10/2017 22:41:37 qwerty212 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 4032 KB
338930 17/10/2017 19:53:31 tranthanhhai KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
335561 13/10/2017 15:21:45 0000000000 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2900 KB
333100 10/10/2017 09:50:49 caovantheanh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 734 ms 1960 KB
332822 09/10/2017 21:23:02 dinhthanhnga06 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 3404 KB
329153 04/10/2017 22:01:24 masterv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 437 ms 2664 KB
323853 27/09/2017 18:34:21 nhpntz0t KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 843 ms 2684 KB
319697 19/09/2017 21:49:46 isora1996 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 578 ms 7560 KB
318765 17/09/2017 23:19:18 xekoiuxuka KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 4028 KB
318319 17/09/2017 09:45:10 thanhchuongitc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 578 ms 5504 KB
317935 16/09/2017 14:36:13 nguyenkhue86 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 609 ms 7516 KB
317572 15/09/2017 17:16:00 thanhthuy4u KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 359 ms 2620 KB
317181 14/09/2017 21:27:07 nguyenhavi KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 718 ms 2660 KB
316926 14/09/2017 10:26:22 coderkcdhv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2632 KB
315459 11/09/2017 14:57:54 tqhuy2502 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
315430 11/09/2017 14:15:48 vuhongson KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 1984 KB
315343 11/09/2017 09:29:58 vhoang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
315316 11/09/2017 09:13:59 nguyenducthai1312 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2660 KB
314834 10/09/2017 00:06:54 anhbannho147vn KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 671 ms 2648 KB
314725 09/09/2017 20:37:35 tronghk14 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 296 ms 2752 KB
313710 07/09/2017 01:04:49 casaumayman KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2084 KB
310592 29/08/2017 16:28:23 blebleble KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 671 ms 1968 KB
310499 29/08/2017 14:39:31 caubedaumat KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2876 KB
310463 29/08/2017 13:22:58 ABC_XYZ KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2876 KB
310456 29/08/2017 13:03:21 anh76qn KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 281 ms 2628 KB
301491 06/08/2017 08:53:44 hains KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2908 KB
300881 03/08/2017 21:25:32 hungk36b KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
299459 27/07/2017 21:18:06 congthangk36d KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
298262 23/07/2017 21:40:37 minhthu20201 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 171 ms 3716 KB
298248 23/07/2017 21:15:31 giangbabygo123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2904 KB
296171 17/07/2017 10:10:26 dqhn123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 2648 KB
295473 14/07/2017 21:10:57 okeomachnha KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2568 KB
294293 11/07/2017 12:36:53 Nhokkz KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 375 ms 2876 KB
293319 07/07/2017 16:32:02 phuonganh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 375 ms 2876 KB
293310 07/07/2017 16:12:53 Minhduc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 390 ms 2884 KB
288962 18/06/2017 21:05:05 dangcuong_123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 2572 KB
288403 16/06/2017 14:58:22 hoanmalai KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 2720 KB
287140 12/06/2017 09:45:13 zminhthinhsd1 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 4324 KB
286781 10/06/2017 21:46:47 hatuank97lhp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 2624 KB
284174 30/05/2017 11:00:20 frostpixel KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 234 ms 3384 KB
283568 26/05/2017 21:41:38 MINHKHANG KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 2612 KB
282961 24/05/2017 19:59:11 tuan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2716 KB
282959 24/05/2017 19:56:37 tuan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 312 ms 2716 KB
276679 08/05/2017 21:53:53 dats2007 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2644 KB
274804 30/04/2017 22:31:08 omega1100100 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 2560 KB
274337 28/04/2017 12:51:35 tuan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2744 KB
272961 23/04/2017 01:42:35 nguyenducptit KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2636 KB
272960 23/04/2017 01:37:29 nguyenducptit KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2636 KB
272959 23/04/2017 01:33:53 nguyenducptit KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 2636 KB
271165 16/04/2017 11:07:07 azulgrana1 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 4008 KB
271071 16/04/2017 01:05:53 SPJ KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 4436 KB
271055 16/04/2017 00:28:09 nguyenduclam0605 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 296 ms 2684 KB
271044 16/04/2017 00:17:06 nguyenduclam0605 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 2684 KB
267418 05/04/2017 12:49:16 tranlehiep2203 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 406 ms 2548 KB
267291 05/04/2017 08:51:35 iostream KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 421 ms 2548 KB
264680 29/03/2017 10:15:16 huynhdinhhiep KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2884 KB
264310 28/03/2017 14:12:06 nguyenhoangnam KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 4296 KB
262849 24/03/2017 18:50:19 tansang KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2852 KB
262371 23/03/2017 15:50:09 aquawind0130 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 1948 KB
262252 23/03/2017 08:33:49 khoaat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 281 ms 2576 KB
262249 23/03/2017 08:32:31 khoaat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2572 KB
262247 23/03/2017 08:30:56 khoaat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 2744 KB
262226 23/03/2017 08:00:01 duyvtvp1919 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2340 KB
262206 23/03/2017 07:43:13 manhcuongcvp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2676 KB
262196 23/03/2017 07:34:12 awatjkim KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 1968 KB
261427 21/03/2017 09:53:54 nkduc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 2328 KB
260929 19/03/2017 22:42:45 nguyenquyvuong KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 2820 KB
258974 16/03/2017 19:03:36 nguyenquyvuong KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2912 KB
253968 02/03/2017 23:05:12 Adam_Kyle KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 609 ms 2572 KB
253695 01/03/2017 20:55:44 hahpuc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2856 KB
247404 14/02/2017 22:53:41 BoB KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 3112 KB
247401 14/02/2017 22:51:08 BoB KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 3112 KB
246550 12/02/2017 16:02:01 nhannguyen95 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 578 ms 2632 KB
244280 02/02/2017 23:50:24 hoangthuhang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 78 ms 2188 KB
240665 13/01/2017 17:42:24 nvtu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 546 ms 1956 KB
239148 08/01/2017 09:13:35 SlothSe7en KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2900 KB
239061 07/01/2017 23:22:36 linhlrx KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2900 KB
239046 07/01/2017 22:25:00 kazutohbt KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 4332 KB
239040 07/01/2017 22:16:53 uitachi KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 4544 KB
238478 05/01/2017 21:00:40 duyqnguyenle KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 2596 KB
237842 03/01/2017 21:26:47 thanhan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 3080 KB
231875 13/12/2016 12:06:57 huynhtienluc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 3436 KB
229378 06/12/2016 11:51:05 2221113513 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 281 ms 1976 KB
229377 06/12/2016 11:49:53 2221113513 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 609 ms 1964 KB
229373 06/12/2016 11:44:00 2221113513 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 671 ms 1964 KB
226815 29/11/2016 20:34:21 Hieu_sqtt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 1960 KB
224810 26/11/2016 01:01:44 o0985950397 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2644 KB
222537 22/11/2016 22:19:11 NMPACM KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 281 ms 2656 KB
222533 22/11/2016 22:15:34 NMPACM KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 2652 KB
222217 22/11/2016 16:31:10 cuongquep KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2672 KB
221121 20/11/2016 23:19:04 nguyenthang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 312 ms 2676 KB
221086 20/11/2016 22:40:25 LHP KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 296 ms 2020 KB
220912 20/11/2016 13:27:34 anhpro96 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2680 KB
220911 20/11/2016 13:26:53 anhpro96 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2676 KB
220885 20/11/2016 12:06:34 voxuanny32 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 593 ms 2664 KB
217072 14/11/2016 10:46:40 ducquynhfptk12 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2912 KB
214907 11/11/2016 17:54:14 trainer1234 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2484 KB
213568 09/11/2016 10:25:54 dinhtranchien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 578 ms 1960 KB
213362 08/11/2016 21:53:43 ducthanh313 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 359 ms 2860 KB
213249 08/11/2016 19:57:05 Ramaas22 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 562 ms 2916 KB
212001 06/11/2016 18:08:27 tranleduy1233 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 4280 KB
211126 04/11/2016 22:30:54 noatall2404 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 593 ms 2544 KB
210970 04/11/2016 19:46:36 rikimaru161 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 2548 KB
209063 01/11/2016 21:42:14 bjnjucun KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 609 ms 2476 KB
209022 01/11/2016 21:21:12 congtaisqtt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 609 ms 2468 KB
208956 01/11/2016 20:33:30 k4mjk4mjz3 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 1944 KB
207576 30/10/2016 06:14:22 HVDInh33 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 609 ms 2632 KB
206624 28/10/2016 19:52:03 s2lyonking KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 625 ms 2616 KB
204576 25/10/2016 21:19:20 Hieu_sqtt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 609 ms 1952 KB
203356 24/10/2016 04:43:16 nqc290997 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 609 ms 2636 KB
203353 24/10/2016 04:25:33 ititorit KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
197402 16/10/2016 19:38:24 toida12chu KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 343 ms 3096 KB
196423 14/10/2016 20:14:35 nguyensieuv KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 328 ms 2912 KB
194964 12/10/2016 21:11:18 qqq KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 2040 KB
194339 12/10/2016 02:39:55 junlexo KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 859 ms 2040 KB
194338 12/10/2016 02:39:53 junlexo KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 890 ms 2040 KB
194297 11/10/2016 23:41:23 phungvitrung KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2912 KB
194278 11/10/2016 23:05:12 hoangducsmagic KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2912 KB
194092 11/10/2016 19:00:12 phamvankhanh1516 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 828 ms 2032 KB
192841 11/10/2016 01:07:35 thanhthai3457 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 750 ms 2744 KB
192798 10/10/2016 23:19:56 leminhquang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2032 KB
192797 10/10/2016 23:18:09 kok KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 1812 KB
192792 10/10/2016 23:12:26 kok KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 1900 KB
192786 10/10/2016 23:02:37 kok KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 1896 KB
192785 10/10/2016 23:01:30 kok KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2032 KB
192775 10/10/2016 22:48:34 duckunzz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 328 ms 2040 KB
190585 09/10/2016 22:16:39 minhquangsqtt KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 500 ms 2044 KB
190183 08/10/2016 21:42:31 192168120 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 500 ms 2816 KB
188520 05/10/2016 20:25:20 hungdhv97 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 2020 KB
188379 05/10/2016 15:56:06 vphuong214 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 406 ms 2020 KB
186028 01/10/2016 18:21:54 abinh2000 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2912 KB
184946 29/09/2016 21:53:56 ARSENAL1886 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 2012 KB
182367 25/09/2016 22:12:07 nguloik50mta1 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 1980 KB
182354 25/09/2016 22:00:51 hieua2tincvp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 1000 ms 1964 KB
179138 19/09/2016 21:53:22 khieunguyen KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 500 ms 2032 KB
176814 15/09/2016 08:39:55 minhtienst135 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 484 ms 2820 KB
175463 13/09/2016 16:57:50 bachnxepu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 140 ms 1812 KB
171963 08/09/2016 20:11:22 HUT_Manh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 3572 KB
171571 08/09/2016 10:43:55 HUTNguyenDat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 484 ms 2012 KB
171567 08/09/2016 10:36:19 hutvinh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 2012 KB
171259 07/09/2016 14:25:43 itcdeveloper14 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 468 ms 2120 KB
168544 03/09/2016 01:02:50 hoang_95125 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 468 ms 2076 KB
166584 28/08/2016 11:51:42 3lovephuong3 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 3388 KB
165345 24/08/2016 16:21:12 Malin_CHV KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 843 ms 1912 KB
165343 24/08/2016 16:20:07 giacacluong323 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2900 KB
165327 24/08/2016 16:12:09 hieu_chv_10tin KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 375 ms 2040 KB
165321 24/08/2016 16:05:25 quocdong10tinchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 1904 KB
165300 24/08/2016 15:50:04 sieuga2712 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 437 ms 2148 KB
165294 24/08/2016 15:47:11 quocdong10tinchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 453 ms 1904 KB
165227 24/08/2016 14:59:37 tuanlymchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 484 ms 2040 KB
165224 24/08/2016 14:57:17 ngothanhdat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 2044 KB
163802 20/08/2016 13:16:32 4everkaka KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 656 ms 1900 KB
163660 19/08/2016 20:17:16 dahaodl KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 906 ms 2152 KB
161822 13/08/2016 23:14:58 tranvannhancu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 109 ms 1728 KB
154551 24/07/2016 10:15:43 anhmanhvodoi20xx KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 640 ms 1908 KB
154540 24/07/2016 10:06:10 damsanchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 140 ms 2044 KB
151365 11/07/2016 16:09:06 thienlong KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 671 ms 2056 KB
149397 02/07/2016 14:46:20 try KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 562 ms 3124 KB
148274 28/06/2016 15:24:29 leducthinh0409 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 343 ms 2108 KB
148230 27/06/2016 23:53:14 qtuan140101 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2840 KB
145128 17/06/2016 20:28:52 proxike KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 625 ms 2900 KB
143200 12/06/2016 15:34:21 caothesan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 453 ms 2036 KB
139486 30/05/2016 21:03:36 trivonhan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 500 ms 2900 KB
137833 25/05/2016 23:24:35 Hhcckqnl KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 421 ms 2052 KB
137386 23/05/2016 16:30:28 Comrade KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 484 ms 2896 KB
137366 23/05/2016 16:16:21 vophuanpig KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 468 ms 2040 KB
135860 13/05/2016 21:17:49 trantienlqd200620 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2896 KB
133002 22/04/2016 10:19:22 anhmanhvodoi20xx KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 921 ms 1932 KB
132668 19/04/2016 21:23:04 tranlethanhphan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 984 ms 2036 KB
129749 07/04/2016 00:08:51 khangtran KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 593 ms 2848 KB
129395 05/04/2016 13:40:12 Assassin KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2836 KB
127155 26/03/2016 20:39:31 nguyenxuanhaa3 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 578 ms 2884 KB
123225 05/03/2016 15:45:30 TQT KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 390 ms 2056 KB
122728 02/03/2016 08:33:31 onebpiece1 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 375 ms 26456 KB
122509 01/03/2016 06:41:48 quanghsprovp KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 406 ms 2164 KB
121139 22/02/2016 21:50:06 dqhungdl KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 2064 KB
121117 22/02/2016 20:40:32 letuannghia194 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 2056 KB
121114 22/02/2016 20:30:10 longhuy322000 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 859 ms 2072 KB
120744 20/02/2016 21:59:24 lvdo92 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 1912 KB
116763 04/02/2016 11:36:25 ngonamduonghl KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 1904 KB
116263 01/02/2016 12:20:23 Loda KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 343 ms 2048 KB
114482 25/01/2016 16:18:53 lehoainam KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 546 ms 2892 KB
113739 21/01/2016 20:18:40 minhem1231 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 921 ms 2060 KB
113287 20/01/2016 11:17:32 thangthangthang KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 531 ms 2892 KB
113286 20/01/2016 11:16:40 saophaixoan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 562 ms 3112 KB
113283 20/01/2016 11:14:19 flyitaly KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 515 ms 2892 KB
113138 19/01/2016 16:32:11 vuquelam29 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 562 ms 3112 KB
111809 13/01/2016 10:48:14 emlahoagio KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 609 ms 2892 KB
111808 13/01/2016 10:45:09 emlahoagio KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 609 ms 2892 KB
105527 11/12/2015 17:13:28 hanhlv270597 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1656 KB
101515 06/12/2015 11:50:00 Hint_gokai KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2792 KB
101156 04/12/2015 22:02:43 huynhduy_hmd KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 343 ms 1872 KB
100508 02/12/2015 15:41:38 nguyenthehop KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 390 ms 1856 KB
100507 02/12/2015 15:39:47 nguyenthehop KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 375 ms 1884 KB
100474 02/12/2015 11:24:30 vipbgo KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2820 KB
100454 02/12/2015 07:56:24 miltonbw KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2896 KB
100140 30/11/2015 14:22:57 minhem1231 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 1696 KB
100117 30/11/2015 13:33:16 tiabennita KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2860 KB
96182 21/11/2015 17:09:22 cyan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 453 ms 2852 KB
96135 21/11/2015 16:10:43 tranquockhanh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2852 KB
93367 15/11/2015 22:32:44 psucoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1848 KB
93365 15/11/2015 22:30:36 psucoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 109 ms 1836 KB
93360 15/11/2015 22:29:06 psucoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 375 ms 2008 KB
91233 11/11/2015 21:24:33 hoanqq123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 984 ms 2044 KB
91192 11/11/2015 20:48:47 huytion156 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 390 ms 2056 KB
91172 11/11/2015 20:33:48 sesshomalong KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 343 ms 2040 KB
91157 11/11/2015 20:16:49 anvodacu0112 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 2036 KB
91078 11/11/2015 16:01:17 MTAnewbie KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 953 ms 3600 KB
90903 11/11/2015 09:06:09 anhtram KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 937 ms 2044 KB
90878 11/11/2015 08:26:00 minhthuan274 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 359 ms 2048 KB
89251 07/11/2015 18:00:49 loveTforever KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2832 KB
84403 28/10/2015 07:41:26 chalker KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 468 ms 2848 KB
81799 22/10/2015 10:16:50 tuanlymchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 968 ms 2064 KB
80470 19/10/2015 18:33:47 thanhday132 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 906 ms 2072 KB
80374 19/10/2015 15:26:42 nguvaho KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 1000 ms 2064 KB
80086 18/10/2015 21:42:50 ngothanhdat KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 921 ms 2028 KB
79511 16/10/2015 23:14:52 xuantruongchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 921 ms 2012 KB
79507 16/10/2015 23:10:34 xuantruongchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 1000 ms 2016 KB
79380 16/10/2015 16:56:45 dacthai2807 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 984 ms 2028 KB
79033 15/10/2015 18:24:35 vodanh123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 906 ms 2028 KB
79032 15/10/2015 18:21:51 vodanh123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 890 ms 2032 KB
79030 15/10/2015 18:19:10 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
79028 15/10/2015 18:18:58 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
79024 15/10/2015 18:14:59 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 968 ms 2148 KB
79023 15/10/2015 18:14:46 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 328 ms 2148 KB
79022 15/10/2015 18:14:34 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
79021 15/10/2015 18:11:43 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 343 ms 2148 KB
79020 15/10/2015 18:11:28 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 343 ms 2148 KB
79019 15/10/2015 18:09:21 phamhuuthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 984 ms 2144 KB
78911 15/10/2015 13:37:19 thanhngoac272599 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 625 ms 2856 KB
78910 15/10/2015 13:37:19 thanhngoac272599 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 531 ms 2856 KB
78908 15/10/2015 13:33:54 thanhngoac272599 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 515 ms 2856 KB
78569 14/10/2015 10:38:55 Khoidaik KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 359 ms 2040 KB
78567 14/10/2015 10:35:14 Khoidaik KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 375 ms 2040 KB
77953 12/10/2015 12:13:05 Khoidaik KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 890 ms 2068 KB
77073 09/10/2015 19:40:12 ThienCoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 734 ms 1892 KB
76024 07/10/2015 20:08:33 angelo KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2884 KB
76020 07/10/2015 19:56:12 toan411998 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 296 ms 1948 KB
71881 03/10/2015 02:31:51 congson KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 921 ms 2064 KB
62951 13/09/2015 00:19:00 ducsmith KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2884 KB
61905 08/09/2015 21:51:23 phuleethanh KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 2884 KB
61060 05/09/2015 21:38:23 MTAZero KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2072 KB
61001 05/09/2015 20:31:17 lamquangvinhATO KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 281 ms 26456 KB
59998 02/09/2015 23:28:30 hoangthongvo KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 3244 KB
59997 02/09/2015 23:27:51 hoangthongvo KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 3244 KB
57369 26/08/2015 19:28:52 UiM KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 2044 KB
55971 24/08/2015 22:16:12 manhha251 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 3132 KB
50423 07/08/2015 15:02:18 npltv KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 3040 KB
49039 26/07/2015 18:26:54 duckhai2102 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 795 ms 1936 KB
48731 24/07/2015 15:43:09 tranvthanhson KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 702 ms 2100 KB
48634 23/07/2015 20:28:57 dhkhtn KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 249 ms 1992 KB
48626 23/07/2015 19:58:23 romqn1999 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 3044 KB
48620 23/07/2015 17:04:27 phuc_doan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 218 ms 2140 KB
48614 23/07/2015 16:37:52 phuc_doan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 187 ms 2140 KB
48612 23/07/2015 16:32:31 phuc_doan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 218 ms 2140 KB
48567 22/07/2015 22:53:47 nguyenquoc2211 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 26660 KB
43304 24/06/2015 23:10:43 middlest KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 2992 KB
43262 24/06/2015 19:28:44 hinodi_1998 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 296 ms 2992 KB
43238 24/06/2015 16:41:05 nhutrg1998 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 3020 KB
42850 22/06/2015 12:03:09 tanphatvan KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 4444 KB
42098 21/06/2015 19:55:24 Khoidaik KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 780 ms 2084 KB
42086 21/06/2015 19:34:12 mrtan_lovelife KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 327 ms 3140 KB
41260 15/06/2015 19:50:45 chitam117119 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 249 ms 26632 KB
38884 01/06/2015 20:38:04 testthuthoi KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2960 KB
36420 24/05/2015 01:50:00 the_c KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 2996 KB
36007 18/05/2015 22:47:31 farmerboy KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 280 ms 2024 KB
35955 18/05/2015 11:22:04 wInD_MtA KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 3000 KB
35665 15/05/2015 15:05:27 nghethuat102 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2956 KB
34527 13/05/2015 13:09:13 nxphuc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 109 ms 1600 KB
33415 10/05/2015 16:14:18 nguyenmanhthien KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 842 ms 2196 KB
32012 28/04/2015 20:41:42 mikelhpdatke KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 4348 KB
31785 26/04/2015 11:40:11 tankorbox KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 982 ms 1992 KB
30810 20/04/2015 22:22:35 lamnguyen KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 826 ms 2116 KB
27132 12/04/2015 19:51:57 Algo KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 826 ms 2000 KB
26673 06/04/2015 05:54:02 trungvt130584 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2052 KB
25058 27/03/2015 21:56:40 glass99ss KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 202 ms 4324 KB
25024 27/03/2015 16:39:22 ksy_26031999 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 4328 KB
24698 25/03/2015 11:11:43 ngan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 702 ms 1940 KB
23897 21/03/2015 12:19:24 yogathanh99 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 202 ms 4372 KB
23895 21/03/2015 12:15:45 yogathanh99 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 265 ms 4380 KB
21851 20/03/2015 14:44:33 truongtop14 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 4352 KB
21847 20/03/2015 14:30:36 Nguyenthaihoc KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 234 ms 4352 KB
21556 16/03/2015 10:13:10 kieuquocdat123 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 2924 KB
21382 15/03/2015 12:14:57 vuducnhi KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 2844 KB
17108 10/03/2015 15:54:59 vdn1999bxvp KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 280 ms 2888 KB
15831 08/03/2015 16:55:04 only_love97 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 826 ms 2116 KB
15070 03/03/2015 21:41:10 VietNamVoDich KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 249 ms 1996 KB
12951 14/02/2015 11:36:21 xxxyyyzzz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 764 ms 2060 KB
11698 09/02/2015 21:05:34 thienphuc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 904 ms 1932 KB
11567 07/02/2015 12:06:13 dinhvanthanh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 842 ms 7508 KB
11566 07/02/2015 12:00:49 dinhvanthanh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 702 ms 7508 KB
11565 07/02/2015 11:48:04 dinhvanthanh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 655 ms 7504 KB
11259 28/01/2015 10:10:01 MeigyokuThmn KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 717 ms 2028 KB
10696 21/01/2015 00:17:27 conglinh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 577 ms 2056 KB
10621 20/01/2015 17:25:51 marj8995 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 546 ms 1772 KB
10390 17/01/2015 22:14:49 bengoc KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 811 ms 2012 KB
10308 17/01/2015 00:08:37 phuchoahodo KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 249 ms 2004 KB
10300 16/01/2015 23:39:21 stepde14 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 1824 KB
10291 16/01/2015 23:20:47 hhhawking KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 889 ms 1984 KB
10285 16/01/2015 23:04:06 numberjack KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 748 ms 1976 KB
10273 16/01/2015 22:46:22 thuytiendang206 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 795 ms 2056 KB
10264 16/01/2015 22:17:01 thanhbinh0995 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 764 ms 1952 KB
10261 16/01/2015 22:10:57 voquocthang KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 811 ms 2120 KB
10229 16/01/2015 20:51:05 vinguyentruong KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 826 ms 2024 KB
10190 16/01/2015 17:29:09 maithu55 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 795 ms 1840 KB
10179 16/01/2015 14:50:29 haituanth2 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 858 ms 2012 KB
10174 16/01/2015 12:40:58 dinhvanduy7895 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 842 ms 2108 KB
10151 16/01/2015 02:48:49 stepde15 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 795 ms 1788 KB
Back to Top