Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731516 12/03/2020 13:05:25 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
725497 25/02/2020 10:52:09 Akira OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
720947 16/02/2020 10:54:31 haupas OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
708205 21/01/2020 20:30:44 HackerMan OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
684894 05/12/2019 09:05:06 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
652406 06/10/2019 14:45:45 ffrederick OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
642339 19/09/2019 10:56:13 ct390 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
640422 17/09/2019 10:40:33 gbking2003 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
615779 02/08/2019 21:00:04 khanhkjhave OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
606779 16/07/2019 20:31:46 baobao07 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Python 3 Accepted 125 ms 6048 KB
601110 29/06/2019 18:05:33 dangkhoa_pascal OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
598338 25/06/2019 14:09:28 nguyenvantien0903 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
598140 24/06/2019 22:05:44 Newps OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
598137 24/06/2019 22:03:54 zeatea OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
598035 24/06/2019 18:42:15 ducanh OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
580638 05/05/2019 17:25:48 Newps OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
568036 01/04/2019 19:47:02 vanan9205 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
553582 01/03/2019 21:41:55 phungduyminh1802 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
537971 18/01/2019 19:02:49 hongly OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
507824 08/11/2018 21:37:39 mrlihd OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
507768 08/11/2018 21:16:17 thelightvn OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
479908 04/10/2018 11:07:17 blebleble OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
479040 02/10/2018 21:24:30 thuho OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
470067 20/09/2018 08:41:46 xikhud OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1236 KB
467038 14/09/2018 23:33:34 LongÇhampion OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
451613 16/08/2018 16:20:46 HHHHHHHH OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
395211 08/02/2018 21:04:03 vinhntndu OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
393918 03/02/2018 10:34:01 duongbp1990 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
377753 26/12/2017 13:59:22 tuanhbt133 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
376332 19/12/2017 13:29:41 vinhquana OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
361260 16/11/2017 15:32:22 freepascal OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
349108 31/10/2017 08:18:51 hoan2k1 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
344761 25/10/2017 16:28:53 NhatKhanh OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344760 25/10/2017 16:26:47 huytmdj OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344740 25/10/2017 16:03:17 huytmdj OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
294537 12/07/2017 10:19:15 ARSENAL1886 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
267446 05/04/2017 12:58:55 tranlehiep2203 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
265292 31/03/2017 07:39:00 awatjkim OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
260358 18/03/2017 16:06:39 doituyentin OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1644 KB
237688 03/01/2017 11:09:01 quanghsprovp OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
226133 28/11/2016 09:56:36 nkt95bg OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
188889 06/10/2016 14:08:11 Nhoem OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186037 01/10/2016 19:15:17 nhatanhst OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
176527 14/09/2016 20:31:57 4everkaka OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
120546 19/02/2016 11:23:37 lvdo92 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
118775 11/02/2016 19:00:08 TQT OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
108023 25/12/2015 23:48:18 middlest OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
85200 29/10/2015 13:00:48 MTAZero OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
46083 14/07/2015 17:50:18 only_love97 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
41027 14/06/2015 10:55:48 farmerboy OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
21443 15/03/2015 17:29:47 kieuquocdat123 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
10889 22/01/2015 14:48:38 nxphuc OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10717 21/01/2015 01:14:46 stepde15 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 636 KB
10504 19/01/2015 00:19:12 hhhawking OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
10503 19/01/2015 00:16:56 numberjack OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
10318 17/01/2015 01:47:00 marj8995 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
10220 16/01/2015 20:17:15 maithu55 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10216 16/01/2015 19:50:31 dinhvanduy7895 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
10215 16/01/2015 19:25:55 voquocthang OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
10213 16/01/2015 19:17:16 stepde14 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
10206 16/01/2015 18:32:48 stepde14 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
Back to Top