Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736721 24/03/2020 17:03:37 huong0404 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
735228 19/03/2020 18:51:21 haupas RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
731517 12/03/2020 13:05:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
726207 26/02/2020 21:36:50 khanhkjhave RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2668 KB
726184 26/02/2020 20:43:50 Fidisk RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2404 KB
708201 21/01/2020 20:29:34 HackerMan RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2428 KB
645757 24/09/2019 23:37:20 ffrederick RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2500 KB
644413 22/09/2019 16:26:15 karasu RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
644394 22/09/2019 15:46:50 vhhvvh RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2720 KB
643957 21/09/2019 15:49:26 caotruong12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
639107 14/09/2019 18:28:52 leviettttnh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
635295 09/09/2019 15:42:22 baobao07 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
624323 20/08/2019 18:30:30 thuy_quynh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 9708 KB
623382 18/08/2019 07:05:48 trandat RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 9628 KB
607651 18/07/2019 19:44:04 TIN10_VUTRINHHOANG RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
598366 25/06/2019 14:53:28 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
598237 25/06/2019 08:42:29 nguyenvantien0903 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
594374 17/06/2019 14:44:44 ngoctit RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
526889 11/12/2018 18:20:21 tcoder RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
520866 28/11/2018 10:20:44 xikhud RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
511964 15/11/2018 10:01:12 anhvippro123z RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 49388 KB
490064 15/10/2018 20:45:20 LongÇhampion RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
487155 12/10/2018 08:55:04 tamto58713 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
456411 28/08/2018 10:02:23 HHHHHHHH RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
445962 31/07/2018 22:37:09 huy9a1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
445232 29/07/2018 22:56:42 hoangthuc701 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
421231 25/04/2018 18:47:54 bibinguyen RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2476 KB
418189 14/04/2018 16:48:43 vinhntndu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 62 ms 49424 KB
393926 03/02/2018 10:52:31 duongbp1990 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
391615 27/01/2018 09:23:49 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 62 ms 2288 KB
390267 24/01/2018 13:13:42 tranminhtan RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
360408 15/11/2017 14:54:16 freepascal RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
349106 31/10/2017 08:18:34 hoan2k1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
339020 17/10/2017 20:57:35 nguyenhavi RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2464 KB
337949 16/10/2017 20:08:06 skipro982301 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
337941 16/10/2017 20:05:48 skipro982301 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
337864 16/10/2017 17:24:01 Huan1412 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
337862 16/10/2017 17:15:38 Huan1412 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
336808 15/10/2017 09:11:36 thanhchuongitc RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
336803 15/10/2017 09:08:14 QSM RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
336241 14/10/2017 16:18:35 nguyenkhue86 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
333639 10/10/2017 22:18:07 itcdeveloper14 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2488 KB
324302 28/09/2017 13:59:16 anntpro RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
302023 07/08/2017 23:58:18 toilati123vn RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
272399 20/04/2017 23:33:42 my_crush_hates_me RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
262622 24/03/2017 00:19:30 ducquynhfptk12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
260147 18/03/2017 09:43:52 doituyentin RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 4104 KB
240467 12/01/2017 22:29:15 4everkaka RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 3984 KB
231314 11/12/2016 11:43:57 thanhday132 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
194340 12/10/2016 02:58:39 junlexo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
182452 26/09/2016 00:35:46 dahaodl RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1660 KB
180866 22/09/2016 16:12:58 sbeatit RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
179750 20/09/2016 21:40:48 thanhthuy RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
179241 20/09/2016 00:25:44 itcdeveloper14 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179234 20/09/2016 00:21:55 LeoPard_Lee RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
172740 10/09/2016 07:17:10 Hhcckqnl RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 1740 KB
161397 12/08/2016 20:53:27 dqhn123 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
145310 18/06/2016 21:02:31 proxike RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
135644 12/05/2016 20:32:13 dqhungdl RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
104841 09/12/2015 16:06:57 vdn1999bxvp RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 1364 KB
86900 02/11/2015 15:17:21 toan411998 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
81024 20/10/2015 20:46:24 nguvaho RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
70544 01/10/2015 11:35:25 wInD_MtA RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
70542 01/10/2015 11:21:41 hungngoquoc RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
62135 10/09/2015 08:52:50 phuleethanh RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
61767 07/09/2015 22:52:52 MTAZero RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
48802 24/07/2015 22:20:13 hs2huyenngoc RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
47434 17/07/2015 18:49:37 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2920 KB
47432 17/07/2015 18:41:39 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
46212 15/07/2015 19:50:11 chitam117119 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
41292 15/06/2015 22:35:25 the_c RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
40971 13/06/2015 22:37:25 tanphatvan RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
40749 11/06/2015 14:42:19 farmerboy RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
39022 02/06/2015 09:39:26 nguyenmanhthien RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 1772 KB
31980 28/04/2015 12:36:51 nghethuat102 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
31971 28/04/2015 10:26:15 mikelhpdatke RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
25160 29/03/2015 08:55:28 hide RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
24312 23/03/2015 10:20:58 kieuquocdat123 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 3300 KB
11549 07/02/2015 10:27:18 dinhvanthanh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 912 KB
11175 26/01/2015 12:05:33 conglinh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
10445 18/01/2015 14:47:01 phuchoahodo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 912 KB
10431 18/01/2015 12:39:20 dinhvanduy7895 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 884 KB
10423 18/01/2015 03:51:34 thanhbinh0995 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 648 KB
10422 18/01/2015 03:51:14 ngqua RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 644 KB
10331 17/01/2015 13:41:48 stepde15 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 1720 KB
Back to Top