Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740982 06/04/2020 19:52:36 lethienquan28052006 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4148 KB
739326 02/04/2020 12:09:46 ntoan199 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 312 ms 3584 KB
731518 12/03/2020 13:05:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 4192 KB
727183 29/02/2020 10:40:49 khanhld DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 4176 KB
726385 27/02/2020 13:14:03 Fidisk DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3448 KB
725208 24/02/2020 18:08:57 khanhld DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 7164 KB
716900 08/02/2020 15:19:03 baopham19062003kgkgkg DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 203 ms 3352 KB
715679 06/02/2020 17:10:06 ducanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3000 KB
713457 02/02/2020 15:34:06 shin3030aa DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2608 KB
711955 30/01/2020 12:33:32 manhender DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2608 KB
708417 21/01/2020 22:14:17 huytda2 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3560 KB
708199 21/01/2020 20:29:25 HackerMan DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3560 KB
705805 16/01/2020 17:23:02 suxzat DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 359 ms 3692 KB
704179 13/01/2020 15:53:36 khanhtron03 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
700078 07/01/2020 12:55:46 ntphong DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 187 ms 4100 KB
694820 30/12/2019 08:24:18 tranconganhkhoa2006 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 187 ms 4152 KB
693517 26/12/2019 14:00:27 luongthang0105 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
691922 22/12/2019 16:52:54 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
691593 21/12/2019 15:17:47 khanhtron03 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 437 ms 5832 KB
683438 01/12/2019 15:00:14 cmtanphat DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3544 KB
676585 20/11/2019 16:00:51 NQT1998 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 281 ms 4836 KB
673341 13/11/2019 20:06:40 minhkhoi1026 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 4212 KB
667213 02/11/2019 14:58:21 cbaaabc DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2604 KB
664835 29/10/2019 14:51:57 namlawng123 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
664603 28/10/2019 21:18:11 nguyentrantien2002 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 281 ms 3572 KB
662295 24/10/2019 19:40:37 nguyenhoainam DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3572 KB
655858 11/10/2019 14:52:45 094175234 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 359 ms 4220 KB
652115 05/10/2019 23:45:36 ffrederick DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2576 KB
649017 01/10/2019 16:38:16 094175234 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 4364 KB
648825 01/10/2019 12:58:12 thien0914033912 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3656 KB
646132 25/09/2019 22:07:10 baobao07 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
636271 11/09/2019 14:26:19 huy9a1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3520 KB
631745 02/09/2019 22:52:50 phongan105 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 93 ms 4816 KB
631279 01/09/2019 19:50:54 leviettttnh DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4176 KB
624114 20/08/2019 08:10:12 thnhan2005 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
618473 08/08/2019 15:08:02 khanhkjhave DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4088 KB
618323 08/08/2019 11:28:19 namlawng123 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 93 ms 2512 KB
608144 20/07/2019 13:46:48 maytinhpc DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 281 ms 2968 KB
602856 04/07/2019 03:14:25 khangtran DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 3648 KB
601596 01/07/2019 10:28:46 maytinhpc DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1944 KB
601370 30/06/2019 13:49:02 nguyendenn1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1944 KB
595929 20/06/2019 15:00:39 cyb3 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
595920 20/06/2019 14:50:01 cyb3 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 312 ms 3580 KB
584371 19/05/2019 22:05:55 nguyenvantien0903 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 125 ms 7488 KB
584368 19/05/2019 22:03:08 nguyenvantien0903 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 140 ms 11420 KB
571538 10/04/2019 11:56:39 pvannvu2512 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 7568 KB
557872 10/03/2019 21:46:41 tuanhuy03 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 5560 KB
549144 20/02/2019 22:41:00 kami DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3272 KB
540057 24/01/2019 23:15:07 sherlockvanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
512269 15/11/2018 11:35:43 khoaat DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 781 ms 6028 KB
512241 15/11/2018 11:27:02 khoaat DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 937 ms 6024 KB
511966 15/11/2018 10:01:33 anhvippro123z DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 25944 KB
511296 14/11/2018 10:45:22 yue07 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 4176 KB
509119 11/11/2018 08:29:58 huukhoa2608 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4348 KB
501271 30/10/2018 22:12:14 phuongnhi_tran_1206 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3904 KB
496540 23/10/2018 22:37:37 xikhud DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
494312 19/10/2018 20:25:18 vokhanhan25 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4208 KB
488270 13/10/2018 09:01:37 tieunhi DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2620 KB
488269 13/10/2018 08:58:00 minhtri532002 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 1940 KB
483084 08/10/2018 11:18:21 luckyboy__qh DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4844 KB
483077 08/10/2018 10:59:05 long_thathu DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 4204 KB
483076 08/10/2018 10:58:09 long_thathu DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3708 KB
481562 05/10/2018 21:55:38 LongÇhampion DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3596 KB
481410 05/10/2018 20:18:42 nguyenledinh DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3232 KB
473922 25/09/2018 23:17:03 0919096670 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 187 ms 5552 KB
473919 25/09/2018 23:15:49 0919096670 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 5552 KB
473917 25/09/2018 23:14:58 0919096670 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 5552 KB
458607 01/09/2018 15:51:21 ARSENAL1886 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 46 ms 1592 KB
456410 28/08/2018 10:02:14 HHHHHHHH DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 109 ms 25924 KB
449236 11/08/2018 15:47:23 an DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4136 KB
448720 10/08/2018 03:39:42 Asteross DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4144 KB
448505 09/08/2018 15:22:04 hoangthuc701 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 25908 KB
443607 24/07/2018 15:02:35 huy9a1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3484 KB
439204 07/07/2018 20:25:26 blebleble DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 234 ms 5200 KB
434060 17/06/2018 17:21:19 iostream DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 375 ms 4044 KB
434054 17/06/2018 17:06:35 iostream DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 4032 KB
433793 16/06/2018 10:37:05 tungdoan DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3988 KB
423474 07/05/2018 14:18:40 phuchoahodo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 25876 KB
413047 04/04/2018 00:21:38 vinhhung053 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4124 KB
413045 04/04/2018 00:20:25 vinhhung053 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4124 KB
413042 04/04/2018 00:17:47 vinhhung053 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4124 KB
412095 01/04/2018 20:44:24 vinhntndu DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 4812 KB
399149 27/02/2018 15:41:36 hansmile146 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
393940 03/02/2018 11:57:57 duongbp1990 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3556 KB
382106 05/01/2018 20:04:44 lynguyen DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 156 ms 4196 KB
378845 29/12/2017 11:01:57 tranminhkhoa DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3692 KB
378839 29/12/2017 10:53:15 quocbao DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3916 KB
377993 27/12/2017 09:05:49 nguyenminhhien DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 265 ms 26428 KB
371656 04/12/2017 15:42:19 giahuy22062001 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3660 KB
371652 04/12/2017 15:40:05 trungcbg DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
364230 22/11/2017 16:26:03 coder_young DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3672 KB
363596 21/11/2017 14:58:47 minhhuy24072002 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 5352 KB
363304 20/11/2017 21:53:25 minhhuy24072002 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 5600 KB
359853 14/11/2017 15:28:30 freepascal DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4180 KB
358096 12/11/2017 09:34:18 qtuan140101 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3720 KB
349105 31/10/2017 08:18:26 hoan2k1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 2944 KB
345782 26/10/2017 15:55:08 tebrotien DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3056 KB
344460 25/10/2017 10:30:55 masterv DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 265 ms 15272 KB
344363 25/10/2017 01:28:47 phhoang98a DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3012 KB
342443 22/10/2017 14:08:57 anhduy6102 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 218 ms 3940 KB
327231 02/10/2017 01:35:12 8man DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4136 KB
316639 13/09/2017 21:50:08 8man DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4188 KB
316638 13/09/2017 21:48:59 8man DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4188 KB
316213 12/09/2017 22:17:17 kien_ngo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
315112 10/09/2017 20:55:29 123B DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
315111 10/09/2017 20:54:54 123B DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 234 ms 3032 KB
310670 29/08/2017 19:50:03 dangkhoa_pascal DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4168 KB
310668 29/08/2017 19:44:31 dangkhoa_pascal DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 156 ms 4168 KB
310486 29/08/2017 14:32:39 dangkhoa_pascal DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 156 ms 4168 KB
310314 28/08/2017 21:53:12 Love4T144 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4168 KB
310261 28/08/2017 20:11:47 dangkhoa_pascal DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4168 KB
310259 28/08/2017 20:09:31 dangkhoa_pascal DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 156 ms 4168 KB
303462 11/08/2017 17:52:50 sesshomalong DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 10928 KB
302633 09/08/2017 20:59:57 Hackerr DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
299508 27/07/2017 22:00:08 crush DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 109 ms 4000 KB
299458 27/07/2017 21:17:56 toilati123vn DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3712 KB
299375 27/07/2017 17:07:53 buikimanh126 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 2564 KB
299374 27/07/2017 17:05:54 efweewfewe DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 312 ms 4120 KB
299363 27/07/2017 16:39:29 phanhienbx01 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 2576 KB
299336 27/07/2017 15:05:48 nkduc DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
293477 08/07/2017 08:24:12 le_doan_phu DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 156 ms 4168 KB
287060 11/06/2017 20:35:21 my_crush_hates_me DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 4072 KB
285369 04/06/2017 16:14:37 nguyenphu63333 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4152 KB
283793 28/05/2017 23:07:29 longhoang08 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
283767 28/05/2017 19:45:36 sorry_dahaodl DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 2964 KB
282382 22/05/2017 17:41:56 phamduy DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4140 KB
277110 10/05/2017 00:39:32 phanthanhnam DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 3668 KB
268669 07/04/2017 21:04:53 phanhienbx01 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 4520 KB
268668 07/04/2017 21:02:44 phanhienbx01 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 218 ms 4520 KB
268281 06/04/2017 22:01:21 awatjkim DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
264338 28/03/2017 14:41:11 cavang DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4156 KB
264240 28/03/2017 10:25:36 dangminhtuan DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4156 KB
264220 28/03/2017 09:35:43 nmhien2605 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4156 KB
261035 20/03/2017 10:18:57 hoangducsmagic DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4132 KB
260357 18/03/2017 16:06:13 doituyentin DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 78 ms 4204 KB
254445 04/03/2017 09:31:00 hiephoangyd2 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4192 KB
253991 03/03/2017 01:30:11 hiephoangyd2 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4056 KB
253956 02/03/2017 22:05:46 Soledad DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4148 KB
251219 22/02/2017 21:53:01 phan DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 156 ms 3560 KB
241381 15/01/2017 00:19:37 4everkaka DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 234 ms 6304 KB
211703 06/11/2016 01:00:23 HoVanAnhK58A2 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
206914 29/10/2016 00:08:45 truongtop14 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4140 KB
198461 18/10/2016 11:07:55 giacacluong323 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4196 KB
195722 14/10/2016 00:09:53 phungvitrung DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4284 KB
189938 08/10/2016 10:19:54 quocbao DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4336 KB
189935 08/10/2016 10:18:31 quocbao DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 203 ms 4192 KB
189923 08/10/2016 10:08:19 thanh123456 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4052 KB
189910 08/10/2016 09:55:46 lehoangngoc15 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 187 ms 4244 KB
189902 08/10/2016 09:53:12 gestapo871 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 234 ms 4072 KB
189868 08/10/2016 09:38:00 anhkhoa DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 578 ms 4192 KB
189860 08/10/2016 09:32:55 lqtung DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 250 ms 4596 KB
189821 08/10/2016 09:03:35 quang_proltt DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 359 ms 3468 KB
189819 08/10/2016 09:01:54 quocbao DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4204 KB
188115 05/10/2016 01:36:12 bachnxepu DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3256 KB
184660 29/09/2016 15:41:20 caothesan DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 359 ms 3192 KB
184380 29/09/2016 07:02:58 dahaodl DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 406 ms 2860 KB
181431 23/09/2016 19:59:49 hut_Phieu DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 390 ms 3940 KB
180203 21/09/2016 20:18:44 dahaodl DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 375 ms 2868 KB
179835 20/09/2016 22:49:30 dqhn123 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 125 ms 2940 KB
151771 13/07/2016 23:27:50 hoangthongvo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3228 KB
151648 13/07/2016 15:55:54 Nguyenthaihoc DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 203 ms 4188 KB
151593 13/07/2016 13:24:33 hoangthongvo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 109 ms 1788 KB
151592 13/07/2016 13:21:54 hoangthongvo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 125 ms 2972 KB
151589 13/07/2016 13:14:58 hoangthongvo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 171 ms 44136 KB
151582 13/07/2016 12:59:14 hoangthongvo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 156 ms 62024 KB
151580 13/07/2016 12:56:55 hoangthongvo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 187 ms 49896 KB
148743 30/06/2016 10:37:18 leducthinh0409 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 484 ms 2988 KB
127992 30/03/2016 12:45:46 middlest DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 3164 KB
126483 22/03/2016 20:10:17 nguyenxuanhaa3 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4312 KB
116866 04/02/2016 19:55:37 dqhungdl DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 328 ms 3256 KB
106530 16/12/2015 20:42:14 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 359 ms 4680 KB
106528 16/12/2015 20:41:30 phuleethanh DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 4176 KB
100987 04/12/2015 10:27:48 anhvu_cbl DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 218 ms 7252 KB
100380 01/12/2015 20:11:19 lupin1998 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 343 ms 4564 KB
91934 13/11/2015 09:58:16 bachnxepu DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3324 KB
88768 06/11/2015 20:20:55 taycuong DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 406 ms 3596 KB
87534 03/11/2015 22:01:31 hmh100298 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 93 ms 4004 KB
85856 30/10/2015 19:10:53 hanhlv270597 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 3152 KB
84224 27/10/2015 20:42:43 wInD_MtA DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 343 ms 4536 KB
83283 26/10/2015 14:13:57 MTAZero DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 343 ms 14268 KB
83280 26/10/2015 14:09:27 MTAZero DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 343 ms 14264 KB
81819 22/10/2015 10:41:38 sanghk11 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 359 ms 3560 KB
80799 20/10/2015 10:02:20 MrL DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 234 ms 4404 KB
65999 21/09/2015 20:55:22 anhtu1998 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 375 ms 3528 KB
53926 18/08/2015 18:22:32 npltv DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 109 ms 4240 KB
50815 10/08/2015 22:45:24 thanga2pbc DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 78 ms 5308 KB
44248 02/07/2015 21:55:15 glass99ss DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 93 ms 4300 KB
43596 26/06/2015 21:54:49 dhkhtn DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 234 ms 3596 KB
43594 26/06/2015 21:53:12 dhkhtn DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 265 ms 3288 KB
43592 26/06/2015 21:46:08 dhkhtn DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 280 ms 3580 KB
41449 16/06/2015 20:36:15 chitam117119 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 46 ms 4252 KB
41308 15/06/2015 23:15:53 farmerboy DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3292 KB
35617 14/05/2015 21:25:36 AresGod DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 358 ms 3268 KB
34532 13/05/2015 13:28:17 redstar DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 405 ms 3072 KB
32748 04/05/2015 23:48:46 mikelhpdatke DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 140 ms 4440 KB
23969 21/03/2015 23:35:59 kieuquocdat123 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 374 ms 3156 KB
10474 18/01/2015 17:50:41 vinguyentruong DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3316 KB
10462 18/01/2015 16:10:01 stepde14 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 93 ms 6460 KB
10436 18/01/2015 14:10:03 nxphuc DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 327 ms 3016 KB
10433 18/01/2015 13:30:48 phuchoahodo DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 78 ms 4628 KB
Back to Top