Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731519 12/03/2020 13:05:48 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 203 ms 3916 KB
708198 21/01/2020 20:29:14 HackerMan TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 187 ms 4204 KB
692822 24/12/2019 17:09:36 nguyenvantien0903 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 187 ms 4340 KB
676315 20/11/2019 00:07:07 omgursocute TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 234 ms 10304 KB
675978 19/11/2019 07:53:56 _jayll_thelazycoder_ TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 218 ms 2524 KB
654251 09/10/2019 10:31:20 ffrederick TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 203 ms 2552 KB
600288 27/06/2019 15:07:26 dangkhoa_pascal TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 281 ms 1916 KB
563055 21/03/2019 17:10:59 vanan9205 TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 125 ms 2804 KB
559918 13/03/2019 23:14:53 ngocminhta TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 125 ms 2732 KB
559695 13/03/2019 15:06:18 lehoang TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 140 ms 2780 KB
521238 29/11/2018 11:35:19 xikhud TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 9232 KB
511967 15/11/2018 10:01:56 anhvippro123z TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 656 ms 2536 KB
495357 21/10/2018 23:19:35 LongÇhampion TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 10364 KB
479141 02/10/2018 23:29:05 thuho TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 5940 KB
468205 16/09/2018 22:40:03 huy9a1 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 140 ms 4948 KB
456304 28/08/2018 09:13:41 HHHHHHHH TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 515 ms 8248 KB
419303 18/04/2018 22:20:47 vinhntndu TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 515 ms 2572 KB
394257 05/02/2018 08:16:41 duongbp1990 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 500 ms 8432 KB
377381 24/12/2017 13:47:52 vinhquana TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 125 ms 2804 KB
376930 22/12/2017 14:59:20 kelvincntt17 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 203 ms 1848 KB
376923 22/12/2017 14:50:35 phoaiphuthinh TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 156 ms 2200 KB
372728 06/12/2017 23:06:17 chuducanhchy TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 156 ms 2508 KB
360437 15/11/2017 15:11:34 freepascal TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 140 ms 2784 KB
353944 06/11/2017 20:09:33 tungtdn321 TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 140 ms 2816 KB
349104 31/10/2017 08:18:12 hoan2k1 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 500 ms 5972 KB
336253 14/10/2017 16:31:09 christzy TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 140 ms 2812 KB
335620 13/10/2017 17:36:41 tungtdn4321 TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 140 ms 2812 KB
324267 28/09/2017 11:21:52 anntpro TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 6060 KB
319099 18/09/2017 20:36:35 hp2k1 TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 125 ms 2828 KB
301401 05/08/2017 20:46:29 hatuank97lhp TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 531 ms 2508 KB
295848 16/07/2017 09:50:47 hatuank97lhp TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 484 ms 1840 KB
293647 08/07/2017 23:53:15 thanhphuonghdhh TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 531 ms 2464 KB
267447 05/04/2017 12:59:04 tranlehiep2203 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 171 ms 4432 KB
260221 18/03/2017 09:57:18 doituyentin TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 156 ms 4836 KB
231071 10/12/2016 16:10:32 dqhn123 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 156 ms 4840 KB
208543 01/11/2016 00:45:11 Hhcckqnl TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 140 ms 4844 KB
186355 02/10/2016 12:25:06 nhatanhst TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 250 ms 5668 KB
186354 02/10/2016 12:22:56 nhatanhst TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 890 ms 5668 KB
184957 29/09/2016 22:12:43 ARSENAL1886 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 187 ms 3884 KB
182465 26/09/2016 01:22:51 dahaodl TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 859 ms 1720 KB
177174 15/09/2016 20:14:04 dqhungdl TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 734 ms 1712 KB
167986 01/09/2016 14:25:26 MTAZero TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 312 ms 5604 KB
163051 17/08/2016 13:51:18 middlest TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 1000 ms 1764 KB
160928 11/08/2016 18:39:08 192168120 TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 187 ms 2768 KB
147797 24/06/2016 23:19:12 khangtran TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 171 ms 2704 KB
125786 18/03/2016 21:25:46 phuleethanh TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 328 ms 1796 KB
121272 23/02/2016 18:31:55 thanhday132 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 203 ms 1796 KB
121271 23/02/2016 18:25:57 thanhday132 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 265 ms 1800 KB
120637 20/02/2016 09:13:10 lvdo92 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1780 KB
118765 11/02/2016 18:29:36 TQT TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 796 ms 1780 KB
90711 10/11/2015 20:05:12 toan411998 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 250 ms 1768 KB
90328 09/11/2015 21:49:35 qcuong98 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 218 ms 1792 KB
83000 25/10/2015 14:37:29 UiM TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 250 ms 5708 KB
78027 12/10/2015 17:47:21 mrtan_lovelife TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 187 ms 2760 KB
77831 11/10/2015 21:11:32 nguyenhuutienk56a3 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 203 ms 1736 KB
76747 09/10/2015 07:35:40 dhkhtn TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5700 KB
56207 25/08/2015 21:10:33 anhtu1998 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 546 ms 1800 KB
56206 25/08/2015 21:09:04 anhtu1998 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 561 ms 1812 KB
40926 13/06/2015 16:06:42 farmerboy TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 265 ms 9652 KB
38880 01/06/2015 20:35:47 nguyenmanhthien TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 280 ms 42232 KB
36477 24/05/2015 18:58:09 ngan TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 717 ms 1800 KB
34183 11/05/2015 00:09:52 bkss_chicken TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 842 ms 1828 KB
26891 09/04/2015 19:45:38 yurilover172 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 889 ms 5636 KB
21449 15/03/2015 17:43:34 kieuquocdat123 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 780 ms 1676 KB
17177 10/03/2015 23:31:39 only_love97 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 624 ms 9504 KB
10906 22/01/2015 19:52:56 voquocthang TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 686 ms 9048 KB
10700 21/01/2015 00:26:13 marj8995 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 842 ms 9328 KB
10686 20/01/2015 23:30:38 stepde15 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 234 ms 9576 KB
10658 20/01/2015 21:48:41 stepde15 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 202 ms 9556 KB
10575 19/01/2015 22:09:06 phuchoahodo TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 265 ms 9584 KB
10570 19/01/2015 21:39:35 stepde14 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 249 ms 9580 KB
Back to Top