Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741247 07/04/2020 14:52:34 anhkhoa09032004 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 18112 KB
740296 04/04/2020 11:40:55 lnq123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
726950 28/02/2020 15:17:05 bin1st090104 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 3348 KB
725316 24/02/2020 22:37:01 aruru12 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Python 3 Accepted 437 ms 15332 KB
723773 21/02/2020 20:19:48 taideptrai KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2440 KB
723635 21/02/2020 15:43:00 taideptrai KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 6164 KB
723253 20/02/2020 15:51:55 thongoc1984 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3980 KB
723207 20/02/2020 14:45:25 khanhld KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 3312 KB
722632 19/02/2020 14:34:29 lethienquan28052006 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
718481 11/02/2020 13:25:43 kimcuong_tvn KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
718452 11/02/2020 12:28:34 minhtrieutvn KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
717500 09/02/2020 19:47:00 anhnguyenroux KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2304 KB
717020 08/02/2020 19:05:53 baopham19062003kgkgkg KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 3040 KB
712062 30/01/2020 16:53:31 dangtiendung1201 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3460 KB
710937 29/01/2020 21:03:14 ThanhNam KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
708197 21/01/2020 20:29:03 HackerMan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 4772 KB
707829 20/01/2020 21:46:24 Fidisk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 4808 KB
703837 12/01/2020 21:47:29 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
703510 12/01/2020 15:12:41 pxt9704 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 359 ms 3436 KB
700243 07/01/2020 15:09:47 amazing KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
700154 07/01/2020 14:22:01 gbking2003 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
691809 22/12/2019 09:57:24 khanhtron03 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 3380 KB
689521 16/12/2019 23:12:39 haiprot1 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2512 KB
682655 29/11/2019 22:54:20 cbl_conghuynh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 4104 KB
681866 28/11/2019 20:51:12 voldemup KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 4108 KB
675928 19/11/2019 00:18:55 canhtoannct KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
672212 11/11/2019 20:38:29 minhkhoi1026 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
670412 07/11/2019 23:24:05 hitu1907 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3284 KB
669233 06/11/2019 00:50:30 ogit403 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 4076 KB
661374 23/10/2019 11:20:05 queanh0220 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3348 KB
661241 22/10/2019 22:08:17 ngoctuannguyen KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3472 KB
654471 09/10/2019 17:18:55 ThaoAVang KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3276 KB
652151 06/10/2019 01:34:26 ffrederick KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2548 KB
641543 18/09/2019 14:35:38 thanthanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2576 KB
641430 18/09/2019 12:35:03 redcoder KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 2608 KB
641425 18/09/2019 12:32:25 redcoder KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 2552 KB
639839 16/09/2019 14:09:04 ct390 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
636988 12/09/2019 10:38:16 chinhhi KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 3284 KB
636984 12/09/2019 10:36:08 chinhhi KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 3288 KB
636128 11/09/2019 08:32:21 phongan105 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2592 KB
636127 11/09/2019 08:31:39 phongan105 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2568 KB
633832 08/09/2019 11:35:25 lucky_boy KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 3436 KB
630729 31/08/2019 14:43:16 phungduyminh1802 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2724 KB
624937 22/08/2019 09:43:17 thuy_quynh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3308 KB
623256 17/08/2019 21:17:01 baobao07 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 3776 KB
621403 15/08/2019 16:19:14 okok90 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2424 KB
621401 15/08/2019 16:15:50 okok90 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2424 KB
620269 13/08/2019 08:20:06 okok90 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
620268 13/08/2019 08:18:59 okok90 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3320 KB
620261 13/08/2019 08:02:46 okok90 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
619467 10/08/2019 16:48:10 trandat KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3436 KB
618459 08/08/2019 14:59:52 leductoan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 2932 KB
618363 08/08/2019 13:04:45 namlawng123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
616547 04/08/2019 20:14:21 zxcvbgt KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
616040 03/08/2019 15:54:03 quanghuy123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
614914 01/08/2019 13:37:59 canhtoannct KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
613417 29/07/2019 22:12:12 khanhkjhave KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
610324 24/07/2019 16:12:06 Nguyenthaihoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 1824 KB
604852 09/07/2019 21:13:36 cr705 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
604848 09/07/2019 21:06:44 cr705 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
604637 09/07/2019 11:59:50 trananhprince KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
604350 08/07/2019 19:26:25 cr705 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
604332 08/07/2019 19:03:06 cr705 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
594375 17/06/2019 14:45:44 ngoctit KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
592284 12/06/2019 12:19:51 thien0914033912 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2616 KB
592185 11/06/2019 22:39:26 ducanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1940 KB
592181 11/06/2019 22:37:22 ducanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 2660 KB
591031 08/06/2019 09:14:43 rangnokapk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
590938 07/06/2019 22:07:34 masteroffood KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2684 KB
588019 29/05/2019 20:22:41 tuananh778999 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
586543 25/05/2019 19:28:08 leviettttnh KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
584619 20/05/2019 17:31:33 TIN10_VUTRINHHOANG KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2680 KB
583878 17/05/2019 14:53:12 tin10thai KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2588 KB
583864 17/05/2019 14:12:45 minhduc05092003 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2604 KB
583861 17/05/2019 14:10:16 thai123456 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2588 KB
583854 17/05/2019 12:20:05 tink30_phamchi KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2604 KB
583714 17/05/2019 02:18:17 tin10_HoangPhuongThao KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2572 KB
583648 16/05/2019 21:20:31 llbzorodll01 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
583498 16/05/2019 14:31:55 luutrongtan232 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
583388 15/05/2019 23:50:00 khuongvutramanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
583387 15/05/2019 23:48:08 khuongvutramanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
583310 15/05/2019 21:05:53 duyhautnvn2003 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2588 KB
583298 15/05/2019 20:51:41 tink30dinhtuandat KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
583158 15/05/2019 16:13:49 tin10_buinhatlinh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2580 KB
583156 15/05/2019 16:11:02 tin10_tranthivankhanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2580 KB
582835 14/05/2019 21:43:02 TTVK KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2576 KB
582724 14/05/2019 16:19:32 bachkabipro KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2576 KB
582484 13/05/2019 20:47:59 satianryokubn KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 4016 KB
582267 12/05/2019 23:04:14 0962587054 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 4176 KB
582246 12/05/2019 20:49:05 dinhtuandat KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
582238 12/05/2019 20:28:16 dinhtuandat KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2644 KB
581900 10/05/2019 22:28:12 hungCtN KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2596 KB
575377 19/04/2019 17:16:07 thecuongthehieu KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2544 KB
573203 14/04/2019 20:50:27 thanhcong KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2660 KB
571925 11/04/2019 15:01:15 tducCHVK36 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
571366 09/04/2019 21:31:44 cyb3 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2376 KB
571215 09/04/2019 15:41:53 cyb3 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2380 KB
568740 03/04/2019 13:02:53 thedemonstuan KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
565647 27/03/2019 16:01:48 supertank KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2424 KB
565625 27/03/2019 15:37:43 cogang123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
565596 27/03/2019 15:11:12 cogang123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2584 KB
565574 27/03/2019 14:48:48 sherlockvanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3100 KB
554910 05/03/2019 08:06:50 tcoder KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2360 KB
554093 02/03/2019 16:32:12 16122001 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
545941 13/02/2019 12:38:35 ThanhNam KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
545581 12/02/2019 16:06:36 okok_9 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
545214 11/02/2019 21:49:19 phuongnhi_tran_1206 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2536 KB
540573 25/01/2019 23:48:11 anhquyen256 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
540378 25/01/2019 16:18:32 nguyenvantien0903 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
539246 22/01/2019 12:10:03 binmia KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
538385 20/01/2019 00:13:28 dylanrohdes KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2388 KB
531970 06/01/2019 21:04:51 hellosunny KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2308 KB
531497 06/01/2019 10:29:24 anhnguyen123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2652 KB
511968 15/11/2018 10:02:19 anhvippro123z KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3296 KB
510147 12/11/2018 22:14:37 hitu01 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3304 KB
508991 10/11/2018 21:21:45 huynhthanhtan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
508989 10/11/2018 21:21:11 huynhthanhtan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
508046 09/11/2018 07:49:54 snowynguyen KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
503780 02/11/2018 23:08:33 minhdeptraiqqq KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 3216 KB
503550 02/11/2018 19:54:57 leesai KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3252 KB
503543 02/11/2018 19:52:03 DucThanh97 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3252 KB
503523 02/11/2018 19:43:41 TICHPX KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3252 KB
503494 02/11/2018 19:30:29 kokokj124 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 3124 KB
502202 01/11/2018 10:30:33 saothuaduoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3416 KB
501746 31/10/2018 19:35:47 ptmq123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2348 KB
500703 30/10/2018 13:31:01 ikotam KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3364 KB
492280 18/10/2018 13:47:12 hitu02 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2352 KB
492279 18/10/2018 13:45:48 hitu02 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
489710 15/10/2018 10:07:44 xikhud KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
489709 15/10/2018 10:07:15 xikhud KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 3408 KB
489445 14/10/2018 22:07:18 ngonamduonghl KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
486959 12/10/2018 02:23:26 iiiiiii125478 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 4356 KB
482508 07/10/2018 10:31:18 pvannvu2512 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
482503 07/10/2018 10:27:48 pvannvu2512 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
482501 07/10/2018 10:26:20 pvannvu2512 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3392 KB
482077 06/10/2018 20:09:27 phamanmaithao10 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2928 KB
481657 05/10/2018 23:28:49 kokokj124 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 3204 KB
476299 29/09/2018 07:27:31 april2003 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 3284 KB
476298 29/09/2018 07:26:00 april2003 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 3268 KB
475293 27/09/2018 21:07:22 thelightvn KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2360 KB
473697 25/09/2018 18:37:04 congvipkhoinoi KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
472708 24/09/2018 09:12:53 dangkhoa_pascal KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 140 ms 3368 KB
472706 24/09/2018 09:10:52 dangkhoa_pascal KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3372 KB
467132 15/09/2018 11:03:30 LongÇhampion KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 3336 KB
466806 14/09/2018 19:54:18 LongÇhampion KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 1000 ms 3204 KB
466695 14/09/2018 16:12:39 haicao2805 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2320 KB
464659 11/09/2018 16:14:08 yasuoghostblade KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
456409 28/08/2018 10:02:02 HHHHHHHH KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2424 KB
455601 25/08/2018 16:20:31 NamDo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2408 KB
455172 24/08/2018 15:30:47 xuanvuong KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1912 KB
454719 23/08/2018 15:04:48 FireArcanist KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3340 KB
454643 23/08/2018 12:12:15 huuthien1102 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
453194 19/08/2018 23:06:44 vutrungnghia KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3120 KB
445196 29/07/2018 20:57:06 an KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
441127 14/07/2018 19:30:24 huy9a1 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
440100 11/07/2018 10:35:31 iostream KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3156 KB
439788 10/07/2018 11:02:31 chaukhanh2003 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2596 KB
437020 27/06/2018 11:23:40 khangtran KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
424227 12/05/2018 09:45:25 vantho1298 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 3324 KB
424224 12/05/2018 08:51:20 vantho1298 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 3324 KB
423684 08/05/2018 23:33:12 bibinguyen KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3284 KB
423459 07/05/2018 12:32:45 phuchoahodo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2444 KB
399615 01/03/2018 09:44:07 coderkcdhv KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
394266 05/02/2018 08:49:58 duongbp1990 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2800 KB
375273 15/12/2017 13:49:50 tranmanhdat3006 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 203 ms 3264 KB
374884 14/12/2017 11:06:27 IT_LVT KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3260 KB
373630 10/12/2017 09:38:02 Ni_Ni_Is_My_Love KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3244 KB
373090 08/12/2017 14:22:58 0000000000 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
370203 01/12/2017 22:02:02 mrlihd KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 3152 KB
366307 26/11/2017 10:10:47 trungtt123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1792 KB
359728 14/11/2017 15:01:51 freepascal KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
357669 11/11/2017 15:19:53 vinhntndu KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 3336 KB
352694 04/11/2017 21:43:23 masterv KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
349098 31/10/2017 08:13:54 hoan2k1 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2608 KB
345716 26/10/2017 15:24:36 NhatKhanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2620 KB
336598 14/10/2017 22:16:49 ares KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 203 ms 3288 KB
331010 07/10/2017 16:37:31 thinhngo224 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3244 KB
328240 03/10/2017 09:22:22 nkduc KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
320268 20/09/2017 23:04:58 KCuber KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 4080 KB
313153 05/09/2017 16:12:27 anhbannho147vn KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3288 KB
311920 02/09/2017 13:18:29 tronghk14 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3276 KB
310119 28/08/2017 15:19:11 anhducpn67 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 125 ms 2784 KB
310098 28/08/2017 15:11:09 tqhuy2502 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
300550 02/08/2017 11:21:31 dothanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 4088 KB
300073 30/07/2017 14:29:13 anh76qn KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2568 KB
300060 30/07/2017 11:33:21 huynhthu KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 4064 KB
300058 30/07/2017 11:27:31 reset KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 3328 KB
300038 30/07/2017 10:54:14 hoangtrung080697 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 4112 KB
298403 24/07/2017 15:35:24 uyenthu0302 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
298221 23/07/2017 20:07:27 comrades102 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2544 KB
295836 16/07/2017 09:27:54 hatuank97lhp KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3368 KB
295567 15/07/2017 08:35:21 Hackerr KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
295480 14/07/2017 21:36:38 my_crush_hates_me KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 3308 KB
291567 29/06/2017 00:33:35 dangquangthang0001 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 4828 KB
284074 29/05/2017 21:13:15 huytmdj KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
282956 24/05/2017 19:50:38 tuan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
282952 24/05/2017 19:44:54 tuan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
282943 24/05/2017 19:27:33 tuan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
275242 02/05/2017 22:43:54 tranthanhhai KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 4300 KB
274330 28/04/2017 11:04:15 tuan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2312 KB
272854 22/04/2017 19:44:42 duyqnguyenle KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2940 KB
271325 16/04/2017 21:39:44 nhquanqt KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
263896 27/03/2017 14:59:46 giacacluong323 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
263892 27/03/2017 14:55:01 cbl_bientt4 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
263891 27/03/2017 14:54:42 cbl_dungtt4 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3428 KB
263713 26/03/2017 22:51:45 nguyenhaan KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
260354 18/03/2017 16:05:11 doituyentin KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
257810 13/03/2017 22:35:56 tansang KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
250453 20/02/2017 20:26:50 phan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2996 KB
249173 19/02/2017 15:21:46 ducquynhfptk12 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
248688 18/02/2017 14:46:01 thuylinh253 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
248684 18/02/2017 14:37:40 promxxm KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
248682 18/02/2017 14:33:51 promxxm KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
246650 12/02/2017 21:31:04 nguyentandat KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
244607 05/02/2017 10:17:05 linhlrx KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
232566 15/12/2016 16:14:51 4everkaka KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 5664 KB
227824 01/12/2016 21:04:06 chaats KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3256 KB
227769 01/12/2016 20:13:00 hihihil2010 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3632 KB
224466 25/11/2016 20:11:05 hungdhv97 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
222914 23/11/2016 17:52:00 pipipham KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 2552 KB
222868 23/11/2016 16:50:31 thuong1928 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2540 KB
221723 21/11/2016 20:21:10 ARSENAL1886 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2256 KB
216431 12/11/2016 21:05:31 Hieu_sqtt KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2636 KB
211254 05/11/2016 08:19:09 nguyenthang KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2940 KB
210939 04/11/2016 19:11:50 LHP KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3176 KB
210936 04/11/2016 19:09:41 LHP KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3212 KB
210127 03/11/2016 10:27:49 anhpro96 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2268 KB
209938 02/11/2016 22:17:11 oOovWvoOo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 3136 KB
209756 02/11/2016 19:39:43 o0985950397 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3260 KB
209754 02/11/2016 19:38:56 o0985950397 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 3260 KB
208668 01/11/2016 13:39:37 khoaat KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2700 KB
208667 01/11/2016 13:34:41 khoaat KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2984 KB
207523 29/10/2016 22:56:15 duyvtvp1919 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 4200 KB
198545 18/10/2016 14:26:37 giacacluong323 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
196045 14/10/2016 14:18:17 leducthinh0409 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1924 KB
194341 12/10/2016 03:44:45 junlexo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3336 KB
192921 11/10/2016 08:41:57 parkouryb KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2552 KB
192876 11/10/2016 06:19:57 songlahyvong KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2552 KB
181214 23/09/2016 00:02:17 dahaodl KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 281 ms 2360 KB
178936 19/09/2016 14:22:00 bachnxepu KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
170470 05/09/2016 20:40:40 huyenthoai101 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2980 KB
170158 04/09/2016 22:29:50 awatjkim KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 406 ms 2576 KB
165509 25/08/2016 00:32:11 qtuan140101 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 406 ms 3368 KB
164914 23/08/2016 19:09:35 cmtanphat KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
157955 03/08/2016 07:35:36 Soledad KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
154667 24/07/2016 22:41:46 thuytinh0114 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
154591 24/07/2016 15:41:48 yingyoh KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 3544 KB
151583 13/07/2016 13:05:19 dqhn123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
150790 08/07/2016 22:10:34 hoangthongvo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2584 KB
150789 08/07/2016 22:09:16 hoangthongvo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 453 ms 2588 KB
150788 08/07/2016 22:08:54 hoangthongvo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2588 KB
150784 08/07/2016 21:58:23 hoangthongvo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2588 KB
143847 15/06/2016 19:49:24 hunterhieu KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2612 KB
135923 14/05/2016 10:28:58 huonguyen KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
132783 20/04/2016 21:19:00 thanhday132 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1800 KB
130984 14/04/2016 21:20:42 nguyenxuanhaa3 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 125 ms 2784 KB
130617 12/04/2016 09:55:06 ntanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
130424 11/04/2016 02:53:07 hanhlv270597 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3256 KB
130284 09/04/2016 22:47:19 hanhlv270597 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 359 ms 3340 KB
129982 08/04/2016 09:59:18 quanghsprovp KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 3328 KB
129978 08/04/2016 09:43:56 thedblaster KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2532 KB
129967 08/04/2016 09:03:43 anhmanhvodoi20xx KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 296 ms 2508 KB
129965 08/04/2016 09:00:41 namnguyen123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 531 ms 2708 KB
129962 08/04/2016 08:49:28 man4689 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 312 ms 2508 KB
129961 08/04/2016 08:49:28 hoanqq123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2560 KB
129959 08/04/2016 08:40:39 longcvpa2 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 2516 KB
129958 08/04/2016 08:40:23 hoangvuduyanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 312 ms 2720 KB
118513 09/02/2016 15:31:13 hoang_95125 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
116634 03/02/2016 13:11:19 dqhungdl KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2544 KB
110626 05/01/2016 21:51:49 hth20082000 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2576 KB
106527 16/12/2015 20:41:05 cyan KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
106526 16/12/2015 20:40:28 cyan KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
106525 16/12/2015 20:37:08 cyan KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
105236 10/12/2015 20:30:20 duckhai2102 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 437 ms 2748 KB
105223 10/12/2015 19:41:56 vdn1999bxvp KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 484 ms 2772 KB
104554 08/12/2015 09:16:05 anhvu_cbl KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
95542 20/11/2015 09:24:09 loveTforever KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
90812 10/11/2015 22:51:59 CSP_9 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
90810 10/11/2015 22:49:04 huynguyenanh24 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
88638 06/11/2015 15:25:21 danyenbinh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 328 ms 2568 KB
81936 22/10/2015 16:54:04 toan411998 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 1832 KB
81538 21/10/2015 23:08:34 nguvaho KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2624 KB
81230 21/10/2015 15:04:38 phuc_doan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2620 KB
78218 13/10/2015 06:31:15 dhkhtn KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2712 KB
77191 09/10/2015 22:01:58 angelo KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
76060 07/10/2015 21:18:04 Cherry KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 2768 KB
75105 05/10/2015 23:18:31 congson KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 2532 KB
63831 15/09/2015 17:38:06 wInD_MtA KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2608 KB
62025 09/09/2015 16:04:31 phuleethanh KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
61367 06/09/2015 19:53:04 MTAZero KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
53842 17/08/2015 20:05:44 chitam117119 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2980 KB
49801 02/08/2015 11:12:17 npltv KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3212 KB
47617 18/07/2015 23:26:57 mrtan_lovelife KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3104 KB
46148 15/07/2015 10:08:13 only_love97 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2548 KB
45224 11/07/2015 11:16:36 hinodi_1998 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 249 ms 2576 KB
43617 26/06/2015 22:55:51 hungngoquoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2616 KB
42755 22/06/2015 00:37:23 the_c KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 3388 KB
39749 10/06/2015 13:49:17 farmerboy KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1948 KB
37708 27/05/2015 21:10:28 ngan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2460 KB
37702 27/05/2015 20:55:27 ngan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 202 ms 2496 KB
34356 11/05/2015 23:09:52 middlest KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3100 KB
31965 28/04/2015 09:37:19 mikelhpdatke KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3064 KB
31272 23/04/2015 16:27:38 lamnguyen KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 3184 KB
29588 17/04/2015 23:10:01 Algo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 327 ms 3144 KB
27228 13/04/2015 10:47:55 nghethuat102 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3228 KB
27083 12/04/2015 13:58:16 phuchoahodo KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2180 KB
25997 30/03/2015 20:28:29 nhocksoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2496 KB
24832 25/03/2015 20:37:19 kieuquocdat123 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3012 KB
13220 24/02/2015 16:29:20 xxxyyyzzz KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2384 KB
11710 10/02/2015 05:01:17 cuongyd1 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 78 ms 1392 KB
11266 28/01/2015 11:14:24 haituanth2 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 249 ms 2540 KB
10913 22/01/2015 20:57:43 voquocthang KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2536 KB
10586 19/01/2015 22:47:30 marj8995 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2516 KB
10551 19/01/2015 20:31:52 dinhvanduy7895 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2524 KB
10543 19/01/2015 19:03:10 vinguyentruong KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 312 ms 2536 KB
10542 19/01/2015 19:01:33 vinguyentruong KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 249 ms 3188 KB
10541 19/01/2015 18:48:22 stepde15 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2360 KB
10538 19/01/2015 14:53:50 thanhbinh0995 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 265 ms 3328 KB
Back to Top