Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
731520 12/03/2020 13:05:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1031 ms 16008 KB
725220 24/02/2020 19:15:11 khuongvutramanh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 968 ms 15940 KB
718546 11/02/2020 14:47:10 lemillion NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 984 ms 106696 KB
709952 26/01/2020 10:52:46 leductoan NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 265 ms 15220 KB
707194 19/01/2020 18:18:07 HackerMan NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 265 ms 17600 KB
693760 26/12/2019 23:20:13 ngocminh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 265 ms 17628 KB
693712 26/12/2019 21:51:01 ngocminh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 375 ms 17628 KB
692802 24/12/2019 16:25:20 trananhprince NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 437 ms 19684 KB
692102 23/12/2019 10:24:51 cyb3 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 312 ms 19196 KB
674992 17/11/2019 13:19:55 loilon504 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 359 ms 16008 KB
667486 02/11/2019 21:27:18 DuongNguyenMinh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 734 ms 16096 KB
662469 25/10/2019 07:44:59 trandat NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 765 ms 16060 KB
655021 10/10/2019 09:23:04 ntlinh0505 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 265 ms 15260 KB
640300 17/09/2019 08:19:03 valueking569 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1640 ms 68436 KB
612810 28/07/2019 21:12:04 hoangnghiaviet NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 328 ms 16012 KB
600948 29/06/2019 10:29:51 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 218 ms 24232 KB
589125 02/06/2019 01:45:45 mino NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 812 ms 15244 KB
588431 30/05/2019 23:07:30 przxct38 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 562 ms 15640 KB
575046 18/04/2019 19:40:33 dangkhoa_pascal NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 265 ms 14644 KB
535532 12/01/2019 20:16:17 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 250 ms 17196 KB
535524 12/01/2019 20:07:54 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 234 ms 17196 KB
532842 08/01/2019 05:30:11 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1000 ms 11980 KB
532841 08/01/2019 05:29:28 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1000 ms 11952 KB
532839 08/01/2019 05:25:57 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1312 ms 11932 KB
532838 08/01/2019 05:24:45 Teddy NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1562 ms 12600 KB
531372 06/01/2019 00:25:29 8man NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 250 ms 12384 KB
525201 08/12/2018 09:03:50 toan2902 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 234 ms 15324 KB
513956 16/11/2018 23:02:44 huy9a1 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 234 ms 15156 KB
511969 15/11/2018 10:02:39 anhvippro123z NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 687 ms 15660 KB
511560 14/11/2018 20:28:25 LongÇhampion NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1156 ms 7228 KB
482906 07/10/2018 22:00:07 tronghk14 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 312 ms 12520 KB
456408 28/08/2018 10:01:52 HHHHHHHH NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1812 ms 15752 KB
453607 21/08/2018 10:57:48 leduykhongngu NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 343 ms 11768 KB
453075 19/08/2018 16:53:49 htthtt11t1 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 812 ms 15316 KB
453069 19/08/2018 16:46:17 htthtt11t1 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 859 ms 15320 KB
440293 12/07/2018 00:18:23 wowowow NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1781 ms 15712 KB
440045 11/07/2018 08:36:26 mbfibat NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 281 ms 15676 KB
440044 11/07/2018 08:35:14 mbfibat NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 796 ms 15648 KB
440008 11/07/2018 00:28:22 FujiVN NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1187 ms 19004 KB
440006 11/07/2018 00:25:05 FujiVN NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1281 ms 19004 KB
422997 03/05/2018 21:26:02 vinhntndu NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 734 ms 15548 KB
422996 03/05/2018 21:24:45 vinhntndu NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 656 ms 15548 KB
372460 06/12/2017 12:53:08 namtao97 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 328 ms 17572 KB
363972 22/11/2017 07:54:49 ntan1210 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 406 ms 17824 KB
359952 14/11/2017 16:06:36 freepascal NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 375 ms 13320 KB
349289 31/10/2017 15:10:37 quan270501 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 390 ms 12520 KB
349278 31/10/2017 14:54:53 sieucegeto4 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 421 ms 13316 KB
349276 31/10/2017 14:49:53 thanh123456 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 500 ms 18432 KB
349275 31/10/2017 14:48:16 anhminh NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 406 ms 14104 KB
349274 31/10/2017 14:46:49 quocbao NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 593 ms 18392 KB
349099 31/10/2017 08:14:19 hoan2k1 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 468 ms 15672 KB
328866 04/10/2017 08:12:24 phmduytin NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 234 ms 16768 KB
328865 04/10/2017 08:11:09 phmduytin NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 781 ms 16752 KB
322335 24/09/2017 20:43:21 Deepsea NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 468 ms 15692 KB
309419 26/08/2017 16:40:49 manhhungking NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 781 ms 15220 KB
305221 15/08/2017 21:08:50 phmduytin NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 218 ms 16724 KB
305220 15/08/2017 21:07:03 phmduytin NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 234 ms 16728 KB
305214 15/08/2017 21:02:29 phmduytin NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 390 ms 16724 KB
305211 15/08/2017 21:01:40 phmduytin NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 750 ms 16708 KB
288801 17/06/2017 23:08:58 huuhieu2k NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 578 ms 15096 KB
288338 16/06/2017 10:09:52 nhquanqt NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 406 ms 16848 KB
270592 14/04/2017 00:57:04 duahaucc NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 390 ms 16296 KB
259874 18/03/2017 08:15:33 doituyentin NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 312 ms 3948 KB
255937 08/03/2017 17:42:22 Hữu_Đăng NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 328 ms 3944 KB
245488 08/02/2017 23:31:08 caothesan NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 437 ms 15552 KB
241324 14/01/2017 22:21:03 sorry_dahaodl NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 437 ms 37128 KB
235770 25/12/2016 22:36:42 chitam117119 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 375 ms 14988 KB
233851 21/12/2016 13:41:13 nhphuongltv NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 531 ms 15636 KB
233414 19/12/2016 15:33:10 hoangducsmagic NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 421 ms 131776 KB
233301 18/12/2016 21:19:01 namnguyen123 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 578 ms 14452 KB
233293 18/12/2016 20:43:40 tranleduy1233 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 296 ms 16260 KB
233171 18/12/2016 08:21:29 glass99ss NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 375 ms 13796 KB
228950 04/12/2016 22:03:44 bvhop341999 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 359 ms 13372 KB
224298 25/11/2016 15:05:34 letuannghia194 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 796 ms 41464 KB
224260 25/11/2016 14:39:42 giatuevu NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 765 ms 39112 KB
214118 10/11/2016 10:09:27 phoaiphuthinh NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 390 ms 18864 KB
214110 10/11/2016 09:41:09 lehoangvu15 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 437 ms 12416 KB
211889 06/11/2016 14:21:45 tmanh17 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 718 ms 9296 KB
205907 27/10/2016 20:18:43 HSam NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 359 ms 17588 KB
204226 25/10/2016 14:28:53 dahaodl NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 953 ms 18932 KB
200630 21/10/2016 09:32:02 dacthai2807 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 203 ms 15212 KB
199843 20/10/2016 10:32:16 thanglegons NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 875 ms 15380 KB
186546 02/10/2016 16:11:20 hoanqq123 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1453 ms 13380 KB
186285 02/10/2016 10:01:37 longcvpa2 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 453 ms 13368 KB
181238 23/09/2016 07:47:11 hoangvuduyanh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 984 ms 14516 KB
181074 22/09/2016 21:46:23 sesshomalong NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 687 ms 15324 KB
181065 22/09/2016 21:38:33 vdn1999bxvp NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 734 ms 13380 KB
161812 13/08/2016 22:51:23 lvdo92 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 687 ms 10780 KB
158167 04/08/2016 08:45:30 ngocanh99 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 531 ms 19980 KB
154548 24/07/2016 10:11:45 datbeohbbh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1062 ms 15092 KB
126410 22/03/2016 15:00:28 phuleethanh NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 796 ms 15344 KB
119537 15/02/2016 08:17:26 AdminNTU NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 468 ms 18608 KB
109090 28/12/2015 23:03:31 mr234 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 500 ms 18612 KB
105805 13/12/2015 10:06:50 huynhduy_hmd NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1156 ms 47000 KB
93564 16/11/2015 11:13:49 hmh100298 NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 531 ms 23244 KB
90525 10/11/2015 15:45:23 qcuong98 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 750 ms 14568 KB
87631 04/11/2015 00:19:57 lecong NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 578 ms 13740 KB
85225 29/10/2015 13:51:33 MTAZero NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 578 ms 15024 KB
53059 14/08/2015 19:09:03 anhtu1998 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 904 ms 14592 KB
49339 29/07/2015 16:59:40 hinodi_1998 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1014 ms 14668 KB
49331 29/07/2015 15:49:25 nhutrg1998 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 405 ms 14664 KB
47249 16/07/2015 15:37:02 longnghiem1999 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 811 ms 13944 KB
44861 08/07/2015 17:28:59 lehuuquyen NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1263 ms 16616 KB
44743 07/07/2015 12:57:03 farmerboy NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 514 ms 14632 KB
44571 05/07/2015 16:39:12 nxphuc NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 1138 ms 14892 KB
39007 02/06/2015 08:55:20 nguyenkhacduc NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 780 ms 14848 KB
31018 22/04/2015 10:12:04 thanhdat01234 NUMLAND - Numberland Java 8 Accepted 889 ms 51732 KB
26639 05/04/2015 18:33:04 only_love97 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 936 ms 16620 KB
21420 15/03/2015 15:31:26 kieuquocdat123 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 904 ms 13788 KB
15787 08/03/2015 13:07:28 yurilover172 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 686 ms 26304 KB
Back to Top