Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739302 02/04/2020 10:51:20 haupas KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 2440 KB
737168 25/03/2020 22:21:51 Lis2il KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
726834 28/02/2020 09:50:23 codetrau2003 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 2948 KB
726740 27/02/2020 22:44:54 nttung051102 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3028 KB
726122 26/02/2020 17:16:55 vuhoangphuc2000 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 4432 KB
726081 26/02/2020 15:56:49 tourist2samnguyen KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 359 ms 5572 KB
725797 25/02/2020 22:25:28 vudangkhoi2003 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 359 ms 80496 KB
725297 24/02/2020 21:45:49 aruru12 KSAN - Khách sạn Python 3 Accepted 375 ms 16960 KB
723869 21/02/2020 22:32:58 Zelda2004 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 3592 KB
723192 20/02/2020 14:06:08 khanhld KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 328 ms 3584 KB
719712 13/02/2020 20:03:47 kimcuong_tvn KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 4200 KB
718945 12/02/2020 08:43:59 minhtrieutvn KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 4336 KB
717169 08/02/2020 23:08:56 baopham19062003kgkgkg KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2592 KB
709196 23/01/2020 19:03:46 ldn694 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
708196 21/01/2020 20:28:52 HackerMan KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 2572 KB
708138 21/01/2020 17:51:06 nganngants KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 328 ms 2560 KB
705479 16/01/2020 00:29:39 Dan_De_Nui KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 390 ms 3376 KB
705478 16/01/2020 00:24:37 Dan_De_Nui KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 390 ms 17440 KB
705477 16/01/2020 00:17:29 Dan_De_Nui KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 421 ms 17440 KB
704849 14/01/2020 21:10:26 Cheat KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3920 KB
703660 12/01/2020 18:19:25 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 390 ms 3212 KB
697430 03/01/2020 21:29:21 shin3030aa KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3980 KB
696290 02/01/2020 13:39:57 shin3030aa KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2492 KB
692097 23/12/2019 10:17:53 phuleethanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
689633 17/12/2019 12:06:16 khanhtron03 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 406 ms 2660 KB
689476 16/12/2019 22:04:00 haiprot1 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2488 KB
689472 16/12/2019 22:00:10 mrzin703 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 2500 KB
688403 14/12/2019 15:08:51 khanhtron03 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3264 KB
688302 14/12/2019 10:23:07 malego290704 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 2220 KB
688299 14/12/2019 10:10:18 lodu KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3380 KB
688274 14/12/2019 09:30:56 a519dungtc KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3372 KB
688271 14/12/2019 09:16:39 hungdn210 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 3380 KB
688269 14/12/2019 09:16:03 ahihihi123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3408 KB
688267 14/12/2019 09:13:56 CarlavierVN KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1564 KB
688265 14/12/2019 09:12:34 code_copier123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 10312 KB
688264 14/12/2019 09:11:17 code_copier123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 3280 KB
688263 14/12/2019 09:10:47 code_copier123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3280 KB
688262 14/12/2019 09:10:42 a519man KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
688261 14/12/2019 09:10:32 Member KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 18896 KB
688256 14/12/2019 09:08:55 eoenti KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
688241 14/12/2019 09:01:31 Member KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 18116 KB
688237 14/12/2019 09:01:08 unknown KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3280 KB
688233 14/12/2019 08:56:54 chaomayban KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1844 KB
688232 14/12/2019 08:56:50 quangduyluu123 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1840 KB
688218 14/12/2019 08:49:31 Member KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 359 ms 18096 KB
688215 14/12/2019 08:48:27 Member KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 18100 KB
688211 14/12/2019 08:46:27 Member KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 18892 KB
688209 14/12/2019 08:44:38 noctis_sama KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1852 KB
688208 14/12/2019 08:44:29 quangduyluu123 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1840 KB
688202 14/12/2019 08:42:01 Be_Tap_Di KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
688183 14/12/2019 08:35:26 A519LeVanDuc KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
688182 14/12/2019 08:34:17 A519LeVanDuc KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
687386 12/12/2019 09:10:42 winterrr KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 3536 KB
684658 04/12/2019 17:20:38 trananhprince KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 2556 KB
683783 02/12/2019 13:52:40 tuanhung KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1892 KB
683779 02/12/2019 13:44:38 thangloi2209 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1892 KB
683774 02/12/2019 11:42:40 ntoan199 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3308 KB
683710 02/12/2019 00:30:52 kimjisoo KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 10544 KB
683194 30/11/2019 21:41:59 phuong2004 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
681343 28/11/2019 07:32:04 nmhh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1916 KB
681218 27/11/2019 21:32:26 loilon504 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2568 KB
681212 27/11/2019 21:28:12 MinhBietBay KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 93 ms 1900 KB
680704 26/11/2019 22:09:32 voldemup KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3420 KB
680646 26/11/2019 20:52:18 mrlihd KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 3440 KB
680598 26/11/2019 19:39:07 voldemup KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 2656 KB
680078 25/11/2019 19:28:01 Fidisk KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 3796 KB
675284 17/11/2019 21:32:34 tandk KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
673004 13/11/2019 11:37:29 Lis2il KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
672921 13/11/2019 08:22:45 minhkhoi1026 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
672920 13/11/2019 08:21:50 minhkhoi1026 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
672399 11/11/2019 23:22:16 cuthao KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2712 KB
667244 02/11/2019 15:46:43 hitu1903 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3320 KB
667242 02/11/2019 15:45:43 hitu1910 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3328 KB
667178 02/11/2019 13:32:26 khoaat KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1916 KB
667177 02/11/2019 13:31:01 khoaat KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 2660 KB
649668 02/10/2019 17:57:22 lvcong97 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3676 KB
649359 02/10/2019 09:32:16 ct390 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 140 ms 4268 KB
649209 01/10/2019 21:59:36 lvcong97 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3584 KB
649022 01/10/2019 16:53:07 MaMoi KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3100 KB
637220 12/09/2019 16:12:41 elkunpham KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 4448 KB
636461 11/09/2019 19:16:55 NQT1998 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 3984 KB
636460 11/09/2019 19:15:25 NQT1998 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 4780 KB
635983 10/09/2019 20:55:17 FL_ADC KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 375 ms 3988 KB
632957 06/09/2019 08:05:46 lucky_boy KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 328 ms 4228 KB
631517 02/09/2019 15:09:59 leductoan KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 4832 KB
624458 20/08/2019 22:49:06 thuy_quynh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 359 ms 18956 KB
622698 16/08/2019 14:12:22 trieutanhung93 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 4504 KB
620270 13/08/2019 08:21:47 trandat KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 18484 KB
618876 09/08/2019 10:14:47 namlawng123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 359 ms 4408 KB
618043 07/08/2019 20:24:46 maytinhpc KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 3252 KB
617520 06/08/2019 16:41:09 quanghuy123 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2692 KB
616887 05/08/2019 17:04:48 ffrederick KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 359 ms 3920 KB
616645 05/08/2019 00:54:26 ducanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 359 ms 2716 KB
616644 05/08/2019 00:45:48 ducanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 328 ms 2716 KB
615984 03/08/2019 14:47:34 canhtoannct KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 2728 KB
615784 02/08/2019 21:04:09 baobao07 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 3300 KB
594377 17/06/2019 14:46:44 ngoctit KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3264 KB
575742 21/04/2019 11:45:03 idoguirblx KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 140 ms 4348 KB
575363 19/04/2019 16:17:25 thecuongthehieu KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
571607 10/04/2019 17:50:59 10ngocanh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 218 ms 3236 KB
569471 05/04/2019 09:32:30 phongan105 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
567796 31/03/2019 21:16:20 cyb3 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3252 KB
566951 29/03/2019 16:32:42 Quanghung KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 4080 KB
566060 27/03/2019 23:14:53 ahihiahaha KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
564971 26/03/2019 11:08:48 vinhhuong0802 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2736 KB
564622 25/03/2019 11:06:34 start008 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
559973 14/03/2019 07:47:37 tdn2018_3 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3240 KB
553657 02/03/2019 00:00:41 kaitou1412 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2720 KB
553577 01/03/2019 21:36:41 kaitou1412 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
551739 26/02/2019 15:15:00 leviettttnh KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
551581 26/02/2019 09:35:06 gbking2003 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
551366 25/02/2019 20:12:57 nguyenvantien0903 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3256 KB
547264 16/02/2019 10:07:21 16122001 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
544793 10/02/2019 21:47:28 phuongnhi_tran_1206 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2472 KB
541478 28/01/2019 22:05:32 MINHKHANG KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 265 ms 4996 KB
539138 21/01/2019 23:40:49 dylanrohdes KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 187 ms 3792 KB
537653 17/01/2019 18:14:40 totanhiep KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3260 KB
537649 17/01/2019 17:20:19 akira12 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3380 KB
537300 16/01/2019 22:05:30 datvipss KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
537135 16/01/2019 15:55:06 cogang123 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 265 ms 4072 KB
537109 16/01/2019 15:11:31 sherlockvanh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 4068 KB
535892 13/01/2019 20:23:02 anhnguyen123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3196 KB
535721 13/01/2019 08:55:03 dfwapekko KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3172 KB
525182 08/12/2018 08:57:22 toan2902 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 281 ms 3452 KB
511970 15/11/2018 10:03:00 anhvippro123z KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3424 KB
510684 13/11/2018 16:55:15 8man KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 187 ms 5796 KB
501650 31/10/2018 16:33:55 huynhthanhtan KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3208 KB
498847 26/10/2018 21:57:34 chuotvip KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3688 KB
496587 23/10/2018 23:17:59 edwinda107 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3356 KB
488446 13/10/2018 11:42:53 xikhud KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
488444 13/10/2018 11:42:21 xikhud KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3048 KB
481266 05/10/2018 17:26:13 nguyenhung1903 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3564 KB
466373 13/09/2018 22:37:00 LongÇhampion KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 250 ms 3200 KB
465464 12/09/2018 16:32:25 094175234 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 281 ms 5680 KB
465438 12/09/2018 16:05:35 pvannvu2512 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 296 ms 5512 KB
458112 31/08/2018 14:16:38 duong2 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
457145 29/08/2018 20:16:36 minhboybn KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3260 KB
456407 28/08/2018 10:01:38 HHHHHHHH KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 18084 KB
454422 22/08/2018 23:14:15 thuho KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
454420 22/08/2018 23:07:47 thuho KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
453533 20/08/2018 23:54:02 chaukhanh2003 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 18180 KB
447585 06/08/2018 17:17:09 vikhangcqt171 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3168 KB
446870 03/08/2018 13:09:59 conan KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3984 KB
444425 26/07/2018 11:15:27 an KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 10516 KB
442173 19/07/2018 01:04:12 iostream KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 187 ms 3244 KB
440924 13/07/2018 21:29:34 hoangthuc701 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3160 KB
438257 03/07/2018 16:41:36 phamductaictk98 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3272 KB
437937 01/07/2018 22:12:22 nhatdanbgvt KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 250 ms 3280 KB
435901 22/06/2018 11:16:18 blebleble KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 171 ms 3348 KB
434142 17/06/2018 22:20:01 theanhbr02 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 3460 KB
433990 17/06/2018 10:09:22 thelightvn KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 390 ms 3204 KB
431888 09/06/2018 22:34:29 lotac KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 109 ms 2452 KB
427384 26/05/2018 14:13:07 dungdq2002 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3200 KB
424519 13/05/2018 16:12:47 sruletheworld KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 265 ms 4100 KB
424488 13/05/2018 13:59:01 sruletheworld KSAN - Khách sạn Python 3 Accepted 359 ms 19148 KB
423445 07/05/2018 09:12:38 phuchoahodo KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 17408 KB
423100 04/05/2018 16:02:43 phuchoahodo KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 17408 KB
422785 02/05/2018 14:17:08 trihien0102 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 10312 KB
419345 19/04/2018 00:09:22 vphuong214 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 7272 KB
415812 11/04/2018 08:25:31 dangkhoa_pascal KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
399582 01/03/2018 09:01:32 coderkcdhv KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2472 KB
380198 01/01/2018 23:35:36 huynhtuan17ti KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 2508 KB
374214 12/12/2017 11:36:40 yhuynh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
370915 03/12/2017 17:28:35 tranthanhhai KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 3976 KB
369051 29/11/2017 22:18:29 hieu KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2968 KB
365630 24/11/2017 21:30:19 dotuansondn KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
363700 21/11/2017 16:15:31 darknight5698 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3256 KB
363162 20/11/2017 16:35:03 tranmanhdat3006 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3128 KB
363092 20/11/2017 14:02:21 hoanglongbpt KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3124 KB
362852 19/11/2017 21:16:07 tranminh183 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3144 KB
361651 17/11/2017 12:05:27 lucdaoquanh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3380 KB
361112 16/11/2017 12:07:24 tenda1234 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3408 KB
360981 16/11/2017 09:42:54 21cm KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 265 ms 3116 KB
360788 15/11/2017 21:00:51 Leo_Messi_96 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
359668 14/11/2017 14:33:14 freepascal KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
359122 13/11/2017 19:41:22 nguyendinhtin27011998 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 187 ms 3996 KB
352674 04/11/2017 21:19:56 bao023 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3664 KB
352666 04/11/2017 21:14:41 vinhntndu KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3412 KB
352661 04/11/2017 21:10:15 masterv KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
349329 31/10/2017 15:52:16 serayumi KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3392 KB
349096 31/10/2017 08:13:32 hoan2k1 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
348111 30/10/2017 09:14:49 linhbeo1210 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
344243 24/10/2017 21:14:34 minhmca KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 4040 KB
334158 11/10/2017 20:50:19 thienanh1999 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 4016 KB
332233 09/10/2017 00:31:04 nhpntz0t KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 203 ms 3616 KB
328853 04/10/2017 07:34:02 duyvtvp1919 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 2488 KB
328839 04/10/2017 05:33:47 awatjkim KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3388 KB
328276 03/10/2017 10:20:59 nkduc KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
323300 26/09/2017 15:44:26 nkt95bg KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3300 KB
322823 25/09/2017 21:35:49 ARSENAL1886 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1616 KB
320990 22/09/2017 15:43:26 tranngoctoanno1 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 2468 KB
320526 21/09/2017 15:46:30 qqq KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 4120 KB
312304 03/09/2017 11:25:45 tronghk14 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 218 ms 3696 KB
307963 22/08/2017 21:08:58 vophuanpig KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3280 KB
307958 22/08/2017 21:01:27 vophuanpig KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3288 KB
304400 13/08/2017 23:26:26 anh76qn KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2456 KB
304398 13/08/2017 23:22:50 anh76qn KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2456 KB
303560 11/08/2017 20:32:04 reset KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 3216 KB
303559 11/08/2017 20:31:52 nty KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 296 ms 3204 KB
303557 11/08/2017 20:31:38 anhbannho147vn KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 3224 KB
303554 11/08/2017 20:31:06 hoangtrung080697 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3216 KB
303552 11/08/2017 20:30:39 dothanh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3216 KB
303548 11/08/2017 20:29:01 thainguyen KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 3216 KB
298297 23/07/2017 23:29:25 uyenthu0302 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
297436 21/07/2017 03:56:05 okeomachnha KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 1892 KB
297435 21/07/2017 03:55:27 okeomachnha KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 265 ms 2640 KB
294419 11/07/2017 19:38:29 khoi2410 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 171 ms 3660 KB
293367 07/07/2017 21:16:45 vokhanhan25 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
292330 02/07/2017 14:29:33 lahoangphongq KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
292187 01/07/2017 17:25:49 lahoangphongq KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
292174 01/07/2017 15:52:08 lahoangphongq KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
289303 20/06/2017 00:39:47 nmhien2605 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2964 KB
283152 25/05/2017 13:39:02 yutaka2k KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
270517 13/04/2017 21:08:18 phamtrunghieul52 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
269117 08/04/2017 22:24:50 phamtrunghieuntp KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 2808 KB
268629 07/04/2017 16:57:44 HUT_Bamboo KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
268628 07/04/2017 16:50:24 HUT_Bamboo KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 250 ms 3164 KB
268627 07/04/2017 16:44:27 HUT_Bamboo KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 265 ms 3504 KB
263355 26/03/2017 09:06:06 tansang KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2704 KB
260353 18/03/2017 16:04:47 doituyentin KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
258738 16/03/2017 09:43:09 cavang KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 3016 KB
258737 16/03/2017 09:34:15 cavang KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 3016 KB
256047 08/03/2017 21:29:05 SlothSe7en KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
255276 06/03/2017 16:40:52 linhlrx KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
248151 17/02/2017 01:29:44 omega1100100 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3200 KB
248150 17/02/2017 01:29:24 omega1100100 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
248149 17/02/2017 01:28:34 omega1100100 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
248148 17/02/2017 01:28:28 omega1100100 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
248147 17/02/2017 01:28:22 omega1100100 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3200 KB
248145 17/02/2017 01:21:51 omega1100100 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 3200 KB
242311 20/01/2017 20:45:57 duongcscx KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
242310 20/01/2017 20:39:42 duongcscx KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
241023 14/01/2017 14:36:55 gowthern KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
238263 04/01/2017 23:58:28 khangtran KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2472 KB
232159 13/12/2016 21:30:56 tranleduy1233 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
231810 13/12/2016 00:28:45 bvhop341999 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
231581 12/12/2016 12:12:25 4everkaka KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 4020 KB
225315 26/11/2016 21:04:28 hungdhv97 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3220 KB
225308 26/11/2016 20:58:41 hungdhv97 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 250 ms 3256 KB
220555 19/11/2016 21:19:57 ntanh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1880 KB
209307 02/11/2016 01:41:22 khoaat KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 265 ms 2408 KB
207253 29/10/2016 14:41:51 truongarony KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3128 KB
206848 28/10/2016 22:40:12 hentaino102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2964 KB
202167 23/10/2016 18:03:34 phungvitrung KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
200651 21/10/2016 10:11:49 hoangducsmagic KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
199078 19/10/2016 01:51:09 jackichul KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 4076 KB
197603 17/10/2016 00:54:11 hutPhamPhuong KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 62 ms 1784 KB
194854 12/10/2016 19:36:35 junlexo KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 3352 KB
188361 05/10/2016 15:38:49 lehoangvu15 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 4556 KB
186956 03/10/2016 14:20:25 thanhquang KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 437 ms 3676 KB
181063 22/09/2016 21:35:33 khangkhangtg KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 109 ms 1776 KB
181016 22/09/2016 21:04:40 zerothientai KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 140 ms 4108 KB
181005 22/09/2016 20:58:32 VoHT KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 1772 KB
181004 22/09/2016 20:57:58 VoHT KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 437 ms 2744 KB
179798 20/09/2016 22:15:49 wInD_MtA KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 546 ms 3328 KB
178925 19/09/2016 14:11:59 dahaodl KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 562 ms 4968 KB
178558 18/09/2016 18:40:31 nguyenson99 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 500 ms 3664 KB
177889 17/09/2016 10:12:54 Hhcckqnl KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 109 ms 4320 KB
176243 14/09/2016 14:44:06 giacacluong323 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 3608 KB
173027 10/09/2016 13:53:05 lvdo92 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 3688 KB
173024 10/09/2016 13:52:26 lvdo92 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3684 KB
168189 02/09/2016 10:24:23 nhannguyen95 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 515 ms 2952 KB
165485 24/08/2016 23:06:55 qtuan140101 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 156 ms 5896 KB
162932 17/08/2016 02:47:11 hut_luan KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 421 ms 3360 KB
162669 16/08/2016 12:31:04 caothesan KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 421 ms 3064 KB
154625 24/07/2016 17:08:19 ngonamduonghl KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 171 ms 4924 KB
152344 16/07/2016 20:52:16 dqhn123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 468 ms 2572 KB
151429 12/07/2016 08:56:57 nguvaho KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 484 ms 3348 KB
151428 12/07/2016 08:56:23 nguvaho KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 578 ms 3340 KB
148413 28/06/2016 21:54:01 leducthinh0409 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 468 ms 3332 KB
141355 03/06/2016 22:10:05 zero1778 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 453 ms 2984 KB
137114 22/05/2016 11:55:46 chitam117119 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 4328 KB
135910 14/05/2016 09:50:21 huonguyen KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 140 ms 4328 KB
133489 25/04/2016 17:11:58 loveTforever KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 203 ms 2980 KB
132538 18/04/2016 20:29:36 thanhday132 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 203 ms 3004 KB
128761 03/04/2016 15:33:00 chomeo13 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 406 ms 3328 KB
127836 29/03/2016 15:04:30 longhuy322000 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 531 ms 5012 KB
121707 24/02/2016 21:39:38 phuleethanh KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 187 ms 4196 KB
121701 24/02/2016 21:09:34 dacthai2807 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 312 ms 2716 KB
119655 15/02/2016 19:18:56 doanphuduc94 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3356 KB
119610 15/02/2016 15:38:46 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 4316 KB
119213 13/02/2016 20:48:22 TQT KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 390 ms 3080 KB
118532 09/02/2016 18:07:56 hanhlv270597 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 437 ms 3064 KB
116508 02/02/2016 20:21:44 dqhungdl KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 437 ms 3376 KB
108014 25/12/2015 22:47:10 mr234 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 3816 KB
104762 09/12/2015 08:31:25 minhthuan274 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3028 KB
101452 06/12/2015 09:27:04 anhvu_cbl KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 4264 KB
100788 03/12/2015 20:20:59 huynhduy_hmd KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 421 ms 3020 KB
100530 02/12/2015 16:15:33 miltonbw KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 3616 KB
100506 02/12/2015 15:37:49 dhenry KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2712 KB
98753 25/11/2015 15:03:13 bao KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 406 ms 3056 KB
97637 22/11/2015 20:22:11 bachnxepu KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 203 ms 2944 KB
92211 13/11/2015 20:55:31 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 4284 KB
92197 13/11/2015 20:42:10 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 140 ms 4288 KB
88646 06/11/2015 15:47:46 danyenbinh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 125 ms 2572 KB
88643 06/11/2015 15:46:03 danyenbinh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 468 ms 2552 KB
82229 23/10/2015 15:37:01 toan411998 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 765 ms 3084 KB
81226 21/10/2015 14:51:16 phuc_doan KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 203 ms 3008 KB
81220 21/10/2015 14:26:35 donnghi KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 203 ms 3036 KB
80677 19/10/2015 23:08:21 QuyenNguyen KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 468 ms 3392 KB
80159 19/10/2015 01:07:58 phuc_doan KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 203 ms 3380 KB
80147 19/10/2015 00:06:37 HoVanAnhK58A2 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 125 ms 3356 KB
78840 15/10/2015 08:19:05 manhha251 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 171 ms 5700 KB
78714 14/10/2015 21:31:54 npltv KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 156 ms 5532 KB
77793 11/10/2015 19:56:07 UiM KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 125 ms 2984 KB
71323 02/10/2015 08:19:06 bacthosan KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 125 ms 3080 KB
69166 28/09/2015 01:34:38 hungngoquoc KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 156 ms 3524 KB
67020 24/09/2015 08:45:42 huynhnhat KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 171 ms 5884 KB
65380 20/09/2015 10:53:56 MTAZero KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 140 ms 3544 KB
64688 18/09/2015 14:52:55 tsminh_3 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
61114 05/09/2015 23:34:40 no3g KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
59504 31/08/2015 20:33:43 Muana KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 4316 KB
59163 29/08/2015 16:55:28 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 3452 KB
59088 29/08/2015 10:53:47 justdoit0989 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2932 KB
53973 18/08/2015 21:47:43 sanghk11 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 3588 KB
50390 07/08/2015 08:50:25 lehuuquyen KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 2920 KB
50387 07/08/2015 08:20:20 vdn1999bxvp KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 2812 KB
43472 26/06/2015 08:29:24 dhkhtn KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 374 ms 3276 KB
42997 23/06/2015 11:54:04 mrtan_lovelife KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 62 ms 3116 KB
42996 23/06/2015 11:52:58 mrtan_lovelife KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 124 ms 5160 KB
40993 13/06/2015 23:12:18 farmerboy KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 140 ms 3116 KB
40986 13/06/2015 22:55:58 only_love97 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 998 ms 22292 KB
40957 13/06/2015 21:15:57 thanhdat01234 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 499 ms 2900 KB
38262 31/05/2015 19:10:21 lightkuriboh KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 3184 KB
35862 16/05/2015 22:49:53 middlest KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 62 ms 3384 KB
32755 05/05/2015 00:18:15 mikelhpdatke KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 2908 KB
31501 24/04/2015 17:15:53 nguyenmanhthien KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3428 KB
28539 16/04/2015 16:44:41 Loda KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3312 KB
25197 29/03/2015 14:28:29 admin KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
25196 29/03/2015 14:12:53 admin KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 421 ms 4872 KB
25186 29/03/2015 11:34:29 kieuquocdat123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
25185 29/03/2015 11:31:55 kieuquocdat123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
21540 16/03/2015 08:52:54 kieuquocdat123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 249 ms 2508 KB
21539 16/03/2015 08:51:50 kieuquocdat123 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 249 ms 2512 KB
21228 13/03/2015 23:26:27 Stupid_Dog KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 296 ms 3292 KB
21227 13/03/2015 23:25:27 Stupid_Dog KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 452 ms 3308 KB
21224 13/03/2015 23:20:03 Stupid_Dog KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3296 KB
21221 13/03/2015 23:14:59 Stupid_Dog KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3292 KB
21218 13/03/2015 22:59:08 Stupid_Dog KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 4868 KB
21212 13/03/2015 22:51:59 Stupid_Dog KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3352 KB
11290 28/01/2015 21:53:11 haituanth2 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
11288 28/01/2015 21:41:25 haituanth2 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 358 ms 2492 KB
10758 21/01/2015 11:32:52 phuchoahodo KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 109 ms 5696 KB
Back to Top