Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
728872 04/03/2020 21:30:51 Fidisk USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 2556 KB
726536 27/02/2020 17:04:12 ldn694 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
726535 27/02/2020 17:03:45 Hàoa1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
726524 27/02/2020 16:35:43 Sơna1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
726517 27/02/2020 16:27:34 Sángolympic USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
724819 23/02/2020 21:32:42 duythien123 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2584 KB
722622 19/02/2020 14:15:26 Sang7a4gpc USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1580 KB
716536 07/02/2020 20:42:22 thống USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 10584 KB
708192 21/01/2020 20:28:15 HackerMan USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
703662 12/01/2020 18:24:54 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2688 KB
666925 01/11/2019 22:44:39 trungkienthcsyenlac USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2940 KB
666697 01/11/2019 17:51:49 canhtoannct USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2876 KB
666543 01/11/2019 14:14:39 nguyenvana USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2644 KB
666224 31/10/2019 20:47:35 agru USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2040 KB
665757 31/10/2019 06:18:51 quanit2k4 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2700 KB
663797 27/10/2019 10:52:31 beginner USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 2664 KB
653893 08/10/2019 17:41:55 leviettttnh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2920 KB
653152 07/10/2019 22:32:49 khanhkjhave USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 234 ms 2744 KB
652832 07/10/2019 10:39:30 iloveNH USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1928 KB
652816 07/10/2019 10:08:31 lamhn2006123 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2940 KB
645614 24/09/2019 20:35:10 ffrederick USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1884 KB
633604 07/09/2019 17:08:32 haupas USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 250 ms 2948 KB
632720 05/09/2019 15:37:25 tuananh778999 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 125 ms 1976 KB
625755 23/08/2019 20:23:32 baobao07 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Python 3 Accepted 484 ms 7948 KB
624934 22/08/2019 09:42:26 thuy_quynh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
619512 10/08/2019 20:21:42 trandat USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
617287 06/08/2019 10:29:00 Tu2112003 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 250 ms 2864 KB
617280 06/08/2019 10:26:22 Tu2112003 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2864 KB
617278 06/08/2019 10:24:57 Tu2112003 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2864 KB
613864 30/07/2019 20:09:33 binhtranit USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2620 KB
604304 08/07/2019 17:21:58 iiiiiii125478 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1864 KB
601525 01/07/2019 00:51:57 ducanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 1980 KB
576748 25/04/2019 15:10:03 khangtran USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2476 KB
569787 06/04/2019 08:50:11 vinhhuong0802 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
558610 11/03/2019 20:55:08 phuongnhi_tran_1206 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2544 KB
556719 08/03/2019 09:37:04 duy0805 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2844 KB
556708 08/03/2019 09:11:03 Qanh29 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 125 ms 2844 KB
554041 02/03/2019 15:04:32 nguyenvantien0903 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
552658 28/02/2019 10:29:09 ducminhtrinh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 125 ms 2920 KB
549097 20/02/2019 21:44:03 Vinhh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 2544 KB
512552 15/11/2018 14:27:18 vanan9205 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2820 KB
511974 15/11/2018 10:04:29 anhvippro123z USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2660 KB
509198 11/11/2018 11:08:04 iostream USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 2572 KB
499534 27/10/2018 22:19:14 xikhud USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
499331 27/10/2018 16:09:35 lehoang USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2828 KB
491150 16/10/2018 21:02:56 hoangthanh2k3 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 3196 KB
479715 03/10/2018 22:01:08 thuho USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
478426 02/10/2018 09:07:38 lcnguyendang123 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2720 KB
474197 26/09/2018 12:09:13 59130929 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 1908 KB
471224 21/09/2018 12:28:57 LongÇhampion USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2500 KB
460085 04/09/2018 14:01:40 hoangthuc701 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 218 ms 3256 KB
457399 30/08/2018 07:55:51 rangnokapk USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2636 KB
456545 28/08/2018 15:23:01 trongtai37 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2004 KB
456401 28/08/2018 09:56:58 HHHHHHHH USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
437819 01/07/2018 10:08:51 huy9a1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2648 KB
413112 04/04/2018 08:36:34 dangkhoa_pascal USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2772 KB
412947 03/04/2018 21:06:55 vinhntndu USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2632 KB
410655 29/03/2018 00:12:51 cyb3 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
410609 28/03/2018 22:38:20 ngocminh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 125 ms 1924 KB
409987 27/03/2018 14:04:08 tinhochbt USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2848 KB
408768 24/03/2018 15:52:57 tinhochbt USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2656 KB
408767 24/03/2018 15:51:51 tinhochbt USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2656 KB
397630 21/02/2018 16:09:32 anhvanace USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 187 ms 2872 KB
397541 21/02/2018 09:48:00 Minhduc USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 187 ms 2872 KB
394314 05/02/2018 11:14:34 duongbp1990 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 1968 KB
381886 05/01/2018 14:06:10 quocnguyen USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 187 ms 2936 KB
381872 05/01/2018 14:02:19 votrunghieu9a2 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 187 ms 2936 KB
380708 02/01/2018 13:04:58 vinhquana USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 203 ms 2936 KB
359856 14/11/2017 15:29:32 freepascal USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 156 ms 2920 KB
349091 31/10/2017 08:12:46 hoan2k1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2544 KB
340772 20/10/2017 00:35:19 nkduc USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
300658 02/08/2017 20:07:23 buikimanh126 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
285687 06/06/2017 08:43:44 hatuank97lhp USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2644 KB
269942 11/04/2017 17:50:35 linhlrx USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 203 ms 2944 KB
267442 05/04/2017 12:57:48 tranlehiep2203 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2480 KB
265161 30/03/2017 16:37:25 awatjkim USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2528 KB
260350 18/03/2017 16:03:43 doituyentin USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 156 ms 2944 KB
255703 07/03/2017 21:24:40 Soledad USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 156 ms 2940 KB
255685 07/03/2017 21:02:35 thuytinh0114 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2936 KB
255143 06/03/2017 00:05:14 ngovantu1211 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 3212 KB
255119 05/03/2017 22:30:07 16520975 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2460 KB
255077 05/03/2017 20:54:22 hoanghiep4298 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
255072 05/03/2017 20:50:58 hoanghiep4298 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
252360 26/02/2017 18:21:41 nhquanqt USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 3024 KB
252326 26/02/2017 17:27:14 oaye1998o USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
248982 18/02/2017 22:29:03 manhhungking USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
248947 18/02/2017 21:40:08 tranquockhanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
247739 16/02/2017 07:08:08 nguyentandat1502 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2404 KB
239947 11/01/2017 10:06:53 4everkaka USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 3276 KB
236228 28/12/2016 14:55:44 phoaiphuthinh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 203 ms 2744 KB
233849 21/12/2016 13:22:46 nhphuongltv USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2632 KB
226496 29/11/2016 00:22:08 hutPhamPhuong USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2928 KB
220061 18/11/2016 16:49:05 namhaiscvtd USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2860 KB
208374 31/10/2016 21:26:37 Hhcckqnl USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
201273 22/10/2016 00:32:20 noatall2404 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
201268 22/10/2016 00:29:40 noatall2404 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
193065 11/10/2016 12:59:00 dqhn123 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2920 KB
188933 06/10/2016 15:28:27 phamvankhanh1516 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1876 KB
186853 02/10/2016 23:59:14 phungvitrung USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 281 ms 2860 KB
186295 02/10/2016 10:25:12 hoangducsmagic USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 218 ms 2860 KB
183681 27/09/2016 20:43:15 ARSENAL1886 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1528 KB
182055 25/09/2016 02:24:53 bachnxepu USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1748 KB
181869 24/09/2016 20:00:28 dahaodl USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1764 KB
166401 27/08/2016 16:08:34 qtuan140101 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 265 ms 2788 KB
158973 06/08/2016 12:46:50 trinhbaoanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 250 ms 2928 KB
158543 05/08/2016 20:30:07 trinhbaoanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 203 ms 2928 KB
151354 11/07/2016 15:36:18 middlest USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1872 KB
143360 13/06/2016 12:58:22 thuytinh0114 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 281 ms 2928 KB
143021 11/06/2016 16:49:22 trinhbaoanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 234 ms 2928 KB
142400 08/06/2016 13:12:29 hoangthongvo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 1968 KB
142399 08/06/2016 13:11:57 hoangthongvo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 1968 KB
142397 08/06/2016 13:06:19 hoangthongvo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 1968 KB
142396 08/06/2016 13:04:37 hoangthongvo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 1968 KB
142395 08/06/2016 13:03:48 hoangthongvo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 1968 KB
142393 08/06/2016 13:01:51 hoangthongvo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 1968 KB
133500 25/04/2016 18:04:38 thanhday132 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 234 ms 1840 KB
132687 19/04/2016 22:33:25 caothesan USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 1816 KB
130416 11/04/2016 00:02:59 hanhlv270597 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 312 ms 1800 KB
130415 11/04/2016 00:00:29 hanhlv270597 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 265 ms 1800 KB
125824 19/03/2016 00:11:56 HVDInh33 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2752 KB
125774 18/03/2016 21:02:27 phuleethanh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1980 KB
119905 16/02/2016 19:56:07 lvdo92 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 390 ms 1940 KB
119569 15/02/2016 08:30:51 AdminNTU USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 1896 KB
118685 10/02/2016 20:19:43 TQT USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 1896 KB
116470 02/02/2016 18:31:47 dqhungdl USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 281 ms 1832 KB
109375 30/12/2015 07:13:16 huynhnhat USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 234 ms 2760 KB
107588 23/12/2015 20:12:12 vdn1999bxvp USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 1828 KB
89915 09/11/2015 10:58:24 quoca2vp USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 3352 KB
89908 09/11/2015 10:45:48 duckhai2102 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 171 ms 1952 KB
88500 05/11/2015 23:03:50 sesshomalong USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 328 ms 1936 KB
85268 29/10/2015 15:34:59 toan411998 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1948 KB
84729 28/10/2015 15:28:32 psucoder USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Java 8 Accepted 453 ms 23992 KB
81886 22/10/2015 14:04:29 wInD_MtA USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 171 ms 1984 KB
80460 19/10/2015 17:41:20 UiM USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 3404 KB
78671 14/10/2015 20:29:39 qcuong98 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 296 ms 1688 KB
76326 08/10/2015 14:16:22 nguyenhuutienk56a3 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2620 KB
74589 05/10/2015 12:59:16 tritanngo99 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 203 ms 2744 KB
63851 15/09/2015 19:20:19 mrtan_lovelife USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
63850 15/09/2015 19:19:23 mrtan_lovelife USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
63840 15/09/2015 18:26:43 MTAZero USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
55443 23/08/2015 10:56:30 duytoannguyenledh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
44500 04/07/2015 23:04:36 nxphuc USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 249 ms 1684 KB
43917 29/06/2015 19:36:22 dhkhtn USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1892 KB
43071 23/06/2015 22:20:45 mikelhpdatke USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 187 ms 3016 KB
41045 14/06/2015 12:07:10 Algo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 1992 KB
40974 13/06/2015 22:39:28 tanphatvan USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 234 ms 3048 KB
39785 10/06/2015 23:18:34 farmerboy USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
38144 30/05/2015 17:38:43 ngan USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Python 3 Accepted 530 ms 9820 KB
38140 30/05/2015 17:35:18 ngan USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Python 2 Accepted 265 ms 7512 KB
38139 30/05/2015 17:33:49 ngan USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Python 2 Accepted 280 ms 7528 KB
38136 30/05/2015 17:14:47 nguyenmanhthien USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 1892 KB
31725 25/04/2015 23:14:53 nghethuat102 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
21397 15/03/2015 13:45:19 kieuquocdat123 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 280 ms 1788 KB
17191 11/03/2015 00:11:34 haituanth2 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 1772 KB
17189 11/03/2015 00:04:58 haituanth2 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 218 ms 1680 KB
15814 08/03/2015 15:39:00 only_love97 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
12922 13/02/2015 12:03:27 chicungduoc USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2960 KB
11871 11/02/2015 08:19:06 cuongyd1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 202 ms 2900 KB
11739 10/02/2015 11:01:26 cuongyd1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 156 ms 2900 KB
11724 10/02/2015 10:09:22 cuongyd1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2904 KB
11723 10/02/2015 10:01:57 cuongyd1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 140 ms 2900 KB
10760 21/01/2015 11:59:53 coccode96 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 124 ms 1848 KB
10679 20/01/2015 22:58:43 stepde15 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
10668 20/01/2015 22:12:52 marj8995 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 312 ms 1744 KB
10667 20/01/2015 22:03:11 conglinh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 280 ms 1752 KB
10659 20/01/2015 21:52:33 stepde14 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1740 KB
10656 20/01/2015 21:47:54 phuchoahodo USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
Back to Top