Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
710395 27/01/2020 23:02:34 mino CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 140 ms 2708 KB
708191 21/01/2020 20:28:03 HackerMan CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 93 ms 2656 KB
701151 08/01/2020 23:04:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
701150 08/01/2020 23:04:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
701149 08/01/2020 23:04:18 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
701148 08/01/2020 23:04:17 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
701147 08/01/2020 23:04:12 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
652658 06/10/2019 21:18:54 minhboybn CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 109 ms 2820 KB
651050 04/10/2019 14:51:52 inomatit82 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
511975 15/11/2018 10:04:50 anhvippro123z CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
510834 13/11/2018 20:04:49 anhvippro123z CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
486684 11/10/2018 20:59:51 soloking CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
466126 13/09/2018 18:50:34 BBBBBBBB CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
451384 16/08/2018 10:34:58 HHHHHHHH CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
437482 29/06/2018 20:49:15 blebleble CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
394349 05/02/2018 13:58:26 duongbp1990 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
349090 31/10/2017 08:12:40 hoan2k1 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
264748 29/03/2017 16:06:22 tuan CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
264743 29/03/2017 15:50:28 tuan CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
260349 18/03/2017 16:03:17 doituyentin CANDY - Kẹo ba màu Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
240981 14/01/2017 12:23:54 tuan CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
139232 29/05/2016 15:21:15 romqn1999 CANDY - Kẹo ba màu Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
87600 03/11/2015 23:36:04 vuducnhi CANDY - Kẹo ba màu Java 8 Accepted 171 ms 14880 KB
80962 20/10/2015 15:53:29 dothanhlam97 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 296 ms 3992 KB
80893 20/10/2015 14:32:59 dothanhlam97 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
48960 25/07/2015 23:09:28 dhkhtn CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 156 ms 2072 KB
47329 16/07/2015 21:31:11 chomeo13 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
47230 16/07/2015 15:31:10 longnghiem1999 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
44879 08/07/2015 19:22:07 farmerboy CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
43958 30/06/2015 07:45:54 trandung CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
40954 13/06/2015 21:02:39 thanhdat01234 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
26348 03/04/2015 00:52:20 kieuquocdat123 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
25026 27/03/2015 17:08:13 nxphuc CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
24719 25/03/2015 12:18:16 vuducnhi CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 15 ms 1532 KB
24718 25/03/2015 12:16:21 vuducnhi CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 0 ms 1532 KB
Back to Top