Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
720184 14/02/2020 20:08:11 anhnguyenroux PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2608 KB
719456 13/02/2020 10:25:18 kuzuma245 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 265 ms 2500 KB
708162 21/01/2020 19:50:19 HackerMan PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 2452 KB
705586 16/01/2020 09:06:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 1860 KB
665422 30/10/2019 17:44:21 HMĐ_191 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
665365 30/10/2019 15:43:22 ldn694 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3072 KB
629667 28/08/2019 21:23:51 baobao07 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2580 KB
625748 23/08/2019 20:09:09 ct390 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 968 ms 2648 KB
606653 16/07/2019 11:14:02 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 109 ms 1932 KB
606652 16/07/2019 11:13:24 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 234 ms 1916 KB
606651 16/07/2019 11:13:10 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 343 ms 1916 KB
606648 16/07/2019 11:10:31 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
606641 16/07/2019 11:07:04 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 109 ms 1932 KB
606640 16/07/2019 11:06:38 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1932 KB
606639 16/07/2019 11:06:28 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
606637 16/07/2019 11:06:01 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1932 KB
606632 16/07/2019 11:03:25 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 171 ms 1932 KB
606631 16/07/2019 11:02:28 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 1932 KB
606630 16/07/2019 11:01:49 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 265 ms 1916 KB
606628 16/07/2019 11:00:49 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 265 ms 1916 KB
606627 16/07/2019 10:59:56 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
606621 16/07/2019 10:57:15 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
606619 16/07/2019 10:56:47 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
606617 16/07/2019 10:55:49 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1932 KB
606608 16/07/2019 10:39:08 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 203 ms 1924 KB
606607 16/07/2019 10:38:42 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 250 ms 1920 KB
606603 16/07/2019 10:36:46 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 250 ms 1924 KB
606602 16/07/2019 10:36:11 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 296 ms 1924 KB
606597 16/07/2019 10:30:57 Midodra PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 296 ms 1924 KB
594449 17/06/2019 17:07:17 nguyenvantien0903 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
594380 17/06/2019 14:50:04 ngoctit PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
591194 08/06/2019 18:43:08 leviettttnh PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 718 ms 2776 KB
586503 25/05/2019 15:32:30 Nguyenthaihoc PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2564 KB
586492 25/05/2019 15:06:57 truongtop14 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 2476 KB
573384 15/04/2019 09:48:14 phuongnhi_tran_1206 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2504 KB
569229 04/04/2019 16:20:45 anphongpct PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 343 ms 5004 KB
568028 01/04/2019 18:18:43 huy9a1 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
556686 08/03/2019 08:35:41 namlawng123 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
556583 07/03/2019 21:37:44 ffrederick PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 1804 KB
552205 27/02/2019 13:14:33 anhnguyen123 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2552 KB
552196 27/02/2019 12:30:58 vanan9205 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 203 ms 3176 KB
552194 27/02/2019 12:20:09 vanan9205 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 421 ms 2756 KB
548822 20/02/2019 12:34:09 lehoang PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 359 ms 2784 KB
539722 23/01/2019 20:29:18 cptkhai PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 1908 KB
539523 22/01/2019 22:06:30 Lam22062002 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
538925 21/01/2019 18:25:07 tcoder PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
511977 15/11/2018 10:05:30 anhvippro123z PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2552 KB
510835 13/11/2018 20:04:51 anhvippro123z PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 312 ms 2524 KB
491334 16/10/2018 23:18:27 xikhud PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2444 KB
491333 16/10/2018 23:17:31 xikhud PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2460 KB
491232 16/10/2018 22:10:41 LongÇhampion PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2424 KB
479855 04/10/2018 08:36:54 blebleble PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 515 ms 2392 KB
479794 03/10/2018 23:55:52 thuho PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2480 KB
479784 03/10/2018 23:36:49 thuho PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2476 KB
477399 30/09/2018 21:07:58 ikotam PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 1884 KB
463806 10/09/2018 14:30:05 hoangthuc701 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2488 KB
456301 28/08/2018 09:13:09 HHHHHHHH PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2464 KB
433745 16/06/2018 09:43:57 rangnokapk PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2596 KB
416535 12/04/2018 17:15:42 vinhntndu PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2588 KB
415791 11/04/2018 06:56:18 dangkhoa_pascal PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 437 ms 2720 KB
398523 24/02/2018 20:36:38 khaitobeo12 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 453 ms 2636 KB
394370 05/02/2018 14:58:44 duongbp1990 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 265 ms 1824 KB
360463 15/11/2017 15:19:59 freepascal PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 437 ms 2736 KB
349087 31/10/2017 07:40:58 hoan2k1 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 1564 KB
348154 30/10/2017 10:34:16 ARSENAL1886 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 1564 KB
329834 06/10/2017 11:22:36 dhkhtn PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2496 KB
273937 26/04/2017 15:24:38 hoang_95125 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1872 KB
267444 05/04/2017 12:58:20 tranlehiep2203 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 687 ms 2276 KB
259946 18/03/2017 08:37:31 doituyentin PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 453 ms 2776 KB
254603 04/03/2017 16:34:26 Soledad PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 515 ms 2740 KB
248498 17/02/2017 21:55:46 tsunaswada PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 500 ms 2716 KB
247945 16/02/2017 16:54:27 linhlrx PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 484 ms 2716 KB
241765 16/01/2017 23:06:10 4everkaka PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 671 ms 2320 KB
196204 14/10/2016 16:02:54 nguyennhan PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1808 KB
186961 03/10/2016 14:29:04 dahaodl PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 843 ms 1800 KB
149341 02/07/2016 08:50:16 thaixuandang PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 625 ms 2800 KB
136566 18/05/2016 23:28:48 gatrongcode PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 359 ms 1816 KB
133656 26/04/2016 20:39:39 dacthai2807 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 281 ms 1816 KB
131012 15/04/2016 00:23:21 hanhlv270597 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1768 KB
131011 15/04/2016 00:21:04 hanhlv270597 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 328 ms 1824 KB
124454 12/03/2016 20:17:47 thanhday132 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 203 ms 1824 KB
124452 12/03/2016 20:14:34 thanhday132 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 1824 KB
119678 15/02/2016 21:02:41 lvdo92 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 828 ms 1824 KB
118746 11/02/2016 17:39:12 TQT PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 812 ms 1816 KB
110102 03/01/2016 08:24:32 UiM PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 1828 KB
106791 18/12/2015 18:28:15 phuleethanh PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 1828 KB
106789 18/12/2015 18:27:29 phuleethanh PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
106085 14/12/2015 20:47:59 huynhnhat PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 546 ms 2752 KB
105722 12/12/2015 20:31:53 miltonbw PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 609 ms 2756 KB
90301 09/11/2015 21:10:50 qcuong98 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 968 ms 1812 KB
85451 29/10/2015 21:08:38 phuc_doan PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1788 KB
85362 29/10/2015 19:43:10 Hhcckqnl PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2008 KB
85064 29/10/2015 07:47:33 thangnd73 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 281 ms 1808 KB
84995 28/10/2015 22:46:30 MTAZero PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 234 ms 1792 KB
77950 12/10/2015 11:47:45 Khoidaik PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 1848 KB
60822 05/09/2015 14:39:54 voquocthang PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 281 ms 1848 KB
53585 15/08/2015 21:24:14 npltv PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 327 ms 2832 KB
44502 04/07/2015 23:11:36 nxphuc PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 686 ms 1680 KB
41095 14/06/2015 22:59:25 farmerboy PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 124 ms 1848 KB
41052 14/06/2015 12:57:41 Algo PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 343 ms 1824 KB
37786 28/05/2015 16:43:51 ngan PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 748 ms 1832 KB
31700 25/04/2015 21:57:48 nghethuat102 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 468 ms 2800 KB
24683 25/03/2015 10:44:39 bao PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1452 KB
24453 23/03/2015 22:19:22 kieuquocdat123 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 702 ms 1740 KB
15849 08/03/2015 18:37:52 yurilover172 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 655 ms 1600 KB
14151 28/02/2015 09:41:35 xxxyyyzzz PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 249 ms 1764 KB
10833 21/01/2015 23:20:04 phuchoahodo PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1772 KB
10814 21/01/2015 22:27:23 stepde14 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 1776 KB
Back to Top