Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
708177 21/01/2020 19:52:36 HackerMan DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 2444 KB
707457 20/01/2020 09:34:06 tuantaitungo123 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 2464 KB
704006 13/01/2020 09:30:37 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 765 ms 2568 KB
690979 19/12/2019 21:50:05 TAn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 1936 KB
673617 14/11/2019 13:46:56 nguyenvana DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 2540 KB
671432 09/11/2019 19:30:49 Fidisk DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 984 ms 2676 KB
668241 04/11/2019 11:09:10 Fidisk DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 984 ms 2736 KB
658799 17/10/2019 15:50:31 akigaming DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 765 ms 2592 KB
658441 16/10/2019 19:12:17 quanghsprovp DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 734 ms 2592 KB
657829 15/10/2019 15:24:55 thuyvan123 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2596 KB
629721 28/08/2019 22:24:34 leviettttnh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 734 ms 2488 KB
625797 23/08/2019 21:15:35 baobao07 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 203 ms 2424 KB
605756 12/07/2019 12:50:07 cyb3 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 250 ms 1844 KB
605755 12/07/2019 12:45:38 cyb3 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1844 KB
604316 08/07/2019 18:06:45 iiiiiii125478 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 2504 KB
598317 25/06/2019 12:00:53 ducanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 687 ms 1828 KB
567477 31/03/2019 02:37:39 huy9a1 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 203 ms 2564 KB
567459 30/03/2019 23:49:39 ffrederick DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 531 ms 1912 KB
567457 30/03/2019 23:47:59 ffrederick DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 609 ms 2512 KB
559779 13/03/2019 17:01:09 phuongnhi_tran_1206 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 203 ms 2508 KB
556558 07/03/2019 21:01:44 nguyenvantien0903 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 218 ms 1820 KB
552293 27/02/2019 16:42:59 vanan9205 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 421 ms 5200 KB
544783 10/02/2019 21:26:40 vanan9205 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 609 ms 2700 KB
516617 21/11/2018 08:44:05 chuotvip DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1920 KB
516579 21/11/2018 00:16:58 dropusagi DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 531 ms 2548 KB
511979 15/11/2018 10:05:52 anhvippro123z DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 625 ms 2552 KB
510836 13/11/2018 20:04:53 anhvippro123z DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 2524 KB
509235 11/11/2018 12:59:32 iostream DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 2464 KB
509231 11/11/2018 12:57:24 iostream DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 375 ms 2464 KB
495513 22/10/2018 11:23:35 xikhud DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 625 ms 1908 KB
482460 07/10/2018 09:26:11 LongÇhampion DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 718 ms 2532 KB
479893 04/10/2018 10:15:04 SPJ DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 984 ms 2660 KB
478485 02/10/2018 10:13:07 vikhangcqt171 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 234 ms 2548 KB
478483 02/10/2018 10:12:38 vikhangcqt171 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 2528 KB
478456 02/10/2018 09:40:27 wolf_boss DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 734 ms 2752 KB
477108 30/09/2018 11:22:10 blebleble DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 2552 KB
476219 28/09/2018 22:29:09 mrlihd DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1820 KB
476189 28/09/2018 22:04:39 thelightvn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 1832 KB
474690 26/09/2018 23:45:17 thuho DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 390 ms 1884 KB
472356 23/09/2018 15:24:20 buihoat2003 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 2536 KB
472352 23/09/2018 15:21:17 buihoat2003 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 2536 KB
470054 20/09/2018 07:29:56 dangkhoa_pascal DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 562 ms 2776 KB
464755 11/09/2018 18:21:55 duong2 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 593 ms 2780 KB
464474 11/09/2018 11:01:59 Gib5102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 2564 KB
464468 11/09/2018 10:57:26 55555555 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 703 ms 2552 KB
464460 11/09/2018 10:43:25 trungtt123 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 2560 KB
464451 11/09/2018 10:26:36 trungtt123 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 2560 KB
456399 28/08/2018 09:56:41 HHHHHHHH DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 203 ms 1852 KB
446309 01/08/2018 21:22:45 ironmank37d DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 234 ms 2536 KB
418504 15/04/2018 15:46:03 vinhntndu DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 578 ms 2588 KB
400659 03/03/2018 21:59:46 truongcoi2001 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 718 ms 2708 KB
393536 02/02/2018 01:39:54 khangtran DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 2548 KB
378331 28/12/2017 02:50:08 nam4040 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 234 ms 1892 KB
359913 14/11/2017 15:47:38 freepascal DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 875 ms 2756 KB
349086 31/10/2017 07:40:39 hoan2k1 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 578 ms 2528 KB
332694 09/10/2017 20:01:48 amidethuong2 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 2516 KB
332691 09/10/2017 19:59:46 amidethuong2 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 2516 KB
330848 07/10/2017 15:05:17 hoangducsmagic DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 890 ms 2692 KB
329783 06/10/2017 09:55:23 duyvtvp1919 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 2488 KB
321896 24/09/2017 09:11:55 buithanha52000 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 703 ms 2776 KB
319883 20/09/2017 09:19:49 damsanchv DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 2564 KB
319875 20/09/2017 08:55:47 anhducpn67 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 1916 KB
319873 20/09/2017 08:53:44 tqhuy2502 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 187 ms 1912 KB
319870 20/09/2017 08:41:24 dangai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
319671 19/09/2017 21:27:33 Deepsea DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 2552 KB
317484 15/09/2017 15:11:40 ahihiahaha DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 734 ms 2748 KB
317482 15/09/2017 15:10:59 huy2001qn2 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 781 ms 2748 KB
317462 15/09/2017 14:55:37 dominhtri3003 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 625 ms 2748 KB
316762 14/09/2017 05:30:09 123B DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 1892 KB
313347 05/09/2017 22:27:34 thuho DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 750 ms 2760 KB
312807 04/09/2017 14:22:20 linhlrx DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 609 ms 2760 KB
303721 12/08/2017 09:16:52 nam288 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 2476 KB
289108 19/06/2017 11:00:25 comrades102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 2512 KB
260072 18/03/2017 09:26:13 doituyentin DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 625 ms 1896 KB
240545 13/01/2017 11:56:46 caothesan DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 546 ms 1840 KB
234285 23/12/2016 21:08:51 nghethuat102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 484 ms 2912 KB
233864 21/12/2016 16:01:24 4everkaka DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 546 ms 1876 KB
224977 26/11/2016 10:46:19 anhisgod2432 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 2536 KB
223683 24/11/2016 20:53:25 ARSENAL1886 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 187 ms 1592 KB
221520 21/11/2016 16:57:01 bachnxepu DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 171 ms 2580 KB
220709 19/11/2016 23:22:13 dhkhtn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 390 ms 1916 KB
210708 04/11/2016 11:05:24 dhkhtn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 312 ms 1816 KB
206388 28/10/2016 14:27:30 vophuanpig DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 437 ms 1828 KB
206386 28/10/2016 14:26:12 vophuanpig DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 671 ms 1816 KB
190080 08/10/2016 18:14:22 nhatanhst DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 937 ms 1716 KB
188346 05/10/2016 15:29:16 khangkhangtg DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 609 ms 1788 KB
188343 05/10/2016 15:22:30 khangkhangtg DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 609 ms 1776 KB
188342 05/10/2016 15:19:33 khangkhangtg DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 593 ms 1776 KB
188219 05/10/2016 10:54:48 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1792 KB
188218 05/10/2016 10:53:57 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 1792 KB
188217 05/10/2016 10:52:03 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1792 KB
188216 05/10/2016 10:50:07 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 1792 KB
188215 05/10/2016 10:49:23 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1788 KB
188214 05/10/2016 10:48:54 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1792 KB
188205 05/10/2016 10:35:32 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1792 KB
188204 05/10/2016 10:35:04 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1792 KB
188203 05/10/2016 10:34:34 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 1792 KB
188202 05/10/2016 10:32:49 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1792 KB
188201 05/10/2016 10:32:27 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1792 KB
188196 05/10/2016 10:30:29 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1788 KB
188192 05/10/2016 10:27:58 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 640 ms 1788 KB
185792 01/10/2016 10:10:13 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 515 ms 1784 KB
185789 01/10/2016 10:07:16 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1784 KB
185786 01/10/2016 10:06:11 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1784 KB
185784 01/10/2016 10:03:51 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1788 KB
185782 01/10/2016 10:03:01 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 1788 KB
185781 01/10/2016 09:59:52 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 1788 KB
185780 01/10/2016 09:58:40 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1788 KB
185778 01/10/2016 09:57:16 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1772 KB
185777 01/10/2016 09:56:43 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1772 KB
185773 01/10/2016 09:52:24 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 296 ms 1788 KB
185770 01/10/2016 09:50:56 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 1772 KB
185769 01/10/2016 09:49:57 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 562 ms 1772 KB
185767 01/10/2016 09:47:19 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 1772 KB
185766 01/10/2016 09:46:57 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 593 ms 1772 KB
185765 01/10/2016 09:46:37 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 1772 KB
185764 01/10/2016 09:46:18 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1772 KB
185763 01/10/2016 09:38:26 zerothientai DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1772 KB
185466 30/09/2016 20:01:20 VoHT DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 1772 KB
185464 30/09/2016 19:59:57 VoHT DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 546 ms 1780 KB
185461 30/09/2016 19:57:31 VoHT DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 1772 KB
185458 30/09/2016 19:56:33 VoHT DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 1772 KB
184984 29/09/2016 22:33:52 dqhn123 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 500 ms 1784 KB
182175 25/09/2016 16:18:06 dahaodl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 968 ms 1732 KB
172184 08/09/2016 23:52:40 awatjkim DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 968 ms 1768 KB
164390 22/08/2016 16:41:23 nghethuat102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 953 ms 2768 KB
164385 22/08/2016 16:40:36 nghethuat102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 953 ms 2768 KB
162723 16/08/2016 15:36:35 middlest DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 906 ms 1812 KB
157789 01/08/2016 22:42:22 magicmonster17 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 812 ms 1828 KB
131017 15/04/2016 01:07:49 hanhlv270597 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 890 ms 1800 KB
120933 22/02/2016 01:05:48 duongtnhat DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 734 ms 1832 KB
119936 16/02/2016 21:12:05 lvdo92 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 625 ms 1816 KB
119934 16/02/2016 21:08:27 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 562 ms 1824 KB
119588 15/02/2016 10:50:17 thanhday132 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 546 ms 1824 KB
118689 10/02/2016 20:38:44 TQT DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 765 ms 1828 KB
116488 02/02/2016 19:16:31 dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 828 ms 1824 KB
116485 02/02/2016 19:11:16 sorry_dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 1836 KB
116483 02/02/2016 19:10:42 sorry_dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 1836 KB
116481 02/02/2016 19:10:33 sorry_dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 1836 KB
116480 02/02/2016 19:10:29 sorry_dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1836 KB
116478 02/02/2016 19:09:31 sorry_dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 312 ms 1836 KB
116477 02/02/2016 19:09:24 sorry_dqhungdl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 328 ms 1836 KB
106565 17/12/2015 13:31:42 psucoder DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 1840 KB
105903 14/12/2015 02:25:40 nguyenquoc2211 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 796 ms 2756 KB
105802 13/12/2015 09:44:09 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 781 ms 1820 KB
105796 13/12/2015 09:41:52 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 828 ms 1820 KB
105780 13/12/2015 08:57:22 phuleethanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 906 ms 2756 KB
101311 05/12/2015 17:35:34 ntanh DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 531 ms 1780 KB
98868 25/11/2015 21:09:01 doquangdat DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 812 ms 1788 KB
91360 12/11/2015 00:34:44 Hhcckqnl DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 640 ms 1796 KB
88201 05/11/2015 15:36:59 lehoangvu15 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 906 ms 2700 KB
88198 05/11/2015 15:35:29 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 968 ms 1776 KB
88188 05/11/2015 15:29:22 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 859 ms 1776 KB
88187 05/11/2015 15:28:33 lehoangvu15 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 843 ms 2700 KB
88168 05/11/2015 15:17:08 lequangvuxxx DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 796 ms 2700 KB
88137 05/11/2015 15:02:30 zzvinh9dzz DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 937 ms 2700 KB
87839 04/11/2015 17:13:51 hamhoccode DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 921 ms 2700 KB
87089 02/11/2015 22:58:04 quytin16 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 843 ms 2700 KB
85027 29/10/2015 00:00:18 MTAZero DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 515 ms 1796 KB
79440 16/10/2015 21:20:30 qcuong98 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 609 ms 1628 KB
77219 09/10/2015 22:22:59 chalker DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 781 ms 2692 KB
67756 25/09/2015 08:20:45 vdn1999bxvp DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 500 ms 1824 KB
60190 03/09/2015 20:21:06 romqn1999 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 937 ms 2752 KB
60188 03/09/2015 20:19:51 romqn1999 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 937 ms 2752 KB
47259 16/07/2015 15:40:54 longnghiem1999 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 670 ms 1740 KB
44886 08/07/2015 21:18:58 nxphuc DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 592 ms 1692 KB
41468 16/06/2015 22:59:24 farmerboy DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 421 ms 1800 KB
39567 07/06/2015 13:53:27 Algo DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 702 ms 1852 KB
36299 22/05/2015 21:22:32 ngan DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 546 ms 1840 KB
27309 14/04/2015 14:37:41 phamtan11 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 655 ms 1792 KB
27244 13/04/2015 19:32:45 AresGod DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 546 ms 1684 KB
24951 26/03/2015 15:04:53 ngan DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 639 ms 1748 KB
21396 15/03/2015 13:33:33 kieuquocdat123 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 608 ms 1700 KB
17173 10/03/2015 22:57:33 only_love97 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 670 ms 1700 KB
15781 08/03/2015 11:22:56 yurilover172 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 530 ms 1556 KB
Back to Top