Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
719919 14/02/2020 09:47:27 kimcuong_tvn XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
708172 21/01/2020 19:51:42 HackerMan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
704005 13/01/2020 09:28:46 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
698924 06/01/2020 09:20:14 tuantaitungo123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
690518 18/12/2019 20:19:01 n3kietvq XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
681915 28/11/2019 21:45:11 leviettttnh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
678725 22/11/2019 22:23:16 cyb3 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
654864 10/10/2019 07:28:10 namlawng123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
654267 09/10/2019 10:45:10 ffrederick XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
624355 20/08/2019 18:43:22 thuy_quynh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
620942 14/08/2019 17:05:34 trandat XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
620570 13/08/2019 21:10:00 baobao07 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
606514 15/07/2019 22:20:56 TIN10_VUTRINHHOANG XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 2224 KB
603376 05/07/2019 11:59:54 khiem123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
600339 27/06/2019 16:51:56 rimuru XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
594385 17/06/2019 14:52:22 ngoctit XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
591581 10/06/2019 00:30:05 Monster XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
579868 03/05/2019 16:02:19 nguyenvantien0903 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
573247 14/04/2019 22:16:30 dangkhoa_pascal XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
569477 05/04/2019 09:57:55 karasu XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
569476 05/04/2019 09:55:32 karasu XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
561007 16/03/2019 08:44:01 ngocminhta XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
560792 15/03/2019 20:17:19 ducminhtrinh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
560762 15/03/2019 17:10:35 lehoang XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
560752 15/03/2019 16:25:28 iostream XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
560624 15/03/2019 08:55:53 phuongnhi_tran_1206 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
551485 25/02/2019 22:20:26 khanhkjhave XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
526897 11/12/2018 18:44:36 tcoder XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
526418 10/12/2018 21:17:57 vanan9205 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
526314 10/12/2018 19:26:34 lehoang XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
511982 15/11/2018 10:06:56 anhvippro123z XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508766 10/11/2018 10:33:55 xikhud XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
495946 23/10/2018 08:29:44 kid2201 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
472794 24/09/2018 13:17:39 LongÇhampion XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
456395 28/08/2018 09:53:07 HHHHHHHH XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
450123 13/08/2018 15:08:38 hoangthuc701 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
433786 16/06/2018 10:11:57 huy9a1 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
415257 09/04/2018 20:48:17 vinhntndu XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
410009 27/03/2018 14:23:19 tinhochbt XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
394393 05/02/2018 16:43:32 duongbp1990 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
381937 05/01/2018 14:59:05 vinhquana XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1904 KB
359903 14/11/2017 15:45:40 freepascal XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
349083 31/10/2017 07:40:11 hoan2k1 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
339542 18/10/2017 19:02:31 letrung0606 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
338991 17/10/2017 20:35:28 nguyenhavi XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
338907 17/10/2017 19:32:01 isora1996 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1472 KB
337894 16/10/2017 19:37:44 skipro982301 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
337829 16/10/2017 16:05:00 Huan1412 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
337025 15/10/2017 12:58:36 QSM XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
336507 14/10/2017 21:26:05 thanhchuongitc XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
336192 14/10/2017 15:29:55 nguyenkhue86 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
333606 10/10/2017 21:49:20 itcdeveloper14 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
282932 24/05/2017 18:44:04 tuan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
282924 24/05/2017 18:40:16 tuan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
274040 26/04/2017 21:28:27 vdn1999bxvp XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1356 KB
274037 26/04/2017 21:24:22 tuan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
262817 24/03/2017 15:51:30 duongcscx XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
262807 24/03/2017 15:35:45 khoadeptrai XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1612 KB
260234 18/03/2017 09:59:41 doituyentin XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
258798 16/03/2017 12:39:02 ducquynhfptk12 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
246647 12/02/2017 21:11:24 caothesan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
221521 21/11/2016 16:57:46 nghethuat102 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
214350 10/11/2016 19:46:37 noatall2404 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
209256 02/11/2016 00:00:05 phungvitrung XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
209253 01/11/2016 23:56:07 phungvitrung XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
208151 31/10/2016 14:41:52 hoangducsmagic XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
194906 12/10/2016 20:19:48 junlexo XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
185292 30/09/2016 14:51:05 ARSENAL1886 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
183300 27/09/2016 13:59:23 dahaodl XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
182111 25/09/2016 10:49:52 bachnxepu XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
180934 22/09/2016 19:28:55 vophuanpig XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
180890 22/09/2016 16:39:15 bopdepzaj XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180888 22/09/2016 16:37:36 qqq XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180605 22/09/2016 09:59:20 hutvinh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
180596 22/09/2016 09:47:05 HUT_Manh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180589 22/09/2016 09:27:09 HUTNguyenDat XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
180581 22/09/2016 09:10:46 hut_luan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
180573 22/09/2016 08:29:08 Long145236 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180190 21/09/2016 19:28:38 thanhthuy XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
180179 21/09/2016 18:21:15 sbeatit XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
179239 20/09/2016 00:25:21 itcdeveloper14 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
179190 19/09/2016 22:43:27 LeoPard_Lee XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
177077 15/09/2016 16:12:09 dqhungdl XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
172794 10/09/2016 09:08:48 Hhcckqnl XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170665 06/09/2016 09:47:08 4everkaka XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164912 23/08/2016 19:04:39 trainer1234 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161083 12/08/2016 08:15:44 dqhn123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
147774 24/06/2016 19:35:21 proxike XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
145145 17/06/2016 22:15:12 khangtran XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
133844 28/04/2016 08:29:22 phuleethanh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
123771 08/03/2016 20:57:43 TQT XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
110397 05/01/2016 09:08:41 UiM XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
81585 22/10/2015 00:09:12 nguvaho XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
78657 14/10/2015 20:01:06 thanhday132 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
75927 07/10/2015 13:16:52 loveTforever XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
61530 07/09/2015 08:07:47 MTAZero XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
53038 14/08/2015 17:25:10 middlest XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
45207 11/07/2015 09:00:20 hinodi_1998 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
41522 17/06/2015 14:52:15 mrtan_lovelife XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
39602 07/06/2015 20:55:11 farmerboy XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
38214 31/05/2015 08:36:53 romqn1999 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
38211 30/05/2015 23:47:25 ngan XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Python 3 Accepted 46 ms 696 KB
38208 30/05/2015 23:36:07 nguyenmanhthien XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
36415 23/05/2015 23:26:22 the_c XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Java 8 Accepted 249 ms 19896 KB
35794 16/05/2015 10:39:04 wInD_MtA XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
31923 27/04/2015 21:30:47 mikelhpdatke XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
31133 23/04/2015 00:38:42 truongtop14 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
27438 15/04/2015 19:46:12 phamtan11 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
27086 12/04/2015 14:07:50 phuchoahodo XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
24474 23/03/2015 23:35:41 hide XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
21559 16/03/2015 10:16:52 kieuquocdat123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
15977 09/03/2015 19:36:06 only_love97 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
11882 11/02/2015 14:36:51 xxxyyyzzz XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
11504 05/02/2015 14:56:49 dinhvanthanh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
11503 05/02/2015 14:56:32 dinhvanthanh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11502 05/02/2015 14:54:40 dinhvanthanh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
11380 01/02/2015 15:53:00 thanhbinh0995 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
11319 29/01/2015 10:35:42 haituanth2 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11192 26/01/2015 19:09:49 dinhvanduy7895 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 708 KB
11150 25/01/2015 22:27:44 stepde15 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
11098 24/01/2015 23:15:57 maithu55 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
11097 24/01/2015 23:14:26 nxphuc XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
Back to Top