Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738102 29/03/2020 11:35:18 haupas LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 4972 KB
715709 06/02/2020 18:40:51 Sang7a4gpc LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2112 KB
708169 21/01/2020 19:51:12 HackerMan LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2432 KB
703724 12/01/2020 20:02:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 3036 KB
603107 04/07/2019 18:14:59 pvannvu2512 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2504 KB
603106 04/07/2019 18:13:58 pvannvu2512 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
592459 12/06/2019 19:19:40 thientho LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 218 ms 4068 KB
592458 12/06/2019 19:09:46 thientho LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 296 ms 4048 KB
592438 12/06/2019 17:45:52 htdung_bl LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2936 KB
592419 12/06/2019 16:39:55 pvmgiang_bl LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
592306 12/06/2019 13:33:18 anhnguyenroux LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
592305 12/06/2019 13:32:57 anhnguyenroux LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1940 KB
592304 12/06/2019 13:31:50 anhnguyenroux LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1940 KB
592302 12/06/2019 13:24:31 anhnguyenroux LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1940 KB
592301 12/06/2019 13:22:49 anhnguyenroux LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2152 KB
592111 11/06/2019 18:16:33 khanh8a3yl LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
592109 11/06/2019 18:15:42 khanh8a3yl LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2968 KB
591508 09/06/2019 20:41:38 khanh8a3yl LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3136 KB
582001 11/05/2019 13:41:44 san1201 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2204 KB
511984 15/11/2018 10:07:38 anhvippro123z LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3024 KB
506539 07/11/2018 08:46:46 LongÇhampion LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
476184 28/09/2018 22:01:38 Meliodas LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2704 KB
474950 27/09/2018 16:11:32 ARSENAL1886 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
456162 27/08/2018 18:34:54 huy9a1 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4672 KB
451565 16/08/2018 15:39:47 HHHHHHHH LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3420 KB
445285 30/07/2018 07:57:44 lamquangduy LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2688 KB
437351 28/06/2018 23:50:17 anhducpn67 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3036 KB
430784 05/06/2018 22:10:40 longcvpa2 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 75540 KB
420763 23/04/2018 23:15:33 dangkhoa_pascal LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 109 ms 2728 KB
415648 10/04/2018 20:48:05 vinhntndu LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 328 ms 2876 KB
369469 30/11/2017 16:38:17 freepascal LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
349081 31/10/2017 07:39:54 hoan2k1 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
285890 07/06/2017 09:45:04 ndcoutinho LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2344 KB
285882 07/06/2017 09:23:44 vubom121 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2500 KB
265575 01/04/2017 00:02:26 doquangdat LAGA2 - Lát gạch 2 Java 8 Accepted 531 ms 26912 KB
260165 18/03/2017 09:47:17 doituyentin LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2772 KB
257314 12/03/2017 16:03:38 Soledad LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
242175 19/01/2017 15:52:31 Demo2000 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
237074 31/12/2016 19:40:34 nguyenquoctan LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
237072 31/12/2016 19:37:34 tienthanh214 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2480 KB
145720 20/06/2016 20:02:02 hunterhieu LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1824 KB
137451 23/05/2016 22:13:23 lucyxyuno LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
124891 15/03/2016 15:24:39 nguyentamdat LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
118274 07/02/2016 19:46:02 TQT LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1804 KB
61986 09/09/2015 10:07:20 MTAZero LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2276 KB
47321 16/07/2015 21:24:32 chomeo13 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2976 KB
47225 16/07/2015 15:29:40 longnghiem1999 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
44661 06/07/2015 18:43:27 coicoichip LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
34622 13/05/2015 23:40:48 bkss_chicken LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2320 KB
26864 08/04/2015 23:45:05 kieuquocdat123 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2704 KB
25217 29/03/2015 16:48:04 ladpro98 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
11393 02/02/2015 01:02:36 conglinh LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 202 ms 1984 KB
Back to Top