Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
715718 06/02/2020 18:46:22 Sang7a4gpc LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
708168 21/01/2020 19:51:02 HackerMan LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 10164 KB
703655 12/01/2020 18:10:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 10288 KB
662730 25/10/2019 17:41:31 mbfibat LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 10380 KB
661094 22/10/2019 16:19:03 lamhatrung LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
647804 28/09/2019 23:23:05 canhtoannct LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
633826 08/09/2019 10:58:41 baobao07 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
616966 05/08/2019 18:53:10 duc1234hd LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
596704 21/06/2019 23:18:03 nguyenvantien0903 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
596192 21/06/2019 00:14:06 vanan9205 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
582193 12/05/2019 13:17:42 Newps LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 46 ms 6304 KB
582192 12/05/2019 13:15:46 Newps LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 46 ms 6424 KB
579500 02/05/2019 19:58:39 rimuru LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
568034 01/04/2019 19:42:49 huy9a1 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
563487 22/03/2019 11:04:29 ffrederick LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1816 KB
511986 15/11/2018 10:07:58 anhvippro123z LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
508446 09/11/2018 20:15:22 xikhud LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
494897 20/10/2018 23:56:33 LongÇhampion LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
471381 21/09/2018 16:45:09 16122001 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
470125 20/09/2018 12:57:02 dangkhoa_pascal LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
460404 04/09/2018 21:07:33 hoangthuc701 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
459635 03/09/2018 18:51:24 ARSENAL1886 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
456393 28/08/2018 09:52:45 HHHHHHHH LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3432 KB
454027 22/08/2018 09:36:47 ironmank37d LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
424217 12/05/2018 03:51:40 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
424204 12/05/2018 01:26:03 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
415549 10/04/2018 16:42:47 vinhntndu LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
360379 15/11/2017 14:04:17 freepascal LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
353921 06/11/2017 20:04:11 phamvankhanh1516 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3408 KB
353875 06/11/2017 19:41:12 phamvankhanh1516 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2612 KB
349080 31/10/2017 07:39:46 hoan2k1 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
316757 14/09/2017 04:53:32 123B LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
286967 11/06/2017 16:23:08 hatuank97lhp LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
260061 18/03/2017 09:23:20 doituyentin LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
257390 12/03/2017 18:04:49 leesin LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
252508 26/02/2017 22:32:34 masterv LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
241610 15/01/2017 22:26:08 4everkaka LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
240588 13/01/2017 13:51:29 caothesan LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 6696 KB
236797 30/12/2016 18:40:29 thanhday132 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
236796 30/12/2016 18:39:40 thanhday132 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
236587 29/12/2016 20:16:12 doanthetai2005 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
236586 29/12/2016 20:10:38 thanhday132 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
236583 29/12/2016 20:07:32 thanhday132 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
234298 23/12/2016 21:39:47 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
224519 25/11/2016 20:42:55 anhisgod2432 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
216859 13/11/2016 20:46:23 dahaodl LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
182004 24/09/2016 23:21:21 hanhlv270597 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176380 14/09/2016 16:31:48 thang016666 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
171269 07/09/2016 14:51:12 taycuong LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
163035 17/08/2016 13:15:37 middlest LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
162963 17/08/2016 10:04:09 middlest LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
149444 02/07/2016 20:32:42 sesshomalong LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
119944 16/02/2016 22:17:48 lvdo92 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118740 11/02/2016 17:14:31 TQT LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
116680 03/02/2016 20:53:58 phuleethanh LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
106679 18/12/2015 08:26:37 psucoder LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
105712 12/12/2015 19:31:07 namnguyen123 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104543 08/12/2015 03:19:54 dhkhtn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 5712 KB
104539 08/12/2015 00:30:36 HoVanAnhK58A2 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
104538 08/12/2015 00:28:55 HoVanAnhK58A2 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
101295 05/12/2015 16:42:28 ntanh LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
89770 09/11/2015 00:12:29 toan411998 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1160 KB
89470 08/11/2015 10:11:44 qcuong98 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88213 05/11/2015 15:48:03 notalone94 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
87832 04/11/2015 16:44:26 hamhoccode LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2424 KB
86933 02/11/2015 16:05:46 ndkhaivn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
86927 02/11/2015 16:00:38 lequangvuxxx LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
86921 02/11/2015 15:56:35 quytin16 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
86920 02/11/2015 15:56:01 lehoangvu15 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
86904 02/11/2015 15:26:14 zzvinh9dzz LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1480 KB
85243 29/10/2015 14:52:16 MTAZero LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
78614 14/10/2015 15:36:19 Algo LUTH2 - Lũy thừa 2 Python 2 Accepted 156 ms 6292 KB
66677 23/09/2015 14:32:48 nguyenhuutienk56a3 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
47254 16/07/2015 15:38:15 longnghiem1999 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
41415 16/06/2015 15:58:25 farmerboy LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
38085 30/05/2015 15:14:52 ngan LUTH2 - Lũy thừa 2 Python 3 Accepted 468 ms 10724 KB
38083 30/05/2015 15:12:52 ngan LUTH2 - Lũy thừa 2 Python 3 Accepted 514 ms 10732 KB
38082 30/05/2015 15:11:52 ngan LUTH2 - Lũy thừa 2 Python 3 Accepted 577 ms 10728 KB
25875 30/03/2015 11:18:22 phamtan11 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1696 KB
24558 24/03/2015 12:53:28 only_love97 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
24430 23/03/2015 21:35:15 kata LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
24004 22/03/2015 14:02:24 ngan LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 31 ms 9580 KB
21184 13/03/2015 14:40:10 kieuquocdat123 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2992 KB
15756 08/03/2015 00:34:48 yurilover172 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
11705 09/02/2015 21:36:29 nxphuc LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 636 KB
11689 09/02/2015 19:43:39 stepde14 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
11682 09/02/2015 17:37:01 stepde14 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 31 ms 644 KB
Back to Top